Avaa päävalikko

Ruokasuola, lääketieteessä keittosuola, yleiskielessä suola, on pääasiassa natriumkloridista (NaCl) koostuva suola. Se on yleinen luonnonaine, jota esiintyy merivedessä ja paikoitellen myös kallioperässä. Sitä käytetään mausteena ja ruoan säilönnässä, mutta myös tiesuolana ja kemianteollisuuden raaka-aineena. Sen mukaan on myös saanut nimensä kokonainen laaja kemiallisteiden yhdisteiden ryhmä, suolat. Tavallisessa pöytäsuolassa on noin 99,9 % natriumkloridia.

Natriumkloridi
Sodium-chloride-3D-vdW.png
Tunnisteet
Muut nimet Ruokasuola, suola
CAS-numero 7647-14-5
Ominaisuudet
Molekyylikaava NaCl
Moolimassa 58,44 g/mol
Ulkomuoto Valkoinen kristallimainen kiinteä aine
Sulamispiste 802 °C (1075 K)
Kiehumispiste 1 440 °C (1713 K)
Tiheys 2,164 g/cm3
Liukoisuus veteen 35,7 g / 100 ml (kylmä)
Suolarakeita
Suolakide
Suola on esiteollisena aikana muodostanut merkittävän osan Suomen ulkomaankaupasta. 1800-luvulla suomalaiset purjelaivat toivat suolaa Cadizista ja Trapanista.[1] Kuvassa suolavarastoja Trapanissa Sisiliassa.

Sisällysluettelo

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudetMuokkaa

Ruokasuola on natriumin ja kloorin kemiallinen yhdiste, NaCl. Se on tyypillinen ioniyhdiste, siis kemiallisen määritelmän mukainen suola, joka koostuu positiivisista natriumioneista ja negatiivisista kloridi-ioneista. Kiinteässä tilassa se muodostuu kuutiollisista kiteistä, joissa jokainen natriumioni on kuuden kloridi-ionin symmetrisesti ympäröimä ja vastaavasti jokainen kloridi-ioni kuuden natriumionin ympäröimä. Vastakkaismerkkisten ionien välinen sähköinen vetovoima, ionisidos, pitää kidettä koossa.

Natriumkloridi liukenee helposti veteen jopa 30-prosenttiseksi liuokseksi. Se ei johda sähköä kiteisessä tilassa, mutta sulana se johtaa, samoin vesiliuoksena. Tällöin sähkövirta muodostuu ionien liikkeestä. Sähkövirta hajottaa sen kemiallisesti, toisin sanoen tapahtuu elektrolyysi.

Natriumkloridia syntyy esimerkiksi suolahapon ja natriumhydroksidin reagoidessa keskenään: HCl + NaOH → NaCl + H2O. Täten se on suola myös vanhan kemiallisen määritelmän mukaan, jolloin tällä termillä tarkoitetaan hapon ja emäksen välisessä reaktiossa syntyvää ainetta. Tällä tavoin sitä ei kuitenkaan käytännössä valmisteta.

Esiintyminen luonnossaMuokkaa

Luonnossa ruokasuolaa on runsaasti liuenneena merivedessä. Valtamerissä sitä on noin 3–4 %, mutta esimerkiksi Itämeren murtovedessä vain 1–2 %. Joissakin suolajärvissä, kuten Kuolleessameressä ja Amerikan Isossa Suolajärvessä sitä on jopa lähes kylläisenä liuoksena, jolloin sitä on noin 30 %.

Suolaa esiintyy paikoitellen runsaasti myös kallioperässä vuorisuolana sekä suola-aavikoilla. Käytännön tarpeisiin sitä valmistetaan merivettä haihduttamalla tai suolakaivoksia louhimalla.

Eri lähteistä saadut suolat sisältävät natriumkloridin lisäksi muita suoloja. Näitä myydään kauppanimillä mineraalisuola, merisuola, ruususuola tai kristallisuola. Kaikki sisältävät jonkin verran kaliumkloridia ja magnesiumsulfaattia.

RavintokäyttöMuokkaa

Suolaa käytetään mausteena sille ominaisen, suolaisen perusmaun vuoksi. Teollisuus käyttää ruokasuolaa, koska se on hinnaltaan edullista ja sitoo nestettä. Suolan lisäys vaikuttaa myös ravinnon koostumukseen. Suola vaikuttaa leivinhiivan kasvuun leivän leipomisessa ja juuston kypsymiseen. Suolaa käytettiin ennen paljon säilömiseen. Nykyään pakastus on korvannut suurelta osin suolaamisen.[2]

TerveysvaikutuksetMuokkaa

Pieninä määrinä ruokasuolan sisältämä natrium on ihmiselle tärkeä kivennäisaine.[3] Grammassa suolaa on noin 0,4 grammaa natriumia (Na), ja 1 g natriumia saa 2,5 grammasta suolaa.

Optimisaannin rajatMuokkaa

Yhdysvaltain ravitsemustieteilijöiden akatemian (Academy of Nutrition and Dietetics) mukaan natriumin optimisaannin alaraja kuolleisuuden kannalta on tutkimuksesta riippuen 2,6–3,0 g/vrk ja yläraja 3,4–5,0 g/vrk.[4] Ruokasuolan määränä tämä vastaa noin 7–12 grammaa/vrkselvennä.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta arvioi natriumin riittäväksi ja turvalliseksi minimisaanniksi aikuisilla 1,5 g suolaksi laskettuna. Sen saa elintarvikkeiden luontaisesti sisältämästä natriumista.[5]

PuuteMuokkaa

Ravinnosta johtuvaa natriumin puutetta ei tunneta, koska ruoassa on suolaa monta kertaa enemmän kuin mitä ihminen tarvitsee.[6] Liian alhainen veren natrium, hyponatremia, voi syntyä vain kahdella eri mekanismilla: natriumia joko menetetään liikaa tai elimistöön kertyy liikaa vettä.[3] Suolan puute voi aiheutua lääkityksestä, syömättömyydestä, hikoilusta, runsaasta veden juonnista, joistain sairauksista tai ripulista tai oksentelusta.[7][3][6] Etenkin vanhukset voivat kärsiä suolan puutteesta syömättömyyden ja lääkityksensä johdosta. Hyponatremian oireita ovat väsymys, voimattomuus, päänsärky ja pahoinvointi, sekä joskus lihasheikkous, kouristelu ja sekavuus.[7]

Vuonna 2011 Journal of the American Medical Association -lehdessä julkaistun raportin mukaan vähäinen suolan käyttö lisää sydänkohtauksen riskiä suurempaan suolankäyttöön verrattuna.[8]

Akuutin suolamenetyksen voi korvata laimealla suolavedellä tai siihen tarkoitetuilla lääkevalmisteilla. Jos suolojen pitoisuus muuttuu liian väkeväksi tai laimeaksi, seurauksena on aineenvaihdunnan häiriöitä.[6]

Helteelläkään ei tarvitse nauttia lisäsuolaa tunnin lenkinkään jälkeen, koska suolaa saa ruoasta liikaa, mutta maratonin tapainen 3–4 tunnin voimakas hikoilu jo aiheuttaa suolan puutosta.[9]

LiikasaantiMuokkaa

Ruokasuolan natrium kohottaa verenpainetta.[10] Cochrane-katsauksen mukaan vähäsuolainen ruokavalio voi laskea systolista verenpainetta lyhyellä aikavälillä 1–3,5 prosenttia.[11] Runsas suolankäyttö altistaa kohonneen verenpaineen kautta sepelvaltimotaudille, aivohalvaukselle, sydämen ja munuaisen vajaatoiminnalle ja osteoporoosille.[12] Suolan syöminen saattaa myös lisätä riskiä sairastua syöpään.[13]

Monissa laajoissa tutkimuksissa suolankäytöllä ei ole havaittu merkittävää yhteyttä korkeaan verenpaineeseen. Ihmisten reaktio suolaan on yksilöllistä, sillä munuainen säätelee suolan eritystä: sen vuoksi joidenkin verenpaine laskee suolan lisäyksen myötä ja joidenkin nousee. Tämän vuoksi monet tutkimukset suolansaannin terveysvaikutuksista antavat usein ristiriitaisia tuloksia. Joissain tutkimuksissa suuren suolankäytön on havaittu vähentävän sydänkohtausten määrää. Vuonna 2011 American Journal of Hypertension -lehdessä julkaistun meta-analyysin mukaan suolan rajoittaminen ruokavaliossa ei vähennä sydänkohtausten, aivohalvausten tai ennenaikaisen kuoleman riskiä ihmisillä, joilla on korkea tai normaali verenpaine.[8]

SaantiMuokkaa

Finravinto 2007 -tutkimuksen mukaan suomalaiset naiset käyttävät suolaa 6,1 g/vrk (2,4 g Na) ja miehet 8,4 g/vrk (3,3 g Na). Suolan saanti on Suomessa vähentynyt jatkuvasti. Suomalaisten suurin suolan lähde on ruoanvalmistuksessa (mukaan lukien leivät) käytetty ruokasuola. Ruokasuolasta saadaan noin puolet kaikesta natriumista. Muita tärkeitä lähteitä ovat juustot, lihajalosteet ja kalat sekä ravintorasvat.[14]

Monien metsästäjä-keräilijöiden suolansaanti on alle 3 g/vrk. Japanissa puolestaan suolan saanti on erittäin runsasta ja aivohalvaus on yleisin kuolinsyy. Japanin Akitassa suolankulutus on keskimäärin peräti 27 g/vrk ja aivoinfarkti on yli kaksi kertaa yleisempää kuin muualla Japanissa. Eräissä Akitan kylissä 99 % asukkaista kuolee alle 70-vuotiaina.[9]

SaantisuosituksetMuokkaa

Suomen ravitsemusneuvottelukunta suosittelee suolaa korkeintaan 6 g/vrk naisilla ja 7 g/vrk miehillä. Natriumiksi (Na) laskettuna nämä vastaavat 2,4 ja 2,8 g/vrk.[5] Suositeltava suolamäärä on vieläkin alhaisempi niille, jotka ovat ylipainoisia, jotka sairastavat verenpainetautia tai aikuistyypin diabetesta tai joiden suvussa on näitä tauteja.

Osa tutkijoista suosittelee yleisesti 3–4 grammaa päivässä. Sitäkin vähemmän saavilla ihmisillä sydäntautiriski on kuitenkin koholla.[9]

Suolan vuoden 2005 saantisuositus on korkeampi edellisiin suosituksiin verrattuna. Perusteluna on, että se on realistisempaa saavuttaa. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on kuitenkin alentaa natriumin saantia vuorokaudessa väestötasolla edelleen 2–2,3 grammaan eli 5–6 grammaan suolaksi laskettuna.[5]

Maailman terveysjärjestön WHO:n tavoitteena on saada suolan käyttö vähenemään yleisesti alle puoleen nykyisestä.[15]

Jodin lisäysMuokkaa

Suomalaisessa maaperässä ei esiinny juuri lainkaan elimistölle välttämätöntä jodia. Siksi natriumjodidia, kaliumjodidia tai kaliumjodaattia lisätään suolaan (2,5 mg / 100 g suolaa). Näin pyritään estämään kilpirauhasen suurentumaa eli struumaa.

MineraalisuolaMuokkaa

Erilaiset mineraalisuolat sisältävät vähemmän natriumkloridia, joka on usein korvattu kaliumkloridilla. Pienempi natriumkloridipitoisuus vähentää haitallisen natriumin määrää, mistä syystä mineraalisuoloja pidetään ”terveyssuoloina”. Alhaisen natriumpitoisuuden vuoksi niitä ei kuitenkaan voi käyttää säilöntään tai tuoresuolaukseen, tai sitten suolaa on lisättävä tavallista enemmän.

Mineraalisuolan keskimääräinen koostumus on 100 grammaa kohden:[16]

”Pansuola” on mineraalisuola, jossa natriumia on vain puolet normaalista määrästä. Kalium ja magnesium ovat hyväksi verenpaineelle, verisuonille ja sydämelle.[9]

LuomusuolaMuokkaa

Luomusuolan käyttämisestä voi olla haittaa, koska siihen ei lisätä jodia. Struuma on saatu katoamaan Suomesta miltei kokonaan lisäämällä jodia suolaan. Haitallisen natriumin määrässä ei ole merkittäviä eroja luomusuolassa ja jalostetussa ruokasuolassa.[9]

Lääkinnällinen käyttöMuokkaa

Suonensisäisesti laskimooon voidaan antaa fysiologista suolaliuosta esimerkiksi tilanteissa, joissa on nestevajaus tai muutoin tarve pitää suoniyhteys auki, tilanteesta riippuen – esimerkiksi aivoruhjeen ollessa kyseessä – suoneen voidaan antaa myös hypertonista liuosta. Hypertonista natriumkloridiliuosta, esimerkiksi kolmesta seitsemään -prosenttista, voidaan käyttää hengitettynä eräissä kroonisissa keuhkosairauksissa kuten kystisessä fibroosissa tai bronkiektasiataudissa sekä esimerkiksi pienille lapsille akuuteissa tulehduksellisissa tiloissa, missä näyttöä pidetään kyseenalaisena.[17][18][19][20][21]

Suola kemianteollisuudessaMuokkaa

Suurin osa tuotetusta ruokasuolasta käytetään kuitenkin kemianteollisuuden raaka-aineena. Sitä tarvitaan lähes kaikkien muiden natriumin yhdisteiden, samoin kloorin ja sen yhdisteiden valmistukseen. Esimerkkeinä tärkeistä natriumia sisältävistä tuotteista, joiden valmistukseen sitä käytetään, voidaan mainita saippua ja muut pesuaineet, samoin sooda, jota tarvitaan myös lasin valmistuksessa.

HistoriaMuokkaa

Suolaa on käytetty säilöntään ja peittämään pilaantuneen ruoan makua. Sillä on käyty paljon kauppaa. Tämän vuoksi se on ollut tärkeä valtioiden verotuksen kohde.selvennä

LähteetMuokkaa

 1. Juutinrauman tulli 1840 [vanhentunut linkki]
 2. Vitamiinien ja kivennäisaineiden ABC, Marja-Leena Nurminen, WSOY 1997
 3. a b c Hyponatremia (alhainen veren natrium) Duodecim
 4. Academy Comments re The DGAC Scientific Report 8.5.2015. Academy of Nutrition and Dietetics. Viitattu 17.5.2015. [vanhentunut linkki]
 5. a b c Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Suomalaiset ravitsemussuositukset - ravinto ja liikunta tasapainoon. 2005. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Viitattu 10.10.2008.
 6. a b c Veren suolapitoisuuksien muutoksiaPertti Mustajoki, Duodecim Lääkärikirja 26.1.2006
 7. a b Miten suolanpuute vaikuttaa ihmiseen? 27.7.2011. Aamulehti. Viitattu 23.1.2014.
 8. a b Melinda Wenner Moyer: It's Time to End the War on Salt 8.7.2011. Scientific American. Viitattu 1.2.2014.
 9. a b c d e "Suolainen totuus", Yliopisto-lehti 6/2013, s. 52-55.
 10. Kohonnut verenpainePertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri, Duodecim Lääkärikirja 26.1.2006
 11. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G: Effects of low salt diet on blood pressure, hormones and lipids in people with normal blood pressure and in people with elevated blood pressure 9.11.2011. The Cochrane Collaboration. Viitattu 1.2.2014.
 12. Kohonnut verenpaine Käypähoitosuositus, 26.9.2005
 13. Tsugane, S.: Salt, salted food intake, and risk of gastric cancer: epidemiologic evidence PubMed. Viitattu 5.8.2008.
 14. Paturi, M Tapanainen H, Reinivuo H, Pietinen P (toim.): Finravinto 2007 -tutkimus 2008. Kansanterveyslaitos. Viitattu 6.10.2008.
 15. Helsingin yliopiston tiedote [vanhentunut linkki]
 16. Mineraalisuola keskiarvo Fineli, KTL
 17. Hänninen, Joonas ja Kauhanen, Marko: Laskimonsisäinen nestehoito ja sydämen vajaatoiminta sairastava potilas Opinnäytetyö, ammattikorkeakoulu Savonia. 22.4.2015. Viitattu 5.4.2018.
 18. Randell, Tarja: Hypertoninen keittosuolaliuos kohonneen aivopaineen hoidossa akuutin aivovamman yhteydessä Duodecim – Käypä hoito. 30.10.2008. Viitattu 5.4.2018.
 19. Salo, Eeva ja Korppi, Matti: Hypertoninen suolaliuos bronkioliitissa Duodecim – Käypä hoito. 26.6.2015. Viitattu 5.4.2018.
 20. Kuinka CF:ä hoidetaan Suomen CF-yhdistys. Viitattu 5.4.2018.
 21. Fiona Kellett, Niven M. Robert: Nebulised 7% hypertonic saline improves lung function and quality of life in bronchiectasis. Respiratory Medicine, joulukuu 2011, 105. vsk, nro 12, s. 1831–1835. doi:10.1016/j.rmed.2011.07.019. Artikkelin verkkoversio Viitattu 5.4.2018. (englanniksi)

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Ruokasuola.
 • Salt and Health Food Standards Agency and the Department of Health, UK 2003