Ohje:Kaavat

n · k · m

Wikipedian Mediawiki-ohjelmisto tukee osittain TeX-ladontajärjestelmää. Matemaattisten kaavojen näyttämiseen on lisäksi käytössä erillisiä laajennuksia LaTeXista ja AMS-LaTeXista.

MediaWiki suodattaa kaavojen komennot Texvc-muuntimen läpi, josta ne syötetään TeX:lle renderoitavaksi. Tulosteet tulevat näkyviin joko PNG-kuvina tai yksinkertaisena HTML:na käyttäjän valitsemista asetuksista ja kaavan monimutkaisuudesta riippuen.

Kaavojen käytön perusteetMuokkaa

SyntaksiMuokkaa

Matemaattiset kaavat syötetään <math>-tagien sisään (<math> ... </math>). Muokkauskentän työkalurivissä on tälle oma nappinsa,  .

Tagien sisällä käytetään pelkkää ladontajärjestelmän syntaksia: MediaWikin mallineet tai yleiset muuttujat eivät ole käytettävissä. <math>-tageja voi kuitenkin käyttää MediaWikin ehtolauseiden sisässä, kuten esimerkiksi #if:n then- ja else-osissa.

TeX, kuten esimerkiksi HTML, ei huomioi ylimääräisiä välilyöntejä ja rivinvaihtoja.

RenderointiMuokkaa

TeX:n tulostamat PNG-kuvat ovat aina mustaa tekstiä valkoisella – ei siis läpinäkyvällä – taustalla. Näiden kuvatulosteiden ulkonäkö on riippumaton selaimen asetuksista ja käytössä olevista CSS-tyyleistä: sekä värit että kirjasinasetukset ovat aina samat. Kuvien CSS-valitsin on img.tex, ja niiden alt-attribuuttina on kuvan tuottamiseen käytetty koodi ilman math-tageja.

Muuttujien kursivointi on yleinen käytäntö matemaattisissa teksteissä, ja siksi kaavojen kirjaimet tulostuvat oletuksena kursiivilla funktioiden ja operaattorien nimiä lukuun ottamatta. Jotta muu teksti, kuten muuttujien indeksimerkinnät, tulostuisi ilman kursivointia, on käytettävä joko \text-, \mbox- tai \mathrm-komentoa.

Vertaa:

 • <math>{abc}</math> 
 • <math>\text{abc}</math> 

PNG-kuvina tulostuvat kaavat tukevat vain suppean ASCII-merkistön kirjaimia, joten esimerkiksi ääkköset å, ä ja ö, eivät näy sellaisenaan syötettynä ollenkaan, ellei tulostemuotona ole HTML.

TeX vai HTML?Muokkaa

Osan erikoismerkeistä voi saada näkyviin TeX:n lisäksi myös HTML:lla. Kummassakin tavassa on puolensa.

TeX-koodina (pakottaen PNG-tilaan) TeX-tuloste HTML-koodina HTML-tuloste
<math>\alpha\,\!</math>   <var>α</var> α
<math>\sqrt{2}</math>   √<span style="border-top: thin solid">2</span> 2
<math>\sqrt{1-e^2}</math>   √<span style="border-top: thin solid">1 − ''e''²</span> 1 − e²

Miksi HTML?Muokkaa

 1. HTML-muodossa esitetyt kaavat käyttäytyvät sivulla enemmän tavallisen tekstin tapaan. Ne sulautuvat tekstin sekaan, koska ne näytetään muun sisällön kanssa yhteneväisellä kirjasintyypillä, kirjasinkoolla ja väreillä. Samoin niiden ulkonäköä voi muokata haluamakseen CSS-tyyleillä. HTML-kaavoja voi myös jossain määrin kopioida ja liittää muualle kuten muutakin tekstiä.
 2. HTML-kaavat latautuvat hitaiden yhteyksien käyttäjillä nopeammin.
 3. Järjestelmällisesti yhtenevässä muodossa syötetyt HTML-kaavat voivat itse asiassa sisältää kaiken olennaisen semanttisen tiedon, jolloin kaava voidaan muuntaa jälkeenpäin johonkin muuhun merkintäjärjestelmään. HTML:lla voidaan jopa joskus käyttää monipuolisempaa semantiikaa kuin TeX:llä, esimerkiksi näin:
  1. ''i''i, imaginääriyksikkö
  2. <var>i</var>i, mielivaltainen indeksimuuttuja.

Miksi TeX?Muokkaa

 1. TeX on suunniteltu kaavojen merkitsemiseen, toisin kuin HTML. Etenkin laajoissa kaavoissa TeX-koodi on lyhyempää ja helppolukuisempaa.
 2. TeX on yleisesti semanttisesti tarkempaa kuin HTML. TeX-merkintä <math>x</math> tarkoittaa matemaattista muuttujaa x siinä missä HTML:n x on monitulkintainen.
 3. TeX-koodi voidaan tarvittaessa muuntaa HTML:ksi palvelimella, jolloin saadaan molempien menetelmien hyödyt.
 4. TeX on ammattimatemaatikkojen, tieteilijöiden ja insinöörien laajasti käyttämä merkintäjärjestelmä. Ammattilaisten kynnys sisällön laajentamiseen pienenee, kun he voivat käyttää tuntemaansa järjestelmää.
 5. TeX-sisältö näkyy tavallisimpien selaimien oletusasetuksilla suurempana ja helppolukuisempana kuin muotoilemattomat HTML-kaavat.
 6. TeX-kaavat voidaan muuntaa XML-kieliseen MathML-muotoon.
 7. TeX-kaava tulostuu luotettavasti sen tekijän haluamalla tavalla, kun taas HTML-sisältö voi näyttää erilaiselta muun muassa käyttäjän selaimesta, selainversiosta ja kirjasinvalikoimasta riippuen.

Funktiot, symbolit ja erikoismerkitMuokkaa

Tarkkeet

\acute{a} \grave{a} \hat{a} \tilde{a} \breve{a}  
\check{a} \bar{a} \ddot{a} \dot{a}  

Alkeisfunktiot

\sin a \cos b \tan c  
\sec d \csc e \cot f  
\arcsin h \arccos i \arctan j  
\sinh k \cosh l \tanh m \coth n\!  
\operatorname{sh}\,o\,\operatorname{ch}\,p\,\operatorname{th}\,q\!  
\operatorname{arsinh}\,r\,\operatorname{arcosh}\,s\,\operatorname{artanh}\,t  
\lim u \limsup v \liminf w \min x \max y\!  
\inf z \sup a \exp b \ln c \lg d \log e \log_{10} f \ker g\!  
\deg h \gcd i \Pr j \det k \hom l \arg m \dim n  

Modulaariaritmetiikka

s_k \equiv 0 \pmod{m}  
a\,\bmod\,b  
\mid \; \nmid  

Derivaatat

\nabla \, \partial x \, dx \, \dot x \, \ddot y\, dy/dx\, \frac{dy}{dx}\, \frac{\partial^2 y}{\partial x_1\,\partial x_2}  

Joukot

\forall \exists \nexists \empty \emptyset \varnothing  
\in \ni \not \in \notin \subset \subseteq \supset \supseteq  
\cap \bigcap \cup \bigcup \biguplus \setminus \smallsetminus  
\sqsubset \sqsubseteq \sqsupset \sqsupseteq \sqcap \sqcup \bigsqcup  

Operaattorit

+ \oplus \bigoplus \pm \mp -  
\times \otimes \bigotimes \cdot \circ \bullet \bigodot  
\star * / \div \frac{1}{2}  

Logiikka

\land (or \and) \wedge \bigwedge \bar{q} \to p  
\lor \vee \bigvee \lnot \neg q \And  

Juuret

\sqrt{2} \sqrt[n]{x}  

Relaatiot

\sim \approx \simeq \cong \dot= \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}  
\le < \ll \gg \ge > \equiv \not\equiv \ne \mbox{or} \neq \propto  

Geometria

\Diamond \Box \triangle \angle \perp \| 45^\circ  

Nuolet

\leftarrow (or \gets) \rightarrow (or \to) \nleftarrow \nrightarrow \leftrightarrow \nleftrightarrow \longleftarrow \longrightarrow \longleftrightarrow  
\Leftarrow \Rightarrow \nLeftarrow \nRightarrow \Leftrightarrow \nLeftrightarrow \Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow (or \iff)  
\uparrow \downarrow \updownarrow \Uparrow \Downarrow \Updownarrow \nearrow \searrow \swarrow \nwarrow  
\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup \leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright \downharpoonleft \downharpoonright \rightleftharpoons \leftrightharpoons  
\curvearrowleft \circlearrowleft \Lsh \upuparrows \rightrightarrows \rightleftarrows \Rrightarrow \rightarrowtail \looparrowright  
\curvearrowright \circlearrowright \Rsh \downdownarrows \leftleftarrows \leftrightarrows \Lleftarrow \leftarrowtail \looparrowleft  
\mapsto \longmapsto \hookrightarrow \hookleftarrow \multimap \leftrightsquigarrow \rightsquigarrow \twoheadrightarrow \twoheadleftarrow  

Erikoismerkit

\And \eth \S \P \% \dagger \ddagger \ldots \cdots  
\smile \frown \wr \triangleleft \triangleright \infty \bot \top  
\vdash \vDash \Vdash \models \lVert \rVert \imath \hbar  
\ell \mho \Finv \Re \Im \wp \complement  
\diamondsuit \heartsuit \clubsuit \spadesuit \Game \flat \natural \sharp  

Luokittelemattomat uudet symbolit

\vartriangle \triangledown \lozenge \circledS \measuredangle \nexists \Bbbk \backprime \blacktriangle \blacktriangledown  
\blacksquare \blacklozenge \bigstar \sphericalangle \diagup \diagdown \dotplus \Cap \Cup \barwedge  
\veebar \doublebarwedge \boxminus \boxtimes \boxdot \boxplus \divideontimes \ltimes \rtimes \leftthreetimes  
\rightthreetimes \curlywedge \curlyvee \circleddash \circledast \circledcirc \centerdot \intercal \leqq \leqslant  
\eqslantless \lessapprox \approxeq \lessdot \lll \lessgtr \lesseqgtr \lesseqqgtr \doteqdot \risingdotseq  
\fallingdotseq \backsim \backsimeq \subseteqq \Subset \preccurlyeq \curlyeqprec \precsim \precapprox \vartriangleleft  
\Vvdash \bumpeq \Bumpeq \geqq \geqslant \eqslantgtr \gtrsim \gtrapprox \eqsim \gtrdot  
\ggg \gtrless \gtreqless \gtreqqless \eqcirc \circeq \triangleq \thicksim \thickapprox \supseteqq  
\Supset \succcurlyeq \curlyeqsucc \succsim \succapprox \vartriangleright \shortmid \shortparallel \between \pitchfork  
\varpropto \blacktriangleleft \therefore \backepsilon \blacktriangleright \because \nleqslant \nleqq \lneq \lneqq  
\lvertneqq \lnsim \lnapprox \nprec \npreceq \precneqq \precnsim \precnapprox \nsim \nshortmid  
\nvdash \nVdash \ntriangleleft \ntrianglelefteq \nsubseteq \nsubseteqq \varsubsetneq \subsetneqq \varsubsetneqq \ngtr  
\subsetneq  
\ngeqslant \ngeqq \gneq \gneqq \gvertneqq \gnsim \gnapprox \nsucc \nsucceq \succneqq  
\succnsim \succnapprox \ncong \nshortparallel \nparallel \nvDash \nVDash \ntriangleright \ntrianglerighteq \nsupseteq  
\nsupseteqq \varsupsetneq \supsetneqq \varsupsetneqq  
\jmath \surd \ast \uplus \diamond \bigtriangleup \bigtriangledown \ominus  
\oslash \odot \bigcirc \amalg \prec \succ \preceq \succeq  
\dashv \asymp \doteq \parallel  
\ulcorner \urcorner \llcorner \lrcorner  

Suuremmat merkinnätMuokkaa

Alaindeksit, yläindeksit ja integraalitMuokkaa

Ominaisuus Syntaksi Tuloste
HTML PNG
Yläindeksi a^2    
Alaindeksi a_2    
Ryhmittely a^{2+2}    
a_{i,j}    
Ylä- ja alaindeksi ilman väliä ja välin kanssa x_2^3    
{x_2}^3    
Yläindeksin yläindeksi 10^{10^{ \,\!{8} }  
Yläindeksin yläindeksi 10^{10^{ \overset{8}{} }}  
Yläindeksin yläindeksi (näkyy HTML:na väärin joissain selaimissa) 10^{10^8}  
Ylä- ja alaindeksi ennen ja jälkeen \sideset{_1^2}{_3^4}\prod_a^b  
{}_1^2\!\Omega_3^4  
Pinoaminen \overset{\alpha}{\omega}  
\underset{\alpha}{\omega}  
\overset{\alpha}{\underset{\gamma}{\omega}}  
\stackrel{\alpha}{\omega}  
Derivaatta (PNG-tulosteen pakotus) x', y'', f', f''\!    
Derivaatta (kursivoitu f ja indeksointipilkku saattavat olla päällekkäin HTML-tulosteessa) x', y'', f', f''    
Derivaatta (näkyy väärin HTML:na) x^\prime, y^{\prime\prime}    
Derivaatta (näkyy väärin PNG:nä) x\prime, y\prime\prime    
Derivaatan piste \dot{x}, \ddot{x}  
Alaviivat, yläviivat ja vektorit \hat a \ \bar b \ \vec c  
\overrightarrow{a b} \ \overleftarrow{c d} \ \widehat{d e f}  
\overline{g h i} \ \underline{j k l}  
Nuolet A \xleftarrow{n+\mu-1} B \xrightarrow[T]{n\pm i-1} C  
Yläpuolinen kaari \overbrace{ 1+2+\cdots+100 }^{5050}  
Alapuolinen kaari \underbrace{ a+b+\cdots+z }_{26}  
Summa \sum_{k=1}^N k^2  
Summa (\textstyle-määrite) \textstyle \sum_{k=1}^N k^2  
Tulo \prod_{i=1}^N x_i  
Tulo (\textstyle-määrite) \textstyle \prod_{i=1}^N x_i  
Kategorinen summa \coprod_{i=1}^N x_i  
Kategorinen summa (\textstyle-määrite) \textstyle \coprod_{i=1}^N x_i  
Raja-arvo \lim_{n \to \infty}x_n  
Raja-arvo (\textstyle-määrite) \textstyle \lim_{n \to \infty}x_n  
Integraali \int\limits_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx  
Integraali (rajat eri tyylillä) \int_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx  
Integraali (\textstyle-määrite) \textstyle \int\limits_{-N}^{N} e^x\, dx  
Integraali (\textstyle-määrite, rajat eri tyylillä) \textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx  
Kaksoisintegraali \iint\limits_D \, dx\,dy  
Kolmoisintegraali \iiint\limits_E \, dx\,dy\,dz  
Nelinkertainen integraali \iiiint\limits_F \, dx\,dy\,dz\,dt  
Viiva- eli polkuintegraali \int_C x^3\, dx + 4y^2\, dy  
Suljettu viiva- eli polkuintegraali \oint_C x^3\, dx + 4y^2\, dy  
Leikkaus \bigcap_1^n p  
Yhdiste \bigcup_1^k p  

Murtoluvut, matriisit, moniriviset kaavatMuokkaa

Ominaisuus Syntaksi Tuloste
Murtoluvut (oletuksena suurikokoisia) \frac{2}{4}=0.5  
Pienikokoiset murtoluvut \tfrac{2}{4} = 0.5  
Erikseen suurikokoiseksi määritetyt murtoluvut \dfrac{2}{4} = 0.5 \qquad \dfrac{2}{c + \dfrac{2}{d + \dfrac{2}{4}}} = a  
Suurikokoiset sisäkkäiset murtoluvut \cfrac{2}{c + \cfrac{2}{d + \cfrac{2}{4}}} = a  
Binomikerroin (oletuksena suurikokoinen) \binom{n}{k}  
Pienikokoinen binomikerroin \tbinom{n}{k}  
Erikseen suurikokoiseksi määritetty binomikerroin \dbinom{n}{k}  
Matriisit
\begin{matrix}
 x & y \\
 z & v 
\end{matrix}
 
\begin{vmatrix}
 x & y \\
 z & v 
\end{vmatrix}
 
\begin{Vmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{Vmatrix}
 
\begin{bmatrix}
 0   & \cdots & 0   \\
 \vdots & \ddots & \vdots \\ 
 0   & \cdots & 0
\end{bmatrix}
 
\begin{Bmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{Bmatrix}
 
\begin{pmatrix}
 x & y \\
 z & v 
\end{pmatrix}
 
\bigl( \begin{smallmatrix}
 a&b\\ c&d
\end{smallmatrix} \bigr)
 
Ehtoluettelot
f(n) = 
\begin{cases} 
 n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\
 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} 
\end{cases}
 
Moniriviset yhtälöt
\begin{align}
 f(x) & = (a+b)^2 \\
   & = a^2+2ab+b^2 \\
\end{align}
 
\begin{alignat}{2}
 f(x) & = (a-b)^2 \\
   & = a^2-2ab+b^2 \\
\end{alignat}
 
Moniriviset yhtälöt (vaatii sarakkeiden lukumäärän määrittämisen &-merkeillä – käytettävä vain tarvittaessa)
\begin{array}{lcl}
 z    & = & a \\
 f(x,y,z) & = & x + y + z 
\end{array}
 
Moniriviset yhtälöt (edellinen toteutus oikealle tasaavana, lcr)
\begin{array}{lcr}
 z    & = & a \\
 f(x,y,z) & = & x + y + z   
\end{array}
 
Pitkän kaavan jakaminen useampaan tagiin, jotta rivitys toimisi. Tämä muuttaa merkintöjen välejä.

<math>f(x) \,\!</math>
<math>= \sum_{n=0}^\infty a_n x^n </math>
<math>= a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots</math>

   

Yhtälöryhmät
\begin{cases}
  3x + 5y + 5z = 0 \\
  7x - 2y + 4z = 0\\
  -6x + 3y + 2z = 0
\end{cases}
 
Taulukot
\begin{array}{|c|c||c|} a & b & S \\
\hline
0&0&1\\
0&1&1\\
1&0&1\\
1&1&0\\
\end{array}
 

SulutMuokkaa

Sulut suurten merkintöjen ympärilä:

Kuvaus Syntaksi Tuloste
Väärin ( \frac{1}{2} )  
Oikein \left ( \frac{1}{2} \right )  

\left- ja \right- komentoja voi tarkentaa erilaisilla määritteillä:

Ominaisuus Syntaksi Tuloste
Kaarisulut \left ( \frac{a}{b} \right )  
Hakasulut \left [ \frac{a}{b} \right ] \quad \left \lbrack \frac{a}{b} \right \rbrack  
Aaltosulut \left \{ \frac{a}{b} \right \} \quad \left \lbrace \frac{a}{b} \right \rbrace  
Kulmasulut \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle  
Pystyviivat ja kaksoispystyviivat \left | \frac{a}{b} \right \vert \left \Vert \frac{c}{d} \right \|  
Ala- ja ylähakaset \left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor \left \lceil \frac{c}{d} \right \rceil  
Vinot viivat \left / \frac{a}{b} \right \backslash  
Nuolet \left \uparrow \frac{a}{b} \right \downarrow \quad \left \Uparrow \frac{a}{b} \right \Downarrow \quad \left \updownarrow \frac{a}{b} \right \Updownarrow  
Erilaiset sulut vasemmalla ja oikealla \left [ 0,1 \right )</code> <br/> <code>\left \langle \psi \right |  
 
Toisen puolen sulku jätetään pois \left.- tai \right.-komennolla \left . \frac{A}{B} \right \} \to X  
Sulkujen koko \big( \Big( \bigg( \Bigg( \dots \Bigg] \bigg] \Big] \big]/  
\big\{ \Big\{ \bigg\{ \Bigg\{ \dots \Bigg\rangle \bigg\rangle \Big\rangle \big\rangle  
\big\| \Big\| \bigg\| \Bigg\| \dots \Bigg| \bigg| \Big| \big|  
\big\lfloor \Big\lfloor \bigg\lfloor \Bigg\lfloor \dots \Bigg\rceil \bigg\rceil \Big\rceil \big\rceil  

Kirjaimet ja erikoiskirjasimetMuokkaa

Texvc ei tulosta kaikkia Unicoden merkkejä. Sen tukemat merkit on listattu alla.

Kreikan kirjaimet
\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta  
\Eta \Theta \Iota \Kappa \Lambda \Mu  
\Nu \Xi \Pi \Rho \Sigma \Tau  
\Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega  
\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta  
\eta \theta \iota \kappa \lambda \mu  
\nu \xi \pi \rho \sigma \tau  
\upsilon \phi \chi \psi \omega  
\varepsilon \digamma \vartheta \varkappa  
\varpi \varrho \varsigma \varphi  
Blackboard Bold/Scripts
\mathbb{A} \mathbb{B} \mathbb{C} \mathbb{D} \mathbb{E} \mathbb{F} \mathbb{G}  
\mathbb{H} \mathbb{I} \mathbb{J} \mathbb{K} \mathbb{L} \mathbb{M}  
\mathbb{N} \mathbb{O} \mathbb{P} \mathbb{Q} \mathbb{R} \mathbb{S} \mathbb{T}  
\mathbb{U} \mathbb{V} \mathbb{W} \mathbb{X} \mathbb{Y} \mathbb{Z}  
Boldface
\mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{D} \mathbf{E} \mathbf{F} \mathbf{G}  
\mathbf{H} \mathbf{I} \mathbf{J} \mathbf{K} \mathbf{L} \mathbf{M}  
\mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{Q} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{T}  
\mathbf{U} \mathbf{V} \mathbf{W} \mathbf{X} \mathbf{Y} \mathbf{Z}  
\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c} \mathbf{d} \mathbf{e} \mathbf{f} \mathbf{g}  
\mathbf{h} \mathbf{i} \mathbf{j} \mathbf{k} \mathbf{l} \mathbf{m}  
\mathbf{n} \mathbf{o} \mathbf{p} \mathbf{q} \mathbf{r} \mathbf{s} \mathbf{t}  
\mathbf{u} \mathbf{v} \mathbf{w} \mathbf{x} \mathbf{y} \mathbf{z}  
\mathbf{0} \mathbf{1} \mathbf{2} \mathbf{3} \mathbf{4}  
\mathbf{5} \mathbf{6} \mathbf{7} \mathbf{8} \mathbf{9}  
Boldface (kreikka)
\boldsymbol{\Alpha} \boldsymbol{\Beta} \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{\Delta} \boldsymbol{\Epsilon} \boldsymbol{\Zeta}  
\boldsymbol{\Eta} \boldsymbol{\Theta} \boldsymbol{\Iota} \boldsymbol{\Kappa} \boldsymbol{\Lambda} \boldsymbol{\Mu}  
\boldsymbol{\Nu} \boldsymbol{\Xi} \boldsymbol{\Pi} \boldsymbol{\Rho} \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\Tau}  
\boldsymbol{\Upsilon} \boldsymbol{\Phi} \boldsymbol{\Chi} \boldsymbol{\Psi} \boldsymbol{\Omega}  
\boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\gamma} \boldsymbol{\delta} \boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{\zeta}  
\boldsymbol{\eta} \boldsymbol{\theta} \boldsymbol{\iota} \boldsymbol{\kappa} \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\mu}  
\boldsymbol{\nu} \boldsymbol{\xi} \boldsymbol{\pi} \boldsymbol{\rho} \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\tau}  
\boldsymbol{\upsilon} \boldsymbol{\phi} \boldsymbol{\chi} \boldsymbol{\psi} \boldsymbol{\omega}  
\boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\digamma} \boldsymbol{\vartheta} \boldsymbol{\varkappa}  
\boldsymbol{\varpi} \boldsymbol{\varrho} \boldsymbol{\varsigma} \boldsymbol{\varphi}  
Kursiivi
\mathit{A} \mathit{B} \mathit{C} \mathit{D} \mathit{E} \mathit{F} \mathit{G}  
\mathit{H} \mathit{I} \mathit{J} \mathit{K} \mathit{L} \mathit{M}  
\mathit{N} \mathit{O} \mathit{P} \mathit{Q} \mathit{R} \mathit{S} \mathit{T}  
\mathit{U} \mathit{V} \mathit{W} \mathit{X} \mathit{Y} \mathit{Z}  
\mathit{a} \mathit{b} \mathit{c} \mathit{d} \mathit{e} \mathit{f} \mathit{g}  
\mathit{h} \mathit{i} \mathit{j} \mathit{k} \mathit{l} \mathit{m}  
\mathit{n} \mathit{o} \mathit{p} \mathit{q} \mathit{r} \mathit{s} \mathit{t}  
\mathit{u} \mathit{v} \mathit{w} \mathit{x} \mathit{y} \mathit{z}  
\mathit{0} \mathit{1} \mathit{2} \mathit{3} \mathit{4}  
\mathit{5} \mathit{6} \mathit{7} \mathit{8} \mathit{9}  
Roman
\mathrm{A} \mathrm{B} \mathrm{C} \mathrm{D} \mathrm{E} \mathrm{F} \mathrm{G}  
\mathrm{H} \mathrm{I} \mathrm{J} \mathrm{K} \mathrm{L} \mathrm{M}  
\mathrm{N} \mathrm{O} \mathrm{P} \mathrm{Q} \mathrm{R} \mathrm{S} \mathrm{T}  
\mathrm{U} \mathrm{V} \mathrm{W} \mathrm{X} \mathrm{Y} \mathrm{Z}  
\mathrm{a} \mathrm{b} \mathrm{c} \mathrm{d} \mathrm{e} \mathrm{f} \mathrm{g}  
\mathrm{h} \mathrm{i} \mathrm{j} \mathrm{k} \mathrm{l} \mathrm{m}  
\mathrm{n} \mathrm{o} \mathrm{p} \mathrm{q} \mathrm{r} \mathrm{s} \mathrm{t}  
\mathrm{u} \mathrm{v} \mathrm{w} \mathrm{x} \mathrm{y} \mathrm{z}  
\mathrm{0} \mathrm{1} \mathrm{2} \mathrm{3} \mathrm{4}  
\mathrm{5} \mathrm{6} \mathrm{7} \mathrm{8} \mathrm{9}  
Fraktur
\mathfrak{A} \mathfrak{B} \mathfrak{C} \mathfrak{D} \mathfrak{E} \mathfrak{F} \mathfrak{G}  
\mathfrak{H} \mathfrak{I} \mathfrak{J} \mathfrak{K} \mathfrak{L} \mathfrak{M}  
\mathfrak{N} \mathfrak{O} \mathfrak{P} \mathfrak{Q} \mathfrak{R} \mathfrak{S} \mathfrak{T}  
\mathfrak{U} \mathfrak{V} \mathfrak{W} \mathfrak{X} \mathfrak{Y} \mathfrak{Z}  
\mathfrak{a} \mathfrak{b} \mathfrak{c} \mathfrak{d} \mathfrak{e} \mathfrak{f} \mathfrak{g}  
\mathfrak{h} \mathfrak{i} \mathfrak{j} \mathfrak{k} \mathfrak{l} \mathfrak{m}  
\mathfrak{n} \mathfrak{o} \mathfrak{p} \mathfrak{q} \mathfrak{r} \mathfrak{s} \mathfrak{t}  
\mathfrak{u} \mathfrak{v} \mathfrak{w} \mathfrak{x} \mathfrak{y} \mathfrak{z}  
\mathfrak{0} \mathfrak{1} \mathfrak{2} \mathfrak{3} \mathfrak{4}  
\mathfrak{5} \mathfrak{6} \mathfrak{7} \mathfrak{8} \mathfrak{9}  
Kalligrafia
\mathcal{A} \mathcal{B} \mathcal{C} \mathcal{D} \mathcal{E} \mathcal{F} \mathcal{G}  
\mathcal{H} \mathcal{I} \mathcal{J} \mathcal{K} \mathcal{L} \mathcal{M}  
\mathcal{N} \mathcal{O} \mathcal{P} \mathcal{Q} \mathcal{R} \mathcal{S} \mathcal{T}  
\mathcal{U} \mathcal{V} \mathcal{W} \mathcal{X} \mathcal{Y} \mathcal{Z}  
Heprea
\aleph \beth \gimel \daleth  
Ominaisuus Syntaksi Tuloste
muotoilemattomat kirjaimet \mbox{abc}    
muotoilematon ja kursivoitu teksti (väärin) \mbox{if} n \mbox{is even}    
muotoilematon ja kursivoitu teksti (oikein) \mbox{if }n\mbox{ is even}    
muotoilematon ja kursivoitu teksti (”~” on sitova välilyönti, ”\ ” luo välilyönnin) \mbox{if}~n\ \mbox{is even}    

VäritMuokkaa

Kaavoissa voidaan käyttää värejä:

 • {\color{Blue}x^2}+{\color{YellowOrange}2x}-{\color{OliveGreen}1}
   
 • x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\color{Red}b^2-4ac}}{2a}
   

Muista värejä käyttäessäsi, että niiden sisältämä viesti tulisi aina välittää myös muilla keinoilla. Katso myös kaikkien LaTeXin värinimien luettelo.

MuotoseikatMuokkaa

VälistysMuokkaa

TeX hoitaa tavallisen välistyksen automaattisesti, mutta joskus välejä on tarvetta säätää itse.

Ominaisuus Syntaksi Tuloste
kaksi kertaa neljä välilyöntiä a \qquad b  
neljä välilyöntiä a \quad b  
tekstivälilyönti a\ b  
tekstivälilyönti ilman PNG-muunnosta a \mbox{ } b  
suuri välilyönti a\;b  
keskikokoinen välilyönti a\>b ei tuettu
pieni välilyönti a\,b  
ei välilyöntiä ab  
pieni negatiivinen välilyönti a\!b  

Pilkku desimaalierottimenaMuokkaa

Jos kaava muutetaan kuvaksi, tulee pilkun jälkeen hieman tyhjää tilaa. Käytettäessä pilkkua desimaalierottimena on pilkku ympäröitävä aaltosulkeilla.

Kuvaus Syntaksi Tuloste
Oikein 3{,}14  
Väärin 3,14  

Kaavan koon pienentäminenMuokkaa

LaTeX-kaavoja voidaan latoa joko display- tai inline-tyyleillä. Display-tyyli on tarkoitettu omalla rivillään esitettävien kaavojen esittämiseen ja se näyttää tältä:

 .

Komento <math></math> latoo kaavat oletuksena display-tyylillä.

Inline-tyyli puolestaan on tarkoitettu tekstin seassa esitettäville kaavoille, ja se tuottaa display-tyyliä tiiviimmän lopputuloksen, joka ei esimerkiksi venytä rivivälejä yhtä pahasti kuin display-tyylinen kaava. Ylläoleva kaava näyttää inline-tyylisenä tältä:  . Komento

<math> \textstyle </math>

ottaa tiiviimmän inline-tyylin käyttöön.

Kaavan sijoittelu tekstissäMuokkaa

Oletustyylitiedoston CSS-määrite

img.tex { vertical-align: middle; }

sovittaa esimerkiksi kaavan   hyvin tekstin sekaan.

Jos muunlaista sijoittelua tarvitaan, voidaan kaavan ympärille sijoittaa <math style="vertical-align:-100%;">...</math> ja kokeilla erilaisia vertical-align-argumentin arvoja. Lopputulos voi vaihdella selaimittain.

Tätä keinoa tulisi kuitenkin välttää, sillä jos kaavojen piirtämistä parannetaan tulevaisuudessa palvelimen päässä, niin tällaiset ylimääräiset CSS-määritteet sijoittavat kaavat taas väärään kohtaan.

PNG-tilaan pakottaminenMuokkaa

Palvelimen voi pakottaa renderoimaan kaavan PNG-tilassa kahdella tavalla:

 • Lisäämällä sen loppuun pienen välilyönnin koodin \, (itse välilyönti ei tule näkyviin). Tällaiset kaavat näkyvät ”Näytä HTML:nä, jos yksinkertainen, muuten PNG:nä” -asetuksen valinneelle PNG:nä, mutta ”Näytä HTML:nä, jos mahdollista” -käyttäjille HTML-tulosteena.
 • Lisäämällä johonkin kohtaan pienen välilyönnin ja negatiivisen välilyönnin koodin \,\!, jotka kumoavat toisensa. Tällöin kaava näkyy PNG:nä myös ”Näytä HTML:nä, jos mahdollista, muuten PNG:nä” -asetuksen valinneille.

Artikkelin lähdekoodiin kannattaa lisätä kommentti koodien tarkoituksesta, ettei kukaan vahingossa ”korjaa” niitä turhina pois:

<!-- \,\! saa kaavan tulostumaan PNG:nä HTML:n sijasta. Älä poista sitä. -->

EsimerkkejäMuokkaa

Syntaksi Tuloste
a^{c+2}  
a^{c+2} \,  
a^{\,\!c+2}  
a^{b^{c+2}}   (Virheellinen ”Näytä HTML:nä, jos mahdollista, muuten PNG:nä” -asetuksella!)
a^{b^{c+2}} \,   (Virheellinen ”Näytä HTML:nä, jos mahdollista, muuten PNG:nä” -asetuksella!)
a^{b^{c+2}}\approx 5   (oikein tulostuvan  -merkin takia \,\!-koodia ei tarvita)
a^{b^{\,\!c+2}}  
\int_{-N}^{N} e^x\, dx  

Kehitysehdotukset ja virheraportitMuokkaa

TeX-toteutukseen liittyvä kehityskeskustelu ja virheraportit tulisi lähettää wikitech-l-sähköpostilistalle tai Wikimedian Bugzillaan MediaWiki extensions -osioon.

Aiheesta muuallaMuokkaa