Wikipedia:Ei uutta tutkimusta

n · k · m

Wikipedia ei sovellu tutkimustulosten julkaisemiseen ensimmäistä kertaa, vaan uusi tutkimus on ensin julkaistava jossakin muualla. Wikipedia ei ole myöskään ensisijainen tiedon tai alkuteosten lähde. Wikipedia-artikkeli on selonteko, eikä essee, ja siihen tulisi liittää viittaukset tiedon todenmukaisuuden varmentamiseksi ja lisätiedon löytämiseksi.

Mikäli jokin sivu näyttää sisältävän uutta tutkimusta, voidaan se merkitä {{Uutta tutkimusta}} -mallineella.

Mikä on tutkimusta ja mikä ei muokkaa

Muokkausta tai lisäystä Wikipediaan (mukaan lukien pienetkin artikkelin osat) pidetään uutena tutkimuksena, jos siinä ehdotetaan ajatuksia, eli:

 • siinä esitellään uusi teoria tai uusi ratkaisutapa, tai
 • siinä esitellään uusi ajatus, tai
 • se määrittelee uusia termejä, tai
 • se antaa uusia määritelmiä vanhoille termeille, tai
 • se väittää kumoavansa toisen ajatuksen, tai
 • se esittää luotettavaan lähteeseen viittaamatta argumentin, jonka tarkoituksen on tukea tai vastustaa toista ideaa, teoriaa, argumenttia tai tilannetta, tai
 • se esittää analyysin tai synteesin tunnetuista tosiasioista, ideoista, mielipiteistä tai argumenteista tavalla joka suosii tietyn muokkaajan näkökulmaa, ilman että analyysi tai synteesi perustuu luotettavaan lähteeseen, tai
 • siinä esitellään uusia sanoja, katso uudissana.

Kaikki yllä oleva on kuitenkin hyväksyttävää sisältöä, kun siitä on tullut pysyvää yleistä tietoa. Muutama esimerkki:

 • ajatukset on hyväksytty julkaistaviksi vertaisarvioidussa julkaisussa, tai
 • ajatukset ovat uutisen arvoisia: niistä on toistuvasti ja itsenäisesti tiedotettu sanomalehdissä.

Jos sinulla on hyvä ajatus, jonka haluaisit lisättävän Wikipediaan, paras tapa on julkaista tulokset vertaisarvioidussa julkaisussa, ja sen jälkeen dokumentoida työsi asianmukaisesti neutraalista näkökulmasta.

Näkökulmien lajittelu asianmukaisuuden mukaan muokkaa

Jimmy Walesin postituslistaviestistä syyskuulta 2003:

 • Jos näkökulma on enemmistönä, sen perusteleminen pitäisi olla helppoa viittaamalla yleisesti hyväksyttyihin teksteihin
 • Jos näkökulma on merkittävänä vähemmistönä, pitäisi olla helppoa nimetä sen huomattavia kannattajia. (Sivuhuomautus: artikkelissa pitäisi tuoda esille erimielisyys ottamatta kantaa eri puoliin)
 • Jos näkökulmaa kannattaa hyvin pieni vähemmistö, se ei kuulu Wikipediaan (paitsi ehkä johonkin liiteartikkeliin), riippumatta siitä onko se totta vai ei tai onko se todistettavissa vai ei (sivuhuomautus: kohtelias järkiperäinen keskustelu keskustelu-sivulla tai poistoäänestykset-sivulla on paras tapa ratkaista asia)

Kuinka käsitellä teorioita koskevat Wikipedian artikkelit muokkaa

Teorioihin pätee:

 1. On esitettävä avainkäsitteet
 2. On esitettävä tunnetut ja yleiset ajatukset ja esiteltävä yleinen konsensus ja selkeästi mikä on mikin, ja
 3. Henkilökohtaiset ajatukset (esimerkiksi keksityt asiat) ja vakiintumattomat uudet sanat kuuluvat joko poistettavien sivujen listalle (koska niiden totuudenmukaisuutta ei voida varmistaa, ei siksi, että ne ovat virheellisiä) tai ne on muokattava pois.

Muut vaihtoehdot muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa