Wikipedia:Mitä Wikipedia ei ole

(Ohjattu sivulta Wikipedia:EI)
n · k · m

Wikipedia on sähköinen tietosanakirja, jota toimittaa laaja verkkopohjainen yhteisö. Tämän vuoksi on monia asioita, joita Wikipedia ei ole.

Wikipedia ei ole Wikisanakirja muokkaa

Artikkeli ei voi olla:

 1. Sanakirjamainen määrittely. Wikipedia ei ole sanakirja, vaan artikkeleiden tulisi olla pitempiä ja syväluotaavampia kuin pelkkä sanan tai termin määrittely. Vaikka artikkeli tulee toki aloittaa lyhyellä määrittelyllä, siinä pitää tehdä enemmän selkoa asiasta. Kun näet artikkelin, jonka sisältö on vain termin lyhyt määrittely, mieti, voisitko täydentää kyseistä artikkelia. Jos olet kiinnostunut sanakirjamaisesta sanojen määrittelystä, Wikisanakirja on oikea paikka. Poikkeuksena sääntöön on numeroiden merkitys eri kulttuureissa.
 2. Lista määrittelyjä. On kuitenkin monimerkityksisiä sanoja, joita ei voida kaikkia käsitellä yhdellä sivulla. Tätä varten ovat täsmennyssivut, esimerkiksi ”voima”.
 3. Slangi-, sananlasku- tai idiomiopas. Artikkelit, jotka käsittelevät esimerkiksi tiettyä alakulttuuria, voivat mielellään myös kertoa kyseisen yhteisön käyttämästä slangista ja jargonista.
 4. Murreopas tai murresanakirja. Eri murteiden sanojen selitykset kuuluvat Wikisanakirjaan.

Wikipedia ei ole keskustelualue muokkaa

Wikipedia ei ole chattihuone, keskustelualue, propaganda-alusta tai mainospaikka. Artikkelit eivät voi olla:

 1. Minkäänlaista propagandaa. Artikkeli voi puolueettomasti kertoa, mitä tietyn asian puolustajat ja kannattajat ovat mieltä. Jos haluat saada ihmiset kannattamaan asiaasi, kokeile Usenetin uutisryhmiä tai harkitse oman blogin perustamista.
 2. Ihailija- tai viha-artikkeleita. Elämäkertojen ja taidetta käsittelevien sivujen tulisi olla tietosanakirjamaisia ja neutraaleja. Taideartikkeleissa voidaan toki puolueettomasti kertoa muualla esitetystä taidekritiikistä. Wikipedian päämääränä on tiedon ja tietämyksen taltiointi ja levittäminen, ei omien mielipiteiden julkituonti.
 3. Keskustelupalstoja tai Everything2-noodeja. Yritä kirjoittaa mahdollisimman hyvä tietosanakirja-artikkeli. Jos haluat keskustella Wikipedian käyttäjän kanssa, voit tehdä sen käyttäjän omalla keskustelusivulla. Jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia tietystä artikkelista, voit käyttää artikkelin keskustelusivua.
 4. Mainostusta. Kaikilla on vapaus kirjoittaa itsestään tai hankkeista, joissa on vahvasti mukana. Kannattaa kuitenkin muistaa, että myös tällaisiin artikkeleihin pätevät samat säännöt kuin kaikkiin muihinkin sivuihin.
 5. Oma ansioluettelosi. Itsestään kirjoittaminen ei ole kiellettyä, mutta yleensä itsestään ei kannata laatia artikkelia. Omia saavutuksiaan on vaikea arvioida objektiivisesti. Jos olet riittävän merkittävä henkilö, joku lopulta todennäköisesti laatii sinusta artikkelin. Jos joku muu on kirjoittanut sinusta artikkelin, on mahdolliset asiavirheet toki hyvä korjata.

Wikipedia ei ole paikka kotisivullesi muokkaa

 1. Wikipedia ei ole WWW-hotellipalvelu. Sinulla ei ole lupaa pitää kotisivua tai blogia Wikipedian palvelimella. Jos haluat käyttää wiki-tekniikkaa, suosittelemme vierailua sivulla MediaWiki.org.
 2. Wikipedia ei ole toisiopalvelin. Wikipediaan lisätty tekstisisältö on tarkoitettu julkaistavaksi Creative Commons BY–SA 3.0 -lisenssillä, ja artikkeleita voidaan muokata huomattavasti.

Wikipedia ei ole sekalainen kokoelma tietoa muokkaa

Wikipedia-artikkeli ei voi olla:

 1. Uutta tutkimusta. Wikipedian artikkeleissa ei esitellä uutta tutkimusta ja tietoa, vaan artikkelit perustuvat yleisesti hyväksyttyihin ja luotettaviin tietolähteisiin.
 2. Usein kysytyt kysymykset. Wikipedian artikkelit eivät koostu usein kysytyistä kysymyksistä, oli niihin vastausta tai ei.
 3. Linkkikokoelma, olivat linkit sitten Wikipedian sisäisiä tai ulkoisille sivuille ohjaavia. Linkkien lisääminen artikkeleihin on kuitenkin suositeltavaa, lähdeluetteloissa eritoten. Täsmennyssivut tosin ovat linkkilistoja, mutteivät varsinaisia artikkeleita.
 4. Lakiteksti, lähdekoodi tai muu vastaava. Niille soveltuu Wikiaineisto.
 5. Kokoelma runoja, laulun sanoja ja muuta tämän kaltaista aineistoa. Artikkeleissa voidaan kuitenkin käyttää aiheen yhteyteen sopivia sitaatteja.
 6. Ylenpalttista tilastojen listausta. Rönsyilevät tilastotiedot hämmentävät lukijoita, vähentävät luettavuutta ja artikkelien siisteyttä.
 7. Uutinen, raportti tai reportaasi. Uutisia voi käyttää Wikipedian lähteenä, mutta mikä tahansa uutinen ei kuulu tietosanakirjaan. Juuri tapahtuneita asioita ei tietosanakirjassa korosteta kuten uutisissa. Wikipediaa ei myöskään kirjoiteta uutiskielellä. Varsinaisille uutisartikkeleille sopivampi paikka on Wikiuutiset. Ajankohtaisista aiheista voi kuitenkin kirjoittaa artikkelin, ja tärkeimpiä niistä voi asettaa väliaikaisesti esille.
 8. Käyttöopas, käsi- tai oppikirja. Wikipediassa ei opasteta, kuinka asioita käytetään tai tehdään. Näitä varten on Wikikirjasto. Wikipediassa ei myöskään anneta lukijalle suoria suosituksia tai varoitteluja, vaan suosituksille mainitaan niiden antaja ja vaikutuksia kuvataan neutraalisti.
 9. Matkaopas. Pariisi-artikkelin pitää toki mainita Eiffel-torni ja Louvre, mutta café au lait’n hinta Champs-Élyséellä tai arvostelu lempihotellistasi ei kuulu tietosanakirjaan. Molemmat ovat kuitenkin tervetulleita Wikimatkoihin.
 10. Ruokaohje. Kun kirjoitat jostakin ruoka-aineesta, älä kirjoita artikkeliin reseptiä jonkin ruoan valmistamisesta. Sen sijaan kerro, mihin ruoka-ainetta käytetään, sen historiasta ja levinneisyydestä ja niin edelleen. Wikikirjastossa on reseptejä varten Keittokirja.
 11. Muistokirjoitus. Kuolema on osa elämää, mutta Wikipediassa kuolemankin tulee olla merkittävä.
 12. Internet-opas. Wikipedia-artikkeleiden ei tulisi kuvata vain verkkosivun luonnetta, ulkoasua tai sen tarjoamia palveluita. Niiden tulisi kuvata sivustoa myös tietosanakirjamaisella tavalla, tarjoten yksityiskohtia verkkosivun saavutuksista, vaikutuksesta ja historiallisesta merkittävyydestä.

Wikipedia-artikkeli ei voi myöskään sisältää epämääräisiä luetteloita ja nippelitietoa. Oleelliset tiedot tulisi yhdistää artikkelin muihin osioihin ja poistamalla merkityksettömät tiedot. Katso Ohje:Artikkelin rakenne#Triviaosiot.

Wikipedia ei ennusta tulevaisuutta muokkaa

Wikipedia ei ole kokoelma spekulaatiota, jota ei voi varmentaa. Etenkään asioiden edelle ei pidä mennä, eli vielä tapahtumatonta asiaa ei saa väittää jo tapahtuneeksi. Kaikkien artikkelien odotettavista tapahtumista pitää olla vahvistettavissa lähtein. Lisäksi aiheen tulee olla niin merkittävä, että artikkeli olisi paikallaan, jos kyseinen tapahtuma olisi jo tapahtunut. Erityisesti:

 1. Yksittäinen tulevaisuudessa odotettava tapahtuma vain, jos se on merkittävä ja todennäköisyys sen tapahtumiselle on lähes varma. Jos valmistautuminen tapahtumaan ei ole vielä käynnissä, spekulaation pitää olla hyvin dokumentoitu. Esimerkkejä sopivista aiheista ovat seuraavat eduskuntavaalit tai tulevat kesäolympialaiset. Luettelo tulevista tapahtumista voi olla myös sopiva.
 2. Ennaltamäärätyn listan mukaisista nimetyistä tulevista tapahtumista ei pidä tehdä yksittäisiä artikkeleita, jos tiedossa on vain yleistä tietoa aiheesta. Luettelo merkittävistä trooppisista hirmumyrskyistä kuuluu tietosanakirjaan, mutta ”Trooppinen myrsky Avaro (2020)” ei, vaikka kirjoitushetkellä olisi käytännössä varmaa, että tämän niminen myrsky tulee esiintymään Pohjois-Atlantilla. Samaten artikkelit, jotka on johdettu säännöllisen lukujärjestelmän mukaan, eivät kuulu tietosanakirjaan, ellei niitä määritellä sopivan auktoriteetin toimesta tai käytetä muutoin normaalisti. Käytäntöön on muutamia poikkeuksia kuten esimerkiksi IUPACin luetteloimat alkuaineet, joita ei ole kuitenkaan vielä onnistuttu eristämään laboratoriossa.
 3. Artikkelit, jotka sisältävät päätelmiä, pohdintaa ja ”tulevaisuuden historiaa”, pidetään uutena tutkimuksena ja täten sopimattomina. Toisaalta Wikipediassa on ja pitää olla merkittävistä taideteoksista, kirjoituksista ja uskottavasta tutkimuksesta artikkeleita, jotka sisältävät ennustuksia. Artikkeli Star Trekistä on sopiva, artikkeli ”Kolmannessa maailmansodassa käytettävät aseet” ei ole.

Artikkelissa voidaan mainita tulevien esitysten ja hankkeen onnistumisesta tai etenemisestä käyty keskustelu ja väittämät, mikäli lähteet mainitaan. Artikkeliin ei ole sopivaa lisätä kirjoittajan omia mielipiteitä tai analyysiä, koska uusi tutkimus on Wikipediassa kielletty. Vielä julkistamattomia tuotteita (esimerkiksi elokuvat, pelit ynnä muut) koskevia artikkeleita kirjoitettaessa on otettava erityisesti huomioon, ettei artikkelista tule mainosta.

Wikipediaa ei sensuroida kenenkään suojelemiseksi muokkaa

Wikipedia voi sisältää tietoa, jota jotkut lukijat pitävät epämieluisena tai loukkaavana. Jokainen Wikipedian lukija voi muokata artikkelia, ja muokkaukset astuvat voimaan välittömästi ilman sopivuuden tarkistamista. Wikipedian artikkelien tai kuvien ei voida taata olevan lapsille ja muille herkille henkilöille sopivia tai täyttävän tiettyjä sosiaalisia normeja. Vaikka epäasiallinen sisältö (kuten epäsoveliaat linkit Internetin šokeeraussivuille) ovat kiellettyjä ja poistetaan yleensä hyvin pian, jotkin artikkelit saattavat sisältää epämiellyttävää tekstiä, kuvia tai linkkejä. Rajoitteina ovat vain Wikipedian voimassaolevat käytännöt (erityisesti Artikkelit elävistä henkilöistä ja Neutraali näkökulma) ja Wikipedian palvelimien sijaintipaikan, Yhdysvaltain Floridan osavaltion lait.

Wikipedian yhteisö ei ole... muokkaa

 1. Anarkiaa tai rajoittamatonta sananvapautta. Wikipedia on avoin ja vapaa, mutta se rajoittaa näitä silloin kun ne ovat ristiriidassa tietosanakirjan tekemisen kanssa. Wikipedia ei ole rajoittamaton alue sananvapaudelle tai mielipiteen ilmaisulle. Vaikka Wikipedia on avoin ja itse itseään johtava, ei Wikipedian tarkoitus ole kokeilla anarkismin rajoja, vaan rakentaa tietosanakirjaa.
 2. Demokraattinen kokeilu. Wikipedia ei ole demokraattisen tai muun poliittisen järjestelmän kokeilu. Projektin pääasiallinen tapa löytää konsensus on keskustelu, ei äänestäminen. Äänestyksillä on tapana tukahduttaa keskustelua, eikä saada keskustelua kukoistamaan, siksi niitä ei tulisi käyttää. Vaikeissa tapauksissa voidaan turvautua suuntaa antaviin äänestyksiin, joiden tulokset eivät ole velvoittavia.
 3. Byrokraattinen. Wikipedian toiminta ei perustu tiukkoihin määräyksiin ja muodolliseen päätöksentekoon. Wikipedian säännöt syntyvät konsensuksella toiminnan kautta ja ne on tarkoitettu noudatettaviksi ainoastaan siinä määrin kuin ne auttavat luomaan Wikipediasta paremman tietosanakirjan. Muotosääntöjen rikkominen ei itsessään ole syy ehdotuksen tai toimen hylkäämiselle, vaan tärkeintä on noudattaa sääntöjen henkeä. Erimielisyydet ratkotaan keskustelemalla ja etsimällä yhteisymmärrystä.
 4. Kokeellinen laboratorio. Kaikki tieto on vapaasti saatavilla Wikipediassa. Jos käytät Wikipediaa tutkimuksen kohteenasi, kunnioita muokkaajien oikeutta jättäytyä tutkimusaineistosi ulkopuolelle ja tarjoa tämä mahdollisuus.
 5. Taistelukenttä. Wikipedia ei ole sotimista ja tappelua varten. Älä uhkaile tai ahdistele niitä, jotka ovat eri mieltä kanssasi. Oleta, että muut toimivat hyvässä tahdossa, yritä pysyä mahdollisimman hyvin käsiteltävässä aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasiallinen käytös voi johtaa sinun estämiseen Wikipediasta.
 6. Pakollinen. Wikipedia toimii vapaaehtoistyöllä. Kenenkään ei voi vaatia, eikä kenenkään tarvitse antaa yhtään enempää aikaa tai vaivannäköä, kuin hän haluaa. Kaikki ovat oikeutettuja pitämään taukoa tai lopettamaan toimintansa milloin tahansa.

Toimet sääntöjä rikkovia artikkeleita kohtaan muokkaa

Edellä mainittuja sääntöjä rikkovia artikkeleita voi yrittää korjata neljällä eri tavalla:

 • Muokkaamalla artikkelin sisältöä niin, että se täyttää tietosanakirja-artikkelin tunnusmerkit.
 • Tekemällä sivusta ohjauksen johonkin toiseen artikkeliin. Näin vanhan artikkelin sivuhistoria säilyy.
 • Pyytämällä poistamaan artikkeli kokonaan historiatietoineen, selvissä tapauksissa välittömästi tai merkittävyyskeskustelun tuloksena. Kiistanalaisemmissa tapauksissa kannattaa järjestää äänestys sivulla Wikipedia:Poistoäänestykset.
 • Muuttamalla sääntöjä tällä sivulla. Tämä kuitenkin edellyttää etukäteiskeskustelua ja konsensuksen saavuttamista.