Wikipedia:Artikkelit elävistä henkilöistä

n · k · m

Artikkelit elävistä henkilöistä tulee kirjoittaa henkilön yksityisyyttä kunnioittaen. Wikipedian tehtävä ei ole herättää kohua tai levittää juoruja. Elävistä henkilöistä kirjoittaessa on huomioitava lainsäädäntö ja kolme keskeistä käytäntöä:

Tätä käytäntöä tulee noudattaa myös kirjoitettaessa äskettäin kuolleista henkilöistä. Käytäntö koskee myös kirjoituksia henkilöistä, joiden kuolemalle ei ole saatu vahvistusta, kunnes heidän syntymästään on kulunut 115 vuotta.

Lähteiden käyttö

muokkaa

Elossa olevia henkilöitä koskevien tietojen tulee perustua luotettaviin kolmannen osapuolen julkaisemiin lähteisiin. Lähteet kannattaa merkitä ohjeiden mukaan täsmällisesti tarkistamisen mahdollistamiseksi. Kiistanalaiset tai epäilyttävät lähteettömät tiedot tulee poistaa ja tarvittaessa häivyttää.

Älä lisää juoruja tai sensaatioita

muokkaa

Keltaisen lehdistön levittämiä sensaatioita ja juoruja ei pidä lisätä Wikipediaan. Wikipedia on tietosanakirja, ei iltapäivälehti. Kaikki yksityiskohdat eivät ole olennaisia artikkelin kokonaisuuden kannalta, vaikka niitä olisikin käsitelty luotettavissa lähteissä.

Primäärilähteiden käyttö

muokkaa

Vältä primäärilähteiden käyttöä. Älä lisää yksityisluonteisia tietoja pöytäkirjojen, oikeudenkäyntiasiakirjojen tai muiden julkisten asiakirjojen pohjalta. Mikäli primäärilähteen sisältöä on käsitelty luotettavassa sekundäärilähteessä, on tiedot hyväksyttävää tarkistaa primäärilähteestä, mutta omat johtopäätökset eivät ole sallittuja.

Itse julkaistujen lähteiden käyttö

muokkaa

Yksityishenkilöiden julkaisut kuten omakustannekirjat, yksityiset internetsivustot, yksityiset blogit ja vastaavat eivät pääsääntöisesti ole hyväksyttäviä lähteitä, ellei artikkelin kohde ole julkaissut niitä itse.

Elävät henkilöt voivat julkaista itseään koskevaa aineistoa esimerkiksi lehdistötiedotteissa tai kotisivuillaan. Tällainen aineisto kelpaa lähteeksi, jos se ei ole räikeän omahyväistä ja siinä ei esitetä väitteitä asiaan liittymättömistä henkilöistä tai tapahtumista. Artikkelin ei tule perustua pelkästään tällaisiin lähteisiin.

Yksityisyyden suoja

muokkaa

Suhteellisen tuntemattomat henkilöt

muokkaa

Mikäli luotettavat lähteet mainitsevat henkilön vain yhden tapahtuman yhteydessä ja kyseinen henkilö on muuten suhteellisen tuntematon, Wikipediassa ei tulisi olla hänestä artikkelia. Tällöin on parempi lisätä olennaiset tiedot toiseen artikkeliin ja jättää henkilön nimestä uudelleenohjaus sinne. Jos henkilön nimeä ei ole julkistettu laajalti eikä nimi ole aiheen kannalta olennainen, on yleensä parempi olla mainitsematta nimeä lainkaan. Erityisesti tämä koskee henkilöartikkelin kohteen perheenjäseniä, asiaan vain löyhästi liittyviä ja suhteellisen tuntemattomia henkilöitä sekä rikosten uhreja.

Julkisuuden henkilöt

muokkaa

Julkisuuden henkilöistä kertovien artikkelien tulisi tyytyä dokumentoimaan, mitä luotettavat sekundäärilähteet kertovat. Jos henkilöön liittyvä asia on huomattava, kiinnostava ja hyvin dokumentoitu, sen mainitseminen kuuluu artikkeliin, vaikka väite olisikin kielteinen tai artikkelin kohde haluaisi siitä vaiettavan. Negatiivisistakin väitteistä tulee kertoa mahdollisimman neutraalisti. Mikäli väite ei ole luotettavan kolmannen osapuolen hyvin dokumentoima, on väite jätettävä mainitsematta.

  • Esimerkki: "Matti ja Maija Meikäläisen avioero oli sotkuinen." Onko tämän mainitseminen artikkelissa olennaista ja perustuuko väite luotettavan kolmannen osapuolen julkaisemaan lähteeseen? Mikäli ei, jätä väite kokonaan mainitsematta tai pitäydy tosiasioissa: "Matti ja Maija Meikäläisen avioliitto päättyi eroon."

Henkilötietojen yksityisyys

muokkaa

Henkilöartikkeleissa voidaan kertoa henkilön koko nimi ja syntymäaika, mikäli tiedolle on luotettava lähde. Yhteystietoja kuten postiosoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita ei tule kertoa, mutta linkki kohteen ylläpitämälle henkilökohtaiselle internet-sivustolle on hyväksyttävä.

Elossa olevasta henkilöistä otettuja kuvia voi käyttää, jos ne on julkaistu vapaasti käytettäväksi. Kuvia ei kuitenkaan saa käyttää väärässä asiayhteydessä tai antamaan alentava vaikutelma.

Pyynnöt tietojen poistamiseksi

muokkaa

Asiallisesti lähteistettyä ja olennaista aineistoa ei pidä poistaa pelkästään siksi, että artikkelin kohde niin haluaa. Mikäli artikkelin aiheena oleva henkilö pyytää Wikipediaa poistamaan syntymäaikansa, on kuitenkin suositeltavaa jättää artikkeliin pelkkä syntymävuosi.

Kun poistopyynnön perusteena on oikeuden langettama lähestymiskielto, tulee asiasta tehdä ilmoitus Wikipedian tukiryhmälle.

Artikkeliavaruuden ulkopuolella

muokkaa

Tämä käytäntö koskee myös muita kuin artikkelisivuja. Artikkelin kehitykseen liittyvässä keskustelussa voidaan kuitenkin sallia joustoa rajoituksista, mikäli se sisällön kehittämisen kannalta on tarpeen. Tällöinkin on noudatettava hienotunteisuutta. Arkaluontoisten tietojen poistot harkitaan tilanteen mukaan.

Toinen osittainen poikkeus ovat Wikipedian käyttäjäsivut ja käyttäjien keskustelusivut; omalla käyttäjäsivullaan käyttäjät voivat kertoa itsestään myös tarkempia tietoja. Toiseksi tekeytyminen on kuitenkin kiellettyä.

Alaikäisten käyttäjien ei tulisi kertoa tarkkoja tietoja itsestään millään sivulla.

Jos kysyt neuvoa, pitäisikö jotain tietoa henkilöstä julkistaa, älä kerro tietoa kysymyksessä. Kuvaile sen sijaan tiedon luonnetta.

Luokat, luettelot ja navigaatiomallineet

muokkaa

Henkilöitä luokiteltaessa perusteen tulee käydä selkeästi ilmi artikkelitekstistä. Tiedolla tulee olla luotettava lähde.

Uskonnollisiin käsityksiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä luokkia voi käyttää vain jos luotettavat, henkilöä laajasti käsittelevät sekundäärilähteet kertovat asiasta. Lisäksi on tapauskohtaisesti arvioitava onko luokitus henkilön kannalta riittävän merkittävä. Samoin toimitaan henkilön maineelle arkaluontoisten luokkien kanssa. Tällainen on esimerkiksi Luokka:Rikolliset.

Tietolaatikoiden toteamuksiin, luetteloihin ja navigaatiomallineisiin käytetään samoja periaatteita kuin luokitteluun.

Ylläpitotoimet

muokkaa

Eläviä henkilöitä koskevien kiistanalaisten lähteettömien lisäysten toistuva kumoaminen rinnastetaan vandalismintorjuntaan, eikä sitä pidetä muokkaussotimisena. Lisäysten kiistanalaisuudesta voi kuitenkin olla erilaisia näkemyksiä, joten kumoamisten vuoksi muokkaussotaan ajautuneiden muokkaajien tulee ilmoittaa ongelmasta Ylläpitäjien ilmoitustaululla.

Käyttäjät, jotka toistuvasti lisäävät tai palauttavat lähteetöntä tai huonosti lähteistettyä kiistanalaista aineistoa elävistä henkilöistä katsotaan häiriköiksi ja heidät voidaan estää. Myös muita ylläpitotyökaluja, kuten sivun suojausta tai sivun poistoa voidaan käyttää tämän käytännön toteuttamiseksi. Ääritapauksessa voidaan tarvita Wikimedia Foundationin toimenpiteitä.

Artikkelin poisto, uudelleenluomisen estäminen ja keskustelun piilottaminen

muokkaa

Elävää henkilöä koskeva aineisto, joka ei noudata tätä ohjetta, pitää parantaa ja korjata. Kokonaisen artikkelin suoraan poistaminen tulee kysymykseen, kun artikkeli sisältää lähteetöntä kielteistä aineistoa tai on kirjoitettu epäneutraalisti, eikä artikkelia voi kirjoittaa uudelleen helposti tai palauttaa hyväksyttävään versioon. Jos joku haluaa palauttaa tämän ohjeen nojalla poistettua aineistoa, hänen on varmistuttava, että aineisto on tämän ohjeen ja Wikipedian käytäntöjen mukaista.

Jos kiistat keskittyvät artikkelin säilyttämiseen (esimerkiksi kiistanalaisen merkittävyyden vuoksi tai jos artikkelin henkilö on pyytänyt poistoa) poistaminen ratkaistaan merkittävyyskeskustelussa tai poistoäänestyksessä.

Kiistellyistä poistoista voidaan keskustella artikkelin keskustelusivulla, mutta pitkittyneitä julkisia keskusteluita eläviä henkilöitä koskevista arkaluonteisista aiheista pitää välttää. Tällaiset keskustelut voidaan piilottaa sopimuksesta.

Ylläpitäjä voi tarvittaessa estää elävästä henkilöstä kertovan artikkelin luomisen uudelleen suojaustyökalulla.

Päätökset

muokkaa

Wikimedia-säätiö

muokkaa

Suomen tietosuojavaltuutettu

muokkaa

Tietosuojavaltuutetun toimisto on ottanut 12. huhtikuuta 2006 kantaa henkilötietolain soveltamisesta Wikipediaan, ja kannanoton mukaan Wikipedia-tietosanakirjaan verkkojulkaisuna ei sovelleta henkilötietolakia.

Katso myös

muokkaa