Valtatie 22

valtatie Oulusta Kajaaniin

Valtatie 22 on Oulun Raksilasta Muhoksen, Utajärven, Vaalan ja Paltamon kautta Kajaaniin johtava valtatie. Tien pituus on noin 185 kilometriä.

Valtatie 22
Tervan tie
Valtatien 22 reitti
Valtatien 22 reitti
Maa Suomi
Tieluokka valtatie
Omistaja Suomen valtio
Tienpitäjä Väylävirasto
Pituus 185 km
Alkupiste Oulu
Reitti Muhos (33 km)
Utajärvi (57 km)
Vaala (90 km)
Paltamo (144 km)
Päätepiste Kajaani (185 km)
Päällyste asfaltti
Kaistaluku pääosin kaksikaistainen
Katso myös Valtatie 22 Commonsissa
Valtatie 22 länteen Kontinkankaan kohdalla Oulussa
Valtatie 22 itään Kontinkankaan kohdalla Oulussa
Valtatie 22 Maikkulan kohdalla Oulussa

Valtatie 22 alkaa Oulun Raksilasta, Teuvo Pakkalan kadun risteyksestä. Oulussa tien nimi on Kainuuntie. Kainuuntien ja Pohjantien liittymä on Oulun vilkkaimpia liittymiä.

Tie kulkee Oulujoen eteläpuolella Oulun–Kontiomäen rautatien tuntumassa Muhoksen ja Utajärven keskustojen halki. Utajärven ja Vaalan välillä tie ylittää Oulujoen ja kulkee Vaalan keskustan pohjoispuolitse. Vaalan jälkeen tie jatkuu Oulujärven pohjoisrantaa seuraillen Kivesjärven taajaman ja Paltamon keskustan halki Kontiomäen eteläpuolelle, missä tie yhtyy valtatiehen 5. Loppumatka Kajaaniin on yhteistä Viitostien kanssa.

Reitti ja tieyhteydet

muokkaa

Joukkoliikenne

muokkaa

Valtatiellä 22 pikavuoroyhteyksiä on Ouluun, Kajaanin kautta Joensuuhun ja Kajaanin sekä Kuopion kautta Helsinkiin. Tämän lisäksi on joitakin valtatietä osan matkaa kulkevia vakiovuoroja, jotka palvelevat paikallista liikkumista ja pienempiä taajamia.

Liikenneongelmat

muokkaa

Valtatien 22 pahimmat liikenneongelmat ovat pääasiassa Muhoksen keskustan kohdalla. Siellä kaksikaistainen valtatie kulkee suoraan kuntakeskuksen lävitse. Liikennejärjestelyjä muuttamalla (muun muassa rakentamalla kiertoliittymiä) on liikenneympäristöä ja -turvallisuutta keskustan taajama-alueella parannettu. Myös Muhoksen länsipuolella tien vilkkaasta liikenteestä on haittaa muun muassa koululaisille.[1]

Utajärvellä tie kulkee keskustan eteläpuolelta rautatieasemaa sivuten, eikä varsinaisesti kulje keskusta-alueen läpi. Runsaat liikennemäärät kuitenkin aiheuttavat lievän turvallisuusriskin risteävälle sekä kevyelle liikenteelle.

Paltamossa tie kulkee radanvartta pitkin keskustan eteläpuolitse. Ongelmia ei kuitenkaan ole risteävän liikenteen vähäisen määrän vuoksi.

Reitin varrelta

muokkaa

Utajärvi

muokkaa
 • Merilän kartano – majoituspalvelu
 • Kuittila – majoituspalvelu
 • Rokuan kuntokeskus
 • Rokuanhovi

Paltamo

muokkaa

Kajaani

muokkaa

Historiaa

muokkaa

Vuoden 1938 tienumerointijärjestelmässä Oulun ja Kajaanin välinen tie oli kantatie 77. Tie kulki tuolloin pääosin Oulujoen eteläpuolta. 1950-luvulla kantatie 77 siirrettiin kulkemaan Oulujoen pohjoispuolta. Joen eteläpuolella kulkenut tie uusittiin taas 1960- ja 1970-luvulla, minkä jälkeen se muutettiin valtatieksi 22. Tämä oli ensimmäinen uusi valtatienumero vuoden 1938 jälkeen. Samassa yhteydessä kantatie 77 poistui käytöstä ja joen pohjoispuolella kulkenut tie muutettiin ensin maantieksi 830 ja myöhemmin 1990-luvulla yhdystieksi 8300. Kantatienumero 77 on sittemmin vuonna 1986 annettu Siilinjärven ja Kyyjärven väliselle tielle.

Tiehankkeita

muokkaa

Liikennevirasto suunnittelee Oulun kaupungin alueella sijaitsevan Joutsentien ja Poikkimaantien välisen osuuden rakentamista nelikaistaiseksi. Hankkeen kustannusarvio on noin 720 000 euroa, ja se on tarkoitus toteuttaa yhtä aikaa Poikkimaantien sillan kanssa.[2]

Tiehallinnon Oulun tiepiiri ja Oulun kaupunki aloittivat kesällä 2007 kehittämisselvityksen laatimisen valtatie 4:n ja Oulun kaupungin rajan väliselle osuudelle. Selvitys ulottuu ajallisesti 20–30 vuoden päähän. Luonnosten mukaan tie olisi tavoitetilassa nelikaistainen Heikkilänkankaalle, mahdollisesti Madekoskelle saakka. Suunnittelualueen loppuosa kaupunginrajalle saakka olisi 2+1-kaistaista keskikaiteellista ohituskaistatietä. Lisäksi tien tasoliittymät Madekoskelle saakka korvattaisiin Joutsentien, Poikkimaantien, Oulunlahdentien, Haarankankaantien, Sääskensuontien ja Madekoskentien kohdille rakennettavilla eritasoliittymillä. Tien parantaminen on mahdollista toteuttaa vaiheittain.[3] Samankaltaisia suunnitelmia on esitetty myös Oulun seudun liikenne 2020 -raportissa, jossa on varauduttu myös Muhoksen keskustan eteläpuolelle rakennettavaan ohikulkutiehen.[4]

Niin sanotun Oulujärven ylitystien rakentamisesta on keskusteltu vuosikymmeniä. Uusi tie alkaisi Paltamon Petäjälahdesta suunnilleen nykyisen yhdystien 8823 liittymän tienoilta ja kulkisi Neuvosenniemeen, josta rakennettaisiin silta Toukansalmen yli ja salmessa sijaitsevan Toukansaaren kautta Kajaanin Koutaniemeen. Uusi tie yhdistyisi valtatie 5:een Kajaanin keskustan eteläpuolella Pyykönpuron eritasoliittymässä. Valmistuttuaan tie lyhentäisi Oulun ja Kajaanin välistä matkaa 25 kilometrillä. Hanke on kuitenkin hyötyihinsä nähden kallis ja ympäristön kannalta ongelmallinen, ja sitä tuskin toteutetaan ainakaan lähivuosina. Hanke on kuitenkin mukana Kainuun maakuntakaavassa ohjeellisena tielinjauksena.[5][6]

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on tehnyt esiselvityksen valtatien 22 kehittämisestä Oulun ja Kajaanin välillä. Selvitys sisältää ehdotuksia tien parantamisesta koko matkalla.[7]

Lähteet

muokkaa

Viitteet

muokkaa
 1. Valtatie 22:n turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parantava hanke käynnistyy Väylävirasto. 19.11.2015. Viitattu 24.2.2023.
 2. Valtatie 22 Kainuuntie tiesuunnittelu 14.7.2009. Oulu: Tiehallinto, Oulun tiepiiri. Viitattu 4.6.2011. [vanhentunut linkki]
 3. Valtatie 22 Kainuuntien kehittämisselvitysluonnoksia esitellään, yleisötilaisuus (Tiedote) 24.8.2007. Tiehallinto. Arkistoitu 29.9.2007. Viitattu 29.8.2007.
 4. Oulun seudun liikenne 2020. Strategia – Kärkitehtävät – Aiesopimus (PDF) (raportti, s. 44–46) kesäkuu 2003. Oulun kaupunki et al. Arkistoitu 12.12.2011. Viitattu 26.7.2007.
 5. Kainuun maakuntakaava 2020. Kaavaselostus, s. 72. Kajaani: Kainuun maakunta -kuntayhtymä, 7.5.2007. ISBN 952-5326-29-2. ISSN 1795-5637. Kaavaselostuksen verkkoversio (PDF) (viitattu 26.7.2007). (Arkistoitu – Internet Archive)
 6. Kainuun maakuntakaava 2020 1:250 000. (Kaavakartta) Kajaani: Kainuun maakunta -kuntayhtymä, 7.5.2007. Kartan verkkoversio (julkaisija Infokartta Oy) (viitattu 26.7.2007)
 7. Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu–Kajaani. Esiselvitys. (PDF) 2011. Oulu: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ramboll Finland Oy. Viitattu 4.6.2011. [vanhentunut linkki]