Kuntaliitos Suomessa

(Ohjattu sivulta Kuntaliitokset Suomessa)

Tämä artikkeli käsittelee Suomessa tapahtuneita kuntaliitoksia sekä vireillä olevia kuntaliitosselvityksiä. Kuntaliitos on kahden tai useamman kunnan hallinnollinen ja alueellinen yhtyminen yhdeksi kunnaksi. Liitoksesta päättävät yhdistyvien kuntien hallintoelimet, mutta on myös keskusteltu mahdollisuudesta, että valtio voi tehdä pakkoliitoksen. Kuntaliitoksen syinä ovat yleensä taloudelliset ja toiminnalliset, toisinaan myös aluepoliittiset syyt. Menettelytavasta säädetään kuntajakolaissa.

Kuntajakolain (29.12.2009/1698) 3 § kuntaliitoksesta käytetään nimitystä kuntien yhdistäminen, joka voidaan toteuttaa kolmella tavalla:[1]

 • yksi tai useampi kunta lakkaa ja yhdistyy olemassa olevaan kuntaan;
 • kunnat lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta; tai
 • kunnan alue jaetaan kahden tai useamman kunnan kesken siten, että jaettava kunta lakkaa.

Kunnan osan siirtämisellä toiseen kuntaan tarkoitetaan kuntajaon muuttamista, jossa kuntien lukumäärä ei muutu.[1] Tällöin on kyseessä osakuntaliitos.

Kuntaliitokset samoin kuin pientenkin alueiden siirrot kunnasta toiseen määrätään aina tulemaan voimaan vuodenvaihteessa. Joskus kuntaliitokset ovat astuneet voimaan kunnallisvaaleja seuraavan vuoden alusta, jolloin vaaleissa on jo valittu yhdistetylle kunnalle yhteinen valtuusto.

Historiaa Muokkaa

Osakuntaliitoksia Suomessa tehtiin jo 1800-luvulla: esikaupunkeja liitettiin kaupunkeihin. Tosin kovin monta niitä ei tehty, sillä tuolloin kaupungin piti itse omistaa koko maa-alueensa. Autonomian ajan Suomen merkittävin osakuntaliitos tapahtui vuonna 1877, jolloin Kyttälän alue liitettiin Messukylästä Tampereeseen, sinne äskettäin valmistunut rautatieasema kun sijaitsi keskellä hökkelikylää ja katsottiin, että tämän vuoksi oli ryhdyttävä poikkeuksellisiin toimiin.[2][3] 1900-luvulla Suomen itsenäistyttyä tehtiin lisää osakuntaliitoksia, joissa esikaupunkeja liitettiin kaupunkeihin.

Suomen ensimmäinen kokonaisen kunnan liittäminen toiseen kuntaan tapahtui vuoden 1934 alussa, jolloin Kyyrölä liitettiin Muolaaseen, ja pian sota-ajan jälkeen 1940-luvulla tehtiin muutamia kokokuntaliitoksia, joista pääosa tapahtui vuoden 1946 alussa, mm. Helsingin alueen moninkertaistanut Helsingin suuri alueliitos, joka tosin oli samalla osakuntaliitos: Helsinkiin liitettiin Huopalahden, Kulosaaren ja Oulunkylän kunnat sekä Haagan kauppala kokonaan ja lisäksi suuri osa Helsingin maalaiskunnasta eli nykyisestä Vantaasta.

Viimeisen kerran Suomeen perustettiin uusi maalaiskunta vuoden 1941 alussa, jolloin Pohjaslahti erotettiin Ruovedestä. Sen sijaan kauppaloita erotettiin maalaiskunnista vielä 1950-luvullakin, esim. Kymistä Karhulan kauppala ja Tuusulasta Järvenpään kauppala vuoden 1951 alussa sekä Kemijärven maalaiskunnasta (siihenastisesta Kemijärven kunnasta) Kemijärven kauppala vuoden 1957 alussa. Vielä 1960-luvun alussa suunniteltiin Tapiolan ja Leppävaaran erottamista Espoosta kauppaloiksi, mutta suunnitelmaa ei toteutettu.

Suomessa oli tarkoitus toteuttaa Ruotsissa tehtyjä uudistuksia muistuttava suuri kuntauudistus 1960-luvun lopulla. Silloisen hallituksen asettama virkamiestyöryhmä esitti lakia, joka mahdollistaisi pakkoliitokset, mutta laista ei päästykään eduskunnassa yksimielisyyteen, ja hanke raukesi. Tästä huolimatta 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvulla nähtiin todellinen kuntaliitosten suma. Varsinkin vuosien 1969, 1973 ja 1977 alussa, edellisen vuoden kunnallisvaalien jälkeen, astui voimaan monia kuntaliitoksia. Monet pienet kunnat hakeutuivat yhteen suurempien naapureidensa kanssa ilmeisesti peläten, että valtiovalta pakottaisi ne liitoksiin. Nämä 1960-luvun jälkipuoliskon ja 1970-luvun kuntaliitokset johtivat siihen, että toisen maailmansodan syttymisen jälkeinen kuntien määrän kasvu kumoutui Tuusulan ja Järvenpään tapausta lukuun ottamatta. Niinpä vuoden 1967 alussa Paraisten maalaiskunta, josta vuoden 1948 alussa oli erotettu Paraisten kauppala, liitettiin Paraisten kauppalaan, vuoden 1973 alussa Kemijärven kauppala ja maalaiskunta yhdistyivät Kemijärven kaupungiksi ja Pohjaslahti liitettiin Vilppulaan ja Virtoihin, ja vuoden 1977 alussa Karhula ja Kymi liitettiin Kotkaan. Jonkin verran tehtiin myös pakkoliitoksia; ainakin mainittu Kymin ja Karhulan liittäminen vuonna 1977 Kotkaan tapahtui pakkoliitoksella ja samaan aikaan Kajaanin maalaiskunta pakkoliitettiin Kajaanin kaupunkiin. 1970-luvun lopulta lähtien kuntaliitoksia tehtiin melko vähän, kunnes 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolenvälin tienoilla kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä alkoi uusi, edellistäkin tiheämpi kuntaliitosten suma.

Kuntien määrä Suomessa vuodesta 1900[4]
Vuosi 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Kuntia 510 513 519 528 542 577 592 601 602 558 547 548 548 546 518 477 464 461 460 455 452 432 342 317 310

Kunta- ja palvelurakenneuudistus Muokkaa

Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen, jonka tavoitteena on selvittää miten kuntapalveluiden saatavuus, laatu ja tuottavuus voidaan turvata tulevaisuudessa. Tarkastelu käsittää kuntarakenteen muutokset sekä kuntien yhteistyön kaikilla aluetasoilla. Hallituspuolueet sopivat kesällä 2006 kuntaremonttia ohjaavasta puitelaista, joka rohkaisee kuntia liitoksiin, mutta ei pakota niihin. Puitelaki velvoittaa kuntia muodostamaan riittävän vahvoja palvelualueita vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus sysäsi liikkeelle lukuisia kuntaliitoshankkeita, mutta monia toteutettiin ja käynnistettiin myös muista syistä, joista painavimpia oli valtion maksama korotettu ”porkkanaraha”. Liitosten taustalla vaikutti kuitenkin kuntakentän yleinen liikehdintä. Kuntien heikentynyt talous ja tulevaisuuden haasteet, muun muassa väestön ikääntyminen ja siitä johtuva kustannusten nousu, ajoivat etsimään uusia ratkaisuja. Kuntaliitosten vastustajat ovat perustelleet kantaansa muun muassa kunnallisen demokratian kaventumisella. Kuntaliitoksen vaihtoehtona pidetään kuntien yhteistyön tiivistämistä, johon 2000-luvun kunta- ja palvelurakenneuudistuskin tähtää. Valtioneuvosto on osaltaan rohkaissut kuntia yhteistyöhön muun muassa vuonna 2000 perustetun seutuhankkeen avulla.

Vuonna 2009 toteutetuissa 32 kuntaliitoksessa oli mukana 99 kuntaa ja kuntien määrä väheni 67:llä.[5] Vuoden 2010 neljässä kuntaliitoksessa oli mukana kymmenen kuntaa ja kuntien luku väheni kuudella. Vuonna 2011 toteutui kuusi kuntaliitosta, joissa oli mukana kaksitoista kuntaa ja kuntien luku väheni kuudella. Vuonna 2013 toteutui kymmenen kuntaliitosta ja kuntien määrä väheni kuudellatoista. Vuoden 2012 loppuun mennessä toteutettu Kunta- ja palvelurakenneuudistus vauhditti kuntaliitoskehitystä.[6]

Kuntaliitosten määrä on vuoden 2013 jälkeen laskenut huomattavasti ja vuosina 2015–2017 tapahtui vain yhdeksän kuntaliitosta. Vuosina 2014, 2018 ja 2019 ei tapahtunut yhtäkään kuntaliitosta. Kolmen vuoden tauon jälkeen, 1. tammikuuta 2020 kuitenkin tapahtui taas yksi kuntaliitos, kun Valtimon kunta liitettiin Nurmeksen kaupunkiin.[7]

Taulukko kuntaliitoksista vuodesta 1934 Muokkaa

Kuntaliitosten ohella kuntien lukumäärä väheni vuonna 1948, jolloin kokonaan tai suurimmaksi osaksi Neuvostoliitolle vuosina 1940 ja 1944 luovutetut kunnat lakkautettiin. Artkkelista Luovutetut alueet löytyy taulukko näistä kunnista. Kuntien nimien perässä on mainittu suluissa niiden kolminumeroiset kuntanumerot.

Vuosi Liitetty kunta Kunta, johon pääosat liitettiin
tai syntynyt uusi kunta
Muut kunnat, joihin liitettiin osia
1934 Kyyrölä (321) Muolaa (497)
1946 Haaga (068)   Helsinki (091)
1946 Huopalahti (104)
1946 Kulosaari (294)
1946 Oulunkylä (566)
1946 Degerby (039)   Inkoo (149)
1946 Kuusisto (307)   Kaarina (202)
1946 Akaa (003)   Toijala (864)   Kylmäkoski (310)
  Sääksmäki (788)
  Viiala (928)
1947 Messukylä (486)   Tampere (837)
1948 Hämeenlinnan mlk (110)   Hämeenlinna (109)   Renko (692)
  Vanaja (914)
1954 Pielisensuu (596)   Joensuu (167)
1959   Seinäjoen mlk (744)   Seinäjoki (743)
1964   Naantalin mlk (530)   Naantali (529)
1965   Oulujoki (565)   Oulu (564)   Haukipudas (084),   Kempele (244)
  Kiiminki (255),   Oulunsalo (567)
  Tyrnävä (859),   Utajärvi (889)
  Ylikiiminki (973)
1966   Aitolahti (002)   Tampere (837)
1967   Angelniemi (011)   Halikko (073)
1967   Vanaja (914)   Hämeenlinna (109)   Hattula (082)
  Janakkala (165)
  Renko (692)
1967   Lappee (404)   Lappeenranta (405)
1967   Lauritsala (411)
1967   Paraisten mlk (579)   Parainen (573)
1967   Porin mlk (610)   Pori (609)
1967   Uskela (888)   Salo (734)
1967   Maaria (477)   Turku (853)
1968   Kakskerta (207)
1969   Hiittinen (094)   Dragsfjärd (040)
1969 Koijärvi (267)   Forssa (061)   Urjala (887)
1969   Hyvinkään mlk (107)   Hyvinkää (106)
1969   Koskenpää (282)   Jämsänkoski (183)
1969   Öja (997)   Kaarlela (203)
1969   Karjaan mlk (221)   Karjaa (220)
1969   Pyhäjärvi Ul (627)   Karkkila (224)
1969   Pihlajavesi (600)   Keuruu (249)
1969   Kauvatsa (237)   Kokemäki (271)
1969   Alaveteli (008)   Kruunupyy (288)
1969   Teerijärvi (839)
1969   Kuopion mlk (298)   Kuopio (297)   Siilinjärvi (749)
1969   Karuna (228)   Sauvo (738)   Kemiö (243)
1969 Uudenkaupungin mlk (896)   Uusikaupunki (895)
1969   Äänekosken mlk (993)   Äänekoski (992)
1970   Hinnerjoki (096)   Eura (050)
1970   Honkilahti (100)
1970   Iisalmen mlk (141)   Iisalmi (140)
1971   Tyrväntö (860)   Hattula (082)
1971   Muuruvesi (502)   Juankoski (174)
1971   Säyneinen (786)
1972   Ikaalisten mlk (144) [8]    Ikaalinen (143)
1972   Ahlainen (001)   Pori (609)
1972   Teisko (840)   Tampere (837)
1973   Rautio (688)   Kalajoki (208)
1973   Kemijärven mlk (242)    Kemijärvi (320)
1973   Lapväärtti (409)   Kristiinankaupunki (287)
1973   Siipyy (750)
1973   Tiukka (847)
1973   Riistavesi (695)   Kuopio (297)
1973   Pielisjärvi (597)   Lieksa (422)
1973   Bergö (032)   Maalahti (475)
1973   Petolahti (590)
1973   Björköby (033)   Mustasaari (499)
1973   Koivulahti (270)
1973   Raippaluoto (679)
1973   Sulva (769)   Vaasa (905)
1973   Suoniemi (779)   Nokia (536)
1973   Nurmeksen mlk (542)   Nurmes (541)
1973   Pirttikylä (605)   Närpiö (545)
1973   Ylimarkku (974)
1973   Eräjärvi (048)   Orivesi (562)
1973   Saloinen (735)   Raahe (678)
1973   Simpele (752)   Rautjärvi (689)
1973   Paavola (575)   Ruukki (708)
1973   Revonlahti (693)
1973   Sääminki (789)   Savonlinna (740)   Punkaharju (618)
1973   Alatornio (007)   Tornio (851)
1973   Karunki (229)
1973   Paattinen (574)   Turku (853)
1973   Sääksmäki (788)   Valkeakoski (908)
1973   Karkku (225)   Vammala (912)
1973   Tyrvää (861)
1973   Pohjaslahti (637)   Vilppula (933)   Virrat (936)
1974   Haapasaari (070)   Kotka (285)
1974   Pyhämaa (629)   Uusikaupunki (895)
1975   Anjala (012)   Anjalankoski (754)
1975   Sippola (754)
1975   Jepua (166)   Uusikaarlepyy (893)
1975   Munsala (496)
1975   Uudenkaarlepyyn mlk (894)
1976   Metsämaa (487)   Loimaan mlk (431)
1976   Tottijärvi (852)   Nokia (536)
1977   Kajaanin mlk (206)   Kajaani (205)
1977   Kaarlela (203)   Kokkola (272)   Kälviä (315)
1977   Karhula (201)   Kotka (285)
1977   Kymi (311)
1977   Karjala (222)   Mynämäki (503)
1977   Purmo (621)   Pietarsaaren mlk (599)
1977   Ähtävä (990)
1977   Somerniemi (760)   Somero (761)
1977   Snappertuna (756)   Tammisaari (835)   Karjaa (220)
1977   Tammisaaren mlk (836)   Hanko (078)
1977   Bromarv (034)   Tenhola (842)
1981   Nummi (540)   Nummi-Pusula (540)
1981   Pusula (622)
1981   Lokalahti (432)   Uusikaupunki (895)
1981   Keikyä (238)   Äetsä (988)
1981   Kiikka (253)
1989   Nuijamaa (539)   Lappeenranta (405)
1993   Säynätsalo (787)   Jyväskylä (179)
1993   Rauman mlk (685)   Rauma (684)
1993   Tenhola (842)   Tammisaari (835)
1993   Kalanti (209)   Uusikaupunki (895)
1993   Konginkangas (274)   Äänekoski (992)
1997   Heinolan mlk (089)   Heinola (088→111)
1997   Lohjan kunta (428)    Lohja (427→444)
1997   Porvoon mlk (613)   Porvoo (612→638)
2001   Kuorevesi (299)   Jämsä (182)
2001   Anttola (014)   Mikkeli (491)
2001   Mikkelin mlk (492)
2001   Temmes (841)   Tyrnävä (859)   Liminka (425)
  Lumijoki (436)
  Rantsila (682)
2003   Vehkalahti (917)    Hamina (075)
2003   Pattijoki (582)   Raahe (678)
2004   Jäppilä (184)   Pieksänmaa (640)
2004   Pieksämäen mlk (594)
2004   Virtasalmi (937)
2005   Kiihtelysvaara (251)   Joensuu (167)
2005   Tuupovaara (856)
2005   Sahalahti (730)   Kangasala (211)
2005   Vehmersalmi (919)   Kuopio (297)
2005   Loimaan kunta (431)    Loimaa (430)
2005   Saari (728)    Parikkala (580)
2005   Uukuniemi (891)
2005   Karinainen (219)   Pöytyä (636)
2005   Peräseinäjoki (589)   Seinäjoki (743)
2005   Värtsilä (943)    Tohmajärvi (848)
2005   Kullaa (293)   Ulvila (886)
2005   Kangaslampi (212)   Varkaus (915)
2006   Rovaniemen mlk (699)    Rovaniemi (698)
2007   Toijala (864)   Akaa (020)
2007   Viiala (928)
2007   Kuivaniemi (292)    Ii (139)
2007   Längelmäki (443)   Jämsä (182)   Orivesi (562)
2007   Vuolijoki (940)   Kajaani (205)
2007   Haukivuori (085)   Mikkeli (491)
2007   Mietoinen (490)    Mynämäki (503)
2007   Pieksänmaa (640)    Pieksämäki (593)
2007   Luopioinen (439)    Pälkäne (635)
2007   Kodisjoki (266)   Rauma (684)
2007   Ruukki (708)    Siikajoki (748)
2007   Suodenniemi (772)   Vammala (912)
2007   Maksamaa (479)   Vöyri-Maksamaa (945)
2007   Vöyri (944)
2007   Viljakkala (932)   Ylöjärvi (980)
2007   Sumiainen (770)    Äänekoski (992)
2007   Suolahti (774)
2008   Leivonmäki (415)   Joutsa (172)
2009   Lehtimäki (414)   Alajärvi (005)
2009   Kiukainen (262)   Eura (050)
2009   Vampula (913)   Huittinen (102)
2009   Hauho (083)   Hämeenlinna (109)
2009   Kalvola (210)
2009   Lammi (401)
2009   Renko (692)
2009   Tuulos (855)
2009   Eno (045)   Joensuu (167)
2009   Pyhäselkä (632)
2009   Jyväskylän mlk (180)   Jyväskylä (179)
2009   Korpilahti (277)
2009   Jämsänkoski (183)    Jämsä (182)
2009   Piikkiö (602)    Kaarina (202)
2009   Alahärmä (004)    Kauhava (233)
2009   Kortesjärvi (281)
2009   Ylihärmä (971)
2009   Dragsfjärd (040)   Kemiönsaari (322)
2009   Kemiö (243)
2009   Västanfjärd (923)
2009   Kälviä (315)   Kokkola (272)
2009   Lohtaja (429)
2009   Ullava (885)
2009   Anjalankoski (754)    Kouvola (286)
2009   Elimäki (044)
2009   Jaala (163)
2009   Kuusankoski (306)
2009   Valkeala (909)
2009   Jurva (175)    Kurikka (301)
2009   Joutseno (173)   Lappeenranta (405)
2009   Sammatti (737)   Lohja (444)
2009   Alastaro (006)   Loimaa (430)
2009   Mellilä (482)
2009   Houtskari (101)   Länsi-Turunmaa (445)
2009   Iniö (150)
2009   Korppoo (279)
2009   Nauvo (533)
2009   Parainen (573)
2009   Askainen (017)    Masku (481)
2009   Lemu (419)
2009   Mänttä (506)   Mänttä-Vilppula (508)
2009   Vilppula (933)
2009   Merimasku (485)   Naantali (529)
2009   Rymättylä (705)
2009   Velkua (920)
2009   Ylikiiminki (973)   Oulu (564)
2009   Yläne (979)   Pöytyä (636)
2009   Karjaa (220)   Raasepori (710)
2009   Pohja (606)
2009   Tammisaari (835)
2009   Lappi (406)   Rauma (684)
2009   Vahto (906)    Rusko (704)
2009   Pylkönmäki (633)   Saarijärvi (729)
2009   Halikko (073)    Salo (734)
2009   Kiikala (252)
2009   Kisko (259)
2009   Kuusjoki (308)
2009   Muurla (501)
2009   Perniö (586)
2009   Pertteli (587)
2009   Suomusjärvi (776)
2009   Särkisalo (784)
2009   Mouhijärvi (493)   Sastamala (790)
2009   Vammala (912)
2009   Äetsä (988)
2009   Savonranta (741)   Savonlinna (740)
2009   Nurmo (544)   Seinäjoki (743)
2009   Ylistaro (975)
2009   Kestilä (247)   Siikalatva (791)
2009   Piippola (603)
2009   Pulkkila (617)
2009   Rantsila (682)
2009   Kuru (303)   Ylöjärvi (980)
2010   Himanka (095)[9]    Kalajoki (208)
2010   Ylämaa (978)   Lappeenranta (405)
2010   Liljendal (424)[10]   Loviisa (434)
2010   Pernaja (585)
2010   Ruotsinpyhtää (701)   Pyhtää (624)
2010   Noormarkku (537)[11]   Pori (609)
2011   Kylmäkoski (310)[12][13]   Akaa (020)
2011   Kuhmalahti (289)   Kangasala (211)
2011   Karttula (227)[14]   Kuopio (297)
2011   Varpaisjärvi (916)[15]   Lapinlahti (402)
2011   Artjärvi (015)[16]   Orimattila (560)
2011   Oravainen (559)[17][18]   Vöyri (946)
2011   Vöyri-Maksamaa (945)
2013   Töysä (863)[19]    Alavus (010)
2013   Kesälahti (248)[20]   Kitee (260)
2013   Nilsiä (534)[21]   Kuopio (297)
2013   Karjalohja (223)   Lohja (444)
2013   Nummi-Pusula (540)[22]
2013   Ristiina (696)[23]   Mikkeli (491)
2013   Suomenniemi (775)
2013   Haukipudas (084)[22]   Oulu (564)
2013   Kiiminki (255)
2013   Oulunsalo (567)
2013   Yli-Ii (972)
2013   Vihanti (926)[24]   Raahe (678)
2013   Kiikoinen (254)[25]   Sastamala (790)
2013   Kerimäki (246)[26]   Savonlinna (740)
2013   Punkaharju (618)
2013   Vähäkyrö (942)[22]   Vaasa (905)
2015   Maaninka (476)[27]   Kuopio (297)
2015   Tarvasjoki (838)[28]   Lieto (423)
2015   Lavia (413)[29]   Pori (609)
2016   Hämeenkoski (283)[30]   Hollola (098)
2016   Jalasjärvi (164)[31]   Kurikka (301)
2016   Nastola (532)[30]   Lahti (398)
2016   Köyliö (319)[32]    Säkylä (783)
2017   Luvia (442)[33]    Eurajoki (051)
2017   Juankoski (174)[34]   Kuopio (297)
2020   Valtimo (911)[35]   Nurmes (541)
2021   Honkajoki (099)[36]   Kankaanpää (214)

[37]

Lähteet Muokkaa

 1. a b Kuntajakolaki 29.12.2009. finlex.fi. Viitattu 19.10.2010.
 2. http://www.tampere.fi/perustiedot/historia/index.html
 3. Spectrum tietokeskus, osa 5 vuodelta 1977, s. 259
 4. Kuntien ja kaupunkien lukumäärä 1900-2013 (XLS) Kunnat.net. Suomen Kuntaliitto. Viitattu 10.3.2013.
 5. Luettelo 1.1.2009 yhdistyvistä kunnista ja uusien kuntien nimet (Internet Archive) 25.7.2008. Kuntaliitto. Arkistoitu 23.6.2009. Viitattu 2.5.2014.
 6. Kuntaliitto: Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset, tilanne 14.1.2011 (ppt) (Tallenne Googlessa) 14.1.2011. Kuntaliitto. Arkistoitu 3.5.2014. Viitattu 28.1.2011.
 7. Kuntaliitos toteutuu – Valtimo yhden äänen turvin osaksi Nurmesta
 8. (kuntaan kuulunut
  Ikaalisten epäitsenäinen kauppala lakkautettiin)
 9. Valtioneuvosto päätti kolmesta kuntien yhdistymisestä 23.4.2009. Valtiovarainministeriö. Arkistoitu 2.5.2014. Viitattu 2.5.2014.
 10. Loviisan Sanomien toimitus: Loviisa, Pernaja, Ruotsinpyhtää ja Liljendal yhdistyvät vuonna 2010 uudeksi Loviisaksi 11.6.2008. Loviisan Sanomat. Arkistoitu 10.11.2011. Viitattu 4.1.2009.
 11. Porin kaupunki: Porin ja Noormarkun kuntaliitos Porin kaupunki. Arkistoitu 11.12.2008. Viitattu 4.1.2009.
 12. Kuntaliitos halutaan vastustuksesta huolimatta 2.3.2010. Yle.fi Tampere. Arkistoitu 13.1.2012. Viitattu 10.3.2010.
 13. Kylmäkoski liittyy Akaan kaupunkiin HS.fi. 10.3.2010. Arkistoitu 2.5.2014. Viitattu 2.5.2014.
 14. Karttula ja Kuopio Kuopion kaupunki. Arkistoitu 2.5.2014. Viitattu 2.5.2014.
 15. Lapinlahti ja Varpaisjärvi yhdistyvät ensi vuonna HS.fi. 8.2.2010. Arkistoitu 3.5.2014. Viitattu 2.5.2014.
 16. Artjärvi ja Orimattila yhteen 2011 Yle.fi. 20.3.2010. Yleisradio. Arkistoitu 26.5.2012. Viitattu 18.9.2010.
 17. Kuntalaiset kannattavat Oravaisen ja Vöyri-Maksamaan liitosta 14.2.2010. Helsingin Sanomat. Arkistoitu 16.2.2010. Viitattu 15.2.2010.
 18. Oravainen ja Vöyri-Maksamaa yhdistyvät 11.3.2010. Yle.fi Alueet Vaasa. Arkistoitu 13.1.2012. Viitattu 11.3.2010.
 19. Nämä kunnat yhdistyvät vuodenvaihteessa TS.fi. 21.5.2012. Viitattu 2.5.2014.
 20. Kitee ja Kesälahti hyväksyivät kuntaliitoksen iltasanomat.fi. Viitattu 26.4.2012. [vanhentunut linkki]
 21. Kuopio ja Nilsiä yhdistyvät Hs.fi. 2.5.2012. Helsingin Sanomat. Arkistoitu 2.5.2012. Viitattu 2.5.2012.
 22. a b c Ajankohtaiset yhdistymisselvitykset ja päätökset, tilanne 18.4.2012 www.kunnat.net. Viitattu 18.4.2012. [vanhentunut linkki]
 23. Ilta-Lehti: Mikkeli, Ristiina ja Suomenniemi päättivät yhdistyä iltalehti.fi. 3.5.2012. Iltalehti. Arkistoitu 5.5.2012. Viitattu 3.5.2012.
 24. Raahe ja Vihanti päättivät yhdistyä Hs.fi.. Arkistoitu 27.5.2012. Viitattu 24.5.2012.
 25. Kiikoinen liittyy Sastamalaan ja Pirkanmaahan Helsingin Sanomat. Viitattu 2.5.2012. (vain tilaajille)
 26. Savonlinna siunasi liitoksen 40-3 yle.fi. Arkistoitu 22.3.2012. Viitattu 19.3.2012.
 27. Maaninka liittyy Kuopioon vuonna 2015 yle.fi. Viitattu 13.11.2012.
 28. Tarvasjoki pakkoliitetään Lietoon ts.fi. Viitattu 12.6.2014.
 29. Valtioneuvosto: Lavia Poriin ensi vuoden alusta satakunnankansa.fi. Arkistoitu 24.9.2015. Viitattu 12.6.2014.
 30. a b Neljästä tulee kaksi: Lahden seudulle syntyy kaksi uutta kuntaa 26.1.2015. Yle. Viitattu 26.6.2015.
 31. Jalasjärvi lakkaa ja yhdistyy Kurikkaan 11.6.2014. Ilkka. Viitattu 12.6.2014.
 32. Köyliön ja Säkylän kuntaliitos uuden hallituksen ensimmäisiä päätöksiä Yle Uutiset. 23.4.2015. Viitattu 24.4.2015.
 33. Luvia valitsi Eurajoen kumppanikseen – Pori sai pakit yksimielisesti Yle Uutiset. 30.3.2015. Viitattu 30.3.2015.
 34. Kuopion ja Juankosken hallitukset hyväksyivät kuntaliitoksen Yle Uutiset Savo. 18.8.2014. Yle. Viitattu 26.8.2014.
 35. Kuntaliitos toteutuu – Valtimo yhden äänen turvin osaksi Nurmesta Kuntalehti. 25.4.2019.
 36. Laakso, Antti: Honkajoki liittyy Kankaanpäähän vuodenvaihteessa – valtuustot hyväksyivät ainoan Suomessa vireillä olevan kuntaliitoksen Yle Uutiset. 15.5.2020. Yleisradio. Viitattu 15.5.2020.
 37. Kunnat lakkautusaikajärjestyksessä 2015 (pdf) Tilastokeskus. Arkistoitu 13.1.2019. Viitattu 13.1.2019.

Aiheesta muualla Muokkaa