n · k · m

Wikipediassa esto tarkoittaa ylläpitäjän toteuttamaa tietyn käyttäjän muokkausoikeuksien poistoa väliaikaisesti tai ikuisesti. Teknisesti esto toteutetaan estämällä yksittäisiä IP-osoitteita, käyttäjänimiä tai kokonaisia IP-osoitealueita. Käyttäjän muokkausoikeuden voi estää joko kokonaan tai osittain. Kokonaan estämällä käyttäjä ei pysty muokkaamaan mitään sivuja – vain mahdollisesti omaa keskustelusivuaan riippuen estoasetuksista. Osittaisilla estoilla käyttäjää voidaan estää muokkaamasta tiettyjä sivuja tai nimiavaruuksia.

Yleensä estosta tulee ilmoittaa estetyn käyttäjän keskustelusivulla. Tästä voidaan poiketa esimerkiksi, jos kysymyksessä on laajahko vandalismihyökkäys, jolloin yksittäisten ilmoitusten jakaminen ei ole järkevää.

Estolokin voi nähdä täältä. Voimassaolevat osittaiset estot on lueteltu täällä.

Eston perusteet

Toisten käyttäjien, Wikimedia Foundationin tai Wikipedian sivujen suojaamiseksi

Käyttäjä voidaan estää jos on tarpeellista suojella toisia käyttäjiä, Wikimedia Foundationia tai Wikipedian sivuja. Yleisimpiä syitä tämän eston toteuttamiseksi ovat:

 • Toisiin käyttäjiin kohdistuvat, toistuvat henkilökohtaiset hyökkäykset
 • Toisiin käyttäjiin, Wikipediaan tai Wikimedia Foundationiin kohdistuvat oikeustoimilla uhkailut
 • Toisten käyttäjien saattaminen vaaraan
 • Yksityishenkilöiden henkilötietojen levittäminen
 • Toistuvat tekijänoikeusrikkomukset

Häiriköinti

Käyttäjä voidaan estää häiriköinnistä yleisimpien syiden ollessa:

Myös seuraavat kohdat voidaan tarvittaessa tulkita häiriköinniksi:

 • Julkiset käyttäjätunnukset (eli tunnukset joiden salasana on jaettu julkisesti)
 • Käyttäjätunnuskäytännön vastaisesti nimetyt tunnukset
 • Botit jotka operoivat Wikipediassa ilman asianmukaista hyväksyntää

Avoimet välityspalvelimet

Katso tarkemmin Wikipedia:Ei avoimia välityspalvelimia

Eston vaikutukset

Kokonaan estetty käyttäjä ei voi muokata, luoda tai siirtää artikkeleja tai muita sivuja eikä tallentaa tiedostoja, mutta hän voi vapaasti lukea Wikipediaa. Yrittäessä kiellettyjä toimenpiteitä käyttäjä saa ilmoituksen, joka löytyy sivulta Järjestelmäviesti:Blockedtext.

Osittainen esto

Osittaiset estot on ominaisuus, jonka kehittäminen alkoi vuonna 2018. Toiminto mahdollistaa sen, että ylläpitäjä voi estää käyttäjää muokkaamasta koko wikin sijaan vain tiettyjä nimiavaruuksia (kuten keskustelusivut, mallineet) tai sivuja. Suomenkielisessä Wikipediassa se otettiin käyttöön heinäkuussa 2019.

 • Toiminnolla käyttäjää voidaan estää muokkaamasta enintään 10 sivua kerralla ja/tai useita nimiavaruuksia.
 • Ei ole mahdollista estää käyttäjää muokkaamasta sivua, jota ei ole olemassa ("punainen linkki"). Jos käyttäjä on estetty muokkaamasta sivua, joka poistetaan ja sittemmin palautetaan, käyttäjä ei pysty muokkaamaan sivua
 • Käyttäjän yrittäessä muokata sivua, josta hänet on estetty, hän näkee viestin, jossa kerrotaan kyseisen sivun muokkaamisen estosta ja että muiden sivujen muokkaaminen on silti mahdollista.

Eston kiertäminen

Jos on ilmeistä, että käyttäjä on kiertämässä hänelle asetettua käytännön mukaista estoa, kiertäminen voidaan estää samaksi ajaksi kuin mikä alkuperäinen esto on, paitsi jos kiertämisen yhteydessä rikotaan edelleen käytäntöjä, jolloin estoa voi pidentää saman tien. Tarvittaessa voidaan asettaa osoiteavaruuksien esto. Eston aikana muokkaamista IP-osoitteen tai toisen käyttäjätunnuksen takaa ei kuitenkaan tulkita sääntöjen vastaiseksi eston kierroksi, jos alkuperäinen esto on annettu käyttäjätunnuskäytännön vastaisen käyttäjänimen vuoksi.

Eston kiertämisen yhteydessä tehdyt muokkaukset voidaan kumota ja poistaa, jos se nähdään tarpeelliseksi.

Estojen puolueettomuus

Estoja tulee käyttää mahdollisimman tasapuolisesti ja puolueettomasti. Jos riidan molemmat osapuolet syyllistyvät samankaltaiseen käytäntöjen rikkomiseen, vain toisen käyttäjän estäminen ei ole sallittua.

Ylläpitäjän ei ole suositeltavaa estää käyttäjiä syistä, jotka liittyvät muokkausriitaan, jossa hän itse on osallisena.

Estosta valittaminen

Estetty käyttäjä voi valittaa estostaan sähköpostitse ensisijaisesti asianosaiselle ylläpitäjälle tai harkintansa mukaan myös toiselle ylläpitäjälle. Mikäli estetylle käyttäjälle on jätetty oman keskustelusivun muokkausoikeus, voi keskustelusivua käyttää estosta valittamiseen. Estosta valittaminen estoa kiertämällä voi johtaa uuteen estoon.

Estosta voi valittaa myös lähettämällä sähköpostia ylläpitäjien sähköpostilistalle, jonka osoite on  .

Eston poisto

Esto poistuu itsestään määritellyn ajan kuluttua, ellei kyseessä ole ikuinen esto. Esto voidaan poistaa etuajassa, jos on ilmeistä, että ongelmaa, jota estolla torjuttiin, ei näytä olevan enää olemassa, tai jos esto asetettiin käytännön vastaisesti.

Ylläpitäjien estäminen

Ylläpitäjä voidaan estää samaan tapaan kuin normaali käyttäjä, ja vaikutukset ovat samoja.