Varbergin kunta

kunta Hallandin läänissä, Ruotsissa

Varbergin kunta (ruots. Varbergs kommun) on Hallandin läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Hallandiin ja Länsi-Götanmaahan. Kunnan keskustaajama on Varberg.[3]

Varbergin kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Hallandin lääni
Maakunta Halland ja Länsi-Götanmaa
Keskustaajama Varberg
Kuntakoodi 1383
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 868,62 km²
Väkiluku (31.12.2021)  ([2]) 66 658
 – Väestötiheys 76,7 as./km²

Kartta Varbergin kunnasta.

Kunnan maapinta-ala on 868,62 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 66 658 henkeä (31.12.2021).[2]

Kunnassa sijaitsee Ringhalsin ydinvoimalaitos.

Vuonna 2007 kunnassa oli 251,39 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 28,8 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys

muokkaa
 
Maalaiskunnat ja Varbergin kaupunki, jotka yhdistettiin nykyiseksi kunnaksi 1.1.1971. Tässä kartassa Träslöv ei enää ole oma kuntansa.

Vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan 1.1.1863 nykyisen Varbergin kunnan alueella sijaitsi Varbergin kaupunki ja 24 maalaiskuntaa. Maalaiskunnista Gunnarsjö, Grimmared, Karl Gustav ja Kungsäter kuuluivat tuolloin Älvsborgin lääniin ja loput 20 Hallandin lääniin.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa alueelle muodostettiin seitsemän "suurkuntaa":

 • Kungsäter (Gunnarsjö, Grimmared, Karl Gustav ja Kungsäter)
 • Himledalen (Grimeton, Gödestad, Hunnestad, Nösslinge, Rolfstorp ja Skällinge)
 • Lindberga (Lindberg, Stamnared, Torpa ja Valinge)
 • Träslöv (ei muutosta)
 • Tvååker (Dagsås, Sibbarp, Spannarp ja Tvååker)
 • Veddinge (Sällstorp, Veddige ja Ås)
 • Värö (Värö ja Stråvalla)

Näistä Kungsäter kuului edelleen Älvsborgin lääniin. Varbergin kaupunkiin kuntauudistus ei vaikuttanut. Kuitenkin jo vuonna 1967 Träslövin maalaiskunta liitettiin kaupunkiin. Vuoden 1971 kuntauudistuksessa muutkin edellä mainitut suurkunnat sekä Varbergin kaupunki yhdistyivät nykyiseksi Varbergin kunnaksi. Varbergista tuli uuden kunnan keskustaajama. Kuntaliitoksen myötä Kungsäterin maalaiskunnan alue siirtyi Älvsborgin läänistä Hallandin lääniin.

Väestönkehitys

muokkaa
Varbergin kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
33 357
1955
  
33 407
1960
  
33 959
1965
  
35 680
1970
  
38 955
1975
  
43 051
1980
  
44 164
1985
  
46 253
1990
  
49 018
1995
  
51 902
2000
  
52 648
2005
  
54 817
2010
  
58 084
2015
  
61 030
2020
  
65 397
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[6][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[7]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 5 850 9,6
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 1 583 2,6
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 3 707 6,1
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 49 890 81,7

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 365 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 0,6 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 4,0 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 328 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 0,7 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 194 114 kruunua.[10] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 104 000 kruunua.[11]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[12]

 • 0–17-vuotiaat: 20,4 %
 • 18–64-vuotiaat: 58,8 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 20,8 %

Elinkeinot

muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[13][14] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 3,1 2,9
  jalostus 28,1 26,3
  palvelut 67,7 69,7
  tuntematon 1,1 1,1
  Työpaikkoja ja työllisiä 27 045 28 771
  työpaikkaomavaraisuus 94,0

Taajamat

muokkaa

Kunnassa on 16 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 72,5 prosenttia.[15] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 16 002 asukasta.[15] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[16]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Varberg 27 602
2 Träslövsläge 2 600
3 Tvååker 2 534
4 Veddige 2 045
5 Bua 1 746
6 Trönninge 880
7 Södra Näs 671
8 Väröbacka 630
9 Skällinge 626
10 Rolfstorp 513
11 Tångaberg 468
12 Åsby 423
13 Tofta 386
14 Kungsäter 353
15 Löftaskog 327
16 Himle 278

Kunnan keskustaajama on lihavoitu. Trönningen taajaman nimenä on joskus ollut myös Trönningeby.[17]

Pientaajamat

muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[18]

Entiset pientaajamat

muokkaa

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[19]

Kunnanvaltuusto

muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, maakäräjäkuntien valtuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Kunnallisvaaleissa Varbergin kunta on jaettu seuraaviin vaalipiireihin:[20]

 • Varbergs norra valkrets (31 valtuutettua)
 • Varbergs södra valkrets (30 valtuutettua)

Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Varbergin kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[21]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 6 6 8 10 9 9 12 11 11 11 15 18 14 13 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 20 18 15 15 11 14 13 12 10 9 10 7 7 9 {{{c2022}}}
  Liberaalit 4 4 4 2 6 6 4 4 2 4 4 4 4 5 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 0 0 0 0 0 2 4 2 6 5 3 2 2 4 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 0 0 3 2 3 2 2 2 4 4 0 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 16 17 17 19 20 23 21 25 20 22 20 20 20 18 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 0 0 0 1 2 2 2 4 6 4 4 2 2 4 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 {{{sd2022}}}
  Muut 5 6 7 4 3 2 3 0 4 4 1 2 2 0 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[22] 51 51 51 51 51 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit

muokkaa
 
Kartta Varbergin kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat

muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[23]

 • Varberg
 • Träslöv
 • Himledalen
 • Sibbarp-Dagsås
 • Tvååker
 • Spannarp
 • Lindberga
 • Veddige-Kungsäter
 • Värö
 • Stråvalla

Historialliset seurakunnat

muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[24] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Dagsås
 • Grimeton
 • Grimmared
 • Gunnarsjö (Gunnarsred)
 • Gödestad
 • Hunnestad
 • Karl Gustav (Skedeskamma)
 • Kungsäter
 • Lindberg
 • Nya Varberg* (Nyby)
 • Nösslinge
 • Rolfstorp
 • Sibbarp
 • Skällinge
 • Spannarp
 • Stamnared
 • Stråvalla
 • Sällstorp
 • Torpa
 • Träslöv
 • Tvååker
 • Valinge
 • Varberg
 • Varbergs slottsförsamling*
 • Varbergs straffängelse*
 • Veddige
 • Värö
 • Ås

Lähteet

muokkaa
 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2021 Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.8.2022. (ruotsiksi)
 3. Varberg Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 17.8.2016. Viitattu 5.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 7. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 8. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 9. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 10. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 11. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 13. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 14. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 15. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 16. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 17. Befolkning i tätorter 1960-2010 (XLS) 29.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.10.2012. (ruotsiksi)
 18. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 20. Mandatfördelning per valkrets - Kommun (XLS) Valmyndigheten. Viitattu 30.9.2012. (ruotsiksi)
 21. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.8.2022. (ruotsiksi)
 22. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 23. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 24. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla

muokkaa
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Varbergs kommun  –  Kuntajaon kehitys ja taajamat käännetty osuus.