n · k · m

Botit ovat tietokoneohjelmia (botti), jotka hoitavat Internetissä tiettyjä tehtäviä automaattisesti tai puoliautomaattisesti. Botteja käytetään myös Wikipediassa: niiden avulla pystytään esimerkiksi korjaamaan yleisiä kirjoitusvirheitä siten, että niiden muokkaukset voidaan piilottaa näkyvistä Tuoreet muutokset -sivulla. Wikipediassa käyttöön hyväksytään vain huolella suunnitellut botit, jotka hoitavat hyödyllisiä tehtäviä. Koska suurin osa boteista on kieltenvälisiä, ovat tämän sivun ohjeet sekä englanniksi että suomeksi.

>> Sivulla Wikipedia:Botit/pyynnöt voit pyytää bottia tekemään jotakin!

Suomenkielisen Wikipedian bottikäytännöt Muokkaa

Botit ilman bottimerkintää Muokkaa

Jos huomaat tuoreiden muutosten listassa botin jolla ei ole bottimerkintää, voit tehdä toisen seuraavista:

Pyydä pakkoliputtamista Muokkaa

Kun botti on useissa wikeissä tunnettu, yleishyödyllinen botti, voit pyytää botin pakkoliputtamista tämän sivun keskustelusivulla:

{{subst:Pakkoliputuspyyntö|Botin nimi}} --~~~~

Jos/kun byrokraatti päättää pakkoliputtaa botin, tulisi byrokraatin käydä lisäämässä seuraava viesti botin ohjaajan omankielisen wikin keskustelusivulle:

== [[:fi:User:<botti>|<botti> force flagged @ fiwiki]] ==
Hi, according to [[:fi:Wikipedia:Botit|the current bot policy]] your bot is now force flagged for common benefit. You can now run your bot in the Finnish Wikipedia using an interval of 12 edits per minute (one edit per 5 seconds). If you have more questions, please see [[:fi:Wikipedia:Botit#Notes for Bot owners without a bot flag|Notes for Bot owners]]. --~~~~

Byrokraatti voi myös itsenäisesti päättää, täyttyykö jonkin botin yleishyödyllisyys, ja myöntää bottimerkinnän ilman pyyntöä.

Tee pakkoliputuspyyntö

Huomauta bottia Muokkaa

Jos botilla ei ole useissa muissa wikeissä bottimerkintää, tulee bottia huomauttaa käytännön vastaisesta toiminnasta:

 1. huomautus: {{subst:Bottihuomautus}} --~~~~
  • Muista myös huomauttaa botin ohjaajan omankielisen wikin keskustelusivulla bottimerkinnän hakemisesta

== [[:fi:User:<botti>|Please request a bot flag @ fiwiki]] ==
Hi, I just noticed your bot is running in the Finnish Wikipedia without a required bot flag. [[:fi:Wikipedia:Botit#Notes for Bot owners without a bot flag|According to the policy]] a request must be made for every bot before actually running them. Thank you in advance for your cooperation and best regards, --~~~~

 1. huomautus (jos botin ohjaaja ei reagoi ensimmäiseen): {{subst:Bottihuomautus|2}} --~~~~

Jos botin ohjaaja ei reagoi varoitukseenkaan, tulee botti estää.

Epäaktiiviset botit Muokkaa

Mikäli botilla ei tehdä muokkauksia yhteen (1) vuoteen, poistetaan botilta bottimerkintä. Uutta merkintää voi hakea normaalin hakuprosessin kautta.

Bottitunnukset, joilla on useita käyttäjiä Muokkaa

Katso osio Useamman kuin yhden henkilön käytössä olevat botit.

Paikallisia botteja koskevat käytännöt Muokkaa

Seuraavat käytännöt koskevat kaikkia paikallisia botteja pois lukien metassa hyväksytyt globaalit botit:

 1. Botti saa suorittaa vain toimenpiteitä, joista vallitsee selkeä konsensus
 2. Yhdellä käyttäjällä saa olla korkeintaan yksi bottitunnus. Mikäli bottitunnuksia on useampia, estetään molemmat tunnukset, kunnes selviää syy. Usean botin käyttämiseksi tarvitaan erillislupa byrokraatilta
 3. AWB tarvitsee aina erillisen tunnuksen
 4. AWB tarvitsee toimintaansa bottilipun, mikäli AWB:llä tehdään satunnaista useammin muokkauksia (yli 50 muokkausta päivittäin tai säännöllisesti toistuvia muokkaussarjoja)
 5. Yhteenveto on pakollinen, ja yhteenvedosta tulee käydä ilmi, että muokkauksen teki botti sekä se, mitä botti teki

Muistilista bottimerkinnättömän botin omistajalle Muokkaa

Ennen botin ajamista

 1. Lisää bottisi käyttäjäsivulle {{Bot|Ohjaaja}}
 2. Tee pyyntö bottimerkinnästä
 3. Jos bottisi on muu kuin pywikipedia- tai AWB-pohjainen botti, odota karkeaa yhteisymmärrystä (noin viikko) siitä, että bottisi on hyvä ajatus
  • Jos bottia vastaan esitetään perusteltuja vastalauseita, hakemus hylätään (katso kohta Jos botin hakemus hylätään)
 4. Koeaja botilla 50–100 muokkausta (korkeintaan 1 muokkaus / 50 sekuntia)
 5. Odota hyväksyntää, korjausehdotusta tai hylkäystä

Jos botin hakemus hylätään

 1. Voit halutessasi hakea bottimerkintää uudestaan kahden viikon kuluttua hylkäyksestä
  • Huom: hylätyn botin ajaminen suomenkielisessä Wikipediassa on ehdottomasti kielletty ja johtaa botin välittömään estoon

Kun botti on hyväksytty

 1. Voit ajaa bottia 12 muokkauksen minuuttivauhdilla (1 muokkaus / 5 sekuntia). Byrokraatti voi myöntää poikkeusluvan rajan ylittämiseen, mikäli se on perusteltua.

Notes for Bot owners without a bot flag Muokkaa

Before running bot

 1. Add at bot userpage {{Bot|Operator}}
 2. Request for a bot flag
 3. If your bot is not a pywikipedia- or AWB-based bot, wait until it is determined whether your bot is in fact a good idea or not – a rough consensus has to be reached on the request page
  • If there are reasonable objections against your request, it will be denied (see "If your bot flag request is denied")
 4. Complete a test run (50 to 100 edits) (with an interval of 1 edit in 50 seconds at the most)
 5. Wait for approval, a bug fix request or denial

If your bot flag request is denied

 1. You can make a new request after two weeks have passed
  • Note: Running a denied bot is absolutely forbidden and will be a justified cause for an immediate block for your bot

When your bot is approved

 1. You can run your bot with an interval of 12 edits per minute (or one edit per 5 seconds). Bureucrats may grant an exception to this limit if such an exception is justifiable.


Miten saan bottimerkinnän Muokkaa

 1. Täytä alla olevasta linkistä avautuva malline.
 2. Seuraa hakemustasi aktiivisesti: reagoimattomuus mahdollisiin virheisiin johtaa vain hakemuksen hylkäämiseen
 3. Jos bottisi hyväksytään, sille annetaan bottimerkintä.

Botin tekijän tulee todistaa seuraavat asiat:

 1. Botti on harmiton.
 2. Botti on hyödyllinen.
 3. Botti ei rohmua palvelintehoa.
 4. Botti on hyväksytty.

How to get a bot flag Muokkaa

 1. Follow the link below and fill out the request template.
 2. Follow up on the request actively and observe any comments: if you do not pay attention to the possible issues raised against your bot or your request, your bot flag will be denied
 3. When your bot has been approved, it will be granted the bot flag and official bot status.

The burden of proof is on the bot-maker to demonstrate the following:

 1. The bot is harmless
 2. The bot is useful
 3. The bot is not a server hog
 4. The bot has been approved

Useamman kuin yhden henkilön käytössä olevat botit Muokkaa

Bottitunnus voi olla useamman kuin yhden henkilön käytössä, jos

 1. kaikki botin ajamiseen oikeutetut käyttäjät luetellaan sen käyttäjäsivulla
 2. botin tekemien muokkausten yhteenvedoista käy ilmi, kuka bottia on kunkin muokkauksen aikana ohjannut
 3. järjestelylle on saatu lupa byrokraatilta
 4. jokainen botin ohjaaja on suorittanut hyväksytysti näyttökokeen osoittaakseen soveltuvuutensa botin käyttämiseen.

Näyttökokeen suorittaminen Muokkaa

Jos haluat ajaa usean käyttäjän ohjattavissa olevaa bottia, ilmota siitä aluksi bottihakemussivulla.

 • Jos sinulla on jo käytössäsi bottitunnus suomenkielisessä Wikipediassa:
  1. Suorita usean käyttäjän ohjattavissa olevalla botilla noin 30 muokkausta.
  2. Odota, että byrokraatti joko hyväksyy tai hylkää näyttökokeesi. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikkien käyttäjien kommentit. Voit halutessasi hakea usean käyttäjän ohjattavissa olevan botin ajo-oikeutta uudelleen kahden viikon kuluttua hylkäyksestä.
 • Jos sinulla ei ole käytössäsi bottitunnusta suomenkielisessä Wikipediassa:
  1. Odota viikko muiden kommentteja. Perustellut vastalauseet johtavat siihen, että botin ohjaajaksi päästäksesi sinun on ensin haettava itsellesi erillistä bottitunnusta.
  2. Jos perusteltuja vastalauseita ei viikon kuluessa esitetä, suorita usean käyttäjän ohjattavissa olevalla botilla noin 50 muokkausta.
  3. Odota, että byrokraatti joko hyväksyy tai hylkää näyttökokeesi. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikkien käyttäjien esittämät näkemykset. Jos testiajosi hylätään, sinun on botin ohjaajaksi päästäksesi haettava ensin itsellesi erillistä bottitunnusta.

Hyväksytyn näyttökokeen jälkeen hakija lisätään botin käyttäjäsivulla olevaan luetteloon sen ajamiseen oikeutetuista käyttäjistä.

Hakemukset Muokkaa

PtmBot Muokkaa

Botin tiedot / Bot information:

 • Botin nimi / Bot username: PtmBot (keskustelu · muokkaukset · SUL · lokit · oikeuksien hallinta)
 • Kotiwiki / Home wiki: fi
 • Käytetty ohjelmointikieli / Programming language used: pywikipedia
 • Automaattinen / Automatic: kyllä / yes
 • Käyttötarkoitus / Purpose: Eliöartikkelien luominen
 • Kieliversiot, joissa bottimerkintä / Already has a bot flag on: -

Pyyntö / Request: --Patamaski (keskustelu) 8. heinäkuuta 2022 kello 00.07 (EEST)Vastaa[vastaa]

Huomioita ohjaajalle / Notes for operator:

 • Lisää bottisi käyttäjäsivulle {{Bot|Patamaski}} ja {{Bot request}} / Add the templates {{Bot|Patamaski}} and {{Bot request}} on your bot’s user page
 • Aja botilla noin 50–100 muokkausta / Make 50–100 edits with the bot
 • Odota hyväksyntää, hylkäystä tai korjausehdotusta / Wait and monitor for an approval, a rejection or bug fix requests

Byrokraatit: tarkasta botin keskustelusivu, muokkaukset ja lokit ennen bottimerkinnän myöntämistä.

Kommentit / Comments Muokkaa

Haen lupaa luoda eliöartikkeleita lajitietokanta-wikiprojektin alasivuille PtmBot-botillani:

 • Botille haettiin lupaa muutama vuosi sitten (hakemus sekä kahvihuonekeskustelu). Lupa kaatui näkemykseni mukaan lopulta siihen, että osa käyttäjistä katsoi, että botin luomien artikkelien määrä olisi liian suuri, jolloin muiden artikkelien osuus jäisi pieneksi artikkeliavaruudessa. Artikkelien sisältöä pidettiin kuitenkin pääosin riittävän laadukkaana, vaikkakin melko lyhyenä.
 • Ensimmäisen version artikkelit näyttävät tällaisilta: Tihkunuijasammal, Tunturiluppo ja Sorsimokoisa
 • Pyydän lupaa luoda eliöartikkeleita lajitietokanta-wikiprojektin alasivuille sekä lupaa muokata tällä tavalla luotuja alasivuja botilla.

--Patamaski (keskustelu) 8. heinäkuuta 2022 kello 00.07 (EEST)Vastaa[vastaa]

@Patamaski: voit tehdä 50–100 muokkauksen koe-erän botilla. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 17. heinäkuuta 2022 kello 21.19 (EEST)Vastaa[vastaa]
Jos kaikki eliölajit käsittävä tietokanta toteutetaan botilla, se ei voi olla laadultaan mitään muuta kuin surkea. Niin kauan kuin botit eivät lue tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja, ihminen on täysin ylivertainen tällaisen tietokannan luonnissa. Määrä ei saa korvata laatua, muuten ollaan heikoilla jäillä. Ihmisten, mielellään asiantuntijoiden, pitäisi olla ensisijaisesti vastuussa tietokannan sisällöstä, jotta se voisi olla hyvä. Tähän Wikipedia tarjoaa jo mahdollisuuden. Wikipedian ongelmia, kuten asiantuntijoiden puutetta, ei botti mitenkään pysty korjaamaan. --Paranaja (keskustelumuokkaukset) 17. heinäkuuta 2022 kello 22.26 (EEST)Vastaa[vastaa]
Kun Patamaski esitti eliöprojektiaan edellisellä kerralla, osallistuin keskusteluun botti-lisäyksien puolestapuhujana. Itse suoritan bottiajoja vesistöistä, joten minulla on niistä sekä bottiajoihin kohdistuvasta mielipiteenilmaisuista kokemuksia. Fiwikissä on kolmenlasta suhtautumista bottiajoihin: myötämielistä, vastustavaa ja suurin piirtein välinpitämätöntä. Vastustavissakin on eroja, sillä osa keskittyy laatuun, osa määrään ja jne. Paranajan teesi "Määrä ei saa korvata laatua" on sinänsä kaikkien kannattamaa, sillä onhan tiedoissa muutama wiki, jossa artikkelimäärä on huikea pelkästään juuri botti-tekniikalla toteutettuna. Pitää kuitenkin muistaa, että suurissa wikeissä on kaikissa käytetty bottilisäyksiä enemmän kuin suomenkielisessä wikissä. Oma suhtautuminen on seuraavanlainen. Botti-tekniikalla saavutetaan järviartikkeleissa parempi tarkkuus, sillä niissä referoidaan viranomaisten julkaisemia tietoja. Bottiajossa syntyy järvestä "aloitusartikkeli", joka sisältää tarkkoja numeerisia tietoja järvestä (tylsää etsiskellä ja kirjoitella). Bottijulkaisun jälkeen artikkeleihin voi käsin kirjoittamalla lisätä järvestä paikallisia huomioita, historiaa ja muuta relevanttia kuvailua. Huom! ... ja samalla parantaa luettavuutta omaan makuun sopivasi (sehän on aina makuasia). Näinhän on jo toimittukin. Oma lisätoiveeni eliöbotin toiminnasta on sen suunnattavuus, jolla tarkoitan botin kykyä valikoida tuotettavat artikkelit sen sijaan, että se vain kirjoittaa auki artikkeleita varsin suuresta listasta. Itse olen toteuttanut tämän niin, että järjestelen tiedot Excelissä ja rajoitan niitä ennen ajoa. Tekniikka voi olla tässä suhteessa hyvinkin erilainen. Totean tässä, että kannatan Patamaskin bottimenettelyä ja toivon samalla, että vihdoinkin kaikki Suomessa esiintyvät eliöt, joihin artikkeleissa viitaan linkillä, näkyisivät punaisen sijasta sinisenä.--J Hokkanen (keskustelu) 18. heinäkuuta 2022 kello 09.30 (EEST)Vastaa[vastaa]
Suhtaudun järvibottiartikkeleihisi paljon myönteisemmin kuin mitä suhtaudun eliöbottiartikkeleihin. Syy on se, että järviä ja eliöitä käsittelevät tietokannat ovat täysin erilaisia. Järvi on paljon helpompi määritellä ja rajata kuin laji, mikä näkyy myös tietokannoissa. Taksonomiset tietokannat ovat aina ristiriitaisia, vanhentuneita ja puutteellisia, ja silti Patamaski haluaa käyttää niitä eliöartikkeleidensa ensisijaisina lähteinä. Ei sellainen onnistu. Taksonomian ohella nämä tietokannat eivät paljon mitään sisälläkään, lähinnä puutteellisia levinneisyystietoja. Botin luoma lista muutamasta valtiosta, joiden alueella lajia esiintyy, on lähes käyttökelvoton. Levinneisyys ei ole tietoa, jonka kokoaminen on ihmiselle työlästä mutta botille helppoa; se on tietoa, jonka ihminen kerää helposti mutta botti hyvin kehnosti. Vielä artikkeleiden määrästä. Jos sinun tavoitteesi on luoda 20 000 järviartikkelia, on Patamaskin tavoite luoda kymmenen miljoonaa eliöartikkelia. Botillasi luodut järviartikkelit ovat paljon laadukkaampia kuin botilla luodut eliöartikkelit, ja eliöartikkelit vanhentuvat nopeasti, kun taksonomia taas muuttuu ja lähteet ovat taas hieman enemmän ristiriidassa keskenään. --Paranaja (keskustelumuokkaukset) 18. heinäkuuta 2022 kello 11.41 (EEST)Vastaa[vastaa]
Oletkin artikkelien lukumäärän lisäksi huolestunut myös tiedon epätarkkuudesta. Itse en haluaisi aivan miljoonia eliöitä fiwikiin, mutta tuhansia kylläkin. Monissa artikkeleissa on vielä punaisia linkkejä eliöistä, jotka sentään elävät Suomessakin. Jos osa tiedosta on jo vanhentunutta, mutta osa täsmällistä, voisi botti tehdä niistä tiedosta artikkelia. Levinneisyystieto jää ilmeisesti ihmisen tehtäväksi, joka on koonnut levinneisyystiedosta yhteenvedon. Palaan vielä ehdotukseeni, että botilla voisi tuottaa eliöitä "tilauksesta" eli se osaisia rajata eliölistaa ennen sen julkaisua. Botilla voisi silloin ajaa eliöartikkeleita suppeampina kokonaisuuksina (esimerkiksi nisäkässuku?), valioituja pohjolan lajeja tai muuta tämän tapaista. Toivottavasti Patamaski palaa vielä keskustelemaan ainakin lukumääristä.--J Hokkanen (keskustelu) 18. heinäkuuta 2022 kello 14.36 (EEST)Vastaa[vastaa]
Pidän muutaman päivän tauon keskusteluista yms.--J Hokkanen (keskustelu) 18. heinäkuuta 2022 kello 17.44 (EEST)Vastaa[vastaa]
Kiitoksia kaikille huomioista. Täsmennän, että tämän bottiajon tarkoitus on luoda artikkelit sellaisista eliöistä, jotka Suomen Lajitietokeskus tuntee. Näin ollen luotavien artikkelien kokonaismäärä on luokkaa kymmeniä tuhansia – ei kymmenen miljoonaa. Botti valitsee luomansa artikkelit tekstitiedoston perusteella, jossa on listattuna halutut lajit – tässä tapauksessa siis Lajitietokeskuksesta löytyvät (Tämä perustuu J Hokkasen ehdotukseen, ja tiedosto on mukautettavissa kulloiseenkin tarpeeseen.).
Toisena asiana mainitsen, että botilla luotuja eliöartikkeleita on helppo laajentaa, kun uusia ja enemmän tietoa sisältäviä tietokantoja löytyy. Olen ilokseni huomannut, että jo tämän noin kolmen vuoden aikana tietolähteiden määrä on kasvanut ja niistä on tullut laadukkaampia. Siksi vaihdoinkin esimerkiksi taksonomian päälähteen Catalogue of Lifesta GBIF:ään. Patamaski (keskustelu) 18. heinäkuuta 2022 kello 21.19 (EEST)Vastaa[vastaa]
Heti ensimmäisenä pisti silmään, että auktorit on väärässä järjestyksessä: Halonen, Myllys, Velmala & Hyvärinen (Ach.), kun pitäisi olla (Ach.) Halonen, Myllys, Velmala & Hyvärinen. Toiseksi lähdelinkit osoittavat etusivulle eikä kyseisen lajin sivulle. --Mira S. (keskustelu) 18. heinäkuuta 2022 kello 14.16 (EEST)Vastaa[vastaa]
Mistä on peräisin tieto, että tihkunuijasammalella on alalajeja? Kasveilla ja sienillä alalaji merkitään lyhenteellä subsp. tai ssp.. --Mira S. (keskustelu) 18. heinäkuuta 2022 kello 14.40 (EEST)Vastaa[vastaa]
Kiitoksia hyvistä huomioista. Tulen korjaamaan auktorit sekä täsmentämään, onko kyseessä alalaji, muoto vai muunnos. Patamaski (keskustelu) 18. heinäkuuta 2022 kello 21.32 (EEST)Vastaa[vastaa]
Synonyymeihin ei pidä linkittää, vaan niistä olisi hyvä olla linkit kyseiseen artikkeliin. Lisäksi kolmiosaisissa sienissä ja kasveissa pitäisi olla merkittynä mistä taksonista on kyse. Eläimillä alalajit kirjoitetaan kolme nimeä peräkkäin. Myös synonyymeissä on auktoreita väärässä järjestyksessä. Alalajit väliotsikko ei ole oikein, jos sen alla on myös muita taksoneita. Se voisi olla vaikka Alemmat taksonit tai Alempia taksoneita tai sitten Alalajit, muunnokset ja muodot. Tällaisia huomioita tällä kertaa. --Mira S. (keskustelu) 19. heinäkuuta 2022 kello 13.18 (EEST)Vastaa[vastaa]
Kiitos jälleen. Kaikki ehdotukset alustavasti korjattu. Lisäksi alalajit ja synonyymit nyt kursivoitu. Yritän viikonloppuna hakea päivitetyn version Lajitietokeskuksen tietokannasta. Siinä yhteydessä katson näitä korjauksia vielä tarkemmin. Patamaski (keskustelu) 19. heinäkuuta 2022 kello 21.15 (EEST)Vastaa[vastaa]
Minä vastustan eliöartikkelien luomista botilla Wikipedian artikkeliavaruuteen samoista systä kun Paranaja. Jos artikkeleihin ei saa leipätekstiä enempää kun jotain ”hyvää päivää, kirvesvartta” eri variaatioina, taksoboxin ja tiedon että ”botti on luonut tämän ole hyvä ja parsi botin jälkiä jos kiinnostaa”. Niitä pitää korjata niin paljon että sen bottilätkän voi ottaa pois. Eikä suoraan Wikipediaan edes niin että seisotetaan niitä karenssiaika temppiluokassa, jos niitä ei täydennetä merkittävästi. --Linkkerpar 18. heinäkuuta 2022 kello 15.47 (EEST)Vastaa[vastaa]
Luon botilla ensimmäisen koe-erän elokuun lopulla. Sen koko tulisi olemaan noin 10-20 artikkelia (tarvittaessa koe-erää voidaan kuitenkin laajentaa pyydettyyn 50-100 muokkaukseen). Patamaski (keskustelu) 11. elokuuta 2022 kello 23.30 (EEST)Vastaa[vastaa]
Pahoittelen tämän viivästymisestä. Nyt kymmenen artikkelin koe-erä on luotu. Patamaski (keskustelu) 18. syyskuuta 2022 kello 22.21 (EEST)Vastaa[vastaa]
Koeajo Muokkaa

Nyt ensimmäinen koeajo on tehty. Artikkelit on siirretty käsin, mutta siirto olisi mahdollista tehdä myös automaattisesti. Luodut artikkelit ovat:

--Patamaski (keskustelu) 18. syyskuuta 2022 kello 22.26 (EEST)Vastaa[vastaa]

Kommentit ensimmäisestä koeajosta Muokkaa

Kommentoin nyt ensiksi apomiktisiä pikkulajeja: ilmikevätleinikkiä, hammastaigaleinikkiä ja peiponahokeltanoa. Taksoboksin alkuun lajin nimi on ollut tapana kirjoittaa isolla. Kasvien luokittelussa on tavoitteena siirtyä APG:n mukaiseen luokitteluun. Siinä ei käytetä nimitystä kaksisirkkaiset, koska se ei ole monofyleettinen ryhmä. Lajitietokeskuksen luokittelussa Magnoliopsida tarkoittaa koppisiemenisiä. Lahkoilla ei ole suomenkielisiä nimiä eli mykerökukkaismaista ei pidä käyttää. Minusta näillä pikkulajeilla olisi tärkeää tietää mihin lajiryhmään tai sektioon ne kuuluvat eli se olisi hyvä saada mukaan taksoboksiin. Sitten tuo laatikko, jossa vertaillaan GBIF:n ja Lajitietokeskuksen luokittelua. Jos molemmat luokittelevat samoin, niin siitä ei ole hyötyä. Lukija vaan jää ihmettelemään, että onko näissä jotain eroa. Synonyymeille on oma kohtansa taksoboksissa. Mielestäni ne sopisivat sinne paremmin kuin itse tekstiin. --Mira S. (keskustelu) 19. syyskuuta 2022 kello 21.45 (EEST)Vastaa[vastaa]

Kiitoksia kommenteista! Korjasin alkukirjaimen, synonyymit ja taksonomiavertailulaatikon. En vielä korjannut APG-luokittelun ongelmaa. Mielestäni paras tapa korjata se olisi ottaa käyttöön englanninkielisen Wikipedian tyyliset (w:Wikipedia:Automated taxobox system/intro) automaattiset taksonomiamallineet, jolloin luokituksen muutokset päivittyisivät yhdellä muokkauksella kaikkiin artikkeleihin. Minulla on toimiva, mutta keskeneräinen, versio omalla koneellani, jonka avulla voidaan kertoa myös suomenkieliset nimet tieteellisten nimien rinnalla. --Patamaski (keskustelu) 31. joulukuuta 2022 kello 21.20 (EET)Vastaa[vastaa]

ZacheBot Muokkaa

Botin tiedot / Bot information:

 • Botin nimi / Bot username: ZacheBot (keskustelu · muokkaukset · SUL · lokit · oikeuksien hallinta)
 • Kotiwiki / Home wiki: fi.wikipedia.org
 • Käytetty ohjelmointikieli / Programming language used: useita, pääosin JWB ja Pywikibot, mahdollisesti myös AWB
 • Automaattinen / Automatic: kyllä / yes
 • Käyttötarkoitus / Purpose: Massamuotoisten muokkausten teko. Muokkaukset ovat luokkien lisäämistä, luokkien lisäämistä tai mallineiden parametrien muuttamista. Pääosin sellaisten muokkausten teko jonka voi tehdä siten, että aluksi muokkaukset hyväksytään ensin käsin ja siinä vaiheessa kun ollaan varma, että muokkaukset tekevät sen mitä halutaan niin ajetaan automaattisesti. Esimerkki muokkauksista [1]. ZacheBot:lla oli aikaisemmin bottilippu, mutta se poistui inaktiivisuuden takia ja suurin osa automaattisista muokkauksista on fiwiki-tools-bot:n alla. Haluaisin kuitenkin erottaa puoliautomaattiset muokkaukset oman tunnuksensa alle jolloin fiwiki-tools-bot:n muokkaukset ovat pääosin ajastettuja.
 • Kieliversiot, joissa bottimerkintä / Already has a bot flag on: fiwiki-tools-bot

Pyyntö / Request: Pyyntö / Request --Zache (keskustelu) 13. maaliskuuta 2023 kello 09.44 (EET)Vastaa[vastaa]

Huomioita ohjaajalle / Notes for operator:

 • Lisää bottisi käyttäjäsivulle {{Bot|Zache}} ja {{Bot request}} / Add the templates {{Bot|Zache}} and {{Bot request}} on your bot’s user page
 • Bottia ei tule ajaa ennen kuin on kulunut yksi viikko tämän pyynnön esittämisestä / The bot must not be run before one week has elapsed from requesting the bot flag
 • Jos viikon kuluessa bottia ei vastusteta, aja botilla noin 50–100 muokkausta / After one week, if there are no objections, make 50–100 edits with the bot
 • Odota hyväksyntää, hylkäystä tai korjausehdotusta / Wait and monitor for an approval, a rejection or bug fix requests

Byrokraatit: tarkasta botin keskustelusivu, muokkaukset ja lokit ennen bottimerkinnän myöntämistä.

Kommentit / Comments Muokkaa

@Lentokonefani:, nyt siellä on noin 100 muokkausta [2] --ZacheBot (keskustelu) 21. maaliskuuta 2023 kello 23.08 (EET)Vastaa[vastaa]

Kuittaan nähneeni tämän, palaan asiaan lähipäivinä tai viimeistään loppuviikosta. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 22. maaliskuuta 2023 kello 13.20 (EET)Vastaa[vastaa]
Kävin muokkaukset läpi ja kaikki näytti olevan kunnossa. Ainoa mieleen tuleva parannusehdotus on se, että muokkausyhteenvedoissa voisi linkittää kulloinkin käytetyn metodin (tässä tapauksessa JWB) wikisivuun, jossa siitä on lisätietoa. Tämä on kuitenkin pieni juttu, ja koska ongelmia ei näkynyt, vastalauseita ei ole tullut ja botti on jo aiemmin ollut käytössä, en näe tässä sen kummempaa ongelmaa. Myönnän siis bottilipun. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 22. maaliskuuta 2023 kello 22.46 (EET)Vastaa[vastaa]
Jes, lisään sen. Kiitos bottilipusta. -- Zache (keskustelu) 22. maaliskuuta 2023 kello 22.59 (EET)Vastaa[vastaa]

Ipr1Bot Muokkaa

Botin tiedot / Bot information:

 • Botin nimi / Bot username: Ipr1Bot (keskustelu · muokkaukset · SUL · lokit · oikeuksien hallinta)
 • Kotiwiki / Home wiki: fi.wikipedia.org
 • Käytetty ohjelmointikieli / Programming language used: Pywikibot
 • Automaattinen / Automatic: kyllä / yes
 • Käyttötarkoitus / Purpose: Purpose to automate adding {{Auktoriteettitunnisteet}} and {{Taksopalkki}} to relevant articles.
 • Kieliversiot, joissa bottimerkintä / Already has a bot flag on: ei / no

Pyyntö / Request: Purpose to automate adding {{Auktoriteettitunnisteet}} and {{Taksopalkki}} to relevant articles.

Kommentit / Comments Muokkaa

@Ipr1: hakemuksen kentistä osa on näköjään jäänyt täyttämättä tai kadonnut jonnekin. Täydentäisitkö vielä botin tiedot -otsikon alle puuttuvat tiedot kohtiin, jotka tässä muokkauksessa lisään. (Käyttötarkoituksen sinne jo poimin, mutta ne muut.) --Lentokonefani asiaa? | syntilista 14. maaliskuuta 2023 kello 20.43 (EET)Vastaa[vastaa]

Jep, jäi kesken vielä. Hakemuksen muoto ja käytännöt eivät ole ennestään niin tuttuja.. Ipr1 (keskustelu) 15. maaliskuuta 2023 kello 10.25 (EET)Vastaa[vastaa]

Testimuutoksia on nyt tehty [3] ja joissakin artikkeleissa ilmeni tarvetta tehdä muita muutoksia käsin (järjestys, tyhjä väli jotta ei sekoitu edeltävään luetteloon). Auktoriteettitunnisteita ei ole vielä tuolla lisätty, tavoitteena on ensin käsitellä taksonomiaa käsittelevät artikkelit ja sen jälkeen perehtyä auktoriteettitunnisteita tarvitseviin artikkeleihin. Ipr1 (keskustelu) 22. maaliskuuta 2023 kello 23.04 (EET)Vastaa[vastaa]

@Ipr1: Muokkaukset näyttävät olevan ihan ok, viimeisimpien muutosten perusteella ilmeisesti puuttuvat välitkin saatiin jo korjattua? Uskoisin, että auktoriteettitunnisteiden lisääminen ei ole bottiteknisesti juuri sen kummempaa kuin taksopalkkienkaan, etenkin kun botin käyttökokemus on hioutunut taksopalkkien lisäämisen myötä, joten minusta siitä ei tarvita tässä vaiheessa erillistä näyttöä. Tekisitkö kuitenkin varuiksi vielä parikymmentä muokkausta, niin nähdään, että pienet lastentaudit on saatu kuntoon? --Lentokonefani asiaa? | syntilista 23. maaliskuuta 2023 kello 11.27 (EET)Vastaa[vastaa]
@Lentokonefani: Lisäsin tarkisteluja eräille artikkelien ongelmakohdille ja ajoin uudestaan parikymmentä muokkausta. Jossakin vaiheessa olisi hyvä tehdä muitakin päivityksiä artikkeleihin mutta nyt ei ole niitä mukana, ehkä joskus myöhemmin. Ipr1 (keskustelu) 24. maaliskuuta 2023 kello 08.36 (EET)Vastaa[vastaa]
Juu, nytpä näytti kaikki sujuvan, ja nähtävästi auktoriteettitunnisteiden lisäyskin onnistuu. Myönnän bottilipun. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 25. maaliskuuta 2023 kello 17.58 (EET)Vastaa[vastaa]

@Lentokonefani: Onko ok jos ajaa bottia nopeammin kuin 12 muokkausta/minuutti? Tehtävää on vielä todella paljon jäljellä. Ipr1 (keskustelu) 19. huhtikuuta 2023 kello 18.24 (EEST)Vastaa[vastaa]

Tähän minä en itse asiassa osaa sanoa. 12 muokkausta per minuutti on käytäntöön kirjattu raja, enkä tiedä, onko minulla varsinaisesti valtuuksia antaa erityislupia toimia käytännön vastaisesti. Osaisiko @Zache tai joku muu tätä sivua seuraileva tekniikkavelho sanoa, miten tämän kanssa tulisi edetä? Onko tuolle rajoitukselle mitään muuta käytännön syytä kuin se, etteivät botit vie liikaa palvelintehoa? Onko tuo (oletettavasti) reilusti yli kymmenen vuotta sitten päätetty raja edelleen ajankohtainen? Onko se yleinen raja kaikissa wikeissä, jolloin siihen ei oletettavasti voida koskea, vai fiwikin paikallinen päätös, jolloin voisi avata keskustelun sen muuttamisesta (tai poikkeuslupien myöntämisestä)? --Lentokonefani asiaa? | syntilista 19. huhtikuuta 2023 kello 18.30 (EEST)Vastaa[vastaa]
Se raja on ollut alunperin siksi, että botit eivät tuki wikipediaa (ja ehkä myös siksi, että eivät lähde käsistä niin helposti). Teknistä vaatimusta ei kuitenkaan ole, koska esimerkiksi commonsissa botit ja normi käyttäjät c:Help:VisualFileChange.js:llä muokkaavat käytännössä niin nopeasti kuin vain pystyvät joka on minusta ollut nopeimmillaan satoja muokkauksia minuutissa. Se, että esimerkiksi auktoriteettitunnisteet-malline pitäisi lisätä 40000 henkilöartikkeliin on minusta hyvä peruste sille, että annetaan muokata merkittävästi nopeammin, koska muuten siinä menee tolkuttoman kauan. -- Zache (keskustelu) 19. huhtikuuta 2023 kello 18.42 (EEST)Vastaa[vastaa]
Kiitos vastauksesta. Siinä tapauksessa tehkäämme niin, että annan toistaiseksi Ipr1Botille luvan muokata käytännön määrittämää rajaa nopeammin auktoriteettitunnisteiden ja taksopalkkien lisäysurakkaa varten, koska kyseessä on pienehkö muutos, johon on selkeä konsensus, ja urakka kestää muuten tuhottoman kauan. Aloitan tästä keskustelun sivulla Keskustelu Wikipediasta:Botit, josko tähän saataisiin jonkinlainen yleinen sääntö. Mikäli siellä jostain syystä vastustetaan tätä, palataan käyttämään 12 muokkauksen rajaa, koska kyseessä on kuitenkin käytäntö. Ping @Ipr1, Zache. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 19. huhtikuuta 2023 kello 19.09 (EEST)Vastaa[vastaa]

WikiTagsBot Muokkaa

Botin tiedot / Bot information:

 • Botin nimi / Bot username: WikiTagsBot (keskustelu · muokkaukset · SUL · lokit · oikeuksien hallinta)
 • Kotiwiki / Home wiki: fi
 • Käytetty ohjelmointikieli / Programming language used: Python
 • Automaattinen / Automatic: kyllä / yes
 • Käyttötarkoitus / Purpose: Tagien lisääminen artikkeleiden muokkaushistoriaan artikkelin tilan mukaan, viiden minuutin välein botti tarkastaa kymmenen tuoreinta muutosta.
 • Kieliversiot, joissa bottimerkintä / Already has a bot flag on: Muut bottimerkinnät / Already bot in

Pyyntö / Request: Pyyntö / Request --Julius 12345 (keskustelu) 15. kesäkuuta 2023 kello 12.19 (EEST)Vastaa[vastaa]

Huomioita ohjaajalle / Notes for operator:

 • Lisää bottisi käyttäjäsivulle {{Bot|Julius 12345}} ja {{Bot request}} / Add the templates {{Bot|Julius 12345}} and {{Bot request}} on your bot’s user page
 • Aja botilla noin 50–100 muokkausta / Make 50–100 edits with the bot
 • Odota hyväksyntää, hylkäystä tai korjausehdotusta / Wait and monitor for an approval, a rejection or bug fix requests

Byrokraatit: tarkasta botin keskustelusivu, muokkaukset ja lokit ennen bottimerkinnän myöntämistä.

Kommentit / Comments Muokkaa

 • Mitä merkkauksia botti lisäisi historiaan ja miksi? Stryn (keskustelu) 15. kesäkuuta 2023 kello 12.59 (EEST)Vastaa[vastaa]
  Botti lisäisi seuraavia merkkauksia:
  Artikkeli on hyväntahtoinen ja ei sisällä sääntörikkomuksia. (Lisäisi tämän artikkeleihin, joissa se ei havaitse sääntörikkomuksia.)
  Artikkeli on tyhjennetty tai siitä puuttuu lähteitä. (Tämä tagi kertoo artikkelin lähteettömyydestä tai siitä, että se on tyhjentänyt vandalisti.)
  Artikkeliin on lisätty spämmiä. (Tämä tagi kertoo, että artikkeliin on lisätty spämmiä.)
  Nämä tulisivat artikkeleiden versiohistoriaan. Merkkaukset auttaisivat käyttäjiä, jotta he osaavat löytää asiallisen version historiasta, jossa on myöskin lähteet. Julius 12345 (keskustelu) 15. kesäkuuta 2023 kello 13.17 (EEST)Vastaa[vastaa]
Onko todella tarpeen lisätä kaikkiin kunnossa oleviin versioihin merkkaus, joka sanoisi, että täällä ei ole mitään nähtävää? Eikö sitä voisi pitää oletusarvoisena? Muuten luvassa on aikamoinen merkkausten sekamelska, johon muut, huomiota vaativat merkkaukset helposti hukkuvat. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 15. kesäkuuta 2023 kello 13.27 (EEST)Vastaa[vastaa]
Lisäksi noita listaamiasi merkkauksia ei taida vielä olla olemassa. En ole perehtynyt merkkauksiin enkä siis tiedä, millainen operaatio on luoda niitä lisää, mutta noin yleisesti ottaen olisi varmasti helpompaa käyttää Strynin linkkaamasta listasta löytyviä jo valmiiksi olemassa olevia. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 15. kesäkuuta 2023 kello 13.30 (EEST)Vastaa[vastaa]
Siinä on sellainen tekninen este, että järjestelmän käyttämiä (esim väärinkäyttösuodattimen lisäämiä, automaattiset) merkkauksia ei pysty käsin lisäämään ja päin vastoin. Tältä kannalta on mielekkäämpää tehdä eri käyttötarkoituksia varten eri merkkaukset. -- Zache (keskustelu) 15. kesäkuuta 2023 kello 20.27 (EEST)Vastaa[vastaa]
Aivan. On se hyvä että on joku joka tietää. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 15. kesäkuuta 2023 kello 21.14 (EEST)Vastaa[vastaa]
Botti siis lisäisi merkkauksia sopiviin muokkauksiin? Tuossa listassasi voitaisiin puhua selvyyden vuoksi muokkauksista tai muutoksista eikä artikkeleista. Mietin kahta kohtaa tuossa listassasi:
 1. Tuo ensimmäinen kohta on huono. Merkkaus menisi muokkauksiin, jotka ovat hyväntahtoisia ja ei sisällä sääntörikkomuksia. Sitten tuossa suluissa lukee selvennyksenä, että "Lisäisi tämän artikkeleihin, joissa se ei havaitse sääntörikkomuksia." Se, että botti ei havaitse sääntörikkomuksia, ei tarkoita, ettei muokkauksessa voisi olla niitä. Tuota kohtaa pitäisi muokata. En kannata sellaisia merkkauksia, että muokkaus on mahdollisesti sääntörikkomukseton. Onko mahdollista, että botti tietäisi 100% varmuudella, että muokkaus on sääntörikkomukseton?
 2. Toinen kohta, jota mietin on tuo lähteettömyysmerkkaus. Millaisiin muokkauksiin se lisättäisiin? Sellaisiinko joissa on lisätty tietoa tai paljon tekstiä, mutta ei lähteitä tai vain pieneen osaan lisättyyn tekstiin? Miten tuo lähteiden puuttuminen sopii artikkelin tyhjentämiseen, sillä lähteettömissä lisäyksissä lisätään tekstiä, kun taas artikkelin tyhjentämisessä poistetaan vai laitetaanko lähteettömyysmerkkaus joihinkin muunlaisiin muokkauksiin kuin ymmärsin?
Luurankosoturi(­­­­­­­­-=≡~≈) 16. kesäkuuta 2023 kello 01.48 (EEST)Vastaa[vastaa]
Mjoh, kuten tässä on muutkin ovat sanoneet, niin ongelmattomiin mukkauksiin on varmaankin tarpeetonta lisätä merkkauksia. -- Zache (keskustelu) 16. kesäkuuta 2023 kello 07.29 (EEST)Vastaa[vastaa]
Joo, tarkemmin ajateltuna ei hyötyä tuosta hyväntahtoisesta muokkauksista lisättävästä merkkauksesta, otan sen pois koodista. Teen myös tuon lähteettömyys merkinnän erikseen. Lisäilen myös vähän lisää merkintöjä. Julius 12345 (keskustelu) 16. kesäkuuta 2023 kello 07.54 (EEST)Vastaa[vastaa]
Lisään koodiin myös, että merkinnöissä puhutaan muokkauksista. Julius 12345 (keskustelu) 16. kesäkuuta 2023 kello 07.55 (EEST)Vastaa[vastaa]
Botille on koodattu, niin että se tarkistaa uusimmista muokkauksista lähdeasiat seuraavasti:
Jos ei ole avautuvaa valikkoa, jonka otsikko lähteet, niin lisätään merkintä lähteetön.
Jos puolestaan on, ei lisätä mitään merkintää. Julius 12345 (keskustelu) 16. kesäkuuta 2023 kello 08.07 (EEST)Vastaa[vastaa]
Mikä avautuva valikko? Tarkoitatko sitä miten osiot näkyvät mobiilissa? Jos tarkoitat tuota, niin katso, että teet sen oikein, ettei botti työpöytätilassa laita kaikkiin muokkauksiin lähteetönsmerkkauksia, kun missään artikkelissa ei ole mitään valikoita. Siis botti laittaa lähteetönmerkkauksen sen perusteella löytyykö artikkelista lähteet-osio vai ei? Merkkausta ei siis tule lähteettömiin lisäyksiin, jos artikkelista löytyy Lähteet-osio? Merkkaus tulisi esim. kielenhuoltomuokkauksiin, jos Lähteet-osiota ei artikkelista löydy? Luurankosoturi ✉️ 16. kesäkuuta 2023 kello 11.44 (EEST)Vastaa[vastaa]
Joo, lähteet osiosta on kyse. Julius 12345 (keskustelu) 16. kesäkuuta 2023 kello 12.01 (EEST)Vastaa[vastaa]
Botti siis ei laita kaikkiin lähteettömiin lisäyksiin sitä merkkausta ja laittaa merkkauksen joihinkin muokkauksiin, jotka eivät sisällä lähteetöntä lisäystä? Eikö järkevämpi olisi, että botti laittaisi sen merkkauksen, jos tietoa on lisätty, mutta ei sen lähdettä. Tuossakin on se huono, että muokkaaja on saattanut laittaa lähteen yleislähteeksi ja botti ei tiedä onko tieto merkitystä lähteestä. Jälkimmäinen ei ole niin paha, koska mielummin ei merkkausta kuin väärä merkkaus. Ensimmäisen voinee korjata, mutta on vaikeampi tapaus, jos muokkaaja onkin käyttänyt lähteenä artikkelissa jo ollutta yleislähdettä. Luurankosoturi ✉️ 16. kesäkuuta 2023 kello 12.41 (EEST)Vastaa[vastaa]
Lisäsin botin koodiin, että se tarkastaa onko lähteitä, myös onko lähteet osiossa muutakin kuin otsikko. Julius 12345 (keskustelu) 16. kesäkuuta 2023 kello 14.15 (EEST)Vastaa[vastaa]
Botilla on tällä hetkellä seuraavat merkinnät:
 • Muokkauksessa on lisätty spämmiä.
 • Muokkaus on tyhjentänyt artikkelin.
 • Muokkauksessa ei ole merkitty lähteitä.
 • Muokkaus sisältää henkilökohtaisen hyökkäyksen.
Olisiko, jollain vielä ehdotusta, jollekin uudelle merkinnälle? Voin lisätä. Julius 12345 (keskustelu) 18. kesäkuuta 2023 kello 17.36 (EEST)Vastaa[vastaa]

Minusta on tarpeetonta että käyttäjä joka ei hallitse kunnolla Wikipedian muokkaamista, ja joka ei ole seuloja huseeraisi botin kanssa sotkemassa seulontaa ja vandalismin torjuntaa. Ensin pitää harjotella perusteet niin että ne on hallussa, ja sitten vasta siirtyä vaativampiin tehtäviin. Wikipedia ei ole mikään lasten leikkitarha jossa voi kuka tahansa käydä leikkimässä botilla mielensä mukaan, vaikka tänne voikin kuka tahansa tulla muokkaamaan. Sen takia en kannata bottilupaa tälle käyttäjälle. --Linkkerpar 15. kesäkuuta 2023 kello 13.46 (EEST)Vastaa[vastaa]

Ei tässä olla sokkona antamassa hänelle bottilupaa. Kyllä hän tekisi botillaan testimerkkaamisia ja jos merkkaamiset menee hyvin, niin hänelle voinee sitten antaa sen luvan. Jos hän pääsee testistä läpi, niin kai hän on silloin tarpeeksi hyvä? Luurankosoturi(­­­­­­­­-=≡~≈) 16. kesäkuuta 2023 kello 01.48 (EEST)Vastaa[vastaa]
Mitäs sitten jos tulee joku ongelma johon koneneempi muokkaaja tietää heti vastauksen, botin ajaja lähtee kahvihuoneeseen kilauttamaan kaverille vai? --Linkkerpar 16. kesäkuuta 2023 kello 02.10 (EEST)Vastaa[vastaa]
Ratkaisen botin kanssa ongelmat aina itse. Kerron myös botin käyttäjäsivulla, paikan johon voi ilmoittaa, jos botti laittaa väärään merkinnän. (keskustelusivulle). Julius 12345 (keskustelu) 16. kesäkuuta 2023 kello 07.59 (EEST)Vastaa[vastaa]
Jos tulee jotain ongelmia tai käyttäjä vaikuttaa liian tietämättömältä, niin kyllä sen luvan saa poiskin. Luurankosoturi ✉️ 16. kesäkuuta 2023 kello 11.44 (EEST)Vastaa[vastaa]
@Lentokonefani Saanko ajaa botilla koe-erän muokkausia? Julius 12345 (keskustelu) 19. kesäkuuta 2023 kello 12.34 (EEST)Vastaa[vastaa]
Minun puolestani kyllä. Voit tehdä botilla koe-erän, jossa botti lisää merkkauksia noin 30–50 artikkeliin. Sen jälkeen voidaan tarkastella aikaansaannoksia ja päättää seuraavista askelista. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 20. kesäkuuta 2023 kello 10.28 (EEST)Vastaa[vastaa]
Näköjään teki hieman väärään paikkaan nuo merkkaukset. Muutan koodia. Terveisin, Julius 12345 (keskustelu) 20. kesäkuuta 2023 kello 11.42 (EEST)Vastaa[vastaa]
Botilla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia versiohistoriasivun muokkaamiseen, joten se teki ne viralliselle sivulle. Terveisin, Julius 12345 (keskustelu) 20. kesäkuuta 2023 kello 11.47 (EEST)Vastaa[vastaa]
Toiminnot:Muokkaukset/91.158.175.143, estin IP:n. Anr (keskustelu) 20. kesäkuuta 2023 kello 11.47 (EEST)Vastaa[vastaa]
@Anr Saanko kokeilla vielä saanko botin toimimaan? Terveisin, Julius 12345 (keskustelu) 20. kesäkuuta 2023 kello 11.58 (EEST)Vastaa[vastaa]
Kunhan teet sen bottitunnuksellasi. Mutta ennen sitä selitä nyt vaikka tämä ja tämä muokkaus. Eihän noissa ollut mitään järkeä. Anr (keskustelu) 20. kesäkuuta 2023 kello 12.34 (EEST)Vastaa[vastaa]
Noihin on botti lisännyt väärät merkkaukset. Terveisin, Julius 12345 (keskustelu) 20. kesäkuuta 2023 kello 12.50 (EEST)Vastaa[vastaa]
Ei tuollaisissa merkkauksissa ole järkeä. Jos riittäviä käyttöoikeuksia ei ole, niin pyydä niitä tai keskustele asiasta ennen kuin alat tekemään tuollaisia omia ratkaisuja. Luurankosoturi ✉️ 20. kesäkuuta 2023 kello 14.04 (EEST)Vastaa[vastaa]
@Julius 12345 tee jatkossa testimuokkaukset sivulle ohje:hiekkalaatikko. Jos testimuutos tai merkintä pitää tehdä artikkelinimavaruudessa, niin voit tehdä ne merkittyjen versioiden testisivuille: 1, 2, 3, 4. --Zache (keskustelu) 21. kesäkuuta 2023 kello 10.54 (EEST)Vastaa[vastaa]
👍 Terveisin, Julius 12345 (keskustelu) 21. kesäkuuta 2023 kello 16.00 (EEST)Vastaa[vastaa]
@Julius 12345: Sun piti tehdä nuo muokkaukset Zachen linkkaamille sivuille ja edelleen kirjaudu sisään. Luurankosoturi ✉️ 21. kesäkuuta 2023 kello 21.29 (EEST)Vastaa[vastaa]
Laitan lähdekoodin GitHubiin, kun olen päivittänyt sen. Kuinka tuonne versiohistoriaan, voi saada muokkausoikeudet? Terveisin, Julius 12345 (keskustelu) 21. kesäkuuta 2023 kello 17.42 (EEST)Vastaa[vastaa]
@Julius 12345 Lähetätkö linkin Githubiin? Spuiqenizer (keskustelu) 21. kesäkuuta 2023 kello 17.55 (EEST)Vastaa[vastaa]
Joo, lähetän viimeistään huomenna. 👍 Terveisin, Julius 12345 (keskustelu) 21. kesäkuuta 2023 kello 20.36 (EEST)Vastaa[vastaa]
Löydät lähdekoodin tuosta osoitteesta: https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4:Julius_12345/Hiekkalaatikko Terveisin, Julius 12345 (keskustelu) 22. kesäkuuta 2023 kello 11.04 (EEST)Vastaa[vastaa]

Yhdessä ryhmässä vuosia sitten oli aina ”pakollinen autovertaus”, vaikka ryhmässä ei puhuttu autoista. Laitetaan siis tähänkin pakollinen autovertaus, tämä on vähän niin kun hyppäisi polkupyörän päältä suoraan kuljettamaan rekkaa. Ei siinä ole turhaan välivaiheita joissa joutuu todistamaan että osaa ajaa, ja vaaditaan ajokokemusta pienemmillä ajoneuvoilla. Toki rekalla voi lähteä joltakin henki, jos saa sen lähtemän liikkeelle. Täällä ei sentään ole niin vakavia seurauksia, ainoastaan tuhlaa muiden wikipedistien aikaa ja kärsivällisyyttä. Tätä on botin ajohaavetta edelsi käyttäjän haave päästä Wikipedian ylläpitäjäksi alle sadan muokkauksen jälkeen[4], mutta voi tänne tulla kokeilemaan botilla ajamista ilman että olisi kokemusta muokkaamisesta täällä tai muissa wikeissä, tai osaisi edes muokkausten perusteita. Ulkona on niin törkeen hyvät kelit että minä ainakin jatkan lomailua, kun palaan niin mietin sitten että kannattaako ottaa käytäntökahvihuonessa puheeksi sen että vaadittaisiin ensin, jotain näyttöjä siitä että osaa muokata ennen kun voi edes kokeilla botilla ajoa. --Linkkerpar 21. kesäkuuta 2023 kello 05.04 (EEST)Vastaa[vastaa]

Jos käyttäjä ei osaa kirjautua bottitililleen, keskustella vastaan tulleista ongelmista tai toimia annettujen ohjeiden mukaan, niin en kannata bottilupaa. Luurankosoturi ✉️ 21. kesäkuuta 2023 kello 21.29 (EEST)Vastaa[vastaa]
Niin, voitaisiin tehdä 40 kohdan luettelon jossa olisi lueteltu vaatimuksiset asioista joita pitää hallita ennen kun voi hakea lupaa botilla muokkaukseen, kohdassa b. voisi olla käyttäjän pitää osata kirjautua Wikipediaan. Luetteloon voisi liittää kaikki mahdolliset virheet mitä lupaava uusi käyttäjä voi tehdä, kuten että käyttäjän pitää muistaa poistaa malline {{Työstetään}} kun lopettaa muokkauksen, jne. Näin hyvällä ilmalla en ehdi käyttää aikaa sellaiseen, mutta jos joku haluaa laittaa homman alulle... --Linkkerpar 22. kesäkuuta 2023 kello 05.55 (EEST)Vastaa[vastaa]
Kaiken lisäksi itse botti (katsoin äsken lähdekoodin) näyttää hyvin järjettömältä. Jos ymmärsin oikein niin esimerkiksi botin tapa katsoa että onko joku spämmiä on se että sisältääkö se näitä sanoja: "mainos","tarjous","mainoslinkki","spam","spämmiä","ifikfifrodoeorjfogjdpö","vittu","neekeri","paska","valittajat". Huoh... Toki en ole täysin varma joten onko päätelmäni oikein @Julius 12345? --Spuiqenizer (keskustelu) 23. kesäkuuta 2023 kello 14.20 (EEST)Vastaa[vastaa]
Myös yllä Julius 12345 kertoi, että botti määrittelee lähteettömän lisäyksen siten onko koko artikkelissa yhtään lähdettä. Siis jos esim. luetteloon televisiosarjan Winx-klubi hahmoista lisäisi tietoja, niin botti tulkitsisi sen lähteelliseksi lisäykseksi. Sellaista merkkausta ei kyllä olisi, mutta kyllä sivulla helposti ainakin yksi lähde on, jolloin botti ei siinä auttaisi paljoakaan. Näkeeköhän jostain, että kuinka monta täysin lähteetöntä artikkelia on? @Zache: Sä olet osallistunut tähän keskusteluun ja tiedät boteista. Katsoisitko botin lähdekoodia (vähän ylempänä on linkki sivulle, josta se löytyy) ainakin sen verran, että ymmärsikö Spuiqenizer oikein, tulkitseeko botti lähteettömän lisäyksen kertomallani tavalla ja onko botin mielestä kielenhuoltomuokkaus lähteettömän artikkeliin lähteetön lisäys? Luurankosoturi ✉️ 23. kesäkuuta 2023 kello 15.24 (EEST)Vastaa[vastaa]
Joo, se hakee vertailuunsa koko artikkelitekstin diffin sijaan. Pistin tuohon alle pidemmän kommentin siitä, että seuraavaksi voisi aloittaa siitä, että selvittää miten sisäänkirjautuminen ja tagien lisääminen toimii. (ja sitten miettiä miten tunnistaa ongelmalliset muokkaukset) -- Zache (keskustelu) 27. kesäkuuta 2023 kello 17.54 (EEST)Vastaa[vastaa]

@Julius 12345: meinasin, että botti käyttäisi mw:API:tag -kutsua tagien lisäämiseen/poistamiseen eikä siis muokkaisi artikkelitekstiä. Tuossa samassa on myös esimerkki siitä miten sisäänkirjautuminen tehdään suoralla API-kutsulla. Tuosta vandalismin ja lähteettömyyden tunnistamisesta käyttäen sitä, että etsit löytyykö muokkauksesta tiettyjä sanoja, niin en usko että se toimii. Periaatteessa tuon tyyppistä tunnistusta käytetään väärinkäyttösuodattimen ehdoissa, koska siinä ei pysty tekemään mitään monimutkaisempaa. Noiden väärinkäyttösuodattimen sääntöjen kokemuksen perusteella pystyn kuitenkin sanomaan, että sillä tavoin on hyvin vaikea löytää luotettavasti ongelmallisia muokkauksia. Käytännössä se miten haluaisit tunnistuksen tehdä on käyttää jotain tekstiä rakenteellisesti käsittelevää systeemiä. OpenAI:n API on varmaan helpoin tapa aloittaa tunnistuksen rakentaminen ja siirtyä siitä johonkin täsmällisempään kun saa sen ensin sillä toimimaan. --Zache (keskustelu) 27. kesäkuuta 2023 kello 17.51 (EEST)Vastaa[vastaa]

@Zache Vaaditaanko tagien lisäämiseen jotkut käyttöoikeudet? Terveisin, Julius 12345 (keskustelu) 28. kesäkuuta 2023 kello 08.34 (EEST)Vastaa[vastaa]
varmaankin autoconfirmed eli se, että käyttäjätunnus on neljä päivää vanha. --Zache (keskustelu) 28. kesäkuuta 2023 kello 08.40 (EEST)Vastaa[vastaa]
Moi! Botin kehittäminen on vähän jäänyt. Nyt lupaan kehittää sitä eteenpäin, jotta saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Julius 12345 (keskustelu) 10. elokuuta 2023 kello 21.10 (EEST)Vastaa[vastaa]
@Zache Osaatko antaa vinkkiä OpenAi:n apin tunnistuksen rakentamiseen? Julius 12345 (keskustelu) 10. elokuuta 2023 kello 21.43 (EEST)Vastaa[vastaa]
Olisiko myös hyvä, että merkkauksissa olisi värit? Julius 12345 (keskustelu) 11. elokuuta 2023 kello 07.43 (EEST)Vastaa[vastaa]
Tuolleinko Zache meinasit, että botin kirjautuminen toteutetaan, eli olen nyt tehnyt sen vaiheen. Koodi löytyy täältä. Julius 12345 (keskustelu) 11. elokuuta 2023 kello 15.33 (EEST)Vastaa[vastaa]
@Lentokonefani Saanko ajaa botin tuon sivu tyhjennetty tagin testausta varten? Voinko myös tehdä oman alasivun ja kokeilla, kun tyhjennän mitä tapahtuu. Julius 12345 (keskustelu) 12. elokuuta 2023 kello 17.31 (EEST)Vastaa[vastaa]
Eli siis se, jos sivu tyhjennetty tagi on valmis. Julius 12345 (keskustelu) 12. elokuuta 2023 kello 17.32 (EEST)Vastaa[vastaa]
Voit testata bottia ensin hiekkalaatikkosivuilla, esim. Ohje:Hiekkalaatikko, Zachen ylempänä linkkaamat merkittyjen versioiden testisivut ja omat hiekkalaatikkosi. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 12. elokuuta 2023 kello 17.35 (EEST)Vastaa[vastaa]
👍 Julius 12345 (keskustelu) 12. elokuuta 2023 kello 17.39 (EEST)Vastaa[vastaa]
Pyysit Lentokonefania katsomaan bottisi merkintää, mutta poistit sen pyynnön heti. Kommentoin kuitenkin tuota merkkausta: Eikö tarkoitus ollut, että botti lisäisi merkkauksen itse muokkaukseen? Onko tuolla sivu tyhjennetty -merkkauksella järkeä, kun sellainen on jo? Luurankosoturi ✉️ 12. elokuuta 2023 kello 17.47 (EEST)Vastaa[vastaa]
Ai muokkauksen versiohistoriaan, vai? Julius 12345 (keskustelu) 12. elokuuta 2023 kello 18.15 (EEST)Vastaa[vastaa]
Merkkausten kuuluisi tulla nimenomaan versiohistoriaan, ei itse artikkeliin. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 13. elokuuta 2023 kello 11.19 (EEST)Vastaa[vastaa]
Siis se oli järjestelmän lisäämä muokkaus, ei botin. Julius 12345 (keskustelu) 12. elokuuta 2023 kello 18.23 (EEST)Vastaa[vastaa]
Joo, ei tuota merkkausta tarvita. Julius 12345 (keskustelu) 12. elokuuta 2023 kello 18.32 (EEST)Vastaa[vastaa]
Mitä tageja botilla voisi olla? Julius 12345 (keskustelu) 12. elokuuta 2023 kello 18.46 (EEST)Vastaa[vastaa]
@Lentokonefani Olisiko hyvä sellainen tagi, että artikkelin kielioppi vaatii korjausta? Julius 12345 (keskustelu) 13. elokuuta 2023 kello 11.32 (EEST)Vastaa[vastaa]
Olisiko sellainen hyvä? Miksei. Onko sellainen realistisesti toteutettavissa? Enpä usko. Kieli ja kielioppi ovat niin monimutkainen kokonaisuus, että vaatii aikamoisen hokkuspokkuksen saada botti tunnistamaan kielenhuoltoa vaativat muokkaukset niin hyvällä prosentilla, että merkkauksesta olisi todellista hyötyä. --Lentokonefani asiaa? | syntilista 13. elokuuta 2023 kello 11.35 (EEST)Vastaa[vastaa]
Joo. Ajattelin, että botti voisi lisätä ainakin seuraavia merkkauksia:
 • Sisältää vandalismia
 • Sisältää henkilökohtaisen hyökkäyksen
 • Spämmia
Julius 12345 (keskustelu) 13. elokuuta 2023 kello 11.38 (EEST)Vastaa[vastaa]

Arkistoidut hakemukset Muokkaa