Rytin I hallitus

Suomen tasavallan 23. hallitus

Rytin I hallitus oli Suomen tasavallan 23. hallitus, jonka muodostivat SDP, Maalaisliitto, RKP ja Edistyspuolue. Hallituskoalitio muodosti enemmistöhallituksen. Hallitus toimi 1. joulukuuta 1939 – 27. maaliskuuta 1940 eli 118 päivää

Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen ja aloitettua talvisodan Cajanderin hallituksen eroa pidettiin väistämättömänä. Hallituksen eroa vaativat voimakkaimmin valtiovarainministeri Väinö Tanner ja marsalkka Gustaf Mannerheim, joka syytti etenkin ulkoministeri Eljas Erkkoa vastuuttoman politiikan ajamisesta. Uuden hallituksen pääministeriksi tuli Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti, joka oli sekä Tannerin että presidentti Kyösti Kallion mielestä paras ehdokas. Kansan yksimielisyyden varmistamiseksi Väinö Tannerista tuli uuden hallituksen ulkoministeri. Hallituksen kolmanneksi voimahahmoksi nousi salkuton ministeri, syksyn 1939 Moskovan neuvotteluja Suomen osalta johtanut valtioneuvos J. K. Paasikivi, joka toimi pää- ja ulkoministerien ulkopoliittisena neuvonantajana. Hallituksessa olivat edustettuina Isänmaallista kansanliikettä lukuun ottamatta kaikki puolueet.[1]

Rytin hallitus otti tärkeimmäksi tehtäväkseen rauhan palauttamisen, mutta yritykset neuvotteluyhteyden saamiseksi Neuvostoliiton johtoon kilpistyivät ulkoministeri Vjatšeslav Molotovin ilmoitukseen, että Neuvostoliitto suostui neuvotteluihin vain nimittämänsä ja Suomen ainoaksi lailliseksi hallitukseksi tunnustamansa Otto Ville Kuusisen nukkehallituksen eli Terijoen hallituksen kanssa. Kun tämä neuvottelutie osoittautui mahdottomaksi, Rytin hallitus kääntyi länsivaltojen puoleen diplomaattisen, sotilaallisen ja aineellisen avun saamiseksi. Suomi vetosi Kansainliittoon, jonka yleiskokous julisti Neuvostoliiton sodan aloittajaksi ja erotti sen järjestöstä joulukuun puolivälissä.[1] Ulkoministeri Väinö Tanner aloitti tammikuussa 1940 rauhantunnustelut Neuvostoliiton Tukholman-lähettilään Aleksandra Kollontain välityksellä, ja tammikuun lopulla Neuvostoliitto ilmoitti suostuvansa neuvotteluihin Rytin hallituksen kanssa.[2] Pääministeri Risto Rytin johtamat suomalaisneuvottelijat allekirjoittivat talvisodan päättäneen Moskovan rauhansopimuksen 13. maaliskuuta 1940.[3] Jo hallituksen käsitellessä rauhansopimuksen ehtoja puolustusministeri Juho Niukkanen sanoi pitävänsä sopimusta välirauhana. Ryti ilmoitti olevansa samaa mieltä, koska suursota oli vielä kesken ja siinä voi tapahtua mitä tahansa.[4]

Kokoonpano muokkaa

[5]

Ministeri Tehtävässä Puolue
Pääministeri
Risto Ryti
1.12.1939 – 27.3.1940 Edistyspuolue
Ulkoasiainministeri
Väinö Tanner
1.12.1939 – 27.3.1940 SDP
Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm
1.12.1939 – 27.3.1940 RKP
Sisäasiainministeri
Ernst von Born
1.12.1939 – 27.3.1940
RKP
Puolustusministeri
Juho Niukkanen
1.12.1939 – 27.3.1940 Maalaisliitto
Valtiovarainministeri
Mauno Pekkala
1.12.1939 – 27.3.1940 SDP
Opetusministeri
Uuno Hannula
1.12.1939 – 27.3.1940 Maalaisliitto
Maatalousministeri
Pekka Heikkinen
1.12.1939 – 27.3.1940 Maalaisliitto
Ministeri maatalousministeriössä
Juho Koivisto
1.12.1939 – 27.3.1940 Maalaisliitto
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri
Väinö Salovaara
1.12.1939 – 27.3.1940 SDP
Kauppa- ja teollisuusministeri
Väinö Kotilainen
1.12.1939 – 27.3.1940 amm.
Sosiaaliministeri
Karl-August Fagerholm
1.12.1939 – 27.3.1940 SDP
Kansanhuoltoministeri
Rainer von Fieandt
1.12.1939 – 27.3.1940 amm.
Salkuton ministeri
Juho Kusti Paasikivi
1.12.1939 – 27.3.1940 amm.

Hallituksen luonnehdintaa muokkaa

Oula Silvennoinen on luonnehtinut Rytin I hallitusta seuraavasti: "[Hallituksen] kokoonpanoon oli vaikuttamassa myös asevoimien ylipäälliköksi kutsuttu Carl Gustaf Emil Mannerheim. Valta keskittyi poliittis-sotilaalliselle johdolle, joka tuli rakentumaan tasavallan presidentin, hallituksen avainministerien muodostaman sisärenkaan ja päämajan ympärille. Puolustusvoimat tulivat lisäksi edustajansa Rudolf Waldenin kautta suoraan mukaan tasavallan hallitukseen."[6]

Lähteet muokkaa

  1. a b Jukka Tarkka ja Allan Tiitta: Itsenäinen Suomi: seitsemän vuosikymmentä kansakunnan elämästä, s. 128. Helsinki: Otava, 1987.
  2. Tarkka & Tiitta, s. 130.
  3. Tarkka & Tiitta, s. 132.
  4. Tarkka & Tiitta, s. 133.
  5. Rytin hallitus valtioneuvosto.fi. Valtioneuvosto. Arkistoitu 9.1.2015. Viitattu 24.5.2010.
  6. Silvennoinen, Oula 2008: Salaiset aseveljet - Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933-1944, s. 146


  Edeltäjä:
Cajanderin III hallitus
Suomen hallitus
1. joulukuuta 1939
27. maaliskuuta 1940
Seuraaja:
Rytin II hallitus