Kielenhuolto

kielenkäytön tarkoituksellinen ohjailu suosituksin

Kielenhuolto (aiemmin kielenviljely tai kielenvaalinta) on kielenkäytön tarkoituksellista ohjailua suosituksin. Kielenhuollon voidaan katsoa olevan osa kielensuunnittelua, tarkemmin korpussuunnittelua.[1] Kielenhuoltoa harjoittavia laitoksia kutsutaan tavallisesti kielitoimistoiksi.

Tehtävät

muokkaa

Nykypäivän kielenhuollon perustehtävät ja -kohteet ovat

 • kielen järjestelmän vaaliminen
 • kirja- ja yleiskielen rakenteiden ja sanaston ohjailu
 • kielen kehityksen ja ympäristön seuraaminen
 • kansalaisten kielenkäytön ja kielikysymyksiin liittyvien asenteiden luotaaminen
 • kielestä käytävän keskustelun herättäminen ja siihen osallistuminen
 • yleistajuisen kielitiedon tarjoaminen kielenkäyttäjille.

Piirteitä

muokkaa

Kielenhuollossa kiinnitetään huomiota oikeinkirjoitukseen, sanastoon, kielen muotorakenteeseen sekä sanonnan selkeyteen ja yksiselitteisyyteen. Jo vanhastaan kielenhuollon punaisen langan ovat muodostaneet rakenteen symmetrisyys, johdonmukaisuus, vakiintuneisuus ja yleisyys. Kielenhuollon antamien suositusten lopullisesta käyttöön ottamisesta päättääkin jokainen kielenkäyttäjä itse.

Suomen kielessä

muokkaa
Pääartikkeli: suomen kielenhuolto

Suomen kielen virallinen kielenhuoltajataho Kielitoimisto hoitaa tehtäviään muun muassa julkaisemalla neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kielikello-lehteä sekä esitelmöimällä, luennoimalla, konsultoimalla ja kouluttamalla. Myös Kielitoimiston internet-sivulla on ajantasaista tietoa suomen kielen kielenhuollosta.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 • Luukkonen, Marsa: Hauskaa kielenhuoltoa! Kirjoittajan opas. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-30136-1.

Viitteet

muokkaa
 1. Kielipolitiikka 14.12.2006. Kotimaisten kielten keskus. Arkistoitu 15.12.2010. Viitattu 14.11.2010.

Kirjallisuutta

muokkaa
 • Iisa, Katariina & Oittinen, Hannu & Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. 6. laajennettu ja päivitetty painos. Helsinki: Yrityskirjat, 2006. ISBN 952-9660-66-9.
 • Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 4. tarkistettu painos. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-5757-9.
 • Kortesuo, Katleena & Patjas, Liisa-Maria: Pilkun paikka: Kielioppia kaikille. Hämeenlinna: Karisto, 2011. ISBN 978-951-23-5444-3.
 • Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2012. ISBN 978-952-5446-75-3.
 • Muikku-Werner, Pirkko (toim.): Kielipoliisin käsikirja. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-26-5282-X.