Skövden kunta (ruots. Skövde kommun) on Länsi-Götanmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Länsi-Götanmaahan. Kunnan keskustaajama on Skövde.[3]

Skövden kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Länsi-Götanmaan lääni
Maakunta Länsi-Götanmaa
Keskustaajama Skövde
Kuntakoodi 1496
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 673,68 km²
Väkiluku (31.12.2021)  ([2]) 57 016
 – Väestötiheys 84,6 as./km²

Entiset pitäjät Skövden, Tibron, Hjon, Skaran ja Götenen kuntien alueella.

Kunnan maapinta-ala on 673,68 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 57 016 henkeä (31.12.2021).[2]

Vuonna 2007 kunnassa oli 235,51 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 34,8 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys muokkaa

Nykyinen Skövden kunta koostuu vanhasta Skövden kaupungista ja 28 entisestä maalaiskunnasta. Ensimmäinen kuntaliitos tapahtui vuonna 1914, jolloin Skövden maalaiskunta liitettiin kaupunkiin.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Binneberg (Binneberg, Väring, Locketorp, Horn, Frösve ja Säter)
 • Skultorp (Hagelberg, Häggum, Norra Kyrketorp, Rådene ja Sjogerstad)
 • Tidan (Vad, Flistad ja Götlunda)
 • Timmersdala (Timmersdala, Berg, Böja ja Lerdala)
 • Värsås (Värsås, Edåsa, Forsby, Ljunghem, Mofalla, Sventorp ja Varola)

Lisäksi Skövden kaupunkiin liitettiin aiemmat kunnat Ryd, Våmb ja Öm. Nykyinen Skövden kunta muodostettiin yhdistämällä kaupunki ja edellä mainitut viisi maalaiskuntaa vuonna 1971. Ainoa poikkeus oli Värsåsiin kuulunut Mofallan seurakunta, joka liitettiin Hjon kuntaan.

Vaakuna muokkaa

Skövden kaupungilla oli aikaisemmin vähän toisenlainen vaakuna kuin nykyään.

Väestönkehitys muokkaa

Skövden kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
33 109
1955
  
34 943
1960
  
37 219
1965
  
40 897
1970
  
43 586
1975
  
45 357
1980
  
46 007
1985
  
46 431
1990
  
47 529
1995
  
49 432
2000
  
49 313
2005
  
49 980
2010
  
51 402
2015
  
53 555
2020
  
56 791
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[6][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[7]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 7 284 13,6
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 2 257 4,2
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 3 433 6,4
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 40 581 75,8

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 1 153 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 2,3 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 7,6 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 1 769 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 3,8 prosenttia kunnan väestöstä. Vuonna 1971 arvioitiin jopa joka viidennen skövdeläisen olleen suomalaisia, suurimpana työnantajana Volvon moottoritehdas jonka työntekijöistä noin 30 prosenttia oli suomalaisia[10].

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 190 649 kruunua.[11] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 69 000 kruunua.[12]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[13]

 • 0–17-vuotiaat: 19,5 %
 • 18–64-vuotiaat: 62,3 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 18,2 %

Elinkeinot muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[14][15] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 1,4 1,7
  jalostus 25,4 26,3
  palvelut 72,4 71,0
  tuntematon 0,8 0,9
  Työpaikkoja ja työllisiä 30 149 24 653
  työpaikkaomavaraisuus 122,3

Taajamat muokkaa

Kunnassa on 10 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 85,2 prosenttia.[16] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 7 594 asukasta.[16] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[17]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Skövde 34 466
2 Skultorp 3 642
3 Stöpen 1 401
4 Tidan 935
5 Timmersdala 875
6 Igelstorp 677
7 Värsås 578
8 Väring 571
9 Lerdala 409
10 Ulvåker 254

Kunnan keskustaajama on lihavoitu.

Pientaajamat muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[18]

Entiset pientaajamat muokkaa

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[19]

Kunnanvaltuusto muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, aluevaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Kunnallisvaaleissa Skövden kunta on jaettu seuraaviin vaalipiireihin:[20]

 • Skövde Norra (30 valtuutettua)
 • Skövde Södra (31 valtuutettua)

Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Skövden kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[21]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 8 7 11 12 11 9 10 8 12 11 15 16 15 15 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 17 18 12 12 10 10 12 20 13 10 9 7 6 6 {{{c2022}}}
  Liberaalit 7 8 7 4 8 8 6 3 2 5 4 6 5 4 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 2 2 2 2 2 2 4 2 6 6 4 3 3 4 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 4 4 2 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 23 22 25 27 26 26 21 23 21 23 21 19 20 19 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 2 2 2 2 2 2 2 3 5 4 4 3 2 3 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 8 {{{sd2022}}}
  Muut 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[22] 59 59 59 59 59 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit muokkaa

 
Kartta Skövden kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[23]

 • Skövde
 • Våmb
 • Ryd
 • Skultorp
 • Sventorp-Forsby
 • Värsås-Varola-Vreten
 • Väring
 • Frösve
 • Berg
 • Götlunda

Historialliset seurakunnat muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[24] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Berg
 • Binneberg
 • Böja
 • Edåsa
 • Flistad
 • Forsby
 • Frösve
 • Götlunda
 • Hagelberg
 • Horn
 • Häggum
 • Lerdala
 • Ljunghem
 • Locketorp
 • Norra Kyrketorp (Hene, Kyrketorp)
 • Regumatorp*
 • Ryd
 • Rådene
 • Sjogerstad
 • Skövde (Skövde stadsförsamling)
 • Skövde landsförsamling*
 • Suntetorp*
 • Sventorp
 • Säter
 • Timmersdala
 • Vad
 • Varola
 • Våmb (Vårfruhem)
 • Väring
 • Värsås
 • Öm*

Kirkot muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2021 Statistiska centralbyrån. Viitattu 30.5.2022. (ruotsiksi)
 3. Skövde Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 17.8.2016. Viitattu 5.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 7. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 8. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 9. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 10. Oesch, Katri: Sivusta katsoen: Skövdessä. Suomen Kuvalehti, 1971, nro 42, s. 74. Näköislehti (maksullinen) (PDF). Viitattu 25.10.2020.
 11. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 13. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 14. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 15. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 16. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 17. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 18. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 20. Mandatfördelning per valkrets - Kommun (XLS) Valmyndigheten. Viitattu 30.9.2012. (ruotsiksi)
 21. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 30.5.2022. (ruotsiksi)
 22. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 23. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 24. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Skövden kunta.
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Skövde kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännöstä.