Luettelo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielisen virsikirjan (1986) virsistä

Wikimedia-luetteloartikkeli

Luettelo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielisen virsikirjan (1986) virsistä käsittää luettelon vuonna 1987 käyttöön otetuista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käytössä olevan suomenkielisen virsikirjan virsistä.

Ensimmäinen suomenkielinen virsikirja Jacobus Petri Finnon Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikiria, joka painettiin vuonna 1 583. Kyseisessä virsikirjassa oli 101 virttä. Seuraava virsikirja oli Hemminki Maskulaisen virsikirja. Joka on ilmestynyt vuonna 1605, aiempi tieto oli se olisi ilmestynyt vuonna 1614. Virsiä Hemminki Maskulaisen virsikirjassa oli yhteensä 242. Näihin aikoihin virsikirjoja ilmestyi useammalta tekijältä, kuten Johannes Gezelius vanhemman virsikirja 1685 ja Laurentius Petri Aboicuksen virsikirja 1674.[1]

Ruotsissa oli 1690-luvulla pantu vireille virsikirjauudistus. Samassa yhteydessä päätettiin myös uusia suomenkielinen virsikirja ja se ilmestyi vuonna 1701. Virsikirjan nimi on Uusi Suomenkielinen Wirsikirja. Virsikirjassa oli 413 virttä. Seuraavana vuonna ilmestyi ensimmäinen suomalainen koraalikirja.[1]

Suomen evankelisluterilaisen kirkon ensimmäinen virsikirja on vuoden 1886 virsikirja ja virsiä siinä on 536.[1]

Edellinen kirkolliskokouksen hyväksymä virsikirja hyväksyttiin vuonna 1938 ja siinä oli 633 virttä. Virsikirjan sävelmistö hyväksyttiin sotien jälkeen kirkolliskokouksessa vuonna 1943. Vuonna 1963 virsikirja sai lisävihon, jossa oli 46 virttä ja siten yhteismäärä kasvoi 679:een.[1]

Nykyiset suomen– ja ruotsinkieliset virsikirjat julkaistiin vuonna 1986 ja otettiin käyttöön ensimmäisenä adventtina seuraavana vuonna.[2][3] Suomenkielinen virsikirja pitää sisällään 632 virttä. Vuonna 2000 lisättiin virsikirjaan Jumalanpalvelusliite, jonka myötä virsikirjaan lisättiin virret 700–805[4] Vuonna 2004 liitettä jatkettiin virsillä 806–856.[5] Vuonna 2015 julkaistiin Virsikirjan lisävihko, minkä myötä virsikirjaan lisättiin virret 901–979[6] Samana vuonna julkaistiin myös ruotsinkielinen lisävihko.[7] Lisävihot otettiin käyttöön ensimmäisenä adventtina vuonna 2016.[8]

Virsikirjan osatMuokkaa

Luettelo Virsikirjan osioista ja virsien numeroista
Osio Virret
I. Kirkkovuosi
1. Adventti 1–15
2. Joulu 16–35
3. Uudenvuodenpäivä 36–42
4. Loppiainen 43–47
5. Kynttilänpäivä ja Marian ilmestyspäivä 48–53
6. Kristuksen kärsimys ja kuolema 54–83
7. Pääsiäinen 84–105
8. Kristuksen taivaaseenastuminen 106–110
9. Helluntai 111–125
10. Pyhä Kolminaisuus 126–135
11. Mikkelinpäivä 136–139
12. Pyhäinpäivä 140–147
13. Kirkkovuoden päätös 148–163
II. Jumalanpalveluselämä
1. Kristuksen seurakunta 164–182
2. Jumalan sana 183–193
3. Jumalanpalvelus 194–213
4. Pyhä kaste 214–219
5. Pyhä ehtoollinen 220–232
6. Konfirmaatio 233–237
7. Avioliitto 238–241
8. Hautaus 242–249
9. Kirkon virka vihkimys- ja siunaustoimitukset 250–255
III. Elämä Kristuksessa
1. Jumalan armo Kristuksessa 256–276
2. Katumus ja rippi 277–292
3. Usko Jeesukseen 293–319
4. Kiitos ja ylistys 320–345
5. Ahdistukset ja lohdutus 346–373
6. Jumalan varjelus ja johdatus 374–397
7. Kutsu ja kuuliaisuus 398–417
8. Lähetys 418–429
9. Palvelu 430–443
10. Yhteys 444–454
IV. Elämä Jumalan maailmassa
1. Jumalan luomistyö 455–463
2. Koti ja perhe 464–471
3. Ateria 472–476
4. Terveys ja sairaus 477–483
5. Koulu ja opiskelu 484–489
6. Lapset 490–503
7. Nuoret 504–517
8. Työ 518–525
9. Vanhuus 526–531
10. Aamu ja ilta 532–566
11. Vuodenajat 567–576
12. Isänmaa 577–585
13. Rauha ja vapaus 586–592
14. Matkalla ja siirtolaisena 593–597
15. Muuttuva maailma 598–603
V. Kuolema ja iankaikkisuus
1. Kuolema ja iankaikkisuus 604–632
Jumalanpalvelusten tekstejä ja lauluja
1. Yhteinen rippi 700–717
2. Yhteinen esirukous 718–719
3. Lauluja 720–760
4. Psalmin kertosäkeitä 761–790
5. Lyhyitä vastauslauluja 791–800
6. Kiitoslaulut 801–804
7. Isä meidän 805
8. Lauluja (kirkolliset toimitukset) 806–851
9. Psalmin kertosäkeitä (kirkolliset toimitukset) 852–856
Lisävihko
1. Me kiitämme ja ylistämme 901–912
2. Me rukoilemme 913–922
3. Jumala on turvamme 923–932
4. Odotuksesta täyttymykseen 933–948
5. Osallisuus, yhteys ja vastuu 949–966
6. Nyt ja aina 967–979

LuetteloMuokkaa

 • Mikäli sanoittaja tai säveltäjä on tuntematon, niin tällöin alkuperä on merkitty niin tarkkaan kuin on mahdollista; esimerkiksi Ranskasta tai toisinto Kuortaneelta
 • Suomentajan nimeä ei ole merkitty, mikäli se on tuntematon, sitä ei ole pystytty tarkkaan yksilöimään, kuten tilanteessa jossa suomentajaksi on merkitty Virsikirjakomitea, tai sitten virren alkuperäinen kieli on suomi.
 • Kysymysmerkki suluissa nimen perässä tarkoittaa, että kyseinen henkilö on mahdollisesti tekijä.
 • Tähtimerkki tarkoittaa: katso tarkemmin lisätietoa-kohta tai virsikirjoissa on eroavaisuuksia

Lisätietoja-kohtaan on merkitty seuraavat tiedotMuokkaa

 • Virret, joihin on glossit eli viittomien ohjeet[9].
 • Jos sävelmä on peräisin Piae Cantiones -kokoelmasta.
 • Jos sanat ovat alun perin laulukirjasta Halullisten sielujen hengelliset laulut.
 • Jos virsi voidaan laulaa myös toisen virren sävelmällä.
 • Mahdolliset erot virsikirjoissa, kuten eri melodia, eri runomitta tai tekstissä sisällöllisiä eroavaisuuksia.
 • Lisävihossa olevat vaihtoehtoiset kielet.
Virsi nro Alkusanat Alkuperäinen nimi (virret 1–632[10]) Sanoittaja Suomentaja Säveltäjä Sama sävelmä Virren nro Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa[11] ja sen lisävihossa[12] Lisätietoa Virren nro v. 1938 virsikirjassa[13] Virsikirjaan vuonna
I Kirkkovuosi
1. Adventti
1. Hoosianna, Daavidin poika  Hoosianna!

Hosianna, Davids son

Suomalainen Georg Joseph Vogler 1 1986
2. Avaja porttis, ovesi  Macht hoch die Tür Georg Weissel Ruotsista 3 Myös glossi 2 1701
3. Hoosianna huudetaan  Hosianna! Davids Sohn Benjamin Schmolck Elias Lönnrot sävelmä peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta 8 1886
4. Iloitse, morsian Fryd dig, du Kristi brud Tanskalainen 1500-luvulta Jakob Regnart 4, 200, 297, 314 ja 478 2 1 1605
5. Te laaksot, notkot, nouskaa  Bereden väg för Herran! Frans Mikael Franzén Martti Ruuth Saksalainen 1500-luvulta 4 3 1938
6. Käy, kansa, Herraasi vastaan  Gå, Sion, din konung att möta Johan Erik Nyström Anna-Maija Raittila James McGrahanam 9 1986
7. Valmistu, Herran kansa  Mit Ernst, o Menschenkinder Valentin Thilo Elias Lönnrot Ranskasta 7, 52, 293, 425 ja 566 5 7 1886
8. Nyt tahdon käydä vastaan  Wie soll ich dich empfangen Paul Gerhardt Elias Lönnrot Melchior Teschner 8, 98 ja 452 5 1886
9. Kristus tulee, kuningas  Sieh, dein König kommt zu dir! Philipp Friedrich Hiller Elias Lönnrot Saksasta 9, 41, 47 ja 625 9 1886
10. Iloitse, kaikki kansa  Nun jauchzet, all ihr Frommen Mikael Schirmer Elias Lönnrot Saksalainen 1500-luvulta 10 ja 542 6 1886
11. Sinua, Kristus, odottaa Es harrt die Braut so lange schon Dora Rappard Martti Ruuth Englannista 11, 304, 313 ja 474 11 1938
12. Mies tänne saapui  Kwam van Godswege een man Huub Oosterhuis Anna-Maija Raittila Jaap Geraedts 14 1986
13. Nyt sytytämme kynttilän Nå tenner vi det første lys  Sigurd Muri Anna-Maija Raittila Emmy Köhler Myös glossi 1986
14. Syvässä yössä viesti kiirii  Komt ons in diepe nacht ter ore Huub Oosterhuis Anna-Maija Raittila Ranskasta 14 ja 199 1986
15. Tiellä ken vaeltaa  Adventtilaulu Juhani Forsberg Yossif Hadar 1986
2. Joulu
16. Jeesus Kristus meille nyt  Veni redemptor gentium / Nun komm der Heiden Heiland Ambrosius Keskiajalta / Saksasta 16 ja 587 15 12 1605
17. Ilon päivä verraton  Dies est laetitiae Säk. 1 latinalainen Dies est laetitiae 1300-luvulta. Saks. ja säk. 2 1422. Ruots. ja säk. 3–4 Olavus Petri 1530 Keskiajalta / Böömistä 17 ja 447 20* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on eri sävelmä ja eri tekstimuoto 19 1605
18. Nyt ilovirttä veisaten In dulci jubilo Latinalais-saksalainen In dulci jubilo 1300-luvulta Keskiajalta / Saksasta 18 Yhdistetty vanhan virsikirjan virsistä 26 (virsikirjaan 1614) ja 27 (virsikirjaan 1583) Yhdistänyt virsikirjakomitea[14] 26 ja 27 1986*
19. Syntyi tänne Jumala  In natali Domini Latinalainen In natali Domini 1400-luvulta Keskiajalta / Saksasta 19 ja 463 30 1605
20. Kaikki kansat riemuitkaa  Resonet in laudibus Latinalainen Resonet in laudibus 1300-luvulta. Keskiajalta / Saksasta 19 20 1605
21. Enkeli taivaan lausui näin  Vom Himmel hoch da komm ich her Martti Luther Martti Luther (?) Saksasta 21 ja 50 22 B-sävelmä Myös glossi 21 1605
22. Sinua, Jeesus, kiitämme  Gelobet seist du, Jesu Christ (Grates nunc omnes reddamus) Säk. 1 saksalainen 1300-luvulta, säk. 2–7 Martti Luther Keskiajalta / Saksasta 17 17 1583
23. On ruusu Iisain juuren  Es ist ein Ros entsprungen Säk. 1–2 saksalaisen munkki Conraduksen rukouskirjassa,

säk. 3–4 Fridrich Layriz

Nestor Järvinen Saksasta 21 1986
24. Kas, yöllä paimenille  Enkel’ ilmestyi taivaast’ Hemminki Maskulainen Toisinto Pieksämäeltä 24 1605
25. Nyt seimellesi seisahdan  Ich steh an deiner Krippen hier Paul Gerhardt August Ahlqvist Wolfgang Dachstein 25 ja 257 14 1886
26. Oi armon lähde autuas  Wir singen dir, Immanuel Paul Gerhardt Julius Krohn Vilhelm Anttila 22 1886
27. Juhlimaan tulkaa  Adeste fideles (O come, all ye faithful) Johan Francis Wade Pekka Juhani Hannikainen Johan Francis Wade 25 Myös glossi 1986
28. Valo syttyi, Jeesus syntyi Wilhelmi Malmivaara A-sävelmä toisinto Pohjois-Savosta
B-sävelmä Keskiajalta / Ruotsissa
28a, 228b ja 589

28b, 93, 221 ja 757

Myös glossi 28 1938
29. Synkkä yö maan peitti aivan Nacht umhüllte rings die Erde Karl-August Döring Elias Lönnrot Philipp Nicolai 29, 163 ja 335 16 1886
30. Maa on niin kaunis  Toivioretkellä

Dejlig er jorden

Bernhard Severin Ingemann Saksasta 31 Myös glossi 1986
31. Ei valtaa, kultaa, loistoa Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt Zachris Topelius Jean Sibelius 32 tunnetaan paremmin vanhana suomennoksena En etsi valtaa loistoa 1986
32. Me lapset pienet riennämme Her kommer, Jesus, dine små Hans Adolf Brorson Väinö Kantele Armas Maasalo 32 ja 49 24* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virsi on toisella sävelmällä 32 1938
33. Kun kansa yössä vaeltaa   Niilo Rauhala Johann Crüger 33, 448 ja 844 1986
34. Ylitse Juudean laidunten   Kerttu Kastelli Seppo Suokunnas 1986
35. Joulu riemukas  O du fröhliche Johannes Daniel Falk Sisiliasta 28 Myös glossi 1986
3. Uudenvuodenpäivä
36. Jo vanha vuosi mennyt on  Das alte Jahr vergangen ist säk. 1 ja 3 Saksalainen,

säk. 2 Elias Lönnrot säk. 4–7 Johann Steurlein (?)

Säk 1,3–7 Knut Legat Lindström Keskiajalta / Saksasta 36 ja 190 33 1886
37. Taas on yksi vuosi mennyt  Jo nyt taas on vuosi yksi Elias Lönnrot Toisinto Eurajoelta 37 ja 553 37 1886
38. Oi kuule, Herra, huutomme  Ack, hör oss, våra fäders Gud (Vi ber dig, våra fäders Gud) Herman Råbergh Martti Ruuth Frans Petter Krank 38 ja 580 44 34 1938
39. Oi Jeesus, hyvyyttäsi  Din godhet vilje vi lofva Haqvin Spegel Toisinto Pieksämäeltä 39, 445, 529, 537 ja 592 35 1701
40. Oi nimi kaikkein suloisin  O süssester der Namen all Johann Caspar Lavater Julius Krohn Toisinto Pohjois-Savosta 40, 340, 489, 543 ja 727 41 40 1886
41. Jeesus, nimi verraton  Jesus soll die Losung sein Benjamin Schmolck Elias Lönnrot Saksasta 9, 41, 47 ja 625 40 38 1886
42. On Jeesus nimi ihanin  How sweet the name of Jesus sounds John Newton Olli Vuorinen Englannista 42 ja 820 296 1986
4. Loppiainen
43. On kirkas aamutähti nyt  Wie schön leuchtet der Morgenstern Philipp Nicolai Philip Nicolai 43, 108 ja 116 23 31 1605
44. Jerusalem, katse nosta  Werde Licht, du Stadt der Heiden Johann Rist Elias Lönnrot Saksasta 44 1886
45. Oi Kristus, valtiaamme  O König aller Ehren Martin Behm Elias Lönnrot Toisinto Noormarkusta 45, 186 ja 424 43 1886
46. Taivaan kirkas tähti kerran  Tähti taivahinen kerran Elias Lönnrot Louis Bourgeois 46* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen melodia 42 1886
47. Jeesus, kirkas tähteni  Jesu, grosser Wunderstern Säk. 1–4 Erdmann Neumeister

säk. 5 Virsikomitea 1937,

Säk. 1–4 Elias Lönnrot Saksasta 9, 41, 47 ja 625 45 1886
5. Kynttilänpäivä ja marianpäivä
48. Tänään jälleen Herran kansan  Riemuitkaamme tänäpänä Johannes Hymander Toisinto Kokemäeltä 46 1938
49. Nyt, Herra, rauhaan mennä saan Päästä nyt, Herra, palveljas Hemminki Maskulainen Armas Maasalo 32 ja 49 Muunnelma Simeonin kiitosvirrestä (Luuk. 2:29-32) 412 1605
50. Jumalaa kiittää sieluni  Minun sielun’ suurest’ kiittää Herraa Hemminki Maskulainen Saksasta 21 ja 50 Muunnelma Marian kiitosvirrestä (Magnificat) 409 1605
51. Kaikki ilon lähteet puhkeavat  Alle kilder bryter frem i glede Eyvind Skeie Anna-Maija Raittila Ahti Kuorikoski 51, 91 ja 840 58* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virsi on toisella sävelmällä 1986
52. Maria, Herran äiti   Anna-Maija Raittila Ranskasta 7, 52, 293, 425 ja 566 57* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa toisella sävelmällä 1986
53. Nuori neitsyt Maria  Armas Neitsyt Maria Eero Veneskoski Taneli Kuusisto 53,488, 743 ja 748 1986
6. Kristuksen kärsimys ja kuolema
54. Käykäämme nyt Jerusalemiin  Se, vi går upp till Jerusalem Paul Nilsson Per Boreman Tanskasta 59 Myös glossi 1986
55. Jäi taakse vuori kirkastuksen   Säk. 1–2, 4–6 Pekka Kivekäs,

säk. 3 Anna-Maija Raittila.

Toisinto Pohjois-Savosta 55 ja 465 1986
56. Tutkimaan, oi Jeesus, auta  Jesus, lär mig rätt betrakta Haqvin Spegel Abraham Frosterus Saksasta 56 ja 412 68 48 1886
57. Jeesus, olet elämäni  Jesu, meines Lebens Leben Ernst Cristoph Homburg Erik Norenius Ruotsista 57, 102b, 248, 378 ja 544 66 57 1701
58. Kas Karitsata Jumalan  Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld Paul Gerhardt Andreas Elgfoth Wolfgang Dachstein 65 47 1886
59. Leipää pelloilta maan  Bröd, bröd, åkrarnas bröd Ola Cleve Anna-Maija Raittila Harald Andersén 486 1986
60. Soi kunnia ja kiitos  Gloria, laus et honor tibi sit (All glory, laud, and honour) Theodulph Orleansilainen Leena Suutarla ja Anna-Maija Raittila Melchior Vulpius 60, 206, 362, 395, 497 ja 573 1986
61. Ken tahtoo käydä Herran askelissa  Wie als een god wil leven (Wer leben will wie Gott auf dieser Erde) Huub Oosterhuis Anna-Maija Raittila Ranskasta Virsi voidaan laulaa vuorolauluna siten, että esilaulaja(ryhmä) laulaa yksin säkeet 1, 3 ja 4 ja esilaulaja ja seurakunta laulavat yhdessä kertosäkeet 2 ja 5. 1986
62. Sinua, Jeesus, piinattiin  O Jesu! kuinkas olet piinattu Hemminki Maskulainen Tanskasta 62 ja 627 49 1605
63. Oi rakkain Jeesukseni Salve caput cruentatum O Haupt voll Blut und Wunden Paul Gerhardt Julius Krohn Hans Leo Hassler 63, 243 ja 292 60 63 1886
64. Nyt pääsi verta vuotaa  Salve caput cruentatum O Haupt voll Blut und Wunden Paul Gerhardt Toisinto Kalannista 64 ja 337 64 1938
65. Oi Jumalan Karitsa  Agnus Dei / O Lamm Gotter, unschüldig Säk. 1 Nicolaus Decius, Säk. 2–3 Jaakko Finno Säk. 1 Mikael Agricola Keskiajalta / Saksasta 61 55 1583
66. Jeesusta nyt Golgatalle  Vi följt i dag med heta tårar Gustav Fredrik Gyllenborg Saksasta 66 ja 204 53 1886
67. Tulkaa kaikki, katsokaatte  Schauet, schauet doch ihr Sünder Johann Quirsfeld Abraham Frosterus Ruotsista 67 50 1886
68. Ristinpuussa Golgatalla  Stabat Mater dolorosa Latinalainen Stabat Mater dolorosa 1200-luvun lopulta. Tansk. Benjamin Sporon Knut Legat Lindström Rudolf Lagi Mukaelma katolisesta Stabat Mater -hymnistä 51 1886
69. Voi, tuskassaan O Traurigkeit! O Hertzeleid!  Friedrich von Speen, Johann Rist, Haqvin Spegel Saksasta 69 ja 82 64 59 1701
70. Kun katson ristin ihmettä  When I survey the wondrous God Isaac Watts Englannista 70 ja 420b 70 1986
71. Laupias Jeesus, minkä rikkomuksen  Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen Johan Heerman Johan August Gottlieb Hymander Johann Crüger 71 ja 347 63 1986
72. Nyt liehuu viiri Kuninkaan Vexilla regis prodeunt Venantius Fortunatus V. Arti A-sävelmä Bartholomäus Gesius Michael Praetorius
B-sävelmä keskiajalta
72a, 226 ja 299a 1986
73. Sinulle, oi Vapahtaja  Hil dig, Frelser og Forsoner Nikolai Frederik Severin Grundtvig Lauri Pohjanpää Thomas Laub 65 1938
74. Jeesus, sinun vaivas kovat  Jesu, deine tiefe Wunden Johan Heerman Toisinto Pohjanmaalta 56 1701
75. Jeesus, turva ainoa  Jesu, du Guds ende Son Johan Kahl Elias Lagus Toisinto Pohjois-Savosta 66 1938
76. Puoleesi, Vapahtaja Sun puolees, Vapahtaja  Maija Malkamäki Heikki Klemetti 54 1938
77. Käy yrttitarhasta polku  Från örtagården leder Carl Gotthard Liander Martti Ruuth Carl Gotthard Liander 77 1986
78. Vieraalla maalla kaukana There is a green hill far away Cecil Frances Alexander Jaakko Haavio Englannista 78 ja 274 73 636 1963
79. Oi Jeesus, lähde autuuden  O Jesus elon’, autuuten’ Elias Lönnrot Keskiajalta / Suomesta 79, 577 ja 601 76 52 1886
80. Rakkauden, armon lähde   Simo Korpela Viljo Mikkola 68 1938
81. On taisto tauonnut Golgatalla   Rurik Calamnius Ilmari Krohn 71 1938
82. On ehtoo jo  O Traurigkeit! O Hertzeleid! Säk. 1 Friedrich von Speen,

säk. 2–6 Johann Rist

Elias Lönnrot Saksasta 69 ja 82 70 1886
83. On työsi, Jeesus, päätetty  Så är full kommat, Jesus kär Jesper Swedberg Ruotsista 69* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 69 1701
7. Pääsiäinen
84. Nyt se suuri päivä koitti  Dieses ist der Tag der Wonne Johann Franck Julius Krohn Toisinto Pohjois-Savosta 84, 250 ja 732 95 76 1886
85. Nyt ylistämme Jumalaa  Gelobet sei Gott im höchsten Thron Michael Weisse Anna-Maija Raittila Melchior Vulpius 93 1986
86. Maailman ääriin kaikukoon Nun freut euch hier und überall Paul Gerhardt Julius Krohn Heikki Klemetti 75 96* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 75 1886
87. Kiitosta nyt uhratkaamme  Victimae paschali laudes Säk. 1–3, 5, 6 ja 8 Wipo Burgundilainen ja Säk. 4, 7 ja 9 tuntematon saksalainen Keskiajalta / Saksasta 88 Tuli mukaan Jaakko Finnon virsikirjaan vuonna 1583.

Karsittiin 1886 virsikirjasta mutta lisätiin takaisin 1986 virsikirjaan.

Uusi Suomenkielinen Wirsikirja virren numero on 157 ja se alkaa sanoin "Jesus Kristus uhriks' meille" [15]

1583–1886 ja 1986*
88. Lensi maahan enkeli   Säk. 1–3 Jaakko Haavio ja Säk. 4 Niilo Rauhala Kaarlo Voipio 1986
89. Nyt herää yöstä, henkeni Wach’ auf, mein Herz, die Nacht ist hin Laurentius Laurentii Knut Legat Lindström A-sävelmä Johann Crüger
B-sävelmä toisinto Pieksämäeltä
89a, 282 ja 436 84 1886
90. Kristus nousi kuolleista Pääsiäistropari

Hristos anesti

850 Ortodoksinen tropari 1986
91. Pääsiäisen kirkas aamu koittaa   Seppo Suokunnas Ahti Kuorikoski 51, 91 ja 840 1986
92. On Kristus noussut kuolleista  Surrexit Christus hodie Anna-Maija Raittila Keskiajalta / Böömistä 91 1986
93. Nouse mieli, käänny kieli Pange lingua gloriosi proelium Venantius Fortunatus Keskiajalta / Ruotsista 28b, 93, 221 ja 757 90 61 1701
94. Nyt kansat kaikki laulakaamme  The day of resurrection Johannes Damaskolaisen hymnien (n. 750) pohjalta engl. John Mason Neale. Suom. ja muk. Anna-Maija Raittila Anna-Maija Raittila Ilmari Krohn 94 ja 336 1986
95. Te kristityt, nyt juhlikaa  Ad coenam agni providi Uud. suom. Petrus Melartopaeus Toisinto Eurajoelta 95 ja 151 89* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 82 1583
96. Kuoleman kahleet murtanut  Christ lag in Todesbanden Martti Luther Keskiajalta / Saksasta 92 74 1583
97. Herralle Jeesukselle  Låt oss nu Jesum prisa Haqvin Spegel 97, 100 ja 759 sävelmä peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta 86 1701
98. Jo nousit haudastasi  Ich geh’ zu deinem Grabe Benjamin Schmolck Julius Krohn Melchior Teschner 8, 98 ja 452 72 1886
99. Jeesus elää, Herrani  esus lebt, mit ihm auch ich Christian Gellert Julius Krohn Ruotsista 97 77 1886
100. Sait, Jeesus, täyden voiton  Du segern oss förkunnar Erik Gustaf Geijer Julius Krohn 97, 100 ja 759 99* peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta

Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä

73 1886
101. Oi nouse, aurinkomme  Renn opp, vår sol, med sæla! Elias Blix Saksasta 101, 379 ja 533 660 1963
102. Murhemielin, kyynelöiden Trauernd und mit bangen Sehnen Johann Neunhertz Julius Krohn A-sävelmä toisinto Pohjanmaalta
B-sävelmä Ruotsista

57, 102b, 248, 378 ja 544

79 1886
103. Ah saavu, Jeesus, keskellemme  Tul, ole Jesu meidän kanssam (Jo tulkat sielut kallihimmat) Abraham Achrenius Toisinto Ylistarosta 103 ja 409 80 1938
104. Pilvimuurista valo välähtää   Anna-Maija Raittila Negrospirituaali 1986
105. Aurinkomme ylösnousi   Leonard Typpö Jonas Andersson 1986
8. Kristuksen taivaaseenastuminen
106. Terve, juhla Kristuksen  Hail the day that sees him rise Charles Wesley Matti Kilpiö ja Heikki Vaahtoniemi Robert Williams 1986
107. Oi Jeesus, yksin laupeus  Jesu nostra redemptio ja Ascendit Christus hodie Toisinto Pohjanmaalta 107 ja 258 Yhdistetty vanhan virsikirjan virsistä 89 (Hemminki Maskulaisen virsikirjaan 1605) ja 90 (Jaakko Finnon virsikirjaan 1583) 89 ja 90 1984*
108. Oi suuri Voitonruhtinas  Ach wundergrosser Siegesheld! Ernst Cristoph Homburg Julius Krohn Philipp Nicolai 43, 108 ja 116 87 1886
109. Kun nousit Isän kunniaan  Till härlighetens land igen Säk. 1–2, 4–5 Johan Olof Wallin ja säk. 3 Elias Lönnrot Bartholomäus Gesius 105 88 1886
110. Polvistu eteen Herrasi  Du Christi dyra köpta hjord Ruotsista Lauri Pohjanpää Heikki Klemetti 92 1938
9. Helluntai
111. Oi Pyhä Henki, Herramme  Veni, creator spiritus Hrabanus Maurus Mikael Agricola Keskiajalta / Saksasta 106 93 1583
112. Tule, Pyhä Henki, luoksemme Veni Sancte Spiritus! Reple Mathias Westh keskiaikainen 107 98 1701
113. Oi Pyhä Henki, vahvista  Nun bitten wir den Heiligen Geist Säk. 1 saksalainen 1200-luvulla ja säk 2–4 Martti Luther Mathias Westh Toisinto Pohjanmaalta 109* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä ja tekstissä eri runomotta 96 1583
114. Oi Pyhä Henki, Jumala  Veni sancte Spiritus, reple / Komm, Heiliger Geist, Herre Gott Martti Luther Englannista 114 ja 130 108* Martti Luther, osittain (säk. 1–2) keskiaikaisen antifonin pohjalta

Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä ja tekstissä eri runomotta

95 1605
115. Oi Luoja, lohduttajamme  Tule Luoja, Lohduttaja Hemminki Maskulainen Keskiajalta / Saksasta 115 ja 205 Tule Luoja, Lohduttaja

Pohjautuu osittain virteen 111

94 1605
116. Oi Pyhä Henki, majasi  O heil’ger Geist, kehr’ bei uns ein Michael Schirmer Julius Krohn Philipp Nicolai 43, 108 ja 116 97 1886
117. Pyhä Henki, lohduttaja  O du allersüsste Freude! Paul Gerhardt Toisinto Pohjois-Savosta 117 ja 207 104 1701
118. Jumala, anna Henkesi  Gott Vater, sende deinen Geist Paul Gerhardt Julius Krohn Keskiajalta / Saksasta 118, 398 ja 593 101 1886
119. Henki, armon tuoja  Brunn Qvell aller Güter Johann Franck Gabriel Lauraeus ja Elias Lönnrot Johann Crüger 110 100 1886
120. Käy, Pyhä Henki, luokseni  O Helge And’! kom till mig in Ruotsista Jacob ja Abraham Frosterus Saksasta 111 103 1886
121. Mua, Pyhä Henki, pyhitä  O Hel’ge Ande! värdes mig Johan Holmberg Elias Lagus Toisinto Sortavalasta 121 ja 358 105 1938
122. Luojansa sanasta  Thou whose almighty Word John Marriott Pauli Vaalas Gustav Pettersson 437 661 1963
123. Oi, Jeesus Kristus, Herramme  O Jesu Christ vår Frälserman Fredrik Gabriel Hedberg Antti Räty Toisinto Sortavalasta 123 ja 191 207 1938
124. Käy köyhään sydämeeni  Kom till mitt arma hjärta Johan Ludvig Runeberg Maria Joutsen Keskiajalta / Saksasta 124 ja 256 114 106 1938
125. Kosketa minua, Henki   Pia Perkiö Ilkka Kuusisto 118 Myös glossi 1986
10. Pyhä Kolminaisuus
126. Me kiitämme sinua  Laudamus te, benedicimus te Hilarius Poitierslainen Richard Faltin 144* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä ja tekstissä eri runomitta 629 1938
127. Luoja kolmiyhteinen Gott der Vater steh uns bei Saksalainen käsikirjoitus Elias Lönnrot Keskiajalta / Saksasta 145 Saksalainen käsikirjoitus, jonka Martti Luther uudisti 110 1886
128. Ainoan Herran Jumalan  Allein Gott in der Höh sei Ehr Säk. 1–3 Nicolaus Decius, säk. 4 Joachim Slüter Keskiajalta / Saksasta 128 ja 390 147 114 1583
129. Jumala kolmiyhteinen  (Gud heligste Treenighet) Latinalainen. Ruots. 1600-luvulla. Ruotsista 149* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 118 1701
130. Jumala, Isä taivaassa  O Herre Gud af himmelrik’ Ruotsista Englannista 114 ja 130 148 112 1583
131. Oi Isä kaikkivaltias Isä Jumal’, valtias Herra

(4) Hillich ys Godt de Vader

Säk. 1–3 Jaakko Finno, säk. 4 Nicolaus Decius Keskiajalta / Saksasta 131, 208, 756 ja 829 Yhdistetty vanhan virsikirjan virsistä 115 ja 116 molemat virret Jaakko Finnon virsikirjaan 1583[14]

Yhditänyt ja Uudistanut Niilo Rauhala

115 ja 116 1986*
132. Oi rakas Isä, luojamme  Vergib uns, lieber Herre Gott (Vorgyff uns, leue Here Godt) Hermann Wepse Elias Lönnrot Saksasta 132 ja 296 111 1886
133. Halleluja! Nyt ylistys Halleluja, Lob, Preis und Ehr Saksalaisen virren pohjalta Bartholomäus Crasselius Elias Lagus 133, 144 ja 423 sävelmä peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta 117 1886
134. Pyhä, pyhä, pyhä Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty! Reginald Heber Tekla Renfors John B. Dykes 134 ja 171 298 119 1938
135. Jumala loi auringon, kuun Måne och sol, vatten och vind Britt G. Hallqvist Mika Viljanen Egil Hovland 135, 744, 745, 746, 747 ja 809 153 Myös glossi 1986
11. Mikkelinpäivä
136. Sinua enkeleistä Gott dir sei Dank gegeben (Dicimus grates tibi) Gottfried Wilhelm Sacer Philipp Melanchthonin latinankielisen virren pohjalta Maria Joutsen Toisinto Kuortaneelta 136, 239, 249a, 512, 616a, 620 ja 810 123* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 123 1938
137. Armollaan Herra ennättää Aus Lieb lässt Gott der Christenheit (Gud låter sina trogna här) Georg Reimann Keskiajalta / Saksasta 137, 230, 238 ja 331 124* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 120 1886
138. Herra valtaistuimeltaan   Anna-Maija Raittila August Luttenberger 138 ja 179 1986
139. Oi Jeesus, lasten ystävä   Virsikirjakomitea 1984. Toisinto Laitilasta 139, 141, 157 ja 394 Pohjautuu edellisen virsikirjan(1938) virteen 122 1986
12. Pyhäinpäivä
140. Autuaita kaikki hengessänsä köyhät   Anna-Maija Raittila Joachim Neander 140 ja 194 Pohjautuu Matt. 5:1–12 1986
141. Ne jotka täällä uskossa Kaikk’ kuin Christusta kunnioitit Säk. 1–4 Hemminki Maskulainen säk. 5 Virsikirjakomitea 1937 Toisinto Laitilasta 139, 141, 157 ja 394 128 1605
142. Oi Jeesus, kiitos nimellesi sun For all the saints who from their labours rest William Walsham How Lauri Pohjanpää Leevi Madetoja 129 Säkeistöjen määrässä eroavaisuuksia ruotsinkielisen ja suomenkielisen virsikirjan välillä 129 1938
143. Oi päivä suuri, autuas Å, tenk når engang samles skal Wilhelm Andreas Wexels Simo Korpela Nikolaus Herman 143 ja 568 621 1938
144. Kuoleman jälkeen parempaa Tain elämän peräst’ parempat’ Hemminki Maskulainen 133, 144 ja 423 sävelmä peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta 611 1605
145. Taivaassa, johon Jumala   Olof Pesonius sävelmä peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta 126 1938
146. Rauhan saivat pyhät Herran Teitä rauhan saanehia Lauri Kalliala Toisinto Savosta / Armas Maasalo 146 ja 307 133 125 1938
147. Sukupolvet ennen meitä   Otto Laitinen Unkarista 147, 353 ja 441 1986
13. Kirkkovuoden päätös
148. Herää, Herran seurakunta  Wache auf! Gemeinde Gottes Saksalainen Mikael Nyberg Felix Mendelssohn 148, 234, 253, 461 ja 750 654 1963
149. Tulkaa kaikki kotiin, tulkaa   Johannes Laurila Ilmari Krohn 149 ja 405 1986
150. Oi herätkää, te hitaat sielut, juuri Wachet auf, ihr faulen Christen Ludwig Andreas Gotter Toisinto Mikkelistä 150 ja 386 150 1938
151. Nyt yhdessä jo lähtekää Nyt yhdes joukos lähtekääm (Karitzan häitten wierahat) Toisinto Eurajoelta 95 ja 151 Halullisten sieluin hengelliset laulut 151 1938
152. On Kristuksen tulemus arvaamaton Christikunt’ Christuksell’ kihlattu Hemminki Maskulainen Ruotsista 152, 159 ja 827 152 1605
153. Herää, nouse nukkumasta Herää, morsian hengellinen Abraham Achrenius Hollannissa / Suomessa 153, 225 ja 612 149 1938
154. Jo nouskaa, kristityt, valvokaa Vak upp af synden, du christendom! Georgius Marci Sulo Salonen 137 603 1701
155. Jo Herran päivä läsnä on Es ist gewisslich an der Zeit Joachim Magdeburg Heikki Klemetti 155, 181, 419 ja 578 136* Virren 158 pohjalta.

Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä

605 1701
156. Hautaan kaikki kaatuu kerran En gång dö och sedan domen Edmund Gripenhielm Henrik Renqvist Ruotsista 156 ja 384 601 1886
157. Maailma täynnä turhuuttaan Kaikk’ kuin Christusta kunnioitit Hemminki Maskulainen Toisinto Laitilasta 139, 141, 157 ja 394 604 1605
158. Vihan päivä kauhistava  lat. Dies irae Tuomas Celanolainen (?) Keskiajalta / Suomessa 606 1605
159. Ken Jumalan tuomion torjua voi Vart flyr jag för Gud och hans heliga lag Olof Kolmodin Julius Krohn Ruotsista 152, 159 ja 827 352 277 1886
160. Kun luova tahto kaikkeuden Herran En dag skal Herrens skaperdrømmer møte Eyvind Skeie Anna-Maija Raittila Egil Hovland 143 B-sävelmä 1986
161. Vain hetki, Herra kaataa Snart river dine hender Eyvind Skeie Anna-Maija Raittila Harald Herresthal 1986
162. Kristus-kuningas   Pauli Vaalas Toisinto Raumalta 162 ja 265 445 652 1963
163. Herätkää! niin huuto kaikaa Wachet auf, ruft uns die Stimme Philipp Nicolai August Ahlqvist Philipp Nicolai 29, 163 ja 335 139 607 1886
II Jumalanpalveluselämä
1. Kristuksen seurakunta
164. On Kristus kirkon Herra  The Church’s one foundation Samuel John Stone Samuel S. Wesley 167 665 1963
165. On suuri ihme seurakunta Herran Guds menighet er jordens største under Ronald Fangen Niilo Rauhala Anfinn Øien 169 1986
166. On hengissä maa Än finns det en värld Olov Hartman Anna-Maija Raittila Gustaf Aulén 170 1986
167. Uskomme Jumalaan Ich glaub’ an einen Gott Saksasta Julius Krohn Johann Crüger 167, 255, 271 ja 328 167 1886
168. Suo, Herra, sama Henki meille Wach’ auf, du Geist der ersten Zeugen Karl Heinrich von Bogatzky Elias Lönnrot Saksasta 168, 317, 523, 576 ja 731 436 183 1886
169. Muista, Herra Kristus pyhä Muista, Herra, kerran vielä Juho Ranginen (?) Edvard Inkinen 177 1938
170. Jumala ompi linnamme Ein feste Burg ist unser Gott Martti Luther Saksasta 154 170 1583
171. Minä uskon Isään, Herraan Jumalaamme   Heikki Vaahtoniemi John B. Dykes 134 ja 171 1986
172. Nyt kansat kaikki laulakaa Lobt Gott in seinem Heiligthum Burkhard Waldis Elias Lönnrot Severus Gastorius 172 ja 387 181 1886
173. Ilmoita, Herramme, voimasi meille (Jesuksen rakkaus se on niin suuri) Että me näkisimme armonsa voiman Toisinto Kuortaneelta 173 ja 385 162 Sanat ovat alun perin laukirjasta Halullisten sieluin hengelliset laulut 173 1938
174. Vielä, Herra, kutsut meitä   Väinö Malmivaara Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 174, 235 ja 381 674 1963
175. Seurakunta koolla on   Pekka Kivekäs Johann Crüger 175, 380 ja 483 1986
176. Pois pelko, Herran kansa  Lobt Gott getrost mit Singen (Lass dich durch nichts erschrecken) Säk. 1–3 Michael Weisse (?) säk. 4 August Björklund Martti Ruuth Tanskasta 176 1938
177. Jeesus on paimen, hän kanssamme käy Jézus a jó Pásztor Zóltan Dóka Anna-Maija Raittila Gabor Trajtler 1986
178. Myös isämme uskoivat ennen  I tro under himmelens skyar Göran Widmark Niilo Rauhala Emil Törnwall 427 1986
179. Siion, apus ainoastaan  Zion, gib dich nur zufrieden (Térj magadhoz, drága Sion) Joachim Pauli Aukusti Oravala August Luttenberger 138 ja 179 159 168 1938
180. Jeesus sanoi omillensa Totinen olen viinipuu; Ääni kuuluu ystävältä Leonard Typpö Niilo Rauhala Saksasta 180, 442 ja 811 Voidaan laulaa myös virren 149 sävelmällä. 1986
181. Jumala täysi turva on Gott, unser Sterck und Zuversicht Sebaldus Heyden Heikki Klemetti 155, 181, 419 ja 578 155* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä ja tekstissä eri runomotta 399 1605
182. Herramme Kristus, seurakuntaas puolla Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeine Matthäus Apelles von Löwenstern Lauri Pohjanpää Saksasta 182 ja 484 189 1938
2. Jumalan sana
183. On meillä aarre verraton En dyr klenod, en klar och ren Johan Ludvig Runeberg Knut Legat Lindström Burkhard Waldis 199 162 1886
184. Mä kauniin tiedän kukkasen Ich weiss ein Blümlein hübsch und fein Saksalainen Saksasta 184 ja 607 196 164 1701
185. Herra, annat sanassasi Ordets Herre, du som givit Olof Kolmodin Knut Legat Lindström Heinrich Albert 185 ja 430 198 163 1886
186. Nyt kuinka kiittäisimme  Hur skole vi dig prisa Johan Ludvig Runeberg Kaarle Martti Kiljander Toisinto Noormarkusta 45, 186 ja 424 200* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen melodia 165 1886
187. Armahda, Herra Jumala Ach Gott vom Himmel sieh darein säk.1–5 Martti Luther säk. 6 Jaakko Finno Saksasta voidaan laulaa myös virren 278 sävelmällä 159 1583
188. On, Herra, pyhä sanasi O Herre Gud, din helga ord (Du sänt oss, Gud, ditt helga ord) Olaus Petri Saksasta 188, 264 ja 613 197 160 1583
189. Ah Jeesus, ole kanssamme  Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ 1. säk. Philipp Melanchthon, säk. 2–8 Nikolaus Selnecker Ruotsissta 174 1701
190. Sun sanas suojaa, Jumala Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort Säk. 1, 2 ja 5 Martti Luther, säk. 3 ja 4 Justus Jonas Keskiajalta / Saksasta 36 ja 190 157 175 1583
191. On meille Herra Jumala Vad säger nu vår Herre Gud; Guds helga bud förnimmer jag 1938 virsikirja virsi 156 Olaus Petri

1938 virsikirja viret 157 ja 158 Johan Ludvig Runeberg

Toisinto Sortavalasta 123 ja 191 156 virsikirjaan 1583, 157 ja 158 virsikirjaan 1886[14]

Niilo Rauhala yhdisti virret

156, 157 ja 158 1986*
192. Kylväjä lähti kylvämään Kylväjä siemenens’ meni kylvämään Hemminki Maskulainen Toisinto Lapualta 134 1605
193. Autuuden ja armon sana Herran armon, voiman sana Alfred Brynolf Roos Rudolf Lagi 193, 426, 522 ja 588 201 182 1886
3. Jumalanpalvelus
194. Jumala on läsnä Gott ist gegenwärtig Gerhard Tersteegen Säk. 1–3 ja 6 suom. Lauri Pohjanpää, Säk. 4 ja 5 suom. Anna-Maija Raittila Joachim Neander 140 ja 194 177 A-sävelmä 215 1938
195. On riemu, kun saan tulla Vad fröjd till dig att vandra Edvard Evers Juho Laine Toisinto Kalannista 195 ja 279 213 1938
196. On Herran temppelissä Hur ljuvt det är att komma Johan Ludvig Runeberg Toivo Kuula 196, 574 ja 629 178 1986
197. Ajasta aikaan varjellut Kirken den er et gammelt hus Nikolai Frederik Severin Grundtvig Lauri Pohjanpää Ludvig Lindeman 197 ja 251 165 214 1938
198. Oi pyhä Herran temppeli Célebrez Dieu, reundez-lui grâce Jacob Tegengren Lauri Pohjanpää Suomalainen toisinto 198 ja 254 183 206 1938
199. Nyt kiittäkää! On Herra hyvä Célebrez Dieu, rendez-lui grâce Clément Marot August Ahlqvist Ranskasta 14 ja 199 202 1886
200. Oi, kuinka ihana O huru ljuvlig är Haqvin Spegel Jakob Regnart 4, 200, 297, 314 ja 478 176 200 1701
201. Tänne, Jeesus, tulimme Liebster Jesu, wir sind hier Tobias Clausnitzer Jakob ja Abraham Frosterus A-sävelmä Johann Ahle
B-sävelmä Johann Crüger
A-sävelmä = 175 196 1886
202. Jeesus, sana elämän Jesu, lifsens kraft och ord Lars T. Nyberg Elias Lagus Toisinto Pohjanmaalta 202 ja 443 209 1938
203. Käy sydämeni temppeliin  Här, min Jesu, öppnar jag / nu för dig mitt hjertas tempel Johan Kahl Elias Lagus Toisinto Pohjanmaalta 203, 214b ja 524 210 1938
204. Herra Jeesus, Hengelläsi  Herre Jesus, kom at røre Thomas Kingo Jaakko Haavio Saksasta 66 ja 204 204 1938
205. Nimeesi kokoon tulleina  Nyt koittaa päivä iloinen Henrik Renqvist (?) Saksasta 115 ja 205 205 1938
206. Taas kasvojesi eteen  Ma kasvoin eteen Herran Allan Öhrbom Melchior Vulpius 60, 206, 362, 395, 497 ja 573 230 1938
207. Arkana nyt olen tullut   Pentti Hölsä Toisinto Pohjois-Savosta 117 ja 207 1986
208. Oi taivaallinen Isämme Vater unser im Himmelreich Martti Luther Keskiajalta / Saksasta 131, 208, 756 ja 829 624 1583
209. Herra, siunaa, auta meitä Herre! signe du och råde Jesper Swedberg Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 316 627 1696
210. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo Paavali (2. Kor. 13:13) Ilmari Krohn 628 1886
211. Oi Herra, kiitos sanastasi O Herra, laumas ylipaimen Pentti Jaakko Ignatius Saksasta 211, 215, 469 ja 540 201 1886
212. Kiitos, Karitsa kuollut Kiitos Karitsalle kuolleell’ Suomalainen arkkivirsi Toisinto Pohjois-Savosta 212, 231 ja 291 217 1938
213  Taas kutsut meidät temppelistä arkeen Lord, as we rise to leave this shell of worship Fred Kaan Anna-Maija Raittila A-sävelmä Johann Crüger
B-sävelmä ranskalainen
213a, 451 ja 828 B-sävelmä = 485 1986
4. Pyhä kaste
214. Kun kasteen Jordanvirrassa Christ unser Herr zum Jordan kam Säk. 1–2 Martti Luther

Säk. 3 Virsikirja komitea 1937

A-sävelmä Burchard Waldis
B-sävelmä toisinto Pohjanmaalta
203, 214b ja 524 210* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä ja tekstissä eri runomitta 218 1583
215. Oi armon merta ihmeellistä Du unerforschlich Meer der Gnaden Benjamin Schmolck Elias Lönnrot Saksasta 211, 215, 469 ja 540 220 1886
216. Pyhä Isä Jumala (Gott Vater, höre unsre Bitt) Johannes Bornschüreri,

uudistanut perusteeliseti

Seppo Suokunnas

Armas Maasalo 216, 493, 729 ja 837 1938 virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä ja eri runomitta 221* 1886
217. Täynnä kiitosta ja hämmästystä Fylt av glede over livets under Svein Ellingsen Anna-Maija Raittila Egil Hovland 214 Myös glossi 1986
218. Tuomme luokse Jeesuksen   Leena Impiö Heinrich Albert 218, 332a, 428 ja 818 Myös glossi 1986
219. Kasteen kirkas vesi on   Anna-Maija Raittila Böömistä 219, 333, 334a, 421, 487, 733, 812 ja 821 1986
5. Pyhä ehtoollinen
220. Oi Jeesus, viimeisenä yönä Mein Jesu, der du vor dem Scheiden Johann Rambach Elias Lönnrot Saksasta 239 1886
221. Kiittäen nyt ylistämme Pange lingua gloriosi corporis mysterium 1.-5. säkeistöt Tuomas Akvinolainen,
6. -10. säkeistöt Hemminki Maskulainen
Keskiajalta / Ruotsista 28b, 93, 221 ja 757 233 1605
222.  Jeesus Kristus, elämämme Iesus Christus, nostra salus; Jesus Christus, unser Heiland Johannes von Jenstein (?) A-sävelmä Saksasta
B-sävelmä Böömistä
Virren A-sävelmällä 216 231 1583
223. Oi Jeesus, armas ystävä O Jesum du mein Bräutigam Johan Heerman Elias Lönnrot Ruotsista 223 ja 624 238 1886
224. Oi Jeesus, leipä elämän Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ Johann Rist Peter Sohr 218 235 1701
225. Jeesus, luona armopöydän Minun suuri Jumalani (Siin’ on minull’ tosin kyllä) Jaakko Pitkätky Hollannissa / Suomesta 153, 225 ja 612 241 1938
226. On autuas, ken Jeesusta  Jesu dulcis memoria Bartholomäus Gesius 72a, 226 ja 299a 215 237 1886
227. Ylistys olkoon aina Isällemme Gott sei gelobet und gebenedeiet Säk. 1 saksalainen 1400-luvulta, säk. 2 ja 3 Martti Luther Keskiajalta / Saksasta 217 232 1583
228.  Vaiti kaikki palvokaamme Let all mortal flesh keep silence Gerard Moultrie Anna-Maija Raittila A-sävelmä ranskalainen,

B-sävelmä toisinto Pohjois-Savosta

28a, 228b ja 589

Virren A-sävelmällä 222 1986
229. Saa ehtoollinen Jeesuksen Vor Herres Jesu mindefest Nikolai Frederik Severin Grundtvig Jaakko Haavio Louis Bourgeois 229,266, 472b ja 597 221 Myös glossi 242 1938
230. Lahjoistas, Jeesus, pyhistä O Jesu, dir sei ewig Dank Johannes Olearius Keskiajalta / Saksasta 137, 230, 238 ja 331 236 1701
231. Maan sato elonaikaan Som spridda sädeskornen (2) Som berg om høsten bugnen Per Lønning Per Boreman, Anna-Maija Raittila Toisinto Pohjois-Savosta 212, 231 ja 291 225* 1. säk.Anders Frostenson Didakhen ehtoollisrukouksen

Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virellä on toinen melodia

664 1963
232. Taas kutsut meidät pöytääsi Du ber oss til ditt alterbord Olaf Hillestad Anna-Maija Raittila ja Esa Santakari Johann Crüger 227* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virellä on toinen melodia 1986
6. Konfirmaatio
233. Oi Isä, Poika, Henki Herran  Ich bin getauft auf deinen Namen Johann Rambach Julius Krohn Ruotsista 233 ja 413 219 1886
234. Jeesus, saavun kutsustasi Kom, o Jesu! väck mitt sinne Frans Mikael Franzén Bengt Jakob Ignatius Felix Mendelssohn 148, 234, 253, 461 ja 750 230* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 226 ja 227 1886
235. Armon lähde, Jeesuksemme Du, som i ditt ord förkunnar  Samuel Ödmann Bengt Jakob Ignatius Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 174, 235 ja 381 225 1886
236. Kätesi laske, Herramme   Anna-Maija Raittila Ranskasta 236, 496 ja 500 Myös glossi 1986
237. Jo nuoruuteni aikana   Säk. 1 ja 3 Jaakko Haavio, säk. 2, 4 ja 5 Kauko Veikko Tamminen Nathan Söderblom 237 ja 826 643 1963
7. Avioliitto
238. Avioliiton Jumala Jumala asetti avioskäskyn Hemminki Maskulainen Keskiajalta / Saksasta 137, 230, 238 ja 331 252 1605
239. Loi Herra kuvaksensa God die in het begin Huub Oosterhuis Anna-Maija Raittila Toisinto Kuortaneelta 136, 239, 249a, 512, 616a, 620 ja 810 236 Myös glossi 1986
240. Herra, kaiken onnen tuoja   Pentti Jaakko Ignatius Heinrich Albert Voidaan laulaa myös virren 185 sävelmällä. 253 1886
241. Herra, rakkaastani Irja Hiironniemi A-sävelmä Hans Puls
B-sävelmä Asko Rautioaho
241a ja 509 Myös glossi 1986
8. Hautaus
242. Jo vaietkoon vaikerrus, itku Jam moesta quiesce querela Aurelius Prudentius Rudolf Lagi 238 Säkeistöjen määrässä eroavaisuuksia ruotsinkielisen ja suomenkielisen virsikirjan välillä. 257 1605
243. Tiet kaikki kerran kulkee  Her mødes alle veje Nikolai Frederik Severin Grundtvig Martti Ruuth Hans Leo Hassler 63, 243 ja 292 240 261 1938
244. Te murheelliset   Väinö Malmivaara Toisinto Pohjois-Savosta 244 ja 407 259 1938
245. Nyt sydän luopuu kalleimmastaan Nun sich das Herz von allem löste Jochen Klepper Georg Neumark 245, 370 ja 479 1986
246. Murheeni syvyydestä   Leena Impiö Toisinto Tampereelta 246 ja 526 1986
247. Ah autuas, ken taivaaseen   Lauri Kalliala Toisinto Porista 247 ja 617 264 1938
248. Jeesus, joka lempeänä   Niilo Rauhala Ruotsista 57, 102b, 248, 378 ja 544 1986
249. Pois kirkas suvi kulkee Niilo Rauhala A-sävelmä toisinto Kuortaneelta
B-sävelmä W. H. Doane
136, 239, 249a, 512, 616a, 620 ja 810 1986
9. Kirkon virka, vihkimys- ja siunaustoimitukset
250. Kirkasta, oi Jeesus, meille Mäktigaste segerhjälte (Visa dig uti den prydnad) Säk. 1 ja 3–6 Lars T. Nyberg Säk. 2 komitea 1937 Toisinto Pohjois-Savosta 84, 250 ja 732 250 1938
251. Jumalan valtaistuin on Herren, vår Gud, har rest sin tron Olov Hartman Niilo Rauhala Ludvig Lindeman 197 ja 251 248 1986
252. Oi Paimen lammasten O gode Herde, du Jesper Swedberg Saksasta 252 ja 520 468 1701
253. Herra, joka vartioitset Du, som din församling vårdar Säk. 1 ja 3 Samuel Ödmann, 2. säk Elias Lönnrot Bengt Jakob Ignatius Felix Mendelssohn 148, 234, 253, 461 ja 750 248 1886
254. Sun työhös, Jeesus, kutsun sain   Heikki Saari Suomalainen toisinto 197 ja 251 469 1938
255. Taivasten taivaisiin  (Se, milde Gud! i nåd) Virsikirjakomitea 1984 Elias Lönnrot Johann Crüger 167, 255, 271 ja 328 163 Pohjautuu Samuel Ödmanin virteen joka oli edlisessä virsikirjassa virsi numero 245 1986
III Elämä Kristuksessa
1. Jumalan armo Kristuksessa
256. Kristus, Jumalan Poika Herr Christ, der einig Gotts Sohn Elisabeth Kreuziger Keskiajalta / Saksasta 124 ja 256 54 292 1583
257. Oi Jeesus, synnyit maailmaan O Jesu Christ, som mandom tog (O Jesus Krist, som mänska blev) Olaus Petri Wolfgang Dachstein 25 ja 257 252 293 1583
258. Kiitetty olkoon Jumala  Kiitett’ ole, Israelin Jumal’ Hemminki Maskulainen Toisinto Pohjanmaalta 107 ja 258 411 1605
259. Kiitetty Herra, joka kansallensa Välsignad Gud, som Israel förlossat Lars Stenbäck Elias Lönnrot Peter Sohr 302 Mukaelma Sakariaan kiitosvirrestä (Luuk. 1:68-79)

Voidaan laulaa myös sävelmällä 371

410 1886
260. Niin suuresti on Jumala Also hat Gott die Welt geliebt Saksalainen Uud. suom. Carl Gustaf von Essen Saksasta 260 ja 346 256 135 1605
261. Oi iloitkaa, te kristityt Nun freut euch, lieben Christen gmein Martti Luther Saksasta 253 Voidaan laulaa myös sävelmällä 137 302 1583
262. On hyvyydessään Jumala Es ist das Heil uns kommen her Säk. 1–6 Paul Speratus

säk. 7–9 Olavus Petri

Keskiajalta / Saksasta 262 ja 519 251 304 1583
263. Vuorella Kristus kirkastui  Kuin Jesus vuorell’ kirkastui Säk. 1–2 ja 4–5 Hemminki Maskulainen,

Säk. 3 Niilo Rauhala,

Säk. 6 komitea 1937

Saksasta 263, 290 ja 367 120 140 1605
264. On turmeltunut ihminen Durch Adams Fall ist ganz verderbt Lazarus Spengler Saksasta 188, 264 ja 613 195 303 1605
265. Jeesus armon soi  Koitto ylhäältä, ylityltävä Abraham Achrenius Toisinto Raumalta 162 ja 265 268 298 1938
266. Oi Jeesus Kristus, Herramme Herr Jesu Christe, Gottes Sohn David Behme Elias Lönnrot Louis Bourgeois 229,266, 472b ja 597 4 1886
267. Sua syvyydestä avuksi Aus tiefer Not schrei ich zu dir Martti Luther Saksasta 267 ja 610 347 290 1583
268. Hädässä huudan Herraa Du fond de ma détresse Clément Marot Ranskasta 268, 383, 393, 403 ja 841 359 Johannes Gezelius vanhemman julkaisemassa virsikirjassa 1685 291 1685
269. Älä sure, sielu parka Weg, mein Herz, mit den Gedanken Paul Gerhardt Toisinto Sortavalasta 258* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 307 1701
270. Enkö Herraa Jumalaani Sollt ich meinem Gott nicht singen? Paul Gerhardt Otto Immanuel Colliander Johann Schop 262 417 1886
271. Nyt kiitän riemuiten Wohlauf, mein Herz, zu Gott Johannes Olearius August Ahlqvist Johann Crüger 167, 255, 271 ja 328 315 388 1886
272. Oi Jeesus, auttaja Jesus armon aitta Suomesta Toisinto Pieksämäeltä 320 1685
273. Jeesus, parhain ystäväni  Jesus är min vän den bäste Jakob Arrhenius Gustaf Düben 273, 404, 411b ja 506 265 315 1701
274. Kristuksen tähden menköön vain (För Christus fare allt sin kos) Maurice Greene (?) Johan August Gottlieb Hymander Englannista 78 ja 274 326 1938
275. Mä elän laupeudesta Ich lebe von Barmherzigkeit Philipp Friedrich Hiller Simo Korpela Richard Faltin 344 1938
276. Jeesuksesta laulan   Simo Korpela Martti Hela 1986
2. Katumus ja rippi
277. Oi Kristus, taivaan kuningas O Rex coelorum Domine Toisinto Etelä-Pohjanmaalta peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta 285 1686
278. Oi armon lähde ainoa Herr Jesu Christ, du höchstes Gut Bartholomäus Ringwaldt Saksasta 278, 284 ja 364 279 1685
279. Minua, Jeesus, auta O Jesu, for din pine Tanskasta Toisinto Kalannista 195 ja 279 308 1686
280. Älä vaadi, Jumala Ne szállj perbe énvelem Johannes Pálfi Aukusti Oravala Unkarista 358 1938
281. Lienenkö outo ainoa maan päällä Bin ich allein ein Fremdling auf der Erden Säk. 1–6 saksasta,

säk. 7–8 Jakob Arrhenius

Ranskasta 281, 366, 491 ja 558 289 1701
282. Oi Jeesus, korkein lohdutus O Jesu Christ, min högsta tröst Haqvin Spegel Johann Crüger 89a, 282 ja 436 287 1701
283. Ah Jumala, nyt tuskassa Ack Herre! hör och bistånd gör Haqvin Spegel Heikki Klemetti 270 1701
284. Ah autuas, ken armosta Säll den, vars överträdelse Haqvin Spegel Saksasta 278, 284 ja 364 268 1701
285. Voi, mihin raukka juoksisin Arma själ, som ligger säker

(Arme jag, hvart vill jag lända?)

Lars T. Nyberg Elias Lagus Toisinto Pohjanmaalta 285 ja 836 386 1938
286. Ah armon Herra suloinen  Ah suloisin mun Jeesuksen’ Toisinto Raumalta 286 ja 354 Sanat ovat alun perin laukirjasta Halullisten sieluin hengelliset laulu 391 1938
287. Oi Herra, kuinka jouduinkaan O Herre Gud! vad har jag gjort? Säk. 1–2, 4–6 Johan Olof Wallin,

säk. 3 Elias Lönnrot

Jacob Tengström Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 287, 350 ja 365 274 1886
288. Silmäisi eteen, Jeesus För Jesu milda ögon Lars Stenbäck Huugo Nyberg 369 1986
289. Vain sinä tunnet minut, Vapahtaja Min Frelser, du som legedommen eier Kirsten Aagaard Hansen Ensio Kurki-Suonio E. G. O. (Säveltäjän nimestä tiedetään vain alkukirjaimet) 355* Voidaan laulaa myös sävelmällä 600.

Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä kasi eri sävelmää, joista kumpikaan ei ole suomenkielisessä Virsikirjassa

1986
290. Kun Kristus käski sanansa Christus käski sanans’ saarnattaa Jaakko Finno Saksasta 263, 290 ja 367 223 1583
291. Kun tunnon taakan alla   Väinö Havas Toisinto Pohjois-Savosta 212, 231 ja 291 224 1938
292. Oi, kuinka unhottaisin Wie könnt’ ich sein vergessen Christian Gottlob Kern Maria Joutsen Hans Leo Hassler 63, 243 ja 292 220 243 1938
3. Usko Jeesukseen
293. En tahdo Herrastani Von Gott will ich nicht lassen Ludwig Hembold Ranskasta 7, 52, 293, 425 ja 566 377 Voidaan laulaa myös virren 39 sävelmällä 372 1685
294. Ihminen, synnissänsä kauan maannut En syndig man, som låg i syndsens dvala Laurentius Petri Gothus Toisinto Luvialta 350 278 1605
295. Oi Herrani, saan luoksesi Herre Jesu Christ! Min Frelser du est Du, Herre Krist, min frelser est Hans Christensen Stehn (?) Toisinto Kuortaneelta 294 1685
296. Sinuhun, Jeesus, ainoaan Allein zu dir, Herr Jesu Christ Konrad Hubert Saksasta 132 ja 296 254 305 1605
297. Mun hyvään Herraani Auf meinen lieben Gott Sigismund Weingärtner Jakob Regnart 4, 200, 297, 314 ja 478 585 1701
298. Vapahtajani Jeesus on Herr Jesu Christ, mein’s Lebens Licht Martin Behm Jakob Frosterus Heikki Klemetti 407* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 313 ja 392 1886
299. Ei mikään niin voi virvoittaa Det enda nöje, som jag vet Lars T. Nyberg Elias Lagus A-sävelmä Bartholomäus Gesius
B-sävelmä Bartholomäus Gesius
72a, 226 ja 299a 267* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 299 1938
300. Jeesuksen muisto ihana  Jesu dulcis memoria Latinalainen Jesu dulcis memoria 1100-luvulta. Saksasta 300 ja 534 250 peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta 300 1616
301. Kirkasta, oi Kristus, meille Kirkastukoon aamun koitto Gustaf Skinnari A-sävelmä Heikki Pöyhtäri
B-sävelmä Frans Petter Krank
301a ja 531 A-sävelmä 371 301 1938
302. Sinua, Jeesus, odotan Ein reines Herz, Herr, schaff in mir Heinrich Georg Neuss Elias Lönnrot Saksasta 301 ja 418 433 1886
303. Jeesus, aarteheni Jesu, meine Freude Johann Franck, 5. säkeistö Johan Schmedeman Johann Crüger 260 319 1685
304. Oi Jeesus Kristus, autuuden O Jesu Christ, du nådenes brunn Ruotsista Englannista 11, 304, 313 ja 474 351   383 1701
305. Jeesus, ruokit sanallasi  Jesu, meiner Seelen Weide Johann Flittner Ruotsista 314 316 1701
306. Jeesus, kruunun kirkkaan kannat Jesus ist mein Heil und Leben Säk. 1–6 Johann Gerdessen, 7. säk. Andreas Canuti Brodinus Suomalainen toisinto 306, 312 ja 355 263* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 295 1685
307. Kiitos olkoon Jumalalle Jumalalle olkoon kiitos Elsa Holmsten Johan Wacklin Toisinto Savosta / Armas Maasalo 146 ja 307 456 1938
308. Ah Jeesus, Herrani En gång jag, Jesu, fick (Ty styrk mitt svaga hopp) Johan Kahl Elias Lagus Ruotsista 431 1938
309. Nyt vielä etehesi Die Gnade sei mit allen Philipp Friedrich Hiller Simo Korpela Toisinto Kalannista 309 ja 481 216 1938
310. Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme on Ei hätää ole yhtäkään Jesuksen kanss’ Toisinto Lapualta 161 Sanat ovat alun perin laukirjasta Halullisten sieluin hengelliset laulu 171 1938
311. Jo joudu, mun sieluni, heräämähän Jo heräjä sielun, jo heräjä Matti Paavola A-sävelmä Rudolf Lagi
B-sävelmä toisinto Pohjanmaalta
311a ja 438 A-sävelmä 353 311 1938
312. Muistan päivää autuasta Autuas se päivä lienee Suomalainen toisinto 306, 312 ja 355 Sanat ovat alun perin laukirjasta Halullisten sieluin hengelliset laulu 322 1938
313. Eteesi, armon Jumala Sun etees, Herra armiain Julius Krohn Englannista 11, 304, 313 ja 474 323 390 1886
314. Suo, Jeesus rakkaani   Frans Andell (?) Jakob Regnart 4, 200, 297, 314 ja 478 229 1938
315. Valvoa mun, Jeesus, anna Rakas Jesus, suo mun olla Onnia Hellén Toisinto Pohjois-Savosta 315 ja 432 365 1938
316. Käyn armoalttarillesi Sun armoalttarillasi Oskari Heikki Jussila Burchard Waldis 316 ja 599 381 1938
317. Vain yksi nimi meille riittää Ühtainust nime mina tunnen Hugo Wühner Anna-Maija Raittila Saksasta 168, 317, 523, 576 ja 731 1986
318. Jeesus, sä ainoa Jesus, det eneste Ole Theodor Moe Aune Krohn C. W. Sørlie 276 1986
319. Sä kuljet seurassa Jeesuksen August Verner Jaakkola Rikhard Mäkinen   1986
4. Kiitos ja ylistys
320. Sinua, Jumalaa Te Deum laudamus Nicetas Remesianalainen (?) Mikael Agricola Keskiajalta / Saksasta 394 1583
321. Sinua, Jumala Te Deum laudamus Lars Stenbäck Elias Lönnrot Ilmari Krohn 280 Pohjautuu virteen 320 395 1886
322. Ajalla autuaalla me Tibi laus salus sit Christe Keskiajalta / Saksasta 281 113 1605
323. Nyt kiitä, sielu, Herraa Nun lob, mein Seel, den Herren Johann Gramann Keskiajalta / Hans Kugelmann 323, 444 ja 835 282 Tuli mukaan Jaakko Finnon virsikirjaan vuonna 1583.

Karsittiin 1886 virsikirjasta mutta lisätiin takaisin 1986 virsikirjaan.

Uusi Suomenkielinen Wirsikirja viren numero on 77 Virsi alkaa sanoin "Minun sielun', kiitä Herraa, Ja" [16]

1583–1886 ja 1986*
324. Hyvä on Herra Lobet den Herren! Saksasta Antonio Scandello 284* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 407 1701
325. Tulkaa ja riemuitkaa Ain’ veisatkaam’ Herrall’ Hemminki Maskulainen Burchard Waldis 325 ja 583 401 1605
326. Sinulle kiitos, Isä maan ja taivaan Lov, pris och tack ske dig, o Fader kära Laurentius Paulinus Gothus Toisinto Pohjanmaalta 326 ja 833 285 415 1701
327. Kaikki maat, te riemuitkaatte Alle Welt, was lebt und webet Johann Franck Ruotsista 327, 449, 495, 546 ja 819 287 402 1701
328. Nyt kiitos Jumalan Gelobet sei der Herr Johannes Olearius Isak Ervast (?) Johann Crüger 167, 255, 271 ja 328 421 1886
329. Kiitos nyt Herran Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren Joachim Neander Knut Legat Lindström Saksasta 289 424 1886
330. Nyt Herran hyvyydestä David, pyhä profeetta Suomalainen arkkivirsi Toisinto Sortavalasta 330, 464, 528 ja 539 425 1686
331. Ylistän Herran nimeä Ditt namn, o Gud! jag lova vill Jakob Arrhenius Keskiajalta / Saksasta 137, 230, 238 ja 331 405 1701
332  Herraa hyvää kiittäkää Lova Gud i himmelshöjd Jesper Swedberg A-sävelmä Heinrich Albert / Ruotsissa
B-sävelmä suomalainen toisinto
218, 332a, 428 ja 818 292 408 1701
333. Kiitä Herraa, sieluni Lova Herren Gud, min själ Jakob Arrhenius Bengt Jakob Ignatius Böömistä 219, 333, 334a, 421, 487, 733, 812 ja 821 406 1886
334. Armon lapset, riemuitkaa Armon lapset, veisatkaat A-sävelmä Böömistä, B-sävelmä toisinto Kalannista 219, 333, 334a, 421, 487, 733, 812 ja 821 Sanat ovat alun perin laukirjasta Halullisten sieluin hengelliset laulut 414 1938
335. Kaikkivoipa Jumalamme Höga Majestät! vi alle Samuel Hedborn Carl Helenius Philipp Nicolai 29, 163 ja 335 297 416 1886
336. Me riemumielin ylistämme Lovsjungom Herrens Jesu kärlek Fredrik Gabriel Hedberg Antti Räty Ilmari Krohn 94 ja 336 299* Myös glossi

Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virellä on toinen sävelmä.

422 1938
337. Ei laulamasta lakkaa   1. säkeistö Antti Wilén,

2. säkeistö Juho Railio

Toisinto Kalannista 64 ja 337 300 1986
338. Päivä vain ja hetki kerrallansa Blott en dag, ett ögonblick i sänder Lina Sandell Oscar Ahnfelt 391 1986
339. Halleluja, kiitos Herran Alleluya! sing to Jesus William Chatterton Dix Matti Kolehmainen ja Anna-Maija Raittila Rowland Hugh Prichard 339 ja 823 303 1986
340. Herrasta veisaa kieleni  Ylistys ain’ on kielellän’ Julius Krohn Toisinto Pohjois-Savosta 40, 340, 489, 543 ja 727 396 398 1886
341. Kiitos sulle, Jumalani Tack, min Gud, för vad som varit August Ludvig Storm Kaarlo J. Rahikainen A-sävelmä Oskar Merikanto
B-sävelmä G. C. Stebbins
341a ja 411a Myös glossi 1986
342. Niin ihanaa on ylistää Det är ett kosteligt ting, o Gud Mikael Nyberg Hilja Haahti Toisinto Raumalta 342, 460, 475, 530, 572 ja 728 307 427 1938
343. Voisinpa Jeesuksestani Jos voisin Jeesuksestani Helmi Mäkeläinen Toisinto Pohjanmaalta 1986
344. Maan ja taivaan Luojan   Väinö Havas Ruotsista 344, 417 ja 457 419 1938
345. Jo mahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää   Suomalainen Suomalainen toisinto 1986
5. Ahdistukset ja lohdutus
346. Mä huudan, Kristus, sinua Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ Johann Agricola (?) Saksasta 260 ja 346 348 368 1605
347. Pois viha käännä, Herra, säästä meitä Aufer immensam, Deus, aufer iram Johann Crüger 71 ja 347   567 1605
348. Niin kuin peura janoissansa Ainsi qu’on oit le cerf bruire (Wie nach einem Wasserquelle) Théodore de Bèze Louis Bourgeois 360 361 1701
349. Oi Kristus, edessäsi Jag för dig, o Gud! klagar Jonas Petri Gothus Toisinto Lapualta 288 1685
350. Oi Herra, korvas kallista Din’ öron, Herre! till mig böj Erik Lindschöld Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 287, 350 ja 365 363 1701
351. Taas ahdistuksen alta Min Gud jag nu åkallar Haqvin Spegel Toisinto Mikkelistä 362 1886
352. Herra, koska tuskissani När jag nu min bön utgjuter Gustaf Ållon Ruotsista 291* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virellä on toinen sävelmä 360 1701
353. Puolees, Jeesus, rukouksin Téged keres imádságom Meine Armuth macht mich schreyen Christian Friedrich Richter Hilja Haahti Unkarista 147, 353 ja 441 377 1938
354. Kristityn ilman ristiä Ein Christ kann ohne Kreuz nich sein David Nerreter August Ahlqvist Toisinto Raumalta 286 ja 354 369 1886
355. Jeesus, ilo elämäni  Jesu! ilon’ elämäni Isak Ervast (?) Suomalainen toisinto 306, 312 ja 355 314 1886
356. Tyydy, sielu, Herran tahtohon Tyydy, sielun, Herran tahtohon Väinö Vesala  sävelmä peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta 356 1938
357. Saavu, Jeesus, suuri armontuoja Jövel, Jézus, lelkem hő szerelme Benjamin Szönyi Paavo Viljanen Böömistä   357 1938
358. Immanuel, mun valoni O min vän, Immanuel (Ack! hur länge skall dock jag) Anders Odhelius Elias Lagus Toisinto Sortavalasta 121 ja 358 389 1938
359. Vaivaisten turva ainoa Arma själars enda tröst! Anders Odhelius Elias Lagus Toisinto Eurajoelta 208 1938
360. Suo, Herra, mun sinuhun uskaltaa O Herre! du är min enda tillflykt Haqvin Spegel Nikolaus Herman   345 1701
361. Koska valaissee kointähtönen När skall dock morgonstjernan gå Anders Odhelius A-sävelmä toisinto Sortavalasta
B-sävelmä Toisinto Savosta / Ahti Sonninen
380 1938
362. Oi Herra, ilo suuri O Gud! det är min glädje Haqvin Spegel Melchior Vulpius 60, 206, 362, 395, 497 ja 573 338 1701
363. Kuin mainen kulta puhdistuu Im Feuer wird das Gold bewährt Philipp Friedrich Hiller Simo Korpela Richard Faltin 371 1938
364. Tie taivaan kaita, ahdas on Ahdas ja kaita on taivaan tie Suomalainen arkkivirsi 1790. Saksasta 278, 284 ja 364 429 1938
365. Käy kohti isänmaatansa Matkamiehet hengelliset Henrik Renqvist (?) Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 287, 350 ja 365 430 1938
366. Oi Isä meidän, huolen meistä kannat O Jumala! kuin hyvät kaikki annat Bengt Jakob Ignatius Ranskasta 281, 366, 491 ja 558 352 1886
367. On autuasta Jeesukseen Säll den, vars hopp till Jesum står Johan Ludvig Runeberg Julius Krohn Saksasta 263, 290 ja 367 273 130 1886
368. Jeesus matkakumppani Jesus on matkakumppanin’ Säk. 1–3 Efraim Jaakola, säk. 4–5 Samuel Hellma Toisinto Raumalta 364 1938
369. Nyt päivä laskee, pilvi peittää Mu päev, mis aland, on nii pime Martin Lipp Anna-Maija Raittila Dimitri Bortnjanski 369 ja 579   1986
370. Ah, tiesi usko haltuun Herran Wer nur den lieben Gott lässt walten Georg Neumark Georg Neumark 245, 370 ja 479 363 376 1701
371. Sun sanas, Herra, kutsuu luokses meitä Wilhelmi Malmivaara Toisinto Pohjanmaalta 371, 406, 602 ja 615 337   211 1938
372. Isän käsi, sydämeeni Kalla, kallis Isa käsi Jaan Lattik Lauri Pohjanpää August Topman 1986
373. Jeesus, kuule rukoukset Kuule rukouksen’, Jeesus Jenny Pohjola Armas Maasalo 1986
6. Jumalan varjelus ja johdatus
374. Mitä silloin multa puuttuu Was kann uns kommen an für Noth Andreas Knopken Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 333 1937
375. Kun Herra hoitaa, paimentaa Kun Herra mua paimentaa Pentti Jaakko Ignatius Toisinto Porista 375 ja 582 Pohjautuu psalmiin 23 ja virteen numero 374. 334 1886
376. Sinua, Jeesus, rakastan Herzlich lieb hab’ ich dich, o Herr Martin Schalling Saksasta 255 323 1701
377. Sun haltuus, rakas Isäni Herr Jesu Christ, in deine Hand Basilius Förtsch Ranskasta 377 ja 472 378 B-sävelmä Myös glossi 332 1701
378. Kaitse, Jeesus, paimen hyvä Jesu, frommer Menschenherden Säk. 1–4 mahd. Siegmund von Birken. Säk. 6 saksalainen. Säk. 5 Knut Legat Lindström Knut Legat Lindström Ruotsista 57, 102b, 248, 378 ja 544 487 1886
379. Herralle tiesi anna Befiehl du deine Wege Paul Gerhardt Saksasta 101, 379 ja 533 350 1938
380. Herra, hoida lastasi Sorge, Vater! sorge du Ludämilie Elisabeth von Schwarzburg-Rudolstadt Martti Ruuth Johann Crüger 175, 380 ja 483 670 1963
381. Herrassa on valo, autuus Herren är mitt ljus och hälsa Jakob Arrhenius Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 174, 235 ja 381 335 1701
382. Sinuhun turvaan, Jumala Min Gud! på dig förtröstar jag Haqvin Spegel Toisinto Pohjois-Savosta 380 337 1701
383. Nyt ylös vuoriin tiellä Jag lyfter mina händer  Jakob Arrhenius Ranskasta 268, 383, 393, 403 ja 841 382* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virellä on toinen sävelmä. 340 1701
384. Autuas, ken elämänsä Vad kan dock min själ förnöja Gustaf Ållon Abraham Frosterus Ruotsista 156 ja 384 381 348 1886
385. Auta, oi Jeesus, kun eksytys suuri Jesu, hilf siegen, du Fürste des Lebens Johann Heinrich Schröder Elias Lönnrot Toisinto Kuortaneelta 173 ja 385 367 434 1886
386. Salattu Herra, valtakunnassasi Verborgner Gott! du wohnst in einem Lichte Johann Eusebius Schmidt Toisinto Mikkelistä 150 ja 386 1986
387. Herraamme aina luottaa saa Was Gott tut, das ist wohlgetan Benjamin Schmolck Elias Lönnrot Severus Gastorius 172 ja 387 346 1886
388. Jeesus, johdata Jesu, geh voran Nikolaus Ludwig von Zinzendorf Elias Lönnrot Adam Drese 388, 471 ja 816 324 1938
389. Jumalan haltuun anna Ann’ Herran haldun elos Andreas Oilenius Hollannissa 1539 / Ruotsissa 1697 330 1886
390. Oi Jeesus, armon ruhtinas O Jesu! Jesu suloinen Abraham Achrenius Keskiajalta / Saksasta 128 ja 390 317 1886
391. Armahda, oi Herra, meitä Herre! dig i nåd förbarma; Hör ditt Zions bittra klagan 1938 virsikirja virsi 384 ruotsalainen,

1938 virsikirja virsi 385 Samuel Ödmann

Bengt Jakob Ignatius Saksasta 391, 439 ja 525 Yhdistetty vanhan virsikirjan virsistä 384 ja 385 molemmat virsikirjaan 1886

Yhdistänyt virsikirjakomitea

384 ja 385 1986
392. Oi, miksi tiellä Herrani Den korta stund jag vandrar här Frans Mikael Franzén Toisinto Eurajoelta 384* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virellä on toinen sävelmä. 342 1938 (Säk. 1, 2 ja 4) ja 1986 (Säk. 3)
393. Vakaana Herran teitä Befall i Herrans händer Johan Olof Wallin Elias Lönnrot Ranskasta 268, 383, 393, 403 ja 841 413 329 1886
394. Minua tutkit, Herrani Mun tutkit, Herra, tarkasti Knut Legat Lindström Toisinto Laitilasta 138, 141, 157 ja 394 343 1886
395. Jo ennen syntymääni   Niilo Rauhala Melchior Vulpius 60, 206, 362, 395, 497 ja 573 1986
396. Käyn kohti sinua, oi Herrani (Nearer, my God, to thee) Sua kohti, Herrani Lowell Mason 319 Pohjautuu Sarah Adamsin virteen, tekijä tuntematon. 1986
397. Kun on turva Jumalassa   Säk. 1–3, 5–6 Lina Sandell, Säk. 4 Fredrik Engelke Ruotsista 390 1986
7. Kutsu ja kuuliaisuus
398. Oi tulkaa, työtätekevät  Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn Georg Grünwald (?) Keskiajalta / Saksasta 118, 398 ja 593 Suomt. 153 (Hemminki Maskulainen virsikirjaan 1605), 154 (Jonas Raumannus virsikirjaan 1646)[14]

Virret yhdisti ja uudisti Samppa Asunta 1984.

153 ja 154 1986*
399. Taas armon kyllyydestä Lustig af hjertans grunde Ruotsista Saksasta 399 ja 535 512 1605
400. Voi niitä, jotka etsivät Gott sagt, dass die nur selig seyn Saksasta Suomalainen toisinto 400 ja 518 443 1701
401. Oi Herra, Henkes valo suo Ein reines Herz, Herr, schaff in mir Heinrich Georg Neuss Isak Ervast Ruotsista 401, 467 ja 807 318 1886
402. En tehdä hyvää voisi Vad gott kan jag dock göra Gustaf Ållon Julius Krohn Toisinto Sortavalasta 402 ja 486 432 1886
403. Oi Herra, vakavasti  Vi böre oss städs reda Säk. 1 Petrus Brask,

säk. 2 Johan Ludvig Runeberg,

säk. 3–4 Zachris Topelius(?)

Julius Krohn Ranskasta 268, 383, 393, 403 ja 841 442 1886
404. Voittaja, suo voitto meille O Durchbrecher aller Bande Gottfried Arnold Per Boreman Gustaf Düben 273, 404, 411b ja 506 659 1963
405. Kirkkautta kohti kulje Ringe recht, wenn Gottes Gnade Johann Joseph Winkler Heikki Saari Ilmari Krohn 149 ja 405 436 1938
406. Jo herää, sielu, synnin unestasi Hör, syndare, är ny tid på att sova? Johan Holmberg Elias Lagus Toisinto Pohjanmaalta 371, 406, 602 ja 615   448 1938
407. Nyt nukutko vaan Vak, syndare, opp Anna Nordensköld Elias Lagus Toisinto Pohjois-Savosta 244 ja 407 447 1938
408. Joutukaa, sielut, on aikamme kallis Ah! joutukaat, sielut! sill’ aika on kallis (Sielut kuin kuljette autuuden tiellä) Antti Räty Toisinto Laukaasta 411 Sanat ovat alun perin laukirjasta Halullisten sieluin hengelliset laulut 325 1938
409. Suo, Jeesus, paras opettaja Hvem är jag? hvilken vigtig fråga (O Jesu! paras Opettaja) Johann Samuel Diterich Toisinto Ylistarosta 103 ja 409 212 1938
410. Maailman tungoksessa käy  Vad vilje vi på världens torg Säk. 1–2 ja 4–6 Johan Ludvig Runeberg, 3. säkeistö Jakob Henrik Roos, Säk. 7 virsikirjaehdotuksessa 1871 Kaarle Martti Kiljander Toisinto Sortavalasta 410 ja 450 416* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virellä on toinen sävelmä. 132 1886
411. Rohkenethan, minkä maksoi Har du mod att följa Jesus Lina Sandell A-sävelmä Oskar Merikanto
B-sävelmä Gustaf Düben
A-sävelmä

341a ja 411a

B-sävelmä

273, 404, 411b ja 506

649 1963
412. Miksi itkit, Vapahtaja Miksis itkit, rakas Herran’ Elias Lönnrot Saksasta 56 ja 412 142 1886
413. Ah, miksi taivaan valtakunnan Ach, huru mången sig utsluter Julius Krohn Ruotsista 233 ja 413 137 1886
414. Oi, kuinka onkaan autuas Ah kuinka autuas hurskas on Julius Krohn Heinrich Scheidemann 414, 594 ja 614 437 1886
415. Käskien et hallitse, Kristus, et vaatimuksella Ikke ved makt – ikke ved vold Sverre Therkelsen Anna-Maija Raittila Knut Nystedt 431 1986
416. Nyt on aika kiitoksen There’s a spirit in the air Brian Wren Anna-Maija Raittila John Wilson 119   1986
417. Jeesus, askeleesi   Pekka Kivekäs Ruotsista 344, 417 ja 457 1986
8. Lähetys
418. Apostolinsa maailmaan Spiritus sancti gratia Säk. 1–5, 8 latinalainen Spiritus sancti gratia

säk. 6–7 Elias Lönnrot

Saksasta 302 ja 418 99 1886
419. Soi, riemuviesti Jumalan Op, alle folk på denne jord Hans Adolf Brorson Mikael Nyberg Heikki Klemetti 155, 181, 419 ja 578 658 1963
420. Nyt soikoon taivas kiitostaan Exultet coelum laudibus Mikael Agricola Anna-Maija Raittila A-sävelmä Keskiajalta/ Böömistä

B-sävelmä Englannista

70 ja 420b

A-sävelmä 194 1986
421. Siion, kutsu kansat maan O Gud! din rättvisa dom Säk. 1–6, 8–9 Haqvin Spegel Säk. 7 Jakob Henrik Roos Elias Lönnrot Böömistä 219, 333, 334a, 421, 487, 733, 812 ja 821 6 179 1886
422. Jeesus Kristus, nimeäsi   Anna-Maija Raittila Karl Johan Moring 422 ja 459 Pohjautuu edellisen virsikirjan(1938) virteen 187 joka on sanoittanut Knut Legat Lindströmin ja Jaakko Pitkätky virteen.[14][17] 1986
423. Katseesi nosta yli maan Oppløft ditt syn, du kristensjel Magnus Brostrup Landstad Pauli Vaalas 133, 144 ja 423 sävelmä peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta 663 1963
424. Maan ääriin asti, Herra Suo, Herra, valtakuntas Kauko Veikko Tamminen Toisinto Noormarkusta 45, 186 ja 424 441 A-sävelmä Pohjautuu Lina Sandellin lauluun 188 1938
425. Soi kiitosvirsi kerran   Jaakko Haavio Ranskasta 7, 52, 293, 425 ja 566 662 1963
426. Menkää maitten ääriin asti Menkää kaikkeen maailmahan Kauko Veikko Tamminen Rudolf Lagi 193, 426, 522 ja 588 656 1963
427. Taas uudet kielet vievät sanomaa Låt nya tankar tolka Kristi bud Siri Dahlquist Anna-Maija Raittila Alfred Morton Smith 427, 476 ja 753 443 1986
428. Kiitos suuren Kuninkaan   Anna-Maija Raittila Heinrich Albert 218, 332a, 428 ja 818 1986
429. Ylitse kaikkien rajojen   Pia Perkiö Ahti Kuorikoski 1986
9. Palvelu
430. Rakkaus, kun kuvaksesi Liebe, die du mich zum Bilde Säk. 1–3, 5–6 Johann Scheffler,

Säk. 4 saksalainen

Alfred Brynolf Roos Heinrich Albert 185 ja 430 261 354 1886
431. Ken on mun lähimmäiseni Vem kallar du din nästa här Säk. 1–4 Johan Ludvig Runeberg,

Säk. 5 komitea 1937.

Burchard Waldis 475 143 1886
432. Herra Jeesus, kunniasta Lord of glory, who hast bought us Eliza Sibbald Alderson Anna-Maija Raittila Toisinto Pohjois-Savosta 315 ja 432 672 1963
433. Oi etkö, ihminen, muistakaan O mänska, har du ock väl betänkt Zachris Topelius Lauri Pohjanpää Saksasta / Erik August Hagfors 477 449 1938
434. Kunnian Herraa palvelkaa Deilig det er å tjene Gud Hans Utbø Mikael Nyberg Toisinto Pohjois-Savosta Voidaan laulaa myös viren 197 sävelmällä 657 1963
435. Sä käskit, Herra, valona Ndi li po tuu ouyelele Gabriel Taapopi Sävy Vilkuna ja Pauli Vaalas Toisinto Sortavalasta 428* Voidaan laulaa myös viren 40 sävelmällä.

Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä

677 1963
436. Rakkaus olet ääretön Din kärlek, Jesus, gräns ej vet Ernst Frithiof Lönegren Säk. 1–2, 4–5 suom. Jaakko Haavio ja Säk. 3 suom. Anna-Maija Raittila Johann Crüger 89a, 282 ja 436 480* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 666 1963 (Säk. 1, 2, 4 ja 5) ja 1986 (Säk. 3)
437. Ihmiskunnan tuskaa kantaa Tung och kvalfull vilar hela Anders Frostenson Niilo Rauhala Toisinto Raumalta 437, 440 ja 621 483* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 1986
438. Oi armahda, Kristus, niin kaita on tie Oi armahda, Kristus, on kaitainen tie Väinö Havas Rudolf Lagi 311a ja 438 668 1963
439. Näytä, Herra Jeesukseni  Osoita, oi Jeesus, mulle Jaakko Haavio Saksasta 391, 439 ja 525 669 1963
440. Orjantappuroita kasvaa   Jaakko Haavio Toisinto Raumalta 437, 440 ja 621 673 1963
441. Tänään tässä maailmassa   Oke Peltonen Unkarista 147, 353 ja 441 1986
442. Herran ristin kantajiksi Vi er døypte til å vera Øystein Hovden Anna-Maija Raittila Saksasta 180, 442 ja 811 1986
443. Annoit, Herra, tehtävän   Seppo Suokunnas Toisinto Pohjanmaalta 202 ja 443 249* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 1986
10. Yhteys
444. On yksi Isä meillä  En Gud og alles Fader Bernhard Severin Ingemann Per Boreman, Anna-Maija Raittila Keskiajalta / Hans Kugelmann 323, 444 ja 835 166 1986
445. Oi Pyhä Henki, riennä  Zieh ein zu deinen Thoren Paul Gerhardt Julius Krohn Toisinto Pieksämäeltä 39, 445, 529, 537 ja 592 102 1886
446. Oi Pyhä Henki, pyydämme  Nu bede vi den Helligånd Nikolai Frederik Severin Grundtvig Jaakko Haavio Keskiajalta / Saksasta Pohjautuu virteen 113 jonka on sanoittanut Martti Lutheri 107 1938
447. Kristus, valo maailman  Christ is the world’s light Frederik Pratt Green Niilo Rauhala Keskiajalta / Böömistä 17 ja 447 53* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on eri melodia ja tekstimuoto 1986
448. Ei itää eikä länttäkään  In Christ there is no East or West John Oxenham Niilo Rauhala ja Virsikirjakomitea 1979 Johann Crüger 33, 448 ja 844 459 1986
449. Monin kielin keskeltämme Gathered here from many nations Fred Kaan Anna-Maija Raittila Ruotsista 327, 449, 495, 546 ja 819 1986
450. Maa kaikki vaikka Herran on  Maa kaikki Herran vaikka on Jaakko Haavio Toisinto Sortavalasta 410 ja 450 653 1963
451. Sinulle kiitos, Isä, lahjastasi Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben Maria Luise Thurmair Anna-Maija Raittila Johann Crüger 213a, 451 ja 828 Myös glossi 1986
452. Jo Herran armopöytä  Wir sind zum Mahl geladen Kurt Rommel Anna-Maija Raittila Melchior Teschner 8, 98 ja 452 228 1986
453. Kivi onko kourassani  Har vi sten i våre hender Liv Nordhaug Anna-Maija Raittila Saksasta 889* Ruotsinkielisessä lisävihkossa virrellä on toinen melodia ja eri runomitta 1986
454. Liekkejä on monta  Lågorna är många Anders Frostenson Tapio Saraneva Olle Widestrand 172 Myös glossi 1986
IV Elämä Jumalan maailmassa
1. Jumalan luomistyö
455. Luodut, te Herraa kiittäkää All creatures of our God and King William H. Draper Anna-Maija Raittila Keskiajalta / Saksasta 447 Pohjautuu Franciscus Assisilaisen Aurinkolauluun 1986
456. Jos tahdot hartain mielin Du som vill Herran tjena Haqvin Spegel Toisinto Lapualta 339 1701
457. Kiitetty nyt olkoon Lovad vare Herren, våra fäders Gud! Haqvin Spegel Ruotsista 344, 417 ja 457 290 Pohjautuu psalmiin 148 ja apokryfisen Kolmen miehen kiitoslauluun 418 1701
458. Ylistän, Luoja, voimaasi  I sing the almighty power of God Isaac Watts Niilo Rauhala William Mason 458, 485, 498 ja 830 1986
459. Taivaat kaikki valtiaansa Himlars rymd sin Konung ärar Johan Ludvig Runeberg Knut Legat Lindström Karl Johan Moring 422 ja 459 450 396 1886
460. Oi Herra kaikkivaltias O Herra kaikkivaltias Elias Lönnrot Toisinto Raumalta 342, 460, 475, 530, 572 ja 728 474 1886
461. Kiitä Herraa, yö ja päivä Ljus och mörker lofve Herren Lina Sandell Uud. ja säk. 4 suom. Anna-Maija Raittila Felix Mendelssohn 148, 234, 253, 461 ja 750 Pohjautuu psalmin 148 ja apokryfisen Kolmen miehen kiitoslauluun 420 1886 ja säk. 4 1986
462. Soi kunniaksi Luojan Soi kiitokseksi Luojan Säk. 1 ja 2 Aukusti Waldemar Koskimies, 3. säkeistö Ilta Koskimies Jean Sibelius 451 560 1938
463. Kanssa luomakuntansa   Anna-Maija Raittila Keskiajalta / Saksasta 19 ja 463 1986
2. Koti ja perhe
464. Kuin oksat vihannoivat Leena Impiö Toisinto Sortavalasta 330, 464, 528 ja 539 1986
465. Lahjoita, Herra, perheisiimme   Jaakko Haavio Toisinto Pohjois-Savosta 55 ja 465 1986
466. Oi Herra, kaiken luoja   Niilo Rauhala Saksasta 466, 559, 560, 562, 606 ja 824 1986
467. Oi Jeesus, siunaa äitiä  O Jeesus, siunaa äitiä Väinö Malmivaara Ruotsista 401, 467 ja 807 641 1963
468. Syliisi hellään sulje   Niilo Rauhala Yrjö Koskimäki 1986
469. Kun nimipäiväni on tänään   Timo Topi Saksasta 211, 215, 469 ja 540 1986
470. Kirkkaat riemun äänet soivat   Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 1986
471. Hyvä Jumala, kiitän kodista   Heikki Vaahtoniemi Adam Drese 388, 471 ja 816 1986
3. Ateria
472. Nyt silmäin alla Jeesuksen I Jesu namn till bords vi går Pohjoismainen ruokavirsi Ilta Koskimies A-sävelmä ranskalainen
B-sävelmä Louis Bourgeois
A-sävelmä 377 ja 472

B-sävelmä 229,266, 472b ja 597

A-sävelmä 529 B -sävelmä 508 1938
473. Kaikki katsovat sinua, Herra   Säk. 1 psalmi 145:15–16, 2. säkeistö Niilo Rauhala Heinrich Schütz 1986
474. Nyt Herrallemme kiitoksen  Nyt Herralle haluisen kiitoksen Olof Pesonius Englannista 11, 304, 313 ja 474 503 1886
475. Kaikkien silmät tarkkaavat  O Gott, wir danken deiner Güt Säk. 1–2, 4 Nicolaus Boye, säk. 3 Ruotsista Toisinto Raumalta 342, 460, 475, 530, 572 ja 728 504 1583
476. Kun päivä laskee Emmauksessa   Niilo Rauhala Alfred Morton Smith 427, 476 ja 753 1986
4. Terveys ja sairaus
477. On Jumalassa turvani Allein zu Gott mein’ Hoffnung steht; Mag ich unglück nicht widerstan Säk. 1–2 Ambrosius Lobwasser

säk. 3–4 saksalainen

Toisinto Porista Suom. eri virsinä Hemminki Maskulainen virsikirjaan 1605

Yhdistänyt virsikirjakomitea 1986

328 ja 373 1986*
478. Jos, Jeesus, Herrani Om jag ej haver dig Zachris Topelius Julius Krohn Jakob Regnart 4, 200, 297, 314 ja 478 144 1886
479. Sinussa, Kristus, luotiin kerran Niilo Rauhala Georg Neumark 245, 370 ja 479   1986
480. Muista, Jeesus, minua Jesu, tänk på mig Rudolf Fredrik Emanuel Zetterquist William Snell Johann Sebastian Bach 374* Virren melodia tunnetaan myös nimellä ”Jesu, Jesu, bleib bei mir”

Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä

1986
481. Jumala, käsissäsi   Leena Suutarla Toisinto Kalannista 309 ja 481 1986
482. Elämä on meri Elu on kui meri Georg Kiviste Anna-Maija Raittila Ivar-Jaak Salumäe 1986
483. Kuka meistä sinua Kuka meistä muistanee (Wer wohlauf ist und gesund) 1938 virsikirja virsi 494 Paul Gerhardt, 1938 virsikirja virsi 495

Tuomas Ragvaldinpoika

Johann Crüger 175, 380 ja 483 Yhdistetty 1938 virsikirja virsistä 494 (vuoden 1701 virsikirjaan) ja 495 (vuoden 1886 virsikirjaan).

Yhdistänyt ja uudistanut Niilo Rauhala

494 ja 495 1986*
5. Koulu ja opiskelu
484. Totuuden Henki Sanningens Ande Zachris Topelius Martti Ruuth Saksasta 182 ja 484 322 475 1938
485. Kun koulutyöni alkaa taas Kauko Veikko Tamminen William Mason 458, 485, 498 ja 830   472 1938
486. Puoleesi, Herra, luomme Sun puolees, Herra, luomme Kauko Veikko Tamminen Toisinto Sortavalasta 402 ja 486 473 1938
487. Jeesus, sinuun turvaten   Maija Konttinen Böömistä 219, 333, 334a, 421, 487, 733, 812 ja 821 639 1963
488. Jeesus, sinä itsekin   Anna-Mari Kaskinen Taneli Kuusisto 53, 488, 743 ja 748 1986
489. Sinua, suuri Jumala   Anna-Mari Kaskinen Toisinto Pohjois-Savosta 40, 340, 489, 543 ja 727 1986
6. Lapset
490. Mä silmät luon ylös taivaaseen  Jag lyfter ögat mot himmelen Johan Ludvig Runeberg Julius Krohn Rudolf Lagi 492 Myös glossi 477 1886
491. Oi Jumala, et hylkää pientä lasta O Gud! som ej de spädas röst föraktar Jesper Swedberg Bengt Jakob Ignatius Ranskasta 281, 366, 491 ja 558 478 1886
492. Ystävä sä lapsien  Gud som haver barnen kär Säk. 1 ruotsalainen, 2. Siri Dahlquist 3. säkeistö Virsikirjakomitea 1937. Lauri Pohjanpää Ivar Vidéen 493 Myös glossi 479 1938
493. Jeesus, lasten auttaja   Säk. 1 ruotsalainen, 2.-4. säkeistöt Aarne Kaitila Arvi Jännes Armas Maasalo 216, 493, 729 ja 837 483 1938
494. Luoja enkeleineen  Aus dem Himmel ferne Säk. 1–3 Johann Wilhelm Hey, Säk. 4 Anna-Maija Raittila Kauko Veikko Tamminen Lars Stråhle 635 1963
495. Taivaan Isä, nostit minut Milde fader i det höga Jacob Thimothus Jacobsson Ruotsista 327, 449, 495, 546 ja 819 637 1963
496. Oi Jeesus, ota syliisi Oi Jeesus, ota sylihin Väinö Malmivaara Ranskasta 236, 496 ja 500 482 1938
497. Kun äidit lapsiansa   Carla Jepsson Säk. 1–3 suom. Jaakko Haavio Melchior Vulpius 60, 206, 362, 395, 497 ja 573 634 1963 ja säk. 4 1986
498. Nyt kulkee halki korpimaan   Anna-Maija Raittila William Mason 458, 485, 498 ja 830 638 1963
499. Jumalan kämmenellä   Pirkko Halonen Pirkko Halonen Myös glossi 1986
500. Käyn, Jeesus, kasvois etehen Taas, rakas Jeesus, sinullen Simo Korpela Ranskasta 236, 496 ja 500   480 1938
501. Kuule, Isä taivaan, pyyntö tää   Jaakko Löytty Enoch Sontonga 1986
502. Jeesus, meitä kosketa nyt   Anna-Mari Kaskinen Pekka Simojoki 1986
503. Taivaan Isä suojan antaa   Anna-Mari Kaskinen Pekka Simojoki 1986
7. Nuoret
504. Ah vuodata, Herra, jo Henkesi   Väinö Malmivaara Toisinto Lapualta 642 1963
505. Valtiaamme, kunniaasi   Jaakko Haavio Saksasta 651 1963
506. Jeesus, tänne tulit meitä Du vars gudahjärta blödde Säk. 1–3 Johan Olof Wallin,

säk. 4 Niilo Rauhala

Elias Lönnrot Gustaf Düben 273, 404, 411b ja 506 486 1938
507. Herra, lahjanasi sain Niilo Rauhala Tuomo Nikkola   1986
508. Valkeus kirkas päällä synkän maan Lead, kindly Light, amid the encircling gloom John Henry Newman Hilja Haahti Charles Henry Purday 414 1986
509. Herra, elämääni Hilf, Herr meines Lebens Juhani Forsberg Hans Puls 241a ja 509 Pohjautuu Gustav Lohmann lauluun 1986
510. Sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten   Anna-Maija Raittila Englantilainen kansansävelmä 1986
511. Tie valmis on, voin löytää sen   Tytti Jäppinen Jouko Piitulainen 1986
512. Jo varhain, Herra, annoit Yrjö J. E. Alanen Toisinto Kuortaneelta 136, 239, 249a, 512, 616a, 620 ja 810 233   489 1938 ja säk. 4 1986
513. Jeesus, sinä huomaat   Anna-Mari Kaskinen Pekka Simojoki 1986
514. Anna meille rauhasi  Gib uns Frieden jeden Tag! Säk. 1 Rüdeger Lüders,

säk. 2–3 Kurt Rommel

Juhani Forsberg Rüdeger Lüders 1986
515. Nouskaamme vuorelle korkeimmalle Säk. 1–2 Juhani Forsberg

säk. 3 kansainvälisen ekumeenisen nuorisotyön ohjelmistoa,

Israelilainen kansansävelmä 515 ja 814   1986
516. Kuulkaa, keitä Mestari  Hört, wen Jesus glücklich preist Säk. 1–9 Kurt Hoffmann ja Friedrich Walz,

säk. 10 Anna-Maija Raittila

Anna-Maija Raittila Sävelmä on negrospirituaali

Pohjautuu Matt. 5:1–12

1986
517. Herra, kädelläsi   Anna-Mari Kaskinen Pekka Simojoki 914 1986
8. Työ
518. Nyt anna, Herra, tultasi   Jaakko Haavio Suomalainen toisinto 400 ja 518 470 667 1963
519. On työni, Herra, lahjaasi  Tack, Gud, att också jag får gå Nils Bolander Jaakko Haavio Saksasta 262 ja 519 675 1963
520. Oi hyvä Jumala O Gott, du frommer Gott Johan Heerman Saksasta 252 ja 520 387 1701
521. Oi ihminen, mieleesi paina Oss christna bör tro och besinna (En kristen bör tro och besinna) Haqvin Spegel Carl Gustaf von Essen Tanskasta 379 145 1886
522. Anna, Herra, kansallemme Virsikirjakomitea 1984 Rudolf Lagi 193, 426, 522 ja 588 Jaakko Tengström virteen ”Meno puhdas, rehellinen” joka on 1938 virsikirja virsi numero 467 1986
523. Loit, Herra, minut maailmaasi   Anna-Maija Raittila ja Virsikirjakomitea 1984 Saksasta 168, 317, 523, 576 ja 731 Pohjautuu Arne Brunvollin kirjoitamaan virteen: Du gav, Gud, eit liv i denne verd 1986
524. Kun päivän työ on päättynyt   Jaakko Haavio Toisinto Pohjanmaalta 203, 214b ja 524 671 1963
525. Suurempi kuin sydämeni   Markku Kilpiö ja Anna-Maija Raittila Saksasta 391, 439 ja 525 1986
9. Vanhuus
526. Oi Isä, vanhuudessa  Verwirf mich nicht im Alter Philipp Friedrich Hiller Simo Korpela Toisinto Tampereelta 246 ja 526 498* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen melodia ja eri runomitta 490 1938
527. Kun askeleeni hidastuu   Anna-Maija Raittila Adam Krieger 527 ja 556 500 1986
528. Luoksemme päivät menneet   Niilo Rauhala Toisinto Sortavalasta 330, 464, 528 ja 539 1986
529. Vieläkin Herra tuhlaa   Anna-Maija Raittila Toisinto Pieksämäeltä 39, 445, 529, 537 ja 592 1986
530. Herrani, minut tänne loit   Herkko Kivekäs Toisinto Raumalta 342, 460, 475, 530, 572 ja 728 1986
531. Lähtöhetken lähetessä  Gud, når du til oppbrudd kaller Johan Lyder Brun Niilo Rauhala Heikki William Pöyhtäri 301a ja 531 1986
10. Aamu ja ilta
532. Taas siunattu päivä nyt luo valoaan  Den signade dag, som vi nu här ser Ks. Lisätietoa kohta Heikki Klemetti 502* Pohjoismaisen käsikirjoituksen (n. 1450) pohjalta Hans Thomissøn 1569. Osittain suom. ja säk. 6 Hemminki Maskulainen virsikirjaan 1605. Ruots. ja säk. 3 ja 7 Johan Olof Wallin 1816. Suom. Kaarle Martti Kiljander 1867, virsikirjaan 1886. Uud. komitea 1937, virsikirjavaliokunta 1963 (säk. 7), komitea 1984.

Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen melodia ja eri runomitta

526, 527 ja 679 Ks. Lisätietoa kohta
533. Sua kiitän, Jumalani Ich danck dir, lieber Herre Johannes Kolros Saksasta 101, 379 ja 533 503 528 1605
534. Yö synkkä aivan hämmästyi Yö hirmuinen nyt hämmästyi Jaakko Finno Saksasta 300 ja 534 520 1583
535. Taas alkaa kiitoksella Dig, Herre, vill jag prisa (O Gott, ich thu dir dancken) Ruotsista Saksasta 399 ja 535 522 1701
536. Kristus, valo valkeuden O Licht geboren aus dem Lichte Säk. 1–3 Martin Opitz

säk. 4–5 Johannes Melartopaeus

Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 504 530 1701
537. Kun koittaa huomenhetki  Hvarmed skal jag nu låfva Håkan Petri Ekman Toisinto Pieksämäeltä 39, 445, 529, 537 ja 592 531 1701
538. Oi Jeesus, lohdutukseni Mun lohdutuksen’ Jesu Krist’ Isak Ervast (?) Armas Maasalo 505 524 1886
539. Ah herää, sydämeni Mitt hjerta, vak opp i tro och hopp Lars T. Nyberg Elias Lagus Toisinto Sortavalasta 330, 464, 528 ja 539 190 1938
540. Aurinko armas valollansa  Solen, som en brudgum, går (Upp, rättfärdighetens sol) Johan Kahl Elias Lagus Saksasta 211, 215, 469 ja 540 521 1886
541. Yö synkkä on jo hälvennyt  I mörker höljs ej jorden mer Johan Ludvig Runeberg Knut Legat Lindström Pohjoismainen / Suomessa 1911 508* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen melodia ja eri runomitta 519 1886
542. Nyt, Herra, aamun tullen  Kiitoksen annan sulle Elias Lönnrot Saksalainen 1500-luvulta 10 ja 542 529 1886
543. Valkeus iankaikkinen   Jaakko Haavio Toisinto Pohjois-Savosta 40, 340, 489, 543 ja 727 647 1963
544. Herra Jeesus, anna minun  Minun anna, kallis Jeesus Marja-Terttu Tolamo Ruotsista 57, 102b, 248, 378 ja 544 1986
545. Kaikessa, Herra armias   Lucis creator optime Julius Krohn Axel von Kothen 545 ja 551 511 1886
546. Jeesus, ilo sydämeni Jesu, meine Lust und Wonne Saksasta Ruotsista 327, 449, 495, 546 ja 819 264 297 1701
547. Joka aamu on armo uus Herrens nåd är var morgon ny Lina Sandell Oscar Ahnfelt 510 Myös glossi 1986
548. Tule kanssani, Herra Jeesus Tule luokseni, Herra Jeesus Hilja Haahti Armas Maasalo 511 516 1938
549. Isämme, kiitos päivästä Deus, creator omnium Aurelius Ambrosius Anna-Maija Raittila Keskiajalta 514 1986
550. Oi Kristus, kirkas aamunkoi  Christe, qui lux es et dies Mikael Agricola Keskiajalta / Saksasta 550, 752 ja 754 515* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä kasi eri sävelmää, joista kumpikaan ei ole suomenkielisessä Virsikirjassa 538 1583
551. Sinua, Kristus, kiitämme Wir dancken dir, Herr Jesu Christ Nikolaus Selnecker Axel von Kothen 545 ja 551 545 1701
552. Mua siipeis suojaan kätke Bred dina vida vingar Lina Sandell Kansansävelmä Skånesta 524 552 1938
553. Päivä jälleen yöhön vaipuu Werde munter, mein Gemüte; Unsre müden Augenlieder Johann Rist virsi 548 vuoden 1938 virsikirjassa, Johann Franck virsi 549 vuoden 1938 virsikirjassaVirret yhdisti Anna-Maija Raittila Toisinto Eurajoelta 37 ja 553 Virsi 548 vuoden 1938 virsikirjassa aluperin virsikirjaa 1685 ja Virsi 549 vuoden 1938 virsikirjassa aluperin virsikirjaa 1886

Voidaan laulaa myös sävelmällä 209

548

ja 549

1986
554. Jo päivä ehtii ehtoolle Den lyse dag forgangen er Hans Christensen Stehn Ruotsista 516 541 1701
555. Oi Herra, luoksein jää, jo ilta on  Abide with me; fast falls the eventide Henry Francis Lyte William Henry Monk 522 555 1938
556. Taas päivä ajan virtahan Så går en dag än från vår tid Johan Olof Wallin Mikael Nyberg Adam Krieger 527 ja 556 518 554 1938
557. Sinun luoksesi, Jeesus, nyt tulla suo Sun luoksesi, Jeesus, mun tulla suo Aukusti Oravala Toisinto Pohjanmaalta 553 1938
558. Pois aurinko jo painui vuorten taaksi Der Tag ist hin, die Sonne gehet nieder Johann Christoph Ruben Ilta Koskimies Ranskasta 281, 366, 491 ja 558 556 1938
559. Nyt kaikki päättää työnsä Nun ruhen alle Wälder Paul Gerhardt Saksasta 466, 559, 560, 562, 606 ja 824 517 Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa viret 559 ja 560 on yhdistetty 547 1686
560. Maat, metsät hiljenneinä Min själ! se allt är stilla Paul Gerhardt Elias Lagus Saksasta 466, 559, 560, 562, 606 ja 824 517 Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa viret 559 ja 560 on yhdistetty 650 1963
561. Tästäkin päivästä tahdon nyt kiittää Tack, o Jesu! att du mig Åter har en dag förlänat Lars T. Nyberg Elias Lagus Toisinto Etelä-Pohjanmaalta 1986
562. Kun päivä mailleen vaipuu  När allt omkring mig vilar Frans Mikael Franzén Elias Lönnrot Saksasta 466, 559, 560, 562, 606 ja 824 521 544 1886
563. Ilta on tullut, Luojani Levolle laskeun, Luojani Säk. 1 englantilainen, säk. 2–3  Aune Krohn (?) Sofie Lithenius 640 1963
564. Aurinko vaipuu mailleen  Så stilla solen dalar Jacob Tegengren Ilta Koskimies Toisinto Eurajoelta, viimeistellyt Armas Maasalo 526* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 551 1938
565. Nyt melu tyyntyy  Nu sjunker bullret Säk. 1–2 Lars Thunberg, Säk. 3 Anna-Maija Raittila T. Ilmari Haapalainen ja Anna-Maija Raittila T. Ilmari Haapalainen 565 ja 755a 528 1986
566. Yö joutuu etehemme  Nu är en dag framliden Ruotsista Ranskasta 7, 52, 293, 425 ja 566 519 543 1701
11. Vuodenajat
567. Ah, kuinka kevät hohtaa  Wie lieblich ist der Maien Martin Behm Hilkka Norkamo Johann Steurlein 567 ja 575 1986
568. Oi, kuinka kevät säteilee  The glory of the spring how sweet! Thomas H. Gill Niilo Rauhala Nikolaus Herman 143 ja 568 1986
569. Herää, sydän, nukkumasta Ärka, süda, vaim ja mõte Aksel Kallas Anna-Maija Raittila Enn Vōrk 1986
570. Luomisen juhlaa täynnä   Leena Suutarla Harald Andersén 1986
571. Jo joutui armas aika Suvivirsi

Den blomstertid nu kommer

Israel Kolmodin (?) Ruotsista 571 ja 822 535 Myös glossi 557 1701
572. Taas kukkasilla kukkulat Sua, Herra, hiljaisuudessa Elias Lönnrot Toisinto Raumalta 342, 460, 475, 530, 572 ja 728 558 1886
573. Maa vaikka synnin tähden Hur skön är än ej jorden Johan Ludvig Runeberg Julius Krohn Melchior Vulpius 60, 206, 362, 395, 497 ja 573 559 1886
574. On kaunis synnyinmaamme   Väinö Havas Toivo Kuula 196, 574 ja 629 1986
575. Maan muokkasimme, veimme  Wir pflügen und wir streuen Matthias Claudius Niilo Rauhala Johann Steurlein 567 ja 575 1986
576. Maa hohtaa lumivaipassansa   Niilo Rauhala Saksasta 168, 317, 523, 576 ja 731 1986
12. Isänmaa
577. Sun kätes, Herra, voimakkaan  Bevara, Gud, vårt fosterland Johan Ludvig Runeberg Keskiajalta / Suomessa 79,577 ja 601 546* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä 462 1938
578. Ylistä Herraa Jumalaa Nyt Jumalata kiittäkään Elias Lönnrot Heikki Klemetti 155, 181, 419 ja 578 460 1886
579. Oi Herra, korkein valtiaamme O Herra, siunaa ruhtinaamme Alfred Brynolf Roos Dimitri Bortnjanski 369 ja 579 547 459 1886
580. Oi kuningasten kuningas O kuningasten kuningas Julius Krohn Frans Petter Krank 38 ja 580 548 461 1938
581. Kiitos, Jumalamme, kun annoit kauniin maan   Anna-Mari Kaskinen Pekka Simojoki 1986
582. Jos maatamme ei rakenna  Jos huonetta ei rakenna Säk. 1–6 ja 8 Julius Krohn, säk. 7 Niilo Rauhala Toisinto Porista 375 ja 582 341 1886
583. Veisaten Herralle kunniaa kannamme   Lauri Kalliala Burchard Waldis 325 ja 583 463 1938
584. Siunaa ja varjele meitä  Suomalainen rukous Uuno Kailas,

Säk. 2 muod. Niilo Rauhala

Taneli Kuusisto 549 1986
585. Siunatkoon Herramme synnyinmaata, kansaa täällä Aldás és békesség Otthonunkra Miklós Bodrog Anna-Maija Raittila Unkarista 1986
13. Rauha ja vapaus
586. Jumala, meille armossa Da pacem, Domine, in diebus nostris Ks. Lisätietoa kohta Ks. Lisätietoa kohta Keskiajalta / Saksasta 550 Säk. 1 latinalainen antifoni Da pacem, Domine, in diebus nostris 600-luvulta. Suom. Mathias Westhin käsikirjoituksessa 1540-luvulla, uud. suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Säk. 2 tuntematon ruotsalainen 1562, säk. 3 saksalainen 1532. Suom. Hemminki Maskulainen virsikirjaan 1605. 573 Ks. Lisätietoa kohta
587. Terve, rauha suloinen Güldner Fried uns sehr ergetzet Saksasta Keskiajalta / Saksasta 16 ja 587 575 1686
588. Rauhan Herra, maailmaasi Fridens Gud, oss frid förläna Virsikirjakomitea 1984 Rudolf Lagi 193, 426, 522 ja 588 Pohjautuu Frans Mikael Franzén virteen. 574 1986
589. Rauhan Herra, siunaa meitä For the healing of the nations Fred Kaan Anna-Maija Raittila Toisinto Pohjois-Savosta 28a, 228b ja 589 552* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä toinen sävelmä 1986
590. Rauha ei saavu, jos emme me taivu Fredlös er freden, hvor menneskets veje Marcus Lauesen Anna-Maija Raittila Henrik Fibiger Nørfelt 590 ja 595 1986
591. Uudet taivaat, uuden maan   Pekka Kivekäs Bengt Johansson 1986
592. Mua läsnäolostasi   Jaakko Haavio Toisinto Pieksämäeltä 39, 445, 529, 537 ja 592 678 1963
14. Matkalla ja siirtolaisena
593. Maan päällä aina, ihminen En vandringsman är menskan här Johan Ludvig Runeberg . Säk. 1–3, 5–8 suom. August Ahlqvist, säk. 4 suom. Pekka Kivekäs ja komitea 1984 Keskiajalta / Saksasta 118, 398 ja 593 562 499 1886*
594. Käy aavaa merta purtemme Vi segla på det vida hav Zachris Topelius Hilja Haahti Heinrich Scheidemann 414, 594 ja 614 501 1938
595. Lähdimme liikkeelle isien maasta   Anna-Maija Raittila Henrik Fibiger Nørfelt 590 ja 595 1986
596. Herra, varjelija teiden  Vi segla på det vida hav Erik Natanael Söderberg Lauri Kalliala Ruotsista 497 1938
597. Sinua, Luoja taivaitten Lord, the wind and sea obey thee Percy Dearmer Louis Bourgeois 229,266, 472b ja 597 1986
15. Muuttuva maailma
598. Millainen on elämä?  Ach was ist das Leben doch? Johann Baptist Rosenthal, säk. 7 Carl Gustaf von Essen Ruotsista 451 1701
599. Maailma täällä iloitsee  Mailman menon turhuudest’ Suomesta Burchard Waldis 316 ja 599 441 1686
600. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan Von guten Mächten treu und still umgeben Dietrich Bonhoeffer Anna-Maija Raittila Erkki Melartin 527* Myös glossi

Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä toinen sävelmä

1986
601. Maailmaa, Herra, armahda  Lord, save thy world; in bitter need Albert F. Bayly Anna-Maija Raittila ja Virsikirjakomitea 1984 Keskiajalta / Suomessa 79, 577 ja 601 1986
602. Hämmennys valtaa usein tajuntamme Juhani Veikkola Toisinto Pohjanmaalta 371, 406, 602 ja 615   1986
603. Isä Jumala, nyt katso maamme puoleen Tate Kalunga Tal’ oshigwana shetu Helena Shuuladu Aune Hirvonen ja Anna-Maija Raittila Paul Philip Bliss 554 1986
V Kuolema ja iankaikkisuus
604. Oi Herrani, kun matkani   Niilo Rauhala Jouko Linjama 1986
605. Kun täältä, Jeesus, erkanen  O Jesu! när jag hädan skall Magnus de la Gardie Bengt Jakob Ignatius Saksasta 605 ja 608 558* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä toinen sävelmä 582 1886
606. Jo joutuu lähtöhetki O Welt, ich muss dich lassen Saksalainen Saksasta 466, 559, 560, 562, 606 ja 824 592 1701
607. Oi Herrani, nyt haltuusi Ich hab’ mein Sach’ Gott heimgestellt Johann Leon Saksasta 184 ja 607 584 1685
608. Kun saapunut on hetkeni Wenn mein Stündlein vorhanden ist Nikolaus Herman Saksasta 605 ja 608 591 1605
609. Jää hyvästi nyt, sinä maailma, jää  Jag tager farväl, jag bjuder godnatt Johan Ludvig Runeberg Kaarle Martti Kiljander ja Virsikirjakomitea 1867 Loys Bourgeois / Suomalainen toisinto 581 1886
610. Ah, kaikki kaataa kuolema  Komm, sterblicher, betrachte mich (Kom, jordens barn, eho du är) Säk. 1–3, 5 Gottfried Wilhelm Sacer, säk. 4, 6–9 Elias Lönnrot Bengt Jakob Ignatius Saksasta 267 ja 610 258 1886
611. Käyn aina kohti kuolemaa  Jeg går i fare, hvor jeg går Hans Adolf Brorson Jacob Rochier Saksasta 239 Säkeistöjen määrässä eroavaisuuksia ruotsinkielisen ja suomenkielisen virsikirjan välillä. 260 1938
612. Etkö ole ihmisparka Etkös ole Ihmis parca Säk. 1–9 ja 11–13 Juhana Cajanus, 10. säkeistö Alfred Brynolf Roos Hollannissa / Suomessa 153, 225 ja 612 455 1701 ja Säk.10 virsikirjaan 1886
613. Ken tuonen valtaa karttaa voi? Dödsens magt och tyranni Magnus de la Gardie (?) Julius Krohn Saksasta 188, 264 ja 613   579 1886
614. Nyt edessäsi, Jumala För dig, o Gud, en gäst jag är Jakob Henrik Roos Knut Legat Lindström Heinrich Scheidemann 414, 594 ja 614 588 1886
615. Oi suruton, niin varma menossasi O syndig man, som säker är och trygger Lars Johansson (Lasse Lucidor Toisinto Pohjanmaalta 371, 406, 602 ja 615 557 610 1701
616. Puhtaana niityn kukka Allt eins og blómstrið eina Hallgirmur Pétursson Maj-Lis Holmberg ja Niilo Rauhala A-sävelmä toisinto Kuortaneelta
B-sävelmä Tanskasta
136, 239, 249a, 512, 616a, 620 ja 810 B-sävelmä = 556 1986
617. Taivaassa, ratki taivaassa I himmelen, i himmelen Laurentius Laurinus*

Uud. Johan Åström 1814

Bengt Jakob Ignatius Toisinto Porista 247 ja 617 568 A-sävelmä Myös glossi

Virsillä 617 ja 618 on sama alkuperäinenvirsi mutta eri historia virren ilmestymisen jälkeen.

615 1886
618. Ratki taivaassa, ratki taivaassa I himmelen, i himmelen Laurentius Laurinus* Suom. Laurentius Petri Aboicus virsikirjaan 1674 Toisinto Pohjois-Savosta Myös glossi

Virsillä 617 ja 618 on alkuperäinenvirsi mutta eri historia virren ilmestymisen jälkeen.

616 1674
619. Eijaa! Jo laulaa sielu kiitostansa Eya, mit Hierte ret inderlig Jubilerer Taskasta Toisinto Kuortaneelta 570* Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä ja toinen runomitta 617 1692
620. Sen suven suloisuutta Herzlich tut mich erfreuen Johann Walter Toisinto Kuortaneelta 136, 239, 249a, 512, 616a, 620 ja 810 567* Voidaan laulaa myös virren 351 sävelmällä.

Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa virrellä on toinen sävelmä

Suomen- ja ruotsinkielisissä virsissä on erisisältöiset säkeistöt, vain 1. säkeistöt vastaavat sisällöltään toisiaan.

618 1692
621. Matkamiehen mieli palaa  Matkamies hän halaa palat’ Säk. 1–2 Ruotsista, säk. 3–5 Simo Korpela Toisinto Raumalta 437, 440 ja 621 571 1986
622. Minä vaivainen, vain mato, matkamies maan Jag eländ’ matk och vandringsman (O Jesu Christ, du nådenes brunn) Ruotsista Toisinto Lapualta 555 589 1701
623. Taivaaseen käy matkamme Himmelan geht unsre Bahn Benjamin Schmolck Elias Lönnrot Toisinto Eurajoelta 620 1886
624. Haavoihin Herran Jeesuksen In Christi Wunden schlaf ich ein Saksasta Ruotsista 223 ja 624 593 1701
625. Jeesus elää, turvani Jesus, meine Zuversicht Otto von Schwerin Knut Legat Lindström Saksasta 9, 41, 47 ja 625 586 1886
626. Tuolla taivaan asunnoissa Tuolla ylhääll’ asunnoissa Simo Korpela Leevi Madetoja 578 622 1938
627. Elämä murheen laaksossa Elomme murheen laaksossa (Tain elämän hekuma, ilo jaloin) (Kuin Jesus vuorell’ kirkastui) Säk. 2–6 Hemminki Maskulainen, säk. 1 Elias Lönnrot, säk. 7 Virsikirjakomitea 1937 Tanskasta 62 ja 627 612 1605
628. En ymmärrä En ymmärrä, Mik’ ilo, mikä kunnia Toisinto Pohjois-Savosta Sanat ovat alun perin laukirjasta Halullisten sieluin hengelliset laulut 613 1886
629. Oi riemun rikkautta Sen rauhan suloisuutta Pentti Jaakko Ignatius Toivo Kuula 196, 574 ja 629 Pohjautuu virteen 620 jonka on alun perin sanoitanut Johann Walter 619 1886
630. Oi, joukko valkopukuinen Den store hvide Flok vi se Hans Adolf Brorson Kustavi Lounasheimo Norjalainen kansansävelmä 127 1986
631. Oi Herra, jos mä matkamies maan Wilhelmi Malmivaara A-sävelmä Mikael Nyberg
B-sävelmä Erik August Hagfors
A-sävelmä = 579 Myös glossi 600 1938
632. Nyt ylös, sieluni  Upp, upp, min själ! och sjung Johan Kahl Toisinto Kalannista 585 623 1938
Jumalanpalvelusten tekstejä ja lauluja
1. Yhteinen rippi
700. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala
701. Syvyydestä minä huudan
702. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Me tunnustamme
703. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet
704. Taivaallinen Isä
705. Armollinen Jumala
706. Oi sinä kaikkein armollisin
707. Herra, minä tunnustan
708. Herra, meidän Jumalamme
709. Herra, joka näet kaiken
710. Kaikkivaltias Jumala Synnintunnustus on mahdollista jaksottaa rukouslauseella, -laululla tai hiljaisuudella.
711. Herra, maailmamme on täynnä
712. Herra. Sinä olet valo
713. Taivaallinen Isä. Sinä loit tämän maan
714. Taivaallinen Isämme. Sinä olet luonut meidät vapaiksi
715. Rakas taivaallinen Isä
716. Jumala, Isämme
717. Ylistä Herraa, minun sieluni
2. Yhteinen esirukous
718. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä Pyhä Jumala -rukous (Trishagion) Pyhä Jumala -rukous (Trishagion)
719. Litania Litania
3. Lauluja
720. Jeesus, meidän veljemme Lauha Peltola Harald Andersén
721. Armahda meitä, Herra Jumalamme! Niilo Rauhala sävelmä voidaan laatia vapaasti
722. Isä, Luojamme taivaassa Anna-Mari Kaskinen
723. Jumalan on kunnia korkeuksissa Niilo Rauhala
724. Kunnia sinulle olkoon Anna-Mari Kaskine
725. Soi Jumalalle, Korkeimmalle kunnia Kaija Pispa
726. Sinua me kiitämme Samppa Asunta Kaj-Erik Gustafsson Vaihtoehtoiset virsi sävelmät 16 ja 332
727. Me ylistämme Jumalaa Niilo Rauhala Toisinto Pohjois-Savosta 40, 340, 489, 543 ja 727
728. Sinulle kiitos, kunnia Niilo Rauhala Toisinto Raumalta 342, 460, 475, 530, 572 ja 728
729. Isä, Kaikkivaltias Niilo Rauhala Armas Maasalo 216, 493, 719 ja 837
730. Me ylistämme sinua Anna-Mari Kaskinen
731. Me tunnustamme kaiken Luojan Niilo Rauhala Saksasta 168, 317, 523, 576 ja 731
732. Uskon Isään kaikkivoipaan Samppa Asunta 1997, uud. Niilo Rauhala 1997. Toisinto Pohjois-Savosta 84, 250 ja 732
733. Uskon Isään Jumalaan Jukka Lehtinen Böömistä 219, 333, 334a, 421, 487, 733, 812 ja 821
734. Uskon Isään Jumalaan, Luojaan Anna-Mari Kaskinen
735. Pyhä, pyhä, pyhä! kaikuu kaikki maa Niilo Rauhala
736. Pyhä olet, Jumalamme Anna-Mari Kaskinen
737. Oi suuri Jumalamme Anna-Mari Kaskinen
738. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot! Kaija Pispa
739. Jumalan Karitsa, pelasta Niilo Rauhala
740. Jumalan Karitsa, syntien kantaja Anna-Mari Kaskinen
741. Kristus, Jumalan Karitsa Kaija Pispa
742. Pyhä ja puhdas Vapahtaja Anna-Mari Kaskinen
743. Jeesus, kutsut minutkin Anna-Mari Kaskinen Taneli Kuusisto 53, 488, 743 ja 748
744. On jouluyö ensimmäinen Anna-Mari Kaskinen Egil Hovland 135, 774, 745, 746, 747 ja 809
745. Pääsiäiseen herätä saan Anna-Mari Kaskinen Egil Hovland 135, 774, 745, 746, 747 ja 809
746. Keskellämme ihmeellinen Anna-Mari Kaskinen Egil Hovland 135, 774, 745, 746, 747 ja 809
747. Ympärillä ihmisien Anna-Mari Kaskinen Egil Hovland 135, 774, 745, 746, 747 ja 809
748. Jeesus, meidän perheestä Anna-Mari Kaskinen Taneli Kuusisto 53, 488, 743 ja 748
749. Kasteen armon, lahjan taivahasta Pertti Luumi 1995, uud. Niilo Rauhala 1997
750. Ylistetty olkoon Herra Anna-Mari Kaskinen Felix Mendelssohn 148, 234, 253, 461 ja 750
751. Soikoon kiitos Jumalalle Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851
752. Oi pyhä Kolmiyhteinen Aurelius Ambrosius 300-luvun lopulla. Anna-Maija Raittila Keskiajalta / Saksassa 550, 752 ja 754
753. Herrani suuruutta nyt ylistän Niilo Rauhala Alfred Morton Smith 427, 476 ja 753
754. Kun päivä painuu levolle Te lucis ante terminum Anna-Maija Raittila Keskiajalta / Saksassa 550, 752 ja 754 suom. Anna-Maija Raittila
755. Oi, ilon lähde ja aurinkomme Phos hilaron Niilo Rauhala A-sävelmä T. Ilmari Haapalainen B-sävelmä Tuomo Nikkola 565 ja 755 A-sävelmä sama sävelmä: 565

Suom. Niilo Rauhala 1997

756. Oi saavu jo, Immanuel Mikael Agricola ja Uud. suom. Niilo Rauhala Keskiajalta / Saksassa 131, 208, ja 829 Latinalaisista 800-luvun antifoneista
757. Pyhä risti kärsimyksen Venantius Fortunatus n. 600 Niilo Rauhala Keskiajalta / Ruotsissa sama sävelmä: 28b, 93, 221
758. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä Osmo Vatanen Trishagion, 400-luvulta
759. Tuo lehvää öljypuiden Pyhän Henrikin hymni Ramus virens olivarum Hemminki Maskulainen ja uudelleen suom. Teivas Oksala 97, 100 ja 759 sävelmä peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta

Alun perin suom. Hemminki Maskulainen 1616

760. Palvelkaa Herraa iloiten Perhejumalanpalveluksen kaavasta 1982 ja perheen sunnuntain johdanto 1997 Harald Andersén
4. Psalmin kertosäkeitä
761. Hyvä on Herraa kiittää Tuomo Nikkola
762. Hyvä on Herra! Juhani Haapasalo
763. Minä laulan kiitosta Herralle Tuomo Nikkola
764. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi Juhani Haapasalo
765. Iloitse, tytär Siion Tuomo Nikkola
766. Iloitkaa aina Herrassa! Tuomo Nikkola
767. Katso, pimeys peittää maan Tuomo Nikkola
768. Sana tuli lihaksi Tuomo Nikkola
769. Jumalan sädehtivä kirkkaus Tuomo Nikkola
770. Tulkaa, kumartukaamme maahan Tuomo Nikkola
771. Kiittäkää Herraa Tuomo Nikkola
772. Nouse auttamaan meitä Juhani Haapasalo
773. Ole minulle kallio Juhani Haapasalo
774. Käänny puoleeni, Herra Juhani Haapasalo
775. Onnellisia ne Juhani Haapasalo
776. Hanki minulle oikeutta, Jumala Juhani Haapasalo
777. Hoosianna! Siunattu olkoon hän Juhani Haapasalo
778. Iäti muistettavia ovat ihmeet Juhani Haapasalo
779. Jumalani, Jumalani Juhani Haapasalo
780. Halleluja Juhani Haapasalo
781. Laulakaa Herralle uusi laulu Juhani Haapasalo
782. Kun sinä lähetät henkesi Juhani Haapasalo
783. Ylistetty olkoon Pyhä Kolminaisuus Tuomo Nikkola
784. Jumala on turvamme Tuomo Nikkola
785. Maan ääriin saakka kiiriköön nimesi Osmo Tolonen
786. Sydämeni riemuitsee Herrasta Osmo Tolonen
787. Sinä olet tullut avukseni Osmo Tolonen
788. Herra on ikuinen valosi Juhani Haapasalo
789. Suuri on Herra Osmo Tolonen
790. Olkoon rukoukseni edessäsi uhrisavuna Juhani Haapasalo
5. Lyhyitä vastauslauluja
791. Riemuitkaa, taivaat! Iloitse, maa!
792. Minä riemuitsen Herrasta
793. Sana tuli lihaksi ja asui keskellämme
794. Herra, anna meille apusi!
795. Herra, älä ole kaukana
796. Armahda minua, Jumala
797. Laulakaa Herralle uusi laulu!
798. Henki auttaa meitä, heikkoja
799. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot!
800. Karitsan häiden aika on tullut
6. Kiitoslaulut
801. Meidän Jumalamme

armahtaa meitä hyvyydessään

Sakariaan kiitoslaulu (Benedictus)
802. Sinua, Jumala, me ylistämme Te Deum -hymni
803. Kristusta, vapahtajaamme Marian kiitoslaulu (Magnificat)
804. Suojele meitä, Herra, valvoessamme Simeonin kiitoslaulu (Nunc dimittis)
7. Isä meidän
805. Isä meidän Kaksi eri melodiaa: A ja B
8. Lauluja (kirkolliset toimitukset)
806. Otsaani ja rintaani Niilo Rauhala Ivar Widéen 492, 806, 808, 813 ja 831
807. Nimessä Herran pyydämme Fred Kaan Anna-Mari Kaskinen Ruotsissa 1697 401, 467 ja 807 736
808. Herra, olet Luojani Sakari Häkkinen, muod. Niilo Rauhala Ivar Widéen 492, 806, 808, 813 ja 831
809. Juhla on nyt riemullinen Anna-Mari Kaskinen Egil Hovland 135, 744, 745, 746, 747 ja 809
810. Jo ennen syntymääni Anna-Mari Kaskinen Toisinto Kuortaneelta 136, 239, 249a, 512, 616a, 620 ja 810
811. Juhlaan suureen, Jumalamme Jukka Lehtinen

muod. Niilo Rauhala 2001.

Saksassa 180, 442 ja 811
812. Kutsut meidät elämään Pirkko Arola

muod. Niilo Rauhala

Böömissä 219, 333, 334a, 421, 487, 733, 812 ja 821
813. Lapsuudesta lähtien Pia Perkiö Ivar Widéen 492, 806, 808 813 ja 831
814. Kuljemme yhdessä tällä tiellä Anna-Mari Kaskinen Israelilainen kansansävelmä 515 ja 814
815. Herra, en ole sen arvoinen Katolisesta messusta Tuomo Nikkola
816. Luoja teidät loi Niilo Rauhala Adam Drese 388, 471 ja 816
817 Luo näihin kahteen katseesi Johan Ludvig Runeberg Alpo Noponen Rudolf Lagi 235 Vaihtoehtoinen virsi on nro 401.
818. Kaiken hyvän antaja Pia Perkiö Heinrich Albert 218, 332a, 428, ja 818 740 Virsi voidaan laulaa myös virren 334 sävelmällä
819. Rakkauden syttyminen Pia Perkiö Ruotsista 327, 449, 495, 546 ja 819
820. Loit, Luoja, meidät maailmaan Pekka Huokuna muod. Niilo Rauhala Englannissa 42 ja 820
821. Kiitos, hyvä Jumala Pirjo Vahtola

muod. Niilo Rauhala

Böömissä 219, 333, 334a, 421, 487, 733, 812 ja 821
822. Se tuntee onnen syvän Pirjo Vahtola

muod. Niilo Rauhala

Ruotsissa 571 ja 822
823. Rakkauden suurta juhlaa Anna-Mari Kaskinen Rowland H. Prichard 339 ja 823
824. Oi rakkauden Luoja Anna-Mari Kaskinen Saksassa 466, 559, 560, 562, 606 ja 824
825. Armo suuren Jumalamme Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851
826. Et, Herra, hylkää silloinkaan Anders Frostenson Niilo Rauhala Nathan Söderblom 237 ja 826 Ruotsin kirkon suomenkielisessä virsikirjassa nro 310
827. Jo juhlia taivaassa valmistetaan Magnus Brostrup Landstad Anna-Maija Raittila Ruotsissa 152, 159 ja 826 Ruotsin kirkon suomenkielisessä virsikirjassa nro 321
828. Herramme, kutsut pois ystävämme Anders Frostenson Anna-Mari Kaskinen Johann Crüger 213a, 451 ja 828 Ruotsin kirkon suomenkielisessä virsikirjassa nro 307
829. Oi Herra, ei voi tavoittaa John Ellerton Pekka Kivekäs Keskiajalta / Saksassa 131, 208, 756 ja 829 Ruotsin kirkon suomenkielisessä virsikirjassa nro 486
830. Oi saavu, Herra, kotiimme Niilo Rauhala William Mason 458, 485, 498 ja 830
831. Siunaa, Herra, kotini Pia Perkiö Ivar Widéen 492, 806, 808, 813 ja 831
832. Siunaa, Herra, kotiamme Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 750
833. Laskeudu tänne, Pyhä Henki Herran Pekka Huokuna ja Sakari Häkkinen Muod. Niilo Rauhala Toisinto Pohjanmaalta 326 ja 833
834. Temppeliinsä Herran kansa Jukka Lehtinen Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851
835. Kun Hengen tuuli tuulee Niilo Rauhala Keskiajalta / Saksasta 323, 444 ja 834
836. Kasteessa lapsi Jumalan Kaija Pispa Toisinto Pohjanmaalta 285 ja 836
837. Taivaallinen Isämme Jukka Lehtinen Muod. Niilo Rauhala Armas Maasalo 216, 493, 729 ja 837
838. Sinulta me, Isä taivaan Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 748
839. Monia vuosia Dimitri Bortnjanski
840. Koittanut on juhlapäivä suuri Anna-Mari Kaskinen Ahti Kuorikoski 51, 91 ja 840
841. Ei väisty meiltä koskaan pois Svein Ellingsen Niilo Rauhala Ranskasta 268, 383, 393, 403 ja 841 173
842. Herra, sinun pyhyytesi Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 752
843. Sinä, seurakunnan Herra Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 753
844. Luojalta saimme tehtävän Jukka Lehtinen Muod. Niilo Rauhala Johann Crüger 33, 448 ja 844
845. Jumalamme, sinä yksin Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 755
846. Korjuupäivän saapuessa Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 756
847. Iloitsemme koulustamme Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 757
848. Kiitos, Herra, elämästä Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 758
849. Sinä, Herra, keskellämme Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 759
850. Työ on lahja, tehtävämme Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 760
851. Näkyvästi lippu meidät Niilo Rauhala Johann Schop 209, 470, 536, 751, 825, 832, 834, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851 761
9. Psalmin kertosäkeitä (kirkolliset toimitukset)
852. Tämän päivän on Herra tehnyt Tuomo Nikkola
853. Sinä, Herra, olet ilomme lähde Teija Tuukkanen
854. Sinä, Herra, olet turvani ja linnani Teija Tuukkanen
855. Minä odotan sinua, Herra Tuomo Nikkola
856. Minun turvani on Herra Teija Tuukkanen
2015 julkaistun lisävihkon virsiä
1. Me kiitämme ja ylistämme
901. Luoja, Isä, sinulle Te Deum -hymni 400-luvulta; Ignaz Franz 1768; ruots. Olov Hartman 1980; suom. Pekka Kivekäs 1994, 2000. Engl. Clarence A. Walworth 1858, säk. 5-10 Alan Luff s. 1928; ven. baptistien laulukirja ’Gusli’ 1902 Pekka Kivekäs Lüneburg 1668, Wien n. 1776, Leipzig 1819, Heinrich Bone 1852 279 Kielet: Suomeksi säkeistöjä 9., ruotsiksi säkeistöjä 9., saksaksi säkeistöjä 11., englanniksi säkeistöjä 10. ja venäjäksi säkeistöjä 9
902. Jumalamme, suuruuttasi Leena Ravantti A-sävelmä Sirkku Rintamäki

B-sävelmä Pekka Nyman

903. Soi, virteni, kiitosta Herran Mikko Katila Suomalainen kansantoisinto Kalajoelta (virrestä 256)
904. Kohotkoon ilohuuto Jouko Ikola Timo-Matti Haapiainen
905. Seppä taivaallinen Heyr himna smiður Kolbeinn Tumason Niilo Rauhala Þorkell Sigurbjörnsson 829* Suomen ruotsinkielisessä

lisävihkossa

virrellä on toinen melodia ja eri runomitta

906. Riemuita saamme In dir ist Freude Cyriakus Schneegass Pekka Kivekäs Giovanni Giacomo Gastoldi 1591/ Erfurt 1598 Sekä suomeksi että saksaksi.
907. Onko suurempaa ihmettä Voi hänen rakkauttaan (min ainet fiqir neu) Almaz Belihu Jaakko Löytty Almaz Belihu
908. On yksi nimi ylitse muiden Pekka Simojoki

Engl. Anna-Mari Kaskinen

Pekka Simojoki Sekä suomeksi että englanniksi
909. Ole kiitetty, Herra Jeesus Kristus Yakanaka Vhangeri Shonankielinen teksti, ruots. Eva Norberg ja suom. Pekka Kivekäs Pekka Kivekäs Zimbabwelainen sävelmä 866
910. Kiitän Herran antamista teistä Giitus buot Du attáldagain Nils-Aslak Valkeapää Arto Seppänen kansantoisinto Pohjois-Savosta Suomeksi, pohjoissaameksi ja inarinsaameksi
911. Talven valon saamme lumen myötä Leena Ravantti Tuomo Nikkola Voidaan laulaa myös virren 51 sävelmällä
912. Minun sydämeni on levollinen Ilona Nyman Ilona Nyman Psalmin 57 pohjalla
2. Me rukoilemme
913. Minä olen Herra, Jumalasi Käskylaulu Anna-Mari Kaskinen Lasse Heikkilä Voidaan laulaa vuorolauluna (I–II)
914. Etsi, kutsu minutkin Take, O Take Me as I Am John L. Bell Pekka Kivekäs John L. Bell 917
915. En tiedä, miksi kirkonpenkkiin näin Markus Bäckman Pekka Nyman
916. Maailman kaikki rukoukset poimit Sinä ääretön (Omätlige) Jonas Jonson säk. 1–2, 4 suom. Leena Ravantti; säk. 3 suom. Pekka Kivekäs säk. 1–2, 4 suom. Leena Ravantti, säk. 3 suom. Pekka Kivekäs Hans-Olav Mørk 820* Suomen ruotsinkielisessä

lisävihossa virrellä on toinen melodia ja eri runomitta

917. Rukouksen liekki Ljuset som jag tänder Säk. 5 Anna Eriksson 2013, 2014; säk. 1–4, 6–10 ja säk. 5 suom. Anna-Mari Kaskinen 2014. Anna Eriksson 857
918. Rauhan Herra, suo rauha Jää rabba ssälääm Palestiinalainen laulu Anna-Mari Kaskinen Palestiinalainen sävelmä 887 Kielivaihtoehdot: Suomeksi, arabiaksi, hepreaksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi.
919. Jeesus, Jeesus, kuule rukoukseni Muunnelma englantilaisesta kansanlaulusta Kielivaihtoehdot: Suomeksi, tukiviittomat ja englanniksi
920. Nyt tapahtukoon tahtosi Mayenziwe 'ntando yakho Xhosankielinen Isä meidän -rukous Eteläafrikkalainen kansansävelmä, sov. John L. Bell Kielivaihtoehdot: Suomeksi, englanniksi ja xhosaksi
921. Leipä elämän Jag är livets bröd Anders Gerdmar Anna-Mari Kaskinen Anders Gerdmar Joh. 6:35 mukaan. Kielivaihtoehdot: Suomeksi ja ruotsiksi
922. Kuuntelen Annika Koivula ja Mari Torri-Tuominen Annika Koivula
3. Jumala on turvamme
923. Silmäni aukaise Be Thou My Vision Irlantilainen 700-luvulta Anna-Mari Kaskinen Irlantilainen sävelmä 904* Kielivaihtoehdot: Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Suomen ruotsinkielisessä

lisävihossa tekstissä sisällöllisiä eroavaisuuksia

924. Edessä reitti tuntematon aukeaa Kahden maan kansalainen Kaija Pispa Jaakko Löytty
925. Maa järkkyy, murtuu Den stumma förtvivlans psalm Kjell Wiklund Pekka Kivekäs A–sävelmä

Ruotsalais-norjalainen kansansävelmä

B–sävelmä Erkki TuppurainenC–sävelmä Jyrki Linjama

911* Suomen ruotsinkielisessä

lisävihossa virsi A–sävelmä 911a ja C–sävelmä 911b

926. Piirrä, Jeesus, sydämeeni Čále, Jesus, iežat gova Säk. 1 Thomas Kingo 1689, pohjoissaameksi säk. 1 Lars Jakobsen Hætta ja säk. 2–4 Arto Seppänen 2012, suom. Arto Seppänen 2014. Inarinsaame Ilmari Mattus säk. 1 2009 ja säk. 2–4 2014. Arto Seppänen Genevestä 1400-luvulta Kielivaihtoehdot: Suomeksi, pohjoissaameksi ja inarinsaameksi.
927. Erämaassa jyvä hiekan Som ett sandkorn i en öken Britt G. Hallqvist Anna-Mari Kaskinen Britt G. Hallqvist
928. Nyt pelko pois Var inte rädd Ylva Eggehorn Pekka Turunen Lars Moberg 432
929. Kuka oon Sinun suunnitelmassas? Salaisuutesi Laura Sippola Laura Sippola
930. Sinun edessäsi painamme päämme Tahtosi tiellä Markku Perttilä Markku Perttilä
931. Joskus sisimpäämme kasvaa ilon kukkamaa Rukous on silta Anna-Mari Kaskinen Jukka Salminen 899
932. Oi ihmeellistä armoa Amazing Grace John Newton Anna-Mari Kaskinen Amerikkalainen/skotlantilainen sävelmä 905 Kielivaihtoehdot: Suomeksi ja englanniksi.
4. Odotuksesta täyttymykseen
933. Oi saavu jo, Immanuel Latinankielinen teksti 1100-luvulta Niilo Rauhala Keskiajalta 837* Suomen ruotsinkielisessä

lisävihkossa

tekstissä sisällöllisiä eroavaisuuksia.

934. Profeetat aikanaan Long Ago, Prophets Knew F. Pratt Green Anna-Mari Kaskinen sävelmä peräisin Piae Cantiones-kokoelmasta
935. Hetkeksi hiljene, maa Toivo Hyyryläinen Jouko Saari
936. Tulvii riemu sydämeeni Fröhlich soll mein Herze springen Paul Gerhardt Pekka Kivekäs Johann Georg Ebeling
937. Ole tervehditty täällä Salve Regina -hymnin mukaan Johann Georg Seidenbusc Anna-Mari Kaskinen ja Tomi Valjus Mainz
938. Jeesus Kristus, suuri ihme Elämän puu (Tree of Life) Säk. 1–4 Marty Haugen 1984, Säk. 1–4 suom. ja säk. 5–9 Marty Haugenin tekstin pohjalta kirjoittanut Leena Ravantti 2014. Marty Haugen 844* Suomen ruotsinkielisessä

lisävihossa tekstissä sisällöllisiä eroavaisuuksia.

939. Päivää neljäkymmentä Forty Days and Forty Nights George Hunt Smyttan/ Francis Pott (?) Anna-Mari Kaskinen Martin Herbst (?)
940. Ristin alla Ilona Nyman Ilona Nyman
941. Vehnänjyvä nukkuu Now the Green Blade Riseth John Macleod Campbell Crum Anna-Maija Raittila Ranskalainen kansansävelmä 1400-luvulta 101
942. Aurinko tanssii, halleluja! Pia Perkiö Tansanialainen sävelmä Bernhard Kyamanywan tekstin pohjalla.

Suomen ruotsinkielisessä lisävihossa virsi numero 854 tekstissä sisällöllisiä eroavaisuuksia.

943. Sylin täydeltä kukkia kannat Le tue mani son piene di fiori Marcello Giombini Anna-Mari Kaskinen Marcello Giombini 852
944. Kuoleman paasi liikahtaa Jouko Ikola Erkki Tuppurainen
945. Kutsut minut maailmaan Avoimista ovista Tytti Issakainen Säde Bartling
946. En voi nähdä tuulta Vinden ser vi inte Anders Frostenson Juhani Forsberg Erhard Wikfeldt
947. Niin vähän pieni siemen kaipaa Ett frö behöver inte mycket Lena Frilund Tytti Issakainen Camilla Cederholm 821 Kielivaihtoehdot: Suomeksi ja ruotsiksi
948. Vuodata nyt meihin, Herra Simo Korpela Suomalainen kansantoisinto amerikkalaisesta Nettleton-sävelmästä Pohjautuu Robert Robinsonin 1758 tekstiin
5. Osallisuus, yhteys ja vastuu
949. Kirkko olkoon niin kuin puu Que esta iglesia sea un árbol Pablo Sosa Anna-Mari Kaskinen Pablo Sosa 801 Kielivaihtoehdot: Suomeksi, englanniksi ja espanjaksi
950. Laulu kuuluu kirkkotiellä Anna-Mari Kaskinen Suomalainen kansansävelmä/ Toivo Ilmari Hannikainen
951. Oi Jeesus, muuta minua Å, Jesus Krist, förvandle meg Eyvind Skeie Pekka Kivekäs Dag-Ulrik Almqvist 884 Kielivaihtoehdot: Suomeksi ja ruotsiksi.
952. Sanasi on meille leipää Pekka Nyman Pekka Nyman Voidaan laulaa vuorolauluna (I–II)
953. Herramme luo käykäämme kaikki Worship the Lord Fred Kaan Pekka Kivekäs Sri Lankasta 471* Virrellä on Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa toinen melodia.
954. Lahjoillasi meitä siunaat Lahjalaulu Jaakko Löytty Jaakko Löytty
955. Rauhaa, ystäväni Peace, Peace, Wonderful Peace Botswanassa käytetty rauhantoivotuslaulu Anna-Mari Kaskinen Tuomo Nikkola Kielet: Suomeksi säkeistöjä ja Tukiviittomat 2. ja englanniksi yksi säikeistö
956. Tämä on…, meille luvataan Vuokko Kortekangas Olli Kortekangas
957. Pyhään salaisuuteen Jeesus meidät sulkee Vilket stort mysterium Anders Salomonsson Pekka Kivekäs Filippiiniläinen kansanmelodia Caturog na Nonoy Pohjalla on Francisco F. Felicianon teksti.
958. Leipä syö, viini juo ja Nälkäinen syödä saa Leipä syö, viini juo (Eat This Bread, Drink This Cup) ja Nälkäinen syödä saa (Jesus Christ, Bread of Life) Taizé-yhteisö Anna-Mari Kaskinen ja Taizé-laulujen suomennostyöryhmä Jacques Berthier 874 Suomeksi, englanniksi että ruotsiksi
959. Saapua yhteiseen pöytään Yhteinen pöytä Pirjo Vahtola Erkki Tuppurainen Sisältää tukiviittomat.
960. Maksettu on velkani mun Riihikirkkohymni Anna-Mari Kaskinen Pekka Simojoki Kielivaihtoehdot: Suomi ja englanti
961. Laulan, koska herätit minut kuolemasta Pekka Kivekäs Pekka Nyman
962. Jeesus, metsän heleydessä Leena Ravantti Sheldon Ylioja
963. Herra, kutsut työhösi Talkoolaisen virsi Jouko Ikola Joonatan Rautio Vaihtoehtoine sävelmällä virsi 332
964. Jeesus, ristinpolkuasi Leena Ravantti Markku Kilpiö
965. Vien suuren viestin Ye nzolele nata malongi maku Hilaire Nkounkou Anna-Mari Kaskinen Hilaire Nkounkou Kielivaihtoehdot: Suomeksi ja kikongoksi
966. Isä nyt vie rakastamaan Now Go in Peace Michael Mair Pekka Kivekäs Karibialainen kansansävelmä
6. Nyt ja aina
967. Nousta sain aamuun Morning Has Broken Eleanor Farjeon Matti Kolehmainen Gaelinkielisen kansanlaulun sävelmä 921
968. Nyt nouse, kiitä Luojaa Mu süda, ärka üles Paul Gerhardt Anna-Mari Kaskinen A–sävelmä Nicolaus Selneckerin kokoelmassa 1587

B–sävelmä Virolainen kansantoisinto

Kielivaihtoehdot: Suomeksi ja viroksi
969. Päivä maillensa käy Nu går solen sin vej Holger Lissner Anna-Mari Kaskinen Erik Sommer
970. On unen aika, pieni ihminen Sov, vesle barnet Eyvind Skeie Tytti Issakainen Sigvald Tveit
971. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie Suojelusenkeli Immi Hellén Pekka Juhani Hannikainen
972. Hiljaisessa siimeksessä Nu i tysta skuggan fången Erik Lindschöld 1683, Johan Olof Wallin 1814, Augustin Mannerheim 1981 Anna-Maija Raittila Timo Alakotila
973. Tuo siunaus nyt koteihin Velsign vårt hus J. Victor Bloch Kaija Pispa Thomas Tallis/ Thomas Ravenscroft
974. Isästäni, Jeesus, kiittää tahtoisin Anna-Mari Kaskinen Anna-Mari Kaskinen Pekka Kosonen
975. Tutulla tiellä ei eksyä saata Arkinen halleluja Kaija Pispa Jaakko Löytty
976. Kyyneliin kastuu köyhien maa Tårarna vattnar fattigas jord Jonas Jonson Anna-Mari Kaskinen Anna Cederberg Orreteg 943
977. Pyhän kaupungin porteista saavat De skall gå till den heliga staden Säk. 1–3 Britt G. Hallqvist säk. 4 Oscar Ahlén Anna-Maija Raittila Egil Hovland 582
978. Te autuaat, te murheelliset maan Valtakunta Anna-Mari Kaskinen Pekka Kosonen
979. Tulkoon tie sinua vastaan An Irish Blessing Irlannista Anna-Mari Kaskinen Irlantilainen sävelmä 947 Kielivaihtoehdot: Suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Luettelon lähteenä verkkovirsikirjassa olevaa virttä ja virren viitteissä olevaa Taustatietoja sivua (joka lähde on kirja Tauno Väinölä: Virsikirjamme virret. Kirjapaja.) ellei tosin mainita. Lisävihon osalta niiden virsien osalta joita ei ole julkaistu netissä, vaihto ehtoisten kielten osalta katsottu painetusta vesiosta.

ViiteetMuokkaa

 1. a b c d Hannu Vapaavuori: Suomalaiset virsikirjat notes.evl.fi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkko. Arkistoitu 25.8.20018. Viitattu 25.8.2018.
 2. Virsikirjan esipuhe Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Arkistoitu 22.8.2018. Viitattu 22.8.2018.
 3. Karl-Johan Hansson: 1986 års psalmbok notes.evl.fi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkko. Viitattu 26.8.2018. (ruotsiksi)
 4. Virsikirjan virret suomalaiseen virsikirjaan liittämisvuosien mukaan - Evl.fi notes.evl.fi. Viitattu 22.3.2019.
 5. Virsikirjan virret suomalaiseen virsikirjaan liittämisvuosien mukaan - Evl.fi notes.evl.fi. Viitattu 22.3.2019.
 6. Virsikirjan virret suomalaiseen virsikirjaan liittämisvuosien mukaan - Evl.fi notes.evl.fi. Viitattu 22.3.2019.
 7. Karl-Johan Hansson: 1943 års psalmbok notes.evl.fi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkko. Viitattu 26.8.2018. (ruotsiksi)
 8. Virsikirjan lisävihkon käyttöönotto 27.11.2016 – Jumalanpalvelus ja musiikki | Sakasti.evl.fi – Suomen ev.lut. kirkko sakasti.evl.fi. Viitattu 26.8.2018.
 9. Virsien glossit sivut.evl.fi. Viitattu 18.8.2018.
 10. Tauno Väinölä: Virsikirjamme virret. Kirjapaja.
 11. Suomenkielisen virsikirjan virret ruotsinkielisessä virsikirjassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkko. Arkistoitu 18.8.2018. Viitattu 18.8.2018.
 12. Lisävihkon (2015) virret Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa (1986) ja ruotsinkielisessä lisävihkossa (2015) Suomen evankelis-luterilaisen kirkko. Arkistoitu 18.8.2018. Viitattu 18.8.2018.
 13. Vuoden 1986 Virsikirjan virret edellisessä Virsikirjassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkko. Arkistoitu 18.8.2018. Viitattu 18.8.2018.
 14. a b c d e EDW. Ikinen, Taneli kuusisto ja Armas Maasalo: Nuottivirsikirja (1938), s. 26–27, 113–114, 149–151, 153–155, 183 ja sivunumeroimaton taulukko virsikirjan takana. Werner Söderström Oy, 1939.
 15. 157. Jesus Kristus uhriks' meille koraali.fi. Viitattu 25.8.2018.
 16. 77. Minun sielun', kiitä Herraa, Ja koraali.fi. Viitattu 25.8.2018.
 17. Tauno Väinölä: Taustakuvaus virrestä 422 - Evl.fi notes.evl.fi. Viitattu 25.8.2018.