Wikipedia:Opettajalle

Tälle sivulle kerätään ohjeita eri oppilaitosten opettajille, jotka aikovat käyttää Wikipediaa opetuksessa.

Mikä Wikipedia on? muokkaa

Wikipedia on vapaa tietosanakirja, jota sen käyttäjät kirjoittavat yhdessä. Wikipediaa voi muokata kuka tahansa, mikä ei tarkoita, että Wikipediaan saisi kirjoittaa mitä tahansa.

Wikipedian käyttö tietolähteenä muokkaa

Wikipedian sisällön luotettavuudesta pyritään huolehtimaan vaatimalla lisättävien tietojen lähteiden merkitsemistä. Kaiken tiedon pitää olla tarkistettavissa. Wikipediaa voi kuitenkin muokata kuka tahansa, eikä tietojen oikeellisuutta voida taata.

Wikipediaan kirjoittaminen muokkaa

Artikkeleita voi kirjoittaa myös opiskelu- ja opettamistarkoituksessa. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huomioon muutamia Wikipedian erityisluonteesta johtuvia seikkoja. Tehtävien palauttamispaikkana ei kannata käyttää pelkästään Wikipediaa, koska sopimattomat artikkelit voidaan poistaa tai niiden sisältöä voidaan muokata. Siksi tehtävän palautus tulee pyytää myös esimerkiksi sähköpostitse.

Mikäli aiot käyttää Wikipedia-artikkelien kirjoittamista harjoitustyönä, kannattaa siitä ilmoittaa etukäteen kahvihuoneessa. Näin Wikipedian käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa harjoitustyön toteutukseen yhteistyössä opettajan kanssa ja uusia artikkeleita seuraavat käyttäjät osaavat varautua tuleviin artikkeleihin.

Wikipedian käytännöt muokkaa

Tässä on joitakin Wikipedian tärkeimpiä käytäntöjä, jotka kannattaa ottaa huomioon

  • Merkittävyys: Artikkelien tulee olla aiheista, jotka ovat tietosanakirjamielessä merkittäviä. Epäsopiva artikkeli saatetaan poistaa heti. Varminta on keskittyä aiheisiin, joista painetuissa tietosanakirjoissa yleensä on artikkeleita.
  • Tarkistettavuus: Artikkelin tietojen pitää olla ennestään julkaistu luotettavassa lähteessä, ja lähteet pitää merkitä.
  • Ei uutta tutkimusta: Wikipediaan ei voi kirjoittaa esseitä, eikä kirjoittaja saa tehdä omia johtopäätöksiä aiheesta.
  • Artikkelit elävistä henkilöistä: Henkilöistä ei saa levittää juoruja tai loukata yksityisyyden suojaa.
Lisäksi
  • Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia.
  • Wikipediaan ei saa kopioida tekijänoikeuksien alaista tekstiä muualta.
  • Muokkaamista voi harjoitella esimerkiksi yleisellä hiekkalaatikolla
  • Artikkelit noudattavat tiettyä rakennetta. Tyylioppaassa neuvotaan lisää.
  • Muista, että kuka tahansa saa muokata Wikipedian artikkeleita. Jos oppilaasi on tehnyt artikkelin, sitä voi hyvin pian muokata joku toinen Wikipedian käyttäjä.
  • Neuvonta-kahvihuoneessa voi kysyä neuvoja.
Wikipediaan kirjoittamisen on perustuttava vapaaehtoisuuteen

Opiskelijalle syntyy tekstiinsä automaattisesti tekijänoikeus, joka antaa kirjoittajalle yksinoikeuden määrätä teoksensa käytöstä. Artikkelin kirjoittaminen Wikipediaan edellyttää kirjoituksen julkaisemisesta Creative Commons BY SA- ja GFDL-lisensseillä, mikä merkitsee lähes kaikista tekijän taloudellisista yksinoikeuksista luopumista. Normaalin koulutyön puitteissa opettajalla ei ole oikeutta vaatia opiskelijaa luopumaan tällaisista oikeuksista, minkä takia Wikipediaan kirjoittamisen on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja opiskelijalla tulee olla oikeus palauttaa työnsä myös muuten kuin Wikipedian kautta.

Jos oppilaitoksenne haluaa kokeilla oppilastöissä wiki-tyylistä työskentelyä, on mahdollista asentaa oppilaitoksen palvelimelle Wikipediassakin käytössä oleva MediaWiki-ohjelmisto tai käyttää jotakin Internetin ilmaisista wiki-palveluista (ks. esim. http://www.wikia.com/). Huomaa, että alun perin muualla kuin Wikipediassa julkaistu artikkeli saadaan siirtää Wikipediaan vain kaikkien sen kirjoittajien suostumuksella.

Onko Wikipedia oikea paikka kirjoitukselle? muokkaa

On olemassa myös useita eri aihealueisiin erikoistuneita wikejä, jotka joissakin tapauksissa saattavat olla paremmin soveltuvia kuin Wikipedia. Esimerkiksi Wikiopisto voi olla hyvä vaihtoehto. Suomenkieliset wikit -luettelosta voi katsoa mitä kaikkia wikejä on olemassa.

Katso myös muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa