Ohje:Tiedostojen tallentaminen

n · k · m

Wikipediaan voi tallentaa kuva- video- ja äänitiedostoja. Tiedostojen tallentamista ja käyttöä rajoittavat tekijänoikeudet ja Wikipedian omat käytännöt. Pyri myös tallentamaan vain tiedostoja, joille uskot olevan käyttöä jossakin artikkelissa nyt tai tulevaisuudessa, sillä käyttämättömät tiedostot saatetaan poistaa. Tiedostojen tallennus on rajattu vain rekisteröityneille käyttäjille.

Commons on Wikimedia-projektien yhteinen tiedostovarasto, josta tiedostoja voi linkittää useisiin artikkeleihin ja käyttää myös Wikipedian ulkopuolella. Jotkin tiedostot pitää tallentaa Commonsin sijasta paikallisesti suomenkieliseen Wikipediaan.

Tiedoston tallentaminen

muokkaa

Commons on tiedostojen ensisijainen tallennuspaikka, ja Wikipediaan tulisi tallentaa vain ne tiedostot, joita ei voi tallentaa Commonsiin tekijänoikeussyistä. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset kuvat, joiden kohde on tekijänoikeuksien alainen, kuten taideteos tai patsas (ks. jäljempänä kohta "Sitaattioikeus").

Commonsissa

muokkaa
 • Paras tapa tallentaa tiedostoja Commonsiin on sivun UploadWizard kautta. Commonsin kielen voi vaihtaa suomeksi ylämenun valikosta.
 • Commonsin pääkieli on englanti, eli esimerkiksi luokkien nimet ovat englanniksi, mutta tiedostonimen ja tiedoston kuvailun voi kirjoittaa suomeksi.
 • Sitaattioikeudella käytettäviä kuvia ei pidä tallentaa Commonsiin.

Kuvan poistaminen

muokkaa

Kuvan vasemmalla puolella on menu, jossa on vaihtoehto "Nominate for deletion/Ehdota poistettavaksi". Klikkaa sitä ja kirjoita perustelut, miksi kuva pitäisi poistaa (mieluiten englanniksi). Voit myös pyytää apua esimerkiksi Commonsin suomenkielisessä Kahvihuoneessa. Huomaathan, että kuvien lisenssit ovat peruuttamattomia, eikä kuvaa välttämättä poisteta ilman pätevää syytä.

Artikkelin muokkausikkunassa

muokkaa

Jos tallennat kuvan muokkausikkunassa, kun olet muokkaamassa artikkelia, kuva menee automaattisesti Commonsiin oletusasetuksin. Tätä vaihtoehtoa pitäisi käyttää vain niille kuville, jotka olet itse kameralla ottanut, ja jotka eivät esitä tekijänoikeuksien suojattua työtä, kuten taideteosta. Muissa tapauksissa käytä joko Commonsin UploadWizardia (vapaille kuville, joita et ole itse ottanut) tai Wikipedian sivua Toiminnot:Tallenna (sitaattikuville).

Wikipediassa

muokkaa
 • Kuva (tai muu tiedosto) tallennetaan sivulla Toiminnot:Tallenna (linkki "Tallenna tiedosto" vasemmassa menussa).
 • Tätä vaihtoehtoa pitäisi käyttää vain sitaattioikeudella käytettäville tiedostoille eli esimerkiksi kuville taideteoksista, joiden tekijänoikeudet ovat vielä voimassa, kuvakaappauksille, äänitteiden kansikuville, musiikkinäytteille jne. Vapaasti käytettävissä olevat kuvat tulisi tallentaa Commonsiin.
 • Tallennussivulla olevaan tekstikenttään latautuu automaattisesti malline "Tiedoston tiedot", jonka täyttöohje on tekstikentän yläpuolella.

Käyttöoikeus

muokkaa

Kaikilla kuvilla täytyy olla jokin kuvan käyttöoikeuden kertova lisenssi eli käyttölupa, joka laitetaan tiedoston sivulle mallineella. Malline valitaan tekstikentän alapuolella olevasta alasvetovalikosta, tai sen voi myös lisätä kuvaan tallentamisen jälkeen muokkaamalla tiedoston sivua.

Sitaattikuvilla tulee yleensä olla kaksi käyttölupaa: yksi lupa kuvan kohteelle (sitaattimalline, Luokka:Muut sallitut tekijänoikeusmallineet) ja toinen lupa valokuvalle (Luokka:Vapaiden lisenssien tekijänoikeusmallineet). Skannaukset ja kuvakaappaukset tarvitsevat vain sitaattimallineen.

Kuvan poistaminen

muokkaa

Vain ylläpitäjät voivat poistaa kuvia (tai muuttaa niiden nimeä). Laita kuvaan sopiva pikapoisto-malline tai pyydä apua Ylläpitäjien ilmoitustaululla.

Kuvan tekijänoikeudet

muokkaa

Oletusarvoisesti kaikilla kuvilla on oikeudet, jotka rajoittavat niiden julkaisua myös Wikipediassa. Wikipediassa voidaan käyttää kahdenlaisia kuvia:

 1. "Vapaat kuvat", eli kuvat joilla on vapaa lisenssi tai joiden tekijänoikeudet ovat esimerkiksi vanhentuneet.
 2. Ei-vapaat kuvat, joita käytetään sopivissa artikkeleissa sitaattioikeudella.

Vapaat kuvat

muokkaa

Koska Wikipedia haluaa edistää vapaan sisällön jakamista, sallitaan Wikipediassa vain kuvat, joita saa sekä muokata että käyttää myös kaupallisessa tarkoituksessa. Wikipediaan ei voi tallentaa valokuvia sillä perusteella, että kuvaa saa käyttää vain Wikipediassa, vaan kuvalla täytyy olla lisenssi vapaaseen käyttöön myös Wikipedian ulkopuolella.

Sopivia lisenssejä Wikipediaan ovat mm.

Sitaattioikeus

muokkaa

Joissakin tapauksissa Wikipediassa voidaan käyttää tekijänoikeuksin suojattuja (eli ei-vapaita kuvia) kuvia sitaattioikeudella. Tällaisia ovat esimerkiksi äänitteiden ja kirjojen kannet. Näissä kuvissa käytetään sitaattimallineita, joita löytyy luokasta Muut sallitut tekijänoikeusmallineet.

Jos valokuvan esittämä kohde on tekijänoikeuden suojaama, esimerkiksi taideteos tai muistomerkki, käytetään Taideteos-sitaattimallinetta, joka löytyy myös luokasta Muut sallitut tekijänoikeusmallineet. Sitaattimalline koskee vain kuvan kohdetta, joten valokuva tarvitsee oman lisenssin. Skannaukset esimerkiksi kirjan kansista eivät tarvitse lisenssiä.

Katso tästä esimerkki valokuvasta, jossa on sekä sitaattimalline (koska valokuvan kohde on tekijänoikeuksen alainen) että lisenssi valokuvalle (koska valokuvan täytyy olla julkaistu vapaalla lisenssillä).

Huom: suomenkielisessä Wikipediassa sitaattioikeutta ei voi käyttää henkilökuvissa (ellei valokuvaa itsessään käsitellä artikkelissa, esimerkiksi Albert Einsteinin ”kielikuva”).

Mistä kuva on peräisin?

muokkaa

Otin kuvan itse kameralla

muokkaa

Jos olet itse ottanut kuvan kameralla, silloin omistat kuvan oikeudet ja voit antaa kuvalle lisenssin. Sopivia lisenssejä Wikipediaan ovat mm.

 • Tietyt Creative Commons -lisenssit, jotka sallivat myös kuvan muokkaamisen ja kaupallisen käytön, kuten {{Cc-by-sa-4.0}}, kts. Luokka:Vapaiden lisenssien tekijänoikeusmallineet
 • Huomaathan, että lisenssiä ei voi perua, eli otathan selvää mitä lisenssin antaminen kuvallesi tarkoittaa (et voi esimerkiksi estää kuvan käyttöä Wikipedian ulkopuolella etkä poistaa kuvaa Wikipediasta).
 • Huomaa, että myös kuvan kohde voi rajoittaa kuvan julkaisemista Wikipediassa.
 • Katso tästä esimerkki kuvasta, jossa on tallentajan (valokuvaajan) laittama lisenssi.

Sain kuvan toiselta henkilöltä

muokkaa
 • Jot et ole itse valokuvaaja, et voi tallentaa kuvaa ilman todisteita siitä, että kuvalla on sopiva lisenssi. Vaikka olisitkin saanut luvan kuvan käyttöön, pitää kuvan lisenssi saada suoraan kuvan oikeuksien haltijalta, jotta tämä on varmasti ymmärtänyt mitä lisenssi tarkoittaa.
 • Kuvan lisenssi tulee lähettää sähköpostilla VRTS-järjestelmän kautta, jotta vapaaehtoiset VRTS-käyttäjät voivat vahvistaa lisenssin sopivuuden ja luotettavuuden.

Kuva on peräisin internetistä

muokkaa
 • Jos kuva on sivustolta, jossa kuvan yhteydessä on näkyvillä Wikipediaan sopiva lisenssi, laita kuvaan täsmälleen sama lisenssi ja lisää kuvan tietoihin "Lähde"-kohtaan linkki sivustolle, jotta lisenssi voidaan tarkistaa.
 • Jos kuvan lähdesivustolla ei ole näkyvissä sopivaa lisenssiä, mutta kuvalle on mahdollista saada vapaa lisenssi, se pitää lähettää VRTS-järjestelmän kautta.
 • Katso tästä esimerkki kuvasta, jonka tiedoissa on kuvan nettilähde, josta lisenssin voi tarkistaa.

Jos et itse ole varma kuvan sopivuudesta Wikipediaan, kysy etukäteen kahvihuoneessa tai laita kuvaan malline {{Epätietoinen}}.

Kuvan kohteen oikeudet

muokkaa
 
Walter Runebergin Danaidit-patsaan tekijänoikeudet ovat vanhentuneet, koska tekijän kuolemasta on yli 70 vuotta. Kuva on Commonsissa.

Valokuvan oikeuksien lisäksi myös kuvan kohteella voi olla oikeuksia, jotka rajoittavat kuvan käyttöä (eli käytännössä sitä, voiko kuvan tallentaa Commonsiin tai Wikipediaan). Tällaisia ovat esimerkiksi:

Taideteokset, kirjojen ja äänitteiden kansikuvat jne.

muokkaa
 • Kuvaa voi käyttää sopivassa yhteydessä (esim. kyseisen taiteilijan tai äänitteen artikkelissa), ks. osio sitaattioikeus
 • Tämä koskee Suomessa myös julkisilla paikoilla olevia taideteoksia, kuten patsaita, elleivät niiden tekijänoikeudet ole jo vanhentuneet.

Rakennukset

muokkaa
 • Suomessa olevien rakennusten kuvia saa julkaista vapaasti, joten ne voi tallentaa Commonsiin.
 • Jos rakennuksen seinässä on taideteos, on siitä otettu lähikuva tallennettava sitaattioikeudella Wikipediaan.

Ihmiset

muokkaa
 • Kuva ei saa loukata yksityisyyttä tai henkilön kunniaa.

Maakohtaiset rajoitukset

muokkaa
 • Kuvan kohteen oikeuksiin vaikuttaa myös se, missä maassa kuva on otettu. Esimerkiksi rakennusten, julkisten taideteosten ja ihmisten kuvien käytöllä voi olla tiukempia (tai löysempiä) rajoituksia kuin Suomessa otetuilla kuvilla.
 • Lisätietoa Commonsissa: Freedom of panorama ja Photographs of identifiable people.

Tiedostomuodot

muokkaa

Katso ajantasaiset ohjeet tuetuista tiedostotyypeistä sivulta Commons:File types.

Katso myös

muokkaa