Lilla Edetin kunta (ruots. Lilla Edets kommun) on Länsi-Götanmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Länsi-Götanmaahan ja Bohusläniin. Kunnan keskustaajama on Lilla Edet.[3]

Lilla Edetin kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Länsi-Götanmaan lääni
Maakunta Länsi-Götanmaa ja Bohuslän
Keskustaajama Lilla Edet
Kuntakoodi 1462
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 315,64 km²
Väkiluku (31.12.2021)  ([2]) 14 509
 – Väestötiheys 46 as./km²

Kunnan maapinta-ala on 315,64 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 14 509 henkeä (31.12.2021).[2]

Vuonna 2007 kunnassa oli 45,61 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 14,3 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys muokkaa

Vuonna 1890 Fuxernan maalaiskuntaan perustettiin Lilla Edetin taajaväkinen yhdyskunta. Se lakkautettiin vuonna 1951, jolloin koko maalaiskunta muutettiin Lilla Edetin kauppalaksi.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Lödöse (Ale-Skövde, Sankt Peder ja Tunge)
 • Inlands Torpe (Hjärtum ja Västerlanda)
 • Flundre (Rommele, Fors, Upphärad ja Åsbräcka)

Lilla Edetin kauppalaan uudistus ei vaikuttanut. Vuonna 1971 muodostettiin nykyinen Lilla Edetin kunta yhdistämällä kauppala, Lödösen ja Inlands Torpen maalaiskunnat ja Flunden maalaiskuntaan kuulunut Åsbräckan seurakunta.

Vuoden 2005 alusta lähtien Lilla Edet on laskettu osaksi Suur-Göteborgia, joka on yksi Ruotsin kolmesta suurkaupunkialueesta Suur-Tukholman ja Suur-Malmön ohella. Kunta on jäsenenä Göteborgin alueen kuntainliitossa.

Vaakuna muokkaa

Nykyinen vaakuna on entisen Lödösen maalaiskunnan vaakuna. Myös Lilla Edetin kauppalalla oli oma vaakuna.

Väestönkehitys muokkaa

Lilla Edetin kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
9 366
1955
  
9 318
1960
  
9 288
1965
  
9 575
1970
  
10 065
1975
  
11 229
1980
  
11 836
1985
  
11 971
1990
  
12 939
1995
  
13 288
2000
  
12 944
2005
  
12 889
2010
  
12 578
2015
  
13 178
2020
  
14 282
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[6][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[7]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 1 874 14,2
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 594 4,5
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 1 147 8,7
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 9 563 72,6

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 513 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 4,0 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 10,2 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 687 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 5,8 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 185 558 kruunua.[10] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 48 000 kruunua.[11]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[12]

 • 0–17-vuotiaat: 20,0 %
 • 18–64-vuotiaat: 61,1 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 18,9 %

Elinkeinot muokkaa

Lilla Edetissä vuodesta 1882 toiminut paperitehdas tuottaa pehmopaperia ruotsalaisen Essity-yhtiön omistuksessa[13]. Tehdas kuului vuosina 1969–1977 alankomaalaisen Akzolle, sitten ruotsalaiselle NCB:lle[14] ja vuodesta 1985 SCA:n omistamalle Mölnlyckelle[15].

Kunnassa toimi 1970-luvun loppuun myös sulfiittisellutehdas ja puuhiomo Göta Bruk AB. Kesäkuussa 1957 sen alueella tapahtui äkillinen maansortuma, jossa tehdas lähes tuhoutui, kolme henkeä sai surmansa ja savinen maamassa tukki Götajoen sortuman kohdalta ja aiheutti jopa kahdeksan metrin korkuisen tulvan. Jokeen sortunut maa-alue oli puolitoista kilometriä pitkä ja 250 metriä leveä.[16]

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[17][18] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 2,7 1,7
  jalostus 35,6 35,1
  palvelut 60,3 62,1
  tuntematon 1,4 1,0
  Työpaikkoja ja työllisiä 3 952 5 894
  työpaikkaomavaraisuus 67,1

Taajamat muokkaa

Kunnassa on 5 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 62,3 prosenttia.[19] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 4 744 asukasta.[19] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[20]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Lilla Edet 4 862
2 Lödöse 1 266
3 Göta 920
4 Nygård 419
5 Hjärtum 367

Kunnan keskustaajama on lihavoitu.

Pientaajamat muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[21]

Entiset pientaajamat muokkaa

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[22]

Kunnanvaltuusto muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, aluevaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Lilla Edetin kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[23]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 3 3 4 6 5 4 6 4 5 4 5 5 5 4 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 13 12 10 9 8 9 10 10 9 7 7 5 5 6 {{{c2022}}}
  Liberaalit 4 4 5 3 6 4 3 1 2 3 2 2 1 1 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 1 1 0 1 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 20 20 20 21 19 18 14 19 13 11 11 12 11 8 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 1 2 2 2 3 3 4 5 7 3 3 3 3 2 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 {{{sd2022}}}
  Muut 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[24] 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 31 31 31 31 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit muokkaa

 
Kartta Lilla Edetin kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[25]

 • Fuxerna-Åsbräcka
 • Lödöse
 • Västerlanda
 • Hjärtum

Historialliset seurakunnat muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[26] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Ale-Skövde (Skövde)
 • Fuxerna
 • Hjärtum
 • Sankt Olof*
 • Sankt Peder (Gamla Lödöse)
 • Tunge
 • Västerlanda
 • Åsbräcka

Kirkot muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2021 (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 20.3.2022. (ruotsiksi)
 3. Lilla Edet Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 17.8.2016. Viitattu 5.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 7. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 8. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 9. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 10. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 11. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 13. Essity starts testing of first CO2 emission-free large-scale paper production essity.com. 22.3.2021. Viitattu 30.7.2023.
 14. Ruotsalainen paperitehdas Lilla Edet on palautunut ruotsalaiseen omistukseen [--]. (Pieni palstanpääuutinen.) Helsingin Sanomat, 23.01.1977, s. 31. Näköislehti (maksullinen).
 15. Nokia ei saanut Edetiä, NCB myy Mölnlyckelle. Helsingin Sanomat, 6.12.1985, s. 56. Näköislehti (maksullinen).
 16. Svenska skred och ras > Göta Statens geotekniska institut. Arkistoitu 20.1.2023. Viitattu 20.8.2023.
 17. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 18. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 19. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 20. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 21. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 22. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 23. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 20.3.2022. (ruotsiksi)
 24. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 25. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 26. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Lilla Edetin kunta.
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Lilla Edets kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännöstä tästä ja maalaiskuntia koskevista artikkeleista.