Skånen lääni

Ruotsin lääni

Skånen lääni[3] (joskus myös Skoonen lääni, ruots. Skåne län) on Ruotsin eteläisin lääni. Se muodostettiin vuonna 1997 yhdistämällä Kristianstadin lääni ja Malmöhusin lääni. Skånen läänin pääkaupunki on Malmö, mutta maakäräjäkunnan hallinto sijaitsee Kristianstadissa. Väkiluvultaan lääni on Ruotsin kolmanneksi suurin ja toiseksi tiheimmin asuttu. Alueeltaan se vastaa historiallista Skånen maakuntaa lukuun ottamatta Östra Karupin pitäjää, joka kuuluu Hallandin maakuntaan.

Skånen lääni
lippu
lippu
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi
Maakunta Skåne ja Halland
Maakäräjäkunta Skånen läänin maakäräjäkunta
Pääkaupunki Malmö
Perustamisvuosi 1997
Hallinto
 – Maaherra Göran Tunhammar
Pinta-ala
 – Maa 10 968,81 km²
Väkiluku 1 252 933
 – Väestötiheys 114,2 as./km²
Symbolit
 – Läänikirjain M
 – Läänikoodi 12
Tilastotietojen lähteenä Statistiska centralbyrån (SCB). Väkiluvun ajankohta 31.12.2011[1] ja maapinta-alan 1.1.2012.[2]

Skånen läänin kunnat.
Skånen läänijako ennen vuotta 1997. Punainen lääninraja oli ollut voimassa 1970-luvulta lähtien. Vaaleanpunainen raja tarkoittaa sitä ennen voimassa ollutta lääninrajaa, joten näiden kahden rajan välillä olleet alueet ovat vaihtaneet lääniä. Esimerkiksi Båstadin kuntaan kuuluu aiemmin Hallandin lääniin kuuluneita alueita, Höörin ja Ystadin kuntiin puolestaan aiemmin Kristianstadin lääniin kuuluneita alueita.
Skånen läänin jako vaalipiireihin valtiopäivävaaleissa. Skånen läänin itäinen ja pohjoinen vaalipiiri vastaa entistä Kristianstadin lääniä. Malmön kunta muodostaa oman vaalipiirin ja muu entisen Malmöhusin läänin alue kuuluu kahteen vaalipiiriin.
Maakäräjäkuntavaaleissa käytettävä vaalipiirijako.

Vuonna 2007 läänissä oli 4 508,82 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 40,9 prosenttia läänin maapinta-alasta.

Läänijaon kehitys

muokkaa

Malmöhusin ja Kristianstadin läänit oli perustettu vuonna 1719. Vuoden 1997 alusta lähtien nämä kaksi lääniä yhdistettiin nykyiseksi Skånen lääniksi. Uuden läänin pääkaupungiksi tuli Malmö. Lisäksi lääni otti käyttöönsä aiemman Malmöhusin läänin läänikoodin 12 ja läänikirjaimen M, joka sattumalta oli myös Malmöhusin läänin nimen alkukirjain.

Maaherrana on vuodesta 2006 lähtien ollut Göran Tunhammar.

Valtiopäivävaaleissa Skånen lääni on jaettu neljään vaalipiiriin: Malmön kunnan vaalipiiri (Malmön kunta), Skånen läänin pohjoinen ja itäinen vaalipiiri (sama kuin vanha Kristianstadin lääni), Skånen läänin eteläinen vaalipiiri ja Skånen läänin läntinen vaalipiiri.

Vaakunat

muokkaa

Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kruunattu aarnikotkan pää, kaikki kultaa. (Ruotsiksi I rött fält ett avslitet griphuvud, krönt med öppen krona, allt av guld.)

Useimmissa tapauksissa, joissa läänillä on sama nimi kuin maakunnalla ja niiden alueetkin ovat lähes samat, sekä lääni että maakunta käyttävät samanlaisia vaakunoita. Valittaessa vaakunaa Skånen läänille päätettiin kuitenkin valita värien osalta hieman toisenlainen vaakuna.

Väestö

muokkaa

Skånen lääni on pinta-alaltaan Ruotsin kymmenenneksi suurin, mutta väestöltään kolmanneksi suurin Tukholman läänin ja Länsi-Götanmaan läänin jälkeen. Läänin väestötiheys on yli 100 asukasta neliökilometriä kohti verrattuna koko Ruotsin noin 20 asukkaaseen neliökilometriä kohti. Noin 90 % läänin yli 1,2 miljoonasta asukkaasta asuu taajamissa. Kunnista Hässleholm on pinta-alaltaan suurin ja Kristianstadin kunnassa puolestaan on eniten taajamia koko Ruotsissa, 26 kappaletta. Sundsvallin kunnassa on yhtä monta taajamaa, kaikissa muissa kunnissa vähemmän.

Maantiedettä

muokkaa
Läänin suurimmat taajamat

Suurimmat taajamat

muokkaa

Vuonna 2010 Skånen läänissä sijaitsi 250 taajamaa.[6] Seuraavassa on lueteltu läänin 10 suurinta taajamaa.[7]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)[7]
1 Malmö* &&&&&&&&&0280415.&&&&00280 415
2 Helsingborg &&&&&&&&&&097122.&&&&0097 122
3 Lund &&&&&&&&&&082800.&&&&0082 800
4 Kristianstad &&&&&&&&&&035711.&&&&0035 711
5 Landskrona &&&&&&&&&&030499.&&&&0030 499
6 Trelleborg &&&&&&&&&&028290.&&&&0028 290
7 Ängelholm &&&&&&&&&&023240.&&&&0023 240
8 Hässleholm &&&&&&&&&&018500.&&&&0018 500
9 Ystad &&&&&&&&&&018350.&&&&0018 350
10 Eslöv &&&&&&&&&&017748.&&&&0017 748

Läänin pääkaupunkia vastaava keskustaajama on lihavoitu. Asteriskilla (*) merkityt taajamat kuuluvat useampaan kuin yhteen kuntaan.[6]

Nämä taajamat ovat kaikki entisiä kaupunkeja ja toimivat nykyisin samannimisten kuntien keskustaajamina. Luettelot Malmöhusin läänin ja Kristianstadin läänin entisistä kaupungeista, kauppaloista ja maalaiskunnista löytyvät näiden läänien omista artikkeleista.

Elinkeinot

muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Tilastollisen keskustoimiston tilastossa[8][9] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo läänissä sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan läänissä asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus ja kierrätys, energiahuolto ja ympäristötoiminta sekä rakennustoiminta. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden toimiala on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 2,0 2,0
  jalostus 20,0 19,9
  palvelut 76,6 76,7
  tuntematon 1,4 1,4
  Työpaikkoja ja työllisiä 537 594 546 027
  työpaikkaomavaraisuus 98,5

Valtiopäivävaalit

muokkaa

Skånen lääni on jaettu neljään vaalipiiriin.[10] Seuraavassa on lueteltu vaalipiirien nimet ja suluissa on ilmoitettu kunkin vaalipiirin kiinteät paikat (ruots. fasta mandat)[11] vuoden 2010 valtiopäivävaaleissa. Kiinteiden paikkojen lisäksi valtiopäivävaaleissa on koko maassa 39 tasauspaikkaa (ruots. utjämningsmandat), jotka jaetaan vaalipiirien kesken vasta vaalien jälkeen.[12]

Malmön kunnan vaalipiiriin kuuluu vain Malmön kunta. Skånen läänin pohjoiseen ja itäiseen vaalipiiriin (vuoden 1995 vaaleihin Kristianstadin läänin vaalipiiri) kuuluvat seuraavat kunnat:[10]

Skånen läänin eteläiseen vaalipiiriin (vuoden 1995 vaaleihin Malmöhusin läänin eteläinen vaalipiiri) kuuluvat seuraavat kunnat:[10]

Skånen läänin läntiseen vaalipiiriin (vuoden 1995 vaaleihin Malmöhusin läänin pohjoinen vaalipiiri) kuuluvat seuraavat kunnat:[10]

Skånen läänin pohjoinen vaalipiiri vastaa alueeltaan entistä Kristianstadin lääniä. Malmön kunnan vaalipiiri, Skånen läänin eteläinen vaalipiiri ja Skånen läänin läntinen vaalipiiri vastaavat alueeltaan entistä Malmöhusin lääniä.

Vuoden 2010 valtiopäivävaalien tulokset on seuraavassa esitetty vaalipiireittäin.

Skånen läänin pohjoinen ja itäinen vaalipiiri

muokkaa
Valtiopäivävaalien tulos 2010
Puolue
Osuus
äänistä, %[13]
Valittuja
edustajia[14]
  Maltillinen kokoomus 32,04 4
  Keskustapuolue 6,77 1
  Liberaalit 6,67 1
  Kristillisdemokraatit 4,95 1
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 28,68 3
  Vasemmistopuolue 3,21 0
  Ympäristöpuolue vihreät 5,36 1
  Ruotsidemokraatit 11,21 1
  Muut 1,11 0
  Yhteensä 12

Malmön kunnan vaalipiiri

muokkaa
Valtiopäivävaalien tulos 2010
Puolue
Osuus
äänistä, %[13]
Valittuja
edustajia[14]
  Maltillinen kokoomus 32,62 3
  Keskustapuolue 2,84 0
  Liberaalit 6,96 1
  Kristillisdemokraatit 3,12 0
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 28,65 3
  Vasemmistopuolue 5,98 1
  Ympäristöpuolue vihreät 8,79 1
  Ruotsidemokraatit 7,84 1
  Muut 3,21 0
  Yhteensä 10

Skånen läänin eteläinen vaalipiiri

muokkaa
Valtiopäivävaalien tulos 2010
Puolue
Osuus
äänistä, %[13]
Valittuja
edustajia[14]
  Maltillinen kokoomus 38,46 5
  Keskustapuolue 5,56 1
  Liberaalit 8,59 1
  Kristillisdemokraatit 4,34 1
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 22,12 3
  Vasemmistopuolue 3,32 0
  Ympäristöpuolue vihreät 7,08 1
  Ruotsidemokraatit 8,72 1
  Muut 1,81 0
  Yhteensä 13

Skånen läänin läntinen vaalipiiri

muokkaa
Valtiopäivävaalien tulos 2010
Puolue
Osuus
äänistä, %[13]
Valittuja
edustajia[14]
  Maltillinen kokoomus 33,80 4
  Keskustapuolue 4,71 0
  Liberaalit 8,05 1
  Kristillisdemokraatit 4,03 0
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 28,77 3
  Vasemmistopuolue 3,37 0
  Ympäristöpuolue vihreät 5,69 1
  Ruotsidemokraatit 10,06 1
  Muut 1,51 0
  Yhteensä 10

Maakäräjäkunta

muokkaa

Skånen lääni kuuluu kokonaisuudessaan Skånen läänin maakäräjäkuntaan. Ruotsissa maakäräjäkunnat vastaavat pääasiassa yhteiskunnan julkisesti rahoitetusta terveydenhuollosta. Lisäksi maakäräjäkunta huolehtii yleisesti liikenteestä, vastaa tietyistä aluekehittämiseen liittyvistä tehtävistä ja tuottaa kulttuuritoimintaa.

Maakäräjäkunnat perustettiin Ruotsiin vuonna 1863. Skånen läänin maakäräjäkunta muodostettiin vuonna 1999 yhdistämällä Malmöhusin läänin maakäräjäkunta, Kristianstadin läänin maakäräjäkunta ja Malmön kunnan vastuulla olleet toiminnot. Tätä ennen Malmö ei ollut kuulunut mihinkään maakäräjäkuntaan, vaan huolehti niille kuuluvista tehtävistä itse. Skånen läänin maakäräjäkunta on virallinen nimi, mutta myös nimitystä Region Skåne käytetään. Maakäräjäkunnan pääpaikaksi valittiin Kristianstad, jossa maakäräjäkunnan valtuusto kokoontuu.

Maakäräjäkunnan valtuusto (ruots. landstingsfullmäktige) valitaan samaan aikaan kuin valtiopäiväedustajat ja kunnanvaltuustot. Vaaleja varten Skånen lääni on jaettu seuraaviin 6 vaalipiiriin:[15]

 • Nordvästkretsen (29 kiinteää paikkaa)
 • Nordostkretsen (19 kiinteää paikkaa)
 • Mellankretsen (30 kiinteää paikkaa)
 • Sydvästkretsen I (32 kiinteää paikkaa)
 • Sydvästkretsen II (14 kiinteää paikkaa)
 • Sydostkretsen (10 kiinteää paikkaa)

Valtuuston paikoista yhdeksän kymmenesosaa on kiinteitä paikkoja (ruots. fasta mandat) ja niiden lisäksi yksi kymmenesosa on tasauspaikkoja (ruots. utjämningsmandat).[16] Maakäräjäkunnan valtuustossa on yhteensä kaikkiaan 149 paikkaa, ja seuraavassa on esitetty viimeisimpien maakäräjäkuntavaalien tulos.

Maakäräjäkuntavaalien tulos 2010
Puolue
Osuus
äänistä, %[17]
Valittuja
edustajia[18]
  Maltillinen kokoomus 30,89 48
  Keskustapuolue 4,54 7
  Liberaalit 7,82 12
  Kristillisdemokraatit 3,49 5
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 30,54 47
  Vasemmistopuolue 3,90 6
  Ympäristöpuolue vihreät 6,63 10
  Ruotsidemokraatit 9,28 14
  Muut 2,90 0
  Yhteensä 149

Läänin kunnat

muokkaa

Skånen lääniin kuuluu nykyään seuraavat 33 kuntaa:

Kuntakoodi Kunta Keskustaajama Kunnan väkiluku
(31.12.2011)[19]
1214   Svalövin kunta Svalöv &&&&&&&&&&013250.&&&&0013 250
1230   Staffanstorpin kunta Staffanstorp &&&&&&&&&&022296.&&&&0022 296
1231   Burlövin kunta Arlöv &&&&&&&&&&016843.&&&&0016 843
1233   Vellingen kunta Vellinge &&&&&&&&&&033510.&&&&0033 510
1256   Östra Göingen kunta Broby &&&&&&&&&&013603.&&&&0013 603
1257   Örkelljungan kunta Örkelljunga &&&&&&&&&&&09663.&&&&009 663
1260   Bjuvin kunta Bjuv &&&&&&&&&&014851.&&&&0014 851
1261   Kävlingen kunta Kävlinge &&&&&&&&&&029261.&&&&0029 261
1262   Lomman kunta Lomma &&&&&&&&&&022017.&&&&0022 017
1263   Svedalan kunta Svedala &&&&&&&&&&019805.&&&&0019 805
1264   Skurupin kunta Skurup &&&&&&&&&&014946.&&&&0014 946
1265   Sjöbon kunta Sjöbo &&&&&&&&&&018143.&&&&0018 143
1266   Hörbyn kunta Hörby &&&&&&&&&&014901.&&&&0014 901
1267   Höörin kunta Höör &&&&&&&&&&015492.&&&&0015 492
1270   Tomelillan kunta Tomelilla &&&&&&&&&&012930.&&&&0012 930
1272   Bromöllan kunta Bromölla &&&&&&&&&&012366.&&&&0012 366
1273   Osbyn kunta Osby &&&&&&&&&&012699.&&&&0012 699
1275   Perstorpin kunta Perstorp &&&&&&&&&&&07159.&&&&007 159
1276   Klippanin kunta Klippan &&&&&&&&&&016601.&&&&0016 601
1277   Åstorpin kunta Åstorp &&&&&&&&&&014789.&&&&0014 789
1278   Båstadin kunta Båstad &&&&&&&&&&014230.&&&&0014 230
1280   Malmön kunta Malmö &&&&&&&&&0302835.&&&&00302 835
1281   Lundin kunta Lund &&&&&&&&&0111666.&&&&00111 666
1282   Landskronan kunta Landskrona &&&&&&&&&&042189.&&&&0042 189
1283   Helsingborgin kunta Helsingborg &&&&&&&&&0130626.&&&&00130 626
1284   Höganäsin kunta Höganäs &&&&&&&&&&024698.&&&&0024 698
1285   Eslövin kunta Eslöv &&&&&&&&&&031728.&&&&0031 728
1286   Ystadin kunta Ystad &&&&&&&&&&028427.&&&&0028 427
1287   Trelleborgin kunta Trelleborg &&&&&&&&&&042542.&&&&0042 542
1290   Kristianstadin kunta Kristianstad &&&&&&&&&&079930.&&&&0079 930
1291   Simrishamnin kunta Simrishamn &&&&&&&&&&019147.&&&&0019 147
1292   Ängelholmin kunta Ängelholm &&&&&&&&&&039626.&&&&0039 626
1293   Hässleholmin kunta Hässleholm &&&&&&&&&&050164.&&&&0050 164

Väestönkehitys

muokkaa
Skånen läänin väestönkehitys 1810–2010
Vuosi Asukkaita
1810*
  
274 335
1820*
  
311 320
1830*
  
350 475
1840*
  
387 550
1850*
  
442 711
1860*
  
494 011
1870*
  
537 999
1880*
  
579 929
1890*
  
590 508
1900*
  
628 470
1910*
  
685 521
1920*
  
728 477
1930*
  
756 535
1940*
  
778 432
1950*
  
841 067
1960*
  
882 481
1970*
  
983 767
1980*
  
1 023 479
1990*
  
1 068 587
2000
  
1 129 424
2010
  
1 243 329
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB) vuosien 2000 ja 2010 tietojen osalta.[20] Vuosien 1810–1990 tiedot on laskettu yhdistämällä samassa lähteessä kerrotut Malmöhusin ja Kristianstadin läänien tiedot, koska tuolloin Skånen lääni ei vielä ollut olemassa. Mahdolliset aluejaotuksen muutokset saattavat heikentää tietojen vertailtavuutta eri vuosina.

Vuoden 2011 lopussa 23,5 prosenttia läänin väestöstä oli ulkomaalaistaustaisia, joista 18,1 prosenttia oli syntynyt ulkomailla.[21]

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan läänissä asui 7 438 Suomessa syntynyttä,[22] mikä vastasi 0,6 prosenttia läänin väestöstä.

Skånen lääni on muodostettu aikaisemmista Kristianstadin ja Malmöhusin lääneistä. Seuraavien vuoden 1984 lopun mukaisten tietojen mukaan 4,5 prosenttia Kristianstadin läänin ja 9,0 prosenttia Malmöhusin läänin asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin Kristianstadin läänissä asui 2 023 Suomessa syntynyttä ja Malmöhusin läänissä 6 383 Suomessa syntynyttä,[23] mikä vastasi 0,7 prosenttia Kristianstadin läänin ja 0,9 prosenttia Malmöhusin läänin väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden läänin asukkaiden mediaaninettotulot olivat 183 255 kruunua.[24]

Vuoden 2011 lopussa läänin väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[25]

 • 0–17-vuotiaat: 20,3 %
 • 18–64-vuotiaat: 61,0 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 18,7 %

Väestö maakunnittain

muokkaa

Skånen läänissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 1 252 933 asukasta,[26] jotka jakaantuivat eri maakuntiin seuraavasti:

Maakunta Väkiluku
(31.12.2011)[26]
%
Skåne 1 250 673 99,8
Halland 2 260 0,2

Skånen maakunta kuuluu lääniin kokonaan, mutta Halland vain osittain.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 1. Folkmängden efter län, civilstånd och kön. År 1968-2011 Statistiska centralbyrån. Viitattu 20.7.2012. (ruotsiksi)
 2. Land- och vattenareal per den 1 januari efter län och arealtyp. År 2012 Statistiska centralbyrån. Viitattu 20.7.2012. (ruotsiksi)
 3. Suviranta, Sami: Ruotsin maakuntien ja läänien nimet. Kielikello, 1998, nro 2. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. Julkaisun verkkoversio. Viitattu 1.11.2015.
 4. Åkerarealens användning efter län/riket och gröda. År 1981-2007 12.9.2008. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. a b Tätorter 2010, korrigerad version 2012-11-14 (PDF) MI38 Småorter och tätorter. 14.11.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 7. a b Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 (XLS) 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)
 8. Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS) efter region, näringsgren SNI 2007 och kön. År 2008-2011 11.12.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 14.1.2013. (ruotsiksi)
 9. Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS) efter region, näringsgren SNI 2007 och kön. År 2008-2011 11.12.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 14.1.2013. (ruotsiksi)
 10. a b c d 4 kap. Valkretsar och valdistrikt m.m. Vallagen (SFS 2005:837). Valmyndigheten. Arkistoitu 21.4.2014. Viitattu 15.12.2012. (ruotsiksi)
 11. Mandatfördelning per valkrets - Riksdag (XLS) Valmyndigheten. Arkistoitu 26.10.2013. Viitattu 15.12.2012. (ruotsiksi)
 12. Valgeografi - Valkretsar och valkretsmandat Valmyndigheten. Arkistoitu 18.8.2014. Viitattu 15.12.2012. (ruotsiksi)
 13. a b c d Val till riksdagen - Röster Valmyndigheten. Viitattu 15.12.2012. (ruotsiksi)
 14. a b c d Val till riksdagen - Valda Valmyndigheten. Viitattu 15.12.2012. (ruotsiksi)
 15. Mandatfördelning per valkrets - Landsting (XLS) Valmyndigheten. Arkistoitu 19.4.2014. Viitattu 6.10.2012. (ruotsiksi)
 16. Valkretsmandat landstingen Valmyndigheten. Arkistoitu 20.10.2012. Viitattu 6.10.2012. (ruotsiksi)
 17. Val till landstingsfullmäktige - Röster Valmyndigheten. Viitattu 30.7.2012. (ruotsiksi)
 18. Val till landstingsfullmäktige - Valda Valmyndigheten. Viitattu 30.7.2012. (ruotsiksi)
 19. Folkmängden efter kommun, civilstånd och kön. År 1968-2011 Statistiska centralbyrån. Viitattu 14.7.2012. (ruotsiksi)
 20. Folkmängd i län 1749-2010 (XLS) 8.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 14.12.2012. (ruotsiksi)
 21. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 22. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 23. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 24. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 25. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 26. a b Folkmängd i landskapen den 31 december 2011 Statistiska centralbyrån. Viitattu 19.7.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla

muokkaa
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Skåne län