Luettelo ministereistä Suomen ulkoministeriössä

Tämä on luettelo Suomen ulkoministeriössä toimineista ministereistä. Ulkoministeriön nimi oli vuoden 2017 loppuun asti ulkoasiainministeriö[1] ja aivan alkujaan ulkoasiaintoimituskunta.

Ulkoasiainministeriössä on toiminut myös lukuisia ministereitä, joiden vastuualueisiin on kuulunut ulkoasiainministeriöön kuuluvia asioita. Näitä ovat esimerkiksi kauppapolitiikkaan liittyvät tehtävät kauppa- ja teollisuusministerin tehtäväalueessa ja kehitysyhteistyö osana ympäristöministerin tehtäviä sekä useiden eri ministeriöiden ministereiden toiminta pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavana ministerinä.

Ulkoministeri

muokkaa
Suomen ulkoministeri
Finlands utrikesminister
 
 
Nimittäjä Suomen tasavallan presidentti
Perustettu 27. toukokuuta 1918
Ensimmäinen Otto Stenroth

Ulkoministeri toimii ulkoministeriön päällikkönä.

Vuoden 1919 hallitusmuodon 33 § mukaan Suomen suhteista ulkovaltoihin määräsi presidentti eduskunnan hyväksynnällä, mikäli sopimukset kuuluivat lainsäädännön alaan tai muusta syystä edellyttivät eduskunnan suostumista. Tiedonannot ulkovalloille ja Suomen ulkomaanlähettiläille oli kuitenkin toimitettava toimialasta vastaavan ministerin kautta.

Tätä tehtävää hoiti ja hoitaa myös presidentin ulkopoliittista asemaan heikentäneen vuoden 2000 perustuslain mukaan pääasiassa ulkoasiainministeri ja hänen johtamansa ulkoasiainministeriö.

Nykyisen perustuslain 93 § mukaan:

  • Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin tässä perustuslaissa säädetään. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.
  • Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun sen mukaan kuin tässä perustuslaissa säädetään.
  • Ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille vastaa ministeri, jonka toimialaan kansainväliset suhteet kuuluvat.
Ministeri[2]

(syntynyt–kuollut)

Puolue [2] Tehtävissä [2] Hallitus [2]
Ulkoasiaintoimituskunnan päällikkö
  Otto Stenroth

(1861–1939)

  Nuors. 27.5.1918 – 27.11.1918 Paasikivi I
Ulkoasiainministeri
  Carl Enckell

(1876–1959)

(amm.) 27.11.1918 – 17.4.1919 Ingman I
17.4.1919 – 28.4.1919 K. Castrén
  Rudolf Holsti

(1881–1945)

  Ed. 28.4.1919 – 15.8.1919
15.8.1919 – 15.3.1920 Vennola I
15.3.1920 – 9.4.1921 Erich
9.4.1921 – 20.5.1922 Vennola II
  Carl Enckell

(1876–1959)

(amm.) 2.6.1922 – 14.11.1922 Cajander I
  Juho Vennola

(1872–1938)

  Ed. 14.11.1922 – 18.1.1924 Kallio I
  Carl Enckell

(1876–1959)

(amm.) 18.1.1924 – 31.5.1924 Cajander II
  Hjalmar Procopé

(1889–1954)

  RKP 31.5.1924 – 31.3.1925 Ingman II
  Gustaf Idman

(1885–1961)

(amm.) 31.3.1925 – 31.12.1925 Tulenheimo
  E. N. Setälä

(1864–1935)

  Kok. 31.12.1925 – 13.12.1926 Kallio II
  Väinö Voionmaa

(1869–1947)

  SDP 13.12.1926 – 17.12.1927 Tanner
  Hjalmar Procopé

(1889–1954)

(amm.) 17.12.1927 – 22.12.1928 Sunila I
22.12.1928 – 16.8.1929 Mantere
16.8.1929 – 4.7.1930 Kallio III
4.7.1930 – 21.3.1931 Svinhufvud II
  Aarno Yrjö-Koskinen

(1885–1951)

  Kok. 21.3.1931 – 14.12.1932 Sunila II
  Antti Hackzell

(1881–1946)

(amm.) 14.12.1932 – 7.10.1936 Kivimäki
  Rudolf Holsti

(1881–1945)

  Ed. 7.10.1936 – 12.3.1937 Kallio IV
12.3.1937 – 16.11.1938 Cajander III
  Väinö Voionmaa

(1869–1947)

  SDP 16.11.1938 – 1.12.1938
  Eljas Erkko

(1895–1965)

  Ed. 12.12.1938 – 1.12.1939
  Väinö Tanner

(1881–1966)

  SDP 1.12.1939 – 27.3.1940 Ryti I
  Rolf Witting

(1879–1944)

  RKP 27.3.1940 – 4.1.1941 Ryti II
4.1.1941 – 5.3.1943 Rangell
  Henrik Ramsay

(1886–1951)

  RKP 4.3.1943 – 8.8.1944 Linkomies
  Carl Enckell

(1876–1959)

(amm.) 8.8.1944 – 21.9.1944 Hackzell
21.9.1944 – 17.11.1944 U. Castrén
17.11.1944 – 17.4.1945 Paasikivi II
17.4.1945 – 26.3.1946 Paasikivi III
26.3.1946 – 29.7.1948 Pekkala
29.7.1948 – 17.3.1950 Fagerholm I
  Åke Gartz

(1888–1974)

(amm.) 17.3.1950 – 17.1.1951 Kekkonen I
17.1.1951 – 20.9.1951 Kekkonen II
  Sakari Tuomioja

(1911–1964)

(amm.) 20.9.1951 – 26.11.1952 Kekkonen III
  Urho Kekkonen

(1900–1986)

  ML 26.11.1952 – 9.7.1953
  Ralf Törngren

(1899–1961)

  RKP 9.7.1953 – 17.11.1953 Kekkonen IV
17.11.1953 – 5.5.1954 Tuomioja
  Urho Kekkonen

(1900–1986)

  ML 5.5.1954 – 20.10.1954 Törngren
  Johannes Virolainen

(1914–2000)

  ML 20.10.1954 – 3.3.1956 Kekkonen V
  Ralf Törngren

(1899–1961)

  RKP 3.3.1956 – 27.5.1957 Fagerholm II
  Johannes Virolainen

(1914–2000)

  ML 27.5.1957 – 29.11.1957 Sukselainen I
  Paavo Hynninen

(1883–1960)

(amm.) 29.11.1957 – 26.4.1958 von Fieandt
26.4.1958 – 29.8.1958 Kuuskoski
  Johannes Virolainen

(1914–2000)

  ML 29.8.1958 – 4.12.1958 Fagerholm III
  K.-A. Fagerholm

(1901–1984)

  SDP 4.12.1958 – 13.1.1959
  Ralf Törngren

(1899–1961)

  RKP 13.1.1959 – 16.5.1961 Sukselainen II
  V. J. Sukselainen

(1906–1995)

  ML 16.5.1961 – 19.6.1961
  Ahti Karjalainen

(1923–1990)

  ML 19.6.1961 – 14.7.1961
14.7.1961 – 13.4.1962 Miettunen I
  Veli Merikoski

(1905–1982)

  KP 13.4.1962 – 18.12.1963 Karjalainen I
  Jaakko Hallama

(1917–1996)

(amm.) 18.12.1963 – 12.9.1964 Lehto
  Ahti Karjalainen

(1923–1990)

  Kesk. 12.9.1964 – 27.5.1966 Virolainen
27.5.1966 – 22.3.1968 Paasio I
22.3.1968 – 14.5.1970 Koivisto I
  Väinö Leskinen

(1917–1972)

(amm.) 14.5.1970 – 15.7.1970 Aura I
15.7.1970 – 29.10.1971 Karjalainen II
  Olavi J. Mattila

(1918–2013)

(amm.) 29.10.1971 – 23.2.1972 Aura II
  Kalevi Sorsa

(1930–2004)

  SDP 23.2.1972 – 4.9.1972 Paasio II
  Ahti Karjalainen

(1923–1990)

  Kesk. 4.9.1972 – 13.6.1975 Sorsa I
  Olavi J. Mattila

(1918–2013)

(amm.) 13.6.1975 – 30.11.1975 Liinamaa
  Kalevi Sorsa

(1930–2004)

  SDP 30.11.1975 – 29.9.1976 Miettunen II
  Keijo Korhonen

(1934–2022)

  Kesk. 29.9.1976 – 15.5.1977 Miettunen III
  Paavo Väyrynen

(s. 1946)

  Kesk. 15.5.1977 – 26.5.1979 Sorsa II
26.5.1979 – 19.2.1982 Koivisto II
  Pär Stenbäck

(s. 1941)

  RKP 19.2.1982 – 6.5.1983 Sorsa III
  Paavo Väyrynen

(s. 1946)

  Kesk. 6.5.1983 – 30.4.1987 Sorsa IV
  Kalevi Sorsa

(1930–2004)

  SDP 30.4.1987 – 31.1.1989 Holkeri
  Pertti Paasio

(1939–2020)

  SDP 31.1.1989 – 26.4.1991
  Paavo Väyrynen

(s. 1946)

  Kesk. 26.4.1991 – 5.5.1993 Aho
  Heikki Haavisto

(1935–2022)

  Kesk. 5.5.1993 – 3.2.1995
  Paavo Rantanen

(s. 1934)

(amm.) 3.2.1995 – 13.4.1995
  Tarja Halonen

(s. 1943)

  SDP 13.4.1995 – 15.4.1999 Lipponen I
15.4.1999 – 25.2.2000 Lipponen II
  Erkki Tuomioja

(s. 1946)

  SDP 25.2.2000 – 17.4.2003
17.4.2003 – 24.6.2003 Jäätteenmäki
24.6.2003 – 19.4.2007 Vanhanen I
  Ilkka Kanerva

(1948–2022)

  Kok. 19.4.2007 – 4.4.2008 Vanhanen II
  Alexander Stubb

(s. 1968)

  Kok. 4.4.2008 – 22.6.2010
22.6.2010 – 23.6.2011 Kiviniemi
  Erkki Tuomioja

(s. 1946)

  SDP 23.6.2011 – 24.6.2014 Katainen
24.6.2014 – 29.5.2015 Stubb
Ulkoministeri
  Timo Soini

(s. 1962)

  PS
29.5.2015 – 13.6.2017 Sipilä
  Sin. 13.6.2017 – 6.6.2019
  Pekka Haavisto

(s. 1958)

  Vihr. 6.6.2019 – 10.12.2019 Rinne
10.12.2019 – 20.6.2023 Marin
  Elina Valtonen

(s. 1981)

  Kok. 20.6.2023 – Orpo

Toinen ministeri

muokkaa
Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Finlands utrikeshandels- och utvecklingsminister
 
 
Nimittäjä Suomen tasavallan presidentti

Toisen ulkoasiainministeriössä toimivan ministerin tehtäväalueeseen on useimmiten kuulunut ainakin kauppapolitiikka ja useimmiten myös kehitysyhteistyötä käsittelevät asiat. Ajoittain ministerin tehtäväalueeseen on kuulunut myös valtioneuvoston kansliassa sijaitsevat Euroopan unionia koskevat asiat.

Nimi Puolue Tehtävissä Hallitus
Apulaisulkoasiainministeri
  Leo Ehrnrooth   RKP 11.3.1919 – 17.4.1919 Ingman
17.4.1919 – 19.6.1919 K. Castrén
Ministeri ulkoasiainministeriössä
  Henrik Ramsay   RKP 14.11.1941 – 5.3.1943 Rangell
  Armas-Eino Martola (amm.) 21.9.1944 – 17.11.1944 U. Castrén
  Reinhold Svento   SDP  17.11.1944 – 17.4.1945 Paasikivi II
 17.4.1945 – 26.3.1946 Paasikivi III
  SKDL 26.3.1946 – 30.4.1948 Pekkala
  Ralf Törngren   RKP 26.11.1952 – 9.7.1953 Kekkonen III
  Reino Rossi (amm.) 29.10.1971 – 23.2.1972 Aura II
  Jussi Linnamo   SDP 24.9.1972 – 5.5.1973 Sorsa I
  Jermu Laine   SDP 5.5.1973 – 13.6.1975
  Arvo Rytkönen (amm.) 23.6.1975 – 30.11.1975 Liinamaa
  Sakari T. Lehto (amm.) 12.12.1975 – 29.9.1976 Miettunen II
  Carl Göran Aminoff   RKP 29.9.1976 – 15.5.1977 Miettunen III
  Esko Rekola (amm.) 26.5.1979 – 19.2.1982 Koivisto II
19.2.1982 – 31.12.1982 Sorsa III
  Arne Berner   LKP 231.12.1982 – 6.5.1983
   Jermu Laine   SDP 6.5.1983 – 30.4.1987 Sorsa IV
  Pertti Salolainen   Kok. 30.4.1987 – 26.4.1991 Holkeri
26.4.1991 – 13.4.1995 Aho
  Ole Norrback   RKP 13.4.1995 – 15.4.1999 Lipponen I
Ulkomaankauppaministeri
   Kimmo Sasi   Kok. 15.4.1999 – 4.1.2002 Lipponen II
  Jari Vilén   Kok. 4.1.2002 – 17.4.2003
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
  Paula Lehtomäki   Kesk. 17.4.2003 – 24.6.2003 Jäätteenmäki
24.6.2003 – 2.9.2005 Vanhanen I
  Mari Kiviniemi   Kesk. 2.9.2005 – 3.3.2006
  Paula Lehtomäki   Kesk. 3.3.2006 – 19.4.2007
  Paavo Väyrynen   Kesk. 19.4.2007 – 22.6.2010 Vanhanen II
22.6.2010 – 22.6.2011 Kiviniemi
Ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri
  Alexander Stubb   Kok. 22.6.2011 – 24.6.2014 Katainen
  Lenita Toivakka   Kok. 24.6.2014 – 29.5.2015 Stubb
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
  Lenita Toivakka   Kok. 29.5.2015 – 22.6.2016 Sipilä
  Kai Mykkänen   Kok. 22.6.2016 – 12.2.2018
  Anne-Mari Virolainen   Kok. 12.2.2018 – 6.6.2019
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
  Ville Skinnari   SDP 6.6.2019 – 10.12.2019 Rinne
10.12.2019 – 20.6.2023 Marin
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
  Ville Tavio

(s. 1984)

  PS 20.6.2023 – Orpo

Kolmas ministeri

muokkaa

Ajoittain ulkoasiainministeriössä on toiminut myös kolmas samanaikainen ministeri. Ahon, Kataisen ja Stubbin hallituksissa on ollut kehitysyhteistyöhön keskittynyt ministeri. Kummassakin tapauksessa ministerin tehtäväalueeseen kuului asioita myös muista ministeriöistä: Ahon hallituksessa ministeri vastasi alkoholipolitiikasta, Kataisen ja Stubbin hallituksissa valtion omistajanohjauksesta.

Tässä luettelossa on mainittu ainoastaan sellaiset kehitys(yhteistyö)ministerit, jotka ovat toimineet päätoimisesti ulkoasiainministeriössä. Kehitysyhteistyö on useimmiten kuulunut osaksi toisen ulkoministerin/ulkomaankauppaministerin tehtäviin – vuosina 1995–2002 kuitenkin osana ympäristöministerin ja vuosina 2002–2003 toisen valtiovarainministerin tehtäviin.

Nimi Puolue Tehtävissä Hallitus
Ministeri ulkoasiainministeriössä
  Toimi Kankaanniemi   SKL 26.4.1991 – 28.6.1994 Aho
Kehitysministeri
  Heidi Hautala   Vihr. 22.6.2011 – 17.10.2013 Katainen
  Pekka Haavisto   Vihr. 17.10.2013 – 24.6.2014
24.6.2014 – 26.9.2014 Stubb
  Sirpa Paatero   SDP 26.9.2014 – 29.5.2015

Sivutoimiset ministerit

muokkaa

Seuraavien ministerien salkkuun on sisältynyt joitain ulko(asiain)ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Pohjoismainen yhteistyö

muokkaa
Ministeri

(syntynyt–kuollut)

Puolue Tehtävissä Hallitus Ministerin varsinainen salkku
Tarja Halonen

(s. 1943)

SDP 08.12.1989–25.04.1991[3] Holkeri Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (–28.2.1990)

Oikeusministeri (1.3.1990–25.4.1991)

Ole Norrback

(s. 1941)

RKP 26.4.1991 – 13.4.1995 Aho Liikenneministeri
Jan-Erik Enestam

(s. 1947)

RKP 15.4.1999 – 17.4.2003 Lipponen II Puolustusministeri
17.4.2003 – 24.6.2003 Jäätteenmäki Ympäristöministeri
24.6.2003 – 31.12.2006 Vanhanen I Ympäristöministeri
Stefan Wallin

(s. 1967)

RKP 1.1.2007 – 19.4.2007[4] Vanhanen I Ympäristöministeri
Jan Vapaavuori

(s. 1965)

Kok. 1.6.2007[4] – 22.6.2010 Vanhanen II Asuntoministeri
22.6.2010 – 22.6.2011 Kiviniemi
Anne Berner

(s. 1964)

Kesk. 29.5.2015 – 29.5.2019 Sipilä Liikenne- ja viestintäministeri
Thomas Blomqvist

(s. 1965)

RKP 6.6.2019 – 10.12.2019 Rinne Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
10.12.2019 – 20.6.2023 Marin
Anna-Maja Henriksson

(s. 1964)

RKP 20.6.2023 – Orpo Opetusministeri

Kehitysyhteistyö

muokkaa
Ministeri

(syntynyt–kuollut)

Puolue Tehtävissä Hallitus Ministerin varsinainen salkku
Pekka Haavisto

(s. 1958)

Vihr. 13.4.1995 – 14.4.1999[5] Lipponen I Ympäristöministeri
Satu Hassi

(s. 1951)

Vihr. 15.4.1999 – 30.5.2002[6] Lipponen II Ympäristöministeri
Suvi-Anne Siimes

(s. 1963)

Vas. 31.5.2002 – 16.4.2003[7] Ministeri valtiovarainministeriössä

Lähteet

muokkaa
  1. Ulkoministeriö on nyt virallisesti ulkoministeriö 1.1.2018. Ulkoministeriö. Arkistoitu
  2. a b c d Ulkoasiainministeri Valtioneuvosto. Arkistoitu 11.12.2014. Viitattu 13.04.2013.
  3. Tarja Halonen www.eduskunta.fi. Viitattu 13.6.2020.
  4. a b Ulkoministeriössä toimineet ulkoministerit ja muut ministerit Ulkoministeriö. Viitattu 13.6.2020.
  5. Pekka Haavisto www.eduskunta.fi. Viitattu 13.6.2020.
  6. Satu Hassi www.eduskunta.fi. Viitattu 13.6.2020.
  7. Suvi-Anne Siimes www.eduskunta.fi. Viitattu 13.6.2020.