Carl Niclas Hellenius

suomalainen kasvitieteilijä ja taloustieteen sekä luonnonhistorian professori

Carl Niclas Hellenius, myöh. von Hellens (17451820), oli suomalainen kasvitieteilijä ja Turun Akatemian talousopin ja luonnonhistorian professori.

Hellenius aloitti opintonsa Turun Akatemiassa vuonna 1764 ja opiskeli aluksi luonnonhistoriaa Pehr Kalmin ja kemiaa Pehr Adrian Gaddin johdolla. Lääketieteen professori Johan Haartman sai hänet kuitenkin kiinnostumaan lääketieteestä. Hellenius lähtikin 1774 jatkamaan opintojaan Uppsalan yliopistoon, josta valmistui lääketieteen tohtoriksi vuonna 1777. Uppsalan yliopistossa hän oli mm. Carl von Linnén oppilaana.

Hellenius palasi Turkuun vuonna 1778, jossa hän toimi lyhyen aikaa akatemiassa lääketieteen opettajana. Samalla hän tutki kasvitiedettä. Talousopin professuuria hoitaneen Pehr Kalmin kuoltua vuonna 1779 hän haki tältä vapautunutta virkaa, muttei tullut valituksi. Vuonna 1780 hänet nimitettiin akatemian kasvitieteellisen puutarhan esimieheksi, jossa tehtävässä hän myös opetti kasvitiedettä opiskelijoille. Talousopin professoriksi 1780 nimitetyn Salomon Kreanderin kuoltua vuonna 1792 virka nimettiin uudelleen talousopin ja luonnonhistorian professuuriksi. Tämä johtui siitä, että ns. hyödyn aikakaudelle tyypillinen ajattelu oli väistymässä, ja hyödyn lisäksi haluttiin huomioida tieteellisiä tavoitteita. Hellenius haki uudelleen virkaa, ja tuli tällä kertaa valituksi. Hän toimi akatemian rehtorina vuosina 1789 ja 1802.

Hellenius oli varsin uuttera tutkija ja kirjoittaja. Luonnonhistoria oli hänen aikanaan enimmäkseen lajien kuvausta, mutta joskus von Hellens sivusi kirjoituksissaan yleisen biologian aiheita. Kasvitieteen ohella hän oli kiinnostunut eläintieteestä, erityisesti linnuista ja hyönteisistä. Von Hellens teki myös suuren työn Turun akatemian kasvitieteen hyväksi. Hän järjesti kasvitieteellisen puutarhan uudelleen ja kartutti sen lajimäärän parista sadasta yli kahteen tuhanteen. Lisäksi hän kartutti akatemian kasvikokoelmaa. Akatemian kokoelmat kuitenkin tuhoutuivat Turun suurpalossa vuonna 1827.

Hellenius jäi eläkkeelle vuonna 1816, jolloin hänet aateloitiin. Tässä yhteydessä hän muutti nimensä muotoon von Hellens. Hänen seuraajakseen professorin virkaan nimitettiin Carl Reinhold Sahlberg.

Lähteet muokkaa