Wikipedia:Nimeämiskäytäntö

n · k · m

Jos artikkelin nimestä on erimielisyyttä, asia ratkaistaan keskustelemalla ja pyrkimällä yhteisymmärrykseen. Artikkelin nimessä noudatetaan tällöin pääsääntöisesti ennalta määriteltyjen sanastolähteiden ohjeistuksia. Jos pitkällisen keskustelun jälkeenkään artikkelin nimestä ei kuitenkaan päästä riittävään yhteisymmärrykseen (konsensukseen), voidaan nimestä viimeisenä keinona äänestää. Äänestyksessä käytössä oleva, muu kuin ennalta määriteltyjen sanastolähteiden suosittelema nimi voidaan ottaa käyttöön Wikipediassa, jos

 • vähintään kaksi ennalta määriteltyä sanastolähdettä suosittelevat samaa muotoa, muut ennaltamääritellyt sanastolähteet eivät suosittele mitään muotoa, ja muuta nimeä kannattaa vähintään 3/4 äänestäjistä,
 • jokin tai jotkin ennalta määritellyt sanastolähteet ehdottavat jotain tai joitain eri muotoja, ja muuta nimeä kannattaa vähintään 2/3 äänestäjistä.

Jos ehdokkaita artikkelin nimeksi on enemmän kuin kaksi, käytetään hyväksymisvaalitapaa. Äänestysaika on kaksi viikkoa äänestyksen aloittamisesta. Jos mikään muu ehdokas ei saa yli 2/3 äänistä, valitaan ennalta määriteltyjen sanastolähteiden ehdottamista muodoista eniten ääniä saanut muoto. Artikkelia ei ole suotavaa siirtää toiselle nimelle ilman uutta eri tulokseen päättynyttä äänestystä. Uusi äänestys voidaan järjestää vain jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Muiden tahojen ylläpitämiä sanastoja voidaan ottaa ennalta määriteltyjen sanastolähteiden rinnalle äänestyksellä, jossa 2/3:n ääntenenemmistö riittää hyväksytyksi tulemiseen. Myös aiemmin hyväksyttyjen sanastojen käytöstä poistamiseen tarvitaan sama enemmistö.

Tällä hetkellä ennalta määritellyt sanastolähteet ovat:

 • Duodecim-seuran suomenkielinen lääketieteen sanasto [1]
 • Kotimaisten kielten keskuksen julkaisut ja Kielitoimiston neuvonta [2] [3]
 • Sanastokeskus TSK:n sanastot, sanakirjat ja termitietokannat [4]
 • YSO – Yleinen suomalainen ontologia [5]
 • Tieteen termipankki [6]

Vieraskielinen paikannimistö muokkaa

Yleissääntönä paikannimestä käytetään sitä nimeä, jota suomenkieliset lähteet siitä käyttävät. Tarkistettavuus-ohje: "lähteissä kannattaa suosia suomenkielisiä lähteitä, jos se on mahdollista luotettavuudesta tinkimättä" ja Artikkelin nimi -ohje: "artikkelin nimen tulee olla sellainen, jolla aiheeseen viitataan suomen yleiskielessä".

Venäjän paikannimet muokkaa

Venäjän federaation paikannimistölle käytetään EKI:n tietokannasta löytyviä nimiä. Tietokannan suomenkielisiä (eli kielikoodilla "fi" merkittyjä) nimiä käytetään silloin, kun suomenkielistä nimeä ei ole merkitty seuraavilla tarkenteilla ("label"):

 • OBS (obsolete)
 • HIST (used only in historic contexts)
 • M-A (name form documented in Middle Age sources (language not always clear)
 • OBJ (objectionable, deprecated, undesirable spelling)
 • CONF (erroneously (confusing name usage: not in a correct place, etc.))
 • ERR (erroneous name form (with a typing mistake, etc.))
 • IRON (ironical name usage)
 • UNCL (unclear name spelling (difficult to read from a map, etc.; reading mistakes are possible)).

Tapauksissa, jossa nimi on merkitty

 • LESS USED (less used or recommended name spelling; instead, the endonym (local official name) is more used or referred)
 • LOC (colloquial name, name in local usage)
 • SUPP (supposed name form (no sources used))
 • RARE (rare?)

pyritään löytämään kompromissi keskustelun kautta ja tämän epäonnistuessa äänestetään (jonkin) suomenkielisen muodon ja primäärin paikannimen väliltä. Muutoin käytetään SFS 4900 -standardin mukaisesti venäjänkielisistä muodoista translitteroituja nimiä.

Ukrainan paikannimet muokkaa

Ukrainankielisiä nimiä muunnetaan latinalaiseen (suomessa käytettävään) kirjaimistoon suomalaisen standardin SFS 4900 mukaisesti. Vakiintuneet sovinnaisnimet, kuten Kiova, Harkova ja Dnepr, säilytetään.

Artikkelin nimistä järjestetyt äänestykset muokkaa

Katso myös muokkaa