Värnamon kunta (ruots. Värnamo kommun) on Jönköpingin läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Smålandiin. Kunnan keskustaajama on Värnamo.[3]

Värnamon kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Jönköpingin lääni
Maakunta Småland
Keskustaajama Värnamo
Kuntakoodi 0683
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 1 215,82 km²
Väkiluku (31.12.2021)  ([2]) 34 661
 – Väestötiheys 28,5 as./km²

Kunnan maapinta-ala on 1 215,82 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 34 661 henkeä (31.12.2021).[2]

Kunnan alueella sijaitsee osa Store Mossen kansallispuistosta.

Vuonna 2007 kunnassa oli 83,54 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 6,8 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys

muokkaa

Nykyisen Värnamon kunnan alueella oli vuonna 1863 yhdeksän pitäjää. Värnamon paikkakunnasta tehtiin Jönköpingin kaupungin alainen alakauppala (ruots. lydköping) ja vuodesta 1859 lähtien vapaakauppala (ruots. friköping). Vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan 1.1.1863 Värnamon pitäjästä perustettiin Värnamon maalaiskunta, johon Värnamon epäitsenäinen kauppala (ruots. municipalköping) kuului. Vuonna 1871 Värnamon kauppala erotettiin maalaiskunnasta omaksi kunnakseen. Vuonna 1920 kauppalasta tuli kaupunki, ja vuonna 1947 Värnamon maalaiskunta liitettiin siihen.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Bor (Gällaryd, Tånnö ja Voxtorp)
 • Forsheda (Forsheda, Dannäs, Torskinge, Tannåker, Hånger ja Kärda)
 • Klevshult (Fryele, Hagshult, Tofteryd ja Åker)
 • Vrigstad (Nydala, Hylletofta, Svenarum ja Vrigstad)
 • Bredaryd (Bredaryd ja osa Kulltorpista, jonka pääosa liitettiin Gnosjön kuntaan).

Rydaholmin maalaiskuntaan ja Värnamon kaupunkiin uudistus ei vaikuttanut.

Kuntablokkiuudistuksessa 1962–1977 muodostettiin nykyinen Värnamon kunta keskuksenaan Värnamon kaupunkitaajama. Vuonna 1971 Forshedan, Klevshultin ja Vrigstadin kunnat jaettiin. Forshedasta liitettiin Tannåker Ljungbyn kuntaan ja muut osat Värnamon kuntaan. Klevshultista liitettiin Fryele Värnamon kuntaan ja loput osat Vaggerydin kuntaan. Vrigstadista liitettiin Värnamon kuntaan Nydala, Vaggerydin kuntaan Svenarum sekä Sävsjön kuntaan Hylletofta ja Vrigstad. Forshedan, Klevshultin ja Vrigstadin osien lisäksi Värnamon kuntaan tulivat kuuluvaan kokonaan Bredaryd, Bor ja Rydaholm sekä Värnamon kaupunki.

Vaakuna

muokkaa

Nykyinen vaakuna on entisen Värnamon kaupungin vaakuna. Myös Borin maalaiskunnalla oli oma vaakuna.

Väestönkehitys

muokkaa
Värnamon kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
23 599
1955
  
24 927
1960
  
25 857
1965
  
27 734
1970
  
29 361
1975
  
30 072
1980
  
30 342
1985
  
30 668
1990
  
31 315
1995
  
31 582
2000
  
32 256
2005
  
32 700
2010
  
32 833
2015
  
33 473
2020
  
34 530
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[6][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[7]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 5 904 17,6
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 2 052 6,1
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 1 974 5,9
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 23 543 70,3

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 467 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 1,4 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 6,1 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 622 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 2,0 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 194 996 kruunua.[10] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 88 000 kruunua.[11]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[12]

 • 0–17-vuotiaat: 20,9 %
 • 18–64-vuotiaat: 59,1 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 20,0 %

Elinkeinot

muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[13][14] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 2,5 2,5
  jalostus 33,2 35,5
  palvelut 63,3 60,9
  tuntematon 1,1 1,1
  Työpaikkoja ja työllisiä 16 888 16 293
  työpaikkaomavaraisuus 103,7

Taajamat

muokkaa

Kunnassa on 9 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 78,2 prosenttia.[15] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 7 161 asukasta.[15] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[16]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Värnamo 18 696
2 Rydaholm 1 474
3 Bredaryd 1 466
4 Forsheda 1 459
5 Bor 1 256
6 Horda 377
7 Lanna* 323[17]
8 Kärda 320
9 Hånger 301

Kunnan keskustaajama on lihavoitu. Asteriskilla (*) merkityt taajamat kuuluvat tähän kuntaan vain osittain, ja edellä on merkitty kunkin taajaman tähän kuntaan kuuluvan osan väestö. Koko Lannan taajamassa on 329 asukasta, ja se kuuluu pieniltä osin myös Gnosjön kuntaan.[17]

Entiset taajamat

muokkaa

Ruotsissa on tilastoitu taajamaväestö aikaisemmin myös vuosina 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2005. Jonakin tai joinakin näistä vuosista kunnassa on ollut myös seuraavan luettelon mukaiset taajamat, jotka eivät enää ole taajamia:[18]

Pientaajamat

muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[19]

Entiset pientaajamat

muokkaa

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[20]

Kunnanvaltuusto

muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, aluevaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Kunnallisvaaleissa Värnamon kunta on jaettu seuraaviin vaalipiireihin:[21]

 • Värnamo centralort (32 valtuutettua)
 • Värnamo övriga orter (19 valtuutettua)

Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Värnamon kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[22]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 7 7 9 10 10 9 10 10 10 7 10 10 8 8 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 15 15 12 10 8 9 9 10 12 14 10 11 8 10 {{{c2022}}}
  Liberaalit 5 5 5 3 5 5 5 3 1 3 2 2 1 2 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 4 4 4 5 4 5 7 5 8 7 7 6 6 5 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 1 2 2 1 3 2 1 1 1 3 1 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 16 16 16 18 18 17 17 19 16 18 19 17 18 15 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 2 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 8 {{{sd2022}}}
  Muut 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[23] 49 49 49 49 49 49 51 51 51 51 51 51 51 51 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit

muokkaa
 
Kartta Värnamon kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat

muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[24]

 • Värnamo
 • Bredaryd
 • Kulltorp*
 • Forshedabygden
 • Tånnö
 • Voxtorp
 • Gällaryd
 • Rydaholm
 • Fryele
 • Nydala

Asteriskilla (*) merkitty Kulltorpin seurakunta kuuluu osittain Värnamon kuntaan ja osittain Gnosjön kuntaan.

Historialliset seurakunnat

muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[25] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Bredaryd
 • Dannäs
 • Forsheda
 • Fryele
 • Gällaryd
 • Hänger
 • Kärda
 • Nydala
 • Rydaholm
 • Törskinge
 • Tånnö
 • Voxtorp
 • Värnamo

Kirkot

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2021 Statistiska centralbyrån. Viitattu 28.8.2022. (ruotsiksi)
 3. Värnamo Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 17.8.2016. Viitattu 4.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 7. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 8. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 9. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 10. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 11. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 13. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 14. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 15. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 16. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 17. a b Tätorter 2010, korrigerad version 2012-11-14 (PDF) MI38 Småorter och tätorter. 14.11.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 18. Befolkning i tätorter 1960-2010 (XLS) 29.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 20. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 21. Mandatfördelning per valkrets - Kommun (XLS) Valmyndigheten. Viitattu 30.9.2012. (ruotsiksi)
 22. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 28.8.2022. (ruotsiksi)
 23. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 24. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 25. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla

muokkaa
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv: kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännöstä.