Wikipedia:Luokittelu

n · k · m

Jokaisella Wikipedian sivulla tulisi olla ainakin yksi luokka. Luokittelun tarkoituksena on jaotella Wikipedian sisältö järkeviin kokonaisuuksiin ja helpottaa lukijaa löytämään muita samaan aihepiiriin kuuluvia artikkeleita.

Artikkeli: Suomenajokoira
Hyvä luokka: Luokka:Koirarodut
Huono luokka: Luokka:Suomalaiset keskikokoiset ajokoirarodut

Artikkelien ryhmittelyyn on muitakin keinoja, kuten luettelot ja infolaatikot.

Luokan luominen

muokkaa

Luokka tehdään yksinkertaisesti luokittelemalla sivu haluttuun luokkaan merkinnällä [[Luokka:Luokan nimi]]. Luokan nimeä napsauttamalla sivun lopusta pääsee automaattisesti päivittyvälle luokkasivulle, joka listaa kaikki luokkaan kuuluvat sivut. Luokkasivulle kirjoitetaan lyhyt luokan määritelmä. Määritelmässä kerrotaan mahdollinen luokan pääartikkeli sekä tarpeen mukaan tarkennus siitä, mitkä artikkelit luokkaan kuuluvat. Lisäksi luokka itse luokitellaan omiin yläluokkiinsa. Luokkiin lisätään myös kieltenväliset linkit samalla tavoin kuin artikkeleihinkin.

Luokkasivulle voi lisätä {{Luokkainfo}}-mallineen, jolla voi ilmoittaa standardoidusti luokan pääartikkelin. Luokkainfo-malline myös lisää linkit projektiin, teemasivuun tai tynkäluokkaan mikäli ne ovat olemassa. Katso mallineen ohje eri käyttötilanteisiin.

Luokkiin viittaaminen

muokkaa

[[Luokka:Luokan nimi]] sijoittaa sivun kyseiseen luokkaan. Luokka kirjoitetaan tavan mukaan sivun loppuun ennen mahdollisia paikallisia kielilinkkejä (ks. myös tyylioppaan rakenneohje). Jos sivu sijoittuu useampaan luokkaan, kirjoitetaan luokat allekkain kukin erikseen:

[[Luokka:Luokan nimi]]
[[Luokka:Luokan nimi 2]]

[[:Luokka:Luokan nimi]] on normaali linkki luokkaan, ja sen voi sijoittaa tekstin sekaan.

Mallineita ei käytetä artikkelien automaattiseen luokitteluun tietoluokkiin, vaan tietoluokat lisätään artikkeleihin yllä esitetyllä tavalla. Mallineita voi kuitenkin käyttää ylläpitoluokkien automaattiseen lisäämiseen artikkeleihin (ks. mallineohje).

Luokkien valitseminen

muokkaa
 • Artikkeli voi tarvittaessa kuulua useampaan luokkaan. Luokkien teho kuitenkin vähenee määrän kasvaessa. Artikkeli tulee liittää riittävän moneen luokkaan, jotta ne kattavat artikkelin aiheen hyvin, mutta ei yhtään useampaan. Luokkien määrää ei tule tarpeettomasti kasvattaa.
 • Wikipedian artikkeleita ei tarvitse luokitella tiukasti puuhierarkiaan, vaan luokittelu muodostaa hierarkkisen verkon.
 • Artikkelin ei tulisi sijaita sekä pää- että alaluokassa. Esimerkiksi Paul McCartney kuuluu luokkaan Luokka:Brittiläiset muusikot, joten sitä ei saa sijoittaa pääluokkaan Luokka:Muusikot.
 • Artikkeli voidaan kuitenkin sijoittaa sekä pää- että alaluokkaan siinä tapauksessa, että artikkeli kuuluu kyseiseen yläluokkaan muistakin oleellisista syistä kuin siitä, että se kuuluu sen alaluokkaan. Esimerkiksi Paavo Haavikko voi olla sekä luokassa Luokka:Suomalaiset kirjailijat että Luokka:Suomalaiset runoilijat, koska Haavikko on merkittävä muunkin kirjallisuuden kuin runouden kirjoittajana.
 • Koeta olla perusteellinen sijoittaessasi artikkeleita luokkiin. Artikkeli tulisi sijoittaa mahdollisimman tarkkaan määriteltyyn luokkaan. Juho Kusti Paasikivi kuuluu luokkaan Luokka:Suomen presidentit, ei luokkaan Luokka:Poliitikot.
 • Jos artikkelille on oma luokka, se tulisi sijoittaa vain siihen luokkaan. Esimerkiksi The Beatles sijoitetaan vain luokkaan Luokka:The Beatles. Henkilöartikkelit luokitellaan kuitenkin lisäksi syntymävuoden ja kuolinvuoden mukaan ja tarvittaessa luokkaan Luokka:Elävät henkilöt.
 • Luokkia tulee luoda vain tarpeeseen, jos useampi artikkeli kuuluu selvästi samaan ryhmään. Sellaisia luokkia, joihin ei voi tulla muutamaa artikkelia enempää, ei pidä luoda.
 • Luokitusperusteiden tulee olla artikkeliaiheen olennaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi henkilöiden luokitukseen eivät tyypillisesti vaikuta yksittäiset mielipiteet, uskonnollinen vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen tai vaikkapa poliittinen kanta, paitsi jos ne ovat henkilöä oleellisesti määrittäviä piirteitä. Esimerkiksi näyttelijästä kertovaa artikkelia ei luokitella hänen uskontokuntansa perusteella.

Aakkostaminen

muokkaa

Sivut sijaitsevat luokissa automaattisesti sivun nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tätä voi kuitenkin muuttaa, ja esimerkiksi henkilöt aakkostetaan sukunimen mukaan.

AAKKOSTUS-funktio

muokkaa

Jos sivun aakkostus pitää muuttaa kaikkiin tai useimpiin luokkiin, joissa se sijaitsee, kannattaa käyttää AAKKOSTUS-funktiota, jolloin riittää, että oikean aakkostuksen kirjoittaa vain kerran.

Esimerkiksi artikkeli Michael Schumacher sijaitsee luokissa Saksalaiset Formula 1 -kuljettajat ja Formula 1 -maailmanmestarit. Aakkostus hoidetaan näin:

{{AAKKOSTUS:Schumacher, Michael}}
[[Luokka:Saksalaiset Formula 1 -kuljettajat]]
[[Luokka:Formula 1 -maailmanmestarit]]

Esimerkkejä:

 • Henkilönnimet: {{AAKKOSTUS:Marin, Sanna}} (Sanna Marin)
 • Artikkeli nimen alussa: {{AAKKOSTUS:Sensual World, The}} (The Sensual World)
 • Hallitsijoiden järjestysnumero: {{AAKKOSTUS:Benedictus 09}} (Benedictus IX)

Luokkakohtainen aakkostus

muokkaa

Jos sivu on aakkostettava yksittäisessä luokassa eri tavalla kuin muissa luokissa, aakkostusavain lisätään luokan nimen perään erotettuna pystyviivalla.

Esimerkkejä:

Luokan pääartikkeli

muokkaa

Luokan pääartikkeli merkitään asteriskilla, jolloin se näkyy ensimmäisenä luokan aakkostetussa artikkelilistauksessa. Esimerkiksi artikkeli The Beatles nostetaan luokan Luokka:The Beatles artikkelilistauksen alkuun:

[[Luokka:The Beatles|*]]

Alaluokkien ryhmittely

muokkaa

Jos luokassa on erityyppisiä alaluokkia, asteriskin avulla voidaan tarvittaessa nostaa osa alaluokista luokkasivun alkuun. Esimerkiksi luokan Luokka:Henkilöt alaluokka Luokka:Henkilöt ammateittain on aakkostettu näin:

[[Luokka:Henkilöt|* Ammateittain]]

Ison luokan alaluokkia ei kuitenkaan nosteta luokan ensimmäiselle sivulle aakkostamalla niitä esimerkiksi asteriskilla, vaan käytetään tarvittaessa {{Luokkapuu}}-mallinetta.

Luokan nimen muuttaminen

muokkaa

Kun luokka siirretään uudelle nimelle, sen artikkelit eivät siirry automaattisesti uuteen luokkaan, vaan kukin artikkeli on päivitettävä erikseen. Helpointa on tilata nimenmuutos botilta sivulla Wikipedia:Botit/pyynnöt.

Artikkelit ja loput muut sivut kuuluvat eri luokkahierarkiaan

muokkaa

Wikipedian sisältö jaetaan kahteen pääluokittelujärjestelmään. Varsinaiseen tietosisältöön kuuluvat sivut, jotka ovat päänimiavaruudessa, ja muuhun kuuluvat loput nimiavaruudet. Luokka-nimiavaruus on kuitenkin molemmille kokonaisuuksille yhteinen.

Metatietoon kuten artikkelin tilaan liittyviä luokkia ei luokitella varsinaisiin tietoluokkiin. Näitä ovat muiden muassa tynkäluokat. Samoin mallineita, teemasivuja taikka projekteja ei luokitella tietoluokkiin. Näihin saadaan tarvittavat linkit tietosisältö-luokista luokkainfo-mallineella.

Luokkiin liittyvät työkalut

muokkaa

Tuoreimmat luokkaan kuuluvien artikkelien muutokset näkyvät Wikipedian linkitettyjen sivujen muutokset -työkalulla.

PetScan-työkalulla (https://petscan.wmflabs.org/) voi hakea eri ehdoin luokissa olevia artikkeleita. Hakea voi muun muassa artikkeleita, jotka kuuluvat luokkaan X ja Y sekä sisältävät mallineen Z.

Katso myös

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa