Tämä artikkeli käsittelee teollisuuden alaa. Metsäteollisuus ry on metsäteollisuusyritysten työnantajajärjestö.

Metsäteollisuus on puuta raaka-aineena käyttävää teollisuutta.

Paperitehdas Mondi SCP Ružomberokissa Slovakiassa.

Siihen kuuluvat:

Kun metsäteollisuus sekä graafinen teollisuus (paino- ja kustannustoiminta) yhdistetään, saadaan metsäperustainen teollisuus (englanniksi FBI, forest based industries).

Jalosteet

muokkaa
 
Vaneria.

Raakapuusta syntyy puutuoteteollisuudessa puutuotteita, jotka jaetaan kolmeen ryhmään:

Historia

muokkaa

Ennen 1800-lukua puuta käytettiin paikallisesti polttopuuksi ja rakennuksilla. Kun höyrykäyttöiset sahat yleistyivät 1800-luvun puolivälissä, puun kuljetusmahdollisuudet kuten uitto vaikuttivat sen arvoon.

Paperitehtaat alkoivat käyttää sekä puuhioketta että selluloosaa jo 1870- ja 1880-luvulla.

Metsäteollisuuden uudet tuotteet

muokkaa

Metsäteollisuudessa kasvualueita ovat muun muassa rakentaminen ja sisustaminen, pakkaukset ja pehmopaperit sekä biopohjainen energia. Biotalouden uusia tuotteita syntyy bioenergiasta, biopolttoaineista ja biokemikaaleista sekä yhdistämällä puuta ja kuitua muihin materiaaleihin.

Informaatioteknologian avulla kehitetään älykkäitä paperi- ja pakkaustuotteita sekä rakennusmateriaaleja. Nanomittakaavan teknologioilla tuotteet saavat uudenlaisia ominaisuuksia. Nykyisten tuotteiden rinnalle syntyy uusia sovelluksia esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuuteen.

Uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita ja materiaaleja

muokkaa

Yksi kuutiometri puuta varastoi noin yhden tonnin hiilidioksidia. Saha- ja levyteollisuuden vuosituotannon varastoiman hiilidioksidin määrä vastaa noin puolta Suomen liikenteen vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä.

Keskiverto puinen omakotitalo sitoo puurakenteisiinsa noin 30 tonnia ilmasta peräisin olevaa hiilidioksidia, joka vastaa yhden kuluttajan keskivertoautoilun yli kymmenen vuoden hiilidioksidipäästöjä.

Paperi-, kartonki- ja puutuotteet valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne soveltuvat elinkaarensa päätteeksi kierrätykseen ja lopuksi energian tuotantoon.

Kuitupakkauksista jopa 85 prosenttia kierrätetään.

Katso myös

muokkaa

Kirjallisuutta

muokkaa
  • Paloheimo, Eero (toim.): Metsä ja puu. 1, Elävä puu. Julkaisija: Teknillinen korkeakoulu, puurakentaminen. Helsinki: Rakennustieto, 2000. ISBN 951-682-570-2.
  • Paloheimo, Eero (toim.): Metsä ja puu. 2, Tukista tuotteeksi. Julkaisija: Teknillinen korkeakoulu, puurakentaminen. Helsinki: Rakennustieto, 2000. ISBN 951-682-571-0.
  • Paloheimo, Eero (toim.): Metsä ja puu. 3, Puun kauneus. Julkaisija: Teknillinen korkeakoulu, puurakentaminen. Helsinki: Rakennustieto, 2000. ISBN 951-682-572-9.