Degerforsin kunta (ruots. Degerfors kommun) on Örebron läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Värmlantiin ja Närkeen. Kunnan keskustaajama on Degerfors.[3]

Degerforsin kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Örebron lääni
Maakunta Värmlanti ja Närke
Keskustaajama Degerfors
Kuntakoodi 1862
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 383,95 km²
Väkiluku (31.12.2020)  ([2]) 9 631
 – Väestötiheys 25 as./km²

Kunnan maapinta-ala on 383,95 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 9 631 henkeä (31.12.2020).[2]

Kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja Göran Hägglund on kotoisin kunnasta.

Vuonna 2007 kunnassa oli 26,26 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 6,8 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys muokkaa

Vuonna 1912 Karlskogan maalaiskuntaan perustettiin Jannelundin taajaväkinen yhdyskunta. Vuodesta 1938 lähtien sitä alettiin kutsua Degerforsiksi. Degerforsin seurakunta oli erotettu Karlskogan seurakunnasta jo vuonna 1883, mutta Degerforsin maalaiskunta erotettiin itsenäiseksi kunnaksi Karlskogan maalaiskunnasta vasta vuonna 1925. Vuonna 1943 koko maalaiskunta muutettiin Degerforsin kauppalaksi. Taajaväkinen yhdyskunta oli lakkautettu noin vuotta aikaisemmin, kun kaupunkeja koskevia määräyksiä (ruots. stadsstadgorna) oli alettu soveltaa koko maalaiskunnan alueella.

Vuoden 1952 kuntauudistus ei vaikuttanut kauppalaan, mutta tuolloin muodostettiin Svartån "suurkunta" yhdistämällä aiemmat Kvistbron, Nysundin ja Skagershultin maalaiskunnat. Vuonna 1967 Svartån maalaiskunta jaettiin ja Nysundin seurakunta liitettiin Degerforsin kauppalaan. Vuonna 1971 kauppala muutettiin nykyiseksi Degerforsin kunnaksi.

Väestönkehitys muokkaa

Degerforsin kunnan väestönkehitys 1950–2010
Vuosi Asukkaita
1950
  
10 118
1955
  
10 705
1960
  
11 055
1965
  
11 143
1970
  
11 840
1975
  
12 153
1980
  
12 246
1985
  
11 912
1990
  
11 701
1995
  
11 396
2000
  
10 544
2005
  
10 093
2010
  
9 641
2015
  
9 543
2020
  
9 631
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[6]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 1 273 13,3
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 292 3,1
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 659 6,9
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 7 319 76,7

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 375 Suomessa syntynyttä,[7] mikä vastasi 3,9 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 8,0 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 548 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 4,6 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 174 248 kruunua.[9] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 38 000 kruunua.[10]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[11]

 • 0–17-vuotiaat: 17,9 %
 • 18–64-vuotiaat: 57,3 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 24,7 %

Elinkeinot muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[12][13] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 2,4 2,4
  jalostus 41,4 37,9
  palvelut 54,3 58,1
  tuntematon 1,9 1,6
  Työpaikkoja ja työllisiä 3 041 4 055
  työpaikkaomavaraisuus 75,0

Taajamat muokkaa

Kunnassa on 3 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 81,6 prosenttia.[14] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 1 774 asukasta.[14] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[15]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Degerfors 7 160
2 Svartå 495
3 Åtorp 212

Kunnan keskustaajama on lihavoitu.

Entiset taajamat muokkaa

Ruotsissa on tilastoitu taajamaväestö aikaisemmin myös vuosina 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2005. Jonakin tai joinakin näistä vuosista kunnassa on ollut myös seuraavan luettelon mukaiset taajamat, jotka eivät enää ole taajamia:[16]

Strömtorp on sittemmin kasvanut yhteen Degerforsin taajaman kanssa.[16]

Pientaajamat muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[17]

Asteriski (*) tarkoittaa, että pientaajama kuuluu osittain toiseenkin kuntaan. Högåsen ja Knutsbol kuuluvat osin myös Karlskogan kuntaan.[18]

Kunnanvaltuusto muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, maakäräjäkuntien valtuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Degerforsin kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[19]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 8 8 6 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 {{{c2022}}}
  Liberaalit 2 2 3 2 4 3 4 2 2 3 2 1 0 1 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 26 26 25 26 23 23 20 19 20 21 18 12 10 9 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 2 2 3 4 6 7 7 13 10 10 12 20 13 11 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 {{{sd2022}}}
  Muut 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[20] 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 31 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit muokkaa

 
Kartta Degerforsin kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[21]

 • Degerfors-Nysund

Historialliset seurakunnat muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[22] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Degerfors
 • Nysund (Sund)

Kirkot muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2020 Statistiska centralbyrån. Viitattu 7.12.2021. (ruotsiksi)
 3. Degerfors Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 17.8.2016. Viitattu 5.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 7. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 8. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 9. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 10. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 11. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 12. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 13. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 14. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 15. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 16. a b Befolkning i tätorter 1960-2010 (XLS) 29.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.10.2012. (ruotsiksi)
 17. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 18. Småorter 2010 (PDF) MI38 Småorter och tätorter. 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 7.12.2021. (ruotsiksi)
 20. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 21. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 22. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Degerforsin kunta.
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Degerfors kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännöstä tästä ja Svårtan maalaiskuntaa koskevasta artikkelista.