Wikipedia:Ei henkilökohtaisia hyökkäyksiä

n · k · m

Wikipedia on periaatteiltaan yhteisöllinen yhteistoimintaa painottava verkkoyhteisö, jossa ei sallita henkilökohtaisuuksiin meneviä negatiivisia kommentteja. Henkilökohtaiset hyökkäykset vähentävät halua yhteistoimintaan ja hidastavat projektin rakentumista. Jokainen käyttäjä voi poistaa näkemänsä, ei itseensä kohdistuvan henkilökohtaisen hyökkäyksen, ja ne voivat johtaa myös estoon. Jos kommentti sisältää henkilökohtaisen hyökkäyksen, kommentin voi poistaa kokonaan.

Henkilökohtaiset hyökkäykset ovat kiellettyjä myös muokkausyhteenvedoissa, artikkelimallineissa ja käyttäjäsivulla.

Henkilökohtaisten hyökkäysten kielto koskee kaikkia käyttäjiä heidän asemastaan tai aikaisemmasta toiminnastaan riippumatta. Myöskään vandaaleihin ei tule kohdistaa henkilökohtaisia hyökkäyksiä: ne todennäköisesti johtavat vain vandaalin provosoitumiseen.

Mikä on henkilökohtainen hyökkäys ja mikä ei?

muokkaa

Henkilökohtaisia hyökkäyksiä ovat

muokkaa
 • Negatiiviset tai ivalliset kommentit käyttäjän älykkyydestä, luonteenpiirteistä tai muista henkilöön liittyvistä – todellisista tai kuvitelluista – ominaisuuksista.
  • ”Olet tyhmä!”
  • ”Sinulla ei ole tiedollisia edellytyksiä Wikipediassa kirjoittamiseen.”
  • ”Ei kukaan täysjärkinen voi tehdä sitä mitä sinä teit.”
  • ”Olet kyvytön keskustelemaan asiasta järkevästi.”
 • Käyttäjän vainoaminen.
 • Kommentit käyttäjän toiminnasta Wikipedian ulkopuolella, jos niillä ei ole selvää yhteyttä keskustelun aiheeseen.
  • ”Käyttäjä on ollut vihreiden ehdokkaana, mikä selittää hänen toimintansa artikkelissa LSD...”
 • Väkivallalla, kuolemalla, oikeustoimilla tai millä tahansa muulla Wikipedian ulkopuolisella rangaistuksella uhkailu.
 • Uhkailu tai toiminta, joka altistaa käyttäjän poliittiselle, uskonnolliselle tai muunlaiselle vainolle hallituksen, työnantajan tai muiden tahojen toimesta.
 • Ilman perusteluja esitetyt väärinkäytösepäilyt tai käyttäjän toimintaan kohdistuvat syytökset ilman todisteita. Vakavat syytökset vaativat selkeät todisteet, jotka tavallisesti ovat sivun versioiden välisiä vertailuja tai linkkejä MediaWikin lokeihin tai Wikipedian sivuille. Syytöksen tai epäilyn esittäjälle pitää kuitenkin antaa mahdollisuus esittää perustelut tai todisteet ennen kommentin poistamista.
 • Motiivien arvelu
  • ”Käyttäjä lisää artikkeliin tarkoituksellisesti perussuomalaisia myötäilevää sisältöä.”
  • ”Käyttäjä sensuroi artikkelia.”

Seuraavat asiat eivät tee kommentista henkilökohtaista hyökkäystä:

muokkaa
 • Kommentit käyttäjän toiminnasta tai käyttäytymisestä Wikipediassa.
  • ”Käyttäjä on rikkonut Wikipedian poistokäytäntöä useasti...”
  • ”Käyttäjä on kirjoittanut enimmäkseen kelvottomia minitynkiä...”
 • Käyttäjien puhuttelu
  • ”Kuulepas nyt...”