Salomon Kreander

Salomon Kreander (17551792) oli Turun Akatemian talousopin professori vuosina 1780–1792. Hän sai kuuluisalta Pehr Kalmilta vapautuneen viran vuonna 1780, mutta sairasteli ja kuoli 37-vuotiaana.

Pappissukuun kuulunut Kreander oli lahjakas opiskelija ja suoritti maisterin tutkinnon jo 20-vuotiaana. Talousopin dosentiksi hänet nimitettiin jo vuoden kuluttua tästä. Kreander oli aikalaiskirjojen mukaan maksanut velkaantuneen Pehr Kalmin velkoja, mistä palkinnoksi Kalm halusi Kreanderin seuraajakseen professoriksi. Kalmin kuoltua akatemian konsistori esitti kuitenkin häneltä vapautuneeseen virkaan ensimmäiselle ehdokassijalle kemian professori Pehr Adrian Gaddia, eikä edes asettanut Kreanderia ehdolle virkaan. Kreander ei kuitenkaan tyytynyt tähän, vaan valitti konsistorin päätöksestä, minkä seurauksena kuningas Kustaa III nimitti virkaan Kreanderin.

Kreanderin kuoltua hänen seuraajakseen professoriksi nimitettiin Carl Niclas Hellenius.

LähteetMuokkaa