Wikipedia:Äänestäminen on pahasta

Äänestäminen on pahasta. Kaikesta ei pidä äänestää.

Äänestäminen ei itsessään ole ongelma, mutta monisyisten ongelmien pelkistäminen yksinkertaistetuiksi äänestyskysymyksiksi on.

Äänestykset ovat pääsääntöisesti huono ajatus muokkaa

 • Äänestykset aiheuttavat vastakkainasettelua ja estävät konsensuksen muodostumista.
 • Äänestyskysymysten muotoilu vääristää ongelmia.
 • Äänestykset kannustavat laumasieluisuuteen.
 • Äänestäminen ei ole reilua.
  • Yhteisön määrittely on vaikeaa.
  • Kuka saa äänestää, kuka ei?
  • Kuinka kauan äänestysten tulee kestää?
  • Kuka saa asettaa kysymykset?
  • Kenelle ja missä äänestyksistä kerrotaan?
 • Äänestykset ovat harhaanjohtavia ja lisäävät hämmennystä.

Äänestyksiä voi käyttää oikein tietyissä tilanteissa. Turhat äänestykset eivät sen sijaan auta ketään.