Ohje:Artikkelin nimi

n · k · m

Wikipedian artikkelin nimen tulee olla sellainen, jolla aiheeseen viitataan suomen yleiskielessä. Tässä yhteydessä yleiskielellä tarkoitetaan huoliteltua, erikoiskielten sanastoa sisältämätöntä suositusten mukaista kirjoitettua ja puhuttua kieltä. Yleiskieli on siis kieliyhteisön eri ikä- ja ammattiryhmille yhteinen kielimuoto, joka on muotoasultaan kirjakielen normien mukaista.

Mikäli artikkelin nimestä syntyy erimielisyyttä, nimi valitaan nimeämiskäytännön perusteella.

Jos artikkelin nimi pitää muuttaa, se tehdään siirtämällä sivu. Artikkelin tekstiä ei saa kopioida uudelle erinimiselle sivulle, koska se hävittää artikkelin muokkaushistorian.

Nimen kirjainkoko muokkaa

Artikkelien nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Tekstissä artikkeleihin viitataan suomen vakiintuneiden kirjoitussääntöjen mukaisesti, eli yleisnimet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella ja erisnimet isolla alkukirjaimella.

Lyhenteet ovat yleisimmän kirjoitusasunsa mukaisesti, vaikkakin lyhenteiden käyttöä artikkelien nimissä tulisi välttää. Wikipedian artikkelien nimissä isot ja pienet kirjaimet ovat artikkelin nimen ensimmäistä kirjain lukuun ottamatta merkitseviä. Isojen ja pienten kirjainten käyttö pätee myös luokkien nimiin.

Artikkelin nimi yksikössä muokkaa

Artikkelien nimissä käytetään pääsääntöisesti yksikköä. Ryhmienkin nimet kirjoitetaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta yksikössä, mikäli myös yksikkömuoto on yleisessä käytössä: soitin, puu, numero, alkuaine.

OikeinVäärin
Bill GatesWilliam Henry Gates III
televisioTV
kondomikortsu
New York (osavaltio)New York -osavaltio
tekijänoikeuscopyright
käsiasekäsiaseet
Luokka:NäyttelijätLuokka:Näyttelijä
SoneraSonera Oyj

Poikkeuksia muokkaa

Vieraskieliset termit muokkaa

Luo artikkeli ensisijaisesti suomenkieliselle nimelle. Mikäli käsitteelle ei ole vakiintunutta suomenkielistä termiä (esim. HTTP), käytä artikkelin nimenä vakiintunutta vieraasta kielestä tulevaa lyhennettä, älä vieraskielistä aukikirjoitettua lyhennettä. Mikäli artikkelin aiheelle ei ole lainkaan vakiintunutta termiä, mainitse asiasta ja kerro vaihtoehtoiset termit artikkelin yhteenvedossa. Lisäksi tee vaihtoehtoisista termeistä ohjaus artikkeliin.

Seuraavista aihealueista on kirjattu tarkemmin Wikipediassa käytössä olevat käytännöt:

Henkilöartikkelit muokkaa

Henkilöstä kertova artikkeli nimetään henkilöstä tavallisesti käytetyn nimen mukaan. Yleensä siis etunimi ja sukunimi. Muista muodoista tehdään uudelleenohjaus.

Jos henkilöstä käytetään muita nimiä, niistä voidaan ohjata varsinaiselle sivulle:

Historiallisten nimien tapauksessa tavallisesti käytetty nimi tarkoittaa nimen suomen kieleen vakiintunutta asua:

Vaikka Euroopan kuninkaallisten nimiä on ennen suomalaistettu (Elizabeth II → Elisabet II), ei uusia suomalaistettuja nimiä enää suositella muodostettavaksi, vaan monarkit säilyttävät alkuperäiset nimensä (ks. kielitoimiston ohje). Aikarajaksi on siis muodostunut se, johon mennessä 1900-luvusta oli kulunut kolme neljäsosaa eli 1.1.1975 alkaen:

Joskus yleiskielinen ja käytössä yleisin muoto ovat erilaiset. Näin on esimerkiksi tiettyjen translitteroitujen nimien tapauksessa, joiden tapauksessa yleiskielinen muoto saadaan standardista. Wikipediassa noudatetaan standardinmukaisia muotoja (ks. tarkempi ohje):

Toisinaan on muodostunut käytännöksi pelkkien etukirjainten käyttö:

Suvusta kertovan artikkelin tapauksessa käytetään pelkkää sukunimeä:

  • Krupp (ei Krupp-suku tai Kruppin suku)

Jos sukunimen niminen artikkeli on varattu, lisätään sukunimen perään tarkenne (suku):

Slaavilaisissa nimissä ei käytetä isännimeä (patronyymi), jos sukunimi on olemassa. Samannimisillä käytetään tarkenteena ammattia tai arvoa.

Yritys- ja yhteisöartikkelit muokkaa

Yritys- ja yhteisöartikkelit nimetään sen mukaan miten yritystä tai yhteisöä yleisimmin kutsutaan suomen yleiskieltä käyttävissä luotettavissa lähteissä, pois lukien pörssilistaukset. Yrityksen tai yhteisön nimeen ei kuitenkaan liitetä loppuosia kuten Oy, Oyj tai ry. Jos lähteissä käytetään tasavertaisesti kahta tai useampaa muotoa, niin artikkelin nimestä päätetään tapauskohtaisesti.[Huom 1]

Luettelot muokkaa

Pelkän luettelon sisältävät sivut nimetään tyyliin luettelo niistäjanäistä. Näin kyseiset sivut on helppo löytää hakemalla, koska nimeäminen yhtenäistyy. Sääntöä noudattaen voisimme nimetä sivun maat muodossa luettelo valtioista, ja samoin kielilista muodossa luettelo kielistä.

Artikkeleihin, joiden osana on jokin luettelo, tämän ei tarvitse vaikuttaa millään tavalla. Tällaisistakin luetteloista voidaan tosin luoda oma sivu, jossa on pelkästään uudelleenohjaus luettelon sisältävään artikkeliin. Tästä on se hyöty, että luetteloon luetteloista voidaan kerätä luettelo kaikista Wikipedian luetteloista ja toisaalta myös se, että jos luettelon sisältävä artikkeli kasvaa turhan suureksi, luettelo voidaan siirtää helposti omalle paikalleen.

Kun luettelo kasvaa niin isoksi, että se kaipaa aakkostettua indeksiä, harkitse, olisiko hyödyllistä käyttää seuraavan kaltaista litteää indeksointipalkkia:


 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 


tai

0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Ne saat artikkeliin lisäämällä tekstit __NOTOC__ (joka poistaa ison sisällysluettelon) ja {{PieniTOC}} tai {{PieniTOC numeroilla}}.

Osioiden otsikot muokkaa

Otsikko aloitetaan isolla kirjaimella. Erisnimiä lukuun ottamatta muut sanat kirjoitetaan pienellä. Otsikkoon ei kannata sijoittaa linkkejä. Vältä liiallista otsikoiden käyttöä. Alaotsikot voi joskus korvata kappaleensisäisillä lihavoiduilla sanoilla.

Määrittelevät loppuosat muokkaa

Katso myös Wikipedia:Täsmennyssivu

Määrittelevää loppuosaa (esimerkiksi Amazonjoki) ei tule liittää suoraan artikkelin nimeen, ellei se kuulu sanan vakiintuneeseen kirjoitusasuun. Pääsanan kanssa yhdyssanan muodostavaa loppuosaa ei tule myöskään keinotekoisesti lisätä tilanteessa, jossa sanalla on useita merkityksiä. Tällöin tehdään täsmennyssivu, johon lisätään linkit eri merkitysten artikkeleille. Artikkelit nimetään esimerkiksi tähän tapaan: Amazon (joki). Täsmennysosan tulisi olla mieluummin yksinkertainen (Reipas (hevonen), ei Reipas (suomenhevosravuri)) ellei tarkempaan erotteluun ole tarvetta. Täsmennyssivun loppuun merkitään vielä {{täsmennyssivu}}. Jos yksi määritelmistä on vallitseva, voidaan kyseinen artikkeli nimetä normaalisti ja artikkelin alussa mainita muista merkityksistä Tämä artikkeli -mallineella:

{{Tämä artikkeli|käsittelee kaupunginosaa Helsingissä. Katso myös [[Myllypuro (täsmennyssivu)|täsmennyssivu]].}}

Esimerkkejä loppuosattomista artikkeleista:

Monet vesistöjen nimet sisältävät tavanomaiseen kirjoitusasuunsa kuuluvan vesistön tyypin, kuten Atlantin valtameri ja Eriejärvi.

Luokkien nimet muokkaa

Luokkien nimeäminen poikkeaa artikkelien nimeämisestä. Luokan nimi tulee monikkoon silloin, kun kyseessä on selkeän ryhmän yhteisnimi: Luokka:Alkuaineet, Luokka:Säveltäjät. Nimi tulee yksikköön silloin, kun se on jokin tieteenala, lajityyppi tai muu yksittäinen asia, johon luokan sisältämät artikkelit liittyvät eri tavoin: Luokka:Biologia, Luokka:Populaarimusiikki, Luokka:Ihminen.

Tekniset rajoitteet muokkaa

Teknisten rajoitusten vuoksi esimerkiksi merkit #, |, < ja > eivät toimi sivujen nimissä. Myös jotkin kaksoispisteelliset nimet muuttuvat kielilinkeiksi: esimerkiksi artikkelin nimen alussa EU: johtaa baskinkieliseen Wikipediaan ja V: johtaa Wikiopistoon. Tällaisissa tilanteissa artikkelin nimeksi valitaan jokin muu nimi ja käytetään {{Vääränimi}}-mallinetta. Esimerkkejä löytyy kyseiseen mallineeseen viittaavista sivuista.

Katso myös muokkaa

Huomautukset muokkaa

  1. Asiasta on päätetty vuonna 2011 äänestyksessä Yritys- ja yhteisöartikkelien nimeämisohje.