Törebodan kunta

kunta Länsi-Götanmaan läänissä Ruotsissa

Törebodan kunta (ruots. Töreboda kommun) on Länsi-Götanmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Länsi-Götanmaahan. Kunnan keskustaajama on Töreboda.[3]

Törebodan kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Länsi-Götanmaan lääni
Maakunta Länsi-Götanmaa
Keskustaajama Töreboda
Kuntakoodi 1473
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 540,69 km²
Väkiluku (31.12.2021)  ([2]) 9 207
 – Väestötiheys 17,0 as./km²

Törebodan kunnan alueella sijainneet pitäjät.

Kunnan maapinta-ala on 540,69 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 9 207 henkeä (31.12.2021).[2]

Vuonna 2007 kunnassa oli 164,27 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 30,2 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys

muokkaa

Vuonna 1909 osa Björkängin maalaiskunnasta erotettiin Törebodan kauppalaksi, ja samalla jo vuonna 1883 perustettu taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin. Vuonna 1939 maalaiskunta liitettiin Törebodan kauppalaan. Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin kolme "suurkuntaa":

 • Moholm (Beateberg, Bällefors, Ekeskog, Fägre, Hjälstad, Mo, Sveneby ja Trästena)
 • Undenäs (Halna ja Undenäs)
 • Hova (Hova ja Älgarås)

Näistä Moholm sai nimensä Moholmin taajaväkisen yhdyskunnan mukaan. Lisäksi Bäckin ja Fredsbergin maalaiskunnat liitettiin Törebodan kauppalaan. Vuoden 1971 kuntauudistuksessa muodostettiin Törebodan kunta yhdistämällä kauppala ja Moholmin maalaiskunta sekä Halnan seurakunta Undenäsin maalaiskunnasta ja Älgaråsin seurakunta Hovan maalaiskunnasta. Kahdesta viimeksi mainitusta kunnasta Undenäs liitettiin Karlsborgin kuntaan ja Hova Gullspångin kuntaan.

Väestönkehitys

muokkaa
Törebodan kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
12 216
1955
  
11 787
1960
  
11 316
1965
  
10 870
1970
  
10 192
1975
  
10 231
1980
  
10 393
1985
  
10 204
1990
  
10 481
1995
  
10 425
2000
  
9 642
2005
  
9 470
2010
  
9 113
2015
  
9 293
2020
  
9 281
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[6][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[7]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 1 120 12,1
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 177 1,9
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 387 4,2
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 7 609 81,9


Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 129 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 1,4 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 2,4 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 113 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 1,1 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 165 021 kruunua.[10] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 52 000 kruunua.[11]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[12]

 • 0–17-vuotiaat: 18,3 %
 • 18–64-vuotiaat: 58,4 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 23,2 %

Elinkeinot

muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[13][14] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 8,1 6,2
  jalostus 37,9 33,7
  palvelut 51,5 58,0
  tuntematon 2,5 2,1
  Työpaikkoja ja työllisiä 3 366 3 972
  työpaikkaomavaraisuus 84,7

Taajamat

muokkaa

Kunnassa on 3 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 57,6 prosenttia.[15] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 3 868 asukasta.[15] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[16]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Töreboda 4 189
2 Moholm 640
3 Älgarås* 416[17]

Kunnan keskustaajama on lihavoitu. Asteriskilla (*) merkityt taajamat kuuluvat tähän kuntaan vain osittain, ja edellä on merkitty kunkin taajaman tähän kuntaan kuuluvan osan väestö. Koko Älgaråsin taajamassa on 417 asukasta, ja se kuuluu pieniltä osin myös Gullspångin kuntaan.[17]

Pientaajamat

muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[18]

Entiset pientaajamat

muokkaa

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[19]

Kunnanvaltuusto

muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, aluevaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Törebodan kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[20]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 6 7 7 8 8 7 8 8 8 8 8 7 7 9 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 16 16 15 13 12 12 11 10 10 10 6 7 6 5 {{{c2022}}}
  Liberaalit 4 3 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 1 0 1 1 1 1 3 2 3 3 1 0 0 0 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 13 15 15 16 16 16 13 17 13 14 11 12 11 10 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 1 0 0 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 {{{sd2022}}}
  Muut 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[21] 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 31 31 31 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit

muokkaa
 
Kartta Törebodan kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat

muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[22]

 • Töreboda
 • Fredsberg-Bäck
 • Fägre
 • Hova-Älgarås*

Asteriskilla (*) merkitty Hova-Älgaråsin seurakunta kuuluu osittain Törebodan kuntaan ja osittain Gullspångin kuntaan.

Historialliset seurakunnat

muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[23] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Beateberg (Ruda)
 • Bäck
 • Bällefors
 • Ekeskog
 • Fimmerstad*
 • Fredsberg
 • Fägre
 • Halna
 • Hjälstad
 • Kyrketorp*
 • Mo
 • Sveneby
 • Säckestad*
 • Tiberg* (Hunnekulla)
 • Trästena
 • Töreboda (Björkäng)
 • Älgarås

Kirkot

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2021 Statistiska centralbyrån. Viitattu 27.7.2022. (ruotsiksi)
 3. Töreboda Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 17.8.2016. Viitattu 5.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 7. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 8. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 9. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 10. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 11. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 13. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 14. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 15. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 16. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 17. a b Tätorter 2010, korrigerad version 2012-11-14 (PDF) MI38 Småorter och tätorter. 14.11.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 18. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 20. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 27.7.2022. (ruotsiksi)
 21. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 22. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 23. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla

muokkaa
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Töreboda kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännöstä tästä ja maalaiskuntia koskevista artikkeleista.