Valtatie 15

valtatie Kotkasta Mikkeliin

Valtatie 15 on Suomenlahden rannikolta, Kotkasta Kouvolan kautta Mikkeliin johtava valtatie. Tien pituus on 158 kilometriä. Tie on kaksikaistaista lukuun ottamatta Kotkassa, Kouvolassa ja Mikkelissä olevia nelikaistaisia osuuksia. Tie on tärkeä väylä Kaakkois-Suomen teollisuudelle.

Valtatie 15
Valtatie 15
Valtatie 15
Maa Suomi
Tieluokka valtatie
Omistaja Suomen valtio
Tienpitäjä Väylävirasto
Pituus 158 km
Alkupiste Kotka
Reitti Kouvola (53 km)
Päätepiste Ristiina, Mikkeli (158 km)
Päällyste asfaltti
Kaistaluku pääosin kaksikaistainen
Valtatie 15 Kotkassa

Reitti muokkaa

Tie alkaa etelässä Kotkan keskustasta Kotkansaarelta. Noin viiden kilometrin osuus Kyminlinnaan valtatielle 7 saakka on nimeltään Hyväntuulentie. Tie jatkuu valtatien 7 kanssa moottoritienä Karhulan läpi Kotkan ja Haminan rajalle, josta se kääntyy kohti Kouvolaa Rantahaan eritasoliittymässä. Tie on valtatieltä 7 Leikarin eritasoliittymään saakka moottoritietä, ja se on Suomen lyhin moottoritie. Entisen Anjalankosken alueella tie seurailee Kymijoen kulkua sen itäpuolella. Kouvolan pohjoispuolella, Valkealan kirkonkylän jälkeen siirrytään hyvin harvaan asutulle Kymenlaakson ja Etelä-Savon väliselle metsämaalle. Tämä osuus on harvoja Suomen eteläisiä pitkiä metsätaipaleita.

 
Valtatie 15 Valkealassa, Jyrääntien risteyksessä

Tie kulkee seuraavien kuntien kautta: KotkaHamina (vain valtatien 7 liittymä) – Kotka (uudelleen) – KouvolaMäntyharjuMikkeli.

Vuoden 2008 loppuun asti tie kulki nykyisen Kouvolan alueella Anjalankosken kaupungin, vanhan Kouvolan ja kaksi kertaa Valkealan kunnan alueilla. Vuoden 2012 loppuun asti tie kulki nykyisen Mikkelin alueella Suomenniemen ja Ristiinan kuntien alueella. Tien päätepiste on entisessä Ristiinan kunnassa, joten aiemmin tie ei kulkenut Mikkelin keskustaajamaan asti.

Historiaa muokkaa

Tie Viipurista Leningradin suuntaan Rajajoelle sai numeron 15 vuoden 1938 tienumerointijärjestelmässä. Sodan jälkeisissä alueluovutuksissa tie kokonaisuudessaan jäi luovutetulle alueelle ja numero poistui käytöstä.

Haminasta Sippolan (entinen kunta, yhdistynyt Anjalan kanssa Anjalankoskeksi ja sittemmin osaksi Kouvolaa) Myllykosken kautta Kouvolaan kulkenut tie oli numeroitu saman järjestelmän mukaan kantatieksi 60. Tämä tieosuus uusittiin 1960-luvulla. Kouvolan itäpuolelta Valkealaan ja edelleen Ristiinan eteläpuolelle valtatielle 13 valmistui uusi noin 80 kilometrin mittainen tieosuus 1970-luvulla. Tässä yhteydessä numerosta 60 luovuttiin ja koko reitti Kotkasta Mikkeliin sai numeron 15.

Kantatie 60 on sittemmin ollut ensin Kouvolan ja Heinolan kunnan välisen osuuden numero vuoteen 1996, jolloin numeroksi muuttui 46 ja numero 60 siirtyi Tampereen ohikulkutielle.

Joukkoliikenne muokkaa

Valtatiellä 15 on melko tiheä vuorotarjonta Kouvolan ja Kotkan välillä. Tätä osuutta käyttävät lyhyiden vuorojen lisäksi Kotkasta lähtevät ja Kouvolasta edelleen Tampereelle, Jyväskylään ja Mikkeliin suuntaavat vuorot. Välillä Kouvola–Mikkeli on lisäksi arkipäiviin painottuvaa vuorotarjontaa, joista osa jatkaa Mikkelistä Savonlinnaan.

Tiehankkeita muokkaa

Kotkan sisääntulotie, Hyväntuulentie, on nykyisin yksiajoratainen, nelikaistainen tie, jossa ajosuunnat on erotettu toisistaan vain sulkuviivalla. Lisäksi tiellä on valo-ohjattuja liittymiä, jotka ruuhkautuvat ajoittain. Tien onnettomuustilastot ovat synkät. Tiehallinto suunnittelee valtatien parantamista erottamalla ajosuunnat toisistaan keskikaiteella. Lisäksi Paimenportin valo-ohjattu tasoliittymä korvattaisiin eritasoliittymällä ja meluntorjuntaa parannettaisiin. Hankkeen kustannusarvio vuoden 2007 kustannustasossa on 13 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttamisesta tai rahoituksesta ei ole päätöstä.[1]

Kotkan Rantahaan ja Kouvolan välisellä osuudella valtatie 15 on nykyisin kaksikaistaista tasoliittymin varustettua tietä. Tien liikenneturvallisuus on erittäin huono ja myös liikenteen sujumisessa on ongelmia muun muassa raskaan liikenteen suuren määrän vuoksi. Tiehallinto suunnitteleekin valtatien parantamista ohituskaistoin, keskikaitein ja eritasoliittymin. Hanke on tarkoitus toteuttaa useassa vaiheessa noin 20 vuoden aikana. Ensimmäinen vaihe on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2008–2013 välisenä aikana, ja sen kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa. Myöhemmin toteutettavien toisen ja kolmannen vaiheen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttamisesta tai rahoituksesta ei ole päätöstä.[2]

Mikkelin eteläpuoliselle, valtatien 13 kanssa yhteiselle osuudelle suunnitellaan pieniä parantamistoimenpiteitä: nelikaistaista osuutta on tarkoitus jatkaa 0,8 kilometrillä kantatien 62 liittymän eteläpuolelle. Lisäksi Tuukkalanvuoren kohdalle suunnitellaan keskikaiteellista ohituskaistaa. Hankkeen kustannusarvio on 3,65 miljoonaa euroa, ja se on tarkoitus toteuttaa vuonna 2007.[3]

Osana koko päätieverkkoa koskevia kehittämissuunnitelmia Tiehallinnon tavoitteena on rakentaa valtatie 15 jatkuvaksi ohituskaistatieksi Karhulan ja Kouvolan välillä vuoteen 2025 mennessä. Nämä suunnitelmat ovat kuitenkin alustavia, ja niiden toteuttaminen edellyttäisi tieinvestointeihin vuosittain käytettävien määrärahojen kaksinkertaistamista nykyisestä.[4]

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

  1. Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) 2.8.2006. Tiehallinto. Arkistoitu 27.9.2007. Viitattu 2.8.2007.
  2. Vt 15 Rantahaka–Kouvola 13.1.2006. Tiehallinto. Arkistoitu 29.9.2007. Viitattu 2.8.2007.
  3. Vt 13/15 Kattilansilta–Haahkala ja Silvasti–Porrassalmi (Mikkeli). Hankekortti (PDF) 14.2.2005. Tiehallinto. Arkistoitu 27.9.2007. Viitattu 2.8.2007.
  4. Heikura, Matti: Turvallisemman tieverkoston suunnitelmat valmiit. Kaleva, 13. heinäkuuta 2007, nro 188, s. 29. Oulu: Kaleva Kustannus Oy. ISSN 0356-1356. Artikkelin lyhennetty verkkoversio. Viitattu 18.7.2007. (Arkistoitu – Internet Archive)

Aiheesta muualla muokkaa