Ohje:Artikkelien kääntäminen

n · k · m

Artikkelien kääntäminen muunkielisistä Wikipedioista on sallittua, kunhan noudattaa tekijänoikeuksia ja merkitsee luodun artikkelin käännösartikkeliksi. Artikkeleita voi kääntää joko käsin kopioimalla lähdekielisen sivun sisällön Wikipediaan ja kääntämällä sen tai käyttämällä Sisällön kääntäminen -työkalua (engl. Content translation).

Yleistä kääntämisestä ja uuden artikkelin luomisestaMuokkaa

Käännä artikkeleita vain omaan äidinkieleesi päin sellaisista kielistä, joita osaat hyvin. Noudata suomen kielen kielioppia ja lauserakennetta (ks. ohje). Vältä puhekielisiä ilmaisuja, jargonia ja anglismeja, svetisismejä tms.

Ennen uuden artikkelin luomista tarkista Wikipedian hakukoneella (ks. ohje), ettei aiheesta ole jo artikkelia muulla nimellä. Noudata artikkelin nimeämisessä ja rakenteessa Wikipedian käytäntöjä. Voit tehdä koko artikkelin kääntämisen sijasta tiivistelmän lähdekielisestä artikkelista, mutta vältä kuitenkin luomasta hyvin lyhyitä hauki on kala -artikkeleita – ne voidaan poistaa nopeasti.

Kääntäminen manuaalisestiMuokkaa

Joissakin aiheissa voit käyttää artikkelipohjia, joiden avulla saat helposti luotua rakenteeltaan hyvän sivun. Malleja eri aiheiden artikkeleihin löytyy myös artikkelimalleista.

Kaiken Wikipediassa olevan tiedon tulee olla tarkistettavissa eli lisätylle tiedolla pitää merkitä lähteet. Myös käännetty teksti tulisi lähteistää. Jos ymmärrät lähdekielisen artikkelin lähteet ja olet tarkistanut niiden paikkansapitävyyden, voit lisätä ne suomenkieliseen Wikipediaan. Muussa tapauksessa kannattaa etsiä muita lähteitä.

Tekijänoikeussyistä kääntämisestä pitää mainita. Maininta kannattaa tehdä muokkausyhteenvedossa, jossa ilmoitetaan mistä kieliversiosta käännös on tehty (ja mistä artikkelista, etenkin jos kyseessä ei ole samanniminen artikkeli). Artikkelin loppuun voi myös lisätä mallineen {{Käännös}}, johon tulee laittaa linkki lähdekieliseen artikkeliin. Malline sijoitetaan artikkelin loppuun ennen mahdollista tynkämallinetta, mahdollista aakkostusta ja luokkia. Lisätietoja mallineen käytöstä löytyy mallinesivulta.

Käännöksen merkitseminen muokkausyhteenvedossaMuokkaa

Muokkausyhteenvetoon voi tehdä linkin lähdekieliseen artikkeliin käyttämällä kielikoodia lähdekielisen artikkelin otsikon edessä, kuten [[:en:Ghost hunting]]. Muokkausyhteenvetoon voi myös lisätä linkin juuri siihen artikkeliversioon, josta käännös on tehty. Alla esimerkkejä yhteenvedoista:

käännetty englanninkielisestä Wikipediasta
käännetty englanninkielisen Wikipedian artikkelista Ghost hunting
käännetty englanninkielisen Wikipedian artikkelin Ghost hunting versiosta 492876853

Artikkelin versionumeron löydät klikkaamalla sivun muutoshistoriasta sitä versiota, josta käänsit artikkelin. Kopioi avautuneelta sivulta verkko-osoitteen lopussa oleva yhdeksännumeroinen versionumero ja liitä se muokkausyhteenvetoon seuraavalla koodilla: [[:xx:Special:Diff/123456789|123456789]], jossa xx on Wikipedian kielikoodi ja 123456789 artikkelin versionumero. Alla esimerkki siitä, mistä versionumero löytyy:

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Example_article&oldid=123456789

Kääntäminen Sisällön kääntäminen -työkalullaMuokkaa

 
Sisällön kääntäminen -työkalu näyttää lähde- ja kohdekielisen tekstin vierekkäin.

Sisällön kääntäminen on työkalu, joka helpottaa artikkelien kääntämistä. Se siirtää automaattisesti artikkelin muotoilun, kieltenväliset linkit, luokat ja kuvat lähdekielisestä tekstistä käännökseen Wikidatan avulla. Se tekee myös tekijänoikeuksien mukaisen maininnan käännöksestä.

Työkalu näyttää lähdekielisen tekstin ja suomennoksen vierekkäin, minkä ansiosta käännettävän tekstin näkee helposti. Koska työkalu siirtää artikkelin muotoilun sellaisenaan suomennokseen, käyttäjän tulee tarkistaa, että artikkelin rakenne vastaa suomenkielisen Wikipedian käytäntöä. Sisällön kääntäminen -työkalu on beetavaiheessa, joten se pitää erikseen kytkeä päälle omista asetuksista. MediaWikissä on suomenkielinen ohje työkalun käyttöön.

Yleisiä käännösvirheitä käännettäessä englanninkielisestä WikipediastaMuokkaa

  • Artikkelin lopussa olevan Aiheesta muualla -osion nimi on muokkaamattomassa konekäännöksessä Ulkoiset linkit. (englanninkielisessä Wikipediassa External links)
  • Jos yleisiä lähteitä ei ole tai artikkelissa on vain Viitteet-mallineella generoituja lähteitä, lähdeluettelon otsikko on oletuksena tyylioppaan vastaisesti nimellä Viitteet eikä Lähteet. (ks. ohje)
  • Artikkeliin saattaa jäädä tyhjiä väliotsikoita. Tämä koskee erityisesti osioita Katso myös ja Aiheesta muualla.
  • Käyttäjä ei käännä koko tekstiä ja poistetussa tekstin osassa häviää nimetty viite, mutta jäljellä jäävässä tekstissä viitataan yhä samaan nimettyyn viittaukseen (ks. ohje saman viitteen toistuvaan käyttöön). Tämä aiheuttaa viittausvirheen, kun käytettyä viitettä ei ole määritelty.

KampanjatMuokkaa

Kampanjojen URL-syntaksi on seuraava

  • campaign : Kampanjan nimi (luettelo käytössä olevista kampanjoista löytyy InitialiseSettings.php:n muuttujasta wmgContentTranslationCampaigns. Mikäli käyttäjällä ei ole käännöstyökalua beeta-asetuksista käytössä, niin ainoastaan linkit kampanjoihin toimivat.)
  • page : sivun nimi lähdewikissä (se wiki johon url-osoittaa)
  • from : mistä kieliversiosta käännetään (lähdewiki)
  • to : mille kieliversiolle käännetään
Esimerkki
Esimerkki 2
Esimerkki 2

Käännöstyökalun ponnahdusikkunan kytkeminen pois päältäMuokkaa

Kun käyttäjä luo uutta artikkelia eikä käännöstyökalu ole valittuna beta-asetuksista, käännöstyökalu ehdottaa kokeilemaan itseään. Työkalu seuraa sitä, onko kysymystä esitetty cx_campaign_newarticle_hide -evästeellä. Mikäli evästeen arvo on 1, kysymystä ei esitetä. Eväste on Wikipedia-kohtainen ja jos sen haluaa asettaa kaikkiin wikeihin, se onnistuu lisäämällä Meta-Wikissä henkilökohtaiseen ja kaikille Wikimedian wikeille yhteiseen JavaScript-tiedostoon global.js (lisätietoja) seuraava rivi. (esimerkki)

mw.cookie.set( 'cx_campaign_newarticle_hide', '1', {prefix: "", sameSite:"None"} );

Katso myösMuokkaa