Höganäsin kunta

kunta Skånen läänissä Ruotsissa

Höganäsin kunta (ruots. Höganäs kommun) on Skånen läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Skåneen. Kunnan keskustaajama on Höganäs.[3]

Höganäsin kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Skånen lääni
Maakunta Skåne
Keskustaajama Höganäs
Kuntakoodi 1284
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 143,50 km²
Väkiluku (31.12.2020)  ([2]) 27 168
 – Väestötiheys 189,3 as./km²

Höganäsin kunnan alueella sijainneet pitäjät.

Kunnan maapinta-ala on 143,50 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 27 168 henkeä (31.12.2020).[2]

Vuonna 2007 kunnassa oli 92,30 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 64,0 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys muokkaa

Väsbyn pitäjästä erotettiin Höganäsin ruukinseurakunta vuonna 1852. Kunnallisessa mielessä ruukinseurakunta muodosti tietyissä asioissa oman Väsbyn maalaiskunnasta erillisen kuntansa. Vuonna 1890 Väsbyn maalaiskuntaan perustettiin Höganäs fiskeläge -niminen taajaväkinen yhdyskunta. Molemmat taajaväkiset yhdyskunnat yhdistettiin vuonna 1908 Höganäsin taajaväkiseksi yhdyskunnaksi, jonka aluetta kasvatettiin vuosina 1917 ja 1919. Muita taajaväkisiä yhdyskuntia olivat Brunnbyn maalaiskuntaan perustetut Mölle (vuonna 1907) ja Arild (vuonna 1915) ja Vikenin maalaiskuntaan perustettu Viken (vuonna 1921). Höganäsin taajaväkinen yhdyskunta muutettiin vuonna 1936 Höganäsin kaupungiksi.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Jonstorp (Farhult ja Jonstorp)
 • Väsby (Viken ja Väsby)
 • Brunnby (ei muutosta)

Myöskään Höganäsin kaupunkiin uudistus ei vaikuttanut. Vikenin taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin vuoden 1964 lopussa; Arildin ja Möllen taajaväkiset yhdyskunnat vuotta myöhemmin. Vuonna 1967 Höganäsin kaupunkiin liitettiin Väsbyn maalaiskunta. Vuonna 1971 muodostettiin nykyinen Höganäsin kunta yhdistämällä kaupunkiin Brunnby ja Jonstorp.

Vaakuna muokkaa

Nykyinen vaakuna on hieman erilainen kuin entisen Höganäsin kaupungin vaakuna. Myös Brunnbyn maalaiskunnalla oli oma vaakuna.

Väestönkehitys muokkaa

Höganäsin kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
16 392
1955
  
16 155
1960
  
16 300
1965
  
17 459
1970
  
19 014
1975
  
21 267
1980
  
22 111
1985
  
22 212
1990
  
22 654
1995
  
22 854
2000
  
22 639
2005
  
23 482
2010
  
24 637
2015
  
25 610
2020
  
27 168
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[6][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[7]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 3 012 11,8
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 643 2,5
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 1 883 7,4
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 20 072 78,4

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 122 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 0,5 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 5,9 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 113 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 0,5 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 199 563 kruunua.[10] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 199 000 kruunua.[11]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[12]

 • 0–17-vuotiaat: 21,0 %
 • 18–64-vuotiaat: 55,2 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 23,7 %

Elinkeinot muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[13][14] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 4,0 2,4
  jalostus 28,2 23,7
  palvelut 65,7 72,7
  tuntematon 2,1 1,2
  Työpaikkoja ja työllisiä 7 756 11 015
  työpaikkaomavaraisuus 70,4

Taajamat muokkaa

Kunnassa on 7 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 89,2 prosenttia.[15] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 2 657 asukasta.[15] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[16]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Höganäs 14 107
2 Viken* 4 223[17]
3 Jonstorp 1 880
4 Mölle 715
5 Arild 522
6 Mjöhult 292
7 Ingelsträde 241

Kunnan keskustaajama on lihavoitu. Asteriskilla (*) merkityt taajamat kuuluvat tähän kuntaan vain osittain, ja edellä on merkitty kunkin taajaman tähän kuntaan kuuluvan osan väestö. Koko Vikenin taajamassa on 4 227 asukasta, ja se kuuluu pieniltä osin myös Helsingborgin kuntaan.[17]

Entiset taajamat muokkaa

Ruotsissa on tilastoitu taajamaväestö aikaisemmin myös vuosina 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2005. Jonakin tai joinakin näistä vuosista kunnassa on ollut myös seuraavan luettelon mukaiset taajamat, jotka eivät enää ole taajamia:[18]

Luettelossa mainituista taajamista kaikki ovat sittemmin kasvaneet yhteen Höganäsin taajaman kanssa.[18]

Pientaajamat muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[19]

Entiset pientaajamat muokkaa

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[20]

Kunnanvaltuusto muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, aluevaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Höganäsin kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[21]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 10 11 13 15 14 12 14 13 14 11 17 19 19 17 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 9 8 6 5 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 {{{c2022}}}
  Liberaalit 4 4 4 2 6 5 3 3 2 5 3 4 3 3 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 0 1 1 1 1 1 3 1 4 4 3 2 1 2 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 1 1 4 2 2 2 2 2 3 3 3 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 18 17 17 17 15 15 14 17 13 11 9 7 8 7 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 {{{sd2022}}}
  Muut 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[22] 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit muokkaa

 
Kartta Höganäsin kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[23]

 • Höganäs
 • Väsby
 • Viken
 • Brunnby
 • Farhult-Jonstorp

Historialliset seurakunnat muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[24] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Brunnby
 • Farhult
 • Höganäs
 • Jonstorp
 • Viken
 • Väsby

Kirkot muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2020 Statistiska centralbyrån. Viitattu 6.2.2022. (ruotsiksi)
 3. Höganäs Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 28.5.2016. Viitattu 5.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 7. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 8. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 9. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 10. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 11. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 13. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 14. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 15. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 16. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 17. a b Tätorter 2010, korrigerad version 2012-11-14 (PDF) MI38 Småorter och tätorter. 14.11.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 18. a b Befolkning i tätorter 1960-2010 (XLS) 29.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 20. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 21. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 19.11.2014. (ruotsiksi)
 22. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 23. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 24. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Höganäsin kunta.
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Höganäs kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännöstä.