Jacobus Finno

suomalainen kirjailija, opettaja ja rehtori

Jacobus Petri Finno (n. 15401588), tunnetummin Jaakko Finno, välillä suomalaisittain Jaakko Suomalainen, oli suomalainen pappi ja Turun katedraalikoulun rehtori. Hän julkaisi ensimmäisen suomenkielisen virsikirjan sekä laati katekismuksen ja rukouskirjan. Opillisesti Finno oli maltillinen uskonpuhdistaja.

Elämä

muokkaa

Jacobus Finnon nuoruudesta ei tiedetä juuri mitään. Hän opiskeli ilmeisesti aluksi Turussa, myöhemmin vuodesta 1563 Wittenbergin yliopistossa ja vuodesta 1567 Rostockin yliopistossa. Opiskeluaikoinaan hän luultavasti sai vaikutteita filippistien näkemyksistä.

Jacobus nimitettiin 1568 Turun katedraalikoulun rehtoriksi. Hän toimi myös Turun hiippakunnan tuomiokapitulin jäsenenä ja lukeutui hiippakunnan vaikutusvaltaisimpiin pappeihin. Finno ajoi uskonpuhdistuksen asiaa muttei tyrmännyt kokonaan kirkon vanhoja perinteitä. Hän myötäili Juhana III:n kirkollispoliittista linjaa ja saavutti siten kuninkaan suosion. Sen ansiosta Jacobus nimitettiin 1578 teologian lehtoriksi ja tuomiokapitulin rippivaltuutetuksi. Samana vuonna hänestä tuli Räntämäen eli Maarian seurakunnan kirkkoherra.

Viipurilaislähtöinen Theodoricus Petri Rutha julkaisi Saksassa 1582 kokoelman teinien latinankielisiä lauluja nimellä Piae Cantiones. Jacobus Finno sai tehtäväkseen tarkastaa laulut. Niistä poistettiin keskiajan katolisia aineksia, ja niitä muokattiin paremmin luterilaisuuteen sopiviksi. Suurin osa lauluista liittyi liturgiseen käytäntöön. Mukana ei ollut juoma- ja rakkauslauluja, joita teinien kuitenkin tiedetään laulaneen.

Nähtävästi vuonna 1583 ilmestyi Jacobus Finnon laatima ensimmäinen suomenkielinen virsikirja, josta ei ole säilynyt ehjää kappaletta ja jonka ainoa tunnettu kappale on Uppsalan yliopistossa. Edes kirjan alkuperäisestä nimestä ei ole varmaa tietoa, mutta se on myöhemmin tunnettu nimellä Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikiria. Kirjassa on 101 virttä, joista useimmat oli käännetty latinasta, ruotsista ja saksasta. Mukana on myös varhemmin – muun muassa Mikael Agricolan aikana – suomennettuja virsiä muokattuina sekä luultavasti seitsemän Jacobus Finnon omaa virttä. Jacobuksen virsikirjan rakenteellisena mallina oli ruotsalainen virsikirja.

Vuonna 1583 painettiin Tukholmassa myös Jacobuksen suomenkielinen rukouskirja Yxi wähä Rucous Kiria. Se oli suppeampi kuin Mikael Agricolan Rucouskirja Bibliasta (1544), mutta sellaisena se sopi paremmin kansan käyttöön ja arkielämän tilanteisiin. Rukouskirja jakautuu viiteen osaan käyttötarpeiden mukaan. Kirjan lähteinä Jacobus käytti pääasiassa ruotsinkielisiä rukouskirjoja mutta hyödynsi myös Agricolan teosta ja saksankielisiä rukouskirjoja. Hän muokkasi rukouksia sopimaan Suomen olosuhteisiin ja puhdasoppisena pidettyyn luterilaisuuteen. Jacobus Finnon rukouskirja pysyi hyvin suosittuna 1600-luvun loppuun asti, ja sen rukouksia oli yleisesti käytössä vielä 1800-luvun lopulle asti.

Vuosi 1583 oli Jacobukselle erittäin tuottelias, sillä silloin ilmestyi myös hänen suomenkielinen katekismuksensa, jonka ensimmäisen painoksen täsmällistä nimeä ei tunneta; toinen painos ilmestyi 1615 nimellä Catechismus Eli Sen Christilisen opin pää cappalet. Katekismus oli Jacobus Finnon omaperäisin kirjallinen teos: sillä ei tiettävästi ole suoranaisia lähdekirjoja. Opillisesti se seurasi Martti Lutheria ja Agricolaa mutta oli sallivampi ripin kaltaisia perinteisiä uskonnollisia käytäntöjä kohtaan. Finnon katekismus ei saavuttanut suurta suosiota, ja uudemmat katekismukset syrjäyttivät sen 1600-luvulla.

Jacobus Finno palasi samana vuonna 1583 virkaansa Turun katedraalikoulun rehtoriksi. Hän oli naimisissa Margareta Henrikintyttären kanssa, ja heillä oli ainakin kaksi lasta: Agnes ja Henricus. Henricuksesta tuli Hämeenkyrön kirkkoherra. Jacobus Finno kuoli ruttoon syksyllä 1588 noin 48 vuoden ikäisenä.

Teokset

muokkaa

Finnon kirjoittamat ja kääntämät virret

muokkaa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjassa

Finnon kirjoittamat virret

 • 65 Oi Jumalan Karitsa (Säk. 1 Nicolaus Decius n. 1522. Ruots. Olavus Petri 1536. Suom. Mikael Agricola 1549. Säk. 2–3 Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. komitea 1867, 1886)
 • 131 Oi Isä kaikkivaltias (Säk. 1–3 Jaakko Finno virsikirjaan 1583, säk. 4 Nicolaus Decius 1529. Suom. Jaakko Finnon virsikirjaan 1583. Uud. Niilo Rauhala 1976
 • 187 Armahda, Herra Jumala (Säk. 6.)
 • 290 Kun Kristus käski sanansa (Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Alfred Brynolf Roos 1867, Niilo Rauhala 1984.
 • 534 Yö synkkä aivan hämmästyi (Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Elias Lönnrot 1870, Julius Krohn 1880, Anna-Maija Raittila 1976.

Finnon suomeksi kääntämät tai uudistamat virret

 • 17 Ilon päivä verraton (Säk. 1 latinalainen Dies est laetitiae 1300-luvulta. Saks. ja säk. 2 1422. Ruots. ja säk. 3–4 Olavus Petri 1530. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Samppa Asunta ja Anna-Maija Raittila 1984)
 • 18 Nyt ilovirttä veisaten (Latinalais-saksalainen In dulci jubilo 1300-luvulta. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. komitea 1984)
 • 22 Sinua, Jeesus, kiitämme (Säk. 1 saksalainen 1300-luvulta, säk. 2–7 Martti Luther 1524. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. August Ahlqvist 1866, Niilo Rauhala 1984.)
 • 87 Kiitosta nyt uhratkaamme (Sk. 1–3, 5, 6 ja 8 Wipo Burgundilainen 1000-luvulla. Suom. Mathias Westhin käsikirjoituksessa 1540-luvulla. Virsikirjaan 1583. Säk. 4, 7 ja 9 saksalainen 1100-luvulla. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Samppa Asunta 1979)
 • 95 Te kristityt, nyt juhlikaa (Latinalainen Ad coenam agni providi 400-luvulta. Ruots. Olavus Petri 1536. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583, uud. suom. Petrus Melartopaeus 1605, Kaarle Martti Kiljander 1867, komitea 1937)
 • 96 Kuoleman kahleet murtanut (Martti Luther keskiaikaisen sekvenssin pohjalta 1524. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. komitea 1984)
 • 107 Oi Jeesus, yksin laupeus (Yhdistelmä kahdesta latinalaisesta hymnistä Jesu nostra redemptio (900-luvulta) ja Ascendit Christus hodie (vuodelta 1360). Edellisen suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583, jälkimmäisen Hemminki Maskulainen virsikirjaan 1605. Yhdisti komitea 1984)
 • 111 Oi Pyhä Henki, Herramme (Hrabanus Maurus 800-luvulla. Suom. Mikael Agricola 1544. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Kaarle Martti Kiljander 1867, komitea 1937)
 • 113 Oi Pyhä Henki, vahvista (Säk. 1 saksalainen 1200-luvulla, säk. 2–4 Martti Luther 1524. Ruots. 1536. Suom. Mathias Westhin käsikirjoituksessa 1540-luvulla, uud. suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Carl Gustaf von Essen ja Elias Lönnrot 1867)
 • 128 Ainoan Herran Jumalan (Säk. 1–3 Nicolaus Decius 1522, säk. 4 Joachim Slüter 1525. Ruots. 1562. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Elias Lönnrot 1872, komitea 1984)
 • 130 Jumala, Isä taivaassa (Ruotsalainen 1540-luvulta, pain. 1572. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. komitea 1984)
 • 170 Jumala ompi linnamme (Martti Luther n. 1528. Ruots. 1536. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Elias Lönnrot 1864. Uud. komitea 1886)
 • 187 Armahda, Herra Jumala ( Martti Lut)her 1524. Ruots. Olavus Petri 1530. Suom. ja säk. 6 Jaakko Finno virsikirjaan 1583, uud. Elias Lönnrot 1870, säk. 4–6 uud. Niilo Rauhala 1984)
 • 188 On, Herra, pyhä sanasi (Olavus Petri 1536. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Alfred Brynolf Roos 1867, komitea 1984)
 • 190 Sun sanas suojaa, Jumala (Säk. 1, 2 ja 5 Martti Luther 1542, säk. 3 ja 4 Justus Jonas 1545. Ruots. 1562. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Knut Legat Lindström 1867 ja komitea 1937)
 • 208 Oi taivaallinen Isämme! (Martti Luther 1539. Ruots. Laurentius Petri Nericius 1562. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Elias Lönnrot 1872, Samppa Asunta ja komitea 1984)
 • 214 Kun kasteen Jordanvirrassa (Säk. 1–2 Martti Luther 1541. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Kaarle Martti Kiljander 1867. Säk. 3 komitea 1937)
 • 222 Jeesus Kristus, elämämme (Mahd. Johannes von Jenstein n. 1400. Saks. Martti Luther 1524, ruots. Olavus Petri 1530. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Alfred Brynolf Roos 1867, komitea 1984)
 • 227 Ylistys olkoon aina Isällemme (Säk. 1 saksalainen 1400-luvulta, säk. 2 ja 3 Martti Luther 1524. Ruots. Olavus Petri 1536. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. komitea 1867)
 • 256 Kristus, Jumalan Poika (Elisabeth Cruciger 1524. Ruots. Olavus Petri 1536. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Elias Lönnrot 1867, Anna-Maija Raittila 1984)
 • 257 Oi Jeesus, synnyit maailmaan (Olavus Petri Martti Lutherin virren pohjalta 1526. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Elias Lönnrot 1872)
 • 261 Oi iloitkaa, te kristityt (Martti Luther 1523. Ruots. Olavus Petri 1536. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Knut Legat Lindström ja Elias Lönnrot 1867, komitea 1937)
 • 262 On hyvyydessään Jumala (Säk. 1–6 Paul Speratus 1524. Ruots. ja säk. 7–9 Olavus Petri 1536. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Carl Gustaf von Essen 1867, komitea 1937)
 • 267 Sua syvyydestä avuksi (Martti Luther 1524. Ruots. Olavus Petri 1530. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. komitea 1867)
 • 320 Sinua, Jumalaa (Te Deum laudamus 300-luvulta, mahd. Niketas Remesianalainen. Saks. Martti Luther 1529. Suom. Mikael Agricola 1544. Uud. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Elias Lönnrot 1867, Hilja Haahti 1923, komitea 1937)
 • 323 Nyt kiitä, sielu, Herraa (Johann Gramann 1540. Ruots. 1562. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583, uud. suom. ja säk. 5 Anna-Maija Raittila 1984)
 • 374 Mitä silloin multa puuttuu (Andreas Knopken 1530. Ruots. Laurentius Petri Nericius 1562. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. komitea 1937)
 • 475 Kaikkien silmät tarkkaavat (Säk. 1–2, 4 Nicolaus Boye 1541. Ruots. ja säk. 3 1562. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Uud. Anna-Maija Raittila 1984)
 • 550 Oi Kristus, kirkas aamunkoi (Latinalainen Christe, qui lux es et dies 500-luvulta. Suom. Mikael Agricola 1544. Uud. Jaakko Finno virsikirjaan 1583, Julius Krohn 1880, komitea 1984)
 • 586 Jumala, meille armossa (Säk. 1 latinalainen antifoni Da pacem, Domine, 600-luvulta. Suom. Mathias Westhin käsikirjoituksessa 1540-luvulla, uud. suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. Säk. 2 tuntematon ruotsalainen 1562, säk. 3 saksalainen 1532. Suom. Hemminki Maskulainen virsikirjaan 1605. Uud. komitea 1886, 1937) [1]

Ruotsin kirkon virsikirjassa

 • 9 Nyt kiitä, sielu, Herraa (Johann Gramann (Poliander) Ps. 103 pohjalta 1549, Ruots. 1562 Suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. suom. Anna-Maija Raittila 1983, 1999)
 • 18 Soi kiitosvirsi Herralle (Nicolaus Decius (Tech) keskiaikaisen Gloria in excelsis Deo -lau­lun pohjalta 1525, Ruots. 1562, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. Niilo Rauhala 1998, 2001)
 • 32 Nyt, seurakunta, iloitse (Martin Luther 1524, Ruots. Olavus Petri 1536, Anders Frostenson 1977, 1986, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583)
 • 33 Oi Jeesus, synnyit maailmaan (Martin Luther ? 1523, Ruots. Olavus Petri Lutherin virren ”Nun freut euch, 1526 mukaan, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. Suomen vk.-komitea 1984, uud. Anna-Mari Kaskinen ja vk.-työryhmä 1999)
 • 36 Suo, Kristus, armo meille (Elisabet Kreuziger1542, Ruots. Olavus Petri 1535. Suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. Pekka Kivekäs 1998)
 • 50 Oi Pyhä Henki, Herramme (Ruots. Olavus Petri 1536 , suom. Mikael Agricola 1544,,Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. Samppa Asunta 1984)
 • 124 On lapsi neitseelle syntynyt (1. säk. latin. vuorolaulu 1300‑luvultaSaksalainen kansanlaulu 1400‑luvulta, ruots. Olavus Petri ? 1530 , suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. suom. Anna-Maija Raittila 1998)
 • 130 Taivaalla tähti välkehti (Latinankielinen joululaulu 1300-luvulta, Piae Cantiones 1582, ruots. Laurentius J. Gestritius 1619, Anders Frostenson 1977, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. suom. Pekka Kivekäs 1996)
 • 237 Vain Jumala on linnamme (Martin Luther Ps. 46 pohjalta 1528 Ruots. Olavus Petri 1536, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. Pekka Kivekäs 1998)
 • 345 Oi, iloitkoon nyt jokainen (Martin Luther 1525 Ruots. Olavus Petri 1536, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. Niilo Rauhala 1984, 1999)
 • 346 On hyvyydessään Jumala (Paulus Speratus 1523, Ruots. Olavus Petri 1536, Anders Frostenson 1978, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. suom. Niilo Rauhala 1998)
 • 350 On Kristus ollut Poika (Elisabet Kreuziger1524, ruots. Olavus Petri 1583, Olov Hartman 1978, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1683, uud. suom. Pekka Kivekäs 1999)
 • 372 Oi armollinen Jumala (Olaus Petri? 1526, Anders Frostenson 1983, Suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. suom. Anna-Mari Kaskinen 2000)
 • 387 Jeesus Kristus, elämämme (Johannes v. Jenstein (?) n. 1400, Saks. Martin Luther 1524, Ruots. Olavus Petri 1530, Anders Frostenson 1979 , suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. Alfred B. Roos 1867, suomen vk.-komitea 1984, Pekka Kivekäs 1998)
 • 400 Kiitetty olkoon Herra (Saksalainen 1400-luvulta 1. säk., Martin Luther 1524 2-3. säk.,Ruots. Olavus Petri 1536, Anders Frostenson 1976, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. suom. Pekka Kivekäs 1999)
 • 431 Soi kiitos, Jeesus, sinulle (Saksalainen 1300-luvulta 1. säk. Martin Luther 1524 2-7. säk. Ruots. 1567, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. August Ahlqvist 1866, Niilo Rauhala 1984)
 • 464 Kiitosta nyt laulakaamme/ Kristus ylösnousi (Sekvenssi: Wipo Burgundilainen 1000-luvulta, Ruots. 1544, Anders Frostenson 1971, suom. 1540-luvulla, uud. suom. Pekka Kivekäs 1998, srk: n virsi: Saksalainen 1100-luvulta, r. 1900, ruots.luvun alussa, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. suom. Samppa Asunta 1979, Pekka Kivekäs 1998)
 • 465 On pääsiäinen koittanut (Latinankielinen hymni 400-luvulta, ruots. Olavus Petri 1536, Göran Bexell 1983, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, suom. Anna-Maija Raittila 1999)
 • 466 Te kristityt, nyt juhlikaa (Latinankielinen hymni 400-luvulta, ruots. Olavus Petri 1536, Göran Bexell 1983, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. suom. Pietari Melartopaeus 1605, Anna-Maija Raittila 1999)
 • 467 Kuoleman kahleet murtanut (Martin Luther keskiaikaisen sekvenssin pohjalta 1524, Ruots. 1562, Anders Frostenson 1983, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. suom. Niilo Rauhala 1998)
 • 537 Sinua huudan, Herrani (Martin Luther Ps. 130 muk. 1524, Ruots. Olavus Petri 1530, suom. Jacobus Finno virsikirjaan 1583, uud. Carl G. v. Essen 1867, suomen. ev. -lut. kirkon vk.-komitea 1984) [2]

Lähteet

muokkaa
 • Jaakko Finnon virsikirja. Toimittanut ja jälkisanan laatinut Pentti Lempiäinen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 463. Alkuteos julkaistu: Tukholma, noin 1583. Näköispainos sekä uudelleen ladottu laitos alkuperäisestä tekstistä ja sitä täydentävistä käsikirjoituksista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-491-8.
 • Lempiäinen, Pentti: Jacobus Finno. Kansallisbiografia (Arkistoitu – Internet Archive).
 • Varpio, Yrjö & Liisi Huhtala 1999: Suomen kirjallisuushistoria. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

Viitteet

muokkaa
 1. Jaakko Finno virsikirja.fi. Viitattu 8. 11.2021.
 2. Ruotsin kirkon virsikirja. Verbum, 2002. ISBN 91-526-5510-5.