Wikipedia:Inklusionismi

Inklusionismi on näkökanta, jonka mukaan Wikipediassa pitää säilyttää sellaisia artikkeleita, jotka deletionismia kannattavat haluavat poistaa. Yleensä inklusionistit pitävät artikkelin faktojen oikeellisuutta aihepiirin merkittävyyttä tärkeämpänä seikkana. Useimmiten inklusionistit ja deletionistit ovat eri mieltä triviaaleista artikkeleista tai huonosti aloitetuista tyngistä ja minityngistä. Kiistaa aiheuttaa myös se, mikä ylittää merkittävyyskynnyksen.

Artikkelien poistaminen Wikipediasta vaatii poistoäänestyksiin osallistujilta 70 prosentin poistokannatuksen, mitä voidaan pitää inklusionistien etuna deletionisteihin verrattuna. Sen sijaan palautusäänestyksissä tarvitaan 70 prosentin palautuskannatus.

Perusteita inklusionismille muokkaa

  • Wikipedia ei ole paperia, joten artikkelien lukumäärälle ei käytännössä ole teknisiä rajoituksia. Vaikka viisi miljoonaa suomalaista kukin kirjoittaisi itsestään kymmenen kilotavun pituisen artikkelin, sittenkin ne mahtuisivat noin 50 gigatavun kokoiselle kiintolevylle. Ottaen huomioon aktiivisten Wikipedian kirjoittajien määrän, tällainen uhkakuva on täysin epärealistinen.
  • Artikkelien määrän kasvu ei hidasta Wikipedian käyttöä, sillä Wikipediaa ei selata käsin vaan koneiden avulla hakutoimintoja ja hyperlinkkejä käyttäen.
  • Merkitykseltään vähäisiä aiheita käsittelevät artikkelit ja keskeneräiset artikkelit eivät merkittävästi huononna Wikipedian julkisuuskuvaa. Sen sijaan ne parantavat Wikipedian imagoa teoksena, joka käsittelee mahdollisimman kattavasti kaikkea ihmiskuntaa koskettavaa tietoa. Wikipedian imago heikkenee enemmän jos aiheesta ei ole artikkelia, kuin jos asiasta kerrotaan perustiedot.
  • Tieto itsessään voi olla säilyttämisen arvoista, vaikka sitä ei yleisesti koeta merkitykselliseksi.
  • Marginaalialueen tieto, joka ei täytä Wikipedian merkittävyyskriteerejä, voidaan tulevaisuudessa havaita tärkeäksi.
  • Artikkelin pituus ei ole merkittävyyden mitta.
  • Jos yhteen artikkeliin yritetään sisällyttää liian monta asiaa, se voi haitata tiedon löytymistä. Siksi pitää olla useita artikkeleita, vaikka se paisuttaisikin Wikipediaa.
  • Jos artikkeli poistetaan, tiedot joudutaan lisäämään moneen eri artikkeliin. On helpompi pitää ne yhdessä artikkelissa, johon sitten viitataan muista.
  • Artikkelin poisto on sen kirjoittajalle turhauttava kokemus, ja hän saattaa hylätä Wikipediaan kirjoittamisen pahimmassa tapauksessa kokonaan.
  • Tieto joka on turhaa suurimmalle osalle ihmisistä, voi olla erittäin tärkeä jollekin henkilölle.

Katso myös muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa

 
Finnish language division of Inclusionist Wikipedians Association


  Wikipedian muokkausnäkökannat

Standardit: Deletionismi | Eksklusionismi | Inklusionismi
Artikkelit: Divisionismi | Eventualismi | Immediatismi | Mergismi
Muut: Fakkismi | Indifferismi