Valtatie 8

valtatie Turusta Liminkaan

Valtatie 8 on Turusta Rauman, Porin, Vaasan ja Kokkolan kautta Oulun eteläpuolelle Liminkaan johtava valtatie. Tien pituus on 626 kilometriä, ja se johtaa viiden maakunnan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan halki. Tie on koko pituudeltaan myös osa E8-tietä, joka jatkuu Limingasta edelleen Norjan Tromssaan.

Finland road sign F29-8.svg Finland road sign F28-8.svg
Valtatie 8
Kasitie
Valtatie 8
Valtatie 8
Maa Suomi
Tieluokka valtatie
Omistaja Suomen valtio
Tienpitäjä Väylävirasto
Pituus 626 km
Alkupiste Turku
Reitti Rauma (90 km)
Pori (141 km)
Vaasa (333 km)
Kokkola (454 km)
Päätepiste Liminka (626 km)
Päällyste asfaltti
Kaistaluku pääosin kaksikaistainen
Katso myös Valtatie 8 Commonsissa

Vaikka tie seuraileekin Pohjanlahden rannikkoa, näkymiä merelle ei juuri ole. Merelle näkyy kahdessa kohdassa Vaasan koillispuolella tien kulkiessa Vassorfjärdenin ja Oravaisfjärdenin rantaa Kyrönjoen suulla. Myös Kokkolassa Marinkaisten kohdalla voi nähdä meren.

Tie on suurimmalta osaltaan yksiajorataista, kaksikaistaista valtatietä. Turun ja Nousiaisten välillä, vajaan 20 kilometrin matkalla, tie on moottoritietä, samoin Vaasan eteläpuolella on yhteinen moottoritieosuus valtatien 3 ja valtatien 18 kanssa. Lisäksi Vaasan pohjoispuolella sekä Kokkolan kaupungin kohdalla on lyhyet nelikaistaiset osuudet.

Vilkkaimmillaan valtatie 8 on Turun ja Porin välillä.[1] Tie kuuluu Turun ja Kokkolan välillä liikenne- ja viestintäministeriön määrittämiin maanteiden pääväyliin sekä Turun ja Oulun välillä yleiseurooppalaiseen TERN-tieverkkoon.

ReittiMuokkaa

Valtatie 8 kulkee seuraavien maakuntien kautta: Varsinais-SuomiSatakuntaPohjanmaaKeski-PohjanmaaPohjois-Pohjanmaa.

Valtatie 8 kulkee seuraavien kuntien kautta: TurkuRaisioMaskuNousiainenMynämäkiLaitilaMynämäki (uudelleen) – Laitila (uudelleen) – PyhärantaLaitila (uudelleen) – Pyhäranta (uudelleen) – RaumaEurajokiPoriMerikarviaKristiinankaupunkiNärpiöMaalahtiMustasaariVaasaMustasaari (uudelleen) – VöyriUusikaarlepyyPedersören kuntaKruunupyyKokkolaKalajokiPyhäjokiRaaheSiikajokiLumijokiLiminka.

Taloudellinen merkitysMuokkaa

Valtatie 8 on yksi merkittävimpiä, ellei merkittävin, Suomen sisäisistä teistä, joka ei johda Helsinkiin.[2] Tien varrella asuu yli 850 000 asukasta ja sijaitsee noin 400 000 työpaikkaa, neljä yliopistoa, neljä maakuntakeskusta ja seitsemän ammattikorkeakoulukeskusta.[3]lähde? 8-tien satamien välityksellä kuljetetaan lähes puolet Suomen tuonnista ja viennistä ja sen varrella olevan teollisuuden tuotannosta yli puolet menee vientiin. Merkittävä osa Suomen energiasta tuotetaan myös 8-tien varrella.

HistoriaMuokkaa

 
Valtatietä 8 Nousiaisissa ennen moottoritien rakentamista.
 
Valtatie 8 Rauman kohdalla.
 
Merikarvialla valtatie 8 ylittää Lankosken.
 
Valtatietä 8 Himangalla.

Turun ja Oulun välinen reitti määriteltiin valtatie 8:ksi vuoden 1938 tienumerointijärjestelmässä, ja tien linjaus on ollut jokseenkin muuttumaton siitä asti. Tie on rakennettu uudelleen koko matkalta vähintään kertaalleen. Nykyreitin ja vuoden 1938 reitin suurimmat poikkeamat ovat tien oikaisu ohi Uudenkaarlepyyn sekä Siikajoen ja Lumijoen kautta kulkeneen reitin korvaaminen Revonlahden kautta kulkevalla reitillä.

Vuonna 2002 eurooppatie E8:n reittiä jatkettiin Torniosta Turkuun, ja koko 8-tie numeroitiin tuolloin myös E8:ksi.

Nelostien moottoritien valmistuttua Oulusta Limingan Haaransillalle asti vuonna 2003 tien 8-numerointi muuttui päättymään tähän noin 25 kilometriä Oulun eteläpuolella sijaitsevaan kiertoliittymään.

Vaasan pohjoispuolella valtatie 8 kulki Sepänkylän taajaman läpi palvellen sekä lyhyt- että pitkämatkaista liikennettä. Tien liikennemäärät olivat tien tasoon nähden suuret ja liikenneturvallisuus huono. Tiehallinto rakensi 7,3 kilometrin pituisen ohitustien nykyisen tien pohjoispuolelle. Uusi tie on kapea nelikaistainen keskikaiteellinen tie, jolla on neljä eritasoliittymää. Hankkeen kustannusarvio oli 37,9 miljoonaa euroa. Uusi tieosuus valmistui syyskuussa 2014.[4][5]

Turku–PoriMuokkaa

Vanhan Turun ja Porin välisen maantien eteläosa Turusta Mynämäkeen kuului Suureen Postitiehen ja pohjoisosa Pohjanlahden rantatiehen. Vuonna 1938 tie liitettiin lähes sellaisenaan osaksi valtatietä 8. Pahimpia mutkia oiottiin autoliikenteen helpottamiseksi. Lisäksi Turun pään sisääntuloväylä Satakunnantie modernisoitiin ja kestopäällystettiin. [6][7][8][9]

Vielä 1950-luvulla maantie Turusta Satakuntaan oli alkupäätään lukuun ottamatta kapea soratie, joka kulki kirkonkylien kautta. Alkuperäinen tieura oli syntynyt hevosliikennettä varten, joten se ei sopinut kovinkaan hyvin autoliikenteen käyttöön. Maantietä alettiin rakentaa uudestaan työllisyystöinä. Yhtenä suurimmista haasteista oli Valkojärven pehmeikön ylittäminen Laitilassa. Porin ja Raision välinen osuus vihittiin käyttöönsä lokakuussa 1961. [6]

Turun Satakunnantie osoittautui autoliikenteen laajentuessa pullonkaulaksi. Tämän johdosta valtatielle ryhdyttiin rakentamaan uutta sisääntuloväylää, joka kulkisi Pitkämäen kautta. Hanke valmistui vuonna 1963, ja tie on järjestyksessään Suomen toiseksi vanhin moottoritie. Tätä nelikaistaista osuutta jatkettiin vuonna 2004 Raision Marjamäkeen saakka. Moottoritietä jatkettiin edelleen Nousiaisiin saakka vuonna 2014 alkaneella tiehankkeella, joka valmistui vuoden 2016 loppupuolella. [6][10][11][12] Näin ollen Turun seudulle sijoittuu valtatien 8 pisin moottoritieosuus, pituudeltaan noin 19 kilometriä.

JoukkoliikenneMuokkaa

Valtatie 8:lla on melko hyvä kaukoliikenteen vuorotarjonta. Turusta Raumalle ajetaan arkisin noin 15 vuoroa suuntaansa aamusta iltaan, viikonloppuisin noin 15. Turun ja Porin välillä kulkee suuntaansa arkisin noin 15 vuoroa, viikonloppuisin noin 10. Turun ja Vaasan välillä ajetaan vain muutama vuoro päivässä suuntaansa. Vaasan ja Kokkolan välillä on, puolenkymmentä vuoroa päivässä suuntaansa. Kokkolan ja Oulun välillä on kahdeksan vuoroa yhteen suuntaan päivässä. Koko valtatien 8:n pituudelta kulkee molempiin suuntiin vuoden jokaisena päivänä yksi päiväpikavuoro Turun ja Oulun välillä.

NähtävyyksiäMuokkaa

Pääartikkeli: Pohjanlahden rantatie

TiehankkeitaMuokkaa

Turun ja Porin välillä valtatie 8 kuuluu ehdotettuun runkotieverkkoon. Turun seudun moottoritieosuutta lukuun ottamatta tie on tällä osuudella kaksikaistaista tietä, jolla on paljon tasoliittymiä. Tiehallinnon tavoitteena on että vuonna 2030 yhteysväli muodostuu jatkuvasta keskikaiteellisesta ohituskaistatiestä ja sen nelikaistaisista osista. Hankkeen toteutuksesta tai rahoituksesta ei ole tehty päätöstä.[16][17]

Turun ja Porin välinen valtatien osuus kuuluu Liikenneviraston Vt 8 Turku-Pori -hankkeeseen, josta uusi moottoritieosuus muodostaa merkittävimmän osan. Lisäksi Nousiaisten ja Porin välillä on käynnissä useita pienempiä tienparannushankkeita, kuten liittymäjärjestelyjä, tievalaistuksen parantamista, uusia eritasoliittymiä sekä ohituskaistojen, keskisaarekkeiden ja riista-aitojen rakentamista. Hankkeet valmistuivat vuosien 2016-2017 aikana.[18]

Porin kantakaupungin yleiskaavassa 2025 on varauduttu valtatie 8:n rakentamiseen nelikaistaiseksi Porin kaupungin alueella sekä uuteen linjaukseen Hyvelän ja Söörmarkun välillä.[19]

Kaavoituksessa on varauduttu uuden ohikulkutien rakentamiseen Kokkolan kaupungin eteläpuolitse.[20][21]

Lisäksi valtatie 8:lla on käynnissä tai suunnitteilla joitain pienempiä tiehankkeita.[22]

Osana koko päätieverkkoa koskevia kehittämissuunnitelmia Tiehallinnon tavoitteena on, että vuonna 2025 valtatie 8 olisi nelikaistainen Turun ja Mynämäen välisellä osuudella sekä Vaasan seudulla. Lisäksi Mynämäen ja Porin välinen osuus olisi jatkuvaa ohituskaistatietä sekä osuudet Pori–Merikarvia ja Vaasa–Liminka kaksikaistaista tietä, jolla on säännöllisesti ohituskaistoja. Nämä suunnitelmat ovat kuitenkin alustavia ja edellyttäisivät vuosittain tieinvestointeihin käytettävien määrärahojen kaksinkertaistamista nykyisestä.[23]

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. Liikennemääräkartta 2012 2013. Liikennevirasto. Viitattu 14.5.2013.
 2. Kasikäytävä – kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon 2016. Kasitie ry.
 3. Valtatie E8 2016. Kasitie ry.
 4. Valtatien 8 parantaminen välillä Kotiranta–Stormossen, Vaasa, Mustasaari 18.6.2007. Tiehallinto. Viitattu 28.7.2007.
 5. http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/uutiset/2011/9_10_2011/20111017_sepankyla
 6. a b c Setälä, Ritva: Lapiojätkien kasitie huutaa remonttia. Turun Sanomat, 11.5.2013.
 7. Jalonen, Timo: Liikennetarpeen muuttuminen Rauman ja Uudenkaupungin seuduilla 1860-luvulta 1970-luvulle. Turun yliopisto, Suomen historia, 1999. Julkaisematon lisensiaatintyö.
 8. Häyrynen, Maunu & Lähteenmäki, Mikael (toim.): Pohjanlahden rantatie. Ratsupolusta rannikon matkailutieksi, s. 7. Pori: Turun yliopisto, 2009. ISBN 978-951-29-3950-3. ISSN 1459-8469. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja XV. Teoksen verkkoversio.
 9. Viertola, Juhani: Suomen teiden historia I. Pakanuudenajalta Suomen itsenäistymiseen. Tie- ja vesirakennushallitus, 1974. ISBN 951-46-0802-X.
 10. Valtatie 8 Raisio–Nousiainen moottoritie, tiesuunnitelma 23.8.2011. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Viitattu 14.5.2013.
 11. Valtatie muuttuu moottoritieksi - Työt alkavat tänään 10.2.2014. Talouselämä. Viitattu 14.4.2014.
 12. Vt 8 Turku–Pori: Kasitie välillä Raisio–Nousiainen moottoritieksi 20.12.2016. Liikennevirasto. Viitattu 24.5.2017.
 13. Tule vierailulle Teollisuuden Voima Oy. Viitattu 26.3.2012.
 14. Liikenneympäristöt. Tiet ja sillat Lounais-Suomen ympäristökeskus. Viitattu 28.7.2007.
 15. Perinneasiat 4.9.2006. Tiehallinto. Viitattu 28.7.2007.
 16. Vt 8 yhteysvälin Turku–Pori kehittäminen 22.1.2007. Tiehallinto. Viitattu 28.7.2007.
 17. Vt 8 Nousiainen–Mynämäki 20.12.2006. Tiehallinto. Viitattu 28.7.2007.
 18. Vt 8 Turku–Pori 24.5.2017. Liikennevirasto. Viitattu 24.5.2017.
 19. Porin kantakaupungin yleiskaava 2025 Porin kaupunkisuunnittelu. 18.1.2007. Pori: Porin kaupunki. Viitattu 7.8.2008.
 20. Keski-Pohjanmaan maakuntakaava. 1. vaihekaava. Kaavaselostus (PDF) 24.10.2003. Kokkola: Keski-Pohjanmaan liitto, Sigma-konsultit Oy. Viitattu 29.7.2007.
 21. Keski-Pohjanmaan maakuntakaava. 1. ja 2. vaiheen yhdistelmä 1:200 000. Kokkola: Keski-Pohjanmaan liitto, Sigma-konsultit Oy, 8.3.2007. Kartan verkkoversio (viitattu 29.7.2007)
 22. Toiminta. Valtatie 8 / E8:n kehittäminen ja strategiakortit Kokkola: Kasitie ry. Viitattu 29.7.2007.
 23. Heikura, Matti: Turvallisemman tieverkoston suunnitelmat valmiit. Kaleva, 13.7.2007, nro 188, s. 29. Oulu: Kaleva Kustannus Oy. ISSN 0356-1356. Artikkelin lyhennetty verkkoversio Viitattu 18.7.2007.

Aiheesta muuallaMuokkaa