Wikipedia:Konsensus

n · k · m

Wikipedia toimii konsensusta rakentamalla.

Konsensus eli yhteisymmärrys on ominainen osa wikissä tapahtuvaa yhteistyötä. Perusmuokkaus toimii seuraavasti: ensin joku muokkaa sivua, ja sitten kuka tahansa joka lukee sivua joko jättää sivun ennalleen tai muokkaa sitä edelleen. Ajan mittaan jokaisella muokkauksella, joka lopulta jää sivulle, on sivun tekijöiden hiljainen hyväksyntä. Pääsääntöisesti konsensus saavutetaan muokkausketjun luontaisena tuloksena.

Kun muokkaajien kesken ilmenee erimielisyyksiä, ne ratkaistaan kohteliaan keskustelun ja neuvottelun keinoin keskustelusivuilla, yhteisenä päämääränä neutraali näkökulma, josta kaikki voivat olla yhtä mieltä. Mikäli huomaamme, että yhteisössä sama konsensus saavutetaan toistuvasti, kirjaamme sen ylös ohjenuoraksi. Niissä harvinaisissa tilanteissa, joissa konsensusta on vaikea saavuttaa, yhteisöllä on kiistan lopputuleman määrittämiseksi useita muita yhteisön hyväksymiä välineitä. Näiden avulla riippumattomat ja kokeneemmat käyttäjät voivat edesauttaa keskustelua ja puuttua kohtiin, jotka estävät konsensusta muodostumasta.

Kun Wikipediassa puhutaan konsensuksesta, sillä viitataan vakiintuneiden käytäntöjen ja menettelytapojen suomiin puitteisiin. Edes enemmistö rajallisesta ryhmästä muokkaajia ei juuri koskaan ylitä koko yhteisön konsensusta laajassa mittakaavassa.

Wikipedian sisältö perustuu sekä muokkausten hiljaiseen hyväksyntään että keskustelun perusteella tehtyihin muokkauksiin.

Katso myös muokkaa