Falköpingin kunta (ruots. Falköpings kommun) on Länsi-Götanmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Länsi-Götanmaahan. Kunnan keskustaajama on Falköping.[3]

Falköpingin kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Länsi-Götanmaan lääni
Maakunta Länsi-Götanmaa
Keskustaajama Falköping
Kuntakoodi 1499
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 1 044,88 km²
Väkiluku (31.12.2020)  ([2]) 33 238
 – Väestötiheys 31,8 as./km²

Gudhemin kirkko ja luostarin rauniot.

Kunnan maapinta-ala on 1 044,88 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 33 238 henkeä (31.12.2020).[2]

Kunnassa sijaitsevat Gudhemin luostarin rauniot.

Vuonna 2007 kunnassa oli 378,33 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 35,8 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys muokkaa

Nykyinen Falköpingin kunta koostuu entisestä Falköpingin kaupungista ja yli 50 maalaiskunnasta, joissa on sijainnut kolme taajaväkistä yhdyskuntaa. Vuoden 1862 kunnallislakien astuttua voimaan aluejako oli melko vakaa lähes 90 vuotta. Tuona aikana perustettiin kolme taajaväkistä yhdyskuntaa: Falköpings förstäder (vuonna 1919), Floby (vuonna 1923) ja Stenstorp (vuonna 1923). Falköpings västran maalaiskunta, jota kutsuttiin myös nimellä Gudhemin kihlakunnan Falköping, liitettiin Falköpingin kaupunkiin vuonna 1935. Samalla Falköpings förstäderin taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seitsemän "suurkuntaa":

 • Dimbo (Acklinga, Dimbo, Hångsdala, Hömb, Kungslena, Kymbo, Ottravad, Skörstorp, Suntak, Valstad, Varv, Vättak ja Östra Gerum)
 • Frökind (Brismene, Börstig, Kinneved, Luttra ja Vårkumla)
 • Gudhem (Bolum, Bjurum, Bjärka, Broddetorp, Gudhem, Hornborga, Sätuna, Torbjörntorp, Ugglum ja Östra Tunhem)
 • Redväg (Strängsered, Gullered, Hössna, Liared, Kölingared, Knätte, Böne, Kölaby, Humla, Blidsberg, Dalum, Timmele, Solberga, Norra Åsarp, Smula ja Fivlered)
 • Stenstorp (Borgunda, Brunnhem, Dala, Håkantorp, Högstena, Segerstad, Stenstorp, Södra Kyrketorp ja Valtorp)
 • Vilske (Floby, Grolanda, Gökhem, Göteve, Hällestad, Jäla, Marka, Sörby, Trävattna, Ullene ja Vilske-Kleva)
 • Vartofta (Falköpings östran maalaiskunta, Karleby, Kälvene, Mularp, Näs, Slöta, Tiarp, Vartofta-Åsaka, Vistorp, Yllestad ja Åsle)

Lisäksi Falköpingin kaupunkiin liitettiin Friggeråkerin maalaiskunta. Stenstorpin taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin vuonna 1958 ja Flobyn vuoro oli vuonna 1961.

Vuonna 1971 Ruotsissa siirryttiin yhtenäiseen kuntamuotoon ja Falköpingin kaupunki muutettiin Falköpingin kunnaksi. Kuntaliitos kuntablokissa toteutettiin vasta kolme vuotta myöhemmin. Vuonna 1974 kunta sai nykyiset rajansa, kun siihen liitettiin kokonaan Frökindin, Gudhemin, Stenstorpin, Vilsken ja Vartoftan kunnat. Redvägin (Fivlered, Norra Åsarp, Smula ja Solberga) ja Dimbon (Skörstorp) kunnat liitettiin Falköpingiin vain osittain.

Falköpingin kunta kuului aiemmin Skaraborgin lääniin, josta tuli vuonna 1998 osa Länsi-Götanmaan lääniä.

Vaakuna muokkaa

Nykyinen vaakuna on entisen Falköpingin kaupungin vaakuna. Myös kahdella maalaiskunnalla oli oma vaakuna.

Väestönkehitys muokkaa

Falköpingin kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
31 655
1955
  
31 978
1960
  
32 621
1965
  
33 325
1970
  
32 643
1975
  
32 513
1980
  
31 875
1985
  
31 448
1990
  
31 994
1995
  
32 001
2000
  
31 007
2005
  
31 185
2010
  
31 513
2015
  
32 511
2020
  
33 238
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[6][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[7]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 4 081 12,6
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 1 069 3,3
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 1 457 4,5
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 25 904 79,7

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 229 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 0,7 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 2,6 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 207 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 0,7 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 179 039 kruunua.[10] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 79 000 kruunua.[11]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[12]

 • 0–17-vuotiaat: 20,3 %
 • 18–64-vuotiaat: 58,3 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 21,4 %

Elinkeinot muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[13][14] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 5,0 4,7
  jalostus 29,7 28,9
  palvelut 62,7 64,0
  tuntematon 2,6 2,4
  Työpaikkoja ja työllisiä 13 303 14 493
  työpaikkaomavaraisuus 91,8

Taajamat muokkaa

Kunnassa on 10 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 73,0 prosenttia.[15] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 8 499 asukasta.[15] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[16]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Falköping 16 350
2 Stenstorp 1 668
3 Floby 1 499
4 Kinnarp 917
5 Åsarp 598
6 Vartofta 540
7 Torbjörntorp 475
8 Gudhem 427
9 Odensberg 287
10 Kättilstorp 253

Kunnan keskustaajama on lihavoitu.

Entiset taajamat muokkaa

Ruotsissa on tilastoitu taajamaväestö aikaisemmin myös vuosina 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2005. Jonakin tai joinakin näistä vuosista kunnassa on ollut myös seuraavan luettelon mukaiset taajamat, jotka eivät enää ole taajamia:[17]

Slutarp on sittemmin kasvanut yhteen Kinnarpin taajaman kanssa.[17]

Pientaajamat muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[18]

Entiset pientaajamat muokkaa

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[19]

Kunnanvaltuusto muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, maakäräjäkuntien valtuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Kunnallisvaaleissa Falköpingin kunta on jaettu seuraaviin vaalipiireihin:[20]

 • Falköpings Första (25 valtuutettua)
 • Falköpings Andra (26 valtuutettua)

Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Falköpingin kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[21]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 7 7 10 11 10 8 15 12 10 9 9 14 8 8 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 19 19 16 14 12 13 8 10 8 8 8 6 6 7 {{{c2022}}}
  Liberaalit 5 5 4 3 6 4 3 2 2 4 2 2 2 2 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 2 2 2 2 2 2 4 2 7 6 6 4 4 5 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 0 1 3 2 4 2 2 2 2 2 1 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 15 15 17 19 18 19 13 17 17 18 20 17 17 16 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 1 1 2 2 2 2 4 4 5 4 2 2 2 3 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 9 {{{sd2022}}}
  Muut 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[22] 49 49 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit muokkaa

 
Kartta Falköpingin kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[23]

 • Falköping
 • Mösseberg
 • Floby
 • Kinneved
 • Åslebygden
 • Slöta-Karleby
 • Yllestad
 • Dala-Borgunda-Högstena
 • Stenstorp
 • Gudhem
 • Hornborga
 • Åsarp

Historialliset seurakunnat muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[24] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Bjurum (Mårby)
 • Bolum*
 • Borgunda (Borna)
 • Brismene
 • Broddetorp
 • Brunnhem
 • Börstig
 • Dala
 • Döve*
 • Elin*
 • Falekvarna*
 • Falköping (Falköpings stadsförsamling)
 • Falköpings landsförsamling* (Agnestad)
 • Fivlered
 • Flittorp*
 • Floby
 • Friggeråker
 • Grolanda
 • Gudhem
 • Gökhem
 • Göteve
 • Holma*
 • Hornborga*
 • Håkantorp
 • Hänger*
 • Hällestad
 • Högstena
 • Jäla
 • Karleby
 • Kinneved
 • Kälvene
 • Leaby*
 • Lovene*
 • Luttra Marka
 • Mularp
 • Mussla* (Sandhem)
 • Norra Åsarp (Åsarp)
 • Näs
 • Saleby övra*
 • Segerstad
 • Sjögerås*
 • Skärvum
 • Skörstorp
 • Slöta
 • Smedby*
 • Smula
 • Solberga
 • Stenstorp
 • Synnerål*
 • Sätuna*
 • Södra Kyrketorp (Kyrketorp)
 • Sörby
 • Tiarp
 • Torbjörntorp
 • Trävattna
 • Ugglum
 • Ullene
 • Valtorp
 • Vartofta-Åsaka (Åsaka)
 • Vilske-Kleva (Kleva)
 • Vist
 • Vistorp
 • Vårkumla
 • Yllestad
 • Åsle
 • Östra Tunhem (Tunhem)

Kirkot muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2020 Statistiska centralbyrån. Viitattu 20.12.2021. (ruotsiksi)
 3. Falköping Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 26.7.2016. Viitattu 5.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 7. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 8. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 9. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 10. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 11. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 13. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 14. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 15. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 16. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 17. a b Befolkning i tätorter 1960-2010 (XLS) 29.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.10.2012. (ruotsiksi)
 18. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 20. Mandatfördelning per valkrets - Kommun (XLS) Valmyndigheten. Viitattu 30.9.2012. (ruotsiksi)
 21. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 20.12.2021. (ruotsiksi)
 22. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 23. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 24. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Falköpingin kunta.
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Falköpings kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännöstä tästä, maalaiskuntia ja kahta entistä kihlakuntaa koskevista artikkeleista.