Herrljungan kunta (ruots. Herrljunga kommun) on Länsi-Götanmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Länsi-Götanmaahan. Kunnan keskustaajama on Herrljunga.[3]

Herrljungan kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Länsi-Götanmaan lääni
Maakunta Länsi-Götanmaa
Keskustaajama Herrljunga
Kuntakoodi 1466
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 497,48 km²
Väkiluku (31.12.2020)  ([2]) 9 444
 – Väestötiheys 19 as./km²

Kunnan maapinta-ala on 497,48 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 9 444 henkeä (31.12.2020).[2]

Vuonna 2007 kunnassa oli 91,30 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 18,2 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys

muokkaa

Herrljungan maalaiskuntaan perustettiin vuonna 1906 Herrljungan taajaväkinen yhdyskunta. Vuoden 1952 kuntauudistuksessa alueelle muodostettiin kaksi "suurkuntaa":

 • Herrljunga (Eggvena, Fölene, Remmene, Tarsled ja Bråttensby)
 • Gäsene (Vesene, Grude, Jällby, Södra Björke, Hudene, Skölvene, Norra Säm, Hov, Källunga, Mjäldrunga, Eriksberg, Broddarp, Öra, Alboga, Od ja Molla)

Näistä Herrljungaan liitetty Bråttensby ei ollut oma kunta, vaan Bråttensby och Landan maalaiskuntaan kuulunut seurakunta. Herrljungan maalaiskunta muutettiin jo vuonna 1953 Herrljungan kauppalaksi, jolloin taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin. Vuoden 1971 kuntauudistuksessa kauppala muutettiin Herrljungan kunnaksi. Nykyiset rajansa kunta sai vuonna 1974, jolloin Gäsenen kunta liitettiin siihen.

Vaakuna

muokkaa

Herrljungan maalaiskunnan (sittemmin kauppalan) vaakuna oli hieman erilainen kuin nykyisen kunnan vaakuna.

Väestönkehitys

muokkaa
Herrljungan kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
9 834
1955
  
9 781
1960
  
9 585
1965
  
9 366
1970
  
9 027
1975
  
8 833
1980
  
9 347
1985
  
9 281
1990
  
9 645
1995
  
9 724
2000
  
9 447
2005
  
9 305
2010
  
9 314
2015
  
9 349
2020
  
9 444
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[6][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[7]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 1 001 10,7
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 285 3,0
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 538 5,8
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 7 525 80,5

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 163 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 1,7 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 4,2 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 241 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 2,6 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 179 599 kruunua.[10] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 80 000 kruunua.[11]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[12]

 • 0–17-vuotiaat: 19,7 %
 • 18–64-vuotiaat: 58,9 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 21,4 %

Elinkeinot

muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[13][14] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 7,3 6,2
  jalostus 47,2 39,2
  palvelut 43,9 53,2
  tuntematon 1,6 1,4
  Työpaikkoja ja työllisiä 4 036 4 461
  työpaikkaomavaraisuus 90,5

Taajamat

muokkaa

Kunnassa on 3 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 54,5 prosenttia.[15] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 4 239 asukasta.[15] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[16]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Herrljunga 3 822
2 Ljung 734
3 Annelund 519

Kunnan keskustaajama on lihavoitu.

Entiset taajamat

muokkaa

Ruotsissa on tilastoitu taajamaväestö aikaisemmin myös vuosina 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2005. Jonakin tai joinakin näistä vuosista kunnassa on ollut myös seuraavan luettelon mukaiset taajamat, jotka eivät enää ole taajamia:[17]

Pientaajamat

muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[18]

Entiset pientaajamat

muokkaa

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[19]

Kunnanvaltuusto

muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, maakäräjäkuntien valtuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Herrljungan kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[20]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 8 8 8 9 8 6 8 7 7 6 5 5 4 4 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 16 15 15 13 12 12 11 10 9 10 6 7 5 6 {{{c2022}}}
  Liberaalit 6 6 5 4 6 5 4 4 4 5 3 4 3 3 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 0 0 1 1 1 1 3 2 5 4 3 3 2 2 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 0 1 3 1 2 1 1 1 1 1 0 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 11 11 11 13 11 12 10 13 10 11 9 10 9 7 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 0 1 1 1 2 2 2 3 5 4 2 1 1 2 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 {{{sd2022}}}
  Muut 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 8 3 3 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[21] 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 31 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit

muokkaa
 
Kartta Herrljungan kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat

muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[22]

 • Herrljunga landsbygdsförsamling
 • Herrljunga
 • Hudene
 • Östra Gäsene
 • Hov

Historialliset seurakunnat

muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[23] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Alboga
 • Broddarp
 • Bråttensby
 • Eggvena
 • Eriksberg
 • Fölene
 • Grude
 • Herrljunga
 • Hov
 • Hudene
 • Jällby
 • Källunga
 • Mjäldrunga
 • Molla
 • Norra Säm* (Säm)
 • Od
 • Remmene
 • Skölvene
 • Södra Björke (Södra Björke)
 • Tarsled*
 • Vesene
 • Öra

Kirkot

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2020 Statistiska centralbyrån. Viitattu 24.1.2022. (ruotsiksi)
 3. Herrljunga Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 17.8.2016. Viitattu 5.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 7. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 8. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 9. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 10. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 11. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 13. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 14. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 15. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 16. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 17. Befolkning i tätorter 1960-2010 (XLS) 29.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.10.2012. (ruotsiksi)
 18. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 20. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 24.1.2022. (ruotsiksi)
 21. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 22. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 23. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla

muokkaa
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Herrljunga kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännöstä tästä ja Gäsenen maalaiskuntaa koskevasta artikkelista.