Motalan kunta

kunta Itä-Götanmaan läänissä, Ruotsissa

Motalan kunta (ruots. Motala kommun) on Itä-Götanmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Itä-Götanmaahan. Kunnan keskustaajama on Motala.[3]

Motalan kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Itä-Götanmaan lääni
Maakunta Itä-Götanmaa
Keskustaajama Motala
Kuntakoodi 0583
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 982,99 km²
Väkiluku (31.12.2021)  ([2]) 43 674
 – Väestötiheys 44,4 as./km²

Motalanvirta Motalan kaupungin kohdalla.
Motalan rautatieasema.
Götan kanavaa Motalassa.
Näkymä Hålebergetiltä.
Tasaista peltomaisemaa Fornåsassa.
Älvestadin kirkko ennen sen vihkimistä uudelleen käyttöön vuonna 2011.

Kunnan maapinta-ala on 982,99 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 43 674 henkeä (31.12.2021).[2]

Motalan suomalainen ystävyyskaupunki on Hyvinkää. Motala sijaitsee Götan kanavan varrella Vättern- ja Boren-järvien välissä.

Vuonna 2007 kunnassa oli 247,55 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 25,0 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys muokkaa

Motalan vapaakauppala (ruots. friköping) perustettiin vuonna 1823, ja vuoden 1862 kunnallislakien astuttua voimaan siitä tuli kauppala. Vuonna 1868 Klockriken ja Brunnebyn maalaiskunta jaettiin kahtia Brunnebyksi ja Klockrikeksi. Vuonna 1881 Motalan kauppala muutettiin Motalan kaupungiksi. Vuonna 1919 Brunnebyn kuntaan perustettiin Borensbergin taajaväkinen yhdyskunta. Vuonna 1948 Motalan kaupunkiin yhdistettiin Motalan maalaiskunta ja Vinnerstadin maalaiskunta.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa alueelle muodostettiin viisi "suurkuntaa":

 • Godegård (Godegård ja Västra Ny)
 • Borensberg (Brunneby, Klockrike ja Kristberg)
 • Aska (Hagebyhöga, Fivelstad, Orlunda, Styra, Varv ja Västra Stenby)
 • Boberg (Ask, Ekebyborna, Fornåsa, Lönsås, Normlösa, Skeppsås, Vallerstad ja Älvestad)
 • Tjällmo (ei muutosta).

Motalan kaupunkiin uudistuksella ei ollut vaikutusta. Boberg sai nimensä Bobergin kihlakunnasta ja Borensberg kunnan alueella sijainneesta taajamasta.

Ennen seuraavaa kuntauudistusta muodostettiin kuntablokit, jossa oli Motalan lisäksi mukana myös Vadstenan kaupunki. Vuonna 1971 perustettiin Motalan kunta yhdistämällä kaupunki, Borensberg ja Godegård sekä viisi seurakuntaa (Ask, Ekebyborna, Fornåsa, Lönsås ja Älvestad) jaetusta Bobergin kunnasta. Kuntablokki oli valmis, kun 1.1.1974 Motalaan liitettiin vielä Aska, Tjällmo ja Vadstena. Yhteistyö uudessa kunnassa toimi kuitenkin huonosti, joten jo vuonna 1980 Vadstenan kunta erotettiin Motalasta.

Vaakuna muokkaa

Kunnan vaakuna on entisen Motalan kaupungin vanha vaakuna. Kaupunki on aiemmin käyttänyt myös toisennäköistä vaakunaa.

Väestönkehitys muokkaa

Motalan kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
39 861
1955
  
40 318
1960
  
40 471
1965
  
39 982
1970
  
41 175
1975
  
41 577
1980
  
41 965
1985
  
41 350
1990
  
41 994
1995
  
42 949
2000
  
42 175
2005
  
41 912
2010
  
41 955
2015
  
42 903
2020
  
43 640
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[6][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[7]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 5 730 13,4
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 1 529 3,6
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 2 136 5,0
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 33 508 78,1

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 894 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 2,1 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 5,9 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 1 208 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 2,9 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 177 461 kruunua.[10] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 43 000 kruunua.[11]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[12]

 • 0–17-vuotiaat: 19,8 %
 • 18–64-vuotiaat: 59,2 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 21,0 %

Elinkeinot muokkaa

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[13][14] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 2,8 2,6
  jalostus 23,0 25,4
  palvelut 73,0 70,9
  tuntematon 1,2 1,1
  Työpaikkoja ja työllisiä 15 250 17 914
  työpaikkaomavaraisuus 85,1

Taajamat muokkaa

Kunnassa on 9 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 83,9 prosenttia.[15] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 6 765 asukasta.[15] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[16]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Motala 29 823
2 Borensberg 2 886
3 Tjällmo 557
4 Fornåsa 433
5 Nykyrka 414
6 Österstad 318
7 Fågelsta 287
8 Klockrike 272
9 Godegård 200

Kunnan keskustaajama on lihavoitu.

Entiset taajamat muokkaa

Ruotsissa on tilastoitu taajamaväestö aikaisemmin myös vuosina 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2005. Jonakin tai joinakin näistä vuosista kunnassa on ollut myös seuraavan luettelon mukaiset taajamat, jotka eivät enää ole taajamia:[17]

Pientaajamat muokkaa

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[18]

Entiset pientaajamat muokkaa

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[19]

Kunnanvaltuusto muokkaa

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, aluevaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Kunnallisvaaleissa Motalan kunta on jaettu seuraaviin vaalipiireihin:[20]

 • Motala västra valkrets (29 valtuutettua)
 • Motala östra valkrets (28 valtuutettua)

Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Motalan kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien. Vadstenan kunta sisältyy Motalan tuloksiin vuosina 1973–1976.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[21]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 8 8 10 10 9 7 10 8 10 8 13 14 12 15 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 15 14 10 8 6 6 5 5 3 3 3 3 3 4 {{{c2022}}}
  Liberaalit 5 6 6 4 7 7 6 4 2 6 5 4 4 4 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 0 0 1 2 0 1 4 2 6 4 3 2 2 3 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 0 0 4 2 4 4 2 2 2 3 2 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 34 34 32 31 32 30 28 30 24 27 23 26 23 17 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 0 0 2 2 2 2 2 4 8 4 4 4 4 4 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 {{{sd2022}}}
  Muut 3 3 4 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[22] 65 65 65 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.

Piirit muokkaa

 
Kartta Motalan kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Seurakunnat muokkaa

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[23]

 • Motala
 • Västra Ny
 • Godegård
 • Borensberg
 • Klockrike
 • Fornåsa
 • Tjällmo
 • Aska*

Asteriskilla (*) merkitty Askan seurakunta kuuluu osittain Motalan kuntaan ja osittain Vadstenan kuntaan.

Historialliset seurakunnat muokkaa

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[24] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Ask
 • Brunneby
 • Ekebyborna
 • Fivelstad
 • Fornåsa
 • Godegård
 • Klockrike
 • Kristberg
 • Lönsås
 • Motala
 • Sten* (Västra Sten)
 • Styra*
 • Tjällmo
 • Varv och Styra (Varv)
 • Vinnerstad*
 • Västra Ny (Nykyrka)
 • Västra Stenby (Kälvesten)
 • Älvestad

Lähteet muokkaa

 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2021 (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.4.2022. (ruotsiksi)
 3. Motala Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 17.8.2016. Viitattu 4.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 7. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 8. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 9. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 10. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 11. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 13. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 14. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 15. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 16. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 17. Befolkning i tätorter 1960-2010 (XLS) 29.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.10.2012. (ruotsiksi)
 18. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 20. Mandatfördelning per valkrets - Kommun (XLS) Valmyndigheten. Viitattu 30.9.2012. (ruotsiksi)
 21. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.4.2022. (ruotsiksi)
 22. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 23. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 24. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Motalan kunta.
 
Wikimatkat
Wikimatkoissa on matkaopas aiheesta sv:Motala.
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Motala kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännöstä.