Ohje:Artikkelien yhdistäminen

n · k · m

Artikkelien yhdistäminen on toimenpide, jossa käyttäjä manuaalisesti yhdistää kahdessa tai useammassa artikkelissa olevat tiedot yhteen tai useampaan artikkeliin. Kaikki yhdistettäviksi pyydetyt artikkelit löytyvät luokasta yhdistettävät artikkelit.

Yhdistäminen on teknisesti tavanomainen sivunmuokkaustoimenpide. Sen voi tehdä kuka tahansa eikä siihen tarvita mitään erityisoikeuksia. Jos löydät Wikipediasta artikkelin, jonka yhdistäminen toiseen artikkeliin mielestäsi parantaisi Wikipedian laatua, voit muokata sivuja rohkeasti ja yhdistää ne. Jos yhdistäminen on kiistanalaista, saattaa joku toinen käyttäjä kuitenkin kumota yhdistämisen. Muokkaussotia tulee tässäkin tapauksessa välttää ja erimielisyydet tulee selvittää keskustelemalla kunnes konsensukseen on päästy. Mikäli et ole varma yhdistämisen tarkoituksenmukaisuudesta, epäilet yhdistämisen saattavan aiheuttaa vastustusta tai tekemäsi yhdistäminen kumotaan, voit ehdottaa artikkelin yhdistämistä asianosaisilla sivuilla siihen tarkoitetuilla mallineilla.

Milloin yhdistää? muokkaa

On olemassa useita syitä miksi artikkeli voi olla aiheellista yhdistää toiseen:

 1. Kaksoiskappale – on olemassa kaksi tai useampia sivuja, jotka käsittelevät samaa aihetta. Tällaisia artikkeleja voi syntyä esimerkiksi sanan synonyymeille sekä yksikkö- ja monikkomuodoille.
 2. Päällekkäisyys – on olemassa kaksi tai useampia sivuja, jotka käsittelevät toisiaan sivuavia aiheita ja sisältävät päällekkäistä tietoa. Wikipedia ei ole sanakirja, joten sanan jokaisesta muodosta ei tarvitse olla omaa artikkelia.
 3. Sisältö – jos sivu on hyvin lyhyt eikä sitä todennäköisesti tulla kohtuullisen ajan sisällä laajentamaan, on usein järkevää yhdistää se osaksi yleisempää artikkelia.
 4. Asiayhteys – jos lyhyt artikkeli vaatii taustamateriaalia tai asiayhteyden laajempaan artikkeliin, jotta lukija voisi ymmärtää sitä, on artikkeli hyvä yhdistää osaksi laajempaa artikkelia. Esimerkiksi fiktiivisten teosten vähemmän merkittävät hahmot voidaan käsitellä artikkelissa "Luettelo <teoksen nimi>n sivuhahmoista".

Yhdistettäväksi merkitseminen muokkaa

Artikkelin voi merkitä yhdistettäväksi alla esitellyillä mallineilla. Näin kannattaa toimia, jos yhdistämistarve ei ole itsestään selvää tai et itse heti yhdistämistä tee. Malline sijoitetaan yhdistettävän artikkelin artikkelisivun alkuun.

Yhdistettävä kaksi artikkelia keskenään muokkaa

Mikäli yhdistettävät artikkelit sisältävät päällekkäistä tietoa, eli ne ovat joko aiheeltaan täysin samat tai muuten sisällöltään päällekkäiset, käytetään niiden yhdistämiseksi mallinetta {{Yhdistettävä}}. Liitä malline molempien artikkelien artikkelisivuille tekstillä {{yhdistettävä|toinen artikkeli|tarkennus}}, jossa toinen artikkeli on kohdeartikkelin nimi. Kohtaan "tarkennus" voit selventää yhdistämisen syitä tai kertoa muita yhdistämiselle oleellisia tietoja. Jos yhdistämisen kohteena ei ole koko artikkeli, vaan vain joku sen osa niin kerro mikä osa tulisi yhdistää. Malline näyttää artikkelisivulla alla olevan kuvan.


Yhdistettävä artikkeli toiseen artikkeliin muokkaa

Jos artikkeli on jonkin laajemman aiheen niin pieni yksityiskohta ettei se mielestäsi sovellu omaksi artikkelikseen, voit ehdottaa artikkelin yhdistämistä yleisempään mallineilla YhdistettäväArtikkeliin ja YhdistettäväArtikkeli

YhdistettäväArtikkeliin muokkaa

Jos artikkeli on jonkin laajemman aiheen niin pieni yksityiskohta ettei se mielestäsi sovellu omaksi artikkelikseen, voit ehdottaa artikkelin yhdistämistä yleisempään artikkeliin mallineella {{Yhdistettävä artikkeliin}}. Liitä malline yhdistettävän artikkelin artikkelisivulle tekstillä {{YhdistettäväArtikkeliin|toinen artikkeli|tarkennus}}, jossa toinen artikkeli on kohdeartikkelin nimi. Kohtaan "tarkennus" kerro perustelusi, miksi artikkelit pitäisi mielestäsi yhdistää. Perustelut voi lisätä myös artikkelin keskustelusivulle. Malline näyttää artikkelisivulla alla olevan kuvan.


YhdistettäväArtikkeli muokkaa

Artikkeli, johon toisessa artikkelissa olevat tiedot tulisi yhdistää, merkitään mallineella {{YhdistettäväArtikkeli}}. Liitä malline kohdeartikkelin artikkelisivuille tekstillä {{yhdistettäväArtikkeli|lähde artikkeli|tarkennus}}. Kohtaan "tarkennus" voit selventää yhdistämisen syitä tai kertoa muita yhdistämiselle oleellisia tietoja. Malline näyttää artikkelisivulla alla olevan kuvan.


Yhdistäminen muokkaa

 

On kaksi tapaa liittää artikkelin sisältö toiseen artikkeliin: koko sisällön liittäminen ja valikoiva liittäminen. Koko sisältöä liitettäessä teksti kopioidaan sellaisenaan yhdestä artikkelista toiseen. Valikoivaa liittämistä käytetään silloin kun ei ole tarkoituksenmukaista liittää koko sisältöä, esimerkiksi kun kohdeartikkelissa on jo osa lähdeartikkelin tiedoista. Kohdeartikkeliin siis lisätään ainoastaan ne tiedot, jotka sieltä puuttuvat.

Yhdistämisen vaiheet muokkaa

 1. Tutustu yhdistettäviin artikkeleihin. Artikkelit saattavat jo sisältää keskenään samaa tietoa tai olla kokonaan sisällöltään toisiaan vastaavat. Tässä tapauksessa voit muuttaa liitettävän artikkelin uudelleenohjaukseksi kohdeartikkeliin. Muista kuitenkin kertoa tästä selkeästi yhteenvetokentässä.
 2. Avaa yhdistettävät artikkelit muokkaustilassa erillisiin välilehtiin tai selainikkunoihin
 3. Liitä yhdistettävien artikkelien sisällöt oikeannimiseen tai yleisimmin linkitettyyn artikkeliin. Tiedon voi liittää joko copypasteamalla yhden artikkelin sisällön toiseen tai valikoimalla lähdeartikkelin tai lähdeartikkelien sisällöistä ne osat, joita kohdeartikkelissa ei vielä ole, ja liittämällä ne osaksi lopullista artikkelia.
 4. Muista poistaa {{yhdistettävä}} tai {{yhdistettäväArtikkeliin}} -malline artikkelisivulta.
 5. Kirjoita yhteenvetokenttään maininta yhdistämisestä ja kerro mikä tai mitkä artikkelit kyseiseen artikkeliin on yhdistetty.

  Tämä kohta on välttämätön Wikipediassa käytettävissä lisensseissä olevien tekijän (eli tekstin kirjoittajan) nimeämistä koskevien ehtojen vuoksi.
  Voit kirjoittaa muokkausyhteenvetoon myös wikilinkin, esimerkiksi "Tähän artikkeliin on yhdistetty artikkelin [[Artikkelinnimi]] koko sisältö."
 6. Tee yhdistämisen jälkeen ylimääräiseksi jääneestä sivusta ohjaus jäljelle jääneeseen artikkeliin. Tyhjennä ohjattava sivu kaikesta muusta tekstistä ja korvaa sisältö tekstillä #OHJAUS [[kohdeartikkeli]]. Tällä tavoin sivua muokanneet käyttäjät säilyttävät artikkeliin kohdistuneet muokkaukset muokkaushistoriassaan. Ohjaus myös ehkäisee uusien kyseiselle nimelle mahdollisesti muuten luotavien kaksoiskappaleiden syntymistä. Kirjoita yhteenvetokenttään selvitys siitä mihin kyseisen artikkelin sisältö on siirretty. Vaikkapa "Tämän artikkelin sisältö on yhdistetty artikkeliin [[Artikkelinnimi]] ja lisätty ohjaus sinne."
 7. Kaksinkertaisten ohjausten välttämiseksi korjaa ohjaukseksi jäävän artikkelin Tänne viittaavat sivut -toimintosivulta mahdolliset ohjaukset osoittamaan uuteen kohdeartikkeliin.
 8. Jos ohjaukseksi muutettavan artikkelin keskustelusivulla on käyty artikkelia koskevaa keskustelua, on jäljelle jäävän artikkelin keskustelusivun alkuun hyvä laittaa linkki yhdistetyn artikkelin keskustelusivulle esimerkiksi tekstillä: Artikkeli yhdistetty: katso vanha keskustelusivu [[Keskustelu:sivun nimi|täältä]]. Tällä tavoin vanhat, toisella sivulla käydyt keskustelut ovat helposti löydettävissä myös yhdistämisen jälkeen.

Muuta huomioon otettavaa muokkaa

 • Jos samasta aiheesta, esimerkiksi henkilöstä, on luotu kaksi artikkelia siten, että toinen artikkeli on uusi ja sisältää pääosin samoja tietoja vanhemman artikkelin kanssa, muokkaushistorian säilymisen takia yhdistäminen kannattaa tehdä siten, että uudemmasta artikkelista siirretään tarpeelliset tiedot vanhempaan artikkeliin. Tällöin yhteenvedossa on syytä selostaa yhdistämisen tarkoitus ja tiedot siitä, mistä artikkelista tiedot yhdistetään vanhempaan.
 • Mikäli uudempi artikkeli on yhdistämisen jälkeen tarpeeton, siitä on syytä tehdä ohjaus vanhaan artikkeliin, jolloin sen muokkaushistoria säilyy.
 • Mikäli vanhemman artikkelin nimi on väärä ja uudemman artikkelin nimi on oikea, tällöin kannattaa muokata vanhempi artikkeli valmiiksi kuntoon ja pyytää ylläpitoa poistamaan uusi artikkeli kaksoiskappaleena ja siirtämään vanhempi artikkeli kokonaan uudelle nimelle siten, että vanhan artikkelin nimi jää ohjaukseksi uudelle nimelle.
 • Tarkista, että yhdistetyssä artikkelissa viitteet toimivat niin kuin pitää. Virhe voi tulla esimerkiksi, kun nimetyn viitteen sisältöä ei kopioida mukaan. Teknisesti virheellinen viite aiheuttaa artikkelisivulla virheilmoituksen viiteluetteloon viitteen kohdalle, mikä alkaa sanalla Viittausvirhe:, jonka jäljessä on virheen kuvaus.

Muiden kuin artikkelien yhdistäminen muokkaa

Katso myös muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa

 • Jos artikkelit tai niiden sivuhistoriat on yhdistetty väärin, asian korjaamiseen löytyy englannin kielellä ohjeita sivulta How to fix cut-and-paste moves.