Wikipedia:Kahvihuone (tekijänoikeudet)


Kopiotekstien attribuutiotMuokkaa

Mitenkähän tulisi merkitä Wikipediaan muualta kopioitu teksti, jotta annetaan oikea käsitys tekstin kirjoittajasta? (Oletetaan, että kopiointi on sallittua, esimerkiksi siksi, että tekijänoikeus on vanhentunut tai alkuteksti on nimenomaisesti annettu käyttöön sopivalla lisenssillä.) Riittääkö, että kopioituun alkuperäistekstiin viitataan lähteenä, vai tulisiko viittauksessa selventää, että teksti on kopioitu? Entä tulisiko alkutekstin kirjoittaja mainita, kun se käy alkutekstistä ilmi (vrt. tekijänoikeuslain 3 §, "Kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii"), vai riittääkö että jos lukija käy katsomassa lähdettä, niin nimi löytyy sieltä? --Jmk (keskustelu) 14. syyskuuta 2020 kello 11.43 (EEST)

Tekijänoikeuslain kannalta, niin moraaliset oikeudet käsittääkseni lakkaa suoja-ajan päättyessä eli tekijänoikeuslain takia ei tarvitse ilmoittaa näiden teosten tekijöitä. Kohteliasta se toki on. Poikkeuksena on klassikkosuoja joka jatkuu suoja-ajan loppumisen jälkeenkin ja julkaisemattomat teokset joilla on ensijulkaisun jälkeen 25-vuoden suoja-aika vaikka teoksen tekijä olisikin kuollut yli 70-vuotta sitten. Vapaasti lisensoitujen tekstien osalta lisenssit yleensä ohjeistaa miten tiedot tulisi merkitä. --Zache (keskustelu) 14. syyskuuta 2020 kello 12.15 (EEST)
Ajattelinkin lähinnä Wikipedian kannalta, eli haluaako Wikipedia ilmoittaa alkuperäisen tekijän (vaikka laki ei sitä vaatisikaan). – Sitten on tietysti tapaukset, joissa suoja-aika ei ole päättynyt eikä ole vapaata lisenssiä, mutta kopioidaan silti. Tulisiko tällöin kertoa, kenen tekstiä kopioidaan? --Jmk (keskustelu) 14. syyskuuta 2020 kello 12.26 (EEST)
Teoksia joiden suoja-aika ei ole päättynyt ja jotka eivät ole vapaastilisensoituja voi käyttää Wikipediassa ainoastaan sitaattioikeudella johon kuuluu se, että lähde ja alkuperäinen tekijä on mahdollisimman hyvin kerrottu. Sellainen huomio, että sitaattioikeus ei vaadi sitä että nuo tiedettäisiin jotta teosta voidaan lainata, mutta minusta sen että käyttötarkoitukseen suhteutetettuna tiedot on edes jotenkin yritetty selvittää. Tämä on kuitenkin offtopikkia tuohon aloitukseen nähden jossa keskustelu oli rajattu Wikipediassa vapaasti käytettäviin teoksiin. Vapaastikäytettävän tekstin osalta minusta se merkitsee miten tekstiä ollaan käyttämässä. Jos kopioitu teksti on ns. juoksevaa tekstiä joka on tarkoitettu muokattavaksi kaiken muun tekstin tavoin, niin normaalit lähdemerkinnät tässä riittää eli tässä ei tarvitse erikseen korostaa sitä, että ettei teksti ole wikipedistin itsensä kirjoittamaa. Mikäli taas kyse on lainauksesta jossa alkuperäisellä kirjoittajalla on merkitystä ja myös sillä, että tekstin muoto säilyy alkuperäisen kaltaisena niin tällöin ilmaistaan alkuperäinen kirjoittaja (kuten lainauksissa normaalistikin.) --Zache (keskustelu) 14. syyskuuta 2020 kello 13.03 (EEST)
Sehän olisikin hyvä alku, jos edes suoja-ajan aikana mainittaisiin kopioidun tekstin kirjoittaja asiallisesti. --Jmk (keskustelu) 14. syyskuuta 2020 kello 13.21 (EEST)
@Jmk: Onko sinulla esimerkkiä tapauksessa jossa sellaisesta tapauksesta jossa tekstimuotoinen teos olisi kopioitu fiwikiin eikä siinä ole merkitty tekijää kunnolla? Sitaattikuvien kohdallahan noita on lukuisia, mutta tekstistä en tiedä. --Zache (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 09.49 (EEST)
Ja siis nimenomaisesti vielä tekijänoikeuden alaisista teoksista kysyn esimerkkiä. --Zache (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 09.51 (EEST)
Ainakin Helmi Krohn (Setälä) on kuollut 1967, joten hänen tekstiensä suoja-aika päättyy vuoden 2037 lopussa. Krohnin tekstien kopioita voi etsiä merkkijonohaulla. Ei kun aprillia, ei voikaan, koska tekijää ei ole Wikipediaan kopioitaessa merkitty. --Jmk (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 11.00 (EEST)
Yritin greppailla Runebergin matskuja läpi ja löytää teksejä joita Helmi on Tietosanakirjaan kirjoittanut ja löytää niitä fiwikistä. Ei suoraan tullut vastaa vaikka jonkun verran vaivaakin nåin, niin tarvitsisin paremmat ohjeet niiden löytämiseen. --Zache (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 14.18 (EEST)
Voin kertoa että tein niitä muutaman projektini alkuvaiheessa, kun en tunnistanut Krohnia suojan alaiseksi. Jmk nosti siitä metelin, eikä niitä sen jälkeen ole, minkä Jmk hyvin tietää vaikka ei ole tietävinään. Tietysti olen voinut käyttää joitakin yksittäisiä tietoja Krohninkin kirjoittamasta artikkelista. Jos artikkelilla on pituutta muutama rivi, sillä ei tekijänoikeudellista suojaa, koska sellainen teksti ei ole omaperäinen, jossa on ilmoitettu kirjailijan nimi, elinvuodet ja muutama kirjannimi, kun ne kaiken lisäksi on kopioitu Brockhausista tai Salmonsenista. Krohnin tekemien artikkelien kohdalla olen väistänyt Nordisk familjebokiin, jossa tekstit ovat järjestään olleet vapaita. Sv.wikiin on muuten luultavasti kopioitu 99-prosenttisesti kaikki Nordisk familjebokin kirjailija-artikkelit. En ole huomannut että siellä olisi nostettu asiasta meteliä, eikä niiden kirjoittajia ole häiritty. Ruotsalaiset ovat erilaisia, kohteliaampia. --Abc10 (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 14.37 (EEST)
Sv-wikissä oli ainakin kymmenisen vuotta se ongelma, että sitä ei edes haluttu lukea. Ruotsinkieliset, ehkä suppeammin Ruotsin alamaiset, lukivat mieluummin englanninkielistä Wikipediaa. Sv-wikin artikkeleissa ei paljon lähteitä käytetä eikä siellä niitä ymmärtääkseni kovin tiukasti vaaditakaan. Se on vähän sellainen tiedon "wikivoyage" edelleen eli suloisessa alkutilassa. Kun joku Sven Eriksson tekee löytöretken Joensuuhun, hän voi kirjoittaa Joensuusta artikkelin sen perusteella, mitä on nähnyt. Sellaista kohteliaisuutta. Ehkä kohteliaisuus myös tarkoittaa sitä, että ongelmista ei puhuta, niistä vain diskuteerataan. Heh. --Pxos (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 14.44 (EEST)
Sen tyyppistä kommentointia, että vaatisi lähteitä tuekseen. --Zache (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 15.05 (EEST)
Hyvä idea. Jos joku löytää lähteet, niin löytäköön. Ensimmäisen väitteet (vi läser hellre en.wiki) luin jostain, saattoi olla jopa Signpost vuosia sitten. En etsi enää. Toinen väite on omaa fiilistä ja perustuu muutamiin omiin muokkauksiini sv-wikissä sekä tunnuksella että IP-osoitteesta vuosikymmen sitten, kun en lähteitä käyttänyt täälläkään. Ei muokkauksiani koskaan kumottu lähteettöminä. On sellainen tunne, että sama meininkin jatkuu. --Pxos (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 15.20 (EEST)
Todettakoon muuten, että Uppslagsverket Finlandin, joka on tällä hetkellä myös verkossa ilmestyvä tietosanakirja, sisältö on ymmärtääkseni lisensoitu wikipedian kanssa yhteensopivasti, mistä seuraa, että sisältöä sieltä saa kopioida suoraan. Kun tämä lukee siellä ja on kai todettu sv-wikin sisäisissä keskusteluissa, niin siellä ei näy Uppslagsverket Finlandiin perustuvissa artikkeleissa muuta kuin lähdeviite. Täällä tietysti tehdän omat päätöksen miten menetellään niiden tekstien kanssa, joiden käytön wikipediassa tekijänoikeus sallii joko suoraan kopioituna tai edelleen muokattuna. Mutta onko tosiaan niin, että näitä yleisiä päätöksiä yleisistä asioista, jotka tarvittaessa hoituvat helposti tuollaisella vakiomallineella, ei voida tehdä muuten kuin satunnaisia yksittäisiä käyttäjiä kurmoottamalla? Nytkin yritettiin Abc10:n lähdeviitteisiin tuupata jotain tökeröitä, itse sepustettuja jaaritteluja kokeneen ylläpitäjän toimesta. Oikea tapa kai olisi luoda tällaisiin tekijänoikeuden puolesta käytöltään sallituihinb lähteisiin kuten jotkin vanhemmat tietosanakirjat, malline jossa kerrotaan tarpeelliset asiat (niin kuin oli aiemmin tuolle pienelle tietosanakirjalle), joissa sitten teksti voidaan muotoilla niin että se sopii joko mahdolliseen suoraan tai mahdolliseen edelleen muokattuun versioon, sen sijaan että ru vetaan lapsellisesti kurmottamaan yksittäisiä käyttäjiä ja tuuppaamaan omia jaarituksia heidän lähdeviitteisiinsä. Jos jokainen muokkaaja saisi samanlaisen kohttelun kuin Abc10 samanlaisista muokkauksista, niin mitään muuta täällä tuskin ehdittäisiin tehdäkään. --Urjanhai (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 14.55 (EEST)
Lyhyestä virsi kaunis. Tarkoitatko Urjanhai, että kaksi sanaa "Kopioitu lähteestä:" on jaarittelua? Meillä on ehkä eri käsitys jaarittelusta. Jos tarkoitat jotain muuta, pistäppä linkkejä. --Jmk (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 15.06 (EEST)
Niin kuin jo yllä kerran selvästi sanoin, niin sellaisen aineiston kopioinnista, jota tekijänoikeuden puolesta saa kopioida Wikipediaan, on järkevämpää ilmoittaa laajojen, ko. ominaisuuden omaavien aineistokonaisuuksien osalta aineistokokonaisuuskohtaisilla mallineilla, joissa asia kerrotaan ja tarvittavart huomiot tekijyydestä esitetään, ja jos tällaisia mallineita ei ennestään ole, keskittää ponnistelut niiden tuottamiseen, sen sijaan että keskitetään ponnistelut yksittäisten muokkaajien kurmoottamiseen ja omien sepustusten kirjoittamiseen heidän yksittäissin lähdeviitteisiinsä. Jos yksittäisten käyttäjien kurmoottaminen on tämän asian hoitamiseen parempi ja tehokkaampi linja kuin itse yleisen asian hoitaminen, niin osaat varmaan perustella miksi. --Urjanhai (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 15.14 (EEST)
Siis oliko se "Kopioitu lähteestä" jaarittelua vai ei? Uskoakseni kysyn nyt asiantuntijalta. --Jmk (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 15.17 (EEST)
Muoto, jolla se esitettiin oli kökkö (ja jos oikein muistan, se ei ole ao. arikkelin nykyisessä versiossa, tai ei ainakaan ollut silloin kun viimeksi katsoin). Jos sellainenkin asia, joka sinällään on tosi ja tarpeellinen ilmoittaa, mennään lisäämän jonnekin kökköllä ja tökeröllä tavalla niin, että lopputulos on huono, niin tällaisesta toiminnasta voi käyttää luonnehdirtoja, jotka ilmaisevat toiminnan kökköyden ja tökeryyden. Jostain syystä joiltain käytttäjiltä näyttää puuttuvan valmius myöntää erehtyväisyytensä, vaikka kai yleisesti tunnustettu tosiasia lienee, että erehdyksiä tekevät kaikki, "du med och jag med", niin kuin vanhassa laulussa osuvasti lauletaan.--Urjanhai (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 15.24 (EEST)
Kokeileppas Zache greppailla vaikka insource:/Artikkelin kirjoittaja Helmi/, löydät muutaman artikkelin, joihin se tekijän nimi Helmi Krohn on merkitty jälkikäteen. Siellä on aika tarkkaan virke virkkeeltä, jopa sana sanalta kopioitu esim. syyskuussa Rígas Velestinlís < Tietosanakirja. Tekijänoikeudellisesti tuo on täysin selvää kopiointia, sitä ei pari sanan vaihdosta muuta mihinkään. Minkä verran Krohnia on kopioitu tuon lisäksi, kenenkään huomaamatta, sitä pitäisi kai kysyä kopioijalta. --Jmk (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 14.52 (EEST)
Kiitos --Zache (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 15.05 (EEST)
Olen nyt korjannut Rhigasin. En osaa sanoa mitä siinä on tapahtunut, mutta periaatteeni on että Krohnin artikkeleita en käytä kuin jonkin satunnaisen tiedon verran. --Abc10 (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 16.36 (EEST)Poistettu kommentista viittaukset toisiin käyttäjiin --Zache (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 16.41 (EEST)
Eli ilmeisesti toi ylempänä heittämäsi "eikä niitä sen jälkeen ole, minkä Jmk hyvin tietää vaikka ei ole tietävinään" olikin tavanomainen aiheeton syytös. No hyvä että nyt on för att Wikipediaan kirjoitettu taatusti omin sanoin eikä kopsailtu [1]. --Jmk (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 19.00 (EEST)
Sanamuotohan siis oli korjasi eikä omin sanoin ja tässähän on parikin kertaa jo todettu, että on ok tuoda tekijänoikeusvapaata tai yhteensopivalla lisenssillä olevaa sisältöä Wikipediaan. --Zache (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 19.34 (EEST)
Vaikka tässä tekijänoikeuskahvihuoneessa ollaankin, niin tämä on kuitenkin suomenkielinen Wikipedia, eli onhan siinä kopsaamisessa jotain muutakin huomioitava kuin tekijänoikeuslaki. Esimerkiksi kieli. --Jmk (keskustelu) 9. lokakuuta 2020 kello 09.01 (EEST)
Jos teksti ei ole omaa, niin silloinhan kyse on plagionnista riippumatta siitä, mitä lakipykälät sanovat tai onko tekijänoikeus enää voimassa. Englanninkielisessä Wikipediassa on PD-materiaalin käyttöön liittyvä ohjeistus en:WP:Plagiarism#Public-domain_sources: "Whether it is copyright-expired or public domain for other reasons, material from public-domain sources is welcome on Wikipedia, but such material must be properly attributed." Siellä ja joissakin muissa wikeissä on käytössä malline en:Template:PD-notice, eikö samanlaista voisi käyttää täälläkin? -kyykaarme (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 11.01 (EEST)
Kopioin meille nyt pohjaksi {{PD-notice}}-mallineen. Teksti, mallineen nimi ja ohje tietty pitää vielä kääntää. --Zache (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 11.29 (EEST)
Asia on juuri niin kuin Kyykaarme toteaa. Jos kopioi toisen tekstiä, sanamuotoja sieltä täältä muutellen tai ilman, eikä kerro tätä avoimesti vaan esittää tekstin ikään kuin omanaan, niin siinähän esiintyy kyseisen tekstin kirjoittajana. Se ei kuulu asialliseen kirjoittamiseen vaikka kopioisi Ciceron tekstiä 2000 vuoden takaa. (Tämän lisäksi on tietenkin tuoreemmissa teksteissä tekijänoikeuslain vaatimukset.) Aloittelevilla kirjoittajilla, esimerkiksi opinnäytteitä tekevillä opiskelijoilla tämä tekstin attribuutio on joskus vielä hämärää, eikä heille aina ole selvää myöskään mikä ero on siinä, otetaanko lähteestä tietoja vai tekstimassaa. En-wikissä on ilmeisesti otettu asia vakavasti, ehkä joskus siihen päästään fi-wikissäkin. Asian esille nostaminen näkyy kuitenkin nostavan hermot pintaan, en tiedä mikä siinä kunnian antamisessa alkuperäiselle kirjoittajalle on niin vastenmielistä. --Jmk (keskustelu) 9. lokakuuta 2020 kello 08.58 (EEST)
On tietysti liikaa vaadittu, että keskustelun aloittaja kertoisi, mistä on kysymys. Kysymys on siis siitä, että käytän Tietosanakirja (1909):n tekstejä, osin sellaisenaan, osin enemmän tai vähemmän muokattuina ja lisäiltyinä. Tuoreimpiin tietosanakirjoihin ei ole merkitty artikkelin kirjoittajaa vaan kustantajat ovat katsoneet, että tietosanakirja on kokonaisuus, jossa yksittäiset tekijät eivät ole olennaisia. Lisäksi tekstejä muokataan ennen julkaisua sopiviksi tarkoitukseensa. Kyseisessä tietosanakirjassa artikkelit ovat pääasiassa muutaman rivin pituisia, useinkin muiden tietosanakirjojen tietojen keräilyä tai niistä käännettyjä (Brockhaus, Salmonsen, Nordisk familjebok etc.). --Abc10 (keskustelu) 14. syyskuuta 2020 kello 12.37 (EEST)Kommentista on poistettu pätkä, joka oli tarpeettomasti henkilöönkäyvää. --Zache (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 11.35 (EEST)
@Jmk, Abc10: Käytännön ideana myös, niin Tietosanakirja:lle voisi olla ihan omakin viitemalline vrt. muut lähdekohtaiset viitemallineet. Onko tuollaiselle käyttöä ja mitä tietoja sen pitäisi tulostaa? --Zache (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 11.29 (EEST)
Muistelin kovasti, että jollain tietosanakirjalla sellainen olikin, mutta se oli ilmeisesti eri kuin tämä, koska löytyi kai vain Malline:Pieni. Sellaisiahan varmnaan kannattaa luoda ja käyttää. --Urjanhai (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 13.55 (EEST)
Käytännön idea kuulostaa hyvältä, se epäilemättä helpottaisi Tietosanakirjaan viittaamista. (Mihin tahansa) tietosanakirjaan viitatessa minimissään pitää tietysti olla itse teoksen tiedot + artikkelin nimi, näillä lukija pystyy sen lähteen löytämään. Kustantaja ja julkaisupaikka voivat tulla automaattisesti. Jos jaksaa viritellä, niin osan numero voi olla parametrina, jonka mukaan tulee vuosiluku automaattisesti (eri osat julkaistu eri vuosina). Hakusanasta ei taida ihan helpolla virityksellä saada linkkiä oikealle sivulle digitoituun aineistoon, joten se jäisi mallineen käyttäjän hommaksi, samoin kuin artikkelin kirjoittajan mainitseminen (silloin kun se on mainittu). Käytännössähän Tietosanakirjaa täällä käytetään nimenomaan digitaalisena lähteenä eikä paperitietosanakirjana (sen näkee mm. kopioiduista virheistä), joten viittaajalla on todennäköisesti se sivu auki ja linkkiosoite on helppo kopioida. --Jmk (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 14.44 (EEST)
Hakusanasta ei saa linkkiä mitenkään helposti, mutta esimerkiksi palstan numerosta joka on sama sekä paperi, että skannatussa versiossa (olettaen siis, ettei ole useita painoksia joissa sivunumerot muuttuisivat) saisi tehtyä urlin. --Zache (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 16.57 (EEST)
Eli se vois käytännössä olla esim. kutsuttuna {{Tietosanakirja|7|671|Plafondi|K. S. Kallio}}, josta tulisi Tietosanakirja. Osa 7, palsta 671, artikkeli ”Plafondi”. Artikkelin kirjoittaja K. S. Kallio. Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö, 1915. Teoksen verkkoversio. missä lihavoidut tekstit tulevat mallinekutsun parametreista suoraan tai sopivan virityksen kautta; en ole tsekannut miten deterministisesti palstanumero konvertoituu html-sivun numeroksi. Vaihtoehtoisesti linkin Runebergiin voisi antaa ehkä suoraan. Osanumerosta saa vuosiluvun: 1=1909, 2=1910, 3=1911, 4=1912, 5=1913, 6=1914, 7=1915, 8=1916, 9=1918, 10=1919, 11=1922. --Jmk (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 21.03 (EEST)
Tein nyt mallineen {{Tietosanakirja 1909}} (sivulla on esimerkkejä lisää). Tein tuon ennen kuin luin kommenttisi, niin siitä puuttuu nuo nimettömät parametrit ({{{1}}}, {{{2}}} ...) siksi. En ole muuten itse hirveän suuri nimettömien parametrien fani, koska se vaikeuttaa minusta mallineen toiminnan hahmottamista artikkelin wikikoodissa, mutta voin lisätä ne jos niiden käyttö katsotaan hyödylliseksi. Nykyinen viitteen ulkoasu tulee siitä, että viite tulostuu {{Lehtiviite}}-mallineella.
{{Tietosanakirja 1909| Osa = 4 | Palsta = 1557 | Nimeke = Kreppi | Tekijä = E. J. S. }}
Simola, E. J.: Kreppi. Tietosanakirja osa 4, palstat 1557. Tietosanakirja-osakeyhtiö, 1912. Teoksen verkkoversio.
--Zache (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 05.58 (EEST)
Lain "hyvä tapa" tulkitaan eri tavoin. Oleellista kai, että kopioitava teksti merkitään typograafisin tai ladonnallisin keinoin. Tekijän nimi voi olla erikseen tekstissä tai se voi olla viitteessä tai molemmissa. Sanoisin myös, että kun Wikipediassa noudatetaan viitejärjestelmää, tekijän nimi on hyvä olla mukana vaikka oikeudet ovat rauenneetkin. Nähdäkseni tekijyys ja tekijän maininta kuuluu Wikipediaan osana käytetyn tiedon alkuperän ilmaisun periaattetta. "Hyvä tapa" tarkoittanee myös sitä, että kopioitua tai käytettyä tekstiä ei käytetä harhaanjohtavasti, esimerkiksi panna jonkun toisen nimiin, sellaiseen yhteyteen johon se ei kuulu tai kirjoittajan tekstiksi. Minusta on vähän paha asia ("paha tapa"), että visuaalisen muokkaimen automaattiset viitejärjestelmät eivät aina nouki tekijöitä viitteisiin. Mutta myöskään julkaisijat eivät aina ilmaise tekijää vaikka se olisi aiheellista, esimerkiksi tässä artikkelissa mainitaan kirjoittajaksi "Voima". Tässä se mitä tuli mieleeni aiheesta.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 13.45 (EEST)
Kirjoitetaan vielä selvyyden vuoksi, niin kopioitava teksti merkitään typograafisin tai ladonnallisin keinoin pätee siis jos tekijänoikeudet ovat voimassa ja tekstiä käytetään sitaattioikeudella. Jos teksti on tekijänoikeudeton, niin ei sitä tarvitse merkitä mitenkään erityisesti jotta sen voisi erottaa. Sama jos teksti on wikipedia-yhteensopivalla avoimella lisenssillä, koska ne sallii tekstin muokkaamisen ja yhdestelyn. --Zache (keskustelu) 7. lokakuuta 2020 kello 14.49 (EEST)
Kuten olen toisaalla ilmoittanut, Jmk merkitsee kopioiksi sellaisetkin tekstit, jotka eivät ole kopioita. Muokkaan Tietosanakirjan tekstiä modernimmaksi, merkitsen siihen lisätietoa siinä mainittujen henkilöiden tunnistamiseksi, poistan tarpeettomuuksia. Jos tietosanakirjan teksti on muokattu uuteen uskoon, se ei enää ole kopio, ja sen merkitseminen jollakin mallineella tai sanallisesti kopioksi on väärän tiedon antamaista (=valhe). --Abc10 (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 14.25 (EEST)
Jos täällä mainittu malline valmistuu, siihen voi panna tiedoksi "Tietosanakirja-artikkelin on kirjoittanut A. B. Cideräppel 1919." Sitten Wikipedian omasta sivuhistoriasta käy ilmi, että tietosanakirja-artikkelin on kirjoittanut Abc10 2020. Kelpo kompromissi. Artikkelin näkyvästä osasta näkee lähdeviitteestä, kuka oli eka, ja sivuhistoriasta sitten sekundantin nimen. --Pxos (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 14.32 (EEST)
Kyllä voi, mutta ongelma on että suurin osa Wikipedian lähteistä merkitään ilman tekijää, joten uhkasakolla ei kannata uhkailla. Prosentuaalista määrää en tiedä, mutta hatusta vetäisten 34,5 prosenttia lähdeviitteistä on muotoa <ref>https://selicom.com/hatutus/4509aöqqq.html</ref> ja arviolta 49 prosentissa linkin ympärillä on hakasulut tai se verhottu väärin täytettyyn viitemallineeseen, jossa jos tekijä yleensä on, se on "Selicom" (tämä on keksitty yritysnimi, ja yhteys johonkin todelliseen yritysnimeen on vahinko). Lopuista sitten tapellaan onko se etunimi.sukunimi vai sukunimi.etunimi, mikä on naurettavaa. --Abc10 (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 14.52 (EEST)
Noh noh. Kyllä kopiointi on kopiointia, vaikka sen jälkeen kävisikin vaihtamassa pari sanaa. Ei kai siitä tarvitse niin pillastua, että kopiointia kutsutaan kopioinniksi, vai onko joku syy miksi sitä tietoa ei haluta näkyviin? --Jmk (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 15.13 (EEST)
Lopettaisit jo minun parjaamiseni milloin missäkin päin Wikipediaa, kaikki eivät edes varmaan osu minun silmiini - onneksi. Ammut omaan nilkkaasi. Mutta hyvä niin. --Abc10 (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 16.38 (EEST)

Tämä voi olla hiukan hölmö kysymys, mutta eikö siis kaikilla keskustelijoilla ole ainakin aikaisempien keskustelujen perusteella sellainen näkökanta, että tekijät pitäisi mahdollisimman hyvin merkitä ja syyt siihen miksei niitä merkittäisi on lähinnä käytännön toteutukseen (esim. tekijää on hankala tai mahdotonta selvittää tai automatiikka ei hae tekijää) liittyviä? --Zache (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 16.48 (EEST)

On sikäli että Tietosanakirja-artikkelieen tekijää ei ole tähän asti merkitty, kuten olen aiemminkin sanonut. Se ei sitä paitsi ilmene artikkelista, vaan siinä on vain puumerkki, jonka selitys täytyy osata etsiä. Ehkä se puumerkki riittääkin. Mutta siis ongelmaksi asian nosti nyt tässä minun projektissani Jmk, vaikka samaa ja muita vastaavia lähteitä on käytetty sadoissa artikkeleissa aiemmin, tarkassti kopioituna, ilman tekijää, kenenkään protestoimatta. Myöskään en.wikissä ja sv.wikissä tekijöitä ei ole merkitty. Tämä on niin tarkitushakuista, jos et ole vielä huomannut. Mielestäni tässä yhteydessä on tuotava esille kolikon toinenkin puoli: kun Jmk parjaa minua, kerrottakoon käyttäjille, minkätasoisia hänen tekeleensä ovat (se ainoa tänä vuonna, silloin kun tarkistin) --Abc10 (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 17.52 (EEST)
Mun mielestä sen kirjoituksen yhteydessä oleva puumerkki riittää. Jos halutaan siitä tehdä muunnos kokonimeen, niin sen pystyy tekemään esimerkiksi mallineella ainakin mitä tulee noihin Runebergissa oleviin tietosanakirjoihin, koska ne nimimerkit ja nimet on siellä lähtödatassa - sanakirjassa - ihan nätteinä luetteloina. OCR:tyt tekstit pitäisi kuitenkin oikolukea ja muokata suht vakiomuotoisiksi ja edelleen muunnosmallineiksi joka tietty vaatii työtä. Lähtisin kuitenkin siitä, että ne ketkä haluaa ne kokonimet nimikirjaimien sijaan osallistuu yhtälailla tähän työhön myös. --Zache (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 19.40 (EEST)
Oikaisen nyt sen vielä kerran, että puumerkinkään lisääminen ei ole pakollista. Riittää että lähde on merkitty siten, että se on tunnistettavissa ja löydettävissä. --Abc10 (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 20.06 (EEST)
Ei ole pakollista lain tai fiwikin käytäntöjen takia, mutta se on ns. kohteliasta ja jos sen pystyy helposti lisäämään, niin en mä näe mitään syytä miksei sitä pyrittäisi lisäämään. --Zache (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 20.19 (EEST)
Kopioidaan tähän keskusteluun talteen tekijänoikeusneuvoston päätöksestä seuraava:

Kuten edellä on mainittu, kirjallisen teoksen tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän tai, jos kysymys on yhteisteoksesta, viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuodesta. Tekijän taloudellisten ja moraalisten oikeuksien lakattua teos on tekijänoikeuden estämättä hyödynnettävissä. Tähän vapaaseen hyödyntämiseen kuuluu mm. se, että teosta tai sen osia voi vapaasti saattaa yleisön saataviin ilman lupaa ja tekijänoikeudesta vapaita teoksia voi myös vapaasti muunnella. Tekijänoikeudesta vapaita kirjallisia teoksia voi esimerkiksi käyttää uusien teoksien materiaalina. Samoin tekijänoikeudelliset siteerausta sekä tekijän ja teoksen ilmoittamista koskevat säännökset eivät sovellu teokseen, jonka tekijänoikeus on lakannut olemasta voimassa., Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2017:14: Asia Klassikkosuoja; kääntäjän moraaliset oikeudet

koska tämä vastaa yksiselitteisesti siihen pitääkö lain mukaan kertoa tekijä jos tekijänoikeus on vanhentunut, niin nyt tämä on keskustelussa lähteistetystikin. --Zache (keskustelu) 8. lokakuuta 2020 kello 20.55 (EEST)

Savonlinnan "monoliitti"Muokkaa

Lisäsin repliikkini otsikolla "Monoliittimania" Savonlinnan patsasluettelon keskustelusivulle, kun sinne on ilmestynyt yksi tämän "moniliittimanian" teos. Tulkitsen kohteen 1. teokseksi joka ylittää teoskykynnyksen 2. sellaiseksi, joka on suunniteltu paikalle pysyväksi (vaikka luvattomana ehkä poistetaan viranomaisten toimesta) ja 3. että uutena teoksena kuva siitä on tallennettava sitaattikuvana fi Wikiin. Tämä siitäkin huolimatta että tekijää ei tunneta.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 10. joulukuuta 2020 kello 18.08 (EET)

Sehän on metallia, ainakin kuvista päätellen. --Abc10 (keskustelu) 10. joulukuuta 2020 kello 18.19 (EET)
Joo nuo kai kaikki ovat Utahin San Juanin mallin mukaan metallia. Siis siitä ei voi käyttää suomenkielistä sanaa monoliitti, koska suomeksi se tarkoittaa kivestä veistettyä. Englanniksi käsitettä käytetään väljemmin, esim kiinteästä vuoresta ym. Materiaali ei vaikuta tekijänoikeuteen.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 10. joulukuuta 2020 kello 18.24 (EET)
Ei tietenkään vaikuta... Tulinpahan sanoneeksi. --Abc10 (keskustelu) 10. joulukuuta 2020 kello 18.40 (EET)

Kirkon kuvapankkiMuokkaa

Hei. Ajattelin, että Ylivieskan Pyhän Kolminaisuuden kirkon artikkeliin löytyisi parempi kuva Kirkon kuvapankista (kuvapankki.evl.fi). Käsitykseni mukaan esimerkiksi tätä kuvaa voisi käyttää sitaattioikeudella ainakin siihen asti, kunnes artikkeliin löytyisi tekijänoikeuksista vapaa vaihtoehto, mutta jäin miettimään sivulla olevaa arkistointikieltoa. Miten on? --101090ABC (keskustelu) 4. huhtikuuta 2021 kello 19.59 (EEST)

Ei taida onnistua Wikipedian käytäntöjen ehdon "mahdotonta käyttötarkoituksessaan korvata vapaalla kuvalla" vuoksi eli on odotettava vapaata kuvaa. --Nitraus (wikinät) 4. huhtikuuta 2021 kello 20.07 (EEST)
Mites, voiko sitaattioikeudella käyttää esimerkiksi seurakunnan nettisivulta löytyvää kuvaa? --101090ABC (keskustelu) 4. huhtikuuta 2021 kello 20.32 (EEST)
Todennäköisesti ei. Tiedostojen käyttösäännöissä sanotaan, että "Sitaattioikeudella ei siis voi Wikipediassa käyttää muiden ottamia kuvia esimerkiksi ihmisistä tai maisemista, karttoja, tai muita vastaavia kuvia." Kuva kirkosta mennee muiden vastaavien alle. Ylipäätään sitaattioikeudella käytettäviin tiedostoihin on suhtauduttu melko nuivasti. --Nitraus (wikinät) 4. huhtikuuta 2021 kello 20.41 (EEST)
Sitaattioikeutta ei sovelleta tässä. Ylivieskan uudesta kirkosta voi ottaa vapaita valokuvia kuka tahansa milloin tahansa. Kirkko on rakennus ja rakennuksen saa Suomen tekijänoikeuslain perusteella valokuvata vapaasti. Jos olet itse ottanut kirkosta valokuvan, voit julkaista sen, koska sinulla on valokuvan tekijänoikeus. Kirkon kuvapankissa ja seurakunnan sivulla on valokuvia, mutta koska niitä ei ole julkaistu vapaalla lisenssillä, et voi julkaista noita valokuvia Wikipediassa millään verukkeellaperusteella. --Sitaattioikeutta käytetään silloin, kun kuvan aihe on tekijänoikeudella suojattu, esimerkiksi taideteos, jonka tekijän kuolinvuodesta ei ole kulunut 70 vuotta. Silloin taideteoskuva tallennetaan suomenkieliseen Wikipediaan ja sitä käytetään tekijänoikeulain mukaisesti, katso esim. tämä valokuva taideteoksesta Tiedosto:Teija-Tuulia Ahola Tassa ja Nyt 2016.JPG, jonka tekijä elää vielä. Tästä taideteoksesta otettua valokuvaa käytetään Wikipediassa tekijänoikeuslain §25 mukaisesti:

» "25 § Julkistetun tai luovutetun taideteoksen käyttäminen
Julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia:
1) arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen; sekä
2) sanomalehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päiväntapahtumaa, edellyttäen ettei teosta ole valmistettu sanomalehdessä tai aikakauskirjassa toisinnettavaksi.»

Eli et voi käyttää seurakunnan nettisivulla olevaa valokuvaa.--Htm (keskustelu) 4. huhtikuuta 2021 kello 21.00 (EEST)

Dawn of the Black Hearts -kansikuvaMuokkaa

Poistin äskettäin Dawn of the Black Hearts-albumin kansikuvan sen sisällön takia. Asia kuitenkin sellainen että se ansaitsee jonkinasteisen pohdinnan ja se voidaan toki palauttaa keskustelun jälkeen. Eli kahsikuva oli Mayhemin bootleg-levystä ja siinä oli epäselvä lähikuva itsensä ampuneen miehen päästä. Kuvaa sinänsä ei ole vaikea googlettaa. Levyllä ja tapahtumilla kuoleman aikaan ja sen jälkeen on jonkinasteista kulttimainetta joka selviää tiivistetysti yhtyeestä kertovasta artikkelista. En kuitenkaan itse kokenut, että olisi ollut tarpeen pitää artikkelissa sitaattikuvana snuffia. Poistin kuvan ennen kuin aloitin keskustelun, jotta olisi osallistujille selvää ettei veristä päätä tarvitse käydä katsomassa jotta voisi ottaa tähän kantaa. Ne ketkä haluavat sen nähdä voivat sen etsiä googlella.

Huomasin kuvan, koska Wikimedia Suomen info-sähköpostiin tuli viesti, että kuvaa ei voi käyttää fair usella, koska se on tekijänoikeusrikkomus. En ole vastannut tähän vielä mitään. Vastaus olisi, että Wikimedia Suomi ei päätä suomenkielisen Wikipedian sisällöstä, ja että Suomessa ei ole fair usea vaan sitaattioikeus joka ei ota kantaa kuvan lähteeseen vaan onko siihen, että onko lainaus perusteltu). Eli tämä on se keskustelu jonka haluaisin tässä käytävän siitä, että halutaanko kuva poistaa/palauttaa ja millainen lähdekäsittely kuvalle pitäisi olla jotta sitä voisi käyttää sitaattioikeudella. --Zache (keskustelu) 13. huhtikuuta 2021 kello 15.32 (EEST)

@Hedelmätiski: sinä olit kirjoittamassa hevimetallista, niin kysäisen ainakin sinun mielipidettäsi. --Zache (keskustelu) 13. huhtikuuta 2021 kello 15.34 (EEST)
Juu, huomasin poiston omalla tarkkailulistalla, itse kun tallensin tiedostosta vähän aikaa sitten korkealaatuisemman version. Kuvan tekijänoikeudellinen tila on epäselvä, mutta nähtävästi suomalaisesta näkökulmasta epärelevantti. Pahoittelen kuitenkin jo valmiiksi etten ole itse kovinkaan perillä tekijänoikeuslainsäädännöstä. Eikös kuitenkin yleisesti albumien kansikuvat toimi ihan vain sitaattioikeudella, kun näin on kerta aina tehty? En siis ihan käsitä että mikä tässä on ongelma fiwikissä. Onhan valokuva kuvottava, mutta itse en tiedä rikotaanko tässä jotakin lakia tai ei. Pahoittelut vielä kerran kun en ihan näistä tiedä varmuudella. --Hedelmätiski (keskustelu) 13. huhtikuuta 2021 kello 15.41 (EEST)
Rikkooko bootleg-kuva tekijänoikeuslakia ja tuleeko se täten poistaa? --Hedelmätiski (keskustelu) 13. huhtikuuta 2021 kello 15.43 (EEST)
Sitaattioikeus ei ota kantaa siihen, että mikä on kuvan lähde eli se voi olla laitonkin. Meillä tulisi kuitenkin olla tekstissä laajemmin lähteillä tuettuna sellaista käsittelyä jota kuvalainaus sitten tukee tai johon se liittyy. Eli ei voida käyttää kuvaa pelkästään "koristeena". Tässä nimenomaisessa tapauksessa lähteitä tämänkaltaiselle käsittelylle varmaankin löytyisi, koska bändi on hyvin tunnettu. Zache (keskustelu) 13. huhtikuuta 2021 kello 15.50 (EEST)
Kyllähän tuosta kuvasta voi helposti kirjottaa paljonkin sopivaan alakappaleeseen, mutta eikös sitaattioikeudella voi vain laittaa kansikuvan esim. albumimallineeseen ilman, että kuvasta selostettaisiin mitään itse tekstissä? Wikipedia on täynnä yhden kahden lauseen albumiartikkeleita joissa mallineessa on mukana kansikuva. --Hedelmätiski (keskustelu) 13. huhtikuuta 2021 kello 15.55 (EEST)
Joo voi, mutta se on tekijänoikeuslain kannalta vähän niin ja näin. Suurin perustelu sille on, että niin voi tehdä, koska kaikki muutkin tekee niin ja se on asia josta kukaan ei varmaankaan tule valittamaan. En kuitenkaan lähtisi tuolle linjalle sellaisten kuvien kanssa jotka on alkujaankin sellaisia, että niiden oikeutus on kiistanalainen vaan tekisin sitten sen kunnollisen käsittelyn joka perustelee kuvan käytön jos sitä ollaan käyttämässä. Zache (keskustelu) 13. huhtikuuta 2021 kello 16.15 (EEST)
Musta toi on ihan hyvä linja. Itsellä on ollut suunnitelmissa jossain vaiheessa kirjoittaa kyseisestä yhtyeestä ja parantaa sitä käsitteleviä artikkeleita, ja silloin tuosta itsemurhakeissistäkin voisi kirjoittaa vähän objektiivisemmasta näkökulmasta, nykyinen artikkeli on aikamoista kökköä. Periaatteessa kuvan voisi vaikka poistaa ja sitten tallentaa uudelleen, tai sitten pitää piilotettuna niin kauan on tarpeen. --Hedelmätiski (keskustelu) 13. huhtikuuta 2021 kello 16.21 (EEST)

Wikin tekstien käyttäminen esim. kirjassa, miten Wiki lähteenä merkitään, riittääkö URL-linkkitekstiMuokkaa

Teen yhteiskunnallista, ajankohtaista ja hengellistä kirjaa. Siihen tulee isänmaallinen historiallinen osio (ehkä 10 % kirjasta), jossa käsittelen mm. Runebergia, Snellmania, Topeliusta ja Lönnrotia, sekä käsittelen myös sotia ja presidenttejä. Joitain muitakin lähteitä minulla on tähän osioon kuin Wiki.

1) Saako tällaisia lainauksia Wikin tekstistä tehdä? (Varmaankin saa, kuten Wikin ohje sanoo.). En pidä itsetarkoituksena sanoa omin sanoin, jos Wikin teksti on hyvä.

2) Onko jotain nyrkkisääntöä, kuinka pitkä lainaus saa olla verrattuna Wikin tekstiin, esim. jos kyse on Kyösti Kalliosta? Saako lainata 1/4:n? Lainaukseni eivät kylläkään ole edes niin pitkiä. Sellainen oikeustieteellinen kirja kuin Harenko - Niiranen -Tarkela: Tekijänoikeus (2016) esittää sivulla 204, että nelisivuisesta artikkelista vielä hyvän tavan mukainen lainaus on, jos se on max yhden sivun pituinen.

3) Riittääkö merkinnäksi osoittamaan lainausta URL-linkki kyseiselle Wikin sivulle?

4) Pitääkö mainita myös Wikin sivun muokkaajien nimet (kaivaa muokkaushistoriasta)?

5) Pitääkö mainita myös Wikin sivun alareunassa olevia kyseisen sivun tekemisessä käytettyjä lähteitä? (Ei kai?).

______________________

Wikipedia: Wikipedia:Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported -lisenssiehdot – Wikipedia Sinulla on vapaus • jakaa — kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta • muuttaa — valmistaa muutettuja teoksia tai jälkiperäisteoksia seuraavilla ehdoilla: • Nimeä — Teoksen tekijä on ilmoitettava siten kuin tekijä tai teoksen lisensoija on määrännyt (mutta ei siten että ilmoitus antaisi ymmärtää tekijän tai lisenssinantajan tukevan lisenssinsaajaa tai teoksen käyttötapaa). • Tarttuva — Jos teet muutoksia tai käytät teosta tai sen osaa oman teoksesi pohjana, syntynyt teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä tai sellaisella lisenssillä, joka on yhteensopiva alkuperäisen teoksen lisenssin ehtojen kanssa. ______________________

https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/kainuulaisvoiminkin-tehdyssa-pedot-tietokirjassa-kopiointia-wikipediasta-kustantamo-vetanyt-pois-markkinoilta-165774625/?dl_update=1 johon kommentoija kirjoitti: "Monet luulevat että kun kyseessä on vapaa tietosanakirja että tekstiä saisi sieltä kopioida ja levittää miten sattuu, tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Wikipedian teksti on lisensoitu CC BY-SA 3.0 -lisenssillä mikä tarkoittaa että jos tekstiä haluaa kopioida niin tulee mainita mistä tekstin on kopioinut, sekä maininta että teksti on lisensoitu kyseisellä lisenssillä ja mainita tekstin kirjoittajien nimimerkit, tämä voi olla hankalaa kun pitää tekstin muokkaushistoriasta ne onkia."

_________________________________________

Eräs wikin kirjoittaja opasti minua näin: Oletko löytänyt tämän "virallisen" ohjeen: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citing_Wikipedia Tuolla on ohje "You should not cite any particular author or authors for a Wikipedia article, in general. Wikipedia is collaboratively written.".

- linkitetyltä sivulta: If you do decide to cite Wikipedia, remember that its articles are constantly changing: cite exact time, date, and the article version you are using. Page history and toolbox features "cite this article" and "permanent link" are very useful for finding that information. __________

Itse löysin tällaisen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reusing_Wikipedia_content Wikipedia:Reusing Wikipedia content - Wikipedia Re-use of text under Creative Commons Attribution-ShareAlike Attribution To re-distribute a text page in any form, provide credit to the authors either by including a) a hyperlink (where possible) or URL to the page or pages you are re-using, b) a hyperlink (where possible) or URL to an alternative, stable online copy which is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on this website, or c) a list of all authors. (Any list of authors may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions.) This applies to text developed by the Wikipedia community. Text from external sources may attach additional attribution requirements to the work, which should be indicated on an article's face or on its talk page. For example, a page may have a banner or other notation indicating that some or all of its content was originally published somewhere else. Where such notations are visible in the page itself, they should generally be preserved by re-users.

Esko Nnen (keskustelu) 24. huhtikuuta 2021 kello 21.46 (EEST)

Lisäys klo 21.52:

Olihan ohjeissa sittenkin tekstiä vastaukseksi kysymyksen 4:

https://foundation.wikimedia.org/wiki/Terms_of_Use/fi Terms of Use/fi - Wikimedia Foundation Governance Wiki Saat vapaasti: • Lukea ja tulostaa artikkeleitamme ja muuta mediasisältöämme maksutta. • Jakaa ja uudelleenkäyttää [reprint] artikkeleitamme ja muuta mediaamme vapaiden ja avoimien lisenssien ehdoilla. • Osallistua projekteihimme ja muokata sivustojamme.

g) Uudelleenkäyttö: Ylläpitämämme sisällön uudelleenkäyttö on tervetullutta, mutta poikkeuksia on sisällölle joka on tallennettu Yhdysvaltain tekijänoikeuslainsäädännön "fair use" -periaatteen mukaisesti tai samantapaisten tekijänoikeuksien rajoitussäännösten perusteella. Minkä tahansa uudelleenkäytön tulee noudattaa asiaa koskevaa lisenssiä tai lisenssejä.

Kun käytät tai jaat uudelleen Wikimediayhteisön tuottamaa tekstiä, sitoudut nimeämään tekijät millä tahansa seuraavista tavoista: i. Hyperlinkin (kun mahdollista) tai URLin avulla sivulle tai sivuille joita olet käyttänyt uudelleen (kun jokaisella sivulla on historia, joka luettelee kaikki tekijät ja muokkaajat) ii. Hyperlinkin (kun mahdollista) tai URLin avulla vaihtoehtoiseen, stabiiliin verkossa olevaan kopioon, joka on lisenssin mukainen, ja joka nimeää tekijät samaan tapaan kuin projektin verkkosivut; tai iii. Tekijäluettelon avulla (mutta huomaa, että luettelosta voidaan poistaa tekijät, joiden muokkaukset ovat hyvin vähäisiä tai epäolennaisia).

Esko Nnen (keskustelu) 24. huhtikuuta 2021 kello 21.53 (EEST) Esko Nnen (keskustelu) 24. huhtikuuta 2021 kello 21.55 (EEST)


@Esko Nnen: Enwiki ohjeistaa seuraavasti: To re-distribute a text page in any form, provide credit to the authors either by including a) a hyperlink (where possible) or URL to the page or pages you are re-using, b) a hyperlink (where possible) or URL to an alternative, stable online copy which is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on this website, or c) a list of all authors. (Any list of authors may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions.) This applies to text developed by the Wikipedia community. Text from external sources may attach additional attribution requirements to the work, which should be indicated on an article's face or on its talk page. For example, a page may have a banner or other notation indicating that some or all of its content was originally published somewhere else. Where such notations are visible in the page itself, they should generally be preserved by re-users. en:Wikipedia:Reusing Wikipedia content) Linkin takana on lisää ohjeita mm. tilanteeseen jossa muokkaat Wikipediasta peräisin tekstiä eikä se siten ole suora kopio Wikipediassa olevasta versiosta --Zache (keskustelu) 4. toukokuuta 2021 kello 03.17 (EEST)

Video YouTubesta muokattuna CommonsiinMuokkaa

Olen parannellut (tai ainakin muokannut) artikkelia Karjalaisten laulu ja haluaisin saada sinne ääninäytteen. Löysin YouTubesta tämän videon, jonka käyttöluvaksi on merkitty "Creative Commons Attribution -käyttölupa (uudelleenkäyttö sallittu)". YouTube itse selventää sen näin eli kyseessä on Nimeä 3.0 Ei sovitettu (CC BY 3.0) -lisenssi. Onko sallittua muuttaa video äänitiedostoksi ja ladata se Commonsiin, kunhan kertoo muutoksesta? Ymmärtääkseni kyllä, mutta haluaisin vielä varmistuksen. Entä mitä ohjelmaa tähän kannattaisi käyttää äänenlaadun puolesta? --Smaug the Golden (keskustelu - muokkaukset - lokit) 4. toukokuuta 2021 kello 03.04 (EEST)

@Smaug the Golden: olisi, jos kyseinen kappale olisi tekijänoikeuksista vapaa, mitä kuitenkin epäilen koska ainakin tämän version sovittaja Einari Marvia kuoli vasta 1997. Finnusertop (keskustelu) 9. toukokuuta 2021 kello 04.15 (EEST)
Kiitos tiedosta! --Smaug the Golden (keskustelu - muokkaukset - lokit) 9. toukokuuta 2021 kello 09.30 (EEST)

TeoskynnysMuokkaa

Ylittääkö artikkelissa Muistolaatta nyt olevassa (ja sen en-iw:ssä ilmeisesti jo sitä ennen olleessa) commonsin talletetussa valokuvassa oleva muistolaatta teoskynnyksen? Kuvittelisen että ylittää, koska muotokuvareliefi epäilemättä on teos.--Urjanhai (keskustelu) 17. toukokuuta 2021 kello 20.01 (EEST)

Onhan siinä taiteilija selvästi tehnyt luovaa työtä. --Abc10 (keskustelu) 17. toukokuuta 2021 kello 20.13 (EEST)
Pitänee siis jonkun commons - paikallinen -siirtojen kanssa kokemusta omaavan tallentaa kuva paikallisesti. --Urjanhai (keskustelu) 17. toukokuuta 2021 kello 20.41 (EEST)
Tehtiinkin jo näköjään.--Urjanhai (keskustelu) 17. toukokuuta 2021 kello 20.48 (EEST)

Miten valokuvateos voi olla commonsissa?Muokkaa

Päivän Helsingin Sanomissa on yhdessä uutisessa vuodelta 1951 oleva valokuvateos jossa lukee että Kuva: Wikimedia commons. Ensin mietein, että miten se voi olla siellä, mutta tietyssti jos tekijöboikeuden haltijat ovat antaneeet luvan, niin se on mahdollista. Näin sen kai täytyy ollakin.--Urjanhai (keskustelu) 21. toukokuuta 2021 kello 07.03 (EEST)

Kysymykselle parempi paikka on Commons, jossa kuva on ja jossa tunnetaan Yhdysvaltojen tekijänoikeuslainsäädäntö. --Abc10 (keskustelu) 21. toukokuuta 2021 kello 07.50 (EEST)
En pääse katsomaan uutista, joten vaikea sanoa, mikä kuva siellä on. Yhdysvalloissa on tietysti myös erilainen lainsäädäntö kuin meillä, ja siellä esimerkiksi ilman tekijänoikeusmerkintää ennen vuotta 1977 julkaistut teokset voivat olla vapaita, [2]. Nykyään Yhdysvalloissakin tekijänoikeus tulee automaattisesti, mutta 1950-luvulla se piti oikeasti jotenkin ilmoittaa. --PtG (keskustelu) 21. toukokuuta 2021 kello 08.08 (EEST)
Tämä: C:File:Voluptas Mors.jpg. --Htm (keskustelu) 21. toukokuuta 2021 kello 08.23 (EEST)
Taiteilija on siis itse julkaissut valokuvan teoksestaan CC-BY -lisenssillä Flickrissä ja tämä kuva on edelleen kopioitu Wikimedia Commonsiin. --Zache (keskustelu) 21. toukokuuta 2021 kello 09.22 (EEST)
Jos nyt puhutaan samasta kuvasta niin Philippe Halsman kuoli 1979 ja Dalikin 1989. --Abc10 (keskustelu) 21. toukokuuta 2021 kello 10.33 (EEST)
Niin taiteilija eli valokuvaaja Philippe Halsman ei ole julkaissut mitään Flickrissä, koska hän on ollut vainaa jo 25 vuotta ennen kuin Flick keksittiin. Erään toisen Halsmanin valokuvan yhteydessä Commonsissa on mainittu, että siitä on tehty copyright-ilmoitus, mutta sitä ei ole uusittu ja teoksesta on tullut PD. Commonsia koskevat kysymykset kannatta tosiaan laittaa sinne.--Htm (keskustelu) 21. toukokuuta 2021 kello 18.57 (EEST)
Muiden projektien kysymyksiä on täällä eri kahvihuoneissa aina harvakseltaan, kun oikean paikan etsiminen paikan päällä noissa isoissa projekteissa kestäisi sen puoli päivää, missä ajassaa täällä yleensä saa vastauksen, ja kun isoissa englanninkielisissä projekteissa vastaukset artkistoituvatkin nopeasti, niin se vastauksen etsiminenkin veisi silloin vielä yleensä toisen päivän. --Urjanhai (keskustelu) 21. toukokuuta 2021 kello 19.13 (EEST)
Kannatan edelleen keskustelua Commonsissa, että saat oikeita vastauksia. --Abc10 (keskustelu) 21. toukokuuta 2021 kello 10.36 (EEST)
Vastaus ehti jo tulla täälläkin. Siinä ajassa olisin tuskin ehtinyt etsiä commonsissa paikkaa jossa kysyä.--Urjanhai (keskustelu) 21. toukokuuta 2021 kello 18.45 (EEST)

Wikipedian valokuvia Väyläviraston julkaisussaMuokkaa

Näpyttelin sen sekalaista-kahvihuoneeseen otsikolla Väylävirastolta historia-katsaus. Se ei varsinaisesti koske tekijänoikeuksia, vaan kreditoinnin toteuttamista.--Htm (keskustelu) 30. toukokuuta 2021 kello 14.58 (EEST)