Trollhättanin kunta

Kunta Länsi-Götanmaan läänissä, Ruotsissa

Trollhättanin kunta (ruots. Trollhättans kommun) on Länsi-Götanmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Länsi-Götanmaahan. Kunnan keskustaajama on Trollhättan.[3]

Trollhättanin kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Länsi-Götanmaan lääni
Maakunta Länsi-Götanmaa
Keskustaajama Trollhättan
Kuntakoodi 1488
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 409,86 km²
Väkiluku (31.12.2021)  ([2]) 59 154
 – Väestötiheys 144,3 as./km²

Kunnan maapinta-ala on 409,86 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 59 154 henkeä (31.12.2021).[2]

Vuonna 2007 kunnassa oli 96,16 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 23,3 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys

muokkaa

Vuonna 1860 perustettiin Trollhättanin pitäjä erottamalla se Gärdhemin pitäjästä. Vuonna 1863 nykyisen Trollhättanin alueen kahdeksasta pitäjästä perustettiin kahdeksan maalaiskuntaa (Trollhättan, Gärdhem, Åsaka, Björke, Fors, Rommele, Upphärad ja Lagmansered). Lisäksi perustettiin kaksi kuntaa (Vassända-Naglum ja Mellby), jotka kuuluvat nykyään vain osittain Trollhättaniin.

Vuonna 1916 Trollhättanin maalaiskunta muutettiin Trollhättanin kaupungiksi, johon liitettiin myös osia naapurikunnista. Gärdhemistä liitettiin muun muassa Skoftebyn, Västra Tunhemistä Stallbacka ja Vassanda-Naglumista muun muassa Strömslund. Vuonna 1920 Västra Tunhemistä liitettiin kaupunkiin vielä Malöga ja Hedeäng. Vassända-Naglumin kunta lakkautettiin vuonna 1945, jolloin sen eteläosa liitettiin Trollhättanin kaupunkiin.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Södra Väne (Gärdhem, Väne-Åsaka ja Norra Björke)
 • Flundre (Rommele, Fors, Upphärad ja Åsbräcka)
 • Bjärke (Lagmansered ja muita kuntia)

Vuonna 1967 Södra Vänen maalaiskunta liitettiin kaupunkiin. Vuonna 1971 Ruotsissa siirryttiin yhteen kuntamuotoon, jolloin Trollhättanin kaupunki muutettiin Trollhättanin kunnaksi. Samalla suurin osa Flundren maalaiskunnasta liitettiin Trollhättaniin (Åsbräcka liitettiin Lilla Edetin kuntaan). Vuonna 1974 Trollhättanin kuntaan liitettiin vielä Lagmanseredin seurakunta jaetusta Bjärken kunnasta.

Väestönkehitys

muokkaa
Trollhättanin kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
32 586
1955
  
36 522
1960
  
40 043
1965
  
43 341
1970
  
48 626
1975
  
50 225
1980
  
49 600
1985
  
49 173
1990
  
51 047
1995
  
52 482
2000
  
52 891
2005
  
53 302
2010
  
55 248
2015
  
57 092
2020
  
59 249
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[6][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[7]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 11 087 19,4
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 4 103 7,2
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 3 998 7,0
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 37 904 66,4

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 1 342 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 2,4 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 9,3 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 2 140 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 4,4 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 183 562 kruunua.[10] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 54 000 kruunua.[11]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[12]

 • 0–17-vuotiaat: 21,0 %
 • 18–64-vuotiaat: 61,0 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 18,0 %

Elinkeinot

muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[13][14] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 0,6 0,8
  jalostus 34,1 30,2
  palvelut 64,8 68,4
  tuntematon 0,4 0,6
  Työpaikkoja ja työllisiä 29 178 24 158
  työpaikkaomavaraisuus 120,8

Taajamat

muokkaa

Kunnassa on 5 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 90,6 prosenttia.[15] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 5 206 asukasta.[15] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[16]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Trollhättan 46 400
2 Sjuntorp 2 124
3 Upphärad 588
4 Velanda 581
5 Väne-Åsaka 292

Kunnan keskustaajama on lihavoitu.

Entiset taajamat

muokkaa

Ruotsissa on tilastoitu taajamaväestö aikaisemmin myös vuosina 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2005. Jonakin tai joinakin näistä vuosista kunnassa on ollut myös seuraavan luettelon mukaiset taajamat, jotka eivät enää ole taajamia:[17]

Luettelossa mainituista taajamista kaikki ovat sittemmin kasvaneet yhteen Trollhättanin taajaman kanssa.[17]

Pientaajamat

muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[18]

Asteriski (*) tarkoittaa, että pientaajama kuuluu osittain toiseenkin kuntaan. Båberg + Kvarntorp kuuluu osin myös Vänersborgin kuntaan.[19]

Entiset pientaajamat

muokkaa

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[20]

Kunnanvaltuusto

muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, aluevaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Kunnallisvaaleissa Trollhättanin kunta on jaettu seuraaviin vaalipiireihin:[21]

 • Valkrets 1 Trollhättan Norra (30 valtuutettua)
 • Valkrets 2 Trollhättan Södra (31 valtuutettua)

Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Trollhättanin kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[22]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 5 6 8 11 10 8 11 9 10 7 9 11 11 13 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 11 12 9 7 6 6 6 4 3 4 4 2 3 4 {{{c2022}}}
  Liberaalit 6 8 8 5 8 7 6 4 3 5 4 5 4 3 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 4 2 2 2 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 0 2 5 3 5 4 3 3 4 4 3 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 26 32 31 34 31 31 26 32 27 30 33 31 27 24 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 3 3 5 4 4 4 4 6 8 6 3 3 4 4 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 6 8 {{{sd2022}}}
  Muut 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[23] 51 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit

muokkaa
 
Kartta Trollhättanin kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat

muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[24]

 • Trollhättan
 • Åsaka-Björke
 • Gärdhem
 • Upphärad
 • Fors-Rommele
 • Bjärke*
 • Lextorp
 • Götalunden

Asteriskilla (*) merkitty Bjärken seurakunta kuuluu osittain Trollhättanin kuntaan ja osittain Alingsåsin kuntaan.

Historialliset seurakunnat

muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[25] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Fors
 • Gärdhem
 • Götalunden
 • Hullsjö*
 • Lagmansered
 • Lextorp
 • Malöga*
 • Norra Björke (Björke)
 • Rommele
 • Upphärad
 • Väne-Åsaka (Åsaka)

Kirkot

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2021 Statistiska centralbyrån. Viitattu 21.7.2022. (ruotsiksi)
 3. Trollhättan Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 29.5.2016. Viitattu 5.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 7. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 8. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 9. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 10. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 11. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 13. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 14. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 15. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 16. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 17. a b Befolkning i tätorter 1960-2010 (XLS) 29.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.10.2012. (ruotsiksi)
 18. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Småorter 2010 (PDF) MI38 Småorter och tätorter. 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 20. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 21. Mandatfördelning per valkrets - Kommun (XLS) Valmyndigheten. Viitattu 30.9.2012. (ruotsiksi)
 22. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 21.7.2022. (ruotsiksi)
 23. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 24. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 25. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla

muokkaa
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv: Trollhättans kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännetty.