n · k · m

Jokaisen Wikipediaan tehdyn muokkauksen yhteydessä voit kirjoittaa siitä yhteenvedon sille varattuun kenttään. Yhteenveto on tarkoitettu kuvaamaan ja perustelemaan tehtyä muokkausta. Ota huomioon, että kenttään kirjoitetusta tekstistä näytetään vain noin 240 ensimmäistä merkkiä.

Yhteenvedon kirjoittaminen on erittäin suotavaa, sillä se helpottaa muutosluetteloiden (kuten Tuoreet muutokset -toimintosivun ja artikkelien historioiden) selailua ja säästää artikkelin muokkaamiseen aikaisemmin osallistuneiden käyttäjien (= artikkelia tarkkailevien) käyttäjien aikaa, koska heidän ei tarvitse tarkastaa jokaisen muutoksen tarpeellisuutta erikseen.

Vältä yhteenvedon käyttöä väittelyyn tai artikkelin sisällöstä keskustelemiseen. Keskusteluun käytä kunkin sivun keskustelusivua.

Valheellisen, tahallaan harhaanjohtavan tai asiatonta tekstiä sisältävän yhteenvedon kirjoittaminen on vandalismia.

Pieni muutos

Jos olet kirjautunut Wikipediaan, voit tallentamisen yhteydessä valita, merkitäänkö tekemäsi muutos pieneksi. Muutoksen saa merkitä pieneksi vain, jos se täyttää alla mainitut edellytykset. Jos olet epävarma, onko muutos pieni, älä merkitse sitä pieneksi. Pienet muutokset on merkitty Tuoreet muutokset -listassa p:llä. Halutessaan pienet muutokset voi pitää kokonaan piilossa (ks. asetukset).

 • Pieni muutos: esimerkiksi kirjoitusvirheen korjaaminen, lauserakenteen muokkaaminen, kappaleiden järjestäminen, Wikipedian sisäisten linkkien lisääminen tai muuttaminen, tynkä-mallineen lisääminen, vandalismintorjunta, luokkien lisäys ja vaihto jne. Omaan käyttäjäsivuun (tai sen alasivuun) tehdyn muokkauksen voi aina merkitä pieneksi muutokseksi.
 • Iso muutos: esimerkiksi uuden asian lisääminen, asian poistaminen, kuvan lisääminen, tekstin merkityksen muuttaminen, muut artikkelin rakenteeseen tai tekstisisältöön merkittävästi vaikuttavat muokkaukset jne. Nämä ovat isoja muutoksia, vaikka asiaa tulisi lisää vain vähän tai tekstiä poistaisi vain hieman. Myös keskustelusivuille lisätyt kommentit, kommenttien muutokset ja äänestyksessä annetut äänet ovat isoja muutoksia. Lähdepyyntöjen ym. asiasisältöä koskevien ongelmamallineiden lisäys ja poisto ovat isoja muutoksia.

Lyhenteitä

Yhteenvedossa voi käyttää erityisiä lyhenteitä kuvaamaan tyypillisiä muokkauksia. Lyhenteitä ovat muun muassa:

 • abc, aakkostus = luettelon tai sivun aakkostus
 • ak = allekirjoitus (käytetään joskus, kun allekirjoitus lisätään keskustelukommenttiin vasta jälkeenpäin)
 • Ak: on Wikipedian käyttämän ohjelmiston itse tuottaman automaattisen kommentin aloittava koodi, jonka jälkeen tulee automaattinen yhteenvetoteksti.
 • edit = oman kommentin muuttaminen jälkeenpäin keskustelusivulla
 • fix, f, fiks tms. = artikkelin yleistä korjaamista
 • hups, oho tms. = oman virheen korjaaminen
 • kh = kielenhuolto
 • kom(m). = kommentti
 • luokka, lk, l, lu = luokkamäärittelyn lisääminen tai muuttaminen
 • m = mallineen lisäys tai muuttaminen
 • npov = artikkelin korjaaminen neutraalin näkökulman mukaiseksi.
 • p, päiv. = päivitys
 • palautus, rv = engl. revert, palautus aikaisempaan versioon
 • per = jonkin mukaisesti/perusteella; esim. ”muutettu X per käytäntö Y
 • rvv = engl. revert vandalism, vandalismin kumoaminen
 • typo = kirjoitusvirheen korjaaminen
 • t = tynkämallineen lisäys, vaihto tai poisto
 • tl = tietolaatikon tietojen muokkaus
 • uo, rd, redirect = ohjauksen luonti tai muuttaminen
 • vef, = visual editor fix, Visual Editor -muokkauksen aiheuttaman virheen korjaaminen
 • w, wl, wikitys = wikilinkin eli Wikipedian sisäisen linkin lisääminen artikkeliin
 • ->X, uo X = uudelleenohjaus artikkeliin X
 • X->Y = sanan X korjaaminen Y:ksi

Automaattiset yhteenvedot

Joissakin tilanteissa ohjelmisto lisää automaattisesti yhteenvedon, jos jätät yhteenvetokentän tyhjäksi. Ohjaussivuja luotaessa tai muokatessa automaattinen yhteenveto on yleensä riittävä, mutta muuten on suositeltavampaa kirjoittaa itse kunnollinen yhteenveto.

Automaattiset yhteenvetotekstit
Toimenpide Yhteenveto
Ohjaussivun luominen ($1 on kohdesivun nimi) Ak: Ohjaus sivulle [[$1]]
Ohjaussivun muokkaaminen ($1 on vanha ja $2 uusi kohdesivu) Ak: Muutettu ohjauksen kohdesivua: ennen [[$1]], nyt [[$2]]
Sivun tyhjentäminen Ak: Sivu tyhjennettiin
Sivun tekstin korvaaminen kokonaan toisella tekstillä Ak: Sivun sisältö korvattiin kokonaan toisella sisällöllä.
Uuden sivun luominen ($1 on ote sivun tekstistä) Ak: Uusi sivu: $1
Uuden tyhjän sivun luominen Ak: Luotiin tyhjä sivu