Luettelo Ruotsin piireistä

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä artikkeli on luettelo Ruotsin piireistä. Vuoden 2016 alusta lähtien Ruotsi on jaettu 2 523 piiriin (ruots. distrikt). Piirit vastaavat suunnilleen vuoden 1999 lopussa käytössä ollutta Ruotsin kirkon seurakuntajakoa.

Ruotsin piirit kartalla.

Piirit on esitetty luettelossa maakunnittain ja lääneittäin. Kussakin luettelossa on neljä saraketta: LLD-koodi, piirin nimi, LKF-koodi ja kunta. LLD-koodi on kuusinumeroinen koodi, jonka ensimmäinen numero kertoo historiallisen pääalueen, kaksi seuraavaa maakunnan ja kolme viimeistä ovat piirien juokseva numerointi maakunnan sisällä. Jos piirin nimeä on käännetty suomeksi enemmän kuin genetiivin päätteen verran, niin ruotsinkielinen nimi on merkitty sulkuihin. LKF-koodi vastaa vuoden 2000 tilannetta: ensimmäiset kaksi numeroa ovat läänikoodi, seuraavat kaksi kuntakoodi ja viimeiset kaksi seurakuntakoodi. Viimeisessä sarakkeessa on ilmoitettu kunta.

Lääni- ja kuntasarakkeiden tiedot eivät ole täysin tarkkoja, koska piirien rajat eivät noudata niiden rajoja täsmällisesti. Piirien rajat saattavat joskus ylittää myös maakuntarajat. Piirit on ryhmitelty sen perusteella, mihin maakuntaan piiri LLD-koodin puolesta kuuluu. LLD-koodissa numero 1 tarkoittaa Götanmaata, 2 Sveanmaata ja 3 Norlantia. Maakuntien koodit ovat:

Kuntajako on vuoden 1999 lopun jälkeen muuttunut ainakin niin, että Hebyn kunta on siirretty Västmanlandin läänistä Uppsalan lääniin, Uppsalan kunnasta on erotettu Knivstan kunta ja Malungin kunta on muuttanut nimensä Malung-Sälenin kunnaksi. Näitä muutoksia ei ole huomioitu LKF-koodeissa eikä kuntasarakkeessa. Hebyn osalta LKF-koodit ovat Västmanlandin läänin mukaiset, mutta kunta on Uppsalan läänin taulukossa.

Skåne muokkaa

Skånen lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
101001 Falsterbon piiri 123306 Vellingen kunta
101002 Maglarpin piiri 128702 Trelleborgin kunta
101003 Trelleborgin piiri 128701 Trelleborgin kunta
101004 Dalköpingen piiri 128715 Trelleborgin kunta
101005 Gislövin piiri 128716 Trelleborgin kunta
101006 Kyrkoköpingen piiri 128714 Trelleborgin kunta
101007 Östra Torpin piiri 128721 Trelleborgin kunta
101008 Lilla Isien piiri 128720 Trelleborgin kunta
101009 Simlingen piiri 128717 Trelleborgin kunta
101010 Södra Åbyn piiri 128719 Trelleborgin kunta
101011 Hemmesdyngen piiri 128722 Trelleborgin kunta
101012 Äspön piiri 128724 Trelleborgin kunta
101013 Lilla Beddingen piiri 128725 Trelleborgin kunta
101014 Tullstorpin piiri 128726 Trelleborgin kunta
101015 Skanörin piiri 123305 Vellingen kunta
101016 Rängin piiri 123309 Vellingen kunta
101017 Skegrien piiri 128706 Trelleborgin kunta
101018 Bodarpin piiri 128707 Trelleborgin kunta
101019 Stora Hammarin piiri 123308 Vellingen kunta
101020 Vellingen piiri 123304 Vellingen kunta
101021 Fuglien piiri 128708 Trelleborgin kunta
101022 Mellan-Grevien piiri 123311 Vellingen kunta
101023 Västra Tommarpin piiri 128703 Trelleborgin kunta
101024 Västra Vemmerlövin piiri 128704 Trelleborgin kunta
101025 Hammarlövin piiri 128705 Trelleborgin kunta
101026 Gyllen piiri 128713 Trelleborgin kunta
101027 Bösarpin piiri 128718 Trelleborgin kunta
101028 Östra Grevien piiri 123312 Vellingen kunta
101029 Alstadin piiri 128710 Trelleborgin kunta
101030 Östra Klagstorpin piiri 128723 Trelleborgin kunta
101031 Källstorpin piiri 128727 Trelleborgin kunta
101032 Anderslövin piiri 128731 Trelleborgin kunta
101033 Grönbyn piiri 128730 Trelleborgin kunta
101034 Önnarpin piiri 128728 Trelleborgin kunta
101035 Västra Vemmenhögin piiri 126404 Skurupin kunta
101036 Östra Vemmenhögin piiri 126405 Skurupin kunta
101037 Skivarpin piiri 126406 Skurupin kunta
101038 Svenstorpin piiri 126403 Skurupin kunta
101039 Gärdslövin piiri 128729 Trelleborgin kunta
101040 Solbergan piiri (Skåne) 126409 Skurupin kunta
101041 Örsjön piiri (Skåne) 126410 Skurupin kunta
101042 Skurupin piiri 126401 Skurupin kunta
101043 Västra Nöbbelövin piiri 126407 Skurupin kunta
101044 Snårestadin piiri 128604 Ystadin kunta
101045 Sjörupin piiri 128603 Ystadin kunta
101046 Katslösan piiri 126408 Skurupin kunta
101047 Balkåkran piiri 128605 Ystadin kunta
101048 Ystadin piiri 128601 Ystadin kunta
101049 Bjäresjön piiri 128606 Ystadin kunta
101050 Hedeskogan piiri 128607 Ystadin kunta
101051 Bromman piiri (Skåne) 128608 Ystadin kunta
101052 Öjan piiri (Skåne) 128609 Ystadin kunta
101053 Stora Herrestadin piiri 128610 Ystadin kunta
101054 Ingelstorpin piiri 128619 Ystadin kunta
101055 Stora Köpingen piiri 128611 Ystadin kunta
101056 Glemmingen piiri 128620 Ystadin kunta
101057 Tosterupin piiri 127017 Tomelillan kunta
101058 Vallebergan piiri 128618 Ystadin kunta
101059 Löderupin piiri 128617 Ystadin kunta
101060 Borrbyn piiri 129107 Simrishamnin kunta
101061 Hörupin piiri 128616 Ystadin kunta
101062 Hannasin piiri 129114 Simrishamnin kunta
101063 Östra Hobyn piiri 129106 Simrishamnin kunta
101064 Eskilstorpin piiri 123302 Vellingen kunta
101065 Gessien piiri 123301 Vellingen kunta
101066 Tygelsjön piiri 128021 Malmön kunta
101067 Hököpingen piiri 123303 Vellingen kunta
101068 Södra Åkarpin piiri 123310 Vellingen kunta
101069 Arrien piiri 123314 Vellingen kunta
101070 Västra Klagstorpin piiri 128020 Malmön kunta
101071 Bunkeflon piiri 128019 Malmön kunta
101072 Kulladalin piiri 128018 Malmön kunta
101073 Oxien piiri 128014 Malmön kunta
101074 Fosien piiri 128008 Malmön kunta
101075 Västra Ingelstadin piiri 123313 Vellingen kunta
101076 Törringe-Västra Kärrstorpin piiri 126303 Svedalan kunta
101077 Svedalan piiri 126301 Svedalan kunta
101078 Skabersjön piiri 126306 Svedalan kunta
101079 Börringen piiri 126302 Svedalan kunta
101080 Hybyn piiri 126308 Svedalan kunta
101081 Slimmingen piiri 126411 Skurupin kunta
101082 Villien piiri 126412 Skurupin kunta
101083 Skårbyn piiri 128602 Ystadin kunta
101084 Blentarpin piiri 126505 Sjöbon kunta
101085 Sövden piiri 126504 Sjöbon kunta
101086 Sövestadin piiri 128614 Ystadin kunta
101087 Borrien piiri 128613 Ystadin kunta
101088 Högestadin piiri 128612 Ystadin kunta
101089 Baldringen piiri 128615 Ystadin kunta
101090 Ramsåsan piiri 127003 Tomelillan kunta
101091 Övrabyn piiri (Skåne) 127018 Tomelillan kunta
101092 Benestadin piiri 127002 Tomelillan kunta
101093 Ullstorpin piiri 127001 Tomelillan kunta
101094 Tomelillan piiri 127005 Tomelillan kunta
101095 Tryden piiri 127004 Tomelillan kunta
101096 Kverrestadin piiri 127010 Tomelillan kunta
101097 Spjutstorpin piiri 127006 Tomelillan kunta
101098 Bollerupin piiri 127016 Tomelillan kunta
101099 Östra Ingelstadin piiri 127015 Tomelillan kunta
101100 Hammenhögin piiri 129115 Simrishamnin kunta
101101 Vallbyn piiri (Skåne) 129116 Simrishamnin kunta
101102 Östra Herrestadin piiri 129113 Simrishamnin kunta
101103 Smedstorpin piiri 127009 Tomelillan kunta
101104 Stibyn piiri 129111 Simrishamnin kunta
101105 Bolshögin piiri 129108 Simrishamnin kunta
101106 Östra Nöbbelövin piiri 129103 Simrishamnin kunta
101107 Östra Tommarpin piiri 129109 Simrishamnin kunta
101108 Järrestadin piiri 129104 Simrishamnin kunta
101109 Simrisin piiri 129102 Simrishamnin kunta
101110 Simrishamnin piiri 129101 Simrishamnin kunta
101111 Gladsaxin piiri 129105 Simrishamnin kunta
101112 Limhamnin piiri 128007 Malmön kunta
101113 Hyllien piiri 128016 Malmön kunta
101114 Eriksfältin piiri 128017 Malmön kunta
101115 Malmön Sankt Johanneksen piiri
(Malmö Sankt Johannes distrikt)
128005 Malmön kunta
101116 Möllevångenin piiri 128006 Malmön kunta
101117 Slottsstadenin piiri 128002 Malmön kunta
101118 Malmön Sankt Petrin piiri
(Malmö Sankt Petri distrikt)
128001 Malmön kunta
101119 Sofielundin piiri 128015 Malmön kunta
101120 Västra Skrävlingen piiri 128009 Malmön kunta
101121 Husien piiri 128010 Malmön kunta
101122 Malmön Sankt Paulin piiri
(Malmö Sankt Pauli distrikt)
128004 Malmön kunta
101123 Kirsebergin piiri 128003 Malmön kunta
101124 Burlövin piiri 123101 Burlövin kunta
101125 Södra Sallerupin piiri 128011 Malmön kunta
101126 Bjärshögin piiri 126305 Svedalan kunta
101127 Särslövin piiri 123010 Staffanstorpin kunta
101128 Möllebergan piiri 123009 Staffanstorpin kunta
101129 Baran piiri 126307 Svedalan kunta
101130 Tottarpin piiri 123012 Staffanstorpin kunta
101131 Görslövin piiri 123011 Staffanstorpin kunta
101132 Staffanstorpin piiri 123007 Staffanstorpin kunta
101133 Genarpin piiri 128120 Lundin kunta
101134 Kyrkheddingen piiri 123002 Staffanstorpin kunta
101135 Esarpin piiri 123001 Staffanstorpin kunta
101136 Bonderupin piiri 128117 Lundin kunta
101137 Veberödin piiri 128121 Lundin kunta
101138 Everlövin piiri 126506 Sjöbon kunta
101139 Ilstorpin piiri 126501 Sjöbon kunta
101140 Björkan piiri 126502 Sjöbon kunta
101141 Södra Åsumin piiri 126503 Sjöbon kunta
101142 Röddingen piiri 126508 Sjöbon kunta
101143 Vanstadin piiri 126509 Sjöbon kunta
101144 Tolångan piiri 126507 Sjöbon kunta
101145 Tranåsin piiri 127007 Tomelillan kunta
101146 Onslundan piiri 127008 Tomelillan kunta
101147 Lövestadin piiri 126510 Sjöbon kunta
101148 Fågeltoftan piiri 127012 Tomelillan kunta
101149 Sankt Olofin piiri 129117 Simrishamnin kunta
101150 Östra Vemmerlövin piiri 129110 Simrishamnin kunta
101151 Rörumin piiri 129118 Simrishamnin kunta
101152 Södra Mellbyn piiri 129119 Simrishamnin kunta
101153 Lomman piiri 126201 Lomman kunta
101154 Flädien piiri 126203 Lomman kunta
101155 Fjelien piiri 126204 Lomman kunta
101156 Borgebyn piiri 126202 Lomman kunta
101157 Uppåkran piiri 123006 Staffanstorpin kunta
101158 Knästorpin piiri 123004 Staffanstorpin kunta
101159 Lundin Helgeandin piiri
(Lunds Helgeands distrikt)
128124 Lundin kunta
101160 Lundin tuomiokirkkopiiri
(Lunds domkyrkodistrikt)
128101 Lundin kunta
101161 Stora Råbyn piiri 128103 Lundin kunta
101162 Lundin Sankt Peters klosterin piiri
(Lunds Sankt Peters klosters distrikt)
128102 Lundin kunta
101163 Norra Nöbbelövin piiri 128105 Lundin kunta
101164 Lundin Allhelgonan piiri
(Lunds Allhelgona distrikt)
128104 Lundin kunta
101165 Östra Tornin piiri 128126 Lundin kunta
101166 Lundin Sankt Hansin piiri
(Lunds Sankt Hans distrikt)
128125 Lundin kunta
101167 Bjällerupin piiri 123003 Staffanstorpin kunta
101168 Hardebergan piiri 128112 Lundin kunta
101169 Dalbyn piiri (Skåne) 128116 Lundin kunta
101170 Södra Sandbyn piiri 128113 Lundin kunta
101171 Hällestadin piiri (Skåne) 128115 Lundin kunta
101172 Silvåkran piiri 128123 Lundin kunta
101173 Vombin piiri 128122 Lundin kunta
101174 Revingen piiri 128114 Lundin kunta
101175 Harlösan piiri 128514 Eslövin kunta
101176 Övedin piiri 126514 Sjöbon kunta
101177 Brandstadin piiri 126513 Sjöbon kunta
101178 Östra Kärrstorpin piiri 126515 Sjöbon kunta
101179 Östrabyn piiri 126610 Hörbyn kunta
101180 Vollsjön piiri 126512 Sjöbon kunta
101181 Fränningen piiri 126511 Sjöbon kunta
101182 Eljarödin piiri 127011 Tomelillan kunta
101183 Andrarumin piiri 127013 Tomelillan kunta
101184 Vitabyn piiri 129120 Simrishamnin kunta
101185 Brösarpin piiri 127014 Tomelillan kunta
101186 Ravlundan piiri 129112 Simrishamnin kunta
101187 Barsebäckin piiri 126111 Kävlingen kunta
101188 Löddeköpingen piiri 126112 Kävlingen kunta
101189 Högin piiri (Skåne) 126113 Kävlingen kunta
101190 Hofterupin piiri 126110 Kävlingen kunta
101191 Västra Karabyn piiri 126103 Kävlingen kunta
101192 Dagstorpin piiri 126102 Kävlingen kunta
101193 Lackalänga-Stävien piiri 126104 Kävlingen kunta
101194 Kävlingen piiri 126101 Kävlingen kunta
101195 Tornin piiri 128127 Lundin kunta
101196 Stora Harrien piiri 126109 Kävlingen kunta
101197 Södervidingen piiri 126106 Kävlingen kunta
101198 Lilla Harrien piiri 126108 Kävlingen kunta
101199 Virken piiri 126107 Kävlingen kunta
101200 Gårdstånga-Holmbyn piiri 128516 Eslövin kunta
101201 Örtoftan piiri 128507 Eslövin kunta
101202 Borlunda-Skeglingen piiri 128519 Eslövin kunta
101203 Eslövin piiri 128501 Eslövin kunta
101204 Skarhultin piiri 128520 Eslövin kunta
101205 Hammarlundan piiri 128515 Eslövin kunta
101206 Hurvan piiri 128509 Eslövin kunta
101207 Östra Strön piiri 128521 Eslövin kunta
101208 Gudmuntorpin piiri 126703 Höörin kunta
101209 Västerstadin piiri 126611 Hörbyn kunta
101210 Högserödin piiri 128513 Eslövin kunta
101211 Lybyn piiri 126609 Hörbyn kunta
101212 Hörbyn piiri 126602 Hörbyn kunta
101213 Långarödin piiri 126604 Hörbyn kunta
101214 Östra Sallerupin piiri 126603 Hörbyn kunta
101215 Hörrödin piiri 129027 Kristianstadin kunta
101216 Huarödin piiri 129028 Kristianstadin kunta
101217 Maglehemin piiri 129026 Kristianstadin kunta
101218 Degebergan piiri 129029 Kristianstadin kunta
101219 Vittskövlen piiri 129030 Kristianstadin kunta
101220 Sankt Ibbin piiri 128202 Landskronan kunta
101221 Landskronan piiri 128201 Landskronan kunta
101222 Toftan piiri (Skåne) 128205 Landskronan kunta
101223 Härslövin piiri 128208 Landskronan kunta
101224 Saxtorpin piiri 128204 Landskronan kunta
101225 Annelövin piiri 128203 Landskronan kunta
101226 Billebergan piiri 121408 Svalövin kunta
101227 Källs Nöbbelövin piiri 121409 Svalövin kunta
101228 Asmundtorpin piiri 128206 Landskronan kunta
101229 Sireköpingen piiri 121407 Svalövin kunta
101230 Tirupin piiri 121401 Svalövin kunta
101231 Norrvidingen piiri 121411 Svalövin kunta
101232 Norra Skrävlingen piiri 121410 Svalövin kunta
101233 Reslövin piiri 128511 Eslövin kunta
101234 Östra Karabyn piiri 128512 Eslövin kunta
101235 Felestadin piiri 121403 Svalövin kunta
101236 Västra Strön piiri 128505 Eslövin kunta
101237 Torrlösan piiri 121415 Svalövin kunta
101238 Trollenäsin piiri 128504 Eslövin kunta
101239 Bosarpin piiri 128503 Eslövin kunta
101240 Bosjöklosterin piiri 126704 Höörin kunta
101241 Stehagin piiri 128502 Eslövin kunta
101242 Fulltoftan piiri 126608 Hörbyn kunta
101243 Södra Rörumin piiri 126607 Hörbyn kunta
101244 Äspingen piiri 126606 Hörbyn kunta
101245 Svensköpin piiri 126605 Hörbyn kunta
101246 Linderödin piiri 129033 Kristianstadin kunta
101247 Östra Sönnarslövin piiri 129016 Kristianstadin kunta
101248 Västra Vramin piiri 129032 Kristianstadin kunta
101249 Östra Vramin piiri 129031 Kristianstadin kunta
101250 Everödin piiri 129017 Kristianstadin kunta
101251 Lyngsjön piiri 129018 Kristianstadin kunta
101252 Köpingen piiri 129008 Kristianstadin kunta
101253 Åhusin piiri 129015 Kristianstadin kunta
101254 Rausin piiri 128303 Helsingborgin kunta
101255 Glumslövin piiri 128207 Landskronan kunta
101256 Kvistoftan piiri 128316 Helsingborgin kunta
101257 Fjärestadin piiri 128315 Helsingborgin kunta
101258 Bårslövin piiri 128313 Helsingborgin kunta
101259 Ottarpin piiri 128314 Helsingborgin kunta
101260 Halmstadin piiri 121406 Svalövin kunta
101261 Ekebyn piiri (Skåne) 126004 Bjuvin kunta
101262 Svalövin piiri 121402 Svalövin kunta
101263 Kågerödin piiri 121405 Svalövin kunta
101264 Kongan piiri 121412 Svalövin kunta
101265 Askin piiri (Skåne) 121414 Svalövin kunta
101266 Billingen piiri 128508 Eslövin kunta
101267 Röstångan piiri 121413 Svalövin kunta
101268 Munkarpin piiri 126705 Höörin kunta
101269 Höörin piiri 126702 Höörin kunta
101270 Hallarödin piiri 126706 Höörin kunta
101271 Häglingen piiri 129316 Hässleholmin kunta
101272 Tjörnarpin piiri 126708 Höörin kunta
101273 Äsphultin piiri 129003 Kristianstadin kunta
101274 Djurrödin piiri 129004 Kristianstadin kunta
101275 Tränen piiri 129005 Kristianstadin kunta
101276 Skepparslövin piiri 129006 Kristianstadin kunta
101277 Vän piiri 129007 Kristianstadin kunta
101278 Norra Åsumin piiri 129002 Kristianstadin kunta
101279 Rinkabyn piiri (Skåne) 129019 Kristianstadin kunta
101280 Gustav Adolfin piiri (Skåne) 129025 Kristianstadin kunta
101281 Nymön piiri 129020 Kristianstadin kunta
101282 Trolle-Ljungbyn piiri 129021 Kristianstadin kunta
101283 Helsingborgin Gustav Adolfin piiri
(Helsingborgs Gustav Adolfs distrikt)
128302 Helsingborgin kunta
101284 Helsingborgin Marian piiri
(Helsingborgs Maria distrikt)
128301 Helsingborgin kunta
101285 Filbornan piiri 128317 Helsingborgin kunta
101286 Välluvin piiri 128309 Helsingborgin kunta
101287 Frillestadin piiri 128310 Helsingborgin kunta
101288 Hässlundan piiri 128311 Helsingborgin kunta
101289 Kroppin piiri 128308 Helsingborgin kunta
101290 Mörarpin piiri 128312 Helsingborgin kunta
101291 Risekatslösan piiri 126002 Bjuvin kunta
101292 Bjuvin piiri 126001 Bjuvin kunta
101293 Norra Vramin piiri 126003 Bjuvin kunta
101294 Stenestadin piiri 121404 Svalövin kunta
101295 Västra Sönnarslövin piiri 127603 Klippanin kunta
101296 Risebergan piiri 127605 Klippanin kunta
101297 Färingtoftan piiri 127604 Klippanin kunta
101298 Norra Rörumin piiri 126707 Höörin kunta
101299 Norra Mellbyn piiri 129315 Hässleholmin kunta
101300 Matterödin piiri 129318 Hässleholmin kunta
101301 Brönnestadin piiri 129317 Hässleholmin kunta
101302 Nävlingen piiri 129308 Hässleholmin kunta
101303 Önnestadin piiri 129013 Kristianstadin kunta
101304 Vinslövin piiri 129305 Hässleholmin kunta
101305 Norra Strön piiri 129012 Kristianstadin kunta
101306 Kristianstadin Heliga Trefaldighetin piiri
(Kristianstads Heliga Trefaldighets distrikt)
129001 Kristianstadin kunta
101307 Färlövin piiri 129014 Kristianstadin kunta
101308 Fjälkestadin piiri 129010 Kristianstadin kunta
101309 Nosabyn piiri 129009 Kristianstadin kunta
101310 Fjälkingen piiri 129024 Kristianstadin kunta
101311 Österslövin piiri 129011 Kristianstadin kunta
101312 Kiabyn piiri 129023 Kristianstadin kunta
101313 Gualövin piiri 127202 Bromöllan kunta
101314 Ivetoftan piiri 127201 Bromöllan kunta
101315 Ivön piiri 129022 Kristianstadin kunta
101316 Allerumin piiri 128306 Helsingborgin kunta
101317 Kattarpin piiri 128305 Helsingborgin kunta
101318 Vikenin piiri 128403 Höganäsin kunta
101319 Fleningen piiri 128307 Helsingborgin kunta
101320 Västra Brobyn piiri 127702 Åstorpin kunta
101321 Strövelstorpin piiri 129206 Ängelholmin kunta
101322 Björnekullan piiri 127701 Åstorpin kunta
101323 Kvidingen piiri 127703 Åstorpin kunta
101324 Klippanin piiri 127601 Klippanin kunta
101325 Östra Ljungbyn piiri 127607 Klippanin kunta
101326 Vedbyn piiri 127602 Klippanin kunta
101327 Perstorpin piiri 127501 Perstorpin kunta
101328 Västra Torupin piiri 129322 Hässleholmin kunta
101329 Finjan piiri 129319 Hässleholmin kunta
101330 Hässleholmin piiri 129301 Hässleholmin kunta
101331 Ignabergan piiri 129302 Hässleholmin kunta
101332 Stobyn piiri 129303 Hässleholmin kunta
101333 Sörbyn piiri (Skåne) 129307 Hässleholmin kunta
101334 Gumlösan piiri 129306 Hässleholmin kunta
101335 Grytin piiri (Skåne) 125602 Östra Göingen kunta
101336 Kviingen piiri 125603 Östra Göingen kunta
101337 Knislingen piiri 125601 Östra Göingen kunta
101338 Oppmannan piiri 129035 Kristianstadin kunta
101339 Näsumin piiri 127203 Bromöllan kunta
101340 Höganäsin piiri 128401 Höganäsin kunta
101341 Brunnbyn piiri 128404 Höganäsin kunta
101342 Väsbyn piiri 128402 Höganäsin kunta
101343 Jonstorpin piiri 128405 Höganäsin kunta
101344 Farhultin piiri 128406 Höganäsin kunta
101345 Välingen piiri 128304 Helsingborgin kunta
101346 Ängelholmin piiri 129201 Ängelholmin kunta
101347 Rebbelbergan piiri 129202 Ängelholmin kunta
101348 Höjan piiri 129203 Ängelholmin kunta
101349 Össjön piiri 129212 Ängelholmin kunta
101350 Tåstarpin piiri 129210 Ängelholmin kunta
101351 Munka Ljungbyn piiri 129205 Ängelholmin kunta
101352 Ryan piiri 125702 Örkelljungan kunta
101353 Röken piiri 129321 Hässleholmin kunta
101354 Hörjan piiri 129320 Hässleholmin kunta
101355 Vankivan piiri 129314 Hässleholmin kunta
101356 Farstorpin piiri 129310 Hässleholmin kunta
101357 Norra Sandbyn piiri 129304 Hässleholmin kunta
101358 Hästvedan piiri 129309 Hässleholmin kunta
101359 Emmislövin piiri 125605 Östra Göingen kunta
101360 Östra Brobyn piiri 125606 Östra Göingen kunta
101361 Hjärsåsin piiri 125604 Östra Göingen kunta
101362 Vångan piiri (Skåne) 129034 Kristianstadin kunta
101363 Barkåkran piiri 129209 Ängelholmin kunta
101364 Förslövin piiri 127802 Båstadin kunta
101365 Hjärnarpin piiri 129211 Ängelholmin kunta
101366 Tåssjön piiri 129204 Ängelholmin kunta
101367 Örkelljungan piiri 125701 Örkelljungan kunta
101368 Skånes Fagerhultin piiri 125703 Örkelljungan kunta
101369 Norra Åkarpin piiri 129313 Hässleholmin kunta
101370 Vittsjön piiri 129312 Hässleholmin kunta
101371 Verumin piiri 129311 Hässleholmin kunta
101372 Glimåkran piiri 125607 Östra Göingen kunta
101373 Västra Karupin piiri 127804 Båstadin kunta
101374 Torekovin piiri 127806 Båstadin kunta
101375 Hovin piiri (Skåne) 127805 Båstadin kunta
101376 Grevien piiri 127803 Båstadin kunta
101377 Båstadin piiri 127801 Båstadin kunta
101378 Visseltoftan piiri 127304 Osbyn kunta
101379 Osbyn piiri 127301 Osbyn kunta
101380 Loshultin piiri 127303 Osbyn kunta
101381 Örkenedin piiri 127302 Osbyn kunta

Blekinge muokkaa

Blekingen lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
102001 Sölvesborgin piiri 108301 Sölvesborgin kunta
102002 Ysanen piiri 108303 Sölvesborgin kunta
102003 Mjällbyn piiri 108304 Sölvesborgin kunta
102004 Hasslön piiri 108019 Karlskronan kunta
102005 Aspön piiri (Blekinge) 108004 Karlskronan kunta
102006 Sturkön piiri 108011 Karlskronan kunta
102007 Torhamnin piiri 108010 Karlskronan kunta
102008 Gammalstorpin piiri 108302 Sölvesborgin kunta
102009 Elleholmin piiri 108207 Karlshamnin kunta
102010 Mörrumin piiri 108206 Karlshamnin kunta
102011 Karlshamnin piiri 108201 Karlshamnin kunta
102012 Listerbyn piiri 108107 Ronnebyn kunta
102013 Förkärlan piiri 108106 Ronnebyn kunta
102014 Nättrabyn piiri 108018 Karlskronan kunta
102015 Karlskronan kaupunkipiiri
(Karlskrona stadsdistrikt)
108001 Karlskronan kunta
102016 Ramdalan piiri 108012 Karlskronan kunta
102017 Jämshögin piiri 106002 Olofströmin kunta
102018 Asarumin piiri 108205 Karlshamnin kunta
102019 Hällarydin piiri 108203 Karlshamnin kunta
102020 Årydin piiri 108204 Karlshamnin kunta
102021 Bräkne-Hobyn piiri 108110 Ronnebyn kunta
102022 Ronnebyn piiri 108101 Ronnebyn kunta
102023 Edestadin piiri 108108 Ronnebyn kunta
102024 Hjortsbergan piiri 108109 Ronnebyn kunta
102025 Lösenin piiri 108005 Karlskronan kunta
102026 Augerumin piiri 108006 Karlskronan kunta
102027 Jämjön piiri 108009 Karlskronan kunta
102028 Kristianopelin piiri 108008 Karlskronan kunta
102029 Kyrkhultin piiri 106003 Olofströmin kunta
102030 Ringamålan piiri 108202 Karlshamnin kunta
102031 Backarydin piiri 108103 Ronnebyn kunta
102032 Tvingin piiri 108017 Karlskronan kunta
102033 Fridlevstadin piiri 108015 Karlskronan kunta
102034 Rödebyn piiri 108014 Karlskronan kunta
102035 Flymenin piiri 108007 Karlskronan kunta
102036 Öljehultin piiri 108104 Ronnebyn kunta
102037 Eringsbodan piiri 108105 Ronnebyn kunta
102038 Sillhövdan piiri 108016 Karlskronan kunta

Öölanti muokkaa

Kalmarin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
103001 Åsin piiri (Öölanti) 084012 Mörbylångan kunta
103002 Ventlingen piiri 084011 Mörbylångan kunta
103003 Södra Möcklebyn piiri 084008 Mörbylångan kunta
103004 Gräsgårdin piiri 084010 Mörbylångan kunta
103005 Segerstadin piiri (Öölanti) 084009 Mörbylångan kunta
103006 Smedbyn piiri 084007 Mörbylångan kunta
103007 Kastlösan piiri 084006 Mörbylångan kunta
103008 Hulterstadin piiri 084005 Mörbylångan kunta
103009 Mörbylångan piiri 084003 Mörbylångan kunta
103010 Resmon piiri 084002 Mörbylångan kunta
103011 Stenåsan piiri 084004 Mörbylångan kunta
103012 Vicklebyn piiri 084001 Mörbylångan kunta
103013 Sandbyn piiri 084018 Mörbylångan kunta
103014 Torslundan piiri 084015 Mörbylångan kunta
103015 Gårdbyn piiri 084017 Mörbylångan kunta
103016 Norra Möcklebyn piiri 084016 Mörbylångan kunta
103017 Algutsrumin piiri 084014 Mörbylångan kunta
103018 Glömmingen piiri 084013 Mörbylångan kunta
103019 Runstenin piiri 088512 Borgholmin kunta
103020 Långlötin piiri 088511 Borgholmin kunta
103021 Högsrumin piiri 088509 Borgholmin kunta
103022 Gärdslösan piiri 088510 Borgholmin kunta
103023 Bredsättran piiri 088506 Borgholmin kunta
103024 Räpplingen piiri 088508 Borgholmin kunta
103025 Borgholmin piiri 088501 Borgholmin kunta
103026 Köpingin piiri (Öölanti) 088507 Borgholmin kunta
103027 Egbyn piiri 088505 Borgholmin kunta
103028 Lötin piiri (Öölanti) 088504 Borgholmin kunta
103029 Alböken piiri 088503 Borgholmin kunta
103030 Föran piiri 088502 Borgholmin kunta
103031 Persnäsin piiri 088516 Borgholmin kunta
103032 Källan piiri 088515 Borgholmin kunta
103033 Högbyn piiri (Öölanti) 088514 Borgholmin kunta
103034 Bödan piiri 088513 Borgholmin kunta

Halland muokkaa

Hallandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
104002 Hasslövin piiri 138104 Laholmin kunta
104003 Skummeslövin piiri 138105 Laholmin kunta
104004 Våxtorpin piiri 138103 Laholmin kunta
104005 Ränneslövin piiri 138107 Laholmin kunta
104006 Hishultin piiri 138106 Laholmin kunta
104007 Laholmin piiri 138101 Laholmin kunta
104008 Ysbyn piiri 138108 Laholmin kunta
104009 Knäredin piiri 138109 Laholmin kunta
104010 Eldsbergan piiri 138007 Halmstadin kunta
104011 Trönningen piiri 138008 Halmstadin kunta
104012 Veinge-Tjärbyn piiri 138111 Laholmin kunta
104013 Harplingen piiri 138011 Halmstadin kunta
104014 Söndrumin piiri 138009 Halmstadin kunta
104015 Halmstadin Martin Lutherin piiri
(Halmstads Martin Luthers distrikt)
138002 Halmstadin kunta
104016 Halmstadin Sankt Nikolain piiri
(Halmstads Sankt Nikolai distrikt)
138001 Halmstadin kunta
104017 Vapnön piiri 138010 Halmstadin kunta
104018 Snöstorpin piiri 138003 Halmstadin kunta
104019 Övrabyn piiri (Halland) 138018 Halmstadin kunta
104020 Tönnersjön piiri 138006 Halmstadin kunta
104021 Steningen piiri 138012 Halmstadin kunta
104022 Holmin piiri (Halland) 138016 Halmstadin kunta
104023 Kvibillen piiri 138015 Halmstadin kunta
104024 Rävingen piiri 138013 Halmstadin kunta
104025 Getingen piiri 138014 Halmstadin kunta
104026 Oskarströmin piiri 138005 Halmstadin kunta
104027 Brearedin piiri 138004 Halmstadin kunta
104028 Enslövin piiri 138019 Halmstadin kunta
104029 Falkenbergin piiri 138201 Falkenbergin kunta
104030 Eftran piiri 138207 Falkenbergin kunta
104031 Slöingen piiri 138206 Falkenbergin kunta
104032 Skrean piiri 138202 Falkenbergin kunta
104033 Asigen piiri 138204 Falkenbergin kunta
104034 Slättåkran piiri 138017 Halmstadin kunta
104035 Torupin piiri 131501 Hylten kunta
104036 Stafsingen piiri 138208 Falkenbergin kunta
104037 Morupin piiri 138209 Falkenbergin kunta
104038 Vinbergin piiri 138211 Falkenbergin kunta
104039 Årstadin piiri 138205 Falkenbergin kunta
104040 Ljungbyn piiri (Halland) 138210 Falkenbergin kunta
104041 Alfshögin piiri 138212 Falkenbergin kunta
104042 Abildin piiri 138203 Falkenbergin kunta
104043 Vessigen piiri 138213 Falkenbergin kunta
104044 Tvååkerin piiri 138311 Varbergin kunta
104045 Spannarpin piiri 138312 Varbergin kunta
104046 Dagsåsin piiri 138309 Varbergin kunta
104047 Askomen piiri 138214 Falkenbergin kunta
104048 Sibbarpin piiri 138310 Varbergin kunta
104049 Köingen piiri 138215 Falkenbergin kunta
104050 Okomen piiri 138217 Falkenbergin kunta
104051 Drängseredin piiri 131503 Hylten kunta
104052 Krogseredin piiri 138219 Falkenbergin kunta
104053 Kinnaredin piiri 131502 Hylten kunta
104054 Varbergin piiri 138301 Varbergin kunta
104055 Träslövin piiri 138302 Varbergin kunta
104056 Hunnestadin piiri 138307 Varbergin kunta
104057 Lindbergin piiri 138313 Varbergin kunta
104058 Grimetonin piiri 138308 Varbergin kunta
104059 Gödestadin piiri 138306 Varbergin kunta
104060 Rolfstorpin piiri 138305 Varbergin kunta
104061 Svartrån piiri 138216 Falkenbergin kunta
104062 Gällaredin piiri 138218 Falkenbergin kunta
104063 Ullaredin piiri 138223 Falkenbergin kunta
104064 Gunnarpin piiri 138220 Falkenbergin kunta
104065 Torpan piiri (Halland) 138314 Varbergin kunta
104066 Åsin piiri (Halland) 138318 Varbergin kunta
104067 Valingen piiri 138315 Varbergin kunta
104068 Stamnaredin piiri 138316 Varbergin kunta
104069 Skällingen piiri 138304 Varbergin kunta
104070 Sällstorpin piiri 138317 Varbergin kunta
104071 Nösslingen piiri 138303 Varbergin kunta
104072 Källsjön piiri 138222 Falkenbergin kunta
104073 Fageredin piiri 138221 Falkenbergin kunta
104074 Värön piiri 138320 Varbergin kunta
104075 Stråvallan piiri 138321 Varbergin kunta
104076 Veddigen piiri 138319 Varbergin kunta
104077 Landan piiri (Halland) 138407 Kungsbackan kunta
104078 Frillesåsin piiri 138406 Kungsbackan kunta
104079 Onsalan piiri 138414 Kungsbackan kunta
104080 Ölmevallan piiri 138408 Kungsbackan kunta
104081 Idalan piiri 138410 Kungsbackan kunta
104082 Gällingen piiri 138409 Kungsbackan kunta
104083 Förlandan piiri 138411 Kungsbackan kunta
104084 Valldan piiri 138404 Kungsbackan kunta
104085 Kungsbackan piiri 138401 Kungsbackan kunta
104086 Hanhalsin piiri 138413 Kungsbackan kunta
104087 Släpin piiri 138405 Kungsbackan kunta
104088 Tölön piiri 138402 Kungsbackan kunta
104089 Fjäråsin piiri 138412 Kungsbackan kunta
104091 Älvsåkerin piiri 138403 Kungsbackan kunta

Länsi-Götanmaan lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
104090 Lindomen piiri 148103 Mölndalin kunta

Skånen lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
104001 Östra Karupin piiri 127807 Båstadin kunta

Småland muokkaa

Hallandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
105073 Femsjön piiri 131506 Hylten kunta
105092 Färgarydin piiri 131505 Hylten kunta
105093 Södra Unnarydin piiri 131507 Hylten kunta
105114 Långarydin piiri 131504 Hylten kunta
105115 Jälluntoftan piiri 131508 Hylten kunta

Itä-Götanmaan lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
105288 Östra Edin piiri 056306 Valdemarsvikin kunta
105289 Gärdserumin piiri 056107 Åtvidabergin kunta
105290 Tryserumin piiri 056305 Valdemarsvikin kunta
105291 Hannäsin piiri 056106 Åtvidabergin kunta

Jönköpingin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
105099 Rydaholmin piiri 068312 Värnamon kunta
105113 Gryterydin piiri 066212 Gislavedin kunta
105116 Kållerstadin piiri 066215 Gislavedin kunta
105117 Åsin piiri (Småland) 066214 Gislavedin kunta
105118 Torskingen piiri 068307 Värnamon kunta
105119 Dannäsin piiri 068308 Värnamon kunta
105120 Hångerin piiri 068305 Värnamon kunta
105121 Tånnön piiri 068309 Värnamon kunta
105122 Voxtorpin piiri (Jönköpingin lääni) 068310 Värnamon kunta
105132 Södra Hestran piiri 066213 Gislavedin kunta
105133 Reftelen piiri 066216 Gislavedin kunta
105134 Bredarydin piiri 068302 Värnamon kunta
105135 Forshedan piiri 068306 Värnamon kunta
105136 Kärdan piiri 068304 Värnamon kunta
105137 Gällarydin piiri 068311 Värnamon kunta
105141 Ramkvillan piiri 068507 Vetlandan kunta
105148 Burserydin piiri 066210 Gislavedin kunta
105149 Villstadin piiri 066209 Gislavedin kunta
105150 Kulltorpin piiri 061704
ja
068303
Gnosjön kunta
ja
Värnamon kunta
105151 Värnamon piiri 068301 Värnamon kunta
105152 Fryelen piiri 068313 Värnamon kunta
105153 Hjälmserydin piiri 068406 Sävsjön kunta
105154 Nydalan piiri 068314 Värnamon kunta
105155 Stockarydin piiri 068407 Sävsjön kunta
105156 Hultsjön piiri 068408 Sävsjön kunta
105157 Fröderydin piiri 068505 Vetlandan kunta
105158 Bäckabyn piiri 068506 Vetlandan kunta
105159 Södra Solbergan piiri 068508 Vetlandan kunta
105160 Korsbergan piiri (Småland) 068509 Vetlandan kunta
105161 Lemnhultin piiri 068510 Vetlandan kunta
105162 Näshultin piiri 068511 Vetlandan kunta
105166 Bosebon piiri 066203 Gislavedin kunta
105167 Våthultin piiri 066202 Gislavedin kunta
105168 Gislavedin piiri 066201 Gislavedin kunta
105169 Anderstorpin piiri 066204 Gislavedin kunta
105170 Gnosjön piiri 061705 Gnosjön kunta
105171 Kävsjön piiri 061703 Gnosjön kunta
105172 Hagshultin piiri 066504 Vaggerydin kunta
105173 Vrigstadin piiri 068403 Sävsjön kunta
105174 Hjärtlandan piiri 068402 Sävsjön kunta
105175 Skepperstadin piiri 068405 Sävsjön kunta
105176 Lannaskeden piiri 068521 Vetlandan kunta
105177 Myresjön piiri 068522 Vetlandan kunta
105178 Bäcksedan piiri 068503 Vetlandan kunta
105179 Nyen piiri 068514 Vetlandan kunta
105180 Stenbergan piiri 068512 Vetlandan kunta
105181 Skirön piiri 068513 Vetlandan kunta
105184 Källerydin piiri 061701 Gnosjön kunta
105185 Norra Hestran piiri 066208 Gislavedin kunta
105186 Åsenhögan piiri 061702 Gnosjön kunta
105187 Åkerin piiri (Småland) 066505 Vaggerydin kunta
105188 Tofterydin piiri 066503 Vaggerydin kunta
105189 Svenarumin piiri 066506 Vaggerydin kunta
105190 Hylletoftan piiri 068404 Sävsjön kunta
105191 Sävsjön piiri 068401 Sävsjön kunta
105192 Nävelsjön piiri 068520 Vetlandan kunta
105193 Näsbyn piiri (Småland) 068504 Vetlandan kunta
105194 Vetlandan piiri 068501 Vetlandan kunta
105195 Alsedan piiri 068515 Vetlandan kunta
105196 Öknan piiri 068516 Vetlandan kunta
105200 Örerydin piiri 066207 Gislavedin kunta
105201 Valdshultin piiri 066206 Gislavedin kunta
105202 Stengårdshultin piiri 066205 Gislavedin kunta
105203 Byarumin piiri 066501 Vaggerydin kunta
105204 Bringetoftan piiri 068204 Nässjön kunta
105205 Norra Sandsjön piiri 068203 Nässjön kunta
105206 Björkön piiri 068519 Vetlandan kunta
105207 Mellbyn piiri (Småland) 068608 Eksjön kunta
105208 Skeden piiri 068518 Vetlandan kunta
105209 Kråkshultin piiri 068603 Eksjön kunta
105210 Karlstorpin piiri 068517 Vetlandan kunta
105216 Norra Unnarydin piiri 068024 Jönköpingin kunta
105217 Bondstorpin piiri 066502 Vaggerydin kunta
105218 Ödestugun piiri 068017 Jönköpingin kunta
105219 Malmbäckin piiri 068209 Nässjön kunta
105220 Almesåkran piiri 068210 Nässjön kunta
105221 Nässjön piiri 068201 Nässjön kunta
105222 Höredan piiri 068609 Eksjön kunta
105223 Hultin piiri 068606 Eksjön kunta
105224 Edshultin piiri 068607 Eksjön kunta
105225 Ingatorpin piiri 068605 Eksjön kunta
105226 Bellön piiri 068604 Eksjön kunta
105227 Hässlebyn piiri 068602 Eksjön kunta
105231 Mulserydin piiri 068022 Jönköpingin kunta
105232 Angerdshestran piiri 068023 Jönköpingin kunta
105233 Månsarpin piiri 068019 Jönköpingin kunta
105234 Norrahammarin piiri 068008 Jönköpingin kunta
105235 Barnarpin piiri 068016 Jönköpingin kunta
105236 Rogbergan piiri 068015 Jönköpingin kunta
105237 Forserumin piiri 068207 Nässjön kunta
105238 Öggestorpin piiri 068018 Jönköpingin kunta
105239 Barkerydin piiri 068208 Nässjön kunta
105240 Norra Solbergan piiri 068205 Nässjön kunta
105241 Eksjön piiri 068601 Eksjön kunta
105246 Bottnarydin piiri 068021 Jönköpingin kunta
105247 Jönköpingin Sofian piiri
(Jönköpings Sofia distrikt)
068001 Jönköpingin kunta
105248 Järstorpin piiri 068004 Jönköpingin kunta
105249 Ljungarumin piiri 068003 Jönköpingin kunta
105250 Jönköpingin Kristinan piiri
(Jönköpings Kristina distrikt)
068002 Jönköpingin kunta
105251 Hakarpin piiri 068006 Jönköpingin kunta
105252 Huskvarnan piiri 068005 Jönköpingin kunta
105253 Lekerydin piiri 068014 Jönköpingin kunta
105254 Järsnäsin piiri 068013 Jönköpingin kunta
105255 Flisbyn piiri 068206 Nässjön kunta
105256 Bälarydin piiri 060401 Anebyn kunta
105257 Bredestadin piiri 060402 Anebyn kunta
105258 Askerydin piiri 060403 Anebyn kunta
105266 Bankerydin piiri 068020 Jönköpingin kunta
105267 Svarttorpin piiri 068012 Jönköpingin kunta
105268 Skärstadin piiri 068010 Jönköpingin kunta
105269 Hauridan piiri 060407 Anebyn kunta
105270 Lommarydin piiri 060406 Anebyn kunta
105271 Marbäckin piiri (Småland) 060404 Anebyn kunta
105276 Ölmstadin piiri 068011 Jönköpingin kunta
105277 Viredan piiri 060408 Anebyn kunta
105278 Frinnarydin piiri 060405 Anebyn kunta
105279 Visingsön piiri 068009 Jönköpingin kunta
105280 Grännan piiri 068007 Jönköpingin kunta
105281 Adelövin piiri 068702 Tranåsin kunta
105282 Linderåsin piiri 068703 Tranåsin kunta
105283 Säbyn piiri (Småland) 068701 Tranåsin kunta

Kalmarin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
105003 Gullabon piiri 083401 Torsåsin kunta
105004 Torsåsin piiri 083402 Torsåsin kunta
105005 Söderåkran piiri 083404 Torsåsin kunta
105006 Halltorpin piiri 088011 Kalmarin kunta
105016 Långasjön piiri 086204 Emmabodan kunta
105017 Vissefjärdan piiri 086202 Emmabodan kunta
105018 Karlslundan piiri 088014 Kalmarin kunta
105019 Arbyn piiri 088012 Kalmarin kunta
105020 Voxtorpin piiri (Kalmarin lääni) 088010 Kalmarin kunta
105021 Hagbyn piiri (Småland) 088009 Kalmarin kunta
105029 Emmabodan piiri 086201 Emmabodan kunta
105030 Oskarin piiri 088108 Nybron kunta
105031 Mortorpin piiri 088013 Kalmarin kunta
105032 Hossmon piiri 088004 Kalmarin kunta
105033 Kalmarin Sankt Johanneksen piiri
(Kalmar Sankt Johannes distrikt)
088015 Kalmarin kunta
105034 Kalmarin tuomiokirkkopiiri
(Kalmar domkyrkodistrikt)
088001 Kalmarin kunta
105048 Algutsbodan piiri 086203 Emmabodan kunta
105049 Örsjön piiri (Småland) 088106 Nybron kunta
105050 Nybron piiri 088101 Nybron kunta
105051 Sankt Sigfridin piiri 088107 Nybron kunta
105052 Ljungbyn piiri (Kalmarin lääni) 088008 Kalmarin kunta
105053 Dörbyn piiri 088003 Kalmarin kunta
105054 Förlösa-Kläckebergan piiri 088002 Kalmarin kunta
105055 Kalmarin Heliga korsetin piiri
(Kalmar Heliga korsets distrikt)
088016 Kalmarin kunta
105056 Kalmarin Sankta Birgittan piiri
(Kalmar Sankta Birgitta distrikt)
088017 Kalmarin kunta
105057 Kalmarin Två systrarin piiri
(Kalmar Två systrars distrikt)
088018 Kalmarin kunta
105070 Madesjön piiri 088105 Nybron kunta
105071 Kristvallan piiri 088104 Nybron kunta
105072 Åbyn piiri 088006 Kalmarin kunta
105089 Hällebergan piiri 088109 Nybron kunta
105090 Bäckebon piiri 088103 Nybron kunta
105091 Ryssbyn piiri (Kalmarin lääni) 088005 Kalmarin kunta
105111 Kråksmålan piiri 088102 Nybron kunta
105112 Ålemin piiri 086103 Mönsteråsin kunta
105130 Långemålan piiri 082103 Högsbyn kunta
105131 Mönsteråsin piiri 086101 Mönsteråsin kunta
105144 Fagerhultin piiri 082104 Högsbyn kunta
105145 Fågelforsin piiri 082101 Högsbyn kunta
105146 Högsbyn piiri 082102 Högsbyn kunta
105147 Fliserydin piiri 086102 Mönsteråsin kunta
105163 Virserumin piiri 086005 Hultsfredin kunta
105164 Döderhultin piiri 088205 Oskarshamnin kunta
105165 Oskarshamnin piiri 088201 Oskarshamnin kunta
105182 Tvetan piiri (Småland) 086007 Hultsfredin kunta
105183 Mörlundan piiri 086008 Hultsfredin kunta
105197 Järedan piiri 086004 Hultsfredin kunta
105198 Målilla-Gårdvedan piiri 086003 Hultsfredin kunta
105199 Kristdalan piiri 088204 Oskarshamnin kunta
105211 Hultsfredin piiri 086001 Hultsfredin kunta
105212 Lönnebergan piiri 086002 Hultsfredin kunta
105213 Venan piiri 086006 Hultsfredin kunta
105214 Tunan piiri (Småland) 088409 Vimmerbyn kunta
105215 Misterhultin piiri 088203 Oskarshamnin kunta
105228 Pelarnen piiri 088404 Vimmerbyn kunta
105229 Vimmerbyn piiri 088401 Vimmerbyn kunta
105230 Hjortedin piiri 088315 Västervikin kunta
105242 Rumskullan piiri 088403 Vimmerbyn kunta
105243 Frödingen piiri 088405 Vimmerbyn kunta
105244 Gladhammarin piiri 088303 Västervikin kunta
105245 Västrumin piiri 088304 Västervikin kunta
105259 Södra Vin piiri 088408 Vimmerbyn kunta
105260 Djursdalan piiri 088407 Vimmerbyn kunta
105261 Locknevin piiri 088406 Vimmerbyn kunta
105262 Blackstadin piiri 088316 Västervikin kunta
105263 Hallingebergin piiri 088314 Västervikin kunta
105264 Törnsfallin piiri 088302 Västervikin kunta
105265 Västervikin piiri 088301 Västervikin kunta
105272 Odensvin piiri (Småland) 088312 Västervikin kunta
105273 Gamlebyn piiri 088311 Västervikin kunta
105274 Loftan piiri 088310 Västervikin kunta
105275 Loftahammarin piiri 088309 Västervikin kunta
105284 Dalhemin piiri (Småland) 088306 Västervikin kunta
105285 Överumin piiri 088307 Västervikin kunta
105286 Västra Edin piiri 088308 Västervikin kunta
105287 Uknan piiri 088305 Västervikin kunta

Kronobergin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
105001 Markarydin piiri 076701 Markarydin kunta
105002 Tingsåsin piiri 076301 Tingsrydin kunta
105007 Trarydin piiri 076703 Markarydin kunta
105008 Hallarydin piiri 076507 Älmhultin kunta
105009 Göterydin piiri 076505 Älmhultin kunta
105010 Älmhultin piiri 076501 Älmhultin kunta
105011 Härlundan piiri 076502 Älmhultin kunta
105012 Almundsrydin piiri 076302 Tingsrydin kunta
105013 Urshultin piiri 076307 Tingsrydin kunta
105014 Södra Sandsjön piiri 076305 Tingsrydin kunta
105015 Älmebodan piiri 076303 Tingsrydin kunta
105022 Hinnerydin piiri 076702 Markarydin kunta
105023 Pjätterydin piiri 076506 Älmhultin kunta
105024 Stenbrohultin piiri 076504 Älmhultin kunta
105025 Virestadin piiri 076503 Älmhultin kunta
105026 Västra Torsåsin piiri 076411 Alvestan kunta
105027 Väckelsångin piiri 076306 Tingsrydin kunta
105028 Linnerydin piiri 076304 Tingsrydin kunta
105035 Vrån piiri 078115 Ljungbyn kunta
105036 Torpan piiri (Småland) 078114 Ljungbyn kunta
105037 Nöttjan piiri 078113 Ljungbyn kunta
105038 Hamnedan piiri 078106 Ljungbyn kunta
105039 Södra Ljungan piiri 078105 Ljungbyn kunta
105040 Agunnarydin piiri 078102 Ljungbyn kunta
105041 Skatelövin piiri 076410 Alvestan kunta
105042 Kalvsvikin piiri 078012 Växjön kunta
105043 Jätin piiri 078011 Växjön kunta
105044 Uråsan piiri 078010 Växjön kunta
105045 Östra Torsåsin piiri 078008 Växjön kunta
105046 Nöbbelen piiri 078009 Växjön kunta
105047 Ljuderin piiri 076104 Lessebon kunta
105058 Lidhultin piiri 078116 Ljungbyn kunta
105059 Annerstadin piiri 078112 Ljungbyn kunta
105060 Kånnan piiri 078107 Ljungbyn kunta
105061 Vislandan piiri 076409 Alvestan kunta
105062 Blädingen piiri 076408 Alvestan kunta
105063 Vederslövin piiri 078015 Växjön kunta
105064 Tävelsåsin piiri 078013 Växjön kunta
105065 Dänningelandan piiri 078014 Växjön kunta
105066 Teleborgin piiri 078030 Växjön kunta
105067 Hovmantorpin piiri 076102 Lessebon kunta
105068 Lessebon piiri 076101 Lessebon kunta
105069 Ekebergan piiri 076103 Lessebon kunta
105074 Odensjön piiri 078117 Ljungbyn kunta
105075 Angelstadin piiri 078111 Ljungbyn kunta
105076 Ljungbyn piiri (Kronobergin lääni) 078101 Ljungbyn kunta
105077 Tutarydin piiri 078104 Ljungbyn kunta
105078 Ryssbyn piiri (Kronobergin lääni) 078103 Ljungbyn kunta
105079 Hjortsberga-Kvennebergan piiri 076404 Alvestan kunta
105080 Alvestan piiri 076401 Alvestan kunta
105081 Öjan piiri (Småland) 078016 Växjön kunta
105082 Bergundan piiri 078017 Växjön kunta
105083 Växjön tuomiokirkkopiiri
(Växjö domkyrkodistrikt)
078001 Växjön kunta
105084 Öjabyn piiri 078018 Växjön kunta
105085 Skogslyckanin piiri 078028 Växjön kunta
105086 Hemmesjö-Tegnabyn piiri 078007 Växjön kunta
105087 Furubyn piiri 078002 Växjön kunta
105088 Herråkran piiri 076002 Uppvidingen kunta
105094 Bolmsön piiri 078118 Ljungbyn kunta
105095 Bergan piiri (Småland) 078108 Ljungbyn kunta
105096 Tannåkerin piiri 078119 Ljungbyn kunta
105097 Vittarydin piiri 078110 Ljungbyn kunta
105098 Dörarpin piiri 078109 Ljungbyn kunta
105100 Mistelåsin piiri 076407 Alvestan kunta
105101 Lekarydin piiri 076402 Alvestan kunta
105102 Härlövin piiri 076403 Alvestan kunta
105103 Växjön Marian piiri
(Växjö Maria distrikt)
078029 Växjön kunta
105104 Örin piiri (Småland) 078027 Växjön kunta
105105 Ormesbergan piiri 078026 Växjön kunta
105106 Tjuredan piiri 078019 Växjön kunta
105107 Gårdsbyn piiri 078020 Växjön kunta
105108 Dädesjön piiri 078006 Växjön kunta
105109 Lenhovdan piiri 076003 Uppvidingen kunta
105110 Älghultin piiri 076005 Uppvidingen kunta
105123 Slätthögin piiri 076406 Alvestan kunta
105124 Mohedan piiri 076405 Alvestan kunta
105125 Bergin piiri (Småland) 078025 Växjön kunta
105126 Tolgin piiri 078022 Växjön kunta
105127 Sörabyn piiri 078021 Växjön kunta
105128 Drevin piiri 078005 Växjön kunta
105129 Sjösåsin piiri 078003 Växjön kunta
105138 Anebodan piiri 078024 Växjön kunta
105139 Asan piiri 078023 Växjön kunta
105140 Hornarydin piiri 078004 Växjön kunta
105142 Nottebäckin piiri 076004 Uppvidingen kunta
105143 Åsedan piiri 076001 Uppvidingen kunta

Gotlanti muokkaa

Gotlannin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
106001 Sundren piiri 098092 Gotlannin kunta
106002 Vamlingbon piiri 098091 Gotlannin kunta
106003 Hamran piiri (Gotlanti) 098090 Gotlannin kunta
106004 Öjan piiri (Gotlanti) 098089 Gotlannin kunta
106005 Näsin piiri (Gotlanti) 098087 Gotlannin kunta
106006 Fiden piiri 098088 Gotlannin kunta
106007 Grötlingbon piiri 098086 Gotlannin kunta
106008 Hablingbon piiri 098083 Gotlannin kunta
106009 Havdhemin piiri 098084 Gotlannin kunta
106010 Silten piiri 098082 Gotlannin kunta
106011 Sprogen piiri 098064 Gotlannin kunta
106012 Eken piiri 098085 Gotlannin kunta
106013 Ronen piiri 098077 Gotlannin kunta
106014 Alvan piiri 098078 Gotlannin kunta
106015 Hemsen piiri 098076 Gotlannin kunta
106016 Bursin piiri 098072 Gotlannin kunta
106017 Ekstan piiri 098063 Gotlannin kunta
106018 Leviden piiri 098081 Gotlannin kunta
106019 Fröjelin piiri 098062 Gotlannin kunta
106020 Fardhemin piiri 098079 Gotlannin kunta
106021 Linden piiri 098075 Gotlannin kunta
106022 Gerumin piiri 098080 Gotlannin kunta
106023 Lojstan piiri 098074 Gotlannin kunta
106024 Stångan piiri 098073 Gotlannin kunta
106025 Närsin piiri 098071 Gotlannin kunta
106026 Lyen piiri 098069 Gotlannin kunta
106027 Laun piiri 098070 Gotlannin kunta
106028 Alskogin piiri 098066 Gotlannin kunta
106029 Klinten piiri 098061 Gotlannin kunta
106030 Sandan piiri 098057 Gotlannin kunta
106031 Hejden piiri 098060 Gotlannin kunta
106032 Guldrupen piiri 098041 Gotlannin kunta
106033 Etelhemin piiri 098068 Gotlannin kunta
106034 Garden piiri 098067 Gotlannin kunta
106035 Buttlen piiri 098042 Gotlannin kunta
106036 Alan piiri 098043 Gotlannin kunta
106037 Ardren piiri 098065 Gotlannin kunta
106038 Gammelgarnin piiri 098046 Gotlannin kunta
106039 Västergarnin piiri 098056 Gotlannin kunta
106040 Mästerbyn piiri 098058 Gotlannin kunta
106041 Eskelhemin piiri 098055 Gotlannin kunta
106042 Hogränin piiri 098052 Gotlannin kunta
106043 Väten piiri 098059 Gotlannin kunta
106044 Viklaun piiri 098037 Gotlannin kunta
106045 Atlingbon piiri 098051 Gotlannin kunta
106046 Björken piiri 098036 Gotlannin kunta
106047 Vängen piiri (Gotlanti) 098040 Gotlannin kunta
106048 Sjonhemin piiri 098039 Gotlannin kunta
106049 Hallan piiri 098038 Gotlannin kunta
106050 Ganthemin piiri 098028 Gotlannin kunta
106051 Kräklingbon piiri 098044 Gotlannin kunta
106052 Angan piiri 098045 Gotlannin kunta
106053 Norrlandan piiri 098027 Gotlannin kunta
106054 Östergarnin piiri 098047 Gotlannin kunta
106055 Toftan piiri (Gotlanti) 098054 Gotlannin kunta
106056 Stenkumlan piiri 098053 Gotlannin kunta
106057 Västerhejden piiri 098048 Gotlannin kunta
106058 Träkumlan piiri 098049 Gotlannin kunta
106059 Vallin piiri 098050 Gotlannin kunta
106060 Akebäckin piiri 098034 Gotlannin kunta
106061 Roman piiri 098035 Gotlannin kunta
106062 Follingbon piiri 098033 Gotlannin kunta
106063 Barlingbon piiri 098030 Gotlannin kunta
106064 Dalhemin piiri (Gotlanti) 098029 Gotlannin kunta
106065 Ekebyn piiri (Gotlanti) 098022 Gotlannin kunta
106066 Hörsne-Baran piiri 098026 Gotlannin kunta
106067 Gothemin piiri 098025 Gotlannin kunta
106068 Visbyn tuomiokirkkopiiri
(Visby domkyrkodistrikt)
098001 Gotlannin kunta
106069 Endren piiri 098031 Gotlannin kunta
106070 Hejdebyn piiri 098032 Gotlannin kunta
106071 Bron piiri (Gotlanti) 098019 Gotlannin kunta
106072 Källungen piiri 098023 Gotlannin kunta
106073 Folen piiri 098021 Gotlannin kunta
106074 Vallstenan piiri 098024 Gotlannin kunta
106075 Bälin piiri 098012 Gotlannin kunta
106076 Bogen piiri 098003 Gotlannin kunta
106077 Väskinden piiri 098018 Gotlannin kunta
106078 Lummelundan piiri 098016 Gotlannin kunta
106079 Martebon piiri 098017 Gotlannin kunta
106080 Lokrumen piiri 098020 Gotlannin kunta
106081 Hejnumin piiri 098013 Gotlannin kunta
106082 Tingstäden piiri 098014 Gotlannin kunta
106083 Othemin piiri 098002 Gotlannin kunta
106084 Hellvin piiri 098011 Gotlannin kunta
106085 Stenkyrkan piiri (Gotlanti) 098015 Gotlannin kunta
106086 Hangvarin piiri 098009 Gotlannin kunta
106087 Lärbron piiri 098010 Gotlannin kunta
106088 Ruten piiri 098006 Gotlannin kunta
106089 Bungen piiri 098005 Gotlannin kunta
106090 Hallin piiri 098008 Gotlannin kunta
106091 Fleringen piiri 098007 Gotlannin kunta
106092 Fårön piiri 098004 Gotlannin kunta

Länsi-Götanmaa muokkaa

Hallandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
107001 Grimmaredin piiri 138322 Varbergin kunta
107002 Karl Gustavin piiri (Länsi-Götanmaa) 138323 Varbergin kunta
107003 Älvseredin piiri 138224 Falkenbergin kunta
107007 Kungsäterin piiri 138324 Varbergin kunta
107008 Gunnarsjön piiri 138325 Varbergin kunta

Jönköpingin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
107132 Bjurbäckin piiri 064204 Mullsjön kunta
107133 Habon piiri 064301 Habon kunta
107162 Sandhemin piiri 064202 Mullsjön kunta
107163 Nykyrkan piiri 064203 Mullsjön kunta
107164 Gustav Adolfin piiri (Länsi-Götanmaa) 064302 Habon kunta
107195 Utvängstorpin piiri 064201 Mullsjön kunta
107198 Brandstorpin piiri 064303 Habon kunta

Länsi-Götanmaan lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
107004 Mårdaklevin piiri 146504 Svenljungan kunta
107005 Kalvin piiri 146505 Svenljungan kunta
107006 Istorpin piiri 146315 Markin kunta
107009 Älekullan piiri 146316 Markin kunta
107010 Mjöbäckin piiri 146503 Svenljungan kunta
107011 Östra Frölundan piiri 146506 Svenljungan kunta
107012 Håcksvikin piiri 146507 Svenljungan kunta
107013 Sjötoftan piiri 145203 Tranemon kunta
107014 Horredin piiri 146314 Markin kunta
107015 Surteby-Kattungan piiri 146312 Markin kunta
107016 Öxnevallan piiri 146313 Markin kunta
107017 Torestorpin piiri 146317 Markin kunta
107018 Öxabäckin piiri 146318 Markin kunta
107019 Holsljungan piiri 146502 Svenljungan kunta
107020 Örsåsin piiri 146508 Svenljungan kunta
107021 Revesjön piiri 146509 Svenljungan kunta
107022 Ambjörnarpin piiri 145202 Tranemon kunta
107023 Mossebon piiri 145204 Tranemon kunta
107024 Tostaredin piiri 146311 Markin kunta
107025 Fotskälin piiri 146310 Markin kunta
107026 Berghemin piiri 146309 Markin kunta
107027 Hajomin piiri 146308 Markin kunta
107028 Örby-Skenen piiri 146303 Markin kunta
107029 Kinnan piiri 146301 Markin kunta
107030 Redslaredin piiri 146510 Svenljungan kunta
107031 Skephultn piiri 146306 Markin kunta
107032 Roasjön piiri 146513 Svenljungan kunta
107033 Svenljunga-Ullasjön piiri 146501 Svenljungan kunta
107034 Tranemon piiri 145201 Tranemon kunta
107035 Södra Åsarpin piiri 145205 Tranemon kunta
107036 Nittorpin piiri 145208 Tranemon kunta
107037 Ljungsarpin piiri 145209 Tranemon kunta
107038 Styrsön piiri 148037 Göteborgin kunta
107039 Näsetin piiri 148041 Göteborgin kunta
107040 Askimin piiri 148036 Göteborgin kunta
107041 Kålleredin piiri 148102 Mölndalin kunta
107042 Sätilan piiri 146304 Markin kunta
107043 Hyssnan piiri 146305 Markin kunta
107044 Fritslan piiri 146307 Markin kunta
107045 Segloran piiri 149019 Boråsin kunta
107046 Kinnarumman piiri 149020 Boråsin kunta
107047 Sexdregan piiri 146512 Svenljungan kunta
107048 Ljushultin piiri 149008 Boråsin kunta
107049 Länghemin piiri 145206 Tranemon kunta
107050 Hillaredin piiri 146514 Svenljungan kunta
107051 Månstadin piiri 145207 Tranemon kunta
107052 Hularedin piiri 145212 Tranemon kunta
107053 Dalstorpin piiri 145211 Tranemon kunta
107054 Ölsremman piiri 145210 Tranemon kunta
107055 Tynneredin piiri 148024 Göteborgin kunta
107056 Västra Frölundan piiri 148022 Göteborgin kunta
107057 Älvsborgin piiri 148023 Göteborgin kunta
107058 Högsbon piiri 148021 Göteborgin kunta
107059 Annedalin piiri 148009 Göteborgin kunta
107060 Göteborgin Karl Johanin piiri
(Göteborgs Karl Johans distrikt)
148013 Göteborgin kunta
107061 Masthuggetin piiri 148012 Göteborgin kunta
107062 Göteborgin Oscar Fredrikin piiri
(Göteborgs Oscar Fredriks distrikt)
148011 Göteborgin kunta
107063 Hagan piiri (Länsi-Götanmaa) 148010 Göteborgin kunta
107064 Göteborgin Vasan piiri
(Göteborgs Vasa distrikt)
148007 Göteborgin kunta
107065 Fässbergin piiri 148101 Mölndalin kunta
107066 Stensjönin piiri 148104 Mölndalin kunta
107067 Rådan piiri (Härrydan kunta) 140103 Härrydan kunta
107068 Johannebergin piiri 148008 Göteborgin kunta
107069 Örgryten piiri 148016 Göteborgin kunta
107070 Landvetterin piiri 140102 Härrydan kunta
107071 Björketorpin piiri 140104 Härrydan kunta
107072 Härrydan piiri 140101 Härrydan kunta
107073 Bollebygdin piiri 144302 Bollebygdin kunta
107074 Boråsin Carolin piiri
(Borås Caroli distrikt)
149001 Boråsin kunta
107075 Boråsin Gustav Adolfin piiri
(Borås Gustav Adolfs distrikt)
149002 Boråsin kunta
107076 Toarpin piiri 149006 Boråsin kunta
107077 Danniken piiri 149007 Boråsin kunta
107078 Tvärredin piiri 149114 Ulricehamnin kunta
107079 Finnekumlan piiri 149113 Ulricehamnin kunta
107080 Södra Sämin piiri 149112 Ulricehamnin kunta
107081 Gällstadin piiri 149116 Ulricehamnin kunta
107082 Grönahögin piiri 149117 Ulricehamnin kunta
107083 Lundbyn piiri (Länsi-Götanmaa) 148017 Göteborgin kunta
107084 Biskopsgårdenin piiri 148018 Göteborgin kunta
107085 Brämaregårdenin piiri 148019 Göteborgin kunta
107086 Göteborgin tuomiokirkkopiiri
(Göteborgs domkyrkodistrikt)
148001 Göteborgin kunta
107087 Tuven piiri 148030 Göteborgin kunta
107088 Göteborgin Sankt Paulin piiri
(Göteborgs Sankt Pauli distrikt)
148033 Göteborgin kunta
107089 Björkekärrin piiri 148038 Göteborgin kunta
107090 Härlandan piiri 148006 Göteborgin kunta
107091 Nylösen piiri 148004 Göteborgin kunta
107092 Sävedalenin piiri 140203 Partillen kunta
107093 Kortedalan piiri 148005 Göteborgin kunta
107094 Bergsjönin piiri 148032 Göteborgin kunta
107095 Angeredin piiri 148026 Göteborgin kunta
107096 Partillen piiri 140201 Partillen kunta
107097 Lerumin piiri 144101 Lerumin kunta
107098 Skallsjön piiri 144102 Lerumin kunta
107099 Ödenäsin piiri 148910 Alingsåsin kunta
107100 Sandhultin piiri 149016 Boråsin kunta
107101 Töllsjön piiri 144301 Bollebygdin kunta
107102 Brämhultin piiri 149003 Boråsin kunta
107103 Fristad-Gingrin piiri 149011 Boråsin kunta
107104 Rångedalan piiri 149004 Boråsin kunta
107105 Äsperedin piiri 149005 Boråsin kunta
107106 Södra Vingin piiri 149110 Ulricehamnin kunta
107107 Marbäckin piiri (Länsi-Götanmaa) 149115 Ulricehamnin kunta
107108 Ulricehamnin piiri 149101 Ulricehamnin kunta
107109 Gulleredin piiri 149119 Ulricehamnin kunta
107110 Hössnan piiri 149120 Ulricehamnin kunta
107111 Strängseredin piiri 149118 Ulricehamnin kunta
107112 Gunnaredin piiri 148034 Göteborgin kunta
107113 Nödingen piiri 144001 Alen kunta
107114 Bergumin piiri 148027 Göteborgin kunta
107115 Stora Lundbyn piiri 144103 Lerumin kunta
107116 Hemsjön piiri 148909 Alingsåsin kunta
107117 Skogsbygdenin piiri 144207 Vårgårdan kunta
107118 Bredaredin piiri 149015 Boråsin kunta
107119 Vängan piiri 149014 Boråsin kunta
107120 Tärbyn piiri 149010 Boråsin kunta
107121 Borgstenan piiri 149012 Boråsin kunta
107122 Varnumin piiri 149111 Ulricehamnin kunta
107123 Härnan piiri 149109 Ulricehamnin kunta
107124 Fänneslundan piiri 149108 Ulricehamnin kunta
107125 Timmelen piiri 149129 Ulricehamnin kunta
107126 Hällstadin piiri 149105 Ulricehamnin kunta
107127 Dalumin piiri 149128 Ulricehamnin kunta
107128 Liaredin piiri 149121 Ulricehamnin kunta
107129 Knätten piiri 149123 Ulricehamnin kunta
107130 Bönen piiri 149124 Ulricehamnin kunta
107131 Kölingaredin piiri 149122 Ulricehamnin kunta
107134 Starrkärrin piiri 144005 Alen kunta
107135 Kilandan piiri 144004 Alen kunta
107136 Östadin piiri 144104 Lerumin kunta
107137 Alingsåsin piiri 148901 Alingsåsin kunta
107138 Holin piiri 144206 Vårgårdan kunta
107139 Horlan piiri 144205 Vårgårdan kunta
107140 Sienen piiri 144204 Vårgårdan kunta
107141 Nårungan piiri 144208 Vårgårdan kunta
107142 Tämtan piiri 149013 Boråsin kunta
107143 Ljurin piiri 144209 Vårgårdan kunta
107144 Ornungan piiri 144210 Vårgårdan kunta
107145 Asklandan piiri 144211 Vårgårdan kunta
107146 Vesenen piiri 146615 Herrljungan kunta
107147 Mollan piiri 146616 Herrljungan kunta
107148 Gruden piiri 146614 Herrljungan kunta
107149 Hovin piiri (Länsi-Götanmaa) 146618 Herrljungan kunta
107150 Odin piiri 146617 Herrljungan kunta
107151 Murumin piiri 149106 Ulricehamnin kunta
107152 Albogan piiri 146620 Herrljungan kunta
107153 Broddarpin piiri 146621 Herrljungan kunta
107154 Mönen piiri 149104 Ulricehamnin kunta
107155 Kärråkran piiri 149102 Ulricehamnin kunta
107156 Öran piiri 146622 Herrljungan kunta
107157 Börstigin piiri 149914 Falköpingin kunta
107158 Blidsbergin piiri 149127 Ulricehamnin kunta
107159 Humlan piiri 149126 Ulricehamnin kunta
107160 Kölabyn piiri 149125 Ulricehamnin kunta
107161 Åsarpin piiri 149951 Falköpingin kunta
107165 Skepplandan piiri 144003 Alen kunta
107166 Sankt Pederin piiri 146204 Lilla Edetin kunta
107167 Hålandan piiri 144002 Alen kunta
107168 Långaredin piiri 148907 Alingsåsin kunta
107169 Lena-Bergstenan piiri 144201 Vårgårdan kunta
107170 Fullestadin piiri 144203 Vårgårdan kunta
107171 Kullings-Skövden piiri 144214 Vårgårdan kunta
107172 Algutstorpin piiri 144213 Vårgårdan kunta
107173 Kvinnestadin piiri 144212 Vårgårdan kunta
107174 Landan piiri (Länsi-Götanmaa) 144217 Vårgårdan kunta
107175 Remmenen piiri 146604 Herrljungan kunta
107176 Bråttensbyn piiri 146601 Herrljungan kunta
107177 Södra Björken piiri 146612 Herrljungan kunta
107178 Jällbyn piiri 146613 Herrljungan kunta
107179 Herrljungan piiri 146606 Herrljungan kunta
107180 Hudenen piiri 146607 Herrljungan kunta
107181 Skölvenen piiri 146611 Herrljungan kunta
107182 Eriksbergin piiri 146610 Herrljungan kunta
107183 Källungan piiri 146608 Herrljungan kunta
107184 Mjäldrungan piiri 146609 Herrljungan kunta
107185 Jälan piiri 149913 Falköpingin kunta
107186 Brismenen piiri 149915 Falköpingin kunta
107187 Grolandan piiri 149912 Falköpingin kunta
107188 Kinnevedin piiri 149916 Falköpingin kunta
107189 Vårkumlan piiri 149917 Falköpingin kunta
107190 Vistorpin piiri 149929 Falköpingin kunta
107191 Yllestadsin piiri 149928 Falköpingin kunta
107192 Vartofta-Åsakan piiri 149927 Falköpingin kunta
107193 Näsin piiri (Länsi-Götanmaa) 149926 Falköpingin kunta
107194 Kymbon piiri 149811 Tidaholmin kunta
107196 Härjan piiri 149802 Tidaholmin kunta
107197 Vättakin piiri 149810 Tidaholmin kunta
107199 Tungen piiri 146203 Lilla Edetin kunta
107200 Ale-Skövden piiri 146205 Lilla Edetin kunta
107201 Fuxernan piiri 146201 Lilla Edetin kunta
107202 Upphäradin piiri 148805 Trollhättanin kunta
107203 Erskan piiri 148908 Alingsåsin kunta
107204 Lagmanseredin piiri 148808 Trollhättanin kunta
107205 Stora Mellbyn piiri 148905 Alingsåsin kunta
107206 Magran piiri 148906 Alingsåsin kunta
107207 Fåglumin piiri 144506 Essungan kunta
107208 Kyrkåsin piiri (Länsi-Götanmaa) 144505 Essungan kunta
107209 Södra Härenen piiri 144215 Vårgårdan kunta
107210 Eggvenan piiri 146602 Herrljungan kunta
107211 Barne-Åsakan piiri 144507 Essungan kunta
107212 Lekåsan piiri 144508 Essungan kunta
107213 Elingin piiri 147012 Varan kunta
107214 Fölenen piiri 146603 Herrljungan kunta
107215 Bitternan piiri 147013 Varan kunta
107216 Hällestadin piiri (Länsi-Götanmaa) 149904 Falköpingin kunta
107217 Larvin piiri 147024 Varan kunta
107218 Trävattnan piiri 149903 Falköpingin kunta
107219 Flobyn piiri 149905 Falköpingin kunta
107220 Göteven piiri 149911 Falköpingin kunta
107221 Sörbyn piiri (Länsi-Götanmaa) 149906 Falköpingin kunta
107222 Gökhemin piiri 149907 Falköpingin kunta
107223 Luttran piiri 149918 Falköpingin kunta
107224 Slötan piiri 149924 Falköpingin kunta
107225 Markan piiri 149910 Falköpingin kunta
107226 Falköpingin piiri 149901 Falköpingin kunta
107227 Karlebyn piiri 149920 Falköpingin kunta
107228 Kälvenen piiri 149925 Falköpingin kunta
107229 Skörstorpin piiri 149930 Falköpingin kunta
107230 Hångsdalan piiri 149813 Tidaholmin kunta
107231 Mularpin piiri 149923 Falköpingin kunta
107232 Åslen piiri 149921 Falköpingin kunta
107233 Östra Gerumin piiri 149814 Tidaholmin kunta
107234 Valstadin piiri 149812 Tidaholmin kunta
107235 Suntakin piiri 149809 Tidaholmin kunta
107236 Velingan piiri 149804 Tidaholmin kunta
107237 Dimbo-Ottravadin piiri 149815 Tidaholmin kunta
107238 Baltakin piiri 149805 Tidaholmin kunta
107239 Daretorpin piiri 149803 Tidaholmin kunta
107240 Södra Fågelåsin piiri 149705 Hjon kunta
107241 Åsbräckan piiri 146202 Lilla Edetin kunta
107242 Forsin piiri (Länsi-Götanmaa) 148807 Trollhättanin kunta
107243 Rommelen piiri 148806 Trollhättanin kunta
107244 Gärdhemin piiri 148804 Trollhättanin kunta
107245 Väne-Åsakan piiri 148803 Trollhättanin kunta
107246 Bärebergin piiri 144503 Essungan kunta
107247 Främmestadin piiri 144502 Essungan kunta
107248 Malman piiri 144501 Essungan kunta
107249 Essungan piiri 144504 Essungan kunta
107250 Södra Kedumin piiri 147010 Varan kunta
107251 Naumin piiri 147009 Varan kunta
107252 Laske-Vedumin piiri 147014 Varan kunta
107253 Södra Lundbyn piiri 147015 Varan kunta
107254 Längjumin piiri 147025 Varan kunta
107255 Önumin piiri 147008 Varan kunta
107256 Tråvadin piiri 147026 Varan kunta
107257 Edsväran piiri 147032 Varan kunta
107258 Ullenen piiri 149908 Falköpingin kunta
107259 Vilske-Klevan piiri 149909 Falköpingin kunta
107260 Norra Vångan piiri 147031 Varan kunta
107261 Östra Tunhemin piiri 149942 Falköpingin kunta
107262 Friggeråkerin piiri 149902 Falköpingin kunta
107263 Torbjörntorpin piiri 149940 Falköpingin kunta
107264 Ugglumin piiri 149943 Falköpingin kunta
107265 Bjurumin piiri 149944 Falköpingin kunta
107266 Gudhemin piiri 149941 Falköpingin kunta
107267 Håkantorpin piiri 149939 Falköpingin kunta
107268 Tiarpin piiri 149922 Falköpingin kunta
107269 Valtorpin piiri 149938 Falköpingin kunta
107270 Högstenan piiri 149931 Falköpingin kunta
107271 Södra Kyrketorpin piiri 149937 Falköpingin kunta
107272 Segerstadin piiri (Länsi-Götanmaa) 149936 Falköpingin kunta
107273 Dalan piiri 149932 Falköpingin kunta
107274 Varvin piiri 149816 Tidaholmin kunta
107275 Kungslenan piiri 149819 Tidaholmin kunta
107276 Acklingan piiri 149817 Tidaholmin kunta
107277 Hömbin piiri 149818 Tidaholmin kunta
107278 Tidaholmin piiri 149801 Tidaholmin kunta
107279 Fröjeredin piiri 149807 Tidaholmin kunta
107280 Norra Fågelåsin piiri 149706 Hjon kunta
107281 Trollhättanin piiri 148801 Trollhättanin kunta
107282 Lextorpin piiri 148809 Trollhättanin kunta
107283 Götalundenin piiri 148810 Trollhättanin kunta
107284 Västra Tunhemin piiri 148709 Vänersborgin kunta
107285 Norra Björken piiri 148802 Trollhättanin kunta
107286 Trökörnan piiri 144410 Grästorpin kunta
107287 Flon piiri 144408 Grästorpin kunta
107288 Längnumin piiri 144411 Grästorpin kunta
107289 Hyringan piiri 144412 Grästorpin kunta
107290 Tengenen piiri 144409 Grästorpin kunta
107291 Bjärbyn piiri 144405 Grästorpin kunta
107292 Flakebergin piiri 144404 Grästorpin kunta
107293 Rydan piiri 147011 Varan kunta
107294 Varan piiri 147001 Varan kunta
107295 Sparlösan piiri 147002 Varan kunta
107296 Levenen piiri 147004 Varan kunta
107297 Skarstadin piiri 147007 Varan kunta
107298 Longin piiri 147005 Varan kunta
107299 Fyrungan piiri 147028 Varan kunta
107300 Uveredin piiri 149402 Lidköpingin kunta
107301 Hällumin piiri 147006 Varan kunta
107302 Jungin piiri 147027 Varan kunta
107303 Kvänumin piiri 147029 Varan kunta
107304 Öttumin piiri 147030 Varan kunta
107305 Vinkölin piiri 149515 Skaran kunta
107306 Marum-Gerumin piiri 149516 Skaran kunta
107307 Broddetorpin piiri 149947 Falköpingin kunta
107308 Bjärka-Härlundan piiri 149514 Skaran kunta
107309 Stenumin piiri 149509 Skaran kunta
107310 Brunnhemin piiri 149935 Falköpingin kunta
107311 Stenstorpin piiri 149934 Falköpingin kunta
107312 Häggumin piiri 149605 Skövden kunta
107313 Borgundan piiri 149933 Falköpingin kunta
107314 Vretenin piiri 149629 Skövden kunta
107315 Sjogerstad-Rådenen piiri 149607 Skövden kunta
107316 Norra Kyrketorpin piiri 149608 Skövden kunta
107317 Hagelbergin piiri 149609 Skövden kunta
107318 Fridenen piiri 149707 Hjon kunta
107319 Korsbergan piiri (Länsi-Götanmaa) 149708 Hjon kunta
107320 Varolan piiri 149612 Skövden kunta
107321 Värsåsin piiri 149615 Skövden kunta
107322 Hjon piiri 149701 Hjon kunta
107323 Mofallan piiri 149704 Hjon kunta
107324 Väne-Ryrin piiri 148702 Vänersborgin kunta
107325 Vänersborgin piiri 148701 Vänersborgin kunta
107326 Salin piiri 144407 Grästorpin kunta
107327 Åsin piiri (Länsi-Götanmaa) 144406 Grästorpin kunta
107328 Särestadin piiri 144403 Grästorpin kunta
107329 Karabyn piiri 149417 Lidköpingin kunta
107330 Hålen piiri 144402 Grästorpin kunta
107331 Slädenen piiri 147003 Varan kunta
107332 Tängin piiri 144401 Grästorpin kunta
107333 Häggesledin piiri 149404 Lidköpingin kunta
107334 Lavadin piiri 149425 Lidköpingin kunta
107335 Gillstadin piiri 149426 Lidköpingin kunta
107336 Järpåsin piiri 149403 Lidköpingin kunta
107337 Härjevadin piiri 149416 Lidköpingin kunta
107338 Trässbergin piiri 149415 Lidköpingin kunta
107339 Kållands-Åsakan piiri 149407 Lidköpingin kunta
107340 Salebyn piiri 149414 Lidköpingin kunta
107341 Skallmejan piiri 149517 Skaran kunta
107342 Norra Härenen piiri 149421 Lidköpingin kunta
107343 Hasslösan piiri 149423 Lidköpingin kunta
107344 Lindärvan piiri 149422 Lidköpingin kunta
107345 Synnerbyn piiri 149512 Skaran kunta
107346 Skaran tuomiokirkkopiiri
(Skara domkyrkodistrikt)
149501 Skaran kunta
107347 Händenen piiri 149511 Skaran kunta
107348 Norra Vingin piiri 149508 Skaran kunta
107349 Skärvin piiri 149507 Skaran kunta
107350 Skånings-Åsakan piiri 149510 Skaran kunta
107351 Norra Lundbyn piiri 149506 Skaran kunta
107352 Varnhemin piiri 149505 Skaran kunta
107353 Våmbin piiri 149603 Skövden kunta
107354 Eggby-Istrumin piiri 149504 Skaran kunta
107355 Öglundan piiri 149503 Skaran kunta
107356 Skövden piiri 149601 Skövden kunta
107357 Forsbyn piiri 149613 Skövden kunta
107358 Rydin piiri (Länsi-Götanmaa) 149604 Skövden kunta
107359 Sventorpin piiri 149614 Skövden kunta
107360 Tibron piiri 147201 Tibron kunta
107361 Grevbäckin piiri 149703 Hjon kunta
107362 Brevikin piiri 144602 Karlsborgin kunta
107363 Vänersnäsin piiri 148707 Vänersborgin kunta
107364 Tunin piiri 149418 Lidköpingin kunta
107365 Frielin piiri 149419 Lidköpingin kunta
107366 Tådenen piiri 149428 Lidköpingin kunta
107367 Tranumin piiri 149427 Lidköpingin kunta
107368 Norra Kedumin piiri 149429 Lidköpingin kunta
107369 Mellbyn piiri (Länsi-Götanmaa) 149406 Lidköpingin kunta
107370 Välan piiri 149430 Lidköpingin kunta
107371 Örslösan piiri 149431 Lidköpingin kunta
107372 Rådan piiri (Lidköpingin kunta) 149405 Lidköpingin kunta
107373 Hovbyn piiri 149420 Lidköpingin kunta
107374 Sävaren piiri 149424 Lidköpingin kunta
107375 Lidköpingin piiri 149401 Lidköpingin kunta
107376 Hangelösan piiri 147107 Götenen kunta
107377 Skebyn piiri 147106 Götenen kunta
107378 Brobyn piiri 147111 Götenen kunta
107379 Ovan piiri 147108 Götenen kunta
107380 Skälvumin piiri 147110 Götenen kunta
107381 Källbyn piiri 147112 Götenen kunta
107382 Husabyn piiri 147113 Götenen kunta
107383 Ledsjön piiri 147109 Götenen kunta
107384 Götenen piiri 147102 Götenen kunta
107385 Vättlösan piiri 147105 Götenen kunta
107386 Holmestadin piiri 147104 Götenen kunta
107387 Lerdalan piiri 149623 Skövden kunta
107388 Bergin piiri (Länsi-Götanmaa) 149622 Skövden kunta
107389 Timmersdalan piiri 149624 Skövden kunta
107390 Säterin piiri (Länsi-Götanmaa) 149621 Skövden kunta
107391 Frösven piiri 149620 Skövden kunta
107392 Binnebergin piiri 149619 Skövden kunta
107393 Hornin piiri (Länsi-Götanmaa) 149618 Skövden kunta
107394 Locketorpin piiri 149616 Skövden kunta
107395 Väringin piiri 149617 Skövden kunta
107396 Götlundan piiri (Länsi-Götanmaa) 149627 Skövden kunta
107397 Ransbergin piiri 147202 Tibron kunta
107398 Mölltorpin piiri 144603 Karlsborgin kunta
107399 Karlsborgin piiri 144601 Karlsborgin kunta
107400 Sönen piiri 149432 Lidköpingin kunta
107401 Skalundan piiri 149408 Lidköpingin kunta
107402 Gösslundan piiri 149413 Lidköpingin kunta
107403 Rackebyn piiri 149409 Lidköpingin kunta
107404 Strön piiri 149410 Lidköpingin kunta
107405 Sunnersbergin piiri 149412 Lidköpingin kunta
107406 Västerplanan piiri 147120 Götenen kunta
107407 Kinne-Klevan ja Silin piiri
(Kinne-Kleva och Sils distrikt)
147101 Götenen kunta
107408 Medelplanan piiri 147119 Götenen kunta
107409 Österplanan piiri 147118 Götenen kunta
107410 Kestadin piiri 147115 Götenen kunta
107411 Kinne-Vedumin piiri 147103 Götenen kunta
107412 Fullösan piiri 147116 Götenen kunta
107413 Lugnåsin piiri 149310 Mariestadin kunta
107414 Böjan piiri 149625 Skövden kunta
107415 Ekin piiri 149309 Mariestadin kunta
107416 Låstadin piiri 149308 Mariestadin kunta
107417 Odensåkerin piiri 149307 Mariestadin kunta
107418 Tidavadin piiri 149306 Mariestadin kunta
107419 Flistadin piiri (Länsi-Götanmaa) 149626 Skövden kunta
107420 Ekbyn piiri 149305 Mariestadin kunta
107421 Svenebyn piiri 147304 Törebodan kunta
107422 Vadin piiri 149628 Skövden kunta
107423 Bälleforsin piiri 147309 Törebodan kunta
107424 Hjälstadin piiri 147305 Törebodan kunta
107425 Mon piiri (Länsi-Götanmaa) 147308 Törebodan kunta
107426 Ekeskogin piiri 147310 Törebodan kunta
107427 Beatebergin piiri 147311 Törebodan kunta
107428 Otterstadin piiri 149411 Lidköpingin kunta
107429 Forshemin piiri 147117 Götenen kunta
107430 Bredsäterin piiri 149311 Mariestadin kunta
107431 Björsäterin piiri (Länsi-Götanmaa) 149312 Mariestadin kunta
107432 Leksbergin piiri 149302 Mariestadin kunta
107433 Ullervadin piiri 149303 Mariestadin kunta
107434 Utbyn piiri 149304 Mariestadin kunta
107435 Mariestadin piiri 149301 Mariestadin kunta
107436 Trästenan piiri 147306 Törebodan kunta
107437 Bäckin piiri 147303 Törebodan kunta
107438 Fägren piiri 147307 Törebodan kunta
107439 Halnan piiri 147312 Törebodan kunta
107440 Törebodan piiri 147301 Törebodan kunta
107441 Undenäsin piiri 144604 Karlsborgin kunta
107442 Bergan piiri (Länsi-Götanmaa) 149316 Mariestadin kunta
107443 Hasslen piiri 149315 Mariestadin kunta
107444 Färedin piiri 149317 Mariestadin kunta
107445 Enåsan piiri 149314 Mariestadin kunta
107446 Fredsbergin piiri 147302 Törebodan kunta
107447 Älgaråsin piiri 147313 Törebodan kunta
107449 Torsön piiri 149313 Mariestadin kunta
107450 Lyrestadin piiri 149318 Mariestadin kunta
107451 Hovan piiri 144702 Gullspångin kunta
107453 Amnehäradin piiri 144701 Gullspångin kunta

Örebron lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
107448 Tivedin piiri 186003 Laxån kunta
107452 Finnerödjan piiri 186002 Laxån kunta

Itä-Götanmaa muokkaa

Itä-Götanmaan lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
108001 Västra Rydin piiri 051204 Ydren kunta
108002 Sundin piiri 051203 Ydren kunta
108003 Svinhultin piiri 051205 Ydren kunta
108004 Norra Vin piiri 051206 Ydren kunta
108005 Tidersrumin piiri 051301 Kindan kunta
108006 Hornin piiri (Itä-Götanmaa) 051304 Kindan kunta
108007 Hycklingen piiri 051305 Kindan kunta
108008 Torpan piiri (Itä-Götanmaa) 051201 Ydren kunta
108009 Asbyn piiri 051202 Ydren kunta
108010 Kisan piiri 051302 Kindan kunta
108011 Blåvikin piiri 056005 Boxholmin kunta
108012 Malexanderin piiri 056006 Boxholmin kunta
108013 Västra Enebyn piiri 051303 Kindan kunta
108014 Hägerstadin piiri 051307 Kindan kunta
108015 Oppebyn piiri 051306 Kindan kunta
108016 Ödeshögin piiri 050902 Ödeshögin kunta
108017 Trehörnan piiri 050907 Ödeshögin kunta
108018 Ulrikan piiri 058012 Linköpingin kunta
108019 Tjärstadin piiri 051309 Kindan kunta
108020 Kättilstadin piiri 051308 Kindan kunta
108021 Åtvidin piiri 056101 Åtvidabergin kunta
108022 Stora Åbyn piiri 050901 Ödeshögin kunta
108023 Hedan piiri 050905 Ödeshögin kunta
108024 Rökin piiri 050906 Ödeshögin kunta
108025 Rinnan piiri 056003 Boxholmin kunta
108026 Ekebyn piiri (Itä-Götanmaa) 056002 Boxholmin kunta
108027 Åsbon piiri 056004 Boxholmin kunta
108028 Västra Hargin piiri 058614 Mjölbyn kunta
108029 Nykilin piiri 058011 Linköpingin kunta
108030 Gammalkilin piiri 058013 Linköpingin kunta
108031 Vårdnäsin piiri 058009 Linköpingin kunta
108032 Yxnerumin piiri 056105 Åtvidabergin kunta
108033 Valdemarsvikin piiri 056301 Valdemarsvikin kunta
108034 Grytin piiri (Itä-Götanmaa) 056304 Valdemarsvikin kunta
108035 Västra Tollstadin piiri 050904 Ödeshögin kunta
108036 Svanshalsin piiri 050903 Ödeshögin kunta
108037 Väversundan piiri 058409 Vadstenan kunta
108038 Väderstadin piiri 058612 Mjölbyn kunta
108039 Kumlan piiri (Itä-Götanmaa) 058613 Mjölbyn kunta
108040 Appunan piiri 058610 Mjölbyn kunta
108041 Hogstadin piiri 058611 Mjölbyn kunta
108042 Mjölbyn piiri 058601 Mjölbyn kunta
108043 Högbyn piiri (Itä-Götanmaa) 058602 Mjölbyn kunta
108044 Syan piiri 058615 Mjölbyn kunta
108045 Östra Tollstadin piiri 058616 Mjölbyn kunta
108046 Vetan piiri 058618 Mjölbyn kunta
108047 Sjögestadin piiri 058014 Linköpingin kunta
108048 Vikingstadin piiri 058018 Linköpingin kunta
108049 Skedan piiri 058010 Linköpingin kunta
108050 Slakan piiri 058004 Linköpingin kunta
108051 Bergan piiri (Itä-Götanmaa) 058033 Linköpingin kunta
108052 Vistin piiri 058008 Linköpingin kunta
108053 Landerydin piiri 058003 Linköpingin kunta
108054 Grebon piiri 056102 Åtvidabergin kunta
108055 Värnan piiri 056103 Åtvidabergin kunta
108056 Bankekindin piiri 058031 Linköpingin kunta
108057 Björsäterin piiri (Itä-Götanmaa) 056104 Åtvidabergin kunta
108058 Ringarumin piiri 056302 Valdemarsvikin kunta
108059 Börrumin piiri 058209 Söderköpingin kunta
108060 Rogslösan piiri 058408 Vadstenan kunta
108061 Källstadin piiri 058407 Vadstenan kunta
108062 Herrestadin piiri (Itä-Götanmaa) 058406 Vadstenan kunta
108063 Örbergan piiri 058405 Vadstenan kunta
108064 Strån piiri 058403 Vadstenan kunta
108065 Hovin piiri (Itä-Götanmaa) 058410 Vadstenan kunta
108066 Vadstenan piiri 058401 Vadstenan kunta
108067 Orlundan piiri 058412 Vadstenan kunta
108068 Bjälbon piiri 058604 Mjölbyn kunta
108069 Skänningen piiri 058603 Mjölbyn kunta
108070 Allhelgonan piiri 058605 Mjölbyn kunta
108071 Fivelstadin piiri 058326 Motalan kunta
108072 Vallerstadin piiri 058608 Mjölbyn kunta
108073 Herrbergan piiri 058619 Mjölbyn kunta
108074 Järstadin piiri 058606 Mjölbyn kunta
108075 Normlösan piiri 058607 Mjölbyn kunta
108076 Vibyn piiri (Itä-Götanmaa) 058617 Mjölbyn kunta
108077 Skeppsåsin piiri 058609 Mjölbyn kunta
108078 Västerlösan piiri 058015 Linköpingin kunta
108079 Rappestadin piiri 058017 Linköpingin kunta
108080 Kärnan piiri 058005 Linköpingin kunta
108081 Björkebergin piiri 058016 Linköpingin kunta
108082 Ledbergin piiri 058007 Linköpingin kunta
108083 Rydin piiri (Itä-Götanmaa) 058036 Linköpingin kunta
108084 Linköpingin tuomiokirkkopiiri
(Linköpings domkyrkodistrikt)
058001 Linköpingin kunta
108085 Johannelundin piiri 058034 Linköpingin kunta
108086 Kagan piiri 058006 Linköpingin kunta
108087 Linköpingin Sankt Larsin piiri
(Linköpings Sankt Lars distrikt)
058002 Linköpingin kunta
108088 Skäggetorpin piiri 058035 Linköpingin kunta
108089 Vårdsbergin piiri 058032 Linköpingin kunta
108090 Törnevallan piiri 058025 Linköpingin kunta
108091 Askebyn piiri 058030 Linköpingin kunta
108092 Örtomtan piiri 058029 Linköpingin kunta
108093 Östra Rydin piiri 058206 Söderköpingin kunta
108094 Gårdebyn piiri 058205 Söderköpingin kunta
108095 Drothemin piiri 058202 Söderköpingin kunta
108096 Skönbergan piiri 058203 Söderköpingin kunta
108097 Mogatan piiri 058210 Söderköpingin kunta
108098 Skällvikin piiri 058207 Söderköpingin kunta
108099 Sankt Annan piiri 058208 Söderköpingin kunta
108100 Nässjan piiri 058404 Vadstenan kunta
108101 Hagebyhögan piiri 058411 Vadstenan kunta
108102 Västra Stenbyn piiri 058324 Motalan kunta
108103 Varvin ja Styran piiri
(Varv och Styra distrikt)
058323 Motalan kunta
108104 Askin piiri (Itä-Götanmaa) 058312 Motalan kunta
108105 Fornåsan piiri 058309 Motalan kunta
108106 Älvestadin piiri 058308 Motalan kunta
108107 Klockriken piiri 058307 Motalan kunta
108108 Lönsåsin piiri 058310 Motalan kunta
108109 Ekebybornan piiri 058311 Motalan kunta
108110 Flistadin piiri (Itä-Götanmaa) 058020 Linköpingin kunta
108111 Vreta klosterin piiri 058019 Linköpingin kunta
108112 Rystadin piiri 058024 Linköpingin kunta
108113 Östra Hargin piiri 058023 Linköpingin kunta
108114 Östra Skrukebyn piiri 058026 Linköpingin kunta
108115 Gistadin piiri 058028 Linköpingin kunta
108116 Lillkyrkan piiri (Itä-Götanmaa) 058027 Linköpingin kunta
108117 Skärkindin piiri 058111 Norrköpingin kunta
108118 Kimstadin piiri 058112 Norrköpingin kunta
108119 Västra Husbyn piiri 058204 Söderköpingin kunta
108120 Söderköpingin Sankt Laurentiin piiri
(Söderköpings Sankt Laurentii distrikt)
058201 Söderköpingin kunta
108121 Tingstadin piiri 058108 Norrköpingin kunta
108122 Ån piiri 058123 Norrköpingin kunta
108123 Tåbyn piiri 058121 Norrköpingin kunta
108124 Kuddbyn piiri 058122 Norrköpingin kunta
108125 Östra Nyn piiri 058124 Norrköpingin kunta
108126 Rönön piiri 058128 Norrköpingin kunta
108127 Jonsbergin piiri 058127 Norrköpingin kunta
108128 Motalan piiri 058301 Motalan kunta
108129 Brunnebyn piiri 058306 Motalan kunta
108130 Kristbergin piiri 058305 Motalan kunta
108131 Ljungin piiri (Itä-Götanmaa) 058021 Linköpingin kunta
108132 Stjärnorpin piiri 058022 Linköpingin kunta
108133 Vångan piiri (Itä-Götanmaa) 058110 Norrköpingin kunta
108134 Kullerstadin piiri 058109 Norrköpingin kunta
108135 Borgin piiri 058105 Norrköpingin kunta
108136 Vrinnevin piiri 058129 Norrköpingin kunta
108137 Norrköpingin Sankt Johanneksen piiri
(Norrköpings Sankt Johannes distrikt)
058106 Norrköpingin kunta
108138 Norrköpingin Sankt Olain piiri
(Norrköpings Sankt Olai distrikt)
058101 Norrköpingin kunta
108139 Norrköpingin Matteuksen piiri
(Norrköpings Matteus distrikt)
058103 Norrköpingin kunta
108140 Östra Enebyn piiri 058104 Norrköpingin kunta
108141 Styrstadin piiri 058107 Norrköpingin kunta
108142 Furingstadin piiri 058120 Norrköpingin kunta
108143 Norrköpingin Hedvigin piiri
(Norrköpings Hedvigs distrikt)
058102 Norrköpingin kunta
108144 Dagsbergin piiri 058119 Norrköpingin kunta
108145 Konungsundin piiri 058118 Norrköpingin kunta
108146 Östra Stenbyn piiri 058117 Norrköpingin kunta
108147 Östra Husbyn piiri 058125 Norrköpingin kunta
108148 Häradshammarin piiri 058126 Norrköpingin kunta
108149 Västra Nyn piiri 058303 Motalan kunta
108150 Svärtingen piiri 058130 Norrköpingin kunta
108151 Kvillingen piiri 058114 Norrköpingin kunta
108152 Krokekin piiri 058115 Norrköpingin kunta
108153 Kvarsebon piiri 058116 Norrköpingin kunta
108154 Godegårdin piiri 058304 Motalan kunta
108155 Tjällmon piiri 058322 Motalan kunta
108156 Hällestadin piiri (Itä-Götanmaa) 056202 Finspångin kunta
108157 Risingen piiri 056201 Finspångin kunta
108158 Simonstorpin piiri 058113 Norrköpingin kunta
108159 Regnan piiri 056203 Finspångin kunta
108160 Skedevin piiri 056204 Finspångin kunta

Bohuslän muokkaa

Länsi-Götanmaan lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
109001 Öckerön piiri 140701 Öckerön kunta
109002 Torslandan piiri 148028 Göteborgin kunta
109003 Brunnsbon piiri 148039 Göteborgin kunta
109004 Björlandan piiri 148029 Göteborgin kunta
109005 Backan piiri 148020 Göteborgin kunta
109006 Bäckebolin piiri 148040 Göteborgin kunta
109007 Torsbyn piiri 148205 Kungälvin kunta
109008 Harestadin piiri 148204 Kungälvin kunta
109009 Säven piiri 148031 Göteborgin kunta
109010 Ytterbyn piiri 148207 Kungälvin kunta
109011 Rödbon piiri 148035 Göteborgin kunta
109012 Kungälvin piiri 148201 Kungälvin kunta
109013 Lycken piiri 148206 Kungälvin kunta
109014 Klädesholmenin piiri 141904 Tjörnin kunta
109015 Marstrandin piiri 148203 Kungälvin kunta
109016 Rönnängin piiri 141903 Tjörnin kunta
109017 Håltan piiri 148210 Kungälvin kunta
109018 Karebyn piiri 148209 Kungälvin kunta
109019 Solbergan piiri (Bohuslän) 148211 Kungälvin kunta
109020 Romelandan piiri 148208 Kungälvin kunta
109021 Stenkyrkan piiri (Bohuslän) 141902 Tjörnin kunta
109022 Klövedalin piiri 141905 Tjörnin kunta
109023 Vallan piiri (Ruotsi) 141901 Tjörnin kunta
109024 Jörlandan piiri 141505 Stenungsundin kunta
109025 Spekerödin piiri 141501 Stenungsundin kunta
109026 Käringönin piiri 142108 Orustin kunta
109027 Mollösundin piiri 142107 Orustin kunta
109028 Tegnebyn piiri 142101 Orustin kunta
109029 Stalan piiri 142103 Orustin kunta
109030 Norumin piiri 141502 Stenungsundin kunta
109031 Långelandan piiri 142104 Orustin kunta
109032 Ödsmålin piiri 141503 Stenungsundin kunta
109033 Ucklumin piiri 141504 Stenungsundin kunta
109034 Västerlandan piiri 146206 Lilla Edetin kunta
109035 Gullholmenin piiri 142109 Orustin kunta
109036 Skaftön piiri 148403 Lysekilin kunta
109037 Morlandan piiri 142110 Orustin kunta
109038 Röran piiri 142102 Orustin kunta
109039 Mycklebyn piiri 142105 Orustin kunta
109040 Ljungin piiri (Bohuslän) 148503 Uddevallan kunta
109041 Resterödin piiri 148504 Uddevallan kunta
109042 Grinnerödin piiri 148502 Uddevallan kunta
109043 Hjärtumin piiri 146207 Lilla Edetin kunta
109044 Dragsmarkin piiri 148506 Uddevallan kunta
109045 Lysekilin piiri 148401 Lysekilin kunta
109046 Lysen piiri 148402 Lysekilin kunta
109047 Torpin piiri (Bohuslän) 142106 Orustin kunta
109048 Bokenäsin piiri 148507 Uddevallan kunta
109049 Högåsin piiri 148508 Uddevallan kunta
109050 Forshällan piiri 148505 Uddevallan kunta
109051 Smögenin piiri 142704 Sotenäsin kunta
109052 Malmönin piiri 142702 Sotenäsin kunta
109053 Kungshamnin piiri 142701 Sotenäsin kunta
109054 Askumin piiri 142703 Sotenäsin kunta
109055 Bron piiri (Bohuslän) 148404 Lysekilin kunta
109056 Brastadin piiri 148405 Lysekilin kunta
109057 Skredsvikin piiri 148509 Uddevallan kunta
109058 Herrestadin piiri (Bohuslän) 148510 Uddevallan kunta
109059 Bäven piiri 148512 Uddevallan kunta
109060 Uddevallan piiri 148501 Uddevallan kunta
109061 Lane-Ryrin piiri 148511 Uddevallan kunta
109062 Hunnebostrandin piiri 142705 Sotenäsin kunta
109063 Tossenen piiri 142706 Sotenäsin kunta
109064 Fossin piiri 143001 Munkedalin kunta
109065 Fjällbackan piiri 143507 Tanumin kunta
109066 Svennebyn piiri 143509 Tanumin kunta
109067 Bottnan piiri 143508 Tanumin kunta
109068 Bärfendalin piiri 143004 Munkedalin kunta
109069 Håbyn piiri 143002 Munkedalin kunta
109070 Svarteborgin piiri 143005 Munkedalin kunta
109071 Heden piiri (Bohuslän) 143006 Munkedalin kunta
109072 Kvillen piiri 143506 Tanumin kunta
109073 Sannen piiri 143007 Munkedalin kunta
109074 Tanumin piiri 143502 Tanumin kunta
109075 Mon piiri (Bohuslän) 143505 Tanumin kunta
109076 Krokstadin piiri 143008 Munkedalin kunta
109077 Lurin piiri 143503 Tanumin kunta
109078 Naverstadin piiri 143504 Tanumin kunta
109079 Tjärnön piiri 148607 Strömstadin kunta
109080 Skeen piiri 148602 Strömstadin kunta
109081 Strömstadin piiri 148601 Strömstadin kunta
109082 Näsingen piiri 148604 Strömstadin kunta
109083 Hogdalin piiri 148606 Strömstadin kunta
109084 Lommelandin piiri 148605 Strömstadin kunta

Dalsland muokkaa

Länsi-Götanmaan lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
110001 Valbo-Ryrin piiri 143003 Munkedalin kunta
110002 Torpin piiri (Dalsland) 143903 Färgelandan kunta
110003 Ödeborgin piiri 143902 Färgelandan kunta
110004 Frändeforsin piiri 148706 Vänersborgin kunta
110005 Gestadin piiri 148703 Vänersborgin kunta
110006 Färgelandan piiri 143901 Färgelandan kunta
110007 Sundals-Ryrin piiri 148705 Vänersborgin kunta
110008 Brålandan piiri 148704 Vänersborgin kunta
110009 Bolstadin piiri 146105 Mellerudin kunta
110010 Högsäterin piiri 143908 Färgelandan kunta
110011 Erikstadin piiri 146104 Mellerudin kunta
110012 Örin piiri (Dalsland) 146106 Mellerudin kunta
110013 Grinstadin piiri 146103 Mellerudin kunta
110014 Järnin piiri 146102 Mellerudin kunta
110015 Rännelandan piiri 143907 Färgelandan kunta
110016 Lerdalin piiri 143906 Färgelandan kunta
110017 Råggärdin piiri 143905 Färgelandan kunta
110018 Järbon piiri (Dalsland) 143904 Färgelandan kunta
110019 Gunnarsnäsin piiri 146107 Mellerudin kunta
110020 Dalskogin piiri 146108 Mellerudin kunta
110021 Holmin piiri (Dalsland) 146101 Mellerudin kunta
110022 Gesäterin piiri 143805 Dals-Edin kunta
110023 Rölandan piiri 143806 Dals-Edin kunta
110024 Bäcken piiri 146009 Bengtsforsin kunta
110025 Ödsköltin piiri 146008 Bengtsforsin kunta
110026 Skållerudin piiri 146109 Mellerudin kunta
110027 Ånimskogin piiri 149205 Åmålin kunta
110028 Töftedalin piiri 143804 Dals-Edin kunta
110029 Dals-Edin piiri 143803 Dals-Edin kunta
110030 Tisselskogin piiri 146007 Bengtsforsin kunta
110031 Stenebyn piiri 146006 Bengtsforsin kunta
110032 Fröskogin piiri 149206 Åmålin kunta
110033 Tösse-Tydjen piiri 149204 Åmålin kunta
110034 Håbolin piiri 143801 Dals-Edin kunta
110035 Åmålin piiri 149201 Åmålin kunta
110036 Ärtemarkin piiri 146001 Bengtsforsin kunta
110037 Laxarbyn piiri 146003 Bengtsforsin kunta
110038 Edsleskogin piiri 149207 Åmålin kunta
110039 Mon piiri (Dalsland) 149203 Åmålin kunta
110040 Nössemarkin piiri 143802 Dals-Edin kunta
110041 Torrskogin piiri 146005 Bengtsforsin kunta
110042 Vårvikin piiri 146004 Bengtsforsin kunta

Närke muokkaa

Västmanlandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
211043 Götlundan piiri (Närke) 198404 Arbogan kunta

Örebron lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
211001 Hammarin piiri 188205 Askersundin kunta
211002 Askersundin piiri 188201 Askersundin kunta
211003 Bon piiri 186106 Hallsbergin kunta
211004 Ramundebodan piiri 186001 Laxån kunta
211005 Snavlundan piiri 188204 Askersundin kunta
211006 Lerbäckin piiri 188203 Askersundin kunta
211007 Svennevadin piiri 186105 Hallsbergin kunta
211008 Skagershultin piiri 186004 Laxån kunta
211009 Tångeråsan piiri 181406 Lekebergin kunta
211010 Vibyn piiri (Närke) 186102 Hallsbergin kunta
211011 Hallsbergin piiri 186101 Hallsbergin kunta
211012 Askerin piiri 188015 Örebron kunta
211013 Nysundin piiri 186202 Degerforsin kunta
211014 Hardemon piiri 188102 Kumlan kunta
211015 Hackvadin piiri 181404 Lekebergin kunta
211016 Edsbergin piiri 181405 Lekebergin kunta
211017 Kräcklingen piiri 181403 Lekebergin kunta
211018 Kumlan piiri (Närke) 188101 Kumlan kunta
211019 Ekebyn piiri (Närke) 188103 Kumlan kunta
211020 Sköllerstan piiri 186104 Hallsbergin kunta
211021 Lännäsin piiri 188014 Örebron kunta
211022 Kvistbron piiri 181407 Lekebergin kunta
211023 Knistan piiri 181402 Lekebergin kunta
211024 Hidingen piiri 181401 Lekebergin kunta
211025 Vintrosan piiri 188007 Örebron kunta
211026 Täbyn piiri (Närke) 188006 Örebron kunta
211027 Mosjön piiri 188005 Örebron kunta
211028 Adolfsbergin piiri 188031 Örebron kunta
211029 Gällerstan piiri 188018 Örebron kunta
211030 Örebron Nikolain piiri
(Örebro Nikolai distrikt)
188001 Örebron kunta
211031 Almbyn piiri 188004 Örebron kunta
211032 Norrbyåsin piiri 188017 Örebron kunta
211033 Stora Mellösan piiri 188016 Örebron kunta
211034 Tysslingen piiri 188008 Örebron kunta
211035 Gräven piiri 188009 Örebron kunta
211036 Längbron piiri 188003 Örebron kunta
211037 Örebron Mikaelin piiri
(Örebro Mikaels distrikt)
188030 Örebron kunta
211038 Örebron Olaus Petrin piiri
(Örebro Olaus Petri distrikt)
188002 Örebron kunta
211039 Hovstan piiri 188013 Örebron kunta
211040 Rinkabyn piiri (Närke) 188026 Örebron kunta
211041 Glanshammarin piiri 188027 Örebron kunta
211042 Lillkyrka-Ödebyn piiri 188029 Örebron kunta
211044 Kilin piiri 188010 Örebron kunta
211045 Axbergin piiri 188012 Örebron kunta

Södermanland muokkaa

Södermanlandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
212001 Oxelösundin piiri 048101 Oxelösundin kunta
212002 Lundan piiri 048008 Nyköpingin kunta
212003 Tunabergin piiri 048005 Nyköpingin kunta
212004 Kilan piiri (Södermanland) 048009 Nyköpingin kunta
212005 Tunan piiri (Södermanland) 048007 Nyköpingin kunta
212006 Bergshammarin piiri 048006 Nyköpingin kunta
212007 Nyköpingin Sankt Nicolain piiri
(Nyköpings Sankt Nicolai distrikt)
048001 Nyköpingin kunta
212008 Nyköpingin Alla Helgonan piiri
(Nyköpings Alla Helgona distrikt)
048002 Nyköpingin kunta
212009 Svärtan piiri 048004 Nyköpingin kunta
212010 Tystberga-Bälingen piiri 048020 Nyköpingin kunta
212012 Björkvikin piiri 048302 Katrineholmin kunta
212013 Vrenan piiri 048027 Nyköpingin kunta
212014 Stigtomtan piiri 048010 Nyköpingin kunta
212015 Runtunan piiri 048019 Nyköpingin kunta
212016 Västerljungin piiri 048803 Trosan kunta
212017 Trosa-Vagnhäradin piiri 048802 Trosan kunta
212018 Östra Vingåkerin piiri 048307 Katrineholmin kunta
212019 Nävertorpin piiri 048309 Katrineholmin kunta
212020 Stora Malmin piiri 048306 Katrineholmin kunta
212021 Lerbon piiri 048303 Katrineholmin kunta
212022 Bettnan piiri 048208 Flenin kunta
212023 Blackstan piiri 048209 Flenin kunta
212024 Råby-Rönön ja Ripsan piiri
(Råby-Rönö och Ripsa distrikt)
048014 Nyköpingin kunta
212025 Årdalan piiri 048204 Flenin kunta
212026 Lidin piiri 048015 Nyköpingin kunta
212027 Ludgo-Spelvikin piiri 048017 Nyköpingin kunta
212028 Lästringen piiri 048023 Nyköpingin kunta
212029 Trosan kaupunkipiiri
(Trosa stadsdistrikt)
048801 Trosan kunta
212034 Västra Vingåkerin piiri 042801 Vingåkerin kunta
212035 Katrineholmin piiri 048301 Katrineholmin kunta
212036 Sköldingen piiri 048304 Katrineholmin kunta
212037 Vadsbron piiri 048211 Flenin kunta
212038 Forsan piiri (Södermanland) 048210 Flenin kunta
212039 Flenin piiri 048201 Flenin kunta
212040 Helgesta-Hyltingen piiri 048202 Flenin kunta
212041 Björnlundan piiri 046104 Gnestan kunta
212042 Frustunan piiri 046101 Gnestan kunta
212048 Österåkerin piiri 042802 Vingåkerin kunta
212049 Julitan piiri 048308 Katrineholmin kunta
212050 Flodan piiri (Södermanland) 048305 Katrineholmin kunta
212051 Mellösan piiri 048207 Flenin kunta
212052 Lilla Malman piiri 048205 Flenin kunta
212053 Grytin piiri (Södermanland) 046105 Gnestan kunta
212054 Gåsinge-Dillnäsin piiri 046103 Gnestan kunta
212061 Näshultan piiri 048417 Eskilstunan kunta
212062 Ärlan piiri 048420 Eskilstunan kunta
212063 Dunkerin piiri 048206 Flenin kunta
212064 Åkerin piiri (Södermanland) 048606 Strängnäsin kunta
212065 Mariefredin piiri 048604 Strängnäsin kunta
212080 Västermon piiri 048416 Eskilstunan kunta
212081 Öjan piiri (Södermanland) 048415 Eskilstunan kunta
212082 Gillbergan piiri (Södermanland) 048413 Eskilstunan kunta
212083 Listan piiri 048414 Eskilstunan kunta
212084 Husby-Rekarnen piiri 048418 Eskilstunan kunta
212085 Stenkvistan piiri 048419 Eskilstunan kunta
212086 Lännan piiri (Södermanland) 048605 Strängnäsin kunta
212087 Häradin piiri 048613 Strängnäsin kunta
212088 Toresundin piiri 048607 Strängnäsin kunta
212107 Råby-Rekarnen piiri 048412 Eskilstunan kunta
212108 Hällbyn piiri 048410 Eskilstunan kunta
212109 Tumbon piiri 048411 Eskilstunan kunta
212110 Eskilstunan Forsin piiri
(Eskilstuna Fors distrikt)
048401 Eskilstunan kunta
212111 Eskilstunan Klosterin piiri
(Eskilstuna Klosters distrikt)
048402 Eskilstunan kunta
212112 Torshällan piiri 048403 Eskilstunan kunta
212113 Kafjärdenin piiri 048421 Eskilstunan kunta
212114 Strängnäsin tuomiokirkkopiiri
(Strängnäs domkyrkodistrikt)
048601 Strängnäsin kunta
212115 Överselön piiri 048609 Strängnäsin kunta
212116 Ytterselön piiri 048608 Strängnäsin kunta
212117 Vårfrubergan piiri 048614 Strängnäsin kunta
212118 Aspön piiri (Södermanland) 048603 Strängnäsin kunta

Tukholman lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
212011 Torön piiri 019203 Nynäshamnin kunta
212030 Mörkön piiri 018111 Södertäljen kunta
212031 Ösmon piiri 019204 Nynäshamnin kunta
212032 Nynäshamnin piiri 019201 Nynäshamnin kunta
212033 Utön piiri 013603 Haningen kunta
212043 Vårdingen piiri 018106 Södertäljen kunta
212044 Hölön piiri 018110 Södertäljen kunta
212045 Sorundan piiri 019202 Nynäshamnin kunta
212046 Muskön piiri 013607 Haningen kunta
212047 Ornön piiri 013604 Haningen kunta
212055 Överjärnan piiri 018107 Södertäljen kunta
212056 Ytterjärnan piiri 018108 Södertäljen kunta
212057 Grödingen piiri 012702 Botkyrkan kunta
212058 Västerhaningen piiri 013606 Haningen kunta
212059 Österhaningen piiri 013601 Haningen kunta
212060 Nämdön piiri 012004 Värmdön kunta
212066 Turingen piiri 014001 Nykvarnin kunta
212067 Taxingen piiri 014002 Nykvarnin kunta
212068 Tvetan piiri (Södermanland) 018103 Södertäljen kunta
212069 Västertäljen piiri 018112 Södertäljen kunta
212070 Södertäljen piiri 018101 Södertäljen kunta
212071 Östertäljen piiri 018102 Södertäljen kunta
212072 Salemin piiri 012801 Salemin kunta
212073 Tullingen piiri 012705 Botkyrkan kunta
212074 Tumban piiri 012703 Botkyrkan kunta
212075 Flemingsbergin piiri 012604 Huddingen kunta
212076 Huddingen piiri 012601 Huddingen kunta
212077 Trångsundin piiri 012602 Huddingen kunta
212078 Tyresön piiri 013801 Tyresön kunta
212079 Dalarön piiri 013605 Haningen kunta
212089 Enhörnan piiri 018104 Södertäljen kunta
212090 Botkyrkan piiri 012701 Botkyrkan kunta
212091 Huddingen Sankt Mikaelin piiri
(Huddinge Sankt Mikaels distrikt)
012603 Huddingen kunta
212092 Skärholmenin piiri 018040 Tukholman kunta
212093 Vantörin piiri 018023 Tukholman kunta
212094 Farstan piiri 018025 Tukholman kunta
212095 Skarpnäckin piiri 018036 Tukholman kunta
212096 Brännkyrkan piiri 018021 Tukholman kunta
212097 Enskeden piiri 018034 Tukholman kunta
212098 Hägerstenin piiri 018039 Tukholman kunta
212099 Högalidin piiri 018014 Tukholman kunta
212100 Tukholman Katarinan piiri
(Stockholms Katarina distrikt)
018015 Tukholman kunta
212101 Tukholman Maria Magdalenan piiri
(Stockholms Maria Magdalena distrikt)
018013 Tukholman kunta
212102 Tukholman Sofian piiri
(Stockholms Sofia distrikt)
018017 Tukholman kunta
212103 Saltsjöbadenin piiri 018202 Nackan kunta
212104 Nackan piiri 018201 Nackan kunta

Västmanlandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
212105 Kung Karlin piiri 196001 Kungsörin kunta
212106 Torpan piiri (Södermanland) 196003 Kungsörin kunta

Värmlanti muokkaa

Länsi-Götanmaan lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
213005 Södra Rådan piiri 144703 Gullspångin kunta

Värmlannin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
213001 Eskilsäterin piiri 178507 Säfflen kunta
213002 Millesvikin piiri 178506 Säfflen kunta
213003 Ölserudin piiri 178505 Säfflen kunta
213004 Botilsäterin piiri 178504 Säfflen kunta
213006 Rudskogan piiri 178103 Kristinehamnin kunta
213007 Tvetan piiri (Värmlanti) 178502 Säfflen kunta
213008 Säfflen piiri 178501 Säfflen kunta
213009 Södra Ny-Huggenäsin piiri 178508 Säfflen kunta
213010 Visnums-Kilin piiri 178104 Kristinehamnin kunta
213011 Visnumin piiri 178105 Kristinehamnin kunta
213012 Svanskogin piiri 178511 Säfflen kunta
213013 Kilan piiri (Värmlanti) 178510 Säfflen kunta
213014 Bron piiri (Värmlanti) 178503 Säfflen kunta
213016 Trankilin piiri 176506 Årjängin kunta
213017 Blomskogin piiri 176505 Årjängin kunta
213018 Sillerudin piiri 176502 Årjängin kunta
213019 Långserudin piiri 178512 Säfflen kunta
213020 Edin piiri (Värmlanti) 176403 Grumsin kunta
213021 Segerstadin piiri (Värmlanti) 178010 Karlstadin kunta
213022 Hammarön piiri 176101 Hammarön kunta
213023 Väsen piiri 178004 Karlstadin kunta
213024 Kristinehamnin piiri 178101 Kristinehamnin kunta
213025 Västra Fågelvikin piiri 176507 Årjängin kunta
213026 Silbodalin piiri 176501 Årjängin kunta
213027 Gillbergan piiri (Värmlanti) 178509 Säfflen kunta
213028 Borgvikin piiri 176402 Grumsin kunta
213029 Grumsin piiri 176401 Grumsin kunta
213030 Västerstrandin piiri 178011 Karlstadin kunta
213031 Norin piiri 178009 Karlstadin kunta
213032 Karlstadin tuomiokirkkopiiri
(Karlstads domkyrkodistrikt)
178001 Karlstadin kunta
213033 Norrstrandin piiri 178002 Karlstadin kunta
213034 Östra Fågelvikin piiri 178003 Karlstadin kunta
213035 Ölmen piiri 178106 Kristinehamnin kunta
213036 Bjurtjärnin piiri 176002 Storforsin kunta
213038 Holmedalin piiri 176504 Årjängin kunta
213039 Glavan piiri 178405 Arvikan kunta
213040 Stavnäsin piiri 178403 Arvikan kunta
213041 Värmskogin piiri 176404 Grumsin kunta
213042 Gravan piiri 178008 Karlstadin kunta
213043 Forshagan piiri 176301 Forshagan kunta
213044 Alsterin piiri 178007 Karlstadin kunta
213045 Lungsundin piiri 176003 Storforsin kunta
213046 Töcksmarkin piiri 176508 Årjängin kunta
213047 Karlandan piiri 176503 Årjängin kunta
213048 Högerudin piiri 178404 Arvikan kunta
213049 Bodan piiri (Värmlanti) 171503 Kilin kunta
213050 Frykerudin piiri 171502 Kilin kunta
213051 Stora Kilin piiri 171501 Kilin kunta
213052 Nedre Ullerudin piiri 176302 Forshagan kunta
213053 Storforsin piiri 176001 Storforsin kunta
213054 Östervallskogin piiri 176509 Årjängin kunta
213055 Älgån piiri 178409 Arvikan kunta
213056 Arvikan kaupunkipiiri
(Arvika stadsdistrikt)
178401 Arvikan kunta
213057 Arvikan maalaispiiri
(Arvika landsdistrikt)
178402 Arvikan kunta
213058 Brunskogin piiri 178411 Arvikan kunta
213059 Övre Ullerudin piiri 176303 Forshagan kunta
213060 Nyedin piiri 178006 Karlstadin kunta
213061 Brattforsin piiri 178203 Filipstadin kunta
213062 Kroppan piiri 178206 Filipstadin kunta
213063 Järnskogin piiri 173003 Edan kunta
213064 Kölan piiri 173005 Edan kunta
213065 Nyn piiri 178408 Arvikan kunta
213066 Mangskogin piiri 178410 Arvikan kunta
213067 Västra Ämtervikin piiri 176602 Sunnen kunta
213068 Östra Ämtervikin piiri 176603 Sunnen kunta
213069 Älvsbackan piiri 178005 Karlstadin kunta
213070 Filipstadin piiri 178201 Filipstadin kunta
213071 Skillingmarkin piiri 173004 Edan kunta
213072 Gunnarskogin piiri 178407 Arvikan kunta
213073 Ransäterin piiri 176201 Munkforsin kunta
213074 Munkforsin piiri 176202 Munkforsin kunta
213075 Sunnemon piiri 178305 Hagforsin kunta
213076 Edan piiri 173001 Edan kunta
213077 Gräsmarkin piiri 176604 Sunnen kunta
213078 Sunnen piiri (Värmlanti) 176601 Sunnen kunta
213079 Norra Rådan piiri 178304 Hagforsin kunta
213080 Nordmarkin piiri 178204 Filipstadin kunta
213081 Gåsbornin piiri 178205 Filipstadin kunta
213082 Lysvikin piiri 176605 Sunnen kunta
213083 Hagforsin piiri 178301 Hagforsin kunta
213084 Bogenin piiri 178406 Arvikan kunta
213085 Gustav Adolfin piiri (Värmland) 178303 Hagforsin kunta
213086 Rämmenin piiri 178207 Filipstadin kunta
213087 Lekvattnetin piiri 173702 Torsbyn kunta
213088 Fryksänden piiri 173701 Torsbyn kunta
213089 Ekshäradin piiri 178302 Hagforsin kunta
213090 Östmarkin piiri 173705 Torsbyn kunta
213091 Vitsandin piiri 173703 Torsbyn kunta
213092 Norra Nyn piiri 173709 Torsbyn kunta
213093 Nyskogan piiri 173704 Torsbyn kunta
213094 Södra Finnskogan piiri 173707 Torsbyn kunta
213095 Dalbyn piiri (Värmlanti) 173708 Torsbyn kunta
213096 Norra Finnskogan piiri 173706 Torsbyn kunta

Örebron lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
213015 Degerforsin piiri 186201 Degerforsin kunta
213037 Karlskogan piiri 188301 Karlskogan kunta

Västmanland muokkaa

Taalainmaan lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
214064 Grängesbergin piiri 208502 Ludvikan kunta

Västmanlandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
214001 Arbogan maalaispiiri
(Arboga landsdistrikt)
198402 Arbogan kunta
214003 Arbogan kaupunkipiiri
(Arboga stadsdistrikt)
198401 Arbogan kunta
214004 Björskogin piiri 196005 Kungsörin kunta
214009 Medåkerin piiri 198403 Arbogan kunta
214010 Himmeta-Bron piiri 198302 Köpingin kunta
214011 Köpingin piiri (Västmanland) 198301 Köpingin kunta
214012 Kungs-Barkarön piiri 196004 Kungsörin kunta
214013 Kolbäckin piiri 196103 Hallstahammarin kunta
214014 Rytternen piiri 198020 Västeråsin kunta
214015 Barkarön piiri 198010 Västeråsin kunta
214018 Västra Skedvin piiri 198303 Köpingin kunta
214019 Kolsvan piiri 198304 Köpingin kunta
214020 Munktorpin piiri 198306 Köpingin kunta
214021 Bergin piiri (Västmanland) 196102 Hallstahammarin kunta
214022 Säbyn piiri (Västmanland) 196104 Hallstahammarin kunta
214023 Hallstahammarin piiri 196101 Hallstahammarin kunta
214024 Dingtunan piiri 198009 Västeråsin kunta
214025 Lundbyn piiri (Västmanland) 198002 Västeråsin kunta
214026 Västeråsin tuomiokirkkopiiri
(Västerås domkyrkodistrikt)
198001 Västeråsin kunta
214027 Kärrbon piiri 198012 Västeråsin kunta
214028 Viksängin piiri 198021 Västeråsin kunta
214029 Irstan piiri 198011 Västeråsin kunta
214030 Ängsön piiri 198014 Västeråsin kunta
214031 Kungsåran piiri 198013 Västeråsin kunta
214034 Hedin piiri 190401 Skinnskattebergin kunta
214035 Odensvin piiri (Västmanland) 198305 Köpingin kunta
214036 Suran piiri 190701 Surahammarin kunta
214037 Lillhäradin piiri 198008 Västeråsin kunta
214038 Skeriken piiri 198004 Västeråsin kunta
214039 Gideonsbergin piiri 198022 Västeråsin kunta
214040 Önstan piiri 198023 Västeråsin kunta
214041 Badelundan piiri 198003 Västeråsin kunta
214042 Hubbon piiri 198016 Västeråsin kunta
214043 Tillbergan piiri 198017 Västeråsin kunta
214044 Tortunan piiri 198018 Västeråsin kunta
214045 Björkstan piiri 198015 Västeråsin kunta
214047 Gunnilbon piiri 190403 Skinnskattebergin kunta
214048 Skultunan piiri 198007 Västeråsin kunta
214049 Harakerin piiri 198005 Västeråsin kunta
214050 Romfartunan piiri 198006 Västeråsin kunta
214051 Sevallan piiri 198019 Västeråsin kunta
214054 Skinnskattebergin piiri 190402 Skinnskattebergin kunta
214055 Ramnäsin piiri 190702 Surahammarin kunta
214056 Fläckebon piiri 198103 Salan kunta
214057 Kumlan piiri (Västmanland) 198106 Salan kunta
214059 Västanforsin piiri 198201 Fagerstan kunta
214060 Västervålan piiri 198202 Fagerstan kunta
214061 Västerfärnebon piiri 198102 Salan kunta
214062 Kilan piiri (Västmanland) 198107 Salan kunta
214063 Salan piiri 198101 Salan kunta
214065 Karbenningin piiri 196202 Norbergin kunta
214066 Norbergin piiri 196201 Norbergin kunta
214067 Möklintan piiri 198108 Salan kunta

Örebron lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
214002 Vikerin piiri 188405 Noran kunta
214005 Noran piiri (Västmanland) 188404 Noran kunta
214006 Ervallan piiri 188011 Örebron kunta
214007 Näsbyn piiri (Västmanland) 188504 Lindesbergin kunta
214008 Fellingsbron piiri 188505 Lindesbergin kunta
214016 Grythyttanin piiri 186302 Hälleforsin kunta
214017 Lindesbergin piiri 188502 Lindesbergin kunta
214032 Järnboåsin piiri 188403 Noran kunta
214033 Guldsmedshyttanin piiri 188503 Lindesbergin kunta
214046 Ramsbergin piiri 188507 Lindesbergin kunta
214052 Hälleforsin piiri 186301 Hälleforsin kunta
214053 Hjulsjön piiri 186303 Hälleforsin kunta
214058 Ljusnarsbergin piiri 186401 Ljusnarsbergin kunta

Uplanti muokkaa

Tukholman lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
215001 Ekerön piiri 012503 Ekerön kunta
215002 Lovön piiri 012504 Ekerön kunta
215003 Essingen piiri 018028 Tukholman kunta
215004 Ingarön piiri 012005 Värmdön kunta
215005 Djurön piiri 012003 Värmdön kunta
215006 Adelsön piiri 012502 Ekerön kunta
215007 Munsön piiri 012501 Ekerön kunta
215008 Färingsön piiri 012509 Ekerön kunta
215009 Hässelbyn piiri 018038 Tukholman kunta
215010 Viksjön piiri (Uplanti) 012303 Järfällan kunta
215011 Vällingbyn piiri 018031 Tukholman kunta
215012 Västerledin piiri 018029 Tukholman kunta
215013 Bromman piiri (Uplanti) 018027 Tukholman kunta
215014 Spångan piiri 018041 Tukholman kunta
215015 Barkarbyn piiri 012302 Järfällan kunta
215016 Sundbybergin piiri 018301 Sundbybergin kunta
215017 Kistan piiri 018042 Tukholman kunta
215018 Tukholman Sankt Göranin piiri
(Stockholms Sankt Görans distrikt)
018019 Tukholman kunta
215019 Kungsholmenin piiri 018018 Tukholman kunta
215020 Tukholman tuomiokirkkopiiri
(Stockholms domkyrkodistrikt)
018001 Tukholman kunta
215021 Tukholman Sankt Matteuksen piiri
(Stockholms Sankt Matteus distrikt)
018007 Tukholman kunta
215022 Tukholman Gustav Vasan piiri
(Stockholms Gustav Vasa distrikt)
018006 Tukholman kunta
215023 Tukholman Adolf Fredrikin piiri
(Stockholms Adolf Fredriks distrikt)
018005 Tukholman kunta
215024 Råsundan piiri 018402 Solnan kunta
215025 Tukholman Sankt Johanneksen piiri
(Stockholms Sankt Johannes distrikt)
018004 Tukholman kunta
215026 Tukholman Hedvig Eleonoran piiri
(Stockholms Hedvig Eleonora distrikt)
018010 Tukholman kunta
215027 Tukholman Oscarin piiri
(Stockholms Oscars distrikt)
018011 Tukholman kunta
215028 Tukholman Engelbrektin piiri
(Stockholms Engelbrekts distrikt)
018009 Tukholman kunta
215029 Solnan piiri 018401 Solnan kunta
215030 Danderydin piiri 016201 Danderydin kunta
215031 Lidingön piiri 018601 Lidingön kunta
215032 Boon piiri 018203 Nackan kunta
215033 Vaxholmin piiri 018701 Vaxholmin kunta
215034 Gustavsbergin piiri 012006 Värmdön kunta
215035 Värmdön piiri 012001 Värmdön kunta
215039 Låssan piiri 013902 Upplands-Bron kunta
215040 Kungsängen-Västra Rydin piiri 013903 Upplands-Bron kunta
215041 Kallhällin piiri 012305 Järfällan kunta
215042 Jakobsbergin piiri 012304 Järfällan kunta
215043 Sollentunan piiri 016301 Sollentunan kunta
215044 Frestan piiri 011403 Upplands Väsbyn kunta
215045 Täbyn piiri (Uplanti) 016001 Täbyn kunta
215046 Österåker-Östra Rydin piiri 011702 Österåkerin kunta
215047 Möjan piiri 012002 Värmdön kunta
215058 Bron piiri (Uplanti) 013901 Upplands-Bron kunta
215060 Håbo-Tibblen piiri 013905 Upplands-Bron kunta
215061 Edin piiri (Uplanti) 011401 Upplands Väsbyn kunta
215062 Hammarbyn piiri 011402 Upplands Väsbyn kunta
215063 Norrsunda-Skånelan piiri 019108 Sigtunan kunta
215064 Vallentunan piiri 011501 Vallentunan kunta
215065 Angarnin piiri 011508 Vallentunan kunta
215066 Vadan piiri 011506 Vallentunan kunta
215067 Össeby-Garnin piiri 011507 Vallentunan kunta
215068 Roslags-Kullan ja Ljusterön piiri
(Roslags-Kulla och Ljusterö distrikt)
011703 Österåkerin kunta
215079 Håtunan piiri 013906 Upplands-Bron kunta
215080 Sigtunan Sankt Perin piiri
(Sigtuna Sankt Pers distrikt)
019103 Sigtunan kunta
215082 Sigtunan piiri 019101 Sigtunan kunta
215083 Sigtunan Sankt Olofin piiri
(Sigtuna Sankt Olofs distrikt)
019102 Sigtunan kunta
215084 Valstan piiri 019112 Sigtunan kunta
215085 Hagan piiri (Uplanti) 019104 Sigtunan kunta
215086 Husby-Ärlinghundran ja Odensalan piiri
(Husby-Ärlinghundra och Odensala distrikt)
019106 Sigtunan kunta
215087 Markimin piiri 011502 Vallentunan kunta
215088 Orkestan piiri 011503 Vallentunan kunta
215089 Frösundan piiri 011504 Vallentunan kunta
215090 Kårstan piiri 011505 Vallentunan kunta
215091 Rialan piiri 018826 Norrtäljen kunta
215092 Rön piiri 018811 Norrtäljen kunta
215093 Lännan piiri (Uplanti) 018825 Norrtäljen kunta
215094 Blidön piiri 018824 Norrtäljen kunta
215115 Skepptunan piiri 019109 Sigtunan kunta
215117 Gottröran piiri 018814 Norrtäljen kunta
215118 Närtunan piiri 018815 Norrtäljen kunta
215119 Rimbon piiri 018810 Norrtäljen kunta
215120 Skederidin piiri 018812 Norrtäljen kunta
215121 Husby-Sjuhundran piiri 018813 Norrtäljen kunta
215122 Frötunan piiri 018823 Norrtäljen kunta
215123 Rådmansön piiri 018822 Norrtäljen kunta
215139 Fasternan piiri 018809 Norrtäljen kunta
215140 Lohäradin piiri 018817 Norrtäljen kunta
215141 Malstan piiri 018816 Norrtäljen kunta
215142 Norrtäljen piiri 018801 Norrtäljen kunta
215143 Estunan piiri 018818 Norrtäljen kunta
215144 Roslags-Bron piiri 018820 Norrtäljen kunta
215145 Vätön piiri 018821 Norrtäljen kunta
215159 Edsbron piiri 018808 Norrtäljen kunta
215160 Unungen piiri 018807 Norrtäljen kunta
215161 Söderby-Karlin piiri 018819 Norrtäljen kunta
215162 Björkö-Arholman piiri 018802 Norrtäljen kunta
215173 Väddön piiri 018803 Norrtäljen kunta
215181 Edebon piiri 018806 Norrtäljen kunta
215182 Häverön piiri 018805 Norrtäljen kunta
215191 Singön piiri 018804 Norrtäljen kunta

Uppsalan lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
215036 Kungs-Husbyn piiri 038112 Enköpingin kunta
215037 Torsvin piiri 038113 Enköpingin kunta
215038 Veckholmin piiri 038114 Enköpingin kunta
215048 Tedan piiri 038103 Enköpingin kunta
215049 Enköpings-Näsin piiri 038102 Enköpingin kunta
215050 Svinnegarnin piiri 038104 Enköpingin kunta
215051 Vallbyn piiri (Uplanti) 038111 Enköpingin kunta
215052 Lillkyrkan piiri (Uplanti) 038110 Enköpingin kunta
215053 Boglösan piiri 038109 Enköpingin kunta
215054 Villbergan piiri 038117 Enköpingin kunta
215055 Hackstan piiri 038115 Enköpingin kunta
215056 Lötin piiri (Uplanti) 038116 Enköpingin kunta
215057 Kalmarin piiri 030501 Håbon kunta
215059 Yttergranin piiri 030502 Håbon kunta
215069 Bredin piiri 038106 Enköpingin kunta
215070 Sparrsätran piiri 038107 Enköpingin kunta
215071 Tillingen piiri 038105 Enköpingin kunta
215072 Enköpingin piiri 038101 Enköpingin kunta
215073 Härkebergan piiri 038120 Enköpingin kunta
215074 Litslenan piiri 038119 Enköpingin kunta
215075 Husby-Sjutolftin piiri 038118 Enköpingin kunta
215076 Övergranin piiri 030503 Håbon kunta
215077 Hjälstan piiri 038124 Enköpingin kunta
215078 Kullan piiri 038123 Enköpingin kunta
215081 Häggebyn piiri 030504 Håbon kunta
215095 Simtunan piiri 038131 Enköpingin kunta
215096 Frösthultin piiri 038132 Enköpingin kunta
215097 Härnevin piiri 038133 Enköpingin kunta
215098 Torstunan piiri 038134 Enköpingin kunta
215099 Långtoran piiri 038128 Enköpingin kunta
215100 Biskopskullan piiri 038127 Enköpingin kunta
215101 Fröslundan piiri 038126 Enköpingin kunta
215102 Nysätran piiri (Uplanti) 038129 Enköpingin kunta
215103 Girestan piiri 038125 Enköpingin kunta
215104 Fittjan piiri 038122 Enköpingin kunta
215105 Grytan piiri 038130 Enköpingin kunta
215106 Balingstan piiri 038009 Uppsalan kunta
215107 Holmin piiri (Uplanti) 038121 Enköpingin kunta
215108 Skoklosterin piiri 030505 Håbon kunta
215109 Västeråkerin piiri 038010 Uppsalan kunta
215110 Dalbyn piiri (Uplanti) 038011 Uppsalan kunta
215111 Vassundan piiri 038034 Uppsalan kunta
215112 Knivstan piiri 038035 Uppsalan kunta
215113 Alsiken piiri 038033 Uppsalan kunta
215114 Östunan piiri 038036 Uppsalan kunta
215116 Husby-Långhundran piiri 038037 Uppsalan kunta
215125 Altunan piiri 038136 Enköpingin kunta
215126 Österundan piiri 038135 Enköpingin kunta
215127 Skogs-Tibblen piiri 038016 Uppsalan kunta
215128 Hagbyn piiri (Uplanti) 038007 Uppsalan kunta
215129 Ramstan piiri 038008 Uppsalan kunta
215130 Vängen piiri (Uplanti) 038014 Uppsalan kunta
215131 Uppsala-Näsin piiri 038012 Uppsalan kunta
215132 Gottsundan piiri 038038 Uppsalan kunta
215133 Läbyn piiri 038013 Uppsalan kunta
215134 Uppsalan Helga Trefaldighetin piiri
(Uppsala Helga Trefaldighets distrikt)
038002 Uppsalan kunta
215135 Uppsalan tuomiokirkkopiiri
(Uppsala domkyrkodistrikt)
038001 Uppsalan kunta
215136 Danmarkin piiri 038005 Uppsalan kunta
215137 Laggan piiri 038032 Uppsalan kunta
215138 Funbon piiri 038006 Uppsalan kunta
215147 Västerlövstan piiri 191701 Hebyn kunta
215148 Vittingen piiri 191704 Hebyn kunta
215149 Ålandin piiri 038015 Uppsalan kunta
215150 Järlåsan piiri 038017 Uppsalan kunta
215151 Jumkilin piiri 038018 Uppsalan kunta
215152 Börjen piiri 038019 Uppsalan kunta
215153 Åkerbyn piiri 038020 Uppsalan kunta
215154 Vanhan Uppsalan piiri
(Gamla Uppsala distrikt)
038003 Uppsalan kunta
215155 Vaksalan piiri 038004 Uppsalan kunta
215156 Rasbon piiri 038041 Uppsalan kunta
215157 Almungen piiri 038031 Uppsalan kunta
215158 Knutbyn piiri 038028 Uppsalan kunta
215163 Huddungen piiri 191702 Hebyn kunta
215164 Bälingen piiri 038021 Uppsalan kunta
215165 Skuttungen piiri 038022 Uppsalan kunta
215166 Ärentunan piiri 038025 Uppsalan kunta
215167 Lenan piiri (Ruotsi) 038024 Uppsalan kunta
215168 Rasbokilin piiri 038042 Uppsalan kunta
215169 Stavbyn piiri 038039 Uppsalan kunta
215170 Tunan piiri (Uplanti) 038040 Uppsalan kunta
215171 Faringen piiri 038030 Uppsalan kunta
215172 Bladåkerin piiri 038029 Uppsalan kunta
215174 Enåkerin piiri 191703 Hebyn kunta
215175 Harbon piiri 191707 Hebyn kunta
215176 Björklingen piiri 038026 Uppsalan kunta
215177 Vikstan piiri 038027 Uppsalan kunta
215178 Tenstan piiri 038023 Uppsalan kunta
215179 Alundan piiri 038209 Östhammarin kunta
215180 Ekebyn piiri (Uplanti) 038210 Östhammarin kunta
215183 Noran piiri (Uplanti) 191705 Hebyn kunta
215184 Östervålan piiri 191706 Hebyn kunta
215185 Vendelin piiri 036003 Tierpin kunta
215186 Dannemoran piiri 038214 Östhammarin kunta
215187 Morkarlan piiri 038212 Östhammarin kunta
215188 Hökhuvudin piiri 038205 Östhammarin kunta
215189 Skäfthammarin piiri 038211 Östhammarin kunta
215190 Hargin piiri 038206 Östhammarin kunta
215192 Tierpin piiri 036005 Tierpin kunta
215193 Tegelsmoran piiri 036004 Tierpin kunta
215194 Filmin piiri 038213 Östhammarin kunta
215195 Valön piiri 038203 Östhammarin kunta
215196 Östhammarin piiri 038201 Östhammarin kunta
215197 Börstilin piiri 038204 Östhammarin kunta
215198 Söderforsin piiri 036006 Tierpin kunta
215199 Tolftan piiri 036001 Tierpin kunta
215200 Österlövstan piiri 036008 Tierpin kunta
215201 Forsmarkin piiri 038202 Östhammarin kunta
215202 Öregrundin piiri 038207 Östhammarin kunta
215203 Gräsön piiri 038208 Östhammarin kunta
215204 Älvkarlebyn piiri 031901 Älvkarlebyn kunta
215205 Västlandin piiri 036007 Tierpin kunta
215206 Hållnäsin piiri 036009 Tierpin kunta
215207 Skutskärin piiri 031902 Älvkarlebyn kunta

Västmanlandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
215124 Tärnan piiri (Uplanti) 198105 Salan kunta
215146 Norrbyn piiri 198104 Salan kunta

Taalainmaa muokkaa

Gävleborgin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
217052 Hamran piiri (Taalainmaa) 216102 Ljusdalin kunta

Taalainmaan lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
217001 Söderbärken piiri 206102 Smedjebackenin kunta
217002 Säfsnäsin piiri 208504 Ludvikan kunta
217003 Ludvikan piiri 208501 Ludvikan kunta
217004 Norrbärken piiri 206101 Smedjebackenin kunta
217005 Avestan piiri 208401 Avestan kunta
217006 Grangärden piiri 208503 Ludvikan kunta
217007 Grytnäsin piiri 208406 Avestan kunta
217008 Folkärnan piiri 208404 Avestan kunta
217009 Silvbergin piiri 208204 Säterin kunta
217010 Säterin piiri (Taalainmaa) 208201 Säterin kunta
217011 Hedemoran piiri 208301 Hedemoran kunta
217012 Garpenbergin piiri 208302 Hedemoran kunta
217013 Byn piiri 208403 Avestan kunta
217014 Äppelbon piiri 202104 Vansbron kunta
217015 Nåsin piiri 202103 Vansbron kunta
217016 Flodan piiri (Taalainmaa) 202603 Gagnefin kunta
217017 Gustafsin piiri 208203 Säterin kunta
217018 Malungin piiri 202302 Malungin kunta
217019 Järnan piiri 202101 Vansbron kunta
217020 Gagnefin piiri 202602 Gagnefin kunta
217021 Mockfjärdin piiri 202601 Gagnefin kunta
217022 Stora Tunan piiri 208102 Borlängen kunta
217023 Torsångin piiri 208103 Borlängen kunta
217024 Stora Skedvin piiri 208202 Säterin kunta
217025 Husbyn piiri 208303 Hedemoran kunta
217026 Djuran piiri 202902 Leksandin kunta
217027 Aspebodan piiri 208004 Falunin kunta
217028 Falunin Kristinen piiri
(Falu Kristine distrikt)
208001 Falunin kunta
217029 Vikan piiri 208005 Falunin kunta
217030 Hosjön piiri 208006 Falunin kunta
217031 Ålin piiri 202903 Leksandin kunta
217032 Stora Kopparbergin piiri 208003 Falunin kunta
217033 Grycksbon piiri 208002 Falunin kunta
217034 Sundbornin piiri 208007 Falunin kunta
217035 Siljansnäsin piiri 202904 Leksandin kunta
217036 Leksandin piiri 202901 Leksandin kunta
217037 Bjursåsin piiri 208011 Falunin kunta
217038 Venjanin piiri 206205 Moran kunta
217039 Sollerönin piiri 206203 Moran kunta
217040 Svärdsjön piiri 208008 Falunin kunta
217041 Envikenin piiri 208010 Falunin kunta
217042 Liman piiri 202303 Malungin kunta
217043 Moran piiri 206201 Moran kunta
217044 Bodan piiri (Taalainmaa) 203103 Rättvikin kunta
217045 Rättvikin piiri 203101 Rättvikin kunta
217046 Våmhusin piiri 206202 Moran kunta
217047 Transtrandin piiri 202305 Malungin kunta
217048 Orsan piiri 203402 Orsan kunta
217049 Oren piiri 203104 Rättvikin kunta
217050 Älvdalenin piiri 203902 Älvdalenin kunta
217051 Särnan piiri 203904 Älvdalenin kunta
217053 Idren piiri 203905 Älvdalenin kunta

Gästrikland muokkaa

Gävleborgin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
316001 Österfärnebon piiri 218105 Sandvikenin kunta
316002 Hedesundan piiri 218004 Gävlen kunta
316003 Torsåkerin piiri (Gästrikland) 210402 Hoforsin kunta
316004 Årsundan piiri 218104 Sandvikenin kunta
316005 Hoforsin piiri 210401 Hoforsin kunta
316006 Ovansjön piiri 218102 Sandvikenin kunta
316007 Sandvikenin piiri 218101 Sandvikenin kunta
316008 Valbon piiri 218006 Gävlen kunta
316009 Gävlen Tomaksen piiri
(Gävle Tomas distrikt)
218007 Gävlen kunta
316010 Gävlen Staffanin piiri
(Gävle Staffans distrikt)
218002 Gävlen kunta
316011 Bomhusin piiri 218009 Gävlen kunta
316012 Järbon piiri (Gästrikland) 218103 Sandvikenin kunta
316013 Gävlen Marian piiri
(Gävle Maria distrikt)
218008 Gävlen kunta
316014 Gävlen Heliga Trefaldighetin piiri
(Gävle Heliga Trefaldighets distrikt)
218001 Gävlen kunta
316015 Hillen piiri 218005 Gävlen kunta
316016 Åmotin piiri 210101 Ockelbon kunta
316017 Ockelbon piiri 210102 Ockelbon kunta
316018 Hamrången piiri 218003 Gävlen kunta

Hälsingland muokkaa

Gävleborgin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
318001 Lingbon piiri 210103 Ockelbon kunta
318002 Skogin piiri (Hälsingland) 218203 Söderhamnin kunta
318003 Bollnäsin piiri 218303 Bollnäsin kunta
318004 Hanebon piiri 218306 Bollnäsin kunta
318005 Ljusnen piiri 218204 Söderhamnin kunta
318006 Alftan piiri 212103 Ovanåkerin kunta
318007 Segerstan piiri 218305 Bollnäsin kunta
318008 Bergvikin piiri 218206 Söderhamnin kunta
318009 Mon piiri (Hälsingland) 218207 Söderhamnin kunta
318010 Söderalan piiri 218205 Söderhamnin kunta
318011 Sandarnen piiri 218202 Söderhamnin kunta
318012 Söderhamnin piiri 218201 Söderhamnin kunta
318013 Voxnan piiri 212102 Ovanåkerin kunta
318014 Rengsjön piiri 218304 Bollnäsin kunta
318015 Norralan piiri 218209 Söderhamnin kunta
318016 Ovanåkerin piiri 212101 Ovanåkerin kunta
318017 Trönön piiri 218208 Söderhamnin kunta
318018 Undersvikin piiri 218308 Bollnäsin kunta
318019 Arbrån piiri 218309 Bollnäsin kunta
318020 Enångerin piiri 218407 Hudiksvallin kunta
318021 Hudiksvallin piiri 218401 Hudiksvallin kunta
318022 Järvsön piiri 216107 Ljusdalin kunta
318023 Njutångerin piiri 218405 Hudiksvallin kunta
318024 Idenorin piiri 218402 Hudiksvallin kunta
318025 Losin piiri 216103 Ljusdalin kunta
318026 Forsan piiri (Hälsingland) 218411 Hudiksvallin kunta
318027 Hälsingtunan piiri 218403 Hudiksvallin kunta
318028 Rogstan piiri 218404 Hudiksvallin kunta
318029 Färilan piiri 216104 Ljusdalin kunta
318030 Delsbon piiri 218408 Hudiksvallin kunta
318031 Högin piiri (Hälsingland) 218412 Hudiksvallin kunta
318033 Norrbon piiri 218410 Hudiksvallin kunta
318034 Ilsbon piiri 213201 Nordanstigin kunta
318035 Harmångerin piiri 213202 Nordanstigin kunta
318036 Kårbölen piiri 216105 Ljusdalin kunta
318037 Ljusdalin piiri 216101 Ljusdalin kunta
318038 Bjuråkerin piiri 218409 Hudiksvallin kunta
318039 Bergsjön piiri 213205 Nordanstigin kunta
318040 Jättendalin piiri 213203 Nordanstigin kunta
318041 Gnarpin piiri 213204 Nordanstigin kunta
318043 Ramsjön piiri 216106 Ljusdalin kunta
318044 Hasselan piiri 213206 Nordanstigin kunta

Jämtlandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
318032 Ängersjön piiri 236110 Härjedalenin kunta
318042 Ytterhogdalin piiri 236109 Härjedalenin kunta

Härjedalen muokkaa

Jämtlandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
319001 Lillhärdalin piiri 236111 Härjedalenin kunta
319002 Svegin piiri 236101 Härjedalenin kunta
319003 Älvrosin piiri 236103 Härjedalenin kunta
319004 Linsellin piiri 236102 Härjedalenin kunta
319005 Överhogdalin piiri 236108 Härjedalenin kunta
319006 Tännäsin piiri 236107 Härjedalenin kunta
319007 Heden piiri (Härjedalen) 236105 Härjedalenin kunta
319008 Vemdalenin piiri 236104 Härjedalenin kunta
319009 Ljusnedalin piiri 236106 Härjedalenin kunta
319010 Storsjön piiri 232605 Bergin kunta

Medelpad muokkaa

Västernorrlandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
320001 Attmarin piiri 228109 Sundsvallin kunta
320002 Njurundan piiri 228110 Sundsvallin kunta
320003 Tunan piiri (Medelpad) 228108 Sundsvallin kunta
320004 Sundsvallin Gustav Adolfin piiri
(Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt)
228101 Sundsvallin kunta
320005 Skönsmonin piiri 228102 Sundsvallin kunta
320006 Haverön piiri 226003 Ången kunta
320007 Torpin piiri (Medelpad) 226004 Ången kunta
320008 Stöden piiri 228107 Sundsvallin kunta
320009 Selångerin piiri 228106 Sundsvallin kunta
320010 Skönin piiri 228103 Sundsvallin kunta
320011 Alnön piiri 228104 Sundsvallin kunta
320012 Tynderön piiri 226204 Timrån kunta
320013 Borgsjön piiri 226002 Ången kunta
320014 Sättnan piiri 228105 Sundsvallin kunta
320015 Timrån piiri 226201 Timrån kunta
320016 Hässjön piiri 226203 Timrån kunta
320017 Indalin piiri 228111 Sundsvallin kunta
320018 Holmin piiri (Medelpad) 228112 Sundsvallin kunta
320019 Ljustorpin piiri 226202 Timrån kunta
320020 Lidenin piiri 228113 Sundsvallin kunta

Ångermanland muokkaa

Jämtlandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
321043 Fjällsjön piiri 231306 Strömsundin kunta
321047 Bodumin piiri 231307 Strömsundin kunta
321049 Tåsjön piiri 231308 Strömsundin kunta

Västerbottenin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
321042 Nordmalingin piiri 240102 Nordmalingin kunta
321048 Bjurholmin piiri 240301 Bjurholmin kunta

Västernorrlandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
321001 Häggdångerin piiri 228003 Härnösandin kunta
321002 Härnösandin tuomiokirkkopiiri
(Härnösands domkyrkodistrikt)
228001 Härnösandin kunta
321003 Stigsjön piiri 228004 Härnösandin kunta
321004 Säbrån piiri 228006 Härnösandin kunta
321005 Hemsön piiri 228007 Härnösandin kunta
321006 Viksjön piiri (Ångermanland) 228005 Härnösandin kunta
321007 Högsjön piiri 228002 Härnösandin kunta
321008 Gudmundrån piiri 228201 Kramforsin kunta
321009 Noran piiri (Ångermanland) 228202 Kramforsin kunta
321010 Graningen piiri 228303 Sollefteån kunta
321011 Ytterlännäsin piiri 228211 Kramforsin kunta
321012 Bjärtrån piiri 228207 Kramforsin kunta
321013 Skogin piiri (Ångermanland) 228203 Kramforsin kunta
321014 Nordingrån piiri 228204 Kramforsin kunta
321015 Dalin piiri 228209 Kramforsin kunta
321016 Torsåkerin piiri (Ångermanland) 228210 Kramforsin kunta
321017 Ullångerin piiri 228206 Kramforsin kunta
321018 Vibyggerån piiri 228205 Kramforsin kunta
321019 Långselen piiri 228304 Sollefteån kunta
321020 Sollefteån piiri 228301 Sollefteån kunta
321021 Multrån piiri 228302 Sollefteån kunta
321022 Sångan piiri 228313 Sollefteån kunta
321023 Överlännäsin piiri 228312 Sollefteån kunta
321024 Styrnäsin piiri 228208 Kramforsin kunta
321025 Nätran piiri 228407 Örnsköldsvikin kunta
321026 Helgumin piiri 228307 Sollefteån kunta
321027 Edin piiri (Ångermanland) 228305 Sollefteån kunta
321028 Boteån piiri 228311 Sollefteån kunta
321029 Edselen piiri 228314 Sollefteån kunta
321030 Skorpedin piiri 228405 Örnsköldsvikin kunta
321031 Sidensjön piiri 228406 Örnsköldsvikin kunta
321032 Örnsköldsvikin piiri 228401 Örnsköldsvikin kunta
321033 Själevadin piiri 228408 Örnsköldsvikin kunta
321034 Arnäsin piiri 228402 Örnsköldsvikin kunta
321035 Reselen piiri 228306 Sollefteån kunta
321036 Mon piiri (Ångermanland) 228409 Örnsköldsvikin kunta
321037 Grundsundan piiri 228410 Örnsköldsvikin kunta
321038 Ramselen piiri 228315 Sollefteån kunta
321039 Ådals-Lidenin piiri 228308 Sollefteån kunta
321040 Gideån piiri 228411 Örnsköldsvikin kunta
321041 Anundsjön piiri 228404 Örnsköldsvikin kunta
321044 Junselen piiri 228309 Sollefteån kunta
321045 Björnan piiri 228412 Örnsköldsvikin kunta
321046 Trehörningsjön piiri 228413 Örnsköldsvikin kunta

Jämtland muokkaa

Jämtlandin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
322001 Rätanin piiri 232608 Bergin kunta
322002 Klövsjön piiri 232607 Bergin kunta
322003 Bergin piiri (Jämtland) 232601 Bergin kunta
322004 Bodsjön piiri 230507 Bräcken kunta
322005 Bräcken piiri 230501 Bräcken kunta
322006 Åsarnan piiri 232606 Bergin kunta
322007 Revsundin piiri 230506 Bräcken kunta
322008 Hällesjön piiri 230503 Bräcken kunta
322009 Myssjön piiri 232604 Bergin kunta
322010 Hackåsin piiri 232602 Bergin kunta
322011 Nyhemin piiri 230502 Bräcken kunta
322012 Ovikenin piiri 232603 Bergin kunta
322013 Näsin piiri (Jämtland) 238004 Östersundin kunta
322014 Locknen piiri 238005 Östersundin kunta
322015 Sundsjön piiri 230505 Bräcken kunta
322016 Håsjön piiri 230504 Bräcken kunta
322017 Forsin piiri (Jämtland) 230302 Ragundan kunta
322018 Marbyn piiri 232107 Åren kunta
322019 Sunnen piiri (Jämtland) 238003 Östersundin kunta
322020 Mariebyn piiri 238006 Östersundin kunta
322021 Brunflon piiri 238007 Östersundin kunta
322022 Undersåkerin piiri 232105 Åren kunta
322023 Hallenin piiri 232106 Åren kunta
322024 Norderön piiri 238011 Östersundin kunta
322025 Frösön piiri 238002 Östersundin kunta
322026 Östersundin piiri 238001 Östersundin kunta
322027 Kyrkåsin piiri (Jämtland) 238008 Östersundin kunta
322028 Stugunin piiri 230304 Ragundan kunta
322029 Ragundan piiri 230301 Ragundan kunta
322030 Mörsilin piiri 232103 Åren kunta
322031 Mattmarin piiri 232102 Åren kunta
322032 Rödönin piiri 230901 Krokomin kunta
322033 Åsin piiri (Jämtland) 230904 Krokomin kunta
322034 Näskottin piiri 230902 Krokomin kunta
322035 Litin piiri 238009 Östersundin kunta
322036 Åren piiri 232101 Åren kunta
322037 Alsenin piiri 230910 Krokomin kunta
322038 Aspåsin piiri 230903 Krokomin kunta
322039 Häggenåsin piiri 238010 Östersundin kunta
322040 Borgvattnetin piiri 230303 Ragundan kunta
322041 Hammerdalin piiri 231304 Strömsundin kunta
322042 Kallin piiri 232104 Åren kunta
322043 Offerdalin piiri 230908 Krokomin kunta
322044 Föllingen piiri 230906 Krokomin kunta
322045 Gåxsjön piiri 231303 Strömsundin kunta
322046 Laxsjön piiri 230905 Krokomin kunta
322047 Hotagenin piiri 230907 Krokomin kunta
322048 Strömin piiri 231301 Strömsundin kunta
322049 Alanäsin piiri 231302 Strömsundin kunta
322050 Frostvikenin piiri 231305 Strömsundin kunta

Västerbotten muokkaa

Västerbottenin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
323001 Hörneforsin piiri 248007 Uumajan kunta
323002 Tegin piiri 248004 Uumajan kunta
323003 Holmsundin piiri 248006 Uumajan kunta
323004 Holmönin piiri 248010 Uumajan kunta
323005 Ålidhemin piiri 248005 Uumajan kunta
323006 Vännäsin piiri 246001 Vännäsin kunta
323007 Uumajan maalaispiiri
(Umeå landsdistrikt)
248002 Uumajan kunta
323008 Uumajan Marian piiri
(Umeå Maria distrikt)
248011 Uumajan kunta
323009 Uumajan kaupunkipiiri
(Umeå stadsdistrikt)
248001 Uumajan kunta
323010 Tavelsjön piiri 248003 Uumajan kunta
323011 Sävarin piiri 248009 Uumajan kunta
323012 Bygdeån piiri 240901 Robertsforsin kunta
323013 Vindelnin piiri 240401 Vindelnin kunta
323014 Robertsforsin piiri 240903 Robertsforsin kunta
323015 Nysätran piiri (Västerbotten) 240904 Robertsforsin kunta
323016 Lövångerin piiri 248210 Skellefteån kunta
323017 Åmselen piiri 240402 Vindelnin kunta
323018 Burträskin piiri 248211 Skellefteån kunta
323019 Kalvträskin piiri 248212 Skellefteån kunta
323020 Bureån piiri 248203 Skellefteån kunta
323021 Skellefteån maalaispiiri
(Skellefteå landsdistrikt)
248204 Skellefteån kunta
323022 Skellefteån Sankt Örjanin piiri
(Skellefteå Sankt Örjans distrikt)
248202 Skellefteån kunta
323023 Skellefteån Sankt Olovin piiri
(Skellefteå Sankt Olovs distrikt)
248201 Skellefteån kunta
323024 Norsjön piiri 241702 Norsjön kunta
323025 Bolidenin piiri 248205 Skellefteån kunta
323026 Kågedalenin piiri 248206 Skellefteån kunta
323027 Fällforsin piiri 248208 Skellefteån kunta
323028 Bysken piiri 248207 Skellefteån kunta
323029 Jörnin piiri 248209 Skellefteån kunta

Lappi muokkaa

Norrbottenin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
324013 Arvidsjaurin piiri 250502 Arvidsjaurin kunta
324015 Arjeplogin piiri 250602 Arjeplogin kunta
324016 Vuollerimin piiri 251005 Jokimukan kunta
324017 Jokimukan piiri
(Jokkmokks distrikt)
251002 Jokimukan kunta
324018 Hakkasen piiri
(Hakkas distrikt)
252304 Jällivaaran kunta
324019 Jällivaaran piiri
(Gällivare distrikt)
252301 Jällivaaran kunta
324020 Malmivaaran piiri
(Malmbergets distrikt)
252306 Jällivaaran kunta
324021 Porjuksen piiri
(Porjus distrikt)
251004 Jokimukan kunta
324022 Nilivaaran piiri
(Nilivaara distrikt)
252305 Jällivaaran kunta
324023 Vittangin piiri
(Vittangi distrikt)
258402 Kiirunan kunta
324024 Jukkasjärven piiri
(Jukkasjärvi distrikt)
258401 Kiirunan kunta
324025 Kaaresuvannon piiri
(Karesuando distrikt)
258403 Kiirunan kunta

Västerbottenin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
324001 Fredrikan piiri 246304 Åselen kunta
324002 Åselen piiri 246301 Åselen kunta
324003 Örträskin piiri 248104 Lyckselen kunta
324004 Dorotean piiri 242501 Dorotean kunta
324005 Risbäckin piiri 242502 Dorotean kunta
324006 Lyckselen piiri 248101 Lyckselen kunta
324007 Vilhelminan piiri 246201 Vilhelminan kunta
324008 Stenselen piiri 242101 Storumanin kunta
324009 Björkselen piiri 248103 Lyckselen kunta
324010 Gargnäsin piiri 242202 Sorselen kunta
324011 Malån piiri 241801 Malån kunta
324012 Tärnan piiri (Lappi) 242103 Storumanin kunta
324014 Sorselen piiri 242201 Sorselen kunta

Norrbotten muokkaa

Norrbottenin lääni muokkaa

LLD-koodi Piiri LKF-koodi Kunta
325001 Hortlaxin piiri 258102 Piitimen kunta
325002 Piitimen kaupunkipiiri
(Piteå stadsdistrikt)
258101 Piitimen kunta
325003 Piitimen maalaispiiri
(Piteå landsdistrikt)
258103 Piitimen kunta
325004 Norrfjärdenin piiri 258105 Piitimen kunta
325005 Örnäsetin piiri 258002 Luulajan kunta
325006 Alaluulajan piiri
(Nederluleå distrikt)
258003 Luulajan kunta
325007 Luulajan tuomiokirkkopiiri
(Luleå domkyrkodistrikt)
258001 Luulajan kunta
325008 Älvsbyn piiri 256002 Älvsbynin kunta
325009 Sävastin piiri 258204 Bodenin kunta
325010 Överluleån piiri 258201 Bodenin kunta
325011 Alatornio-Haaparannan piiri
(Nedertorneå-Haparanda distrikt)
258301 Haaparannan kunta
325012 Råneån piiri 258004 Luulajan kunta
325013 Tören piiri 251402 Kainuun kunta
325014 Alakainuun piiri
(Nederkalix distrikt)
251401 Kainuun kunta
325015 Edeforsin piiri 258203 Bodenin kunta
325016 Gunnarsbynin piiri 258202 Bodenin kunta
325017 Karl Gustavin piiri (Norrbotten) 258304 Haaparannan kunta
325018 Hietaniemen piiri
(Hietaniemi distrikt)
251803 Ylitornion kunta
325019 Ylikainuun piiri
(Överkalix distrikt)
251301 Ylikainuun kunta
325020 Ylitornion piiri
(Övertorneå distrikt)
251801 Ylitornion kunta
325021 Turtolan piiri
(Svansteins distrikt)
251802 Ylitornion kunta
325022 Korpilompolon piiri
(Korpilombolo distrikt)
252104 Pajalan kunta
325023 Tärännön piiri
(Tärendö distrikt)
252105 Pajalan kunta
325024 Pajalan piiri
(Pajala distrikt)
252101 Pajalan kunta
325025 Junosuvannon piiri
(Junosuando distrikt)
252106 Pajalan kunta
325026 Muonionalustan piiri
(Muonionalusta distrikt)
252103 Pajalan kunta

Aiheesta muualla muokkaa

 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Sveriges distrikt  –  Piiriluettelo tuotu ruotsinkielisestä Wikipediasta.