Wikipedia:Nollamuokkaus

n · k · m

Nollamuokkaus on muokkaus, jossa tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutusta sivun asiasisältöön, ulkoasuun tai toiminnallisuuteen. Nollamuokkauksia ei tule tehdä, sillä niistä on haittaa Wikipedian toiminnalle. Esimerkiksi sivun lähdekoodin siistimiset tulisi tehdä samalla kun sivulle tehdään jokin hyödyllinen muutos. Nollamuokkausten kielto koskee myös botteja.

Nollamuokkausten haittoja muokkaa

Nollamuokkauksista voi aiheutua useita haittoja:

  • Nollamuokkaukset näkyvät Tuoreet muutokset -toimintosivulla, ja mikäli niitä on paljon ne vaikeuttavat vandalismin torjuntaa.
  • Nollamuokkaukset tekevät myös sivun muutoshistorian vaikeammin hahmotettavaksi.
  • Koska nollamuokkauksia tehdään usein sarjatyönä, nopealla tahdilla tai muokkaukseen kovinkaan paljoa keskittymättä ne ovat erityisen alttiita lyönti- ja muokkausvirheille. Nämä puolestaan saattavat aiheuttaa haitallisia seurauksia, esimerkiksi luokkien, taulukoiden, mallineiden ja wikilinkkien rikkoontumisia.

Suhtautuminen nollamuokkauksiin muokkaa

Yksittäisiin tai satunnaisiin nollamuokkauksiin ei tarvitse kiinnittää huomiota. Nollamuokkauksia ei yleensä kannata kumota, sillä kumoaminenkin olisi nollamuokkaus. Jos huomaat jonkun käyttäjän tekevän nollamuokkauksia toistuvasti, voit tiedustella hänen keskustelusivullaan perusteluita toiminnalle ja tarvittaessa huomauttaa käyttäjää. Mikäli hän jatkaa toimintaa välittämättä huomautuksista, nollamuokkaukset voidaan tulkita häiriköinniksi ja tarvittaessa ylläpitäjät voivat puuttua asiaan.

Mikäli suunnittelet tekeväsi muutoksia suureen määrään sivuja mutta et ole varma, olisivatko muutokset hyödyllisiä vai nollamuokkauksia, voit ennen muokkausten tekemistä kysyä kahvihuoneessa muiden mielipiteitä asiasta.

Poikkeukset muokkaa

Tämä käytösohje ei koske sellaisia muokkauksia, joiden hyödyllisyydestä on saavutettu konsensus.

Muita samantapaisia käsitteitä muokkaa

Termi "nollamuokkaus" on kehitetty suomenkielisessä Wikipediassa, ja sille ei ole suoraa käännöstä englanninkielisessä Wikipediassa. Siellä ovat sen sijaan käytössä hieman samanlaiset, mutta aivan eri asioita tarkoittavat termit:

  • Null edit, joka tarkoittaa sivun tallentamista tai julkaisemista niin, ettei siihen tehdä mitään muutoksia (ns. "todellinen nollamuokkaus");
  • Dummy edit, joka tarkoittaa tarkoituksellista mitätöntä muokkausta sivuun niin, että sen avulla voidaan tallentaa sivuhistoriaan uusi muokkausyhteenveto.

Englanninkielisen Wikipedian "null edit" ja "dummy edit" ovat hyödyllisiä muokkauksia. Tällä käytösohjesivulla kuvattu "nollamuokkaus" on haitallinen muokkaus.

Katso myös muokkaa