n · k · m

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 


Katso myös muokkausyhteenvedossa yleisesti käytettävät lyhenteet.

3RR

Tulee englannin kielen sanoista three revert rule, kolmen palautuksen sääntö. Suomenkielisen Wikipedian sääntö, jonka mukaan kolmen samana päivänä tehdyn artikkeliversion →palauttamisen jälkeen voidaan muokkaussotien välttämiseksi antaa →esto.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Muokkaussota.

Aakkostus

Koska henkilöistä kertovat →artikkelit nimetään muodossa Etunimi Sukunimi, mutta →luokissa ja muissa luetteloissa artikkelit on saatava automaattisesti sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen, on henkilöartikkelien loppuun syytä laittaa →aakkostusmalline. Se löytyy muokkauskentän alapuolen valikoimasta. Esimerkki: {{AAKKOSTUS:Meikäläinen, Matti}}. Sama koskee vieraskielisten yhtyeiden yms. nimiä, jotka alkavat tuon kielen artikkelilla: Beatles, The; Miserables, Les. Nimien aakkostussäännöt ovat monimutkaisia; on paras katsoa, miten vastaavan kaltaiset samankieliset nimet on suomenkielisessä Wikipediassa aakkostettu.

Aikajana

Tapahtumia aikajärjestyksessä esittävä →luetteloartikkeli.

Aikaleima

Automaattisesti syntyvä tarkka aikamerkintä, jonka avulla voidaan helposti selvittää, milloin esimerkiksi →keskusteluviesti on kirjoitettu tai milloin →Hauki on kala -artikkelin 24 tunnin laajennusaika päättyy. Neljän →tilden →allekirjoitukseen ja moniin →substattaviinmallineisiin syntyy aikaleima automaattisesti, muissa yhteyksissä voidaan käyttää viittä tildeä, joka korvautuu pelkällä aikaleimalla ~~~~~. Esimerkki koodin toiminnasta tämän muokkauksen yhteydessä lisättynä: 14. joulukuuta 2012 kello 14.56 (EET)

Ak

Joko "automaattinen kommentti" tai "allekirjoitus". Lyhenne esiintyy muokkausyhteenvedoissa seuraavasti:
 • (Ak: ………) on Wikipedian ohjemiston tuottaman →automaattisen yhteenvedon alku silloin, kun käyttäjä ei ole kirjoittanut lainkaan omaa yhteenvetoa. Silloin muokkausyhteenveto alkaa tunnuksella Ak: Lyhenteen merkitys ei ole tiedossa, mutta se on oletettavasti "Automaattinen kommentti".
 • ak = →allekirjoitus. Jotkut muokkaajat lisäävät unohtuneita allekirjoituksia jälkeenpäin ja laittavat toimenpiteestään muokkausyhteenvetoon tekstin tyyliin "ak" tai "ak lisätty".

Alasivu

Sivu, joka on alisteinen toiselle sivulle. Alasivun voi tunnistaa sen nimen perusteella: alasivun nimessä on ensin emosivun nimi (esimerkiksi Wikipedia:Malline), sen jälkeen erotinmerkki (/), ja sitten alasivun oma tunniste (esimerkiksi Henkilömallineet). Alasivun koko nimi on näiden esimerkkien mukaan Wikipedia:Malline/Henkilömallineet, ja se on sivun Wikipedia:Malline alasivu. Alasivuja käytetään usein esimerkiksi →käyttäjäsivujen alaosioina.

Allekirjoitus

Keskusteluissa käytettävä merkintä, jonka perusteella voidaan helposti seurata, kenen ja milloin kirjoittama tietty kommentti on. Allekirjoituksessa tulee olla linkki käyttäjän →käyttäjäsivulle tai →käyttäjäkeskusteluunn sekä yleensä →aikaleima. Koodi aikaleiman sisältävälle allekirjoitukselle on --~~~~.
Katso myös Wikipedian käytäntö aiheesta Allekirjoitus.

Altteri, vaihtoehtoinen käyttäjätunnus, sivutunnus
Wikipediaa käyttävällä henkilöllä saa olla useita käyttäjätunnuksia, kunhan ne noudattavat tiettyjä sääntöjä:
 • Henkilön tunnuksista vain yksi saa →‎äänestää
 • Muut tunnukset on ilmoitettava alttereiksi julkisesti, joskin ilmoitus saa olla anonyymi eli päätunnusta ei tarvitse mainita.
Sääntöjenvastaisia alttereita kutsutaan →‎sukkanukeiksi.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Monta käyttäjätunnusta.

Ankkuri

Koodi, joka mahdollistaa →linkittämisen tarkasti tiettyyn sivun kohtaan. →MediaWiki-koodi mahdollistaa linkkien ankkuroinnin sivujen alaotsikoihin merkillä #, esimerkiksi Wikipedia:Poistokäytäntö#Poistoprosessi. Sivujen =-merkeillä wikikoodatut otsikot ovat automaattisesti ankkurikohtia. Tarkempi ankkurointi voidaan tehdä käyttämällä {{Anchor}}-mallinetta.

Arkisto

Keskustelusivunalasivu, jonne on siirretty vanhoja, päättyneitä keskusteluja. Arkistojen sisältöä ei saa muokata.

Artikkeli

Tietosanakirja-artikkeli. Wikipediassa on myös muita →sivuja kuin artikkeleita.

Automaattinen yhteenveto

MediaWiki-ohjelmisto antaa automaattisesti →muokkausyhteenvedon, jos käyttäjä ei kirjoita sellaista itse, ja jos →muokkaus täyttää tietyt ehdot. Esimerkki: →vandaali poistaa artikkelista kaiken sisällön ja kirjoittaa tilalle "Erkki Esimerkki Mallivaaran lyseosta on tyhmä ja haisee pahalta t. Kaljami Kankkunen", jolloin MediaWiki-ohjelmisto tallentaa yhteenvedoksi Ak: Sivun sisältö korvattiin sisällöllä ”Erkki Esimerkki Mallivaaran lyseosta on tyhmä ja hais...”
Katso Wikipedia:Automaattinen yhteenveto

Automaattiseulottu käyttäjä on →käyttäjä, jonka tekemät →muokkaukset merkitään automaattisesti "katsotuiksi", eli →Seulojien ei tarvitse tarkistaa niitä erikseen.

Katso Wikipedia:Automaattiseulotut käyttäjät.

Bannaus, bannaaminen
Esto

Botti
Käyttäjän hallitsema ohjelma, joka automaattisesti tai puoli-automaattisesti muokkaa tai luo sivuja. Botteja käytetään esimerkiksi yleisten kirjoitusvirheiden korjaamiseen.
Katso myös Wikipedian käytäntö aiheesta botit.

Byrokraatti
Käyttäjä, jolla on oikeus muokata muiden käyttäjien oikeuksia, kuten antaa tai poistaa →ylläpitäjän oikeudet.
Katso myös Wikipedian käytäntö aiheesta byrokraatit.

Bug, bugi
Wikipediaa pyörittävässä MediaWiki-ohjelmistossa oleva virhe tai puute, jonka vuoksi asiat eivät toimi kuten pitäisi. Ohjelmistovirhe tai koodivirhe.

Copyedit, c/e

Toimituksellinen eli asiasisältöä muuttamaton →muokkaus, usein →kielenhuoltoa.

Copyvio

Tekijänoikeuksien loukkaus. Ilmaisu tulee englannin kielen samaa tarkoittavista sanoista copyright violation.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Tekijänoikeudet.

De facto

Wikipedian →keskusteluissa termillä de facto tarkoitetaan sellaista menettelytapaa, jota yleisesti noudatetaan, vaikka se ei ole varsinainen →käytäntö tai →ohje. Vertaa artikkelia aiheesta ”De facto”.

Deletionismi

Wikipedia-aate, joka kannattaa tiukempaa →wikimerkittävyysrajaa kuin →inklusionismi ja huonossa kunnossaolevien →artikkelienpoistamista toisin kuin →eventualismi.
Katso joidenkin Wikipedian käyttäjien mielipiteitä ilmaiseva kirjoitus aiheesta deletionismi.

dewiki
saksankielinen Wikipedia

Diff tai diffi

Vertailunäkymä, josta ilmenee mille tahansa Wikipedian →sivulle tehdyn yksittäisen →muokkauksen ero sitä suoraan edeltävään →versioon. Diffit saa esille →sivuhistoriasta. Esimerkiksi tämä [1] on diffi. Voidaan käyttää myös yleisesti saman sivun eri versioita vertailevista linkeistä (Historianäkymässä "Vertaile valittuja versioita" tai "nyk." eli version vertailu sivun →viimeisimpään versioon).

enwiki
englanninkielinen Wikipedia

Esikatselu
Muokkaustilan työkalu, jolla voi katsoa tekeillä olevien muutosten vaikutusta muokattavan sivun ulkoasuun ilman muokkauksen tallentamista. Esikatselupainike sijaitsee Tallenna sivu -painikkeen oikealla puolella. Painiketta klikkaamalla esikatselunäkymä päivittyy. Esikatselunäkymä sijaitsee muokkaustilassa oletuksena kooditeksti-ikkunan yläpuolella, mutta sen voi siirtää alas →käyttäjäasetusten Muokkaus-lehdeltä. Samalla sivulla voi määrittää myös esikatselun näkymään heti muokkaustilaan siirryttäessä.

Esto, estäminen
Käyttäjä ei voi muokata Wikipediaa eston aikana. Eston voi antaa →ylläpitäjä Wikipedian →käytäntöjen rikkomisesta tai yleisestä häiritsevästä käytöksestä. Estot ovat yleensä väliaikaisia. Esto voi koskea →käyttäjätunnusta, →IP-osoitetta tai molempia.
Katso Wikipedian käytäntösivu aiheesta Esto.

eswiki
espanjankielinen Wikipedia

Eventualismi
Wikipedia-aate, jonka mukaan Wikipedian ei ole tarpeen olla paras tietosanakirja välittömästi, ja että on parempi säilyttää myös huonotasoiset →artikkelit Wikipediassa (eikä →immediatismin tai →deletionismin mukaisesti poistaa niitä), koska ennen pitkää (engl. eventually) niiden taso kohenee käyttäjien muokkausten kautta.
Katso joidenkin Wikipedian käyttäjien mielipiteitä käsittelevä kirjoitus aiheesta Eventualismi.

fiwiki
suomenkielinen Wikipedia

fix, f

Yleinen →muokkausyhteenvedossa käytettävä lyhenne; tarkoittaa (→pientä) yleisluontoista korjausta. Esimerkiksi toimimattoman linkin korjaaminen, koodin rikkovan kirjoitusvirheen korjaaminen. Voidaan käyttää yhdessä muiden lyhenteiden kanssa, esimerkiksi "hups f wl" -- oman →wikilinkitykseen liittyvän kömmähdyksen korjaus.

frwiki
ranskankielinen Wikipedia

Galleria
Artikkelin osio, jossa on pelkkiä kuvia mahdollisine kuvateksteineen. Gallerioita tulisi välttää,kenen mukaan? ellei useampien kuvien vertailu ole tärkeää aiheen ymmärtämisen kannalta.

GFDL

GNU Free Documentation License on käyttöoikeussopimus, jolla valtaosa Wikipedian sisällöstä on julkaistu ja johon jokainen Wikipediaa muokkaava sitoutuu tehdessään muokkauksen.
Katso myös virallinen englanninkielinen versio GFDL-sopimustekstistä.

Google-testi

Termin tai aiheen →merkittävyyden, yleisyyden tai oikeinkirjoituksen tutkiminen hakemalla sitä ja sen vaihtoehtoja Google-hakukoneessa. Google-testi ei ole virallinen käytäntö mutta voi antaa suuntaa muuten vaikeasti arvioitavissa tapauksissa.
Katso Wikipedian ylläpitosivu aiheesta Hakukone.

Hauki on kala, HOK
Hyvin lyhyt →artikkeliavaruuden sivu, jonka tietosisältö on olematon tai itsestään selvä, esimerkiksi "hauki on kala" tai "leipä on jauhoista tehtyä ruokaa". HOK-artikkeli →poistetaan välittömästi ellei sitä laajenneta aloittamisesta laskettuna vuorokauden sisällä vähintään tyngäksi. Vertaile:
 • Lech on sivujoki. -- Hauki on kala; mitätön tietosisältö,
 • Lech on 264 km pitkä Tonavan sivujoki. Se alkaa Itävallan Alpeilta Vorarlbergista, Formarinsee-järvestä, ylittää Saksan rajan, yhtyy Wertachiin ja liittyy Tonavaan Donauwörthin lähellä. -- →Tynkä; sisältää kohtalaisesti perustietoa, muttei käsittele aihetta kattavasti.
Katso Wikipedian ylläpitosivu aiheesta Hauki on kala.

Henkilökohtainen hyökkäys, HH

Asiaton ja hyvien tapojen vastainen, toisen käyttäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia tai tätä asiattomasti arvosteleva kommentti. Katso myös →kunnianloukkaus.
Katso Wikipedian käytäntö Wikipedia:Ei henkilökohtaisia hyökkäyksiä.

Historia, oik. sivuhistoria

Wikipedia tallentaa jokaisen sivun muokkaushistorian erillisinä →versioina, jolloin jokaisen →muokkauksen sisältämiä muutoksia ja tekijä voidaan selvittää. Jokainen muokkaus tallentaa sivusta uuden version, ja versioita voi selata ja vertailla keskenään kunkin sivun Historia-välilehden kautta. Sivuhistoriaa voi ajatella arkistona, johon tallennetaan aikajärjestyksessä muuttumaton tuloste sivusta aina, kun sitä on muokattu. Katso esimerkiksi tämän sivun sivuhistoriaa.

Hups, ups, oho

Yleinen →muokkausyhteenvedossa käytettävä lyhenne, tarkoittaa (edellisessä muokkauksessa sattuneen) oman virheen korjaamista.

Hyvä artikkeli, HA
Artikkeli, joka on valittu →äänestyksellä edustavaksi, luotettavaksi ja kattavaksi, mutta ei yhtä täydelliseksi kuin →suositeltu artikkeli. Vertaile:
→‎Lupaava artikkeli: luotettavaan lähteeseen perustuva, aiheestaan perustiedot kertova artikkeli. Valitaan keskustelussa.
‎Hyvä artikkeli: useampiin luotettaviin lähteisiin perustuva, aiheestaan kattavat perustiedot kertova, hyvin kirjoitettu ja kuvitettu artikkeli. Valitaan äänestämällä.
→‎Suositeltu artikkeli: useampiin luotettaviin lähteisiin perustuva, aiheestaan kaikki olennaiset tiedot kertova, hyvin kirjoitettu ja kuvitettu artikkeli. Myös aiheen ymmärtämiseen keskeisesti liittyvistä aiheista vaaditaan vähintään →perustason artikkelit. Valitaan äänestämällä →vertaisarvioinnin jälkeen.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Hyvä artikkeli.

Häivytys
Häivytys on erityistyökalu, jolla häivyttäjiksi valitut luotettavat käyttäjät kätkevät tietyissä tarkkaan määritellyissä tapauksissa sivujen →versioita tai automaattisissa luetteloissa näkyviä →käyttäjätunnuksia. Kaikkien →ylläpitäjien käytössä olevasta →piilotus-työkalusta poiketen häivyttäminen kätkee sisällön kaikilta paitsi häivyttäjiltä. Häivytystä käytetään kätkemään:
 1. Henkilökohtaisia ei-julkisia tietoja kuten osoitteita ja puhelinnumeroita
 2. Kunnianloukkauksen kriteeristön täyttävä sisältö, jos a) →Wikimedia Foundation niin erikseen kehottaa tai b) muokkauksen säilyttämiseen näkyvänä ei ole toimituksellista syytä.
 3. Tekijänoikeuksia rikkova sisältö WMF:n erillisestä kehotuksesta.
 4. Räikeästi hyökkäävät käyttäjätunnukset, mikäli häivytys ei häiritse →muokkaushistoriaa.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Häivytysoikeudet.

Ikilinkki

Sivun tiettyyn →versioon osoittava →linkki, jonka sisältö ei muutu sivuun myöhemmin tehtyjen muokkausten myötä. Esimerkiksi suomenkielisen Wikipedian ensimmäisen artikkelin vanhin tietokannassa säilynyt versio.

Ilmoitustaulu (ylläpitäjien)

Juuri →ylläpitäjien huomiota tarvitsevien asioiden kuten →estonkiertoepäilyjen ja ei-itsestäänselvän →vandalismin ilmoittamiseen tarkoitettu sivu.
Katso Wikipedia:Ylläpitäjien ilmoitustaulu.

Immediatismi
Wikipedia-aate, jonka mukaan Wikipedian kuuluisi olla paras tietosanakirja heti, ja että Wikipedian yleistasoa laskevat huonokuntoiset →artikkelit tulisi mieluummin →poistaa välittömästi (engl. immediately) kuin antaa niiden kehittyä hiljalleen paremmiksi (→eventualismin mukaisesti).
Katso joidenkin Wikipedian käyttäjien mielipiteitä käsittelevä kirjoitus Immediatismi.

Indeksointi

Indeksointi tarkoittaa Internetin eri hakukoneiden automaattisesti suorittamaa netin selaamista hakutulosten luomista ja optimoimista varten. Indeksointikielto on sivulle lisättävä koodi, joka kieltää hakukoneiden indekstointilaitteita indeksoimasta kyseistä sivua hakutuloksiinsa. Indeksointikieltoa käytetään esimerkiksi käyttäjien →alasivuilla, joilla on keskeneräisiä luonnoksia →artikkeleita varten.

Inklusionismi

Wikipedia-aate, jonka mukaan myös vähäisemmän →wikimerkittävyydenartikkelit olisi syytä säilyttää Wikipediassa. Englannin sanasta include, "sisältää", "ottaa mukaan". Vertaa →Deletionismi.
Katso joidenkin Wikipedian käyttäjien mielipiteitä edustava sivu Inklusionismi.

Interwiki tai iw

Kielilinkki

IP-käyttäjä, IP

Wikipedian →käyttäjä, jolla ei ole →käyttäjätunnusta tai joka ei ole kirjautunut sisään. Tällaiset käyttäjät identifioidaan käyttämänsä IP-osoitteen perusteella. Katso myös Wikipedian artikkeli IP-osoite.

IRC

IRC (Internet Relay Chat) on yksinkertainen protokolla pikaviestintään internetin kautta. Sitä voi käyttää erillisen ohjelman tai internetsivulla sijaitsevan verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta. IRC-kanava on IRC-palvelimen muista keskusteluista rajattu keskustelu, joka toimii kuin chat-huone.
Katso suomenkielisen Wikipedian IRC-kanavalista ja IRC-ohjeita sivulta IRC-kanavat.

Isäntäsivu
Yksittäisen →keskustelusivun pääsivu; se sivu, jota keskustelu koskee.

itwiki
italiankielinen Wikipedia

Jimbo

Jimmy Wales, Wikimedia-säätiön puheenjohtaja ja Wikipedian perustaja.

Julkaiseminen
Wikipediassa kutsutaan vuodesta 2017 alkaen sivun muokkaustekstin tallentamista tietokantaan ja sen saattamista lukijoiden nähtäville sivun julkaisemiseksi. Muokkaustilassa on nykyään linkki Julkaise sivu, joka oli vuosikymmeniä nimellä "Tallenna sivu". Sivun julkaiseminen ja tallentaminen tarkoittavat samaa asiaa.

Kahvihuone
Keskustelusivusto kaikelle muulle kuin tiettyyn yksittäiseen →sivuun liittyvälle Wikipedia-aiheiselle →keskustelulle. Kahvihuone jakaantuu osastoihin Neuvonta, Käytännöt, →Kielenhuolto, Tekijänoikeudet, Tekniikka, Uutiset ja Sekalaista. Lisäksi Kahvihuoneessa on Kysy vapaasti -osasto yleisluontoisille, Wikipediaan liittymättömille kysymyksille. Kahvihuoneeseen pääsee sivujen vasemman reunan linkkipalkista otsikon "Osallistuminen" alta.

Keskustelusivu
Jokaiseen Wikipedian →sivuun liittyy Keskustelu-välilehden kautta löytyvä keskustelusivu, jolla voidaan käydä keskustelua siihen liittyvän niin sanotun →isäntäsivun muokkaamiseen ja →merkittävyyteen liittyvistä asioista. Uuden, väliotsikolla muusta keskustelusta erotetun aiheen voi aloittaa valitsemalla yläreunan vaihtoehdoista Lisää aihe.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta keskustelusivu.

kh
Yhteenvedossa käytettävä →kielenhuoltoa tarkoittava lyhenne.

Kielenhuolto
Artikkelin yleisen kieliasun parantaminen, esimerkiksi kirjoitus- ja kielioppivirheiden korjaaminen ja virkkeiden uudelleenkirjoittaminen niin, että tietosisältö ei muutu, mutta tekstistä tulee helppolukuisempaa ja täsmällisempää.
Katso myös Wikipedia-artikkeli kielenhuolto.

Kielilinkki
Kielilinkit eli interwiki-linkit ovat →sivun vasemmassa laidassa näkyviä linkkejä muunkielisten Wikipedioiden samansisältöisiin sivuihin. Kielilinkit lisätään nykyisin yleensä →Wikidata-tietokantaan. Kielilinkkejä ei saa lisätä artikkelitekstin joukkoon, vaan sinisten tekstilinkkien tulee johtaa vain suomenkielisiin artikkeleihin.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta kielilinkit.

Kieliversio
Tietyn- tai muunkielinen Wikipedia-sivusto. Esimerkiksi "muissa kieliversioissa asia on hoidettu seuraavasti" tarkoittaa muita kuin suomenkielisiä Wikipedioita.

Kirja
Minkä tahansa →sivun vasemman reunan Luo kirja -painikkeesta pääsee työkaluun, jolla voi tallentaa ja tulostaa työkaluun valitut Wikipedia-sivut yhdellä kertaa monisivuiseksi PDF-tiedostoksi eli niin sanotuksi kirjaksi, jonka voi edelleen esimerkiksi tulostaa tai lähettää sähköpostilla. Kirjoja on myös mahdollista tilata painettuina ja sidottuina. Tätä koskevat ohjeet löytyvät Luo kirja -painikkeen alapuolella olevan Lataa PDF-tiedostona -linkin takaa. (Linkin painaminen renderöi viimeksi avoimena olleen sivun automaattisesti pdf-tiedostoksi, joka tallentuu tietokoneen latauskansioon.)
Katso myös ohjesivu Kirjat.

kl
Muokkauksen tallennukseen liittyvässä →yhteenvedossa käytetty lyhenne artikkelin loppuun liitetyistä →kielilinkeistä.

Kommenttipyyntö, kompy
Katso projektisivua Wikipedia:Kommenttipyyntö.

Konsensus
Wikipedia-yhteisön piirissä syntynyt yhteisymmärrys tietystä →käytännöstä, toimintatavasta tai tekstin muotoilusta. Konsensus voi syntyä hiljaisesti esimerkiksi →artikkelin tekstistä, jos se vähitellen vakiintuu tiettyyn muotoon useiden eri käyttäjien tekemien muokkauksien jälkeen. Konsensukseen voidaan päästä myös →keskustelun avulla artikkelin →keskustelusivulla tai →Kahvihuoneessa, tai niin että tietty toimintatapa vain yleistyy →de facto -menettelytavaksi ilman erityistä keskustelua.
Katso Wikipedian ylläpitosivu aiheesta Konsensus.

KT
Harvoin käytetty lyhennys sanasta käyttäjätunnus tai käyttäjä.

Kumoaminen
Artikkelin vanhemman →version koodin tallentaminen uutena muokkauksena. Tämä palauttaa vanhemman version sisällön artikkelin →nykyversioksi. Katso myös →muokkaussota, →palauttaminen.

Kunnianloukkaus
Suomen lainsäädännön määrittelemänä (katso artikkeli kunnianloukkaus) puhe tai muu ilmaisu tai toiminta, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. →Käytännön mukaan kaikki herjaava materiaali Wikipediassa poistetaan ellei sen säilyttämiseen ole erityistä tietosanakirjallista syytä.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Kunnianloukkaus.

kv
Kieliversio, muokkausyhteenvedossa kirjoitusvirhe

Käyttäjäasetukset
Jokaisella Wikipedian →käyttäjätunnuksella on tunnuskohtaiset asetukset, joita muuttamalla voi muokata muun muassa Wikipedian ulkoasua sekä luku- että muokkaustilassa sekä erilaisten työkalujen kuten →haun ja →tarkkailulistan toimintaa. Linkki asetussivulle sijaitsee jokaisen sivun yläosassa oikealla puolella. Jos olet kirjautunut sisään, tämä linkki vie asetussivullesi.

Käytäntö
Kaikkia Wikipedian →käyttäjiä koskeva sääntö.
Katso Wikipedian sivu aiheesta käytännöt.
Suomenkielinen sana ”käytäntö” voi tarkoittaa joko a) yhdessä sovittuja sääntöjä, tai b) menettelytapaa, josta on muodostunut käytäntö. Tämän vuoksi yhteisön keskusteluissa käytetään toisinaan seuraavanlaisia täsmennyksiä erottamaan sanan kahta merkitystä:
”Kirjoitettu sääntö” ”Mitä yleisesti tehdään”
Käytäntö / sääntö De facto -käytäntö
Käytäntö Menettelytapa
Kirjoitettu käytäntö
Kirjattu käytäntö
Kirjoittamaton käytäntö
Kirjaamaton käytäntö
Policy Praksis

Käännös
Monet suomenkielisen Wikipedian →artikkeleista on suomennettu eli käännetty osin tai kokonaan ja enemmän tai vähemmän suoraan muunkielisestä Wikipediasta. Joskus asia ja käytetty lähdeartikkeli on mainittu artikkelin lopussa käyttämällä Käännös-→mallinetta. Käännös-mallineen käytöstä ei →Wikipedia-yhteisö ole päässyt →konsensukseen, joten varminta on etsiä ja merkitä tekstille Wikipedian ulkopuoliset lähteet myös silloin, kun kääntää lähteetöntä tekstiä muunkielisistä Wikipedioista.
Katso myös sivu Malline:Käännös ja sivun keskustelu.
l
Muokkausyhteenvedossa →wikilinkki tai →luokka.

Luettelo
Artikkeli, joka mainitsee jokaisen tiettyyn rajattuun aihepiiriin kuuluvan aiheen ja sen olennaisimmat seikat allekkaisena listana tai useampisarakkeisena taulukkona. Luettelo voi olla järjestetty aakkosittain, aikajärjestyksessä (ns. →aikajana) tai muulla aiheen kannalta järkevällä perusteella.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta luettelo.

Lumipallo, lumipallottaa
"Ei mahdollisuuksia" tai "itsestäänselvä lopputulos". Esimerkiksi →äänestys voi "lumipallottaa". Käytetään lähinnä äänestyskommenttina ilmaisemaan ehdotusta keskeyttää äänestys turhana. Englanninkielisestä sanonnasta, joka on käännettynä "yhtä hyvät mahdollisuudet kuin lumipallolla Helvetissä".
Katso joidenkin Wikipedian käyttäjien mielipiteitä ilmaiseva kirjoitus Lumipallo helvetissä.

Luokka, lk

Erityinen →sivu, joka luetteloi automaattisesti kaikki sen alaisiksi luokkakoodilla määritellyt sivut ja luokat. Luokkakoodi on muotoa [[Luokka:Luokan nimi]]. Luokkajärjestelmä jäsentelee Wikipedian sisältämät sivut →luokkapuuksi.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta luokittelu.

Luokkapuu

→Luokkien muodostama Wikipedian sisällön hierarkiajärjestelmä, jossa yläkäsitteiden luokat ovat "ylä" - tai "emoluokkina" ja alakäsitteiden luokat niiden alaisina "ala-" tai "tytärluokkina". Esimerkiksi eliöiden luokittelun luokkapuut noudattavat →taksonomista luokitteluhierarkiaa.

Lupaava artikkeli, LA

Artikkeli, joka on LA-arviointikeskustelussa arvioitu kunnolliseksi ja luotettavaksi. Lupaava artikkeli käsittelee aiheen perusteet mutta ei ole yhtä kattava tai laadukas kuin →hyvä tai → →suositeltu artikkeli. Vertaile:
→‎Lupaava artikkeli: luotettavaan lähteeseen perustuva, aiheestaan perustiedot kertova artikkeli. Valitaan keskustelussa.
Hyvä artikkeli: useampiin luotettaviin lähteisiin perustuva, aiheestaan kattavat perustiedot kertova, hyvin kirjoitettu ja kuvitettu artikkeli. Valitaan äänestämällä.
Suositeltu artikkeli: useampiin luotettaviin lähteisiin perustuva, aiheestaan kaikki olennaiset tiedot kertova, hyvin kirjoitettu ja kuvitettu artikkeli. Myös aiheen ymmärtämiseen keskeisesti liittyvistä aiheista vaaditaan vähintään →perustason artikkelit. Valitaan äänestämällä →vertaisarvioinnin jälkeen.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta lupaava artikkeli.

Lähde

Tiedon lähde, esimerkiksi kirja, artikkeli tai nettisivu. Wikipedian tarkoitus on julkaista todenperäistä tietoa mutta kuka tahansa voi muokata sitä. Artikkeleissa voi olla →vandalismin jäljiltä hetkittäin tai pidempiäkin aikoja vääriä tietoja. Tämän vuoksi Wikipedian tietosisällön tulisi aina olla →tarkistettavissa, jottei lukijan tarvitse luottaa sokeasti siihen, mitä Wikipedia-artikkelissa sillä hetkellä lukee. →Viittaaminen tietolähteisiin antaa kaikille lukijoille sekä artikkelin tuleville muokkaajille keinon varmistaa artikkelin tiedot.

Lätkämittari

Urheilija-artikkeleiden →merkittävyyskeskusteluissa toisinaan käytettävä suuntaa-antava epävirallinen perustelu:
"Jos kaikki SM-liigan pelaajat ovat merkittäviä, ovat tuolloin merkittäviä vuosittain 0,4% parasta annetun lajin rekisteröityä kilpailijaa."

MediaWiki
Ohjelmisto, jota Wikipedia käyttää.
Katso Wikipedia-artikkeli aiheesta MediaWiki.

Malline
Mallineet ovat erityisiä sivuja, joiden avulla usealle sivulle saadaan yhteinen sisältö. Mallineet mahdollistavat myös pienimuotoisen ohjelmallisuuden. Kun mallinesivulla on tietty sisältö tai ohjelmallisuus, sitä voidaan käyttää useilla sivuilla käyttäen niin sanottua mallinekutsua. Mallinekutsu muodostuu yksinkertaisimmillaan mallinesivun nimestä suljettuna kahdenkertaisiin aaltosulkeisiin; siis {{Mallineen nimi}}.
esikatselun tilassa sivun alaosassa on luettelo kaikista muokattavassa koodissa käytetyistä mallineista. Tätä ominaisuutta voi käyttää mallinekutsujen ja -sivujen löytämiseen.
Katso Wikipedian ylläpitosivu aiheesta Malline.

Merkittävyys
Artikkelin aiheen keskeisyys ja sen käsittelyn perusteltavuus tietosanakirjan ja inhimillisen tiedon perspektiivissä. Ei tule sekoittaa esimerkiksi moraaliseen merkittävyyteen.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Merkittävyys.

Mielipidekirjoitus
Sivu, jonka teksti edustaa jonkun tai joidenkin →käyttäjien mielipiteitä Wikipedian kehittämisestä ja käyttämisestä. Mielipidekirjoitukset eivät ole →käytäntöjä, joita kaikkien muokkaajien tulisi noudattaa.

Mielipidetiedustelu

Mielipidetiedustelu on →‎äänestystä muistuttava menetelmä, jolla voidaan selvittää →‎Wikipedian yhteisön →‎konsensusta silloin, kun pelkällä →‎keskustemisella ei päästä jostakin päätettävästä asiasta selvyyteen. Mielipidetiedustelun tulos on suuntaa-antava, äänestyksen sitova.

Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Mielipidetiedustelu.

Minitynkä, mini, MT, mt
Tynkää lyhyempien artikkeleiden entinen luokittelu. Minityngät poistettiin käytöstä syyskuussa 2013.
Katso Wikipedian sivu aiheesta Minitynkä.

Muokkaaminen
Wikipedia on internet-sivusto, jonka →sivuja kuka tahansa internetin käyttäjä voi muokata eli muuttaa. Muokkaaminen voi sisältää sisällön lisäämistä, muuttamista tai poistamista. Muokkaaminen voi olla suurilinjaista, esimerkiksi kokonaisen uuden artikkelin kirjoittaminen, tai hienovaraista, esimerkiksi yksittäisten kirjoitusvirheiden korjaamista.

Muokkaus
"Muokkaus" voi viitata →muokkaamiseen tai yksittäiseen muokkaamistapahtumaan. Muokkaustapahtuma alkaa, kun käyttäjä avaa →muokkaustilan (esimerkiksi Muokkaa-linkistä), ja päättyy, kun sivun muutokset tallennetaan ja uusi →versio sivusta tallentuu Wikipedian tietokantaan.

Muokkausnäkymä
Wikipedian toimintosivu, jonka kautta →muokataan jotain sivua. Muokkausnäkymään kuuluu kookas tekstikenttä, jossa on sivun →wikikoodi. Sen yläreunassa on →muokkaustyökalurivi ja alla →yhteenvetokenttä ja muun muassa tallennuspainike. Muokkausnäkymään voi kuulua myös →esikatselu.

Muokkaussota
Tilanne, jossa tietyt käyttäjät jatkuvasti →kumoavat toistensa muokkauksia pitääkseen artikkelin tai muun →sivun haluamassaan muodossa. Muokkaussotaa on myös tilanne, jossa tiettyjä kohtia sivussa muutetaan jatkuvasti edestakaisin ilman kumoamistyökalun käyttöä.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Muokkaussota.

Määritelmä
Artikkelien pitäisi aina alkaa määritelmällä, eli kertomalla lyhyesti ja ytimekkäästi, mikä artikkelin aihe on. Artikkeli tulisi kirjoittaa ikään kuin olettaen, ettei lukija tiedä aiheesta yhtään mitään. Esimerkiksi:
 • Väärin: Hirvi on eräs boreaalivyöhykkeen merkittävimpiä laiduntajia...
 • Parempi: Hirvi (Alces alces) on kookas hirvieläin, joka elää Euroopan ja Aasian pohjoisella havumetsävyöhykkeellä...

Nimiavaruus
Suomenkielisen Wikipedian →sivut jaotellaan niiden tyypin ja roolin mukaisesti 23 nimiavaruuteen. Suurin niistä on pääavaruus, jonka muodostavat tietosanakirjan →artikkelit. Muihin kuin pääavaruuteen kuuluvien sivujen nimet alkavat asianomaisen nimiavaruuden nimellä, jonka jälkeen tulee kaksoispiste ilman sanavälejä ja sivun varsinainen otsikko. Esimerkiksi tämän sivun nimi on Wikipedia:Sanasto, koska sivu kuuluu Wikipedia-nimiavaruuteen.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta nimiavaruudet.

nlwiki
hollanninkielinen Wikipedia

NPOV
Neutral point of view, eli neutraali näkökulma eli puolueettomuus; sen mukainen muotoilu. Vastakohtana NNPOV (non-neutral point of view) tai käytetympi →POV.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta neutraali näkökulma.

Nykytila
Artikkelin laatutilanne nykyhetkellä verrattuna aikaisempaan tai mahdolliseen tulevaan tilanteeseen. Artikkelin lyhyys tai huono kieli nykytilanteessa ei ole poistoperuste, ellei kyseessä ole →mitätön tietosirpale tai →järjetön teksti.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Ongelmia, jotka eivät ole syitä poistaa artikkeli.

Nykyversio
Sivunhistorian uusin →versio, joka näkyy sivun lukutilassa.

Oikopolku

Uudelleenohjaus, jonka nimi on helposti muistettava kirjoitettava lyhenne sivun oikeasta nimestä. Oikopolkuja luodaan vain Wikipedian käyttöä ohjeistaville sivuille kuten →käytännöille tai →tyyliohjeille, ei →artikkeleille. Esimerkiksi WP:YP ohjaa sivulle Wikipedia:Ylläpitäjät. Oikopolkulinkit helpottavat esimerkiksi →keskustelemista, kun viitattavaan käytäntöön on helppo linkittää.

Orpo

Sivu, yleensä →artikkeli, jolle ei ole →linkkejä muilta sivuilta.
Katso Wikipedian toimintosivu Yksinäiset sivut.

Palauttaminen (1)
sivun palautus aiempaan versioon (engl. reverting), esimerkiksi →kumoaminen
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Palautus.
Palauttaminen (2)
palautustyökalu (engl. rollback)
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Palauttajat.
Palauttaminen (3)
a) poistetun sivun ja sen versioiden palauttaminen tietosanakirjaan (engl. undelete / restore)
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Palautettavat sivut.
b) piilotetun version palauttaminen näkyviin (engl. undelete / unhide)

Perustason artikkeli
Artikkeli, jota ei ole valittu →lupaavaksi, →hyväksi tai →suositelluksi artikkeliksi, mutta joka ei ole myöskään →Tynkä ja jossa ei ole suuria ongelmia.

Pikapoisto
Pikapoisto tarkoittaa →sivun tai →tiedoston välitöntä poistoa ilman →keskustelua tai →poistoäänestystä. Sivun tai tiedoston voi tarvittaessa merkitä pikapoistettavaksi kuka tahansa lisäämällä sivun →koodin alkuun mallineen {{Pikapoisto|perustelut --~~~~}}.
Katso Wikipedian ylläpitosivu aiheesta Wikipedian Pikapoisto.

POINT, pointtaus
Häiriköinti näkökannan esittämiseksi; mielenosoituksellinen muokkaaminen. Englanninkielisen Wikipedian vastaavasta käytännöstä do not disrupt Wikipedia to illustrate a point, suomeksi "älä häiritse Wikipedian toimintaa havainnollistaaksesi mielipidettä".
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Älä häiriköi esittääksesi kantasi.

Poistaminen
Sivun täydellinen poistaminen näkyviltä. Poistettujen sivujen →historia kuitenkin säilyy sivuston "muistissa", mistä →ylläpitäjät voivat tutkia sitä. Poistettu sivu voidaan luoda uudelleen tai →palauttaa sivuksi myöhemmin. Vain ylläpitäjät voivat poistaa sivuja. Katso myös →tyhjennys, →pikapoisto (välittömästi poistettavat sivut).
Poistokäytännöstä yleisesti kertoo sivu Wikipedia:Poistokäytäntö ja välittömästi tapahtuvasta poistosta sivu Wikipedia:Pikapoisto.

Poistoäänestys
→‎Sivun →‎poistamisesta päättävä →‎äänestys järjestetään silloin, kun poistamisesta tai säilyttämisestä ei päästä keskustelemalla selkeään yhteisymmärrykseen.

POV
Tulee englannin kielen sanoista point of view, 'näkökulma'. Artikkelin puolueellisuus. Vastakohta on →NPOV.
Katso Wikipedian käytäntä aiheesta Neutraali näkökulma.

Punainen linkki, punalinkki, puna
→‎Wikilinkki, joka johtaa →‎sivulle, jota ei ole olemassa sillä hetkellä (sitä ei ole koskaan luotu tai se on →‎poistettu). Useimmilla selaimilla ja Wikipedian oletusulkonäköasetuksilla tällaiset linkit näkyvät tekstissä punaisina erotuksena tavallisista sinisistä linkeistä. Punaiset linkit voivat olla hyödyllisiä osoittamaan, mistä aiheesta tarvitaan sivu.

Päivänkohtaisuus
Wikipedian muokkaajien taipumus lisätä artikkeleihin ajankohtaisia tietoja pitkän aikavälin perspektiivin kustannuksella, tai perustaa artikkeleita aiheista, jotka ovat äskettäin saaneet paljon mediahuomiota.
Katso joidenkin wikipedistien mielipiteitä ilmaiseva kirjoitus Päivänkohtaisuus.

Resentismi
katso →Päivänkohtaisuus

Revert, rv
katso →Kumoaminen

Roska
"Roska" on vanhentunut, vuosina 2004–2012 käytössä ollut nimitys →sivuille, jotka voitiin →poistaa välittömästi Wikipediasta erilaisista yhteisisti sovituista syistä johtuen. Välittömän poistamisen käytäntö nimettiin alkuvuodesta 2013 →pikapoistoksi ja sanonta "poistettava roskana" muotoon "poistettava välittömästi".
Katso Wikipedian ylläpitosivu aiheesta Wikipedian Poistokäytäntö.

Ruoririitely
Ylläpitäjien välinen kiistely sopivista ylläpitotoimenpiteistä.

ruwiki
venäjänkielinen Wikipedia

Siirtäminen
→‎Sivun siirtäminen on erityistoimenpide, jossa sivun sisältö ja →‎historia siirtyvät automaattisen työkalun avulla uudelle nimelle. Usein vanhasta nimestä tehdään samalla →‎uudelleenohjaus uuteen nimeen. Kaikki →‎rekisteröityneet käyttäjät voivat siirtää sivun, jos uudella nimellä ei ole vielä tallennettua sivua. Käytössä olevien sivunimien "päälle" voi siirtää vain →‎ylläpitäjä. Manuaalisiirrossa (tunnetaan myös nimellä copy paste -siirto) sivun koodi kopioidaan →‎muokkaamalla halutun uuden nimen koodiksi. Tällöin sivuhistoria ei siirry uudelle nimelle. Manuaalisiirtoja tulee välttää.

Sivu

Wikipedia on internet-sivusto eli kokoelma toisiinsa liittyviä ja linkittyviä internet-sivuja. Osa Wikipedian sivuista on →‎artikkeleita; muita sivuja Wikipediassa ovat esimerkiksi yleisten hakusanojen eri artikkeleihin ohjaavat →‎uudelleenohjaukset, kävijät tervetulleeksi toivottava ja Wikipedian toimintaa esittelevä →etusivu, Wikipedian sääntöjä ja käyttöohjeita sisältävät ohje- ja käytäntösivut sekä keskustelusivut. Myös →‎mallineet ovat teknisessä mielessä sivuja, vaikka ne merkitään muokkauksessa eripituisina merkkijonoina.

Sotkeminen

Sotkemisella tarkoitetaan →‎sivun sisällön tai koodin muuttamista huonommaksi. Sotkeminen voi olla tahatonta tai tahallista ja pahantahtoista →‎vandalismia.

Statusartikkeli, artikkelistatus, status

Perustasoa paremmaksi yhteisön määrittelemä ja yhteisesti valittu artikkeli. Katso: →‎Lupaava artikkeli, →‎Hyvä artikkeli, →‎Suositeltu artikkeli.

Substaus
Menetelmä, jolla ‎→‎Mallineen senhetkinen koodi kopioituu substattavan mallineen tilalle sivun koodiin. Normaalikäytössä mallinekoodi pikemminkin esittää mallineen sisällön hakien sen aina erikseen mallineen sivulta, jolloin mallineen koodiin tehdyt muokkaukset näkyvät kaikilla mallinetta käyttävillä sivuilla. Substausta käytetään enimmäkseen mallineiden →‎aikaleimaamiseen.
Katso Wikipedian käytösohje aiheesta Substaus.

Sukkanukke, sukka
Wikipedian käyttäjätunnuskäytännön vastainen salainen vaihtoehtotunnus. Käytäntö sallii henkilölle useampiakin käyttäjätunnuksia, mutta niistä vain yksi saa →‎äänestää ja muut tunnukset on ilmoitettava vaihtoehtotunnuksiksi julkisesti. Tällaisia tunnuksia ei kutsuta sukkanukeiksi vaan →‎alttereiksi. Sukkanukkejen käyttö voi olla hyväntahtoista tai pahantahtoista, esimerkiksi eston kiertäminen (eli muokkaamisen jatkaminen kun päätunnus on estetty), →‎äänestysten tai →‎konsensuksen vääristely, →‎muokkaussotiminen tai muu häiriköinti päätunnuksen vaarantumatta.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Monta käyttäjätunnusta.

Suositeltu artikkeli, SA; aiemmin nimeltään suositeltu sivu, SS

Artikkeli, joka on →‎äänestyksen kautta valittu sellaiseksi artikkeliksi, jota erityisesti voi suositella lukijoille. Vertaile:
→‎Lupaava artikkeli: luotettavaan lähteeseen perustuva, aiheestaan perustiedot kattavasti kertova artikkeli. Valitaan keskustelussa.
→‎Hyvä artikkeli: useampiin luotettaviin lähteisiin perustuva, aiheestaan kattavat perustiedot kertova, hyvin kirjoitettu ja kuvitettu artikkeli. Valitaan äänestämällä.
→Suositeltu artikkeli: useampiin luotettaviin lähteisiin perustuva, aiheestaan kaikki olennaiset tiedot kertova, hyvin kirjoitettu ja kuvitettu artikkeli. Myös aiheen ymmärtämiseen keskeisesti liittyvistä aiheista vaaditaan vähintään →perustason artikkelit. Valitaan äänestämällä →vertaisarvioinnin jälkeen.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Suositeltu artikkeli.

svwiki
ruotsinkielinen Wikipedia

Taksoboksi
Eliöitä käsittelevissä →artikkeleissa käytettävä →tietolaatikko, johon lisätään kyseisen eliön →taksonomiset tiedot. Perusedellytys eliöartikkeleissa.

Taksonomia
Eliöiden kehityshistoriaan perustuva tieteellinen luokitusjärjestelmä. Wikipedia-slangissa termiä käytetään joskus tarkoittamaan →taksoboksia tai taksonomiatietoja. Esimerkiksi ilmaisu "taksonomia puuttuu" voidaan tulkita tarkoittamaan "taksonomiatiedot puuttuvat". Katso myös Wikipedia-artikkeli taksonomia.
Tarkenne
Katso →täsmenne.

Tarkistettavuus

Tarkistettavuus on Wikipedian toiminnan tärkeä periaate: kaiken tietosisällön pitää olla tarkistettavissa eli todennettavissa ja vahvistettavissa →lähteiden ja →lähdeviitteiden avulla. Tästä on monia etuja:
 • muutkin kuin alan asiantuntijat voivat kehittää artikkelia
 • esoteerisista ja arkisen logiikan vastaisista aiheista on mahdollista olla artikkeleita, joiden sisällöstä ei jatkuvasti käydä →muokkaussotaa
 • lukijan ei tarvitse luottaa artikkeliin sokeasti
 • tietosisältöä vääristelevä →vandalismi voidaan todeta ja torjua tehokkaammin.

Tarkkailla, tarkkailulista
Rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä oleva työkalu, joka luetteloi viimeaikaiset muutokset käyttäjän tarkkailemiksi valitsemilla →sivuilla. "Tarkkailla" viittaa siihen, että tietty sivu on käyttäjän tarkkailulistalla. Wikipedian →käyttäjäasetuksissa jokainen käyttäjän muokkaama sivu lisätään automaattisesti tämän tarkkailulistaan; automaattisen lisäämisen voi estää muokkaustilassa poistamalla rastin Tallenna sivu -nappulan yllä olevasta valintaruudusta "Lisää tarkkailulistaan" tai pysyvästi käyttäjäasetuksien "Muokkaaminen"-kohdata löytyvän valinnan kautta.

Teemasivu, portaali
Tietyn aihepiirin eli teeman parhaita artikkeleita ja kuvia esittelevä kokoelmasivu. Esimerkiksi Teemasivu:Biologia. Teemasivuille on oma →Sivuavaruutensa.
Katso Wikipedian ohjesivu aiheesta Teemasivu ja luokka Teemasivut.

Tietolaatikko, infoboksi
Tietolaatikko on →artikkelin alussa oikealla sijaitseva tiivistelmä artikkelin aiheen perustiedoista, esimerkiksi urheilijoilla tietolaatikosta näkee nopeasti lajin, edustusmaan, uran ajankohdan ja tärkeimmät voitot ja ennätykset. Tietolaatikoiden yhdennäköisyyden takaamiseksi ja artikkelien →koodin selkeyttämiseksi tietolaatikot lisätään käyttämällä erityisiä →mallineita.

Tilde, matomerkki
Tilde eli matomerkki on ~-merkki. Sitä käytetään Wikipediassa erityisesti →allekirjoittamiseen. Allekirjoituksen voi tehdä klikkaamalla muokkausikkunassa →sivukoodi-ikkunan yllä olevasta painikerivistä kolmatta painiketta vasemmalta (sininen lyijykynä ja hieman tekstiä) tai kirjoittamalla tildemerkit itse. Suomalaisessa näppäimistäasettelussa tilde syntyy painamalla yhtä aikaa Alt Gr -näppäintä (Apple Mac: alt-näppäintä) ja ^-näppäintä, joka löytyy Å-näppäimen oikealta puolelta. Monia perättäisiä tildejä saa pitämällä Alt Gr -näppäintä pohjassa ja painamalla ^-näppäintä useita kertoja perättäin.

Toimintosivu
Toimintosivu on Toiminnot-→sivuavaruudessa sijaitseva →sivu, jolla on jokin automaattinen tai puoliautomaattinen erikoistoiminto. Tärkeimpiä toimintosivuja ovat erityisesti luettelo tuoreista muutoksista, haku sekä luettelo käyttäjän muokkauksista.
Katso luettelo kaikista toimintosivuista.

Trivia
Irtonainen sirpaletieto, joka ei ole tärkeää artikkelin aiheen ymmärtämisen kannalta. Usein luettelo, esimerkiksi "tunnettuja saksanpaimenkoiria".
Katso Wikipedian ohjesivu aiheesta Triviaosiot.

Tyhjentäminen
Sivun koodin tallentaminen tyhjänä. Joskus myös →sivun osion poistaminen täysin. Sivun tyhjentäminen ei →poista sivua ja on kiellettyä; →epämerkittävät tai esimerkiksi pelkkää →hölynpölyä sisältävät artikkelit tulee merkitä →ongelmamallineella.

Tynkä
Yleensä lyhyt artikkeli, joka ei käsittele aihettaan kattavasti vaan kertoo aiheestaan pelkästään olennaisimman. Vertaile:
 • Lech on sivujoki. -- →Hauki on kala; mitätön tietosisältö, poistetaan →roskana ellei sitä laajenneta aloittamisesta laskettuna vuorokauden sisällä vähintään tyngäksi.
 • Lech on 264 km pitkä Tonavan sivujoki. Se alkaa Itävallan Alpeilta Vorarlbergista, Formarinsee-järvestä, ylittää Saksan rajan, yhtyy Wertachiin ja liittyy Tonavaan Donauwörthin lähellä. -- Tynkä; sisältää kohtalaisesti perustietoa, muttei käsittele aihetta kattavasti.
Katso Wikipedian ylläpitosivu aiheesta Tynkä.

Typo
Muokkauksen →yhteenvedossa: kirjoitusvirheen korjaaminen.

Tyyliopas
Wikipedian tyyliopas määrittelee yhteiset ohjeet siihen, miltä kaikkien Wikipedian sivujen, erityisesti →artikkelien tulisi näyttää. Näin vältytään jatkuvilta kiistoilta sivuasettelun, linkitystapojen, ja esimerkisti tietynlaisten sanojen hyväksyttävyyden suhteen.
Katso Wikipedian tyylioppaan kantasivu.

Täsmenne, täsmennysosa
Artikkelin nimeen sisältyvä tarkennus, jolla erotellaan samannimisiä aiheita käsittelevät artikkelit. Täsmenne kirjoitetaan suluissa varsinaisen nimen perään. Esimerkiksi artikkelin nimessä Otava (tähtikuvio) sana tähtikuvio muodostaa täsmenteen. Joissain tapauksissa täsmennettä on käytetty myös →luokkien nimissä.
Katso tarkempi ohje täsmenteiden käytöstä sivulla Ohje:Artikkelin nimi

Täsmennyssivu, täsmennys

Erikoissivu, jolla erotetaan saman hakusanan eri merkitykset.
Katso Wikipedian ylläpitosivu aiheesta Täsmennyssivu.

UO

→ uudelleenohjaus.

Uudelleenohjaus, UO
Sivu, jonka sisältämä koodi päivittää selainikkunan koodissa määrätylle, toiselle sivulle. Käytetään ohjaamaan linkkejä ja hakutuloksia automaattisesti oikealle sivulle, esimerkiksi USA on ohjaussivu artikkeliin Yhdysvallat.

Vandalismi
Vandalismiksi kutsutaan tarkoituksellista pahansuopaa Wikipedian toiminnan tai sisällön häiritsemistä. Vandalismi on yleensä →‎sotkemista mutta sitä esiintyy myös muissa muodoissa. Toistuva vandalismi johtaa →‎estoon.

Versio
Kun mitä tahansa Wikipedian →‎sivua →‎muokataan, WikiMedia-ohjelmisto tallentaa sen koodin kokonaisena. Näitä erillisiä tallennuksia kutsutaan versioiksi tai sivuversioiksi erotuksena esimerkiksi termeihin sivu tai artikkeli, jotka viittaavat versioiden jatkumoon tai sivun senhetkiseen tilaan. Sivuversioita voi selata kunkin sivun →‎historia-välilehdellä ja niiden avulla voidaan selvittää esimerkiksi milloin jokin tietty virke lisättiin artikkeliin ja kuka lisäyksen teki.

Viittaus
Viittaus tarkoittaa Wikipedian sisäistä linkkiä. Esimerkiksi "viitatuimmat sivut" tarkoittaa sivuja, joille on eniten linkkejä muilta sivuilta.

Viite, viitteistys, lähdeviite
Viite (oikeammin lähdeviite) on tarkka merkintä tiedon →lähteestä, joka näkyy pienenä yläindeksin numerolinkkinä artikkelitekstissä ja koodissa muodossa <ref name="Korhonen 01 22-23">Korhonen et. al., Ruoan puutteen merkitys nälän tunteen ilmenemisessä Pohjois-Pohjanmaalla 1866-1901, ss. 22-23 (Angerkosken yliopisto 2001)</ref>. Viitelinkki ohjautuu automaattisesti vastaavaan kohtaan viiteluettelossa. Useampaan kuin yhteen lähteeseen perustuvissa lähteissä viitteiden käyttäminen ja lisääminen eli viitteistys on erittäin tärkeää tietojen →tarkistettavuuden kannalta. Myös yhtä lähdettä käyttävissä artikkeleissa viitteistys on hyödyllinen, koska se helpottaa jälkikäteen lisätyn ja mahdollisesti epäluotettavan sisällön erottamista aiemmasta, lähteeseen perustuvasta sisällöstä, ja mahdollistaa saman lähteen useisiin eri kohtiin viittaamisen.

Viitemalline
Malline, jota käytetään muotoilemaan →Lähdeviitteet yhtenevällä tavalla.

VLK
Suomenkielisen Wikipedian välityslautakunnasta käytetty lyhennys.

Väkä, väkäs, väkä-s
Väärinkäyttösuodattimen (harvoin käytetty) lyhennys.
Väkä-loki: väärinkäyttöloki.

Välilehti
Välilehti on useimmissa nykyaikaisissa internetselaimissa oleva toiminto, jossa sama ohjelmaikkuna sisältää "päällekkäin" useita eri sisältöjä. Kullakin välilehdellä voi olla erillinen internetsivu auki ja erillinen selaushistoria.

Välitön poistaminen
Välitön poistaminen eli "poistettava välittömästi" tarkoittaa sivun tai tiedoston poistamista Wikipediasta ensi sijassa. Katso →Pikapoisto.

w tai wl

Muokkauksen →yhteenvetoon kirjoitettu lyhenne, joka tarkoittaa, että tekstiin on lisätty →wikilinkkejä.

Wiki
Sivusto, jota sen käyttäjät voivat muokata. Wikipedia on hyvin tunnettu wikisivusto. Wikipediassa wiki-sanaa käytetään myös etuliitteenä Wikipediaan liittyvien asioiden nimeämisessä, esimerkiksi →Wikimerkittävyys, →Wikiyhteisö, →Wikiholismi.
Katso Wikipedian artikkeli aiheesta Wiki.

Wikidata
Keskitetty tietokanta, johon tallennetaan →kielilinkit ja muuta eri Wikipedioiden yhteistä tietoa.
Katso Wikipedian sivu aiheesta Wikidata.

Wikilinkki
Wikipedian sisäinen linkki, joka näkyy sinisenä mustan tekstin joukossa. Sitä näpäyttämällä pääsee kyseistä tekstikohtaa kuvaavalle erilliselle →sivulle tai nykyisen sivun eri kohtaan (kuten tämän virkkeen wikilinkissä). →Muokkaustilassa wikilinkki tehdään ympäröimällä teksti kaksin hakasuluin ([[linkkisana]]) tai käyttämällä muokkauskentän ylävalikon Linkki-painiketta (ketjun kuva).
Katso tyyliohje aiheesta Linkittäminen.

Wikiholismi, wikiholisti
Humoristinen nimitys Wikipediassa (ehkä liiankin paljon) viihtyville. Klassista →wikihuumoria.
Katso Wikipedian huumorisivu aiheesta Wikiholismi.
Katso myös Oletko wikiholisti -testi.

Wikimerkittävyys
Aihe on wikimerkittävä, jos se aiheensa puolesta soveltuu Wikipediaan eli tyypillisesti jos aihe on yleisen tietokokoelman/tietosanakirjan sisällöksi soveltuva. Epäselvissä tilanteissa →wikiyhteisö päättää aiheen wikimerkittävyydestä →keskustelemalla ja viimeisenä keinona →äänestämällä asiasta.
Katso käytäntö aiheesta Merkittävyys.

Wikipedia-yhteisö, wikiyhteisö
Kaikki, jotka osallistuvat Wikipediaan esimerkiksi lukemalla, muokkaamalla tai keskustelemalla artikkeleiden tai Wikipedian parantamisesta. Yhteisöön kuuluvat sekä →käyttäjätunnuksen rekisteröineet että →IP-käyttäjät.

Wikiprojekti
Tietyn aihealueen →sivujen kehittämiseen keskittynyt hanke, johon voidaan keskittää aihekohtaisia toimintaohjeita, neuvoja ja yhteystietoja käyttäjien välillä. Wikiprojektia voi ylläpitää ja toteuttaa yksikin →käyttäjä, mutta ihannetapauksessa projektiin kuuluu useampia, eri asioihin perehtyneitä käyttäjiä, joiden osaamisalueet täydentävät toisiaan.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta wikiprojekti.

Wikitys

Raakatekstin tai HTML-koodatun tekstin muuntaminen →MediaWiki-muotoon, erityisesti →wikilinkkien lisääminen.

Y1

Pikapoistojen yleinen kriteeri numero 1: "ei järkevää sisältöä"; poistettavaksi merkityn →sivun sisältö on pelkkää hölynpölyä.
Katso Wikipedian käytäntösivu aiheesta Y1.

Yhdistäminen

Toimenpide, jossa kahden tai useamman samaa aihetta käsittelevän →artikkelin sisällöt yhdistetään yhdelle sivulle. Lisäksi ylimääräiseksi jääneet artikkelit →poistetaan.
Katso Wikipedian käytösohje aiheesta Yhdistäminen.

Yhteenveto

Lyhyt kuvaus tehdyistä muokkauksista, joka kirjoitetaan erilliseen tekstikenttään "Tallenna sivu" -painikkeen ja →sivukooditekstikentän välissä.
Katso Wikipedian käytösohje aiheesta Yhteenveto.

Yhteisö

Wikipedia-yhteisö

Ylläpitäjä, YP

Wikipedia-yhteisön valitsema luotettu käyttäjä, joka voi käyttää tiettyjä erityistyökaluja kuten →poistaa sivuja tai →estää käyttäjiä.
Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Ylläpitäjät.

Äänestäminen

Wikipedian yhteisö käyttää päätöksentekoon ensi sijassa →‎keskustelua. Tarvittaessa voidaan käyttää →‎mielipidetiedustelua, joka muistuttaa äänestystä, mutta jonka tulos on suuntaa-antava, ei sitova. Äänestyksiä käytetään tietyissä ennalta sovituissa tapauksissa kuten →ylläpitäjiä valitessa tai artikkelin →Hyvä- tai →Suositeltu-statuksesta päätettäessä. Äänestyksiä voidaan järjestää myös esimerkiksi →käytäntöjen muuttamisesta tai muista suurista muutoksista.

Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Äänestäminen.

Äänioikeus

Wikipediassa on →‎käytäntönä, että äänestyksissä hylätään rekisteröitymättömien käyttäjien sekä hiljattain tunnuksen luoneiden ja vain vähän muokkauksia tehneiden käyttäjien antamat äänet. Äänioikeutettuja ovat vähintään viikon rekisteröityneinä olleet käyttäjät, jotka ovat tehneet vähintään sata muokkausta Wikipedian artikkeleihin.

Katso Wikipedian käytäntö aiheesta Kuka saa äänestää?.