n · k · m

Wikipediaan voi kirjoittaa nuotteja <score>...</score> elementeillä. Nuottikirjoitus tukee LilyPond ja ABC-muotoja. Nuotinnus voi tuottaa myös MIDI-tiedostoja ja ääniä voi soittaa. Nuottikirjoitus käyttää Score-laajennusta.

Attribuutit muokkaa

Attribuutti Kuvaus
lang="ABC" Käytä ABC-muotoa
lang="lilypond" Käytä LilyPond-nuotinnusta
sound="1" Lisää äänisoitin nuottikuvan alle generoidun Ogg Vorbis -äänen soittamiseen.
raw="1" Tulkitse merkintä score tageissa kokonaiseksi LilyPond-tiedostoksi monimutkaisemmille sävellyksille

Esimerkit muokkaa

Yksinkertainen muokkaa

<score>
{c' d' e' f' g' fis' es' cis' c'2}
</score>

tuottaa:

 

Vastaava ABC-notaatiolla:

<score lang="ABC">
L:1/4
CDEF | G^F_E^C | C2
</score>

Edistyneempi muokkaa

<score sound="1">
 \transpose c g \relative c' { % display G for C, etc. and one octave higher
 \key c \minor
 \time 4/4
  c4 e8 e g4 g     % (text after the % is just a comment)
  <c es g>2 <c es g>  % angle brackets create chords
  es4 d( c b)     % parentheses create slurs
  a4. r8 r8 a8 ~ a4   % r creates rests; ~ creates ties
  e-- e-> e-. g\fermata % accents and other signs
  \bar "|."
 }
</score>

tuottaa: