Varan kunta (ruots. Vara kommun) on Länsi-Götanmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Länsi-Götanmaahan. Kunnan keskustaajama on Vara.[3]

Varan kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Länsi-Götanmaan lääni
Maakunta Länsi-Götanmaa
Keskustaajama Vara
Kuntakoodi 1470
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 696,93 km²
Väkiluku (31.12.2021)  ([2]) 16 162
 – Väestötiheys 23,2 as./km²

Varan kunnan alueella sijainneet pitäjät.
Varan konserttitalo.

Kunnan maapinta-ala on 696,93 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 16 162 henkeä (31.12.2021).[2]

Vara on ollut Mäntsälän kunnan ystävyyskunta vuodesta 2002 lähtien.[4]

Vuonna 2007 kunnassa oli 392,48 km² peltoa,[5] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[6] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 56,1 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys muokkaa

Vuonna 1863 alueella sijainneiden 24 pitäjän tilalle perustettiin maalaiskunnat. Vuonna 1894 Varan maalaiskunnasta erotettiin omaksi kunnakseen Varan kauppala. Jälleenyhdistyminen tapahtui vuonna 1936, jolloin maalaiskunta liitettiin kauppalaan.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa nykyisen kunnan alueelle muodostettiin viisi "suurkuntaa":

 • Kvänum (Edsvära, Fyrunga, Jung, Kvänum, Norra Vånga ja Öttum)
 • Larv (Larv, Längjum ja Tråvad)
 • Levene (Levene, Long, Slädene ja Sparlösa)
 • Ryda (Hällum, Naum, Ryda, Skarstad, Södra Kedum ja Önum)
 • Vedum (Bitterna, Eling, Laske-Vedum ja Södra Lundby)

Varan kauppalaan uudistus ei vaikuttanut. Vuonna 1967 Varan kauppalaan liitettiin Levenen, Rydan ja Vedumin maalaiskunnat. Vuoden 1971 kuntauudistuksessa Varan kauppala muutettiin Varan kunnaksi, koska Ruotsissa siirryttiin yhtenäiseen kuntamuotoon. Vuonna 1974 Varan kuntaan liitettiin vielä Kvänumin, Larvin ja Essungan kunnat.

Jo vuonna 1982 Essungan kunta muodostettiin uudelleen. Tällöin se sai ne rajat, jotka sillä oli ollut vuoden 1952 kuntauudistuksen jälkeen.

Väestönkehitys muokkaa

Varan kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
19 838
1955
  
19 277
1960
  
18 478
1965
  
17 892
1970
  
17 101
1975
  
16 717
1980
  
16 932
1985
  
16 787
1990
  
16 997
1995
  
16 844
2000
  
16 044
2005
  
16 008
2010
  
15 762
2015
  
15 662
2020
  
16 096
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[7][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[8]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 1 344 8,6
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 270 1,7
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 775 4,9
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 13 273 84,7

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 182 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 1,2 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 2,6 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 168 Suomessa syntynyttä,[10] mikä vastasi 1,0 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 177 535 kruunua.[11] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 91 000 kruunua.[12]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[13]

 • 0–17-vuotiaat: 19,2 %
 • 18–64-vuotiaat: 58,5 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 22,3 %

Elinkeinot muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[14][15] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 5,9 6,2
  jalostus 44,0 36,5
  palvelut 48,7 55,6
  tuntematon 1,5 1,7
  Työpaikkoja ja työllisiä 7 962 7 418
  työpaikkaomavaraisuus 107,3

Taajamat muokkaa

Kunnassa on 8 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 53,6 prosenttia.[16] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 7 308 asukasta.[16] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[17]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Vara 3 889
2 Kvänum 1 277
3 Vedum 926
4 Stora Levene 761
5 Arentorp 472
6 Tråvad 448
7 Jung 408
8 Emtunga 273

Kunnan keskustaajama on lihavoitu.

Entiset taajamat muokkaa

Ruotsissa on tilastoitu taajamaväestö aikaisemmin myös vuosina 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2005. Jonakin tai joinakin näistä vuosista kunnassa on ollut myös seuraavan luettelon mukaiset taajamat, jotka eivät enää ole taajamia:[18]

Pientaajamat muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[19]

Entiset pientaajamat muokkaa

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[20]

Kunnanvaltuusto muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, aluevaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Varan kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien. Essungan kunta sisältyy Varan tuloksiin vuosina 1973–1979.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[21]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 12 12 10 12 11 10 14 13 16 14 16 14 13 13 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 20 20 16 14 13 13 10 11 10 10 8 6 5 5 {{{c2022}}}
  Liberaalit 5 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 2 2 1 0 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 11 10 10 12 13 13 11 14 12 14 13 14 16 12 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 2 2 2 2 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 {{{sd2022}}}
  Muut 0 2 8 8 7 6 6 4 0 0 0 0 0 4 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[22] 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 45 45 45 45 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit muokkaa

 
Kartta Varan kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[23]

 • Vara
 • Levene
 • Ryda
 • Vedum
 • Larv
 • Kvänum

Historialliset seurakunnat muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[24] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Badene*
 • Balltorp*
 • Bitterna (Västerbitterna)
 • Borga*
 • Edsvära
 • Edum*
 • Eling
 • Fyrunga
 • Halvås*
 • Hällum
 • Jung
 • Kvänum
 • Larv
 • Laske-Vedum (Vedum)
 • Levene
 • Long
 • Längjum
 • Naum
 • Norra Vånga (Vånga)
 • Ryda
 • Skarstad
 • Slädene
 • Sparlösa
 • Stacketorp*
 • Södra Kedum (Barnekedum, Kedum)
 • Södra Lundby (Lundby)
 • Tråvad
 • Vara
 • Vässby*
 • Önum
 • Österbitterna*
 • Öttum

Kirkot muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2021 Statistiska centralbyrån. Viitattu 10.8.2022. (ruotsiksi)
 3. Vara Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 26.7.2016. Viitattu 5.7.2016.
 4. Ystävyyskunnat Mäntsälän kunta. Arkistoitu 30.9.2021. Viitattu 30.9.2021.
 5. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 7. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 8. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 9. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 10. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 11. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 13. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 14. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 15. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 16. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 17. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 18. Befolkning i tätorter 1960-2010 (XLS) 29.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 20. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 21. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 10.8.2022. (ruotsiksi)
 22. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 23. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 24. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Varan kunta.
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Vara kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännöstä.