Wikipedia:Kunnianloukkaus

n · k · m


Wikipedian tavoite on luoda tietosanakirja, joka noudattaa neutraalia näkökulmaa ja jossa kaikkeen tietoon on merkitty lähteiksi luotettavat ensisijaiset tai toissijaiset tietolähteet tiedon tarkistettavuuden takaamiseksi.

Kaikkien Wikipedian kirjoittajien tulisi ymmärtää, että he ovat itse vastuussa sanoistaan – myös silloin kun kirjoittavat Wikipediaan. Wikipediaan kirjoitettaessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi yksityiselämän suojaa koskeva lainsäädäntö ja muu yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta laissa säädetty. Wikipedian käytäntö on poistaa kaikki havaittu herjaava materiaali.

Suomen laki

muokkaa

Suomen rikoslain mukaan kunnianloukkaus on sellaisen valheellisen tiedon tai vihjauksen esittämistä toisesta, joka on ”omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa” tai muulla tavoin henkilön halventamista.[1] Muita aiheeseen liittyviä lainkohtia ovat muun muassa yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, joka on toisen yksityiselämää koskevan paikkansapitävän tiedon oikeudetonta levittämistä ja kiihotus kansanryhmää vastaan, mikä puolestaan on kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen ryhmän uhkailua, panettelua tai solvausta.

On syytä muistaa, että rikosoikeudellisen periaatteen mukaan tietämättömyys lain sisällöstä koituu pääsääntöisesti tekijän vahingoksi.[2]

Toimintaohjeet

muokkaa

Kun muokkaat ja luet artikkeleita, pyri olemaan tarkkana sellaisten väitteiden suhteen, joiden voitaisiin epäillä olevan loukkaavia tai herjaavia. Jos huomaat niitä artikkeleissa ilman asianmukaisia lähteitä, ne on parasta poistaa heti. Tarvittaessa voit huomauttaa loukkaavan tekstin kirjoittajaa lisäämällä hänen keskustelusivulleen {{subst:Kunnia}}-mallineen.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa